POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Intermex softver, specijalizovane aplikacije i baze podataka

INTERMEX ONLINE - PAKET W1 (AKADEMSKI)

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima.

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SISTEMU + AKADEMSKI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje pristup sa vaučerom za 1 korisnika, baziran na osnovnom pristupu sadržajima servisa. Paket uključuje pristup u trajanju od 12 meseci.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE - PAKET W2 (STANDARDNI)

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SISTEMU + STANDARDAN PAKET KORIŠĆENJA (uključuje pristup sa vaučerom za 1 korisnika, baziran na standardnom pristupu sadržajima servisa). Paket uključuje pristup u trajanju od 12 meseci.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE - PAKET W3 (PROFESIONAL)

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SISTEMU + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje pristup sa vaučerom za 1 korisnika, baziran na kompletnom pristupu sadržajima servisa). Paket uključuje pristup u trajanju od 12 meseci.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE - GOLD PAKET PROFESIONAL

Intermex profesionalni paket koji uključuje SVE WEB SERVISE, PAKETE i dodatne sadržaje u sistemu INDOK PROPISI ONLINE:

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SERVISU + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje vaučer za 1 korisnika, baziran na kompletnom pristupu sadržajima servisa). Paket uključuje kompletan pristup svim sadržajima i svim dodatnim opcijama i aplikacijama bez ograničenja.   

Paket se može koristiti bez ograničenja na više uređaja istovremeno.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE PRAVNI INFORMATOR 2017.

INTERMEX WEB PRAVNI INFORMATOR 2017. + ARHIVA časopisa ONLINE
Elektronsko izdanje stručnog časopisa i separata (pretplata za 2016. godinu i arhiva svih brojeva i separata od 2000 -2017. godine - preko 350 kompletnih izdanja ONLINE, preko 5000 tekstova i komentara.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE GOTOVI MODELI AKATA I UGOVORA

Baza podataka modela akata i ugovora, koja sadrži gotove modele akata (krivično, parnično, upravno, radno, privredno, domaće ugovore, međunarodne, građevinske i o projektovanju, na srpskom jeziku i engleskom).

Sistem nudi gotove modele akata i ugovora po procedurama i postupcima, hronološki i sadržinski, u redakciji vodećih eksperata za pojedine oblasti. Omogućava jednostavno ali i višeslojno pretraživanje, otvaranje i kopiranje potrebnih modela u editor korisnika, jednostavnom copy/paste komandom. Modeli su urađeni za profesionalce, i proizvod su dugogodišnjeg iskustva Intermexa i njegovih eksperata, provereni u praksi u najvišim sudskim i stručnim institucijama. (KRIVIČNO, PARNICA, RADNO, UPRAVNO, PRIVREDNO - PREDUZEĆA, MODELI DOMAĆIH UGOVORA, MODELI MEĐUNARODNIH UGOVORA, MODELI MEĐUNARODNIH UGOVORA NA ENGLESKOM (Incoterms 2000.), MODELI UGOVORA U GRAĐEVINARSTVU I PROJEKTOVANJU NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU (Po FIDIC-u). Sistem se neprekidno dopunjava novim sadržajima.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


IndOK 4 - Pravni i poslovni informacioni sistem, registar i baza svih propisa. Dnevna i mesečna ažurnost propisa. Praćenje i primena svih propisa ONLINE

Najsavremenije kompjutersko praćenje i primena svih važećih propisa. VEOMA brzo i lako pretraživanje, pronalaženje, memorisanje i štampanje tekstova propisa, kreiranje sopstvenih baza podataka. Redovno mesečno dostavljanje svih izmena, uz opciju automatskog dnevnog ažuriranja preko Interneta. Registar i baza prečišćenih tekstova svih važećih propisa - savezni, republički, pokrajinski i gradski.

Detaljnije >

Tehnička podrška >

Uputstvo (pdf) >


SUDSKA PRAKSA - 100.000 sudskih odluka iz svih oblasti. Specijalizovani softver za profesionalno praćenje i primenu sudske prakse.

Program za Windows 7 / 8 / 10 operativni sistem i sve ranije sisteme bazirane na Microsoft Windows platformi.

Sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda Srbije, sudska praksa trgovinskih sudova, okružnih sudova, opštinskih sudova, sudska praksa sudova iz prethodnih državnih zajednica, pravna shvatanja, načelni stavovi, kvartalno ažuriranje...

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Integrisana Carinska Tarifa - Carinska tarifa, špedicija, spoljna trgovina. Baza podataka za carinski postupak, spoljnu trgovinu i špediciju sa on-line praćenjem preko Interneta i dnevnim i mesečnim ažuriranjem.

Ogromna baza podataka kojom upravlja jednostavan procesni softver. Sve što Vam je potrebno za spoljnu trgovinu i špediciju. (Windows - Linux - Internet).

(Integrisana Carinska tarifa, Bilateralni sporazumi, Fito-sanitarna kontrola, Veterinarsko-sanitarna kontrola, Trgovački nazivi roba, svi propisi, Komentar carinske tarife, Akcize, Carinski kontigenti, Carinski nadzor, izvozna carinska stopa, izvozne subvencije, Kontrola kvaliteta, Kontrola prometa, Napomene, PDV, Posebni oblici izvoza i uvoza, Pitanja i odgovori, Obavezne instrukcije Uprave Carina, Stručni tekstovi i komentari, Tarifiranje roba, Korisničke baze podataka, Bar-Code kopiranje u Microsoft Excel...)

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Interakta - Privredna društva - usklađivanje akata sa Zakonom o privrednim društvima

Specijalizovani softver - ONLINE BAZE PODATAKA na CD-u, namenjene za neposrednu praktičnu primenu u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvima, privrednim društvima i advokatima, državnoj upravi, ustanovama i institucijama - u redakciji vodećih eksperata

Autor: Ljiljana Milanković-Vasović, glavni i odgovorni urednik “Pravnog informatora”

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Interakta - Upravni spor

Specijalizovani softver - ONLINE BAZE PODATAKA na CD-u, namenjene za neposrednu praktičnu primenu u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvima, privrednim društvima i advokatima, državnoj upravi, ustanovama i institucijama - u redakciji vodećih eksperata

Autor: Ljubodrag Pljakić, bivši sudija VKS

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Carinske isprave (CAR) -  Carinske isprave + Carinska tarifa. Elektronsko podnošenje deklaracija carini.

  • Elektronsko podnošenje deklaracija carini
  • Automatski obračuni
  • Podela troškova po naimenovanjima
  • Statistička i carinska vrednost
  • Poreska osnovica i PDV
  • Ostale dažbine
  •  Elektronska razmena deklaracija između ispostava
  • Automatsko kreiranje i popunjavanje dodatnih obrazaca (JCI, JCI-BIS, DCV, SD, EUR, CMR ..)
  • Integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba
  • On-line ažuriranje

Detaljnije >

Tehnička podrška >


EXIM - Export-Import Manager
Specijalizovani programski paket za vođenje spoljnotrgovinskih poslova.

Elektronsko praćenje, realizacija i kontrola spoljnotrgovinskih poslova sa dnevnim, on-line praćenjem Carinske tarife.

Detaljnije >

Tehnička podrška >

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2019.

 

PRIMENA PROPISA

Početak i prestanak primene pojedinih propisa - Januar 2019. godine 
Zakon o transfuzijskoj medicine,Zakon o finansijskom obezbeđenju, 
Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim 
poslovima u određenim delatnostima, Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara


PRIMENA PROPISA

Rizik od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Utvrđena jedinstvena i efikasna Metodologija za sprovođenje analize rizika


LJUDSKA PRAVA

Evidencija i obrada podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova -
Uspostavljen jasan i nedvosmislen pravni okvir za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti


KRIVIČNO PRAVO

Elektronska baza podataka DNK profila - podaci o svim materijalnim tragovima koji sadrže
DNK -na jednom mestu Osnova efikasnijeg i ekonomičnijeg krivičnog postupka
uz obezbeđivanje potpune zaštite ljudskih prava i sloboda


SUDSKA PRAKSA

Vrhovni kasacioni sud - Privredno pravo - Naknada štete Isključenje električne energije i
nestabilan napon struje – šteta na imovini – uzročno-posledična veza


SOCIJALNO PRAVO

Socijalno pravo u našem pravnom sistemu


PRIMENA PROPISA

Smanjenje stopa doprinosa za socijalno osiguranje - Stvaranje uslova za dalje fiskalno rasterećenje
prihoda 1. januar 2019. godine - Početak primene određenih odredbi -
Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje


SUDSKA PRAKSA

NAKNADA ŠTETE Sentence iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Beogradu


PARNIČNI POSTUPAK

Neke dileme u pogledu odbacivanja tužbe u parničnom postupku


Postupak suda kod objektivnog preinačenja tužbe


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Utvrđivanje očinstva - Podvrgavanje medicinskom veštačenju - DNK analizi


Otuđenje stvari ili prava o kome teče parnica i nova zakonska rešenja


Autorsko pravo, medijsko pravo, odgovornost za objavljivanje

Sentence iz odluka Apelacionog suda u Beogradu


POREZI

Poreski postupak i poreska administracija IZMENE I DOPUNE Zakona o poreskom postupku i
poreskoj administraciji - Početak primene pojedinih odredbi Zakona


POREZI 

Zastupnik po službenoj dužnosti Postavljanje zastupnika u
poreskom postupku - Ovlašćenje i obaveza Poreske uprave


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)