POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XX Susret pravnika u privredi Srbije

Udruženje pravnika u privredi Srbije

Udruženje Pravnika u Privredi Srbije i njegov časopis "Pravo i privreda", od 25. do 27. maja 2011. godine organizovali su XX susret pravnika u privredi Srbije. Susret je održan u Kongresnom centru hotela "Zvezda" u Vrnjačkoj Banji. Osnovna tema: Privreda i vladavina prava.

 

Susret podržavaju:

Privredna komora Srbije
Privredna komora Beograda
GIZ
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Agrobanka a.d.
Intermex Software & Communications

 

ORGANIZATOR
Udruženje pravnika u privredi Srbije, Trg Nikole Pašića 1/II, 11000 Beograd.

OBAVEŠTENJA
Informacije u Udruženju pravnika u privredi Srbije, na telefon 011/3234-985 ili putem e-maila: udruzpip@EUnet.rs

 

Poštovane koleginice i kolege, 

Majski susreti pravnika u privredi, zahvaljujući pre svega Vašoj podršci, dostigli su svoj jubilej. Nadam se da će ovogodišnji Susret, u svom profesionalnom delu, pružiti odgovore na mnogobrojna pitanja vezana za pitanja privrede u kontekstu regulative i prakse uopšte, a posebno s aspekta pravne odgovornosti. Razmena iskustava u primeni tih propisa svakako je od neprocenjive  važnosti za sve nas i za čitavo društvo i državu.

U novom ambijentu privređivanja, koji nastoji da bude tržišni, tema "Privreda i vladavina prava", nameće se kao izuzetno važna za svaki privredni subjekt i sveobuhvatno će se obraditi u desetak tematskih oblasti.

Nadam se da ćete, kao i do sada, svojim aktivnim učešćem, diskusijom i predlozima doprineti kreaciji upotrebljivih zaključaka, a snagom stručnih argumenata doprineti poboljšanju i unapređenju našeg pravnog miljea.

Ovaj Susret, kao i raniji, osim profesionalnog dela, biće i prilika za ponovno viđenje prijatelja, stvaranje novih kontakata i druženje ljudi čiji je posao takav da zahteva međusobnu saradnju i razmenu informacija.

Do skorog viđenja  u Vrnjačkoj Banji,

 

Vaš,
prof. dr Mirko Vasiljević,
predsednik Udruženja pravnika u privredi Srbije

 

Osnovna tema Susreta 

PRIVREDA I VLADAVINA PRAVA

 

Tematske oblasti:

1. OSNOVNA TEMA
2. PRIVREDNA DRUŠTVA
3. STEČAJ I PRIVATIZACIJA
4. POSLOVNO PRAVO EU I PRAVO KONKURENCIJE
5. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
6. MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO
7. INTELEKTUALNA PRAVA
8. PRIVREDNI UGOVORI I SPOROVI – SUDSKI I ARBITRAŽNI
9. PRAVO POTROŠAČA
10. PRIVREDNI KRIMINAL
11. PRAVO GRAĐENJA
12. RADNO I SOCIJALNO PRAVO
13. PORESKO PRAVO

 

 

Sreda 25. maj 2011.

9.30 č Otvaranje (Kongresna sala)

– Radno predsedništvo
– Otvaranje

10–14 č Plenum – pre podne

OSNOVNA TEMA

1. Mirko VASILJEVIĆ

Privreda i vladavina prava

PRIVREDNA DRUŠTVA

1. Stevan ŠOGOROV

Prenos i poništenje sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću

2. Zoran ARSIĆ

Predsednik skupštine akcionarskog društva

3. LJubodrag PLJAKIĆ

Prenos radnje na naslednika pravnim poslom među živima

4. Marko RAJČEVIĆ, Vitomir POPOVIĆ

Pravni status javnih preduzeća u Republici Srpskoj

5. Zoran R. TOMIĆ, Nataša PETROVIĆ TOMIĆ

O licenciranju kandidata za članove organa društava osiguranja – osvrt na odluke Ustavnog suda Srbije

6. Aleksandra JOVANOVIĆ

Ekonomija vladavine prava i Srbija – otvorena pitanja

7. LJubiša DABIĆ

Zadruge kao poseban pravnoorganizacioni oblik (uporednopravni pristup)

8. Sonja BUNČIĆ

Određenje pojma manjinski akcionari i njihova klasifikacija

9. Vuk RADOVIĆ

Prava akcionara u vezi sa dnevnim redom skupštine akcionarskog društva

10. Tatjana JEVREMOVIĆ PETROVIĆ

Obavezno objavljivanje kao instrument zaštite poverilaca u kompanijskom pravu

11. Jos UITDEHAAG

Između pravne tradicije i moderne efikasnosti: reforma izvršnog sistema Srbije

12. Dragoljub SIMONOVIĆ

Ko piše zakone u Srbiji?

13. Branislav RADULOVIĆ

Normativno uređenje finansijske kontrole u Crnoj Gori

14. Slobodan ILIJIĆ

Pravni aspekti korporativnog upravljanja u osiguranju Srbije

15. Sonja SREĆKOVIĆ, Nenad KOVAČEVIĆ

Pravo preuzimanja u Srbiji – komparativna analiza i kritički osvrt


STEČAJNO PRAVO I PRIVATIZACIJA

1. Dragan RAKOČEVIĆ

Medijacija u privredno-pravnim sporovima i stečajnim postupcima

2. Gordana AJNŠPILER POPOVIĆ

Poverioci kao podnosioci predloga za pokretanje stečajnog postupka

3. Vladimir POZNANIĆ

Reorganizacija preduzeća kroz stečaj

4. Vladimir KOZAR

Postupak administrativnog upravljanja nad bankom kojoj je oduzeta dozvola za rad

5. Mladen NIKOLIĆ

Odgovornost države za određena potraživanja zaposlenih prema društvenim preduzećima

6. Branka ŽERAJIĆ

Prava sticaoca ili naslednika kupca kapitala iz privatizacionog ugovora nakon jednostranog raskida

7. Marijana DUKIĆ-MIJATOVIĆ

Predlog plana reorganizacije u svetlu zakonskih procedura stečajnih zakona u regionu

8. Nemanja NIKOLIĆ

Restrukturiranje u postupku privatizacije: kako obezbediti zaštitu poverilaca i pravnu sigurnost?

 

Sreda – posle podne

17–18 č

Prezentacija izdavačke kuće „INTERMEX“

18–19 č

Svečana akademija – 20. godišnjica majskih susreta pravnika u privredi – Vrnjačka Banja

21 č

Kulturni program – Kristalna sala

 

 

Četvrtak 26. maj 2011.

Prva sekcija – Kongresna sala

9.30–13.30 č

POSLOVNO PRAVO EU I PRAVO KONKURENCIJE

1. Svetislav TABOROŠI, Tatjana JOVANIĆ

Tržišna regulacija kao metapravni sistem i značaj ekonomske demokratije

2. Blagoje S. BABIĆ

Pravna strana krize evropske monetarne unije

3. Gordana GASMI, Marija KOSTIĆ

Zaštita osnovnih ljudskih prava kroz principe Lisabonskog ugovora o EU

4. Rozeta KAROVA

Atinski proces – instrument za uvođenje energetskog acquis-a EU u zemlje zapadnog Balkana

5. Branislava LEPOTIĆ KOVAČEVIĆ

Uticaj ugovora o osnivanju energetske zajednice na javna preduzeća u oblasti energetike u Republici Srbiji

6. Ilija ZINDOVIĆ

Sistem ekskluzivne i selektivne distribucije i dejstvo na konkurenciju

7. Jelena ĆERANIĆ

Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji

8. Ana KNEŽEVIĆ BOJOVIĆ

Pojam poslovnog nastanjivanja privrednih društava u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i privredno pravo Srbije

9. Maja LUKIĆ

Mešoviti sporazumi i razvoj spoljnih odnosa Evropske unije – da li oruđe rasta može prerasti samo sebe?


FINANSIJSKA TRŽIŠTA

1. Rainer KULMS

„Banke iz senke“ između inovacije i regulacije

2. Branko VASILJEVIĆ

Finansijske krize i rezistentnost bankarskih sistema

3. Dobrosav MILOVANOVIĆ

Nova rešenja Predloga Zakona o tržištu kapitala

4. Miloš JANKOVIĆ

Antikrizna regulacija i vladavina prava na tržištu kapitala

5. Nada TODOROVIĆ

Individualni investitori na finansijskom tržištu

6. Jasmina LABUDOVIĆ

Problemi finansiranja malih i srednjih preduzeća

7. Slobodan NENADOVIĆ

Bankarska tajna u uporednom i pozitivnom pravu Republike Srbije

8. Mijat JOCOVIĆ

Novi trendovi u razvoju instituta insajderske trgovine

9. Mirjana RADOVIĆ

Zakoniti imalac dematerijalizovanih hartija od vrednosti

10. Jelena LEPETIĆ

O pojmu insider-a u pravu Evropske unije

11. Vladimir VRAČARIĆ

Reforma sistema nagrađivanja u finansijskom sektoru


MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

1. Radovan D. VUKADINOVIĆ

O standardizaciji pravila međunarodnog trgovačkog prava

2. Aleksandar ĆIRIĆ

Metodi utvrđivanja porekla robe u spoljnotrgovinskom prometu

3. Jelena PEROVIĆ

Indirektna šteta u međunarodnoj prodaji robe

4. Vladimir ČOLOVIĆ

Saosiguranje kao zaštita od multiplikacije rizika

5. Predrag N. CVETKOVIĆ, Tamara MILENKOVIĆ-KERKOVIĆ

Javno-privatno partnerstvo: polazna razmatranja

6. Ivanka SPASIĆ

Pravna regulativa o franšizingu

7. Predrag DEDEIĆ, Zvonko BRNJAS, Ivan STOŠIĆ

Industrijske zone u funkciji regionalnog razvoja i privlačenja direktnih investicija

8. Sandra FIŠER-ŠOBOT

Rok za pregled robe u pravu međunarodne prodaje

9. Goran RAKIĆ

Indirektna eksproprijacija

Diskusija i odgovori na pitanja

Druga sekcija – Sala A

9.30–13.30 č

INTELEKTUALNA PRAVA

1. Slobodan MARKOVIĆ

Javni domen i pravo intelektualne svojine

2. Božin VLAŠKOVIĆ

Trodimenzionalni žigovi i žigovi u boji

3. Dimitrije P. MILIĆ

Efikasnija zaštita intelektualne svojine u postupku pred sudom

4. Mirjana POLENAK AKIMOVSKA, Goce NAUMOVSKI

Osnovni pravni okvir za „sajberskvoting“ sporove: međuzavisnost žiga i naziva domena

5. Jadranka DABOVIĆ-ANASTASOVSKA

Uticaj prava konkurencije na promet prava intelektualne svojine ugovorom o licenci, prema regulativi 772/2004 Evropske komisije

6. Zoran MILADINOVIĆ, Siniša VARGA

Pravo autora na raskid ugovora zbog nevršenja ustupljenih ovlašćenja

7. LJiljana RUDIĆ-DIMIĆ

Poseban režim autorskog dela i postupak javnih nabavki

8. Vidoje SPASIĆ

Digitalno upravljanje pravima

9. Dušan POPOVIĆ

Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na internetu

10. Sanja RADOVANOVIĆ

Uloga patentnog prava u održivom razvoju

11. Sonja SPASOJEVIĆ

Prestanak žiga zbog nekorišćenja

12. Romana MATANOVAC VUČKOVIĆ

Načela pravnog uređenja sastava žiga zajednice

13. Svjetlana IVANOVIĆ

Prošireno kolektivno ostvarivanje autorskog prava

14. Iza RAZIJA MEŠEVIĆ

Konkurencija ili monopol? Status organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava

15. Neda ZDRAVEVA

Nekoliko opservacija o naknadi štete za povrede patenta u Republici Makedoniji i Republici Srbiji

16. Vladimir LEPOSAVIĆ

Prilog o regulativi prava Evropske unije u oblasti autorskog i srodnih prava


PRIVREDNI UGOVORI I SPOROVI – SUDSKI I ARBITRAŽNI

1. Christa JESSEL-HOLST

Medijacija u Nemačkoj pod uticajem prava Evropske unije

2. Gordana STANKOVIĆ

Pravna zaštita i ostvarivanje prava i interesa korisnika finansijskih usluga

3. Maja STANIVUKOVIĆ

Uloga suda u oceni nadležnosti arbitara pre donošenja konačne arbitražne odluke

4. Vera MARKOVIĆ

Pravni položaj poverilaca u restrukturiranju

5. Ilija BABIĆ

Lične službenosti pravnih lica

6. Marija KRVAVAC

Uredba Rim I Evropske unije – ujednačena pravila evropskog kolizionog ugovornog prava

7. Nataša HADŽIMANOVIĆ

Non-possessory Pledge – What is the Role of the Register?

8. Ruža UROŠEVIĆ

Zaštita prava ponuđača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki

9. Zorica TUCAKOV

Kamata kod ugovora o kreditu

10. Mirjana KNEŽEVIĆ

Poslovi snabdevanja električnom energijom

11. Jelena BRKIĆ

Pojam i pravna priroda retencije u našem pravu

12. Srđan STOJILKOVIĆ

Problemi u realizaciji vansudske hipoteke u pravnom sistemu Republike Srbije

Diskusija i odgovori na pitanja

Treća sekcija – Sala B

9.30–13.30 č

PRAVO POTROŠAČA

1. Dara MILENOVIĆ

Zaštita prava potrošača prema Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije

2. Dušica PALAČKOVIĆ

O sudskoj građanskopravnoj zaštiti potrošača prema Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije

3. Dragan VUJISIĆ

Zaštita potrošača u pravu Evropske unije i pravu Srbije

4. Milena JOVANOVIĆ ZATTILA

Mere kolektivne zaštite potrošača – pro et contra

5. Dijana MARKOVIĆ-BAJALOVIĆ

Zaštita korisnika usluga elektronskih komunikacija

6. Vladimir VULETIĆ

Obligacija obaveštavanja i prigovor nesaobraznosti robe ugovoru: staro i novo u domenu zaštite potrošača

7. Katarina IVANČEVIĆ

Zaštita interesa potrošača saglasno odredbama direktive 98/27/ES u Evropskoj uniji i srpskom pravu


PRIVREDNI KRIMINAL

1. Jovan ĆIRIĆ

Prevare

2. Nataša DELIĆ

Nekoliko napomena u vezi uslova odgovornosti pravnog lica za krivično delo

3. Igor VUKOVIĆ

Kolegijalno odlučivanje i krivična odgovornost

4. Tamara GAJINOV

Ekološki kriminal i odgovornost pravnih lica u Republici Srbiji


PRAVO GRAĐENJA – radovi sa konferencije održane na Pravnom fakultetu

1. Momčilo JEVTIĆ

Načini određivanja cene kod ugovora o građenju

2. Ivana PANIĆ

FIDIC uslovi ugovora – uloga inženjera

3. Saša SAVIĆ

Pravni režim viškova radova kod ugovora o građenju

4. Selma MUJEZINOVIĆ

Upotreba opštih i posebnih uslova FIDIC ugovora u Srbiji – ograničenja i teškoće njihove primene i opasnosti njihove pogrešne primene

5. Jovan NIKČEVIĆ

Prethodni (pred-arbitražni) postupak za rešavanje sporova prema FIDIC-ovim opštim uslovima ugovora

 

 

Četvrtak – posle podne

17–18.30 č

Okrugli sto (Kongresna sala)

Zakon o javnom beležništvu

Moderatori: prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Dragor Hiber, Vojkan Simić, prof. dr Marko Rajčević, Miloš Baltić GIZ (iz Nemačke)

18.30–19.30 č

Zakon o izvršnom postupku (Kongresna sala)

Moderatori: doc. dr Nikola Bodiroga, Vojkan Simić, Mladen Nikolić

21 č (Kongresna sala)

Kulturni program

 

 

Petak 27. maj 2011.

Plenum: 9–12.30 č (Kongresna sala)

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

1. Branko A. LUBARDA

Koncept radnika-građanina u pravu Evropske unije

2. Predrag JOVANOVIĆ

Opšti međunarodni pravni okvir načela nediskriminacije u oblasti rada

3. Dušan D. DABOVIĆ

Amandman na zakon o izmenama Zakona o javnim nabavkama u pogledu radnih odnosa

4. Vesna SIMOVIĆ

Harmonizacija međunarodnih standarda o radno-pravnom statusu pomoraca

5. Radmila BUKUMIRIĆ-KATIĆ

Kolektivni ugovori kao sredstvo odgovornog poslovanja

6. Ljubinka KOVAČEVIĆ

Izazovi zaštite zaposlenih koji rade (k)od kuće

7. Paraskeva MIHAJLOVIĆ

Izazovi za promene Zakona u oblasti rada

8. Tatjana PRIJIĆ

Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom

9. Filip BOJIĆ

Evropski kodeks socijalne sigurnosti

10. Ljljana STOJŠIĆ

Promene u svetu rada i njihov uticaj na inspekciju rada

11. Vesna BILBIJA

Zakon o volontiranju, 2011 – evropska godina volontiranja

 

PORESKO PRAVO

1. Zoran ISAILOVIĆ

Uređenje i primena poreskog sistema u Srbiji

2. Mile VRANJEŠ

Fondovi za zaštitu životne sredine kao instrumenti finansiranja životne sredine

3. Mileva ANĐELKOVIĆ

Međunarodno poresko planiranje – mogućnosti i ograničenja u savremenim uslovima

4. Hasiba HRUSTIĆ

Osnovna obeležja poreskih podsticaja u poslovanju preduzeća u Srbiji i u državama članicama EU

5. Snežana STOJANOVIĆ

Oporezivanje ortačkih društava u asimetričnim situacijama

6. Marina DIMITRIJEVIĆ

Privreda i vladavina prava u kontekstu izazova savremenog oporezivanja

7. Tomica DELIBAŠIĆ

Poreski propisi i prekršaji u praksi

8. Bratislav STANKOVIĆ, Dragan DEMIROVIĆ

Isplata i oporezivanje likvidacionog viška

9. Ivana B. LJUTIĆ

Sporazumi o utvrđivanju cena unapred između povezanih društava i poreskih uprava

10. Cvjetana CVJETKOVIĆ

Primena principa “van dohvata ruke“ u poreskom pravu

Diskusija i odgovori na pitanja

Kongresna sala: 12:30 č

Poruke

Završna reč

 

 

Preuzmite program rada i PRIJAVNI LIST

 

Videti i:


Objavljeno: 29.04.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)