POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XIII TEMATSKI MEĐUNARODNI SKUP NA TEMU - ZLOUPOTREBA MOĆI

Udruženje za međunarodno krivično pravo

Organizator: Udruženje za međunarodno krivično pravo. Tara, 18-22. jun 2014. Konferenciji mogu prisustvovati svi zainteresovani učesnici. Kotizacija za savetovanje SE NE PLAĆA. Sve informacije u vezi rezervacije smeštaja na Tari možete izvršiti kod IZVRŠNOG ORGANIZATORA - Agencije PM Plus na telefone i e-mail: Tel: 011/3079-582, 3079-584, e-mail: prijava@pmplus.rs. Udruženje je pripremilo i objavilo Zbornik stručnih radova, uz pomoć svog donatora, izdavačke kompanije „Intermex“ iz Beograda, koji će, BESPLATNO, biti podeljen svim učesnicima skupa i dostavljen svim relevantnim institucijama.

Sponzor - pokrovitelj skupa: kompanija Intermex.

Zbornik stručnih radova:


Izvršni organizator:

PRIJAVLJIVANJE

Prijave za Skup vrše se popunjavanjem "online" forme na sajtu www.pmplus.rs u sekciji kongresi. Sve informacije o skupu možete pogledati na pomenutom sajtu od 15. maja tekuće godine.

PM plus d.o.o. Karamatina 16, 11080 Beograd, Licenca 157/2010, Tel: 011/3079-582, 3079-584, E-mail: prijava@pmplus.rs, www.pmplus.rs

XIII TEMATSKI MEĐUNARODNI SKUP
TEMA: ZLOUPOTREBA MOĆI
Tara, 18-22.jun 2014.

Poštovane koleginice i kolege,

Gotovo da nema građanina koji barem jednom nije pomislio da „neko" zloupotrebljava svoju moć koju mu je društvo dalo. Otuda se s pravom pitamo da li je u ljudskoj prirodi sazdan gen koji nas goni na takva ponašanja. Gotovo nepodeljeno mišljenje je da svako u svom radu zloupotrebljava položaj koji zauzima u društvu. Naravno, što je taj položaj značajniji na društvenoj lestvici to je i zloupotreba moći veća i pogađa veći broj građana.

Da li je moguće iskoreniti takva ponašanja? Da li društvo samo stvara uslove za razne zloupotrebe? Da li su države u tranziciji podležnije zloupotrebi moći? Kako se boriti protiv ovih pojava? Itd...itd.

Brojna su pitanja koja se danas postavljaju pred nas. Na ta pitanja nema pravog odgovora ukoliko najveći broj intelektualaca ne iskaže svoje mišljenje.

Zato Vas i pozivamo da i Vi uzmete učešće u ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu na temu „Zloupotreba moći" koje organizuje Udruženje za međunarodno krivično prava na Tari u hotelu "Omorika" od 18. do 22. juna 2014. godine, i sa svojim predlozima, pitanjima i diskusijama značajno doprinesete sagledavanju ovog izuzetno značajnog i aktuelnog pitanja.

U prilogu Vam dostavljamo spisak radova autora koji su se odvažili da na ovu zadatu temu iznesu svoje mišljenje. Da li Vi imate pravo da ćutite?

S poštovanjem,
ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 

 

 

Posebno se zahvaljujemo izdavačkoj kući Intermex d.o.o. na ogromnoj pomoći u pripremi i realizaciji i ovog Skupa.


TEMA: ZLOUPOTREBA MOĆI

 

Uvodničari iz inostranstva:

1. akademik Prof. dr Vlado Kambovski, Univerzitet u Skoplju, redovni profesor i šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu. Učesnik više međunarodnih skupova na kojima je imao referate. Objavio je preko 30. knjiga radova iz oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava, kao i više radova u prestižnim međunarodnim i domaćim časopisima. Aktivni sudionik mnogih zakonskih i naučnih projekata. Predsednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Republike Makedonije. Kao ekspert, često je angažovan od strane međunarodnih institucija i organizacija. Za svoje naučno angažovanje i stvaralaštvo dobitnik je više nagrada i priznanja.

      Tema: Kriminal zloupotrebe moći u polju primene Međunarodnog kaznenog prava

 

2. Prof. dr Vladimir Komisarev, Lomonosov Univerzitet u Moskvi, redovni profesor i šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu. Aktivni sudionik brojnih međunarodnih i domaćih naučnih skupova na kojima je imao pismena saopštenja. Objavio više knjiga, monografija i udžbenika iz krivičnog i međunarodnog krivičnog prava. Autor brojnih radova iz ove oblasti u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Aktivni učesnik više zakonskih projekata iz oblasti krivičnog prava. Predsednik Udruženja krivičara Rusije. Za naučni doprinos dobitnik više odlikovanja i priznanja.

      Tema: Stanje ruskog krivičnog zakonodavstva i njegove perspektive u svetlu zloupotrebe moći

 

3. Prof. dr Juri Golik, redovni profesor i šef katedre za krivično pravo na Ruskom državno trgovinsko - ekonomskom univerzitetu u Moskvi, i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta I.A. Bunin u Elecu. Autor više knjiga i monografija iz oblasti krivičnog prava. Aktivni sudionik brojnih zakonskih i naučnih projekata. Objavio više radova u prestižnim međunarodnim i domaćim časopisima. Učesnik na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima sa pisanim radovima iz oblasti krivičnog prava. Član Udruženja krivičara Rusije. Za naučni doprinos dobitnik više odlikovanja i priznanja.

      Tema: Zloupotreba vlasti u savremenom svetu

 

4. Prof. dr Ivan Kozačenko, šef katedre za krivično pravo i kriminologiju na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Ekaterinburgu. Objavio više stručnih i naučnih radova i aktivni sudionik na brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima. Objavio više monografija iz oblasti krivičnog prava. Za doprinos razvoju nauke u Rusiji više puta nagrađivan.

      Tema: Karakteristike subjektivnih kompozicija (i ne samo) zločini u oblasti medicinske delatnosti

 

5. Prof. dr Arndt Sinn, šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Osnebrik, direktor ZEIS, sudija Evropskog suda pravde, potpredsednik svetskog „Foruma za borbu protiv organizovanog kriminala u eri globalizacije". Aktivni učesnik više zakonskih projekata iz oblasti krivičnog prava. Objavio više stručnih i naučnih radova i aktivni sudionik na brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima. Objavio više monografija iz krivičnog prava.

      Tema: Zakon kao kontrola moći (vlasti)

 

6. Prof. dr Uve Hellmann, šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Potsdamu. Autor više knjiga i monografija iz oblasti krivičnog prava. Aktivni sudionik brojnih zakonskih i naučnih projekata. Objavio više radova u prestižnim međunarodnim i domaćim časopisima. Učesnik na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima sa pisanim radovima iz oblasti krivičnog prava.

      Tema: Granice prihvatljivih krivičnog postupka istražnih mera koje koriste informacione i komunikacione tehnologije

 

7. Prof. dr Aleksandar Korobejev, šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu u Vladivostoku. Učesnik na brojnim međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima sa zapaženim radovima. Za doprinos razvoju nauke krivičnog prava u Rusiji nagrađivan. Član predsedništva Udruženja krivičara Rusije i potpredsednik međunarodnog naučnog foruma krivičara sa sedištem u Pekingu. Objavio više zapaženih monografija.

      Tema: Institut konfiskacija imovine kao sredstvo borbi protiv krivičnih dela korupcije

 

8. Prof. dr Dimitrij A. Šestakov, šef katedre za krivično pravo i kriminologiju na Pravnom fakultetu u Sankt Petersburg. Objavio više stručnih i naučnih radova i aktivni sudionik na brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima. Objavio više monografija iz oblasti krivičnog prava. Za doprinos razvoju nauke u Rusiji više puta nagrađivan.

      Tema: Teorija kontrolisane kriminološke revolucije

 

9. Prof. dr Vladimir Kanjahin, šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Krasnodaru. Učesnik brojnih međunarodnih i domaćih konferencija posvećenih krivičnom pravu. Objavio više monografija i stručnih i naučnih radova. Za doprinos razvoju nauke u Ruskoj federaciji dobitnik više priznanja i nagrada. Potpredsednik krivičara Ruske federacije.

      Tema: Ekces kao neka vrsta zloupotrebe vlasti (uporedna pravna studijskog krivičnog zakonodavstva zemalja ZND i Republike Srbije).

 

10. dr Pavel Golovnenkov, Pravni fakultet Univerziteta Postdam. Učesnik na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Objavio više stručnih i naučnih radova.

      Tema: Sistem „drugog koloseka" u praksi nemačkih krivičnih sankcija

 

11. Prof. dr Kekanovski Jove, fakultet za turizam iz Ohrida. Učesnik na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Objavio više monografija i naučnih radova.

      Tema: Zloupotreba političke moći i uticaj na medije u Republici Makedoniji

 

12. Prof. dr Vječislav Selivestrov, profesor na katedri za krivično pravo i kriminologiju na pravnom fakultetu MGU Lomonosov. Zaslužni naučni radnik Rusije. Autor više monografija iz oblasti kriminologije. Objavio više radova u prestižnim međunarodnim i domaćim časopisima. Učesnik na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima sa pisanim radovima iz oblasti kriminologije. Član Udruženja krivičara Rusije.

              Tema: Zloupotreba ovlašćenja u zatvorima: kriminološki i kazneni problemi

 

13. Prof. dr Vesna Vučković, sudija Upravnog suda Crne Gore i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran" u Podgorici i na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu. Objavila više stručnih i naučnih radova i učestvovala na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima na kojima se raspravljala problematika iz oblasti krivičnog i krivičnoprocesnog prava.

      Tema: Prouzrokovanje lažnog stečaja

 

14. Prof. dr Branko Vučković, predsednik osnovnog suda u Kotoru i predsednik Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore. Autor više stručnih i naučnih radova. Učesnik na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

      Tema: Zloupotrebe u primjeni mjera tajnog nadzora

 

15. Prof. dr Miloš Babić i prof. dr Ivanka Marković, Univerzitet u Banjaluci, redovni profesor i šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu. Učesnik u brojnim međunarodnim naučnim projektima i autor više naučnih i stručnih radova. Učesnik brojnih međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Predsednik Udruženja za krivično pravo Republike Srpske. Sudija Suda BiH, i

      prof. dr Ivanka Marković, Univerzitet u Banjaluci, prodekan Pravnog fakulteta. Autor više stručnih i naučnih radova iz oblasti krivičnog prava. Učesnik brojnih međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih skupova. Objavila nekoliko monografija.

      Tema: Krivična dela zloupotrebe vlasti i uticaja

 

16. Zlatko M. Knežević, Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i član Venecijanske komisije Savjeta Evrope. Objavio više stručnih i naučnih radova.

      Tema: Zloupotreba moći — u svijetlu granica ustavnosudskog aktivizma

 

17. dr. Baljak Miroslav, Vojska Republike Srpske, Banja Luka. Učesnik na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Objavio nekoliko zapaženih stručnih radova.

      Tema: Upotreba oružane sile u međunarodnom pravu

 

18. dr. Dragan Đokić, Ministarstvo odbrane BiH. Učesnik na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Objavio nekoliko stručnih radova i dve monografije iz oblasti međunarodnog krivičnog prava.

      Tema: Osamostaljivanje Bosne i Hercegovine u svijetlu konstitutivne teorije priznavanja države

 

Uvodničari iz Srbije

1. Prof. dr Milenko Kreća, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor i šef katedre za međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu. Učesnik više međunarodnih skupova na kojima je imao referate. Objavio je preko 30. knjiga radova iz oblasti međunarodnog javnog prava, kao i više radova u prestižnim međunarodnim i domaćim časopisima. Sudija međunarodnog suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava. Predsednik Udruženja za međunarodno krivično pravo, i Andrijana Mišović, doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

      Tema: Pravne posledice zloupotrebe političke moći Saveta bezbednosti

 

2. Prof. dr Boris Krivokapić, redovi profesor na Fakultetu za državnu upravu i administraciju i prorektor na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Istaknuti stručnjak za Međunarodno javno pravo. Autor 34 knjige i oko 150 drugih naučnih radova objavljenih u Evropi, Americi i Aziji. Dobitnik nekoliko nagrada za izuzetne naučne rezultate. Dobitnik značajnih međunarodnih i nacionalnih priznanja za stvaralaštvo, i prof. dr Neđo Danilović, profesor i prodekan na Fakultetu za državnu upravu i administraciju na Megatrend univerzitetu. Autor više monografija, univerzitetskih udžbenika i naučnih priloga objavljenih u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Rukovodio je sa više naučnoistraživačkih projekata i učestvovao na više naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja. Zamenik je predsednika Udruženja metodologa i

      Tema: O zloupotrebi međunarodnog prava

 

3. Prof. dr Milan Škulić, redovni profesor i prodekan na Pravnom fakultetu u Beogradu. Objavio više knjiga i monografija kao i naučnih radova u međunarodnim i domaćim referentnim časopisima. Učesnik u izradi više zakonskih akata, gde je svoje teorijsko znanje proveravao u praksi Aktivni učesnik brojnih međunarodnih skupova i projekata, posebno u oblasti harmonizacije našeg krivičnog prava sa standardima Evropske unije. Član Državnog veća tužilačkog saveta i Upravnog odbora Udruženja za međunarodno krivično pravo.

      Tema: Privredni kriminalitet kao vid kriminaliteta „belih kragni" i oblik zloupotrebe moći

 

4. Prof. dr Sreto Nogo, profesor na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta u Beogradu. Autor više monografija i naučnih i stručnih radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim referentnim časopisima. Aktivni učesnik brojnih međunarodnih i nacionalnih skupova. Učesnik u izradi više zakonskih akata, gde je svoje teorijsko znanje proveravao u praksi. Održao više predavanja u inostranstvu. Dobitnik više nagrada i priznanja za naučni rad. Generalni sekretar Udruženja za međunarodno krivično pravo. Potpredsednik svetskog Foruma za borbu protiv organizovanog kriminala u eri globalizacije sa sedištem u Pekingu.

      Tema: Odnos moći i vlasti

5. Prof. dr Žika Bujuklić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Objavio nekoliko monografija i više stručnih i naučnih radova.

      Tema: Inter arma silent leges - rat i zloupotreba prava (istorijsko pravni aspekt)

 

6. Prof. dr Saša Knežević, Univerzitet u Nišu. Prodekan i vanredni profesor krivičnoprocesnog prava na Pravnom fakultetu. Učesnik na mnogim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Autor više stručnih i naučnih radova.

      Tema: Međunarodnopravni standardi odgovornosti države za neosnovanu primenu krivične represije

 

7. Prof. dr Milan Palević, prodekan na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Učesnik na više međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Objavio više stručnih i naučnih radova. Član Upravnog odbora Udruženja za međunarodno krivično pravo. Član ekspertskog tima svetskog Foruma za borbu protiv organizovanog kriminala u eri globalizacije, i dr. Žaklina Spalević, poslovni fakultet Univerziteta Singidunum iz Beograda. Objavila više stručnih i naučnih radova.

      Tema: Zloupotreba moći u cyber prostoru

 

8. Prof. dr Željko Nikač, profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu . Autor više stručnih i naučnih radova i učesnik na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

      Tema: Reforma policije u Republici Srbiji u funkciji zaštite od zloupotrebe moći

 

9. Prof. dr. Jelena Lopičić - Jančić, autor više stručnih i naučnih radova. Objavila više knjiga i monografija iz oblasti krivičnog prava.

      Tema: Zloupotreba moći u međunarodnom pravu posle drugog svetskog rata

 

10. dr. Goran Matić, autor je naučni saradnik Instituta za uporedno pravu u Beogradu i direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Vlade Republike Srbije. Objavio više radova u zemlji i inostranstvu, i aktivni sudionik brojnih konferencija.

      Tema: Krivično delo agresivnog rata

 

11. dr. Miodrag Gordić, general major i profesor na Univerzitetu odbrane u Beogradu. Aktivni učesnik na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Za svoje pregalaštvo više puta pohvaljivan i nagrađivan. Objavio više stručnih i naučnih radova.

      Tema: Zloupotreba moći u vojnoj organizaciji

 

12. Prof. dr Zoran Pavlović, Univerziteta Privredna akademija Novi Sad, docent na Pravnom fakultetu. Objavio više stručnih radova i aktivni učesnik na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima

      Tema: Međunarodnopravna zaštita civila u oružanim sukobima

 

13. Adnan Baćićanin, Viši tužilački pomoćnik i Stanislav Dukić, Viši javni tužilac u Novom Pazaru

      Tema: Problematika upotrebe jezika i pisma u postupcima pred krivičnim sudovima u Republici Srbiji

 

14. Pušica Marko, advokat iz Beograda

      Tema: Zloupotreba inkriminacije iz čl.228.st.1.i 3. Krivičnog zakonika u praksi javnog tužilaštva

 

15. Doc. dr Zoran Stevanović, Institut za sociološke i kriminološke studije. Autor više stručnih i naučnih radova. Glavni i odgovorni urednik Revije za krivično pravo i kriminologiju.

      Tema: Mogućnosti zloupotrebe moći zaposlenih u kazneno popravnim ustanovama.

 

16. Đurić Dragana, asistent i doktorant na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost Megatrend univerziteta.

      Tema: Zloupotreba znanja pri vršenju krivičnih dela u „petom bojnom polju"

 

17. mr. Siniša Janković, zaposlen u MUP-u RS PU Pančevo, na radnom mestu šefa odseka za privredni kriminal, od 2013. god. član Radne grupa MUP-a za sporne privatizacije. Završio specijalističke studije iz oblasti terorizma i organizovano kriminala na FPN u Beogradu, gde je i magistrirao. Bavi se naučnim radom iz oblasti kriminaliteta i zloupotrebe moći.

      Tema: Zloupotreba političke moći putem političkih stranaka

 

18. Doc.dr Srđan Blagojević i drugi, referent za naučno - istraživačku delatnost u rektoratu i profesor metodologije na Univerzitetu odbrane u Beogradu. Objavio je više radova u domaćim časopisima i učestvovao na više konferencija u zemlji i inostranstvu.

      Tema: Kriminalizacija političkih partija u procesu demokratizacije države i društva

 

19. Željko Šajin, novinar i publicista. Dobitnik više nagrada i priznanja za novinarsko stvaralaštvo. Autor nekoliko monografija, poslednja o Mihajilu Pupinu.

      Tema: Moć u funkciji nacionalne diskriminacije

 

20. dr Nevenka Jeftić Šarčević, viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Objavila više stručnih i naučnih radova, i dr Dragan Tančić, naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu u Prištini. Učesnik na više međunarodnih i domaćih konferencijama. Objavio više stručnih i naučnih radova.

      Tema: Moć Ruske federacije u bezbednosnoj integraciji Severnog Kavkaza


 

 

ORIJENTACIONI PROGRAM RADA

 

 

Sreda, 18. jun 2014.

Od 17 -19,00 č.

Prijem i registracija učesnika savetovanja u

 

 

hotelu "Omorika" na pultu Agencije ''PM plus''

19,00

č.

Sednica Upravnog odbora Udruženja, Organizacionog odbora i referenata

 

Četvrtak, 19. jun 2014.

10,00

č.

Otvaranje savetovanja, skupu će se obratiti ministar pravde

 

 

Republike Srbije Nikola Selaković

10,15

č.

Obraćanje predsednika Vrhovnog kasacionog suda Republike

 

 

Srbije Dragomira Milojevića

10,30

č.

Uvodni referat, prof. Milenko Kreća

10,45

č.

Uvodni referat, akademik prof.dr Vlado Kambovski

11,00

č.

Uvodni referat prof. dr Vladimir Komisarov

11,15

č.

Uvodni referat, prof. dr Ardnt Sinn

11,30

č.

Uvodni referat, prof. dr Milan Škulić

11,45

č.

Uvodni referat, prof. dr Jurj Golik

12,00

č.

Uvodni referat, prof. dr Uve Helman

 

12,15

č.

KAFE PAUZA

12,30

č.

Uvodni referat, prof. dr Boris Krivokapić

12,45

č.

Uvodni referat, prof. dr Ivan Kozačenko

13,00

č.

Uvodni referat, prof. dr Jove Kekanovski

13,15

č.

Uvodni referat, prof. Aleksandar Korojebev

13,30

č.

Uvodni referat, prof. A.D Šestakov

13,45

č.

Uvodni referat, prof. dr Miloš Babić

14,00

č.

Uvodni referat, prof. dr Vječislav Selivestrov

 

14,00

č.

ZAVRŠETAK PREPODNEVNOG RADA

 

17,00

č.

Uvodni referat, prof. dr Branko Vučković

17,15

č.

Uvodni referat, doc. dr. Pavel Gregorevič

17,30

č.

Uvodni referat dr. Goran Matić

17,45

č.

Uvodni referat, Zlatko Knežević

 

18,00

č.

Uvodni referat, prof. dr Jelena Lopičić - Jančić

 

18,15

č.

Uvodni referat, dr Dragan Đokić

 

18,30

č.

Uvodni referat, Željko Šajin

 

18,45

č.

Uvodni referat, doc. dr Srđana Blagojevića

 

19,00

č.

Uvodni referat, dr. Nevenke Jeftić Šarčević

 

19,15

č.

Uvodni referat, prof. dr Milan Palević

 

 

19,15

č.

ZAVRŠETAK POPODNEVNOG RADA

 

 

Petak,

20. jun 2014

 

10,00

č.

Uvodni referat, prof. dr Žika Bujuklić

 

10,15

č.

Uvodni referat, prof. dr Sreto Nogo

 

10,30

č.

Uvodni referat, prof. dr Vesna Vučković

 

10,45

č.

Uvodni referat, Siniša Janković

 

11,00

č.

Uvodni referat, doc. dr Blagojević Srđan

 

11,15

č.

Uvodni referat, Adnan Bačičević

 

11,30

č.

Uvodni referat, prof. dr Zoran Pavlović

 

11,45

č.

Uvodni referat, doc. dr Zoran Stevanović

 

 

12,00

 

KAFE PAUZA

 

12,15

č.

Uvodni referat, prof. dr Saša Knežević

 

12,30

č.

Uvodni referat, dr. prof. dr Vječislav Selivestrov

 

12,45

č.

Uvodni referat, prof. dr Željko Nikač

 

13,00

č.

Uvodni referat, dr. Goran Matić

 

13,15

č.

Uvodni referat dr. Miroslav Baljak

 

13,30

č.

Uvodni referat, Marka Pušice

 

13,45

č.

Uvodni referat, Dragane Đurić

 

 

14,00

č.

ZAVRŠETAK PREPODNEVNOG RADA

 

 

15,00

č.

PIKNIK RUČAK

 

SLOBODNE AKTIVNOSTI

 

 

Subota, 21. jun 2014.

 

OKRUGLI STOLOVI:

OD 10,00 DO 15,00 ČASOVA PRVI OKRUGLI STO NA TEMU:

AKTUELNI PROBLEMI REFORME KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA - SA POSEBNIM OSVRTOM NA MALOLETNIČKU DELIKVENCIJU"

UVODNIČAR: Prof. dr Milan Škulić

 

OD 11,00 DO 14,00  ČASOVA DRUGI OKRUGLI STO U SARADNJI SA VIŠOM POSLOVNOM ŠKOLOM  IZ BEOGRADA NA TEMU:

EKONOMSKI ASPEKTI ZLOUPOTREBE MOĆI

UVODNIČAR: Prof. dr Ivan Bulatović

 

20,30 SVEČANA VEČERA UZ MUZIČKI PROGRAM

 

PROGRAM PUTOVANJA

 

18. jun: Tara

Individualni dolazak učesnika kongresa u hotel Omoriku i smeštaj u izabrane sobe. Uključivanje u program rada po planu organizatora. Prva usluga je večera. Noćenje.

 

19-21. jun Tara

Učešće u skupu po planu i programu organizatora. Hotelske usluge na bazi punog pansiona. Noćenja.

 

22. jun: Tara

Doručak. Napuštanje hotela Omorika po pravilima hotela i individualni povratak.

Opšti uslovi putovanja agencije PM plus sastavni su deo ovog programa.

 

TURISTIČKI INFORMATOR IZVRŠNOG ORGANIZATORA:

Hotel OMORIKA spada u kategoriju hotela sa tri zvezdice. U okviru svojih kapaciteta, hotel raspolaže sa: dva apartmana tipa prezident, osam apartmana i 156 komfornih soba. Sve sobe imaju direktnu telefonsku liniju i televizor sa satelitskim program. Pored hotelskog restorana, na raspolaganju gostima je i banket sala, VIP salon, aperitiv bar, poslastičarnica, terasa, prodavnica suvenira, frizerski salon, salon lepote, ambulanta, biblioteka i niz drugih sadržaja koji gostima boravak čine prijatnim. Brinući se da boravak bude prijatan, i u rekreativnim aktivnostima raznovrstan, hotel nudi sadržaje kao što su: poluolimpijski zatvoreni bazen sa saunom, teretana, kuglana, stoni tenis, bilijar, salon igara za decu, internet kabinet, ambulanta, biblioteka. Bežični internet je dostupan u holu hotela i svim salama.

Nadmorska visina od 1059 metara, vrlo povoljni klimatski uslovi, veliki broj sunčanih dana, četinarska šuma i sportski tereni, garantuju dobre uslove za pripreme sportista u različitim disciplinama. U neposrednoj blizini hotela je travnati fudbalski teren, trim staza duga 1900 metara sa sportskim spravama, 10 km uređenih šetnih staza u borovoj šumi, dva teniska terena i tereni za rukomet, košarku i odbojku kao i ski staza duga 300 metara pogodna za školu skijanja. U hotelu se održava veliki broj seminara, kongresa i savetovanja jer u svom sastavu ima kongresnu salu sa potrebnom audio-vizuelnom opremom i više manjih sala za rad.

Ishrana na bazi punog pansiona po principu švedskog stola.

Cena po osobi u dvokrevetnoj sobi po osobi iznosi: 17.240 rsd.

Doplata za jednokrevetnu sobu za ceo boravak iznosi: 3.310 rsd.

 

U navedene cene uračunato je:

  • 3 puna pansiona sa boravišnom taksom i osiguranjem;
  • 1 noćenje sa doručkom;
  • piknik ručak 20. juna;
  • učešće u radu skupa;
  • kafe u pauzama rada po planu Organizatora;
  • radni i propagandni materijal;
  • svečana večera 21 juna.
 
PRIJAVLJIVANJE

Prijave za Skup vrše se popunjavanjem "online" forme na sajtu www.pmplus.rs u sekciji kongresi. Sve informacije o skupu možete pogledati na pomenutom sajtu od 15. maja tekuće godine.

Izvršni organizator PM plus d.o.o. Licenca 157/2010, Karamatina 16, 11080 Beograd; 011/ 3079-582, 3079-584, prijava@pmplus.rs

Objavljeno: 28.05.2014.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za novembar 2021.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Velike promene u označavanju hrane - šta donosi nova Evropska strategija “od polja do stola”


FINANSIJE

Rebalans budžeta usmeren na podizanje životnog standarda


MEĐUNARODNI ODNOSI

Izveštaj Evropske komisije


MEĐUNARODNI ODNOSI

Izveštaj Evropske komisije - Finansije


eUPRAVA

Reformski procesi


DRŽAVNA UPRAVA

Modernizacija i reforma javne uprave


DRŽAVNA UPRAVA

Podizanje svesti o značaju bezbednosti na radu


RADNO PRAVO

Mere zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline u opštem radnopravnom režimu


RADNO PRAVO

Rad van radnog odnosa


SUDSKA PRAKSA

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi - naknada štete


SAOBRAĆAJ

Rečni saobraćaj


MEĐUNARODNI ODNOSI - Energetika

Izveštak Evropske komisije - pokazao napredak u energetici i saobraćaju


ENERGETIKA

Bakar i litijum - važni za razvoj i pozicioniranje Srbije u svetu


ENERGETIKA

Počela sa radom toplana na biomasu u Priboju


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


SUDSKA PRAKSA

Afekciona vrednost stvari - naknada štete


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Strategija za rešavanje prekomernog zagađenja vazduha


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Intenzivan rad na smanjenju zagađenja vazduha u Srbiji


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Uklanjanje opasnog industrijskog otpada


SUDSKA PRAKSA

Viši sud u Beogradu - Krivični postupak - Dokazi


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Beogradu - Nasledno pravo - Zaveštanje


BANKARSKI KREDITI

Nepristojna ponuda


UJEDINJENE NACIJE

Povelja UN


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)