POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VI tradicionalni naučni skup: Zlatiborski dani prava

Univerzitet Privredna Akademija, Pravni fakultet, Privredna komora Vojvodine i časopis Pravo - teorija i praksa organizovali su
 

VI TRADICIONALNI NAUČNI SKUP - ZLATIBORSKI DANI PRAVA

 

 

Zlatibor, Kongresni centar Čigota 16-19. mart 2009. 

 

 

NAPOMENE O SADRŽAJU

“ZLATIBORSKI DANI PRAVA”, VI tradicionalno savetovanje u organizaciji Pravnog fakulteta nedržavnog Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu.

Sva dosadašnja savetovanja uspešno su ostvarila os- novni cilj: da u vremenu krupnih promena u pravnom sistemu na kompetentan način razmatraju i analiziraju najznačajnije segmente pravne, prvenstveno privredno – pravne regulative, uključujući i pitanja vezana za sprovođenje zakona. Taj cilj ima i ovo savetovanje.

Savetovanje je koncipirano u tri tematske celine:

A. Javna svojina: osnovne karakteristike, sadržaj i funkcije javne svojine, subjekti prava javne svojine, odnos javne svojine prema drugim oblicima svojine prama Nacrtu (Predlogu) Zakona o javnoj svojini. Oblast svojine i njeno pravno uređivanje, po svom značaju, uvek bitno utiče na pravno uređivanje praktično svih drugih oblasti prava, pa i celokupnog pravnog sistema. Pojam javna svojina, a samim tim i javna svojina kao oblik svojine, nije postajala u dosadašnjoj strukturi svojin- skih odnosa. Pojmovi društvena svojina, a često i pojam državna svojina, u našoj pravnoj regulativi nisu bili na adekvatan način određeni po osnovnom sadržaju i nosiocima. Međusobni odnos državne i društvene svoji- ne, a zatim njihov odnos prema drugim oblicima svojine, shodno važećoj pravnoj regulativi, veoma je složen, protivurečan a time i nejasan. Nacrt Zakona o javnoj svojini nastoji da na jedinstven način uredi ovu obim- nu, značajnu i izuzetno složenu oblast. Od načina na koji će biti uređeni odnosi u oblasti javne svojine u velikoj meri zavisi način društvenog i političkog uređenja, stepen samostalnosti lokalnih zajednica i njihov položaj u okviru sistema. Zakon još nije donet. Zato ovo savetovanje ima za cilj da sa naučnog i stručnog aspekta doprinese izgrađivanju koncepta i jasnijem formulisanju pravnih instituta u ovoj oblasti.

B. Intelektualna svojina: osnovne karakteristike, pravna regulativa i problemi zaštite. U ovoj oblasti evidentna je protivurečnost između značaja i aktuel- nosti s jedne strane i intenziteta angažovanja na prav- nom uređivanju i izgrađivanju celovitog sistema zaštite intelektualne svojine. Opšta je konstatacija da je ste- pen razumevanja ovih pitanja kod privrednih i drugih subjekata ispod realnih potreba i mogućnosti društva. Posebno su izraženi oblici u oblasti zaštite inte- lektualne svojine, što otvara pitanje osposobljenosti organa i stručnih službi za kompetentno uključivanje u ovaj posao, a istovremeno otvara i pitanje da li je postojeća struktura i organizacija sudstva, u ovom momentu, usklađena sa stepenom složenosti i aktuelno- sti sudskih sporova iz ove oblasti.

Ta i druga pitanja iz ove oblasti sadržana su u referatima.

V. Posebne teme koje obuhvataju aktuelna pitanja funkcio- nisanja pravnog sistema. Ove teme same za sebe govore o svojoj aktuelnosti i mada ne spadaju ni u jednu od navedenih temat- skih celina, one po svom značaju u velikoj meri dopunjuju sadržaj i doprinosi ostvarivanju ciljeva ovog savetovanja.

Autori tematskih celina i pojedinih referata su poznati pro- fesori, nosioci značajnih državnih i društvenih funkcija, sudije visokih sudskih instanci i drugi istaknuti naučni i stručni radnici.

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom i aktivnim učešćem doprinesete uspehu savetovanja.

V. Posebne teme koje obuhvataju aktuelna pitanja fun- kcionisanja pravnog sistema. Ove teme same za sebe govore o svojoj aktuelnosti i mada ne spadaju ni u jednu od navedenih tematskih celina, one po svom značaju u velikoj meri dopunjuju sadržaj i doprinose ostvarivanju ciljeva ovog savetovanja.

Autori tematskih celina i pojedinih referata su poznati profesori, nosioci značajnih državnih i društvenih funkcija, sudije visokih sudskih instanci i drugi istaknuti naučni i stručni radnici.

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom i aktivnim učešćem doprinesete uspehu savetovanja.

 

PROGRAM RADA SAVETOVANJA

1. JAVNA SVOJINA

1.   Prof. dr Vuksan Lakićević: Javna svojina, pojam, sadržaj i funkcije;

2.   Mr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija: Nacrt zakona o javnoj svojini i drugim imovinskim pravima;

3.   Prof. dr Ilija Babić: Zaštita javne svojine;

4.   Prof. dr Milan Vlatković: Javna svojina i funkcije lokalne samouprave.

2. INTELEKTUALNA SVOJINA

1.   Dr Vladimir Medović: Intelektualna svojina u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;

2.   Snežana Šarboh, Zavod za intelektualnu svojinu, Šef odseka za patente: Industrijska svojina kroz praksu Zavoda za intelektualnu svojinu;

3.   Jelena Borovac, sudija Vrhovnog suda Srbije: Aktuelnost organizacije sudova za suđenje sporova iz oblasti intelektualne svojine;

4.   Snežana Novčić, sudija Višeg Trgovinskog suda: Industrijska svojina i zaštita pred Trgovinskim sudovima;

5.   Brana Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije: Odnos poslodavca i zaposlenog kod pronalaska;

6.   Tanja Vicković: Založno pravo na patentima – zastupljenost u praksi i ekonomski efekti realizacije.

3. POSEBNE TEME

1.     Prof. dr Aleksandar Radovanov: Reforma sudskog sistema u svetlu novih pravosudnih zakona;

2.     Zora Lozanić, sudija Višeg Trgovinskog suda: Izvršni postupak kod Trgovinskih sudova;

3.     Slobodan Spasić, sudija Vrhovnog suda Srbije: Penali u izvršnom postupku;

4.     Prof. dr Aleksandar Ignjatović: Krivična odgovornost pravnih lica;

5.     Prof. dr Miroslav Vrhovšek: Novine u poreskim zakonima Republike Srbije;

6.     Dr Marijana Dukić: Osvrt na dinamiku razvoja bankarskog sistema RS u uslovima globalne recesije;

7.     Milica Trailović, sudija Višeg Trgovinskog suda: Berzansko poslovanje i sudski spor;

8.     Doc. dr Mirjana Knežević: Aktuelna pitanja privatizacije javnih preduzeća;

9.     Doc. dr Aleksandar Vujić: Pravni status privremenog zastupnika kapitala kod raskida ugovora o privatizaciji;

10.   Prof. dr Siniša Ognjanović: Prilog raspravi o novom Zakonu o obaveznom osiguranju sa akcentom na građansko-pravnu zaštitu osiguranih i oštećenih lica;

11.   Prof. dr Zdravko Petrović: Dosuđivanje naknade štete za pretrpljene fizičke bolove.

 ORGANIZACIONI ODBOR

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)