POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XIV Redovno godišnje savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije u saradnji sa firmom Intermex organizovali su XIV REDOVNO GODIŠNJE SAVETOVANJE na temu: Socijalna prava i evropske integracije. Mesto održavanja: Zlatibor, 5-8. oktobar 2011. godine.

 

 

I ove 2011. godine održava se na Zlatiboru tradicionalno stručno savetovanje sa napred navedenom generalnom temom. Savetovanje je namenjeno pravnicima iz oblasti nauke i obrazovanja, privrede, javnih preduzeća i ustanova, pravosuđa i advokature, organa uprave i lokalne samouprave, banaka i osiguravajućih društava, sindikata zaposlenih i udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija, itd.

  Tematske oblasti Savetovanja pokrivaće celokupnu materiju socijalnih prava, odnosno radnog i socijalnog prava i prakse (zapošljavanje, radni odnosi kroz prizmu svih radnopravnih instituta i u svim, gore navedenim, oblastima rada, radni sporovi, sudski i vansudski metodi u rešavanju radnih sporova, penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita i mnoga druga pitanja.

  Navedene tematske oblasti biće obrađene putem referata, izlaganja referata, diskusija, pitanja i odgovora povodom obrađene teme i shodno iskazanom interesovanju organizovanjem okruglih stolova na kojima će se usmeno izlagati pojedine teme, a zatim razgovarati o izloženoj temi, postavljati pitanja i davati odgovori. Rad se odvija u kongresnoj sali, a okrugli stolovi u dve manje odvojene sale.

  Referenti i predavači su naši poznati profesori radnog i socijalnog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eminentne sudije Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, sudije apelacionih sudova, socijalni partneri (sindikati i udruženja poslodavaca) predstavnici i eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata pri Ministarstvu rada i socijalne politike, stručnjaci Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i drugi.

 

PROGRAM RADA


DAN DOLASKA - sreda, 05. oktobar 2011. godine

PRVI RADNI DAN, četvrtak, 06. oktobar 2011. godine

(Kongresna sala hotela “Čigota”)

10:00  Otvaranje savetovanja i pozdravna reč prof. dr Aleksandra Petrovića, predsednika Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

I OBLAST – EVROPSKE INTEGRACIJE

I INSTITUCIONALIZACIJA SOCIJALNIH PRAVA

10:30   Referati:

1.  Prof. dr Branko Lubarda, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

Socijalno građanstvo u pravu Evropske unije

2.  Prof. dr Todor Kalamatiev, Pravni fakultet Univerziteta “Justinijan prvi” u Skoplju, Republika Makedonija,

Socijalna prava nezaposlenih sa osvrtom na pravo novčane naknade - komparativni pristup

3.  Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije,

Zaštita prava na rad - primenom ustavne žalbe

4.  Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

Aktuelni koncept zdrave radne sredine u međunarodnim pravnim standardima

5.  Snežana Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije,

Socijalni dijalog-civilizacijski metod uređivanja socijalnih prava

6.  Prof. dr Darko Marinković, doc. dr Vladimir Marinković, Univerzitet “Megatrend” u Beogradu,

Civilizacijski smisao i suština socijalnih prava

7.  Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije,

Pravne posledice nezakonitog štrajka

8.  Doc. dr Vesna Simović, Pravni fakultet Univerziteta u Podgorici, Republika Crna Gora,

Stabilnost uslova rada prema novim rješenjima u Zakonu o radu Crne Gore

9.  Mr Ljubinka Kovačević, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti kao radnopravni problem

10.  Mr Slobodanka Kovačević-Perić, asistent

Pravnog fakulteta u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici),

Doprinos pristojnog posla

11.Dejan Kostić, direktor agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Sistem radnih sudova u EU

 

14:00   Prezentacija programa izdavačke kuće Intermex iz Beograda

17:30 -19:00 Okrugli stolovi

I   Okrugli sto na temu:

Štrajk kao fundamentalno socijalno pravo - teorija, zakonodavstvo, praksa

  Moderatori: Prof. dr Branko Lubarda, Predrag Trifunović, sudija, Radmila Bukumirić-Katić

II   Okrugli sto na temu:

Socijalni dijalog

  Moderatori: Prof. dr Senad Jašarević, Olga Kićanović, Doc. dr Zoran Radulović

 

DRUGI RADNI DAN, petak, 07. oktobar 2011. godine

(Kongresna sala hotela “Čigota”)

II OBLAST - UREĐIVANJE, OSTVARIVANJE

 I ZAŠTITA SOCIJALNIH PRAVA

10:00   Referati:

1.  Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

Moralni integritet zaposlenih i njegov radnopravni okvir

2.  Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu i Poverenik za zaštitu

ravnopravnosti Republike Srbije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti - uloga, nadležnosti i način postupanja u slučajevima diskriminacije

3.  Prof. dr Radoje Brković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,

Primena Konvencije br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje u uslovima globalne ekonomske krize

4.  Doc. dr Zoran Radulović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd,

Mobing i inicijalni problemi de lege ferenda

5.  Radmila Bukumirić-Katić, pomoćnik ministra, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije,

Kolektivno pregovaranje - pretpostavka odgovornog poslovanja

6.  Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji,

Utvrđivanje činjenica u upravnom sporu. Sudske odluke

7.  Borivoje Živković,

sudija Apelacionog suda u Beogradu,

Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu

8.  Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik,

Izmena ugovora o radu

9.  Dr Sanja Paunović, Savez samostalnih sindikata Srbije, mr Spomenka Paunović,

Uloga sindikata u zaštiti socijalnih prava

10.  Nataša Zavođa, Unija poslodavaca Srbije,

Uloga i značaj udruženja poslodavaca u EU i zemljama u okruženju

11.  Radovan Ristanović, advokat iz Beograda,

Dostojanstvo na radu u Srbiji - stvarnost ili fikcija

12. Mr Milica Kovač-Orlandić, saradnik Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica,

Pravo na stručno usavršavanje i koncept doživotnog učenja

13.  Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske,

Mirno rješavanje radnih sporova u Republici Srpskoj

14. Zdenka Burzan, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore,

Doprinos Agencije za mirno rešavanje radnih sporova unapređenju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori

15.  Mr Vesna Bilbija, JP PTT saobraćaja Srbije, RJ Subotica,

Pravo na rad i pravo na internet

14:00   Predstavljanje monografije doc. dr Gorana Obradovića

Primena međunarodnih standarda rada

18:00   Okrugi sto na temu:

Diskriminacija i zlostavljanje na radu

Moderatori: Prof. dr Predrag Jovanović, Prof. dr Nevena Petrušić, Snežana Lakićević

21:00 Svečana večera

 

TREĆI RADNI DAN , subota, 08. oktobar 2011. godine

(Kongresna sala hotela “Čigota”)

III OBLAST - SOCIJALNO OSIGURANJE/SIGURNOST

10:00   Referati:

1.  Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu,

Evropski socijalni model i penzijski sistem Srbije

2.  Prof. dr Borivoje Šunderić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

O pojmu socijalnog rizika

2.  Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska,

Problem uređivanja penzijskog i invalidskog osiguranja

3.  Prof. dr Jelena Kočović, prof. dr Tatjana Rakonjac Antić, mr Marija Jovović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Mogućnosti i ograničenja razvoja dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Srbiji

4.  Doc. dr Goran Obradović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu,

“Posebna priznanja zaslužnim umetnicima”

5.  Dr Velizar Golubović, Fond PIO Republike Srbije, Pokrajinski fond Novi Sad,

Pravo na pomoć i negu

6.  Borisav Čolić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Republike Srbije, u penziji,

Zaštita prava iz oblasti socijalne zaštite

7.  Dr Rajko Kosanović, predsednik Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije,

Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

8.  Radoje Savićević, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije,

(Ne)očekivani efekti reforme penzijskog sistema


Diskusije, pitanja i odgovori

Usvajanje poruka sa Savetovanja

Zatvaranje Savetovanja

 

Učesnici Savetovanja koji se odluče za smeštaj u hotelu "Čigota" prijave mogu slati na navedenu adresu.

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski prevoz na relaciji Novi Sad-Beograd-Zlatibor i obrnuto, informacije o tome mogu dobiti kod agencije "ČIGOTA" d.o.o.

11000 Beograd, Svetog Save 43, tel/fax: 011/244-3182, 011/2459-874, 011/2453-678, e-mail: cigotabg@eunet.rs

 

 

 

Cene smeštaja su na bazi polu pansiona:

- smeštaj u 1/1 sobi iznosi 4.000,00 dinara dnevno;

- smeštaj u 1/2 sobi iznosi 3.500,00 dinara dnevno.

Doplata za ručak 500,00 dinara.

U cenu je uključeno korišćenje bazena i cena svečane večere (za učesnike smeštene u Čigoti).

Boravak u hotelu započinje večerom.

 

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski prevoz na relaciji Novi Sad - Beograd - Zlatibor, i obrnuto, informacije o tome mogu dobiti kod Agencije "Čigota" (Svetog Save 43, 11 000 Beograd), na telefone: 011/244-3182; 011/2459-874; 011/245-3678

Objavljeno: 03.10.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)