POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Veliki Praktikum - Ugovori u privredi

TIRAŽ RASPRODAT !

Pogledajte softversku verziju ovih ugovora:

PCC - Veliki praktikum za izradu ugovora, ugovori u privredi - gotovi modeli ugovora

   

  Knjiga sadrži 300 gotovih modela obrazaca ugovora koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. Zastupljena je kompletna ugovorna praksa iz svih oblasti.

   

  Priredio: Mladen Kosovac

   

  1. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI (primeri ponuda za zaključivanje ugovora, odgovori na ponude, preliminarni ugovori i predugovori):

  1.1 - primer ponude za zaključivanje ugovora ............

  1.2 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta II

  1.3 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta III

  1.4 - primer ponude za zaključivanje ugovora varijanta IV

  1.5 - primer odgovora na ponudu

  1.6 - primer preliminarnog ugovora

  1.7 - primer obrasca predugovora

   

  2. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O PROMETU ROBE:

   2.1 - primer obrasca ugovora o prodaji robe

   2.2 - primer obrasca ugovora o isporuci robe

   2.3 - primer obrasca ugovora o prodaji robe između preduzeća i vlasnika radnje

   2.4 - primer obrasca ugovora o prodaji robe sa specifikacijom

   2.5 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji robe sa zaključnicom

   2.6 - primer ugovora o prodaji tekstilne robe

   2.7 - primer tipskog ugovora o prodaji robe

   2.8 - primer ugovora o prodaji robe po komadu

   2.9 - primer ugovora o prodaji robe po uzorku

  2.10 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparom

  2.11 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaucijom

  2.12 - primer ugovora o kupoprodaji robe s odustanicom

  2.13 - primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparom kao odustanicom

  2.14 - primer ugovora s odustanicom, varijanta II

  2.15 - primer ugovora o prodaji robe građanima na potrošački kredit

  2.16 - primer ugovora o prodaji robe na kartkoročni kredit

  2.17 - primer ugovora o prodaji robe na poček

  2.18 - primer ugovora o kupoprodaji robe uz posebne uslove plaćanja

  2.19 - primer ugovora o kupoprodaji robe široke potrošnje

  2.20 - primer ugovora o prodaji robe sa specifikacijom kada je već proizvedena

  2.21 - primer ugovora o prodaji robe sa specifikacijom, na osnovu kojeg ugovora će se roba proizvesti i isporučivati

  2.22 - primer ugovora o kupoprodaji uglja

  2.23 - primer ugovora o kupoprodaji odeće i obuće

  2.24 - primer ugovora o kupoprodaji svežeg mesa i prerađevina od mesa u ratama na kredit

  2.25 - primer ugovora o kupoprodaji hrastovog parketa

  2.26 - primer ugovora o prodaji tekstilnih proizvoda

  2.27 - primer ugovora o kupoprodaji trapeznog čelika

  2.28 - primer ugovora o uskladištenju i prodaji robe

  2.29 - primer ugovora o konsignaciji i prodaji rezervnih delova

  2.30 - primer ugovora sa inopartnerom  o kupoprodaji robe

  2.31 - primer ugovora sa inopartnerom o sukcesivnoj isporuci robe

  2.32 - primer ugovora o trgovačkom zastupanju

  2.33 - primer obrasca ugovora o prodaji robe po nalogu

  2.34 - primer ugovora o prevozu robe

  2.34 - primer ugovora o kontroli robe

  2.35 - primer sporazumnog raskida ugovora o kupoprodaji robe

   

  3. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O KOMISIONU, O KOMISIONOJ KUPOVINI I PRODAJI ROBE, O KOMISIONOJ PRODAJI VOZILA I O KOMISIONOJ PRODAJI UMETNIČKIH DELA:

   

   3.1 - primer ugovora o komisionoj kupovini robe

   3.2 - primer ugovora o komisionoj prodaji robe

   3.3 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji robe, varijanta II

   3.4 - primer ugovora o komisionu između preduzeća

   3.5 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji štampe

   3.6 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji vozila

   3.7 - primer obrasca ugovora o prijemu motornog vozila radi posredovanja u komisionoj prodaji

   3.8 - primer spoljnotrgovinskog ugovora o komisonu

   3.9 - primer  ugovora o komisionu u spoljnotrgovinskom poslovanju, varijanta II

  3.10 - primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji umetničkih dela

   

  4. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI:

   

   4.1 - primer obrasca ugovora o prodaji nepokretnosti

   4.2 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorija

   4.3 - primer ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorija, varijanta II

   4.4 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji dela poslovne zgrade

   4.5 - primer obrasca ugovora o prodaji stana kao posebnog dela zgrade

   4.6 - primer detaljnog ugovora o kupoprodaji stana, varijanta II

   4.7 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji stana, varijanta III

   4.8 - primer ugovora o kupoprodaji stana, varijanta IV

   4.9 - primer ugovora o kupoprodaji stana između preduzeća i radnika u ratama za 20 godina

  4.10 - primer dopunskog ugovora o kupoprodaji tri stana

  4.11 - primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti - stambene zgrade sa pravom korišćenja zemljišta

  4.12 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji vozila

  4.13 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji motornog vozila, varijanta II

  4.14 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji opreme vozila

  4.15 - primer obrasca ugovora o kupoprodaji priključnih vozila

  4.16 - primer obrasca ugovora o proizvodnji i isporuci specijalnih vozila

  4.17 - primer ugovora o kupoprodaji imovine od preduzeća u stečaju

  4.18 - primer obrasca ugovora o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti

   

  5. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O GRAĐENJU (IZGRADNJI) PROJEKTOVANJU, IZVOĐENJU RADOVA, MONTAŽI OPREME:

   

  - primer ugovora o građenju

  - primer ugovora o građenju investicionog objekta

  - primer obrasca ugovora o izgradnji investicionog objekta po sistemu "inženjering"

  - primer obrasca ugovora o izgradnji drugih objekata

  - primer obrasca ugovora o izradi investicionog programa

  - primer obrasca ugovora o izradi investicione tehničke dokumentacije

  - primer obrasca ugovora o izvođenju završnih i montažnih radova

  - primer obrasca zapisnika o radu Komisije za primopredaju izvedenih radova

  - primer ugovora o nadziđivanju stambene zgrade

  - primer obrasca ugovora o građenju stambenih zgrada u nizu

  - primer ugovora o izgradnji stana u ličnoj svojini preko stambene zadruge

  - primer ugovora o izgradnji stana preko stambene zadruge, varijanta II

  - primer ugovora o nabavci građevinskog materijala za izgradnju stana, porodične zgrade, poslovne prostorije preko stambene zadruge

  - primer ugovora o izmeni i dopuni ugovora o izgradnji

  - primer ugovora o izgradnji i prodaji stana

  - primer ugovora o izgradnji stanova

  - primer ugovora o kreditu za izgradnju stana, stambene zgrade

  - primer ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju stana

  - primer ugovora o zajedničkoj izgradnji

  - primer ugovora o projektovanju

  - primer ugovora o građevinskim, zanatskim i instalatorskim radovima na izgradnji investicionog objekta

  - primer ugovora o izvođenju određenih radova

  - primer ugovora za opremu na kredit i za izvođenje radova na kredit

  - primer ugovora o isporuci i montaži opreme

   

  6. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI I DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ KOOPERACIJI:

   

  - primer obrasca generalnog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji

  - primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model II

  - primer ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model III

  - primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, model IV

  - primer obrasca ugovora o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji i dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji

  - primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme

  - primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme, model II

  - primer obrasca ugovora o poslovnoj saradnji u proizvodnji i prometu robe

  - primer obrasca generalnog ugovora o zajedničkoj proizvodnji i istupanju na tržištu

  - primer obrasca ugovora o kooperaciji za zajedničku proizvodnju i prodaju robe

  - primer obrasca ugovora o kooperaciji i drugim vidovima poslovne saradnje u proizvodnji predmeta domaće radinosti

  - primer obrasca ugovora o know-how kojim se primaocu know-how ustupaju tehnička, tehnološka, poslovna i finansijska znanja

  - primer obrasca ugovora o know-how, varijanta II

   

  7. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ZAJMU, KREDITU I O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA RADI ULAGANJA U ZAJEDNIČKO POSLOVANJE:

   

  - primer obrasca ugovora o zajmu

  - primer obrasca ugovora o zajmu, varijanta II

  - primer ugovora o zajmu između preduzeća

  - primer ugovora o zajmu kao učešća za dobijanje stambenog kredita

  - primer obrasca ugovora o kreditu između banke i preduzeća

  - primer obrasca ugovora o inostranom kreditu

  - primer ugovora o hipotekarnom kreditu

  - primer obrasca ugovora o sanacionom kreditu

  - primer ugovora o preuzimanju sanacije

  - primer obrasca ugovora o robnom kreditu

  - primer ugovora o robnom kreditu, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o potrošačkom kreditu

  - primer obrasca ugovora o potrošačkom kreditu za prodaju robe

  - primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava za zajedničko poslovanje

  - primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava radi zajedničkog poslovanja, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o dugoročnom ujedinjenju sredstava radi ulaganja u zajedničko poslovanje

   

  8. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O BANKARSKOM POSLOVANJU:

   

  - primer ugovora o deponovanju sredstava preduzeća kod banke po viđenju

  - primer obrasca ugovora o oročavanju slobodnih novčanih sredstava

  - primer obrasca ugovora o novčanom depozitu po viđenju

  - primer obrasca ugovora o oročenom novčanom depozitu

  - primer obrasca ugovora o depozitu oročenom na određeno vreme sa otkaznim rokom bez namene

  - primer ugovora o kratkoročnom oročenom dinarskom nenamenskom depozitu

  - primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga - računa

  - primer obrasca ugovora o deponovanju obveznica radi čuvanja

  - primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga bez posebne namene sa rokom preko određenog broja meseci

  - primer ugovora o oročavanju dinarskih sredstava radi dobijanja kredita za stambenu izgradnju

  - primer obrasca ugovora o oročenom deviznom ulogu

  - primer obrasca ugovora o otvaranju i vođenju deviznog računa stranog lica kod naše banke

  - primer obrasca ugovora o kupoprodaji deviznih sredstava i oročavanju dinarske protivrednosti radi sticanja prava na gotovinski kredit

  - primer obrasca ugovora o kreditu banke

  - primer obrasca ugovora o bančinom kreditu, varijanta II

  - primer ugovora o investicionom kreditu za kupovinu domaće opreme

  - primer obrasca ugovora o kreditu koji daje štedno-kreditna zadruga

  - primer obrasca ugovora o sanacionom kreditu

  - primer obrasca ugovora o kreditnom odnosu između udružene banke i osnovnih banaka radi korišćenja i vraćanja sredstava obezbeđenih iz inostranog kredita

  - primer obrasca ugovora o bankarskoj garanciji

  - primer ugovora o davanju garancije, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o avaliranju menica

  - primer obrasca ugovora o tekućem računu

   

   

  9. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ULAGANJU SREDSTAVA STRANIH FIRMI U DOMAĆA PREDUZEĆA, O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU SREDSTAVA IZMEĐU DOMAĆIH I STRANIH FIRMI, O OSNIVANJU ZAJEDNIČKOG - MEŠOVITOG PREDUZEĆA U INOSTRANSTVU, O OSNIVANJU PREDSTAVNIŠTVA I O OSNIVANJU I POSLOVANJU MEŠOVITE BANKE:

   

  - primer obrasca ugovora o ulaganju sredstava stranih lica u domaća preduzeća

  - primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju sredstava između domaćih i stranih firmi, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju, koji je sačinila grupa pravnih stručnjaka jugoslovenskog dela mešovitog komiteta Jugoslavije i EFTA

  - primer ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća u inostranstvu

  - primer ugovora o osnivanju predstavništva

  - primer ugovora o osnivanju i poslovanju mešovite banke

   

  10. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O LICENCAMA:

   

  - primer obrasca ugovora o licenci

  - primer obrasca ugovora o licenci, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o licenci između domaće i strane firme, varijanta III

  - primer obrasca ugovora o prometu licence

  - primer obrasca ugovora know-how ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u davanju i korišćenju licence

   

  11. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O PREVOZU I ŠPEDICIJI:

   

  - primer obrasca ugovora o prevozu robe u drumskom saobraćaju

  - primer obrasca ugovora o prevozu robe u drumskom saobraćaju, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

  - primer obrasca ugovora o prevozu stvari (robe) železnicom

  - primer obrasca ugovora o prevozu putnika železnicom

  - primer obrasca ugovora o pomorskom prevozu robe

  - primer obrasca ugovora o prevozu robe brodom, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o otpremanju (špediciji)

  - primer obrasca ugovora o otpremanju (špediciji), varijanta II

  - primer obrasca ugovora o osiguranju prevozioca od odgovornosti za štetu

   

  12. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O OSTAVI, USKLADIŠTENJU I KONSIGNACIJI:

   

  - primer obrasca ugovora o ostavi

  - primer ugovora o ostavi - uskladištenju

  - primer obrasca ugovora o uskladištenju naftinih derivata

  - primer obrasca ugovora o konsignaciji robe

  - primer obrasca ugovora o konsignaciji skladištu između domaće i strane firme

   

  13. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA, STANOVA, MAŠINA, VOZILA, STVARI I ZEMLJIŠTA:

   

  - primer obrasca ugovora o zakupu

  - primer obrasca ugovora o zakupu, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija

  - primer obrasca ugovora o zakupu poslovnog prostora, varijanta II

  - primer ugovora o zakupu poslovnog prostora, varijanta III

  - primer ugovora o zakupu poslovnih prostorija, varijanta IV

  - primer obrasca ugovora o zakupu zajedničke prostorije

  - primer obrasca ugovora o zajedničkom korišćenju poslovnih prostorija

  - primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija na neodređeno vreme

  - primer ugovora o zakupu poslovnog prostora od strane privatnog preduzeća u osnivanju

  - primer obrasca ugovora o korišćenju stana putem zakupa

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana na neodređeno vreme

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana na određeno vreme

  - primer obrasca ugovora o zakupu stana za službene potrebe

  - primer obrasca ugovora o davanju mašine u zakup

  - primer obrasca ugovora o zakupu zemljišta

  - primer obrasca ugovora o zakupu putničkog vozila

  - primer obrasca ugovora o zakupu vozila - kamiona

  - primer obrasca ugovora o zakupu stvari

  - primer obrasca ugovora o zakupu pokretnih stvari, varijanta II

   

  14. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O LIZINGU:

   

  - ogledni primeri ugovora o lizingu

  - primer ugovora o lizingu, varijanta II

  - primer lizing ugovora o automobilu

   

  15. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA O PRIVREDI O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, O KORIŠĆENJU (DAVANJU) KREDITA ZA IZLET U INOSTRANSTVO, O DAVANJU KREDITA ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA, O KORIŠĆENJU UGOSTITELJSKIH USLUGA, O KORIŠĆENJU TURISTIČKIH OBJEKATA (TIME SHARING):

   

  - primer obrasca ugovora o prodaji prava vremenskog korišćenja turističkih objekata

  - primer obrasca ugovora o korišćenju ugostiteljskih usluga

  - primer obrasca ugovora o korišćenju kredita za izlet u inostranstvo

  - primer obrasca ugovora o korišćenju kredita za godišnji odmor

   

  16. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSREDOVANJU, ZASTUPANJU I PUNOMOĆJU:

   

  - primer obrasca ugovora o posredovanju

  - primer obrasca ugovora o posredovanju, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o posredovanju, varijanta III

  - primer ugovora o posredovanju, varijanta IV

  - primer obrasca ugovora o posredovanju za vršenje određenih poslovanja u prometu

  - primer ispostavljanja mešetarskog lista po ugovoru o posredovanju

  - primer obrasca ugovora o zastupanju

  - primer obrasca ugovora o zastupanju, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o zastupanju, varijanta III

  - primer obrasca ugovora o trgovinskom zastupanju

  - primer obrasca ugovora o punomoćju za zastupanje

  - primer obrasca ugovora kojim jedan ugovarač ustupa drugom ugovaraču da u njegovo ime i za njegov račun vrši određene poslove

  - primer ugovora o poveravanju izvoza robe na inostrano tržište

  - primer obrasca ugovora o poveravanju ovlašćenja za otkup otpadnih materijala

  - primer obrasca ugovora o kojim domaća proizvođačka firma poverava spoljnotrgovinskoj firmi poslove izvoza-uvoza

  - primer obrasca ugovora o isporuci investicione opreme u spoljnotrgovinskom prometu radi nabavke opreme za brodogradilišta, luke, brodove za izvoz, opreme za rudarstvo, za mašinogradnju, metaloprerađivačku i ostalu industriju, opreme za elektroprivredu i dr.

  - primer obrasca ugovora o nabavci i isporuci opreme

  - primer ugovora o uslovima uzajamnih isporuka robe

  - primer ugovora o ovlašćenju za zaključenje ugovora o izradi projekta tehničkog opremanja

   

  17. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O ASIGNACIJI, O CESIJI, O PREUZIMANJU I OPROŠTAJU DUGA:

   

  - primer obrasca ugovora o asignaciji

  - primer obrasca ugovora o asignaciji, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o cesiji (ustupanju potraživanja)

  - primer obrasca ugovora o preuzimanju duga

  - primer obrasca ugovora o preuzimanju duga, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o opraštaju duga

   

  18. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O RADU, O DELU, O ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNOM PROJEKTU, O IZRADI PROTOTIPA ZA OSVAJANJE I RAZVOJ NOVOG PROIZVODA I O REGULISANJU ODNOSA IZMEĐU PREDUZEĆA I RADNIKA POVODOM TEHNIČKOG UPAREĐENJA:

   

  - primer obrasca ugovora o radu između poslodavca i radnika

  - primer obrasca ugovora o radu između poslodavca i radnika, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o radu na neodređeno vreme između privatnog poslodavca i radnika

  - primer obrasca ugovora o delu

  - primer obrasca ugovora o delu, varijanta II

  - primer obrasca ugovora o delu, varijanta III

  - primer ugovora o delu između naručioca i privatne radnje

  - primer obrasca ugovora o izradi i montaži nameštaja

  - primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom vršenju poslova

  - primer obrasca ugovora o povremenom vršenju poslova poljoprivrednog radnika kod privatnog poslodavca

  - primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom vršenju poslova između stambene zgrade i izvršioca posla

  - primer ugovora o istraživačko-razvojnom projektu

  - primer ugovora o izradi prototipa za osvajanje i razvoj novog proizvoda

  - primer obrasca ugovora o regulisanju odnosa između preduzeća i njegovog radnika povodom tehničkog unapređenja

   

  19. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O IZDAVANJU I ŠTAMPANJU AUTORSKIH DELA, O ANGAŽOVANJU AUTORA DA SAČINI RUKOPIS ZA IZDAVANJE KNJIGE, O RECENZIJI AUTORSKOG DELA, O PREVODU DELA I O PRODAJI STRUČNE LITERATURE IZDAVAČA:

   

  - primer obrasca ugovora o izradi autorskog dela

  - primer obrasca izdavačkog ugovora

  - primer ugovora o angažovanju autora da sačini rukopis za knjigu

  - primer obrasca ugovora o pripremi rukopisa za izdavanje i štampu knjige

  - primer obrasca ugovora o recenziji autorskog dela

  - primer ugovora o štampanju dela kod grafičkog preduzeća

  - primer ugovora o prodaji stručne literature izdavača

   

  20. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O POSLUZI I USLUZI, O ZAMENI-RAZMENI:

   

  - primer obrasca ugovora o posluzi

  - primer ugovora o vršenju servisnih usluga

  - primer ugovora o pružanju i korišćenju usluga za fizičko-tehničko obezbeđenje imovine

  - primer obrasca ugovora o održavanju stambene zgrade

  - primer obrasca ugovora o međusobnim odnosima u pogledu održavanja stambene zgrade kao celine i njenih zajedničkih delova

  - primer obrasca ugovora o održavanju zajedničkih instalacija i udređaja u stambenim zgradama

  - primer obrasca ugovora o održavanju zajedničkih delova zgrade

  - primer ugovora o redovnom održavanju liftova

  - primer ugovora o vršenju usluga oko otkupa stanova

  - primer ugovora o vršenju usluga prodaje knjiga, papira, pribora, mašina, tekstila, boja i lakova

  - primer obrasca ugovora o usluzi za popravku aparata

  - primer obrasca ugovora o ustupanju znanja i iskustva (know-how)

  - primer obrasca ugovora o obučavanju pripravnika

  - primer obrasca ugovora o zameni - razmeni zemljišta

  - primer obrasca ugovora o razmeni pokretnih stvari (robe)

   

  21. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O DAVANJU LOVIŠTA NA GAZDOVANJE, O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE SREDSTVA BEZ NAKNADE, O DAVANJU NA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU STAMBENE ZGRADE ILI DRUGOG OBJEKTA, O DAVANJU SREDSTAVA RADI POMAGANJA (SPONZORSTVO):

   

  - primer obrasca ugovora o davanju lovišta na gazdovanje

  - primer ugovora o davanju na privremeno korišćenje društvenog sredstva bez naknade

  - primer obrasca ugovora o franšizingu

  - primer ugovora o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta za izgradnju stambene zgrade ili drugog objekta

  - primer ugovora o sponzorstvu

   

  22. OBRASCI I PRIMERI UGOVORA U PRIVREDI O TRAJNOJ SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE IZMEĐU ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, ILI DRUGIH PROIZVODNIH ORGANIZACIJA, I ZEMLJORADNIKA KAO KOOPERANATA:

   

  - primer obrasca ugovora između zadruge, ili druge proizvodne organizacije, i zemljoradnika o trajnoj saradnji u proizvodnji ratarskih kultura

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci pšenice

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u obradi zemljišta, snabdevanju repromaterijalom i plasmanu ratarskih proizvoda

  - primer obrasca ugovora između zemljoradničke zadruge i zemljoradnika o saradnji u stočarskoj proizvodnji

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika u isporuci mleka

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci mleka, varijanta II

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o podizanju voćnjaka

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji šećerne repe

  - primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci sirovog duvana

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u nabavci investicione opreme

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u korišćenju poljoprivredne mehanizacije

  - primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u zakupu zemljišta

  - primer obrasca ugovora o kooperaciji između zadruge i zemljoradnika

   

  INTERMEX ONLINE
  KLIKNITE da se ulogujete!

  ISPROBAJTE BESPLATNO!


  ARHIVA VESTI

  Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

  KALKULATORI KAMATA
  Izračunajte kamatu
  VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

  ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
  INTERMEX NEWSLETTER

  Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

  Vaša email adresa:

  Prijava Odjava  
  PROPISI NA ENGLESKOM

  Tekstovi važećih zakona
  na engleskom jeziku

  PRAVNI INFORMATOR

  Pročitajte u NOVOM
  broju Pravnog informatora

  za jul/avgust 2022.

  RADNO PRAVO

  Jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti


  SUDSKA PRAKSA – Otpremnina


  RADNO PRAVO

  Obaveza isplate zarade za obavljeni rad


  RADNI ODNOSI

  Prestanak radnog odnosa - Zakonit otkaz


  ZDRAVSTVO

  Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja


  ZDRAVSTVO

  Dvojezični obrazac za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu


  SUDSKA PRAKSA – ODLUKA USTAVNOG SUDA

  Povreda prava roditelja


  BRIGA O DECI

  "Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji"  – "Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima" – Unapređenjem zakonodavnog okvira do bolje zaštite dece od svih oblika nasilja


  UPRAVA

  Od 7. juna 2022. - omogućena nova usluga eUverenje građanima i privredi


  JAVNA PREDUZEĆA

  Nadzor svih javnih preduzeća od naredne godine putem softvera


  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

  Podrška lokalnim samoupravama za uklanjanje divljih deponija


  ENERGETIKA

  Energetska tranzicija i zelena energija osnova za dugoročan privredni razvoj


  BILI SMO PRISUTNI

  Savetovanja na kojima smo učestvovali
  kao generalni pokrovitelj ili sponzor
  (izaberite godinu)