POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Veliki Praktikum - Ugovori u privredi

TIRAŽ RASPRODAT !

Pogledajte softversku verziju ovih ugovora:

PCC - Veliki praktikum za izradu ugovora, ugovori u privredi - gotovi modeli ugovora

   

  Knjiga sadrži 300 gotovih modela obrazaca ugovora koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. Zastupljena je kompletna ugovorna praksa iz svih oblasti.

   

  Priredio: Mladen Kosovac

   

  1. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI (primeri ponuda za zaključivanje ugovora, odgovori na ponude, preliminarni ugovori i predugovori):

  1.1 - primer ponude za zaključivanje ugovora ............

  1.2 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta II

  1.3 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta III

  1.4 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta IV

  1.5 - primer odgovora na ponudu

  1.6 - primer preliminarnog ugovora

  1.7 - primer obrasca predugovora

   

  2. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O PROMETU ROBE:

   2.1 - primer obrasca ugovora o prodaji robe

   2.2 - primer obrasca ugovora o isporuci robe

   2.3 - primer obrasca ugovora o prodaji robe između preduzeća i vlasnika radnje

   2.4 - primer obrasca ugovora o prodaji robe sa specifikacijom

   2.5 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji robe sa zaključnicom

   2.6 - primer ugovora o prodaji tekstilne robe

   2.7 - primer tipskog ugovora o prodaji robe

   2.8 - primer ugovora o prodaji robe po komadu

   2.9 - primer ugovora o prodaji robe po uzorku

  2.10 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparom

  2.11 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaucijom

  2.12 - primer ugovora o kupoprodaji robe s odustanicom

  2.13 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparom kao odustanicom

  2.14 - primer ugovora s odustanicom, varijanta II

  2.15 - primer ugovora o prodaji robe građanima na potrošački kredit

  2.16 - primer ugovora o prodaji robe na kartkoročni kredit

  2.17 - primer ugovora o prodaji robe na poček

  2.18 - primer ugovora o kupoprodaji robe uz posebne uslove plaćanja

  2.19 - primer ugovora o kupoprodaji robe široke potrošnje

  2.20 - primer ugovora o prodaji robe sa specifikacijom kada je već proizvedena

  2.21 - primer ugovora o prodaji robe sa specifikacijom, na osnovu kojeg ugovora će se roba proizvesti i isporučivati

  2.22 - primer ugovora o kupoprodaji uglja

  2.23 - primer ugovora o kupoprodaji odeće i obuće

  2.24 - primer ugovora o kupoprodaji svežeg mesa i prerađevina od mesa u ratama na kredit

  2.25 - primer ugovora o kupoprodaji hrastovog parketa

  2.26 - primer ugovora o prodaji tekstilnih proizvoda

  2.27 - primer ugovora o kupoprodaji trapeznog čelika

  2.28 - primer ugovora o uskladištenju i prodaji robe

  2.29 - primer ugovora o konsignaciji i prodaji rezervnih delova

  2.30 - primer ugovora sa inopartnerom  o kupoprodaji robe

  2.31 - primer ugovora sa inopartnerom o sukcesivnoj isporuci robe

  2.32 - primer ugovora o trgovačkom zastupanju

  2.33 - primer obrasca ugovora o prodaji robe po nalogu

  2.34 - primer ugovora o prevozu robe

  2.34 - primer ugovora o kontroli robe

  2.35 - primer sporazumnog raskida ugovora o kupoprodaji robe

   

  3. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O KOMISIONU, O KOMISIONOJ KUPOVINI I PRODAJI ROBE, O KOMISIONOJ PRODAJI VOZILA I O KOMISIONOJ PRODAJI UMETNIČKIH DELA:

   

   3.1 - primer ugovora o komisionoj kupovini robe

   3.2 - primer ugovora o komisionoj prodaji robe

   3.3 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji robe, varijanta II

   3.4 - primer ugovora o komisionu između preduzeća

   3.5 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji štampe

   3.6 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji vozila

   3.7 - primer obrasca ugovora o prijemu motornog vozila radi posredovanja u komisionoj prodaji

   3.8 - primer spoljnotrgovinskog ugovora o komisonu

   3.9 - primer  ugovora o komisionu u spoljnotrgovinskom poslovanju, varijanta II

  3.10 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji umetničkih dela

   

  4. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI:

   

   4.1 - primer obrasca ugovora o prodaji nepokretnosti

   4.2 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorija

   4.3 - primer ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorija, varijanta II

   4.4 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji dela poslovne zgrade

   4.5 - primer obrasca ugovora o prodaji stana kao posebnog dela zgrade

   4.6 - primer detaljnog ugovora o kupoprodaji stana, varijanta II

   4.7 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji stana, varijanta III

   4.8 - primer ugovora o kupoprodaji stana, varijanta IV

   4.9 - primer ugovora o kupoprodaji stana između preduzeća i radnika u ratama za 20 godina

  4.10 - primer dopunskog ugovora o kupoprodaji tri stana

  4.11 - primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti - stambene zgrade sa pravom korišćenja zemljišta

  4.12 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji vozila

  4.13 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji motornog vozila, varijanta II

  4.14 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji opreme vozila

  4.15 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji priključnih vozila

  4.16 - primer obrasca ugovora o proizvodnji i isporuci specijalnih vozila

  4.17 - primer ugovora o kupoprodaji imovine od preduzeća u stečaju

  4.18 - primer obrasca ugovora o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti

   

  5. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O GRAĐENJU (IZGRADNJI) PROJEKTOVANJU, IZVOĐENJU RADOVA, MONTAŽI OPREME:

   

  - primer ugovora o građenju

  - primer ugovora o građenju investicionog objekta

  - primer obrasca ugovora o izgradnji investicionog objekta po sistemu "inženjering"

  - primer obrasca ugovora o izgradnji drugih objekata

  - primer obrasca ugovora o izradi investicionog programa

  - primer obrasca ugovora o izradi investicione tehničke dokumentacije

  - primer obrasca ugovora o izvođenju završnih i montažnih radova

  - primer obrasca zapisnika o radu Komisije za primopredaju izvedenih radova

  - primer ugovora o nadziđivanju stambene zgrade

  - primer obrasca ugovora o građenju stambenih zgrada u nizu

  - primer ugovora o izgradnji stana u ličnoj svojini preko stambene zadruge

  - primer ugovora o izgradnji stana preko stambene zadruge, varijanta II

  - primer ugovora o nabavci građevinskog materijala za izgradnju stana, porodične zgrade, poslovne prostorije preko stambene zadruge

  - primer ugovora o izmeni i dopuni ugovora o izgradnji

  - primer ugovora o izgradnji i prodaji stana

  - primer ugovora o izgradnji stanova

  - primer ugovora o kreditu za izgradnju stana, stambene zgrade

  - primer ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju stana

  - primer ugovora o zajedničkoj izgradnji

  - primer ugovora o projektovanju

  - primer ugovora o građevinskim, zanatskim i instalatorskim radovima na izgradnji investicionog objekta

  - primer ugovora o izvođenju određenih radova

  - primer ugovora za opremu na kredit i za izvođenje radova na kredit

  - primer ugovora o isporuci i montaži opreme

   

  6. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI I DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ KOOPERACIJI:

   

  - primer obrasca generalnog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji

  - primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model II

  - primer ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model III

  - primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model IV

  - primer obrasca ugovora o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji i dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji

  - primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme

  - primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme, model II

  - primer obrasca ugovora o poslovnoj saradnji u proizvodnji i prometu robe

  - primer obrasca generalnog ugovora o zajedničkoj proizvodnji i istupanju na tržištu

  - primer obrasca ugovora o kooperaciji za zajedničku proizvodnju i prodaju robe

  - primer obrasca ugovora o kooperaciji i drugim vidovima poslovne saradnje u proizvodnji predmeta domaće radinosti

  - primer obrasca ugovora o know-how kojim se primaocu know-how ustupaju tehnička, tehnološka, poslovna i finansijska znanja

  - primer obrasca ugovora o know-how, varijanta II

   

  7. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ZAJMU, KREDITU I O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA RADI ULAGANJA U ZAJEDNIČKO POSLOVANJE:

   

  - primer obrasca ugovora o zajmu

  - primer obrasca ugovora o zajmu, varijanta II

  - primer ugovora o zajmu između preduzeća

  - primer ugovora o zajmu kao učešća za dobijanje stambenog kredita

  - primer obrasca ugovora o kreditu između banke i preduzeća

  - primer obrasca ugovora o inostranom kreditu

  - primer ugovora o hipotekarnom kreditu

  - primer obrasca ugovora o sanacionom kreditu

  - primer ugovora o preuzimanju sanacije

  - primer obrasca ugovora o robnom kreditu

  - primer ugovora o robnom kreditu, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o potrošačkom kreditu

  - primer obrasca ugovora o potrošačkom kreditu za prodaju robe

  - primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava za zajedničko poslovanje

  - primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava radi zajedničkog poslovanja, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o dugoročnom ujedinjenju sredstava radi ulaganja u zajedničko poslovanje

   

  8. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O BANKARSKOM POSLOVANJU:

   

  - primer ugovora o deponovanju sredstava preduzeća kod banke po viđenju

  - primer obrasca ugovora o oročavanju slobodnih novčanih sredstava

  - primer obrasca ugovora o novčanom depozitu po viđenju

  - primer obrasca ugovora o oročenom novčanom depozitu

  - primer obrasca ugovora o depozitu oročenom na određeno vreme sa otkaznim rokom bez namene

  - primer ugovora o kratkoročnom oročenom dinarskom nenamenskom depozitu

  - primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga - računa

  - primer obrasca ugovora o deponovanju obveznica radi čuvanja

  - primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga bez posebne namene sa rokom preko određenog broja meseci

  - primer ugovora o oročavanju dinarskih sredstava radi dobijanja kredita za stambenu izgradnju

  - primer obrasca ugovora o oročenom deviznom ulogu

  - primer obrasca ugovora o otvaranju i vođenju deviznog računa stranog lica kod naše banke

  - primer obrasca ugovora o kupoprodaji deviznih sredstava i oročavanju dinarske protivrednosti radi sticanja prava na gotovinski kredit

  - primer obrasca ugovora o kreditu banke

  - primer obrasca ugovora o bančinom kreditu, varijanta II

  - primer ugovora o investicionom kreditu za kupovinu domaće opreme

  - primer obrasca ugovora o kreditu koji daje štedno-kreditna zadruga

  - primer obrasca ugovora o sanacionom kreditu

  - primer obrasca ugovora o kreditnom odnosu između udružene banke i osnovnih banaka radi korišćenja i vraćanja sredstava obezbeđenih iz inostranog kredita

  - primer obrasca ugovora o bankarskoj garanciji

  - primer ugovora o davanju garancije, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o avaliranju menica

  - primer obrasca ugovora o tekućem računu

   

   

  9. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ULAGANJU SREDSTAVA STRANIH FIRMI U DOMAĆA PREDUZEĆA, O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU SREDSTAVA IZMEĐU DOMAĆIH I STRANIH FIRMI, O OSNIVANJU ZAJEDNIČKOG - MEŠOVITOG PREDUZEĆA U INOSTRANSTVU, O OSNIVANJU PREDSTAVNIŠTVA I O OSNIVANJU I POSLOVANJU MEŠOVITE BANKE:

   

  - primer obrasca ugovora o ulaganju sredstava stranih lica u domaća preduzeća

  - primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju sredstava između domaćih i stranih firmi, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju, koji je sačinila grupa pravnih stručnjaka jugoslovenskog dela mešovitog komiteta Jugoslavije i EFTA

  - primer ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća u inostranstvu

  - primer ugovora o osnivanju predstavništva

  - primer ugovora o osnivanju i poslovanju mešovite banke

   

  10. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O LICENCAMA:

   

  - primer obrasca ugovora o licenci

  - primer obrasca ugovora o licenci, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o licenci između domaće i strane firme, varijanta III

  - primer obrasca ugovora o prometu licence

  - primer obrasca ugovora know-how ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u davanju i korišćenju licence

   

  11. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O PREVOZU I ŠPEDICIJI:

   

  - primer obrasca ugovora o prevozu robe u drumskom saobraćaju

  - primer obrasca ugovora o prevozu robe u drumskom saobraćaju, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

  - primer obrasca ugovora o prevozu stvari (robe) železnicom

  - primer obrasca ugovora o prevozu putnika železnicom

  - primer obrasca ugovora o pomorskom prevozu robe

  - primer obrasca ugovora o prevozu robe brodom, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o otpremanju (špediciji)

  - primer obrasca ugovora o otpremanju (špediciji), varijanta II

  - primer obrasca ugovora o osiguranju prevozioca od odgovornosti za štetu

   

  12. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O OSTAVI, USKLADIŠTENJU I KONSIGNACIJI:

   

  - primer obrasca ugovora o ostavi

  - primer ugovora o ostavi - uskladištenju

  - primer obrasca ugovora o uskladištenju naftinih derivata

  - primer obrasca ugovora o konsignaciji robe

  - primer obrasca ugovora o konsignaciji skladištu između domaće i strane firme

   

  13. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA, STANOVA, MAŠINA, VOZILA, STVARI I ZEMLJIŠTA:

   

  - primer obrasca ugovora o zakupu

  - primer obrasca ugovora o zakupu, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija

  - primer obrasca ugovora o zakupu poslovnog prostora, varijanta II

  - primer ugovora o zakupu poslovnog prostora, varijanta III

  - primer ugovora o zakupu poslovnih prostorija, varijanta IV

  - primer obrasca ugovora o zakupu zajedničke prostorije

  - primer obrasca ugovora o zajedničkom korišćenju poslovnih prostorija

  - primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija na neodređeno vreme

  - primer ugovora o zakupu poslovnog prostora od strane privatnog preduzeća u osnivanju

  - primer obrasca ugovora o korišćenju stana putem zakupa

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana na neodređeno vreme

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana na određeno vreme

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana za službene potrebe

  - primer obrasca ugovora o davanju mašine u zakup

  - primer obrasca ugovora o zakupu zemljišta

  - primer obrasca ugovora o zakupu putničkog vozila

  - primer obrasca ugovora o zakupu vozila - kamiona

  - primer obrasca ugovora o zakupu stvari

  - primer obrasca ugovora o zakupu pokretnih stvari, varijanta II

   

  14. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O LIZINGU:

   

  - ogledni primeri ugovora o lizingu

  - primer ugovora o lizingu, varijanta II

  - primer lizing ugovora o automobilu

   

  15. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA O PRIVREDI O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, O KORIŠĆENJU (DAVANJU) KREDITA ZA IZLET U INOSTRANSTVO, O DAVANJU KREDITA ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA, O KORIŠĆENJU UGOSTITELJSKIH USLUGA, O KORIŠĆENJU TURISTIČKIH OBJEKATA (TIME SHARING):

   

  - primer obrasca ugovora o prodaji prava vremenskog korišćenja turističkih objekata

  - primer obrasca ugovora o korišćenju ugostiteljskih usluga

  - primer obrasca ugovora o korišćenju kredita za izlet u inostranstvo

  - primer obrasca ugovora o korišćenju kredita za godišnji odmor

   

  16. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSREDOVANJU, ZASTUPANJU I PUNOMOĆJU:

   

  - primer obrasca ugovora o posredovanju

  - primer obrasca ugovora o posredovanju, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o posredovanju, varijanta III

  - primer ugovora o posredovanju, varijanta IV

  - primer obrasca ugovora o posredovanju za vršenje određenih poslovanja u prometu

  - primer ispostavljanja mešetarskog lista po ugovoru o posredovanju

  - primer obrasca ugovora o zastupanju

  - primer obrasca ugovora o zastupanju, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o zastupanju, varijanta III

  - primer obrasca ugovora o trgovinskom zastupanju

  - primer obrasca ugovora o punomoćju za zastupanje

  - primer obrasca ugovora kojim jedan ugovarač ustupa drugom ugovaraču da u njegovo ime i za njegov račun vrši određene poslove

  - primer ugovora o poveravanju izvoza robe na inostrano tržište

  - primer obrasca ugovora o poveravanju ovlašćenja za otkup otpadnih materijala

  - primer obrasca ugovora o kojim domaća proizvođačka firma poverava spoljnotrgovinskoj firmi poslove izvoza-uvoza

  - primer obrasca ugovora o isporuci investicione opreme u spoljnotrgovinskom prometu radi nabavke opreme za brodogradilišta, luke, brodove za izvoz, opreme za rudarstvo, za mašinogradnju, metaloprerađivačku i ostalu industriju, opreme za elektroprivredu i dr.

  - primer obrasca ugovora o nabavci i isporuci opreme

  - primer ugovora o uslovima uzajamnih isporuka robe

  - primer ugovora o ovlašćenju za zaključenje ugovora o izradi projekta tehničkog opremanja

   

  17. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ASIGNACIJI, O CESIJI, O PREUZIMANJU I OPROŠTAJU DUGA:

   

  - primer obrasca ugovora o asignaciji

  - primer obrasca ugovora o asignaciji, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o cesiji (ustupanju potraživanja)

  - primer obrasca ugovora o preuzimanju duga

  - primer obrasca ugovora o preuzimanju duga, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o opraštaju duga

   

  18. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O RADU, O DELU, O ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNOM PROJEKTU, O IZRADI PROTOTIPA ZA OSVAJANJE I RAZVOJ NOVOG PROIZVODA I O REGULISANJU ODNOSA IZMEĐU PREDUZEĆA I RADNIKA POVODOM TEHNIČKOG UPAREĐENJA:

   

  - primer obrasca ugovora o radu između poslodavca i radnika

  - primer obrasca ugovora o radu između poslodavca i radnika, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o radu na neodređeno vreme između privatnog poslodavca i radnika

  - primer obrasca ugovora o delu

  - primer obrasca ugovora o delu, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o delu, varijanta III

  - primer ugovora o delu između naručioca i privatne radnje

  - primer obrasca ugovora o izradi i montaži nameštaja

  - primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom vršenju poslova

  - primer obrasca ugovora o povremenom vršenju poslova poljoprivrednog radnika kod privatnog poslodavca

  - primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom vršenju poslova između stambene zgrade i izvršioca posla

  - primer ugovora o istraživačko-razvojnom projektu

  - primer ugovora o izradi prototipa za osvajanje i razvoj novog proizvoda

  - primer obrasca ugovora o regulisanju odnosa između preduzeća i njegovog radnika povodom tehničkog unapređenja

   

  19. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O IZDAVANJU I ŠTAMPANJU AUTORSKIH DELA, O ANGAŽOVANJU AUTORA DA SAČINI RUKOPIS ZA IZDAVANJE KNJIGE, O RECENZIJI AUTORSKOG DELA, O PREVODU DELA I O PRODAJI STRUČNE LITERATURE IZDAVAČA:

   

  - primer obrasca ugovora o izradi autorskog dela

  - primer obrasca izdavačkog ugovora

  - primer ugovora o angažovanju autora da sačini rukopis za knjigu

  - primer obrasca ugovora o pripremi rukopisa za izdavanje i štampu knjige

  - primer obrasca ugovora o recenziji autorskog dela

  - primer ugovora o štampanju dela kod grafičkog preduzeća

  - primer ugovora o prodaji stručne literature izdavača

   

  20. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSLUZI I USLUZI, O ZAMENI-RAZMENI:

   

  - primer obrasca ugovora o posluzi

  - primer ugovora o vršenju servisnih usluga

  - primer ugovora o pružanju i korišćenju usluga za fizičko-tehničko obezbeđenje imovine

  - primer obrasca ugovora o održavanju stambene zgrade

  - primer obrasca ugovora o međusobnim odnosima u pogledu održavanja stambene zgrade kao celine i njenih zajedničkih delova

  - primer obrasca ugovora o održavanju zajedničkih instalacija i udređaja u stambenim zgradama

  - primer obrasca ugovora o održavanju zajedničkih delova zgrade

  - primer ugovora o redovnom održavanju liftova

  - primer ugovora o vršenju usluga oko otkupa stanova

  - primer ugovora o vršenju usluga prodaje knjiga, papira, pribora, mašina, tekstila, boja i lakova

  - primer obrasca ugovora o usluzi za popravku aparata

  - primer obrasca ugovora o ustupanju znanja i iskustva (know-how)

  - primer obrasca ugovora o obučavanju pripravnika

  - primer obrasca ugovora o zameni - razmeni zemljišta

  - primer obrasca ugovora o razmeni pokretnih stvari (robe)

   

  21. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O DAVANJU LOVIŠTA NA GAZDOVANJE, O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE SREDSTVA BEZ NAKNADE, O DAVANJU NA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU STAMBENE ZGRADE ILI DRUGOG OBJEKTA, O DAVANJU SREDSTAVA RADI POMAGANJA (SPONZORSTVO):

   

  - primer obrasca ugovora o davanju lovišta na gazdovanje

  - primer ugovora o davanju na privremeno korišćenje društvenog sredstva bez naknade

  - primer obrasca ugovora o franšizingu

  - primer ugovora o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta za izgradnju stambene zgrade ili drugog objekta

  - primer ugovora o sponzorstvu

   

  22. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O TRAJNOJ SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE IZMEĐU ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, ILI DRUGIH PROIZVODNIH ORGANIZACIJA, I ZEMLJORADNIKA KAO KOOPERANATA:

   

  - primer obrasca ugovora između zadruge, ili druge proizvodne organizacije, i zemljoradnika o trajnoj saradnji u proizvodnji ratarskih kultura

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci pšenice

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u obradi zemljišta, snabdevanju repromaterijalom i plasmanu ratarskih proizvoda

  - primer obrasca ugovora između zemljoradničke zadruge i zemljoradnika o saradnji u stočarskoj proizvodnji

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika u isporuci mleka

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci mleka, varijanta II

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o podizanju voćnjaka

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji šećerne repe

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci sirovog duvana

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u nabavci investicione opreme

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u korišćenju poljoprivredne mehanizacije

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u zakupu zemljišta

  - primer obrasca ugovora o kooperaciji između zadruge i zemljoradnika

   

  INTERMEX ONLINE

  ARHIVA VESTI
  KALKULATORI KAMATA
  Izračunajte kamatu
  VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

  KALENDAR PRAZNIKA

  Uvećajte kalendar >

  ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
  INTERMEX NEWSLETTER

  Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

  Vaša email adresa:

  Prijava Odjava  
  REGISTAR PROPISA


  FINANSIJE

  BESPLATNI PROPISI
  Službeni glasnik RS
  Grad Beograd
  Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
  Stari propisi
  PRAVNI INFORMATOR

  Pročitajte u NOVOM
  broju Pravnog informatora

  za jun 2020.

  NOVE MERE VLADE

  DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


  NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

  ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


  Sport u Srbiji se vraća u normalu

  NORMALIZACIJA STANJA

  Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


  NORMALIZACIJA STANJA

  SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

  RADNO PRAVO
  SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

  RADNO PRAVO

  AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


  NORMALIZACIJA STANJA

  ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


  MINISTARSTVO FINANSIJA

  Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


  PORESKA UPRAVA

  Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


  SUDSKA PRAKSA

  VIŠI SUD U BEOGRADU


  USTAVNI SUD

  ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


  VISOKI SAVET SUDSTVA

  Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


  ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

  PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


  IZBORI

  RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


  KRIVIČNO PRAVO

  POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


  BILI SMO PRISUTNI

  Savetovanja na kojima smo učestvovali
  kao generalni pokrovitelj ili sponzor
  (izaberite godinu)