POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XIV Redovno godišnje savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije u saradnji sa firmom Intermex organizovali su XIV REDOVNO GODIŠNJE SAVETOVANJE na temu: Socijalna prava i evropske integracije. Mesto održavanja: Zlatibor, 5-8. oktobar 2011. godine.

 

 

I ove 2011. godine održava se na Zlatiboru tradicionalno stručno savetovanje sa napred navedenom generalnom temom. Savetovanje je namenjeno pravnicima iz oblasti nauke i obrazovanja, privrede, javnih preduzeća i ustanova, pravosuđa i advokature, organa uprave i lokalne samouprave, banaka i osiguravajućih društava, sindikata zaposlenih i udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija, itd.

  Tematske oblasti Savetovanja pokrivaće celokupnu materiju socijalnih prava, odnosno radnog i socijalnog prava i prakse (zapošljavanje, radni odnosi kroz prizmu svih radnopravnih instituta i u svim, gore navedenim, oblastima rada, radni sporovi, sudski i vansudski metodi u rešavanju radnih sporova, penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita i mnoga druga pitanja.

  Navedene tematske oblasti biće obrađene putem referata, izlaganja referata, diskusija, pitanja i odgovora povodom obrađene teme i shodno iskazanom interesovanju organizovanjem okruglih stolova na kojima će se usmeno izlagati pojedine teme, a zatim razgovarati o izloženoj temi, postavljati pitanja i davati odgovori. Rad se odvija u kongresnoj sali, a okrugli stolovi u dve manje odvojene sale.

  Referenti i predavači su naši poznati profesori radnog i socijalnog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eminentne sudije Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, sudije apelacionih sudova, socijalni partneri (sindikati i udruženja poslodavaca) predstavnici i eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata pri Ministarstvu rada i socijalne politike, stručnjaci Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i drugi.

 

PROGRAM RADA


DAN DOLASKA - sreda, 05. oktobar 2011. godine

PRVI RADNI DAN, četvrtak, 06. oktobar 2011. godine

(Kongresna sala hotela “Čigota”)

10:00  Otvaranje savetovanja i pozdravna reč prof. dr Aleksandra Petrovića, predsednika Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

I OBLAST – EVROPSKE INTEGRACIJE

I INSTITUCIONALIZACIJA SOCIJALNIH PRAVA

10:30   Referati:

1.  Prof. dr Branko Lubarda, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

Socijalno građanstvo u pravu Evropske unije

2.  Prof. dr Todor Kalamatiev, Pravni fakultet Univerziteta “Justinijan prvi” u Skoplju, Republika Makedonija,

Socijalna prava nezaposlenih sa osvrtom na pravo novčane naknade - komparativni pristup

3.  Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije,

Zaštita prava na rad - primenom ustavne žalbe

4.  Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

Aktuelni koncept zdrave radne sredine u međunarodnim pravnim standardima

5.  Snežana Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije,

Socijalni dijalog-civilizacijski metod uređivanja socijalnih prava

6.  Prof. dr Darko Marinković, doc. dr Vladimir Marinković, Univerzitet “Megatrend” u Beogradu,

Civilizacijski smisao i suština socijalnih prava

7.  Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije,

Pravne posledice nezakonitog štrajka

8.  Doc. dr Vesna Simović, Pravni fakultet Univerziteta u Podgorici, Republika Crna Gora,

Stabilnost uslova rada prema novim rješenjima u Zakonu o radu Crne Gore

9.  Mr Ljubinka Kovačević, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti kao radnopravni problem

10.  Mr Slobodanka Kovačević-Perić, asistent

Pravnog fakulteta u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici),

Doprinos pristojnog posla

11.Dejan Kostić, direktor agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Sistem radnih sudova u EU

 

14:00   Prezentacija programa izdavačke kuće Intermex iz Beograda

17:30 -19:00 Okrugli stolovi

I   Okrugli sto na temu:

Štrajk kao fundamentalno socijalno pravo - teorija, zakonodavstvo, praksa

  Moderatori: Prof. dr Branko Lubarda, Predrag Trifunović, sudija, Radmila Bukumirić-Katić

II   Okrugli sto na temu:

Socijalni dijalog

  Moderatori: Prof. dr Senad Jašarević, Olga Kićanović, Doc. dr Zoran Radulović

 

DRUGI RADNI DAN, petak, 07. oktobar 2011. godine

(Kongresna sala hotela “Čigota”)

II OBLAST - UREĐIVANJE, OSTVARIVANJE

 I ZAŠTITA SOCIJALNIH PRAVA

10:00   Referati:

1.  Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

Moralni integritet zaposlenih i njegov radnopravni okvir

2.  Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu i Poverenik za zaštitu

ravnopravnosti Republike Srbije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti - uloga, nadležnosti i način postupanja u slučajevima diskriminacije

3.  Prof. dr Radoje Brković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,

Primena Konvencije br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje u uslovima globalne ekonomske krize

4.  Doc. dr Zoran Radulović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd,

Mobing i inicijalni problemi de lege ferenda

5.  Radmila Bukumirić-Katić, pomoćnik ministra, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije,

Kolektivno pregovaranje - pretpostavka odgovornog poslovanja

6.  Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji,

Utvrđivanje činjenica u upravnom sporu. Sudske odluke

7.  Borivoje Živković,

sudija Apelacionog suda u Beogradu,

Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu

8.  Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik,

Izmena ugovora o radu

9.  Dr Sanja Paunović, Savez samostalnih sindikata Srbije, mr Spomenka Paunović,

Uloga sindikata u zaštiti socijalnih prava

10.  Nataša Zavođa, Unija poslodavaca Srbije,

Uloga i značaj udruženja poslodavaca u EU i zemljama u okruženju

11.  Radovan Ristanović, advokat iz Beograda,

Dostojanstvo na radu u Srbiji - stvarnost ili fikcija

12. Mr Milica Kovač-Orlandić, saradnik Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica,

Pravo na stručno usavršavanje i koncept doživotnog učenja

13.  Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske,

Mirno rješavanje radnih sporova u Republici Srpskoj

14. Zdenka Burzan, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore,

Doprinos Agencije za mirno rešavanje radnih sporova unapređenju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori

15.  Mr Vesna Bilbija, JP PTT saobraćaja Srbije, RJ Subotica,

Pravo na rad i pravo na internet

14:00   Predstavljanje monografije doc. dr Gorana Obradovića

Primena međunarodnih standarda rada

18:00   Okrugi sto na temu:

Diskriminacija i zlostavljanje na radu

Moderatori: Prof. dr Predrag Jovanović, Prof. dr Nevena Petrušić, Snežana Lakićević

21:00 Svečana večera

 

TREĆI RADNI DAN , subota, 08. oktobar 2011. godine

(Kongresna sala hotela “Čigota”)

III OBLAST - SOCIJALNO OSIGURANJE/SIGURNOST

10:00   Referati:

1.  Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu,

Evropski socijalni model i penzijski sistem Srbije

2.  Prof. dr Borivoje Šunderić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

O pojmu socijalnog rizika

2.  Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska,

Problem uređivanja penzijskog i invalidskog osiguranja

3.  Prof. dr Jelena Kočović, prof. dr Tatjana Rakonjac Antić, mr Marija Jovović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Mogućnosti i ograničenja razvoja dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Srbiji

4.  Doc. dr Goran Obradović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu,

“Posebna priznanja zaslužnim umetnicima”

5.  Dr Velizar Golubović, Fond PIO Republike Srbije, Pokrajinski fond Novi Sad,

Pravo na pomoć i negu

6.  Borisav Čolić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Republike Srbije, u penziji,

Zaštita prava iz oblasti socijalne zaštite

7.  Dr Rajko Kosanović, predsednik Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije,

Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

8.  Radoje Savićević, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije,

(Ne)očekivani efekti reforme penzijskog sistema


Diskusije, pitanja i odgovori

Usvajanje poruka sa Savetovanja

Zatvaranje Savetovanja

 

Učesnici Savetovanja koji se odluče za smeštaj u hotelu "Čigota" prijave mogu slati na navedenu adresu.

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski prevoz na relaciji Novi Sad-Beograd-Zlatibor i obrnuto, informacije o tome mogu dobiti kod agencije "ČIGOTA" d.o.o.

11000 Beograd, Svetog Save 43, tel/fax: 011/244-3182, 011/2459-874, 011/2453-678, e-mail: cigotabg@eunet.rs

 

 

 

Cene smeštaja su na bazi polu pansiona:

- smeštaj u 1/1 sobi iznosi 4.000,00 dinara dnevno;

- smeštaj u 1/2 sobi iznosi 3.500,00 dinara dnevno.

Doplata za ručak 500,00 dinara.

U cenu je uključeno korišćenje bazena i cena svečane večere (za učesnike smeštene u Čigoti).

Boravak u hotelu započinje večerom.

 

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski prevoz na relaciji Novi Sad - Beograd - Zlatibor, i obrnuto, informacije o tome mogu dobiti kod Agencije "Čigota" (Svetog Save 43, 11 000 Beograd), na telefone: 011/244-3182; 011/2459-874; 011/245-3678

Objavljeno: 03.10.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)