POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Cenovnik softvera i publikacija

 

 CENOVNIK ONLINE SERVISA

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 1 - AKADEMSKI

  AKADEMSKI 39000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + AKADEMSKI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na osnovnom pristupu sadržajima, u trajanju od 12 meseci) po ceni od 39000 Din. 

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 2 - STANDARDNI

  STANDARDNI 49000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + STANDARDAN PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na standardnom pristupu sadržajima, u trajanju od 12 meseci) po ceni od 49000 Din.

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 3 - PROFESIONAL

  PROFESIONAL 69000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na kompletnom pristupu sadržajima, u trajanju od 12 meseci) po ceni od 69000 Din.  

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 4 - GOLD PAKET PROFESIONAL

  GOLD PAKET PROFESIONAL 99000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na kompletnom pristupu svim sadržajima i svim dodatnim opcijama i aplikacijama) sa popustom po ceni od 99000 Din.

Paket se može koristiti bez ograničenja na više uređaja istovremeno.

 

 

SVI PAKETI SADRŽE BAZE PODATAKA i :

1. PROPISI ONLINE - Registar Glasila i tekstovi propisa – dnevno praćenje i praktična primena svih propisa (prečišćeni tekstovi ), sa arhivom starih propisa od 1945. - automatsko dnevno ažuriranje,

2. PRAVNI INFORMATOR ONLINE, (sa kompletnom arhivom tekstova od 2000 godine do danas),

3. GOTOVI MODELI AKATA I UGOVORA ONLINE (PARNICA, UPRAVNO, KRIVIČNO, RADNO, PRIVREDNO, GRAĐANSKO, GRAĐEVINARSTVO, SPOLJNA TRGOVINA ...),

4. BILTENI SUDSKE PRAKSE ONLINE - Zvanični Bilteni sudske praksa sudova, + ARHIVA Biltena

5. KOMENTARI ONLINE - Stručni tekstovi i komentari, Zbornici radova pravničkih udruženja...,

6. MIŠLJENJA MINISTARSTAVA ONLINE...,

7. OBAVEZNI OBRASCI ONLINE...

8. ZBORNICI I DRUGE PUBLIKACIJE ONLINE...

9. ARHIVA PROPISA, AKATA, TEKSTOVA ONLINE...

10. DODATNI SERVISI ONLINE (Kalkulatori kamata i taksi, Oglasni Deo, Javne nabavke,   Praksa Evropskog suda, predlozi i nacrti zakona, Finansije – Poreski Kalendar, propisi i sudska praksa Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Republike Crne Gore,

Korisni alati - pretraga sudskih predmeta, kalkulatori, statistika, itd. ...

 

 

 

INTERMEX PRAVNI INFORMATOR ONLINE - 2017.

  KOMPLET ZA 2016. + ARHIVA 2000-2015. 89000 Din.
  Pretplata na vodeći stručni časopis i priloge za 2016. godinu, u štampanoj formi i ONLINE – svi brojevi sa prilozima od 2000 do 2015. godine (Uključuje i – 1 korisničku licencu za pristup informacionom sistemu INTERMEX ONLINE - u trajanju od 12 meseci)  

 

 
 

Svi servisi traju jednu godinu (dvanaest meseci).
PDV – 20% za usluge nije uračunat u cenu.

Pristup ONLINE SERVISU i njegovo korišćenje (isporuka instalacionog CD-a i vaučera za online pristup – pristupne šifre) je ODMAH po uplati.

CENOVNIK STANDARDNOG SOFTVERA 2017.

 

1. PRAVNI I OPŠTI POSLOVI, FINANSIJE, KOMERCIJALA


 

INDOK - PRAVNI I POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM, REGISTAR I BAZA PROPISA za 2017

 

1 licenca, 12 meseci sa instalacijom, obukom i tehničkom podrškom, mesečnim i dnevnim ažuriranjem.

Svaka sledeća korisnička licenca

52000 Din.

 

19000 Din.
 

SUDSKA PRAKSA za 2017. Baza sudske prakse sa preko 100.000 sudskih odluka

  Sva sudska praksa iz zvaničnih Biltena sudova u Srbiji + ARHIVA sudske prakse u poslednjih 10 godina

Intermex je izdavač zvaničnih biltena sudske prakse: Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Beogradu, Apelacionog suda u Novom Sadu, Apelacionog suda u Nišu, Apelacionog suda u Kragujevcu, Upravnog suda u Beogradu, Bilten Privrednog suda u Beogradu, Višeg suda u Novom Sadu, Višeg suda u Kraljevu ...) na CD-u

1 licenca, 12 meseci sa instalacijom, obukom i tehničkom podrškom, i redovnim kvartalnim ažuriranjem.

Svaka sledeća korisnička licenca

79000 Din.

 

 

 

 


 

29000 Din.

 

KOMPLET - INDOK + SUDSKA PRAKSA na CD-u za 2017.

 

1 licenca, 12 meseci sa instalacijom, obukom i tehničkom podrškom, mesečnim i dnevnim ažuriranjem.

Svaka sledeća korisnička licenca

89000 Din.

 

39000 Din.


 


CENOVNIK PUBLIKACIJA

 

PRAVNI INFORMATOR

 

PRAVNI INFORMATOR ZA 2017. U PRETPLATI

PRAVNI INFORMATOR za 2017, štampani časopis i prilozi – SEPARATI - U PRETPLATI 11 brojeva sa 11 separata

45000 Din.

 

 

ZVANIČNI BILTENI SUDSKE PRAKSE ZA 2017. GODINU

BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA 

8990 Din.

BILTEN UPRAVNOG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U NIŠU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U JAGODINI

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U KRALJEVU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U NIŠU

3500 Din.

BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA

3500 Din.

BILTEN JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE

3500 Din.

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU

3500 Din.

BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU

3500 Din.
 

KOMPLET SVIH BILTENA SUDSKE PRAKSE

26980 Din.
 

JUBILARNI BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

2 knjige - standardni povez

(50 GODINA - SVA PRAVNA SHVATANJA I STAVOVI od 1963. do 2014. - VS i VKS) Urednik: Snežana Andrejević, sudija VKS
 

5900 Din.
 

JUBILARNI BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

1 knjiga - LUKSUZNI POVEZ - ZLATOTISAK - BIBLIOGRAFSKO IZDANJE

(50 GODINA VS i VKS SVA PRAVNA SHVATANJA I STAVOVI od 1963 do 2010. - VS i od 2010. do 2014. - VKS) Urednik: Snežana Andrejević, sudija VKS
 

8900 Din.
 

KOMPLET 1+2 - JUBILARNI BILTENI - TVRDI + STANDARDNI POVEZ 

3 knjige sa popustom

(50 GODINA VS i VKS SVA PRAVNA SHVATANJA I STAVOVI od 1963. do 2010. - VS i od 2010. do 2014. - VKS) Urednik: Snežana Andrejević, sudija VKS
 

9900 Din.

 

KAPITALNA IZDANJA - RASPRODATO!

 

VODIČ ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KAPITALNO IZDANJE Prof. dr Mirka Vasiljevića
Vodič za primenu Novog Zakona o privrednim društvima u praksi, sa komentarom. Veliki B5 format, obima oko 700 strana, luksuzni, trajni povez. Autor: Prof. dr Mirko Vasiljević, vodeći ekspert za privredno pravo kod nas.

5900 Din.

 

PRAKTIKUM ZA UPRAVNI SPOR
KAPITALNO IZDANJE sudije Ljubodraga Pljakića

Sa komentarom i sudskom praksom po članovima, zbirkom obrazaca – gotovih modela akata za konkretnu primenu u praksi. Prvi put kod nas, sve na jednom mestu. Veliki B5 format, obima preko 700 strana, luksuzni, trajni povez. Autor: dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije Ljubodrag Pljakić

6900 Din.

 

MEGA ZBIRKA SUDSKE PRAKSE IZ OBLIGACIONOG PRAVA I i II
PRIVREDNO, RADNO, PARNIČNI POSTUPAK, IZVRŠNI POSTUPAK, NAKNADA ŠTETE Hiljade kvalifikovanih sudskih odluka iz zvanične sudske prakse u redakciji eminentnih sudija, podeljene po oblastima i indeksom radi lakše primene u praksi. Neophodno svima u pravosuđu, advokaturi, privrednim društvima i organima uprave. Veliki B5 format, u 2 toma, luksuzni trajni povez, 1500 strana. Autori: Eksperti za sudsku praksu, Prof. dr Zdravko Petrović, Dr Vladimir Kozar.

9900 Din.
STRUČNE KNJIGE - PRIRUČNICI (sa komentarima) I ZBIRKE PROPISA

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - Osnovna načela ugovornih odnosa, Zakon, Sadržaj, ABC Indeks pojmova i instituta sa članovima zakona - Ljiljana  Milanković-Vasović

1650 Din.

PARNIČNI POSTUPAK  - Sadržaj Zakona o Parničnom postupku, Kompletan tekst Zakona o Parničnom postupku, Prilog 1 - Sudska nadležnost - Apsolutna nenadležnost - Sudska praksa, Prilog 2 - Izvodi iz Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016), ABC Indeks pojmova i instituta sa članovima zakona - Ljiljana  Milanković-Vasović

1650 Din.

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - NOVI ZAKON  - RASPRODATO

Uvodne napomene, Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja NOVOG Zakona o izvršenju i obezbeđenju (iz Obrazloženja Predlagača NOVOG Zakona), Razlozi za donošenje Zakona, Obim Zakona

Izvršne isprave, Predmeti i sredstva izvršenja, Vrste odluka u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja, Pravni lekovi, Podela nadležnosti između suda i izvršitelja, Verodostojne isprave i rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, Postupak obezbeđenja potraživanja, Javni izvršitelji, Prelazne i završne odredbe, Sadržaj Zakona o izvršenju i obezbeđenju (sa brojevima članova Prethodnog Zakona), Tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju 

UPOREDNI PREGLED ČLANOVA (Prethodnog i NOVOG Zakona)

ABC Indeks pojmova i instituta NOVOG Zakona - Ljiljana  Milanković-Vasović
ZBORNICI RADOVA

UDRUŽENJE ZA MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

 

PRIMENA MEĐUNARODNIH KRIVIČNIH STANDARDA U NACIONALNIM ZAKONODAVSTVIMA
zbornik radova sa skupa - 2007.
1500 Din.
  MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO I LJUDSKE SLOBODE
zbornik radova sa skupa - 2008.
1900 Din.
  KORUPCIJA I LJUDSKE SLOBODE
zbornik radova sa skupa - 2009.
1900 Din.
  TERORIZAM I LJUDSKE SLOBODE
zbornik radova sa skupa - 2010.
1900 Din.
  ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA U VREME EKONOMSKE KRIZE
zbornik radova sa skupa - 2011.
1900 Din.
  RELEVANTNA PITANJA PRIMENE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA U NACIONALNOM PRAVU
zbornik radova sa skupa - 2012.
1900 Din.
  MEĐUNARODNA KRIVIČNA DELA
zbornik radova sa skupa - 2013.
1900 Din.
  ZLOUPOTREBA MOĆI
zbornik radova sa skupa - 2014.
1900 Din.
  MEĐUNARODNA SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA
zbornik radova sa skupa - 2015.
1900 Din.

KONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

Beograd, 01. septembar 2015. godine

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2018.

Alternativne krivične sankcije (Ratio legis predviđanja i neka sporna pitanja)

Prof. dr Stanko Bejatović, Redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

SUDSKA PRAKSA - VRHOVNI KASACIONI SUD

Krivični postupak - Zahtev za zaštitu zakonitosti - Podnošenje zahteva


Zaštita žrtava trgovine ljudima kao svedoka i oštećenog u krivičnom postupku

mr Minja Simović, advokat

Istorijski osvrt na razvoj antisemitizma kao ideološkog oružja holokausta

Edit Der Šergelj, Univerzitet Union-Nikola Tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Izmene i novine Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Dr Tomica Delibašić

SUDSKA PRAKSA - UPRAVNI SUD - Porezi i doprinosi

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, u penziji

Povreda prava pacijenta na obaveštenje o mogućim komplikacijama operacije i naknada štete

Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu

Supsidijarna kumulacija tužbenih zahteva

Prof. dr Gordana Stanković

Prelaz i prenos potraživanja ili duga

Mirela Smiljanić Ličina, Javni izvršitelj imenovan za područje Privrednog suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu

STRUČNO SAVETOVANJE


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)