POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

UPRAVA

NOVI ZAKON 

Zakon o registru administrativnih postupaka

U cilju uređenje pitanja uspostavljanja i upravljanja Registrom adninistrativnih postupaka, Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 28. aprila 2021. godine, donela je - Zakon o Registru administrativnih postupaka (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 44/2021, od 29.04.2021. godine.

Zakonom se uređuje - uspostavljanje, upravljanje i vođenje, sadržina, način korišćenja i druga pitanja od značaja za upravljanje Registrom administrativnih postupaka (u daljem tekstu: Registar),

 - definišu načela za uređenje i sprovođenje administrativnih postupaka i utvrđuju ovlašćenja za donošenje metodoloških pravila kojima se uređuju administrativni postupci (u daljem tekstu: Metodologija),

- kao i sadržaj Registra vidljiv na portalu eUprave.

- Administrativni postupak (u daljem tekstu: postupak) u smislu ovog zakona, je

upravni i drugi postupak koji sprovode državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomnih pokrajina i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija, kao i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi)

i koji se pokreću po zahtevu privrednih subjekata i građana radi ostvarivanja određenog prava ili ispunjavanja propisane obaveze,

a koji se upisuje u Registar administrativnih postupaka u skladu sa ovim zakonom i Metodologijom utvrđenom na osnovu ovog zakona.

Administrativni postupak se odnosi na ostvarivanje prava, obaveza i pravnih interesa privrednih subjekata i građana u kojima organi - izdaju licence, dozvole, odobrenja, saglasnosti, rešenja, uverenja, potvrde, sertifikate, izveštaj, mišljenje, obaveštenje, svedočanstvo, uslove, deklaraciju, zapisnik, lične i druge dokumente, izvode iz službenih evidencija ili - unose dostavljene podatke i dokumente u određene javne evidencije u skladu sa zakonom.

Administrativnim postupkom se (u smislu ovog Zakona) - ne smatraju:

- sudski postupci i postupci koje sprovode imaoci javnih ovlašćenja poverenih od strane suda,

- postupci koji proističu iz radnog odnosa u organu,

- kao i postupci koji se pokreću na zahtev organa, a koje sprovodi drugi organ;

- Registar - jeste jedinstvena, centralizovana, elektronski vođena evidencija o postupcima koji se sprovode u Republici Srbiji i administrativnim zahtevima za poslovanje, a u koju se podaci unose i čuvaju u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona;

- Obveznik upisa, odnosno ažuriranja podataka u Registru (u daljem tekstu: obveznik upisa) je - organ u čijoj je nadležnosti izrada nacrta, odnosno predloga propisa kada predlagač propisa nije Vlada, a kojim se uređuje postupak;

Izuzetno, obveznik upisa republičkih administrativnih taksi, odnosno naknada za korišćenje javnih dobara, kao i usklađenih dinarskih iznosa, njihovih izmena i ukidanja u Registru, uvek je organ u čijoj je nadležnosti izrada nacrta, odnosno predloga propisa koji uređuje postupak u okviru koga se ta taksa, odnosno naknada naplaćuje.

Izuzetno, obveznik upisa drugih cena usluga koje se ne uređuju zakonom koji propisuje republičke administrativne takse su organi koji uređuju cenu usluga ili organi koji pripremaju predlog cene usluga koje usvaja Vlada.

Obveznik upisa, odnosno ažuriranja postupaka, može u potpunosti uključiti u upis i ažuriranje podataka o postupku organ koji sprovodi konkretan postupak.

- Administrativni zahtevi su - uslovi koje privredni subjekti i ostali pružaoci usluga treba da ispunjavaju u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije da bi nesmetano obavljali poslovanje, kao i poslovno nastanjivanje.

Članom 3. Zakona propisan je cilj i svrha Zakona.

Cilj - je uređenje pitanja uspostavljanja i upravljanja Registrom, koji sadrži tačne i ažurne podatke o postupcima, kako bi se obezbedile precizne i javno dostupne informacije o postupcima koje organi sprovode i uspostavila jedinstvena metodologija za njihovo standardizovano, efikasno i ekonomično vođenje.

Svrha - je uređenje postupaka u skladu sa načelima i metodološkim pravilima propisanim ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, i uređenje kontrole postupanja u skladu sa propisanim metodološkim pravilima.

U Registar se upisuju svi postupci koje, na zahtev privrednih subjekata i građana sprovode organi, kao i sve promene o tim postupcima.

Upis u Registar se vrši elektronskim putem.

Podzakonski propisi za sprovođenje Zakona - biće doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, koji stupa na snagu – 7. maja 2021. godine.

Izuzetak od primene Zakona, a odnosi se na Narodnu banku Srbije, propisan je članom 18. a propisano je da - Narodna banka Srbije može da koristi Registar za upis svojih postupaka i upravljanje tim postupcima u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, pri čemu se na Narodnu banku Srbije u tom slučaju ne primenjuju odredbe čl. 10, 11, 13. i 14. ovog Zakona.

 

Detaljnije, VIDETI - Zakon o Registru administrativnih postupaka

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za decembar 2022.

KULTURNO NASLEĐE

Zakon o kulturnom nasleđu


KULTURA

Šest crkava proglašeno za spomenike kulture


KULTURA

Predstavljanje Srbije – Na Bijenalu arhitekture u Veneciji - Izabran predstavnik Srbije


KULTURA

Otvoreno arheološko nalazište "Medijana" u Nišu


KULTURA

Na Bijenalu dizajna u Londonu Srbiju predstavlja "Projekat 134, Sveta geometrija"


SUDSKA PRAKSA – UPRAVNO PRAVO

Zaštita konkurencije – Stranka u upravnom postupku


ENERGETIKA

Srbija može da računa da će trećinu svojih potreba za gasom zadovoljavati iz Azerbejdžana


SUDSKA PRAKSA – PRIVREDNO

Povreda ugovornih obaveza


TRGOVINA

Trgovinska razmena Srbije i NR Kine u 2022. premašila pet milijardi evraRADNO PRAVO

Pravo na otpremninu – Neke dileme


PARNIČNI POSTUPAK

Žalba


VEŠTAČENJE

Posledice povrede ekstremiteta


BRIGA O SELU

Bespovratnim sredstvima države u 2022. godini - kupljeno 980 seoskih kuća sa okućnicom


MIGRACIJE

Nastavak dobre prakse dostojnog odnosa prema izbeglicama iz svih delova sveta


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)