POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

Savetovanje sudija Republike Srbije 2012Vrhovni kasacioni sud organizovao je godišnje savetovanje sudija Republike Srbije 07-10. oktobra 2012. godine na Zlatiboru. Teme savetovanja: pravosuđe danas, zakoni i njihova primena, aktuelna sporna pravna pitanja u sudskoj praksi.

 

 

 

Teme:

Pravosuđe danas
Zakoni
i njihova primena
Aktuelna
sporna pravna pitanja
u
sudskoj praksi

 

 

ZLATIBOR,  07-10. OKTOBRA 2012. GODINE

 

PRVI RADNI DAN

ponedeljak, 08. oktobar 2012. godine

 

PLENARNO ZASEDANJE

STC „ZLATIBOR“

 

 

9.00-9.30      Prijem gostiju / registracija

9.30-10.30    SVEČANO OTVARANJE

                     Nata Mesarović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva

                    

OBRAĆANJE GOSTIJU / POZDRAVNE REČI

 

10.30-11.30  Uvodno izlaganje o aktuelnim pitanjima, stanju i položaju sudija i sudstva

                     Nata Mesarović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva

 

-Završetak plenarne sednice-


11.30-12.00 KOMUNIKACIJA SA MEDIJIMA

 

-Nastavak Savetovanja po sekcijama-

KRIVIČNA SEKCIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

 

12.00-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Zahtev za zaštitu zakonitostipraktična primena i sporna pitanja u sudskoj praksi – Bata Cvetković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dileme u određivanju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci kao predmeta krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. Krivičnog zakonika i srodnih krivičnih dela – Nevenka Važić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sporazum o priznanju krivičnog dela – Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Nedozvoljeni dokazi u krivičnom postupku – Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

 

14.00-14.30 PREZENTACIJA INTERMEXA

 


Prezentacija Intermexa, pod nazivom "Nove tehnologije u službi pravnika"
biće održana od 14:00-14:30 časova. 

 

 

PLENARNA SEDNICA GRAĐANSKE I UPRAVNE SEKCIJE

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

12.00-12.15     EVROPSKI DAN CIVILNE PRAVDE – 25.OKTOBAR

 

GRAĐANSKA SEKCIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

12.30-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja“ – Vesna Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Neke novine Zakona o parničnom postupku u praksi“ – Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Pripremno ročište i određivanje vremenskog okvira“ – Mirjana Andrijašević, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Neka sporna pitanja u postupku izvršenja na nepokretnosti– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

 

14.00-14.30     Prezentacija „PARAGRAF“

UPRAVNA SEKCIJA

Predsedava sudija Olga Đuričić, član Specijalizovanog upravnog veća Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

12.30-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Vanredno ukidanje rešenja u upravnom postupku– Jelena Ivanović, sudija Upravnog suda

Odlaganje izvršenja upravnog akta od strane suda – Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Shodna primena nekih odredbi novog Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima– Pavel Jonaš, sudija Upravnog suda

 

 

PREKRŠAJNA SEKCIJA

Predsedava sudija Snežana Živković, predsednik specijalizovanog veća za upravnu materiju Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u Hotelu “Čigota“

 

 

12.30-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Vreme izvršenja prekršaja“ – dr Mirjana Šušnjara, sudija Višeg prekršajnog suda

Institut produženog prekršaja i njegova primena u praksi“ – Marija Vuković Stanković, sudija Višeg prekršajnog suda

Pravo na odbranu i druga prava okrivljenog u prekršajnom postupku predviđena Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“ – Ljiljana Petrović, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

 

 

OKRUGLI STO

KRIVIČNA MATERIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

16.30-18.30  Okrugli sto o prvim iskustvima u praktičnoj primeni novog Zakonika o krivičnom postupku

 

REFERAT:

Prva iskustva u praktičnoj primeni novog Zakonika o krivičnom postupku– Vladimir Vučinić, sudija Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal

 

-Diskusija-

 

OKRUGLI STO

GRAĐANSKA MATERIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

 

16.30-18.30  OKRUGLI STO O NOVIM SUDSKIM PROCEDURAMA

Saopštenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, Privrednog suda u Beogradu i Privrednog apelacionog suda o primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju

 Saopštenja Višeg suda u Beogradu, Apelacionog suda u Novom Sadu i Privrednog apelacionog suda o primeni novog Zakona o parničnom postupku


-Diskusija-

 

Kongresna sala „Srbija“

 

15.30 – 16.30 Prezentacija USAID-a – „Uspešne tehnike za efikasno suđenje“ – sudije uključene u Program podele vlasti USAID-a

 

-Kraj prvog radnog dana-

 

20.30 - Kulturnoumetnički program STC Zlatibor

 

„Samo da znaš koliko te volim?“

Prva nagrada Sveslovenskog festivala u Moskvi

Glumci: Ljiljana Đurić, Milenko Pavlov

 

 


DRUGI RADNI DAN

utorak, 09. oktobar 2012. godine

 

 

                Koktel ING-PRO

09.30   Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa v.f. predsednika sudova u Republici Srbiji

Prezentacija USAID-a – Unapređenje rada finansijsko računovodstvenih službi u sudovima

 

 

KRIVIČNA SEKCIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

10.00-14.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Mere procesne discipline i novi Zakonik o krivičnom postupku“ – Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

Krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. Krivičnog zakonika i neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a Krivičnog zakonika“ – Veroljub Cvetković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Način izrade prvostepene presude“ – Nada Hadži Perić, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Načelo Ne bis in idem i produženo krivično delo Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

“Uslovni otpust u novom Zakoniku o krivičnom postupku“ – Ljubinko Ćetenović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

 

Sala u hotelu „Palisad“

 

14.00 – 15.00 Prezentacija USAID-a – „Uspešne tehnike za efikasno suđenje“ – sudije uključene u Program podele vlasti USAID-a

 

 

GRAĐANSKA SEKCIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

09.30-14.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

„Sporna pravna pitanja i pravna shvatanja Vrhovnog kasacionog suda“ – Vlasta Jovanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Ujednačavanje sudske prakse u građanskopravnoj materiji – problemi i moguća rešenja – Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

„Odgovornost države za štetu zbog neosnovane osude i neosnovanog lišenja slobode“ – Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Delimično lišenje roditeljskog prava“ – Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Primena Zakona o radu i nove sudske procedure“ – Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Pravna zaštita zbog zlostavljanja na radu (mobinga)“ – Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Pravo na otpremninu i potraživanje otpremnine“ – Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Primena Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji“ – Zoran Đorđević, sudija Apelacionog suda u Nišu

„Ugovor o radu“ – Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

 

12.00 – 12.15 Pauza za kafu

14.00-14.30     Prezentacija „ING-PRO“

 

 

UPRAVNA SEKCIJA

Predsedava sudija Olga Đuričić, član specijalizovanog veća za upravnu materiju Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

10.00-13.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Sporna pravna pitanja u vezi primene Zakona o zaštiti konkurencije“ – Olga Đuričić, sudija Upravnog suda

Zaštita prava na imovinu prema praksi Evropskog suda za ljudska prava“ – Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

Ovlašćenja carinskih organa u postupku naknadne kontrole deklaracije“ – Marijana Tafra Mirkov, savetnik Upravnog suda

 

 

PREKRŠAJNA SEKCIJA

Predsedava sudija Snežana Živković, predsednik specijalizovanog veća za upravnu materiju Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u Hotelu “Čigota“

 

 

10.00-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Položaj i prekršajna odgovornost pravnih lica u prekršajnom postupku“ – Milena Popović, sudija Višeg prekršajnog suda

Zaštitna mera oduzimanja predmeta“ – Mirjana Tukar, sudija Višeg prekršajnog suda

Sporazum o priznanju krivice u prekršajnom postupku“ – Aca Stojković, sudija Prekršajnog suda u Leskovcu

Kazna rada u javnom interesu“ – Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

 

14.00-14.30 PREZENTACIJA INTERMEXA

 


Prezentacija Intermexa, pod nazivom "Nove tehnologije u službi pravnika"
biće održana od 14:00-14:30 časova. 

 

KRIVIČNA SEKCIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

 

16.30-18.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

„Iskustvena analiza postupanja prvostepenih sudova u maloletničkim predmetima na području Apelacionog suda u Nišu“ – Vesna Stevanović, sudija Apelacionog suda u Nišu

„Ovlašćeni tužilac za krivično gonjenje kod krivičnog dela sitno delo krađe, utaje ili prevare iz člana 210. Krivičnog zakonika“ – Jelena Kaličanin Vojnović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Beogradu

„Pritvor kao mera obezbeđenja prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka“ –  Stojan Petrović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Beogradu

 

-Diskusija-

 

 

GRAĐANSKA SEKCIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

 

16.30-18.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

„Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe“ – Mirjana Đerasimović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Novčana potraživanja po tužbi zbog povrede žiga – ostvarenje i obezbeđenje“ – Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda

„Rehabilitacija: standardi i kriterijumi“ – Predrag Vasić, sudija Višeg suda u Beogradu

 

-Diskusija-

 

- Kraj savetovanja -

 

 

Objavljeno: 24.09.2012.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)