POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

Savetovanje sudija Republike Srbije 2012Vrhovni kasacioni sud organizovao je godišnje savetovanje sudija Republike Srbije 07-10. oktobra 2012. godine na Zlatiboru. Teme savetovanja: pravosuđe danas, zakoni i njihova primena, aktuelna sporna pravna pitanja u sudskoj praksi.

 

 

 

Teme:

Pravosuđe danas
Zakoni
i njihova primena
Aktuelna
sporna pravna pitanja
u
sudskoj praksi

 

 

ZLATIBOR,  07-10. OKTOBRA 2012. GODINE

 

PRVI RADNI DAN

ponedeljak, 08. oktobar 2012. godine

 

PLENARNO ZASEDANJE

STC „ZLATIBOR“

 

 

9.00-9.30      Prijem gostiju / registracija

9.30-10.30    SVEČANO OTVARANJE

                     Nata Mesarović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva

                    

OBRAĆANJE GOSTIJU / POZDRAVNE REČI

 

10.30-11.30  Uvodno izlaganje o aktuelnim pitanjima, stanju i položaju sudija i sudstva

                     Nata Mesarović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva

 

-Završetak plenarne sednice-


11.30-12.00 KOMUNIKACIJA SA MEDIJIMA

 

-Nastavak Savetovanja po sekcijama-

KRIVIČNA SEKCIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

 

12.00-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Zahtev za zaštitu zakonitostipraktična primena i sporna pitanja u sudskoj praksi – Bata Cvetković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dileme u određivanju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci kao predmeta krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. Krivičnog zakonika i srodnih krivičnih dela – Nevenka Važić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sporazum o priznanju krivičnog dela – Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Nedozvoljeni dokazi u krivičnom postupku – Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

 

14.00-14.30 PREZENTACIJA INTERMEXA

 


Prezentacija Intermexa, pod nazivom "Nove tehnologije u službi pravnika"
biće održana od 14:00-14:30 časova.



 

 

 

PLENARNA SEDNICA GRAĐANSKE I UPRAVNE SEKCIJE

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

12.00-12.15     EVROPSKI DAN CIVILNE PRAVDE – 25.OKTOBAR

 

GRAĐANSKA SEKCIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

12.30-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja“ – Vesna Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Neke novine Zakona o parničnom postupku u praksi“ – Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Pripremno ročište i određivanje vremenskog okvira“ – Mirjana Andrijašević, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Neka sporna pitanja u postupku izvršenja na nepokretnosti– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

 

14.00-14.30     Prezentacija „PARAGRAF“

UPRAVNA SEKCIJA

Predsedava sudija Olga Đuričić, član Specijalizovanog upravnog veća Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

12.30-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Vanredno ukidanje rešenja u upravnom postupku– Jelena Ivanović, sudija Upravnog suda

Odlaganje izvršenja upravnog akta od strane suda – Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Shodna primena nekih odredbi novog Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima– Pavel Jonaš, sudija Upravnog suda

 

 

PREKRŠAJNA SEKCIJA

Predsedava sudija Snežana Živković, predsednik specijalizovanog veća za upravnu materiju Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u Hotelu “Čigota“

 

 

12.30-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Vreme izvršenja prekršaja“ – dr Mirjana Šušnjara, sudija Višeg prekršajnog suda

Institut produženog prekršaja i njegova primena u praksi“ – Marija Vuković Stanković, sudija Višeg prekršajnog suda

Pravo na odbranu i druga prava okrivljenog u prekršajnom postupku predviđena Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“ – Ljiljana Petrović, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

 

 

OKRUGLI STO

KRIVIČNA MATERIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

16.30-18.30  Okrugli sto o prvim iskustvima u praktičnoj primeni novog Zakonika o krivičnom postupku

 

REFERAT:

Prva iskustva u praktičnoj primeni novog Zakonika o krivičnom postupku– Vladimir Vučinić, sudija Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal

 

-Diskusija-

 

OKRUGLI STO

GRAĐANSKA MATERIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

 

16.30-18.30  OKRUGLI STO O NOVIM SUDSKIM PROCEDURAMA

Saopštenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, Privrednog suda u Beogradu i Privrednog apelacionog suda o primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju

 Saopštenja Višeg suda u Beogradu, Apelacionog suda u Novom Sadu i Privrednog apelacionog suda o primeni novog Zakona o parničnom postupku


-Diskusija-

 

Kongresna sala „Srbija“

 

15.30 – 16.30 Prezentacija USAID-a – „Uspešne tehnike za efikasno suđenje“ – sudije uključene u Program podele vlasti USAID-a

 

-Kraj prvog radnog dana-

 

20.30 - Kulturnoumetnički program STC Zlatibor

 

„Samo da znaš koliko te volim?“

Prva nagrada Sveslovenskog festivala u Moskvi

Glumci: Ljiljana Đurić, Milenko Pavlov

 

 


DRUGI RADNI DAN

utorak, 09. oktobar 2012. godine

 

 

                Koktel ING-PRO

09.30   Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa v.f. predsednika sudova u Republici Srbiji

Prezentacija USAID-a – Unapređenje rada finansijsko računovodstvenih službi u sudovima

 

 

KRIVIČNA SEKCIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

10.00-14.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Mere procesne discipline i novi Zakonik o krivičnom postupku“ – Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

Krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. Krivičnog zakonika i neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a Krivičnog zakonika“ – Veroljub Cvetković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Način izrade prvostepene presude“ – Nada Hadži Perić, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Načelo Ne bis in idem i produženo krivično delo Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

“Uslovni otpust u novom Zakoniku o krivičnom postupku“ – Ljubinko Ćetenović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

 

Sala u hotelu „Palisad“

 

14.00 – 15.00 Prezentacija USAID-a – „Uspešne tehnike za efikasno suđenje“ – sudije uključene u Program podele vlasti USAID-a

 

 

GRAĐANSKA SEKCIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

09.30-14.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

„Sporna pravna pitanja i pravna shvatanja Vrhovnog kasacionog suda“ – Vlasta Jovanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Ujednačavanje sudske prakse u građanskopravnoj materiji – problemi i moguća rešenja – Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

„Odgovornost države za štetu zbog neosnovane osude i neosnovanog lišenja slobode“ – Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Delimično lišenje roditeljskog prava“ – Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Primena Zakona o radu i nove sudske procedure“ – Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Pravna zaštita zbog zlostavljanja na radu (mobinga)“ – Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Pravo na otpremninu i potraživanje otpremnine“ – Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Primena Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji“ – Zoran Đorđević, sudija Apelacionog suda u Nišu

„Ugovor o radu“ – Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

 

12.00 – 12.15 Pauza za kafu

14.00-14.30     Prezentacija „ING-PRO“

 

 

UPRAVNA SEKCIJA

Predsedava sudija Olga Đuričić, član specijalizovanog veća za upravnu materiju Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

10.00-13.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Sporna pravna pitanja u vezi primene Zakona o zaštiti konkurencije“ – Olga Đuričić, sudija Upravnog suda

Zaštita prava na imovinu prema praksi Evropskog suda za ljudska prava“ – Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

Ovlašćenja carinskih organa u postupku naknadne kontrole deklaracije“ – Marijana Tafra Mirkov, savetnik Upravnog suda

 

 

PREKRŠAJNA SEKCIJA

Predsedava sudija Snežana Živković, predsednik specijalizovanog veća za upravnu materiju Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u Hotelu “Čigota“

 

 

10.00-14.00  OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

Položaj i prekršajna odgovornost pravnih lica u prekršajnom postupku“ – Milena Popović, sudija Višeg prekršajnog suda

Zaštitna mera oduzimanja predmeta“ – Mirjana Tukar, sudija Višeg prekršajnog suda

Sporazum o priznanju krivice u prekršajnom postupku“ – Aca Stojković, sudija Prekršajnog suda u Leskovcu

Kazna rada u javnom interesu“ – Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

 

14.00-14.30 PREZENTACIJA INTERMEXA

 


Prezentacija Intermexa, pod nazivom "Nove tehnologije u službi pravnika"
biće održana od 14:00-14:30 časova.



 

 

KRIVIČNA SEKCIJA

Predsedava sudija Bata Cvetković, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Sala u hotelu „Palisad“

 

 

16.30-18.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

„Iskustvena analiza postupanja prvostepenih sudova u maloletničkim predmetima na području Apelacionog suda u Nišu“ – Vesna Stevanović, sudija Apelacionog suda u Nišu

„Ovlašćeni tužilac za krivično gonjenje kod krivičnog dela sitno delo krađe, utaje ili prevare iz člana 210. Krivičnog zakonika“ – Jelena Kaličanin Vojnović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Beogradu

„Pritvor kao mera obezbeđenja prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka“ –  Stojan Petrović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Beogradu

 

-Diskusija-

 

 

GRAĐANSKA SEKCIJA

Predsedava sudija Vesna Popović, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

Kongresna sala „Srbija“

 

 

16.30-18.00    OTVARANJE SEKCIJE, IZLAGANJE REFERATA I DISKUSIJA

 

REFERATI:

„Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe“ – Mirjana Đerasimović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

„Novčana potraživanja po tužbi zbog povrede žiga – ostvarenje i obezbeđenje“ – Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda

„Rehabilitacija: standardi i kriterijumi“ – Predrag Vasić, sudija Višeg suda u Beogradu

 

-Diskusija-

 

- Kraj savetovanja -

 

 

Objavljeno: 24.09.2012.





Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)