POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XLII Redovno godišnje savetovanje udruženja. Nova rešenja u krivičnom zakonodavstvu i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni

UDRUŽENJE ZA KRIVIČNO PRAVO I KRIMINOLOGIJU 
SRBIJE I CRNE GORE

XLIII REDOVNO GODIŠNJE
SAVETOVANJE UDRUŽENJA

NOVA REŠENJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I DOSADAŠNJA ISKUSTVA U NJIHOVOJ PRIMENI

(Zlatibor, 21-23. septembra 2006. god.)

Poštovane koleginice-kolege,

Kao što vam je poznato u godini koja je iza nas dobili smo novo krivično zakonodavstvo. Tako npr. posmatrano sa aspekta Republike Srbije donesen je Krivični zakonik, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Zakonik o krivičnom postupku i dr. Novousvojeno krivično zakonodavstvo i Srbije i Crne Gore donelo je niz veoma značajnih novina. NJihova adekvatna praktična primena zahteva kako stručno kritičku analizu svakog od novousvojenih rešenja tako i analizu dosadašnjih problema u njihovoj primeni. U iskrenoj želji da kao stručna asocijacija damo maksimalan doprinos mogućnosti sagledavanja svih aspekata novousvojenih rešenja i na taj način damo i doprinos njihovoj što adekvatnoj primeni Predsedništvo Udruženja je odlučilo da za temu ovogodišnjeg savetovanja izabere upravo problematiku koja se tiče stručnokritičke analize novih rešenja u našem krivičnom zakonodavstvu i dosadašnjih iskustava u njegovoj primeni. Cilj nam ja da na ovom naučnom skupu stručno kritički razmotrimo i teoretske i praktične aspekte novousvojenih rešenja i na taj način olakšamo njihovu praktičnu primenu. Duboko smo, poštovane koleginice i kolege, ubeđeni da ovaj naš cilj ne može biti ostvaren bez Vašeg aktivnog učešća u radu naučnog skupa. Zbog ovog, pozivamo Vas da uzme aktivno učešće u radu i ovogodišnjeg saveto-vanja Udruženja i na taj način da zajednički damo svoj pun doprinos realizaciji svih oba-veza ove vrste koje proističunakon donošenja našeg novog krivičnog zakonodavstva.

Pozivajući vas da učestvujete u radu ovog naučnog skupa želimo posebno da istaknemo da, u radu Savetovanja, u svojstvu referenata, učestvuju istaknuti predstavnici krivičnopravne nauke iz inostranstva.

Imajući u vidu prednje izneseno biće nam zadovoljstvo ako prihvatite naš pozivi i uzmete učešće u radu ovogodišnjeg savetovanja na čemu se unapred zahvaljujemo.

S visokim poštovanjem i uvažavanjem,

PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA

 

 XLIII REDOVNO GODIŠNJE SAVETOVANJE UDRUŽENJA 
ZA KRIVIČNO PRAVO 
I KRIMINOLOGIJU SRBIJE I CRNE GORE

(Zlatibor, 21-23. septembra 2006. godine)

Tema savetovanja

NOVA REŠENJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I DOSADAŠNJA ISKUSTVA U NJIHOVOJ PRIMENI

Uvodni referati:

1. Nova rešenja u Krivčnim zakonicima Srbije i Crne Gore i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni 

-   Prof. dr Zoran Stojanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

2. Nova rešenja u Zakonicima o krivičnom postupku Srbije i Crne Gore s posebnim osvrtomna razloge njihovog normiranja i neka iskustva u njihovoj primeni

-   Dr Danilo Nikolić, predsednik Okružnog suda u Nišu


 

PRVA SEKCIJA

"NOVA REŠENJA U MATERIJALNOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU 
I ISKUSTVA U NJIHOVOJ PRIMENI
"

Referati:

1.     Novi aspekti subjektivnih elemenata krivičnog dela

- Prof.dr Bora Čejović, 
prof. Pravnog fakulteta u
 Kragujevcu

2.     Osnovi isključenja protivpravnosti

- Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

3.     Novčna kazna i uslovna osuda 
(nova rešenja i dosadašnja iskustva u primeni)

- Miroljub Tomić, predsednik Okružnog suda u Kragujevcu

4.     Oduzimanje vozačke dozvole i rad u javnom interesu kao nove krivične sankcije s posebnim osvrtom na iskustva u dosadašnjoj primeni

- Janko Lazarević, sudija Vrhovnog suda Srbije

5.     Saučesništvo u krivičnom delu

- Dragomir Milojević, sudija Vrhovnog suda Srbije

6.     Aktuelna pitanja krivične odgovornosti u postupcima za krivična dela ratnih zločina

- Milan Petrović, zamenik javnog tužioca za ratne zločine

7.     Krivičnopravna zaštita platnih kartica

- Zoran Pavlović, okružni javni tužilac Novi Sad

8.     Krivičnopravna zaštita bezbednosti računarskih podataka

-  Zoran Šešić, sudija I opštinskog suda u Beogradu

9.     Krivična dela protiv intelektualne svojine

- Doc. dr Nataša Delić, 
Pravni fakultet u Beogradu

10.   Krivična dela protiv časti i ugleda

- Doc. dr Velimir Rakočević, 
Pravni fakultet Podgorica

11.   Slobode i prava čoveka i građanina kao objekat krivičnopravne zaštite

-  Der Šergelj Edit, predesdnik Okružnog suda u Subotici

12.   Krivičnopravne odredbe 
o maloletnicima i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni

-  Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu

13.   Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Slovenije, trendovi razvoja 
i dosadašnja iskustva u primeni 
s posebnim osvrtom na krivičnu odgvornost pravnih lica

- Prof. dr Damjan Korošec, profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani

 

DRUGA SEKCIJA

NOVA REŠENJA 
U KRIVIČNOPROCESNOM I IZVRŠNOM ZAKONODAVSTVU 
S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZLOGE NJIHOVOG NORMIRANJA I ISKUSTVA
U NJIHOVOJ PRIMENI

Referati:

1.   Tužilačko - policijski koncept istrage (razlozi normiranja i očekivanja)

- Prof. dr Stanko Bejatović, profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu

2.   Nova uloga državnog tužioca 
u krivičnom postupku 
(iskustva 
u primeni novog zakonodavstva 
i predlozi 
de lege ferenda)

- Vesna Medenica, državni tužilac Crne Gore

3.   Načelo oportuniteta

- Branislva Vučković, opštinski javni tužilac Pančevo

4.   Sistem i uloga porote u krivičnom postupku (iskustva u primeni 
i predlozi de lege ferenda)

- Siniša Važić, predsednik Okružnog suda u Beogradu

5.   Posebne metode otkrivanja 
i dokazivanja najtežih krivičnih dela (razlozi normiranja 
i dosadašnja iskustva u primeni)

- Doc. dr Božidar Banović, Viša škola unutrašnjih poslova Beograd

6.   Krivičnoprocesne odredbe o zaštiti učesnika krivičnog postupka i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni

- Dr Gligorije Spasojević, sudija Vrhovnog suda Srbije

7.   Institut svedoka saradnika (materijalnopravni aspekt i iskustva u dosadašnjoj praksi)

- Veselin Mrdak, zamenik javnog tužioca za ratne zločine

8.     Mera prisluškivanja u postupcima za krivična dela ratnih zločina

- Milan Dilparić, sudija Okružnog suda u Beogradu

9.     Nove odredbe o krivičnom postupoku prema maloletnicima i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni

- Nikola Milošević, sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji

10.   Branilac u krivičnom postupku (iskustva u primeni i predlozi 
de lege ferenda)

- Milan Vujin, advokat iz Beograda

11.   Zakon o policiji i iskustva u njegovoj dosadašnjoj primeni

- Slobodan Miletić, savetnik Ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije

12.   Nova rešenja u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija i iskustva u njihovoj dosadašnjoj primeni

- Prof. dr Đorđe Ignjatović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

13.   Nova rešenja u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, trendovi njegovog budućeg razvoja 
i dosadašnja iskustva u primeni

- Amor Bukić, Glavni republički tužilac Republike Srpske

14.   Nova rešenja u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Hrvatske, trendovi njegovog razvoja i dosadašnja iskustva u primeni

15.   Koncepcijska i organizaciona rešenja u novom Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija

- Mr Zoran Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd

OPŠTE NAPOMENE 

  

Savetovanje će se održati od 21-23. septembra 2006. godine 
na Zlatiboru 
(USTANOVA STUDENTSKIH OPORAVILIŠTA 
BEOGRAD P.J - "RATKO MITROVIĆ").

Savetovanje počinje sa radom 
21. septembra 2006. godine u 10,00 časova 
u sali Kongresnog centra "SRBIJA".

  

Učesnicima savetovanja obezbeđen je smeštaj u Hotelima Studentskog oporavilišta po ceni punog pansiona, i to:

    - u trokrevetnoj sobi              1.680,00 din.

    - u dvokrevetnoj sobi            1.780,00 din.

    - u jednokrevetnoj sobi         2.150,00 din.

    - u četvorokrevetnom apartmanu

       po ceni od                            2.650,00 din.

a ukoliko apartman koristi jedna osoba cena se uvećava za 50%.

Troškove smeštaja učesnici savetovanja plaćaju direktnio na račun Ustanove 
studentskih oporavilišta Beograd 
P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor
 
na tekući račun br. 
840-672667-18.

Na Savetovanju mogu učestvovati i dobiti materijale (Zbornik radova) lica za koja je uplaćena kotizacija na tekući račun Udruženja br. 205-25110-30, i to u iznosu od 2.500,00dinara, za kotizacije uplaćene do 15. avgusta a u iznosu od 3.000,00 dinara za kotizacije uplaćene posle 15. avgusta 2006. godine.

Prijave za savetovanje slati na adresu Udruženja, a prijave za hotelski smeštaj na adresu Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J - "Ratko Mitrović" Zlatibor.

INFORMACIJE

Za sve informacije u vezi održavanja savetovanja obratiti se na adresu organizatora

UDRUŽENJE ZA KRIVIČNO PRAVO

 I KRIMINOLOGIJU SRBIJE I CRNE GORE,

Beograd, ul. Narodnog fronta br. 45,

ili na tel/fax: 011-2658-019, odnosno

E-Mail: ukpkscg@sezampro.yu

Za informacije u vezi smeštaja, 
obratiti se na adresu Ustanova studentskih oporavilišta Beograd

P.J. "Ratko Mitrović" Zlatibor,

tel. 031-841-369, 031-841-625, 
031-841-743 
i 031-845-086 
i fax. 031-841-791

U očekivanju Vašeg učešća i na 
ovogodišnjem savetovanju iskreno i 
kolegijalno Vas pozdravljamo.

PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA

ORIJENTACIONI PROGRAM RADA 

ČETVRTAK 21. septembra 2006. god.

10,00-12,00 - PLENARNO ZASEDANJE

                        (Kongresna centar "SRBIJA")

10,00            -   Otvaranje savetovanja 
i pozdravne reči

10,20-11,30     - Uvodni referati:

                        -   Prof. dr Zoran Stojanović

                        -   Dr Danilo Nikolić

11,30-12,00     - Koktel

12,00-12,30     - RAD PO SEKCIJAMA

Prva sekcija

"NOVA REŠENJA U MATERIJALNIOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I ISKUSTVA U NJIHOVOJ PRIMENI "

(Kongresna sala Hotela "DUNAV")

Druga sekcija

"NOVA REŠENJA U KRIVIČNOPROCESNOM 
I IZVRŠNOM ZAKONODAVSTVU S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZLOGE NJIHOVOG NORMIRANJA I ISKUSTVA
 U NJIHOVOJ PRIMENI"

(Kongresna sala Vile
"ZLATIBOR"

14.30-17,00   - Pauza

17.00 -19,00  - Nastavak rada po sekcijama

PETAK 22. septembra 2006. godine

10,00-13,00     - Nastavak rada po sekcijama

13,00-17,00     - Pauza

17,00-19,00     - Nastavak rada po sekcijama

SUBOTA 23. septembra 2006. godine

10,00-12,00   -   Drugo plenarno zasedanje 
(Kongresn
a sala Vile "ZLATIBOR")

                        -   Izveštaj rukovodilaca 
sekcija o radu sekcija

                        -   Diskusija i usvajanje 
zaključaka

                        -   Zatvaranje savetovanja

 

SAVETOVANJE SU POMOGLI

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

Viša škola unutrašnjih poslova Beograd

Intermex Software & Communications

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)