POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PCC - Veliki praktikum za izradu ugovora, ugovori u privredi - gotovi modeli ugovora.

 • Spisak modela ugovora » Kliknite za uvecanje ->

  Spisak modela ugovora

 • Sačuvani modeli ugovora » Kliknite za uvecanje ->

  Sačuvani modeli ugovora

 • Primer modela » Kliknite za uvecanje ->

  Primer modela

 • Štampa ugovora » Kliknite za uvecanje ->

  Štampa ugovora

 • Podešavanje dokumenta » Kliknite za uvecanje ->

  Podešavanje dokumenta

 

Cena softvera: 29000 Din.

 

1. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI (primeri ponuda za zaključivanje ugovora, odgovori na ponude, preliminarni ugovori i predugovori):

1.1 - primer ponude za zaključivanje ugovora ............

1.2 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta II

1.3 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta III

1.4 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta IV

1.5 - primer odgovora na ponudu

1.6 - primer preliminarnog ugovora

1.7 - primer obrasca predugovora

 

2. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O PROMETU ROBE:

 2.1 - primer obrasca ugovora o prodaji robe

 2.2 - primer obrasca ugovora o isporuci robe

 2.3 - primer obrasca ugovora o prodaji robe između preduzeća i vlasnika radnje

 2.4 - primer obrasca ugovora o prodaji robe sa specifikacijom

 2.5 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji robe sa zaključnicom

 2.6 - primer ugovora o prodaji tekstilne robe

 2.7 - primer tipskog ugovora o prodaji robe

 2.8 - primer ugovora o prodaji robe po komadu

 2.9 - primer ugovora o prodaji robe po uzorku

2.10 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparom

2.11 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaucijom

2.12 - primer ugovora o kupoprodaji robe s odustanicom

2.13 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparom kao odustanicom

2.14 - primer ugovora s odustanicom, varijanta II

2.15 - primer ugovora o prodaji robe građanima na potrošački kredit

2.16 - primer ugovora o prodaji robe na kartkoročni kredit

2.17 - primer ugovora o prodaji robe na poček

2.18 - primer ugovora o kupoprodaji robe uz posebne uslove plaćanja

2.19 - primer ugovora o kupoprodaji robe široke potrošnje

2.20 - primer ugovora o prodaji robe sa specifikacijom kada je već proizvedena

2.21 - primer ugovora o prodaji robe sa specifikacijom, na osnovu kojeg ugovora će se roba proizvesti i isporučivati

2.22 - primer ugovora o kupoprodaji uglja

2.23 - primer ugovora o kupoprodaji odeće i obuće

2.24 - primer ugovora o kupoprodaji svežeg mesa i prerađevina od mesa u ratama na kredit

2.25 - primer ugovora o kupoprodaji hrastovog parketa

2.26 - primer ugovora o prodaji tekstilnih proizvoda

2.27 - primer ugovora o kupoprodaji trapeznog čelika

2.28 - primer ugovora o uskladištenju i prodaji robe

2.29 - primer ugovora o konsignaciji i prodaji rezervnih delova

2.30 - primer ugovora sa inopartnerom  o kupoprodaji robe

2.31 - primer ugovora sa inopartnerom o sukcesivnoj isporuci robe

2.32 - primer ugovora o trgovačkom zastupanju

2.33 - primer obrasca ugovora o prodaji robe po nalogu

2.34 - primer ugovora o prevozu robe

2.34 - primer ugovora o kontroli robe

2.35 - primer sporazumnog raskida ugovora o kupoprodaji robe

 

3. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O KOMISIONU, O KOMISIONOJ KUPOVINI I PRODAJI ROBE, O KOMISIONOJ PRODAJI VOZILA I O KOMISIONOJ PRODAJI UMETNIČKIH DELA:

 

 3.1 - primer ugovora o komisionoj kupovini robe

 3.2 - primer ugovora o komisionoj prodaji robe

 3.3 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji robe, varijanta II

 3.4 - primer ugovora o komisionu između preduzeća

 3.5 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji štampe

 3.6 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji vozila

 3.7 - primer obrasca ugovora o prijemu motornog vozila radi posredovanja u komisionoj prodaji

 3.8 - primer spoljnotrgovinskog ugovora o komisonu

 3.9 - primer  ugovora o komisionu u spoljnotrgovinskom poslovanju, varijanta II

3.10 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji umetničkih dela

 

4. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI:

 

 4.1 - primer obrasca ugovora o prodaji nepokretnosti

 4.2 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorija

 4.3 - primer ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorija, varijanta II

 4.4 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji dela poslovne zgrade

 4.5 - primer obrasca ugovora o prodaji stana kao posebnog dela zgrade

 4.6 - primer detaljnog ugovora o kupoprodaji stana, varijanta II

 4.7 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji stana, varijanta III

 4.8 - primer ugovora o kupoprodaji stana, varijanta IV

 4.9 - primer ugovora o kupoprodaji stana između preduzeća i radnika u ratama za 20 godina

4.10 - primer dopunskog ugovora o kupoprodaji tri stana

4.11 - primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti - stambene zgrade sa pravom korišćenja zemljišta

4.12 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji vozila

4.13 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji motornog vozila, varijanta II

4.14 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji opreme vozila

4.15 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji priključnih vozila

4.16 - primer obrasca ugovora o proizvodnji i isporuci cpecijalnih vozila

4.17 - primer ugovora o kupoprodaji imovine od preduzeća u stečaju

4.18 - primer obrasca ugovora o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti

 

5. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O GRAĐENJU (IZGRADNJI) PROJEKTOVANJU, IZVOĐENJU RADOVA, MONTAŽI OPREME:

 

- primer ugovora o građenju

- primer ugovora o građenju investicionog objekta

- primer obrasca ugovora o izgradnji investicionog objekta po sistemu "inženjering"

- primer obrasca ugovora o izgradnji drugih objekata

- primer obrasca ugovora o izradi investicionog programa

- primer obrasca ugovora o izradi investicione tehničke dokumentacije

- primer obrasca ugovora o izvođenju završnih i montažnih radova

- primer obrasca zapisnika o radu Komisije za primopredaju izvedenih radova

- primer ugovora o nadziđivanju stambene zgrade

- primer obrasca ugovora o građenju stambenih zgrada u nizu

- primer ugovora o izgradnji stana u ličnoj svojini preko stambene zadruge

- primer ugovora o izgradnji stana preko stambene zadruge, varijanta II

- primer ugovora o nabavci građevinskog materijala za izgradnju stana, porodične zgrade, poslovne prostorije preko stambene zadruge

- primer ugovora o izmeni i dopuni ugovora o izgradnji

- primer ugovora o izgradnji i prodaji stana

- primer ugovora o izgradnji stanova

- primer ugovora o kreditu za izgradnju stana, stambene zgrade

- primer ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju stana

- primer ugovora o zajedničkoj izgradnji

- primer ugovora o projektovanju

- primer ugovora o građevinskim, zanatskim i instalatorskim radovima na izgradnji investicionog objekta

- primer ugovora o izvođenju određenih radova

- primer ugovora za opremu na kredit i za izvođenje radova na kredit

- primer ugovora o isporuci i montaži opreme

 

6. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI I DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ KOOPERACIJI:

 

- primer obrasca generalnog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji

- primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model II

- primer ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model III

- primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model IV

- primer obrasca ugovora o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji i dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji

- primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme

- primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme, model II

- primer obrasca ugovora o poslovnoj saradnji u proizvodnji i prometu robe

- primer obrasca generalnog ugovora o zajedničkoj proizvodnji i istupanju na tržištu

- primer obrasca ugovora o kooperaciji za zajedničku proizvodnju i prodaju robe

- primer obrasca ugovora o kooperaciji i drugim vidovima poslovne saradnje u proizvodnj predmeta domaće radinosti

- primer obrasca ugovora o know-how kojim se primaocu know-how ustupaju tehnička, tehnološka, poslovna i finansijska znanja

- primer obrasca ugovora o know-how, varijanta II

 

7. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ZAJMU, KREDITU I O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA RADI ULAGANJA U ZAJEDNIČKO POSLOVANJE:

 

- primer obrasca ugovora o zajmu

- primer obrasca ugovora o zajmu, varijanta II

- primer ugovora o zajmu između preduzeća

- primer ugovora o zajmu kao učešća za dobijanje stambenog kredita

- primer obrasca ugovora o kreditu između banke i preduzeća

- primer obrasca ugovora o inostranom kreditu

- primer ugovora o hipotekarnom kreditu

- primer obrasca ugovora o o sanacionom kreditu

- primer ugovora o preuzimanju sanacije

- primer obrasca ugovora o robnom kreditu

- primer ugovora o robnom kreditu, varijanta II

- primer obrasca ugovora o potrošačkom kreditu

- primer obrasca ugovora o potrošačkom kreditu za prodaju robe

- primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava za zajedničko poslovanje

- primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava radi zajedničkog poslovanja, varijanta II

- primer obrasca ugovora o dugoročnom ujedinjenju sredstava radi ulaganja u zajedničko poslovanje

 

8. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O BANKARSKOM POSLOVANJU:

 

- primer ugovora o deponovanju sredtava preduzeća kod banke po viđenju

- primer obrasca ugovora o oročavanju slobodnih novčanih sredstava

- primer obrasca ugovora o novčanom depozitu po viđenju

- primer obrasca ugovora o oročenom novčanom depozitu

- primer obrasca ugovora o depozitu oročenom na određeno vreme sa otkaznim rokom bez namene

- primer ugovora o kratkoročnom oročenom dinarskom nenamenskom depozitu

- primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga - računa

- primer obrasca ugovora o deponovanju obveznica radi čuvanja

- primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga bez posebne namene sa rokom preko određenog broja meseci

- primer ugovora o oročavanju dinarskih sredstava radi dobijanja kredita za stambenu izgradnju

- primer obrasca ugovora o oročenom deviznom ulogu

- primer obrasca ugovora o otvaranju i vođenju dviznog računa stranog lica kod naše banke

- primer obrasca ugovora o kupoprodaji deviznih sredstava i oročavanju dinarske protivrednosti radi sticanja prava na gotovinski kredit

- primer obrasca ugovora o kreditu banke

- primer obrasca ugovora o bančinom kreditu, varijanta II

- primer ugovora o investicionom kreditu za kupovinu domaće opreme

- primer obrasca ugovora o kreditu koji daje štedno-kreditna zadruga

- primer obrasca ugovora o sanacionom kreditu

- primer obrasca ugovora o kreditnom odnosu između udružene banke i osnovnih banaka radi korišćenja i vraćanja sredstava obezbeđenih iz inostranog kredita

- primer obrasca ugovora o bankarskoj garanciji

- primer ugovora o davanju garancije, varijanta II

- primer obrasca ugovora o avaliranju menica

- primer obrasca ugovora o tekućem računu

 

9. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ULAGANJU SREDSTAVA STRANIH FIRMI U DOMAĆA PREDUZEĆA, O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU SREDSTAVA IZMEĐU DOMAĆIH I STRANIH FIRMI, O OSNIVANJU ZAJEDNIČKOG - MEŠOVITOG PREDUZEĆA U INOSTRANSTVU, O OSNIVANJU PREDSTAVNIŠTVA I O OSNIVANJU I POSLOVANJU MEŠOVITE BANKE:

 

- primer obrasca ugovora o ulaganju sredstava stranih lica u domaća preduzeća

- primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju sredstava između domaćih i stranih firmi, varijanta II

- primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju, koji je sačinila grupa pravnih stručnjaka jugoslovenskog dela mešovitog komiteta Jugoslavije i EFTA

- primer ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća u inostranstvu

- primer ugovora o osnivanju predstavništva

- primer ugovora o osnivanju i poslovanju mešovite banke

 

10. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O LICENCAMA:

 

- primer obrasca ugovora o licenci

- primer obrasca ugovora o licenci, varijanta II

- primer obrasca ugovora o licenci između domaće i strane firme, varijanta III

- primer obrasca ugovora o prometu licence

- primer obrasca ugovora know-how ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u davanju i korišćenju licence

 

11. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O PREVOZU I ŠPEDICIJI:

 

- primer obrasca ugovora o prevozu robe u drumskom saobraćaju

- primer obrasca ugovora o prevozu robe u drumskom saobraćaju, varijanta II

- primer obrasca ugovora o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

- primer obrasca ugovora o prevozu stvari (robe) železnicom

- primer obrasca ugovora o prevozu putnika železnicom

- primer obrasca ugovora o pomorskom prevozu robe

- primer obrasca ugovora o prevozu robe brodom, varijanta II

- primer obrasca ugovora o otpremanju (špediciji)

- primer obrasca ugovora o otpremanju (špediciji), varijanta II

- primer obrasca ugovora o osiguranju prevozioca od odgovornosti za štetu

 

12. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O OSTAVI, USKLADIŠTENJU I KONSIGNACIJI:

 

- primer obrasca ugovora o ostavi

- primer ugovora o ostavi - uskladištenju

- primer obrasca ugovora o uskladištenju naftinih derivata

- primer obrasca ugovora o konsignaciji robe

- primer obrasca ugovora o konsignaciji skladištu između domaće i strane firme

 

13. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA, STANOVA, MAŠINA, VOZILA, STVARI I ZEMLJIŠTA:

 

- primer obrasca ugovora o zakupu

- primer obrasca ugovora o zakupu, varijanta II

- primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija

- primer obrasca ugovora o zakupu poslovnog prostora, varijanta II

- primer ugovora o zakupu poslovnog prostora, varijanta III

- primer ugovora o zakupu poslovnih prostorija, varijanta IV

- primer obrasca ugovora o zakupu zajedničke prostorije

- primer obrasca ugovora o zajedničkom korišćenju poslovnih prostorija

- primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija na neodređeno vreme

- primer ugovora o zakupu poslovnog prostora od strane privatnog preduzeća u osnivanju

- primer obrasca ugovora o korišćenju stana putem zakupa

- primer obrasca ugovora o zakupu stana

- primer obrasca ugovora o zakupu stana na neodređeno vreme

- primer obrasca ugovora o zakupu stana na određeno vreme

- primer obrasca ugovora o zakupu stana za službene potrebe

- primer obrasca ugovora o davanju mašine u zakup

- primer obrasca ugovora o zakupu zemljišta

- primer obrasca ugovora o zakupu putničkog vozila

- primer obrasca ugovora o zakupu vozila - kamiona

- primer obrasca ugovora o zakupu stvari

- primer obrasca ugovora o zakupu pokretnih stvari, varijanta II

 

14. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O LIZINGU:

 

- ogledni primeri ugovora o lizingu

- primer ugovora o lizingu, varijanta II

- primer lizing ugovora o automobilu

 

15. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA O PRIVREDI O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, O KORIŠĆENJU (DAVANJU) KREDITA ZA IZLET U INOSTRANSTVO, O DAVANJU KREDITA ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA, O KORIŠĆENJU UGOSTITELJSKIH USLUGA, O KORIŠĆENJU TURISTIČKIH OBJEKATA (TIME SHARING):

 

- primer obrasca ugovora o prodaji prava vremenskog korišćenja turističkih objekata

- primer obrasca ugovora o korišćenju ugostiteljskih usluga

- primer obrasca ugovora o korišćenju kredita za izlet u inostranstvo

- primer obrasca ugovora o korišćenju kredita za godišnji odmor

 

16. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSREDOVANJU, ZASTUPANJU I PUNOMOĆJU:

 

- primer obrasca ugovora o posredovanju

- primer obrasca ugovora o posredovanju, varijanta II

- primer obrasca ugovora o posredovanju, varijanta III

- primer ugovora o posredovanju, varijanta IV

- primer obrasca ugovora o posredovanju za vršenje određenih poslovanja u prometu

- primer ispostavljanja mešetarskog lista po ugovoru o posredovanju

- primer obrasca ugovora o zastupanju

- primer obrasca ugovora o zastupanju, varijanta II

- primer obrasca ugovora o zastupanju, varijanta III

- primer obrasca ugovora o trgovinskom zastupanju

- primer obrasca ugovora o punomoćju za zastupanje

- primer obrasca ugovora kojim jedan ugovarač ustupa drugom ugovaraču da u njegovo ime i za njegov račun vrši određene poslove

- primer ugovora o poveravanju izvoza robe na inostrano tržište

- primer obrasca ugovora o poveravanju ovlašćenja za otkup otpadnih materijala

- primer obrasca ugovora o kojim domaća proizvođačka firma poverava spoljnotrgovinskoj firmi poslove izvoza-uvoza

- primer obrasca ugovora o isporuci investicione opreme u spoljnotrgovinskom prometu radi nabavke opreme za brodogradilišta, luke, brodove za izvoz, opreme za rudarstvo, za mašinogradnju, metaloprerađivačku i ostalu industriju, opreme za elektroprivredu i dr.

- primer obrasca ugovora o nabavci i isporuci opreme

- primer ugovora o uslovima uzajamnih isporuka robe

- primer ugovora o ovlašćenju za zaključenje ugovora o izradi projekta tehničkog opremanja

 

17. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ASIGNACIJI, O CESIJI, O PREUZIMANJU I OPROŠTAJU DUGA:

 

- primer obrasca ugovora o asignaciji

- primer obrasca ugovora o asignaciji, varijanta II

- primer obrasca ugovora o cesiji (ustupanju potraživanja)

- primer obrasca ugovora o preuzimanju duga

- primer obrasca ugovora o preuzimanju duga, varijanta II

- primer obrasca ugovora o opraštaju duga

 

18. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O RADU, O DELU, O ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNOM PROJEKTU, O IZRADI PROTOTIPA ZA OSVAJANJE I RAZVOJ NOVOG PROIZVODA I O REGULISANJU ODNOSA IZMEĐU PREDUZEĆA I RADNIKA POVODOM TEHNIČKOG UPAREĐENJA:

 

- primer obrasca ugovora o radu između poslodavca i radnika

- primer obrasca ugovora o radu između poslodavca i radnika, varijanta II

- primer obrasca ugovora o radu na neodređeno vreme između privatnog poslodavca i radnika

- primer obrasca ugovora o delu

- primer obrasca ugovora o delu, varijanta II

- primer obrasca ugovora o delu, varijanta III

- primer ugovora o delu između naručioca i privatne radnje

- primer obrasca ugovora o izradi i montaži nameštaja

- primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom vršenju poslova

- primer obrasca ugovora o povremenom vršenju poslova poljoprivrednog radnika kod privatnog poslodavca

- primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom vršenju poslova između stambene zgrade i izvršioca posla

- primer ugovora o istraživačko-razvojnom projektu

- primer ugovora o izradi prototipa za osvajanje i razvoj novog proizvoda

- primer obrasca ugovora o regulisanju odnosa između preduzeća i njegovog radnika povodom tehničkog unapređenja

 

19. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O IZDAVANJU I ŠTAMPANJU AUTORSKIH DELA, O ANGAŽOVANJU AUTORA DA SAČINI RUKOPIS ZA IZDAVANJE KNJIGE, O RECENZIJI AUTORSKOG DELA, O PREVODU DELA I O PRODAJI STRUČNE LITERATURE IZDAVAČA:

 

- primer obrasca ugovora o izradi autorskog dela

- primer obrasca izdavačkog ugovora

- primer ugovora o angažovanju autora da sačini rukopis za knjigu

- primer obrasca ugovora o pripremi rukopisa za izdavanje i štampu knjige

- primer obrasca ugovora o recenziji autorskog dela

- primer ugovora o štampanju dela kod grafičkog preduzeća

- primer ugovora o prodaji stručne literature izdavača

 

20. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSLUZI I USLUZI, O ZAMENI-RAZMENI:

 

- primer obrasca ugovora o posluzi

- primer ugovora o vršenju servisnih usluga

- primer ugovora o pružanju i korišćenju usluga za fizičko-tehničko obezbeđenje imovine

- primer obrasca ugovora o održavanju stambene zgrade

- primer obrasca ugovora o međusobnim odnosima u pogledu održavanja stambene zgrade kao celine i njenih zajedničkih delova

- primer obrasca ugovora o održavanje zajedničkih instalacija i udređaja u stambenim zgradama

- primer obrasca ugovora o održavanju zajedničkih delova zgrade

- primer ugovora o redovnom održavanju liftova

- primer ugovora o vršenju usluga oko otkupa stanova

- primer ugovora o vršenju usluga prodaje knjiga, papira, pribora, mašina, tekstila, boja i lakova

- primer obrasca ugovora o usluzi za popravku aparata

- primer obrasca ugovora o ustupanju znanja i iskustva (know-how)

- primer obrasca ugovora o obučavanju pripravnika

- primer obrasca ugovora o zameni - razmeni zemljišta

- primer obrasca ugovora o razmeni pokretnih stvari (robe)

 

21. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O DAVANJU LOVIŠTA NA GAZDOVANJE, O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE SREDSTVA BEZ NAKNADE, O DAVANJU NA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU STAMBENE ZGRADE ILI DRUGOG OBJEKTA, O DAVANJU SREDSTAVA RADI POMAGANJA (SPONZORSTVO):

 

- primer obrasca ugovora o davanju lovišta na gazdovanje

- primer ugovora o davanju na privremeno korišćenje društvenog sredstva bez naknade

- primer obrasca ugovora o franšizingu

- primer ugovora o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta za izgradnju stambene zgrade ili drugog objekta

- primer ugovora o spoznorstvu

 

22. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O TRAJNOJ SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE IZMEĐU ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, ILI DRUGIH PROIZVODNIH ORGANIZACIJA, I ZEMLJORADNIKA KAO KOOPERANATA:

 

- primer obrasca ugovora između zadruge, ili druge proizvodne organizacije, i zemljoradnika o trajnoj saradnji u proizvodnji ratarskih kultura

- primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci pšenice

- primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u obradi zemljišta, snabdevanju repromaterijalom i plasmanu ratarskih proizvoda

- primer obrasca ugovora između zemljoadničke zadruge i zemljoradnika o saradnji u stočarskoj proizvodnji

- primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika u isporuci mleka

- primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci mleka, varijanta II

- primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o podizanju voćnjaka

- primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji šećerne repe

- primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci sirovog duvana

- primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u nabavci investicione opreme

- primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u korišćenju poljoprivredne mehanizacije

- primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u zakupu zemljišta

- primer obrasca ugovora o kooperaciji između zadruge i zemljoradnika

 

KONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)