POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VLADA

OBAVEZNA PROIZVODNJA HLEBA

U “Sl. Glasniku RS”, br. 106/2021, od 09.11.2021 – objavljena je Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" (u daljemtekstu: Uredba).

Ovom uredbom, koja je doneta na osnovu člana 39. Zakona o trgovini i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi, uređuje se

- obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna "T-500",

- određuje se maksimalna visina marži, remitenda i

- rokovi plaćanja.

OBAVEZA PROIZVODNJE (član 2. Uredbe)

Proizvođači hleba (privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hleba od brašna "T-500") - obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna "T-500", u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna "T-500" (iz stava 1. Člana 2. Uredbe) je - vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna "T-500", so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

OBAVEZA TRGOVACA NA MALO koji prodaju hleb (član 5. Uredbe)

Trgovci na malo koji prodaju hleb - obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna "T-500".

REMITENDA (član 5. stav 2. Uredbe)

Trgovci na malo koji prodaju hleb (iz člana 2. stav 2. Uredbe), mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

ROKOVI PLAĆANJA (član 5. stav 3. Uredbe)

Rok plaćanja proizvođaču hleba - ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

VISINA MARŽI (čl. 3. i 4. Uredbe)

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama - ne može biti veća od 2%.

Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama - ne može biti veća od 6%.

Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i sl.) - ne može biti veća od 8,12% u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

PROIZVOĐAČKA CENA (član 4. stav 3. Uredbe)

Proizvođačka cena (iz stava 2. člana 3. Uredbe) - obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba.

NADZOR nad primenom (član 7. Uredbe)

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode

- ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i

- ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

KAZNE (član 6. Uredbe)

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara - kazniće se za prekršaj pravno lice ako - ne proizvede i ne stavi u promet hleb od brašna "T-500" (iz člana 2. Uredbe), - ako se - ne pridržava načina obračuna marže ili

- postupa suprotno odredbama čl. 3-5. ove uredbe.

Uz kaznu (iz stava 1. člana 6. Uredbe) može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti, u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj (iz stava 1. člana 6. Uredbe) - kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

STUPANJE NA SNAGU U VAŽENJE UREDBE (član 8. Uredbe)

Ova uredba stupa na snagu - narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (dakle – 10. novembra), a važi šest meseci od dana stupanja na snagu (dakle – važi do 10. maja 2022. godine).

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2024.

RAZVOJ

EXPO BELGRADE 2027 


INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

CERN od danas korisnik Državnog data centra u Kragujevcu


OBRAZOVANJE

Obrazovni sistem Srbije posvećen negovanju mladih talenata


DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Otvoren Inovacioni hab Centra za digitalnu transformaciju


NAUKA

Početak izgradnje BIO4 kampusa veliki dan za nauku u Srbiji


DRŽAVNO UREĐENJE

Narodni poslanici


DRŽAVNA BEZBEDNOST

Koordiniran rad službi bezbednosti na zaštiti ustavnog poretka


APR

Elektronsko podnošenje prijava za promenu podataka i brisanje preduzetnika


SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Za podršku socijalnom preduzetništvu 50 miliona dinara u 2024


ZAPOŠLJAVANJE

Oblast zapošljavanja promenila sliku tržišta radne snage u Srbiji


PRIVREDNO

Veliki značaj poštovanja ljudskih prava u poslovnom ambijentu


JAVNE NABAVKE

Izmene i dopune Zakona


JAVNE NABAVKE

Evropski pragovi


ENERGETIKA

Srbija lider zelene energetske tranzicije


ENERGETIKA

Javni pozivi za energetsku sanaciju zgrada - produženi do početka februara


UPRAVA

U Srbiji do sada otvoreno skoro 50 jedinstvenih upravnih mesta


UPRAVA

Stručni državni službenici - ključ efikasne javne uprave


MIŠLJENJA MINISTARSTVA

Porezi


PRAVOSUĐE

Neke dileme u pogledu naknade troškova postupka i pravo na stručnu pomoć


ZDRAVSTVO

Angažovanje zdravstvenih medijatorki važno za romsku zajednicu


ZDRAVSTVO

Obnova seoskih ambulanti - jedan od prioriteta Ministarstva zdravlja


BRIGA O SELU

Programi Ministarstva za brigu o selu menja demografsku sliku Srbije


SUDSKA PRAKSA

Nasilničko ponašanje


PREKRŠAJNA PRAKSA

Vršenje nasilja


SUDSKA PRAKSA

Presuđena stvar


SPREČAVANJE NASILJA

Platforma "Čuvam te" omogućila efikasan odgovor na sve oblike nasilja


IZ DRUGIH IZDANJA

Porez na pse


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)