POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

TURIZAM

Na snazi novi pravilnici za turističke agencije

Beograd, 26. jun 2021.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije donelo je izmene i dopune tri pravilnika kojima se bliže uređuju novi uslovi i način obavljanja delatnosti turističkih agencija, organizatora turističkih putovanja, koji su stupili na snagu 25. juna.

Pravilnikom o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence, licenca se rangira u zavisnosti od mesta realizovanja turističkih putovanja:

  1. 1) kategorija A se izdaje za obavljanje poslova organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu;
  2. 2) kategorija B se izdaje za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja u zemlji, pri čemu organizator putovanja može da pruži i uslugu koja obuhvata najviše jedno noćenje, u vremenskom trajanju ne dužem od 48 sati, u državama sa kojima se Republika Srbija graniči.

Prelaznim i završnim odredbama je propisano da će organizator putovanja koji nije obezbedio garanciju putovanja, uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika.

U slučaju nepostupanja u navedenom roku registrator turizma će izvršiti njihovo brisanje iz Registra turizma.

Organizator putovanja kome je izdata licenca na osnovu bankarske garancije, uskladiće svoje poslovanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, u delu propisanih uslova za primaoca bankarske garancije, u delu broja članova organizatora putovanja koji ne može biti manji od 15.

Drugi pravilnik je o izmenama i dopuni Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja.

Pravilnikom se primalac bankarske garancije definiše kao strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija, sa brojem članova organizatora putovanja ne manjim od 15.

Dalje u delu definisanja pojmova dodat je novi pojam – visina prometa kao iznos koji čini zbir iznosa vrednosti prodatih, a nerealizovanih turističkih putovanja od strane organizatora putovanja, u realnoj visini ili u planiranoj visini.

Ovim pravilnikom je propisano da organizator putovanja za kategoriju A obezbeđuje garanciju putovanja u najmanjem iznosu limita pokrića, i to za visinu prometa:

  1. 1) do 20.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 30.000 evra;
  2. 2) od 20.000.000 – 60.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 50.000 evra;
  3. 3) od 60.000.000 do 150.000.000 dinara- – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 100.000 evra;
  4. 4) od 150.000.000 do 500.000.000 dinara- – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 250.000 evra;
  5. 5) od 500.000.000 do 1.000.000.000 – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 350.000 evra;
  6. 6) preko 1.000.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 400.000 evra.

Organizator putovanja za kategoriju B obezbeđuje garanciju putovanja u najmanjem iznosu limita pokrića i to za visinu prometa:

1) do 5.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 5.000 evra;

2) od 5.000.000 – 10.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 15.000 evra;

3) od 10.000.000 do 20.000.000 dinara – garancija se ugovara u najnižem iznosu od 30.000 evra.

U slučaju da visina prometa za kategoriju B prelazi iznos od 20.000.000 dinara, organizator putovanja obezbeđuje garanciju putovanja na način i u visini limita pokrića propisan za kategoriju A.

Organizator putovanja u slučaju povećanja visine prometa obezbeđuje novu odgovarajuću garanciju putovanja sa propisanim limitom pokrića.

Depozit se propisuje u najnižem iznosu od 2.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A, odnosno 500 evra za licencu rangiranu u kategoriju B.

Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju vrši se usaglašavanje sa prethodna dva pravilnika u delu koji se odnosi na dostavljanje podataka radi evidencije u Registru turizma.

Uz prijavu za registraciju propisanih podataka organizator putovanja prilaže izjavu o visini prometa, odnosno planiranoj visini prometa, sa najmanjim iznosom limita pokrića u zavisnosti od kategorije licence, koju overava odgovorno lice organizatora putovanja.

Takođe, u delu priznavanja stranog jezika, za rukovodioce poslovnice, kao jedan od dokaza može se priložiti diploma više ili visoke škole na kojoj se jezik izučavao najmanje dve školske godine.

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 62/21.

 

VIDETI – Pravilnik o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence

– Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja

– Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/556839/na-snazi-novi-pravilnici-za-turisticke-agencije.php

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2022.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Obraćanje javnosti – Srbija još snažnije na evropskom putu


MEĐUNARODNI ODNOSI

Predsednik Republike u Berlinu  – Uspon u bilateralnim i ekonomskim odnosima sa Nemačkom


PRIVREDA

Srbija će proizvoditi električne automobile – Potpisan ugovor o proizvodnji električnih automobila u Kragujevcu


SUDSKA PRAKSA

Privredni prestupi


POLJOPRIVREDA

Dobre domaće zalihe žitarica


BRIGA O SELU

Bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća – Još 90 kuća na selu dobilo nove stanare


PODRŠKA MLADIMA

Nacionalna strategija za mlade – Stimulisanje različitih oblika zapošljavanja i preduzetništva mladih


FINANSIJE

Uspešan prelazak obveznika na novi model eFiskalizacije


SUDSKA PRAKSA

Vrhovni kasacioni sud - Bankarski poslovi


KULTURA

Izabrano idejno rešenje za koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije


KULTURA – INFORMISANJE

Svetski dan slobode medija – Novinari treba da neometano, odgovorno i profesionalno rade svoj posao


SPOMEN OBELEŽJA

Dan sećanja na žrtve zločina - genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini – Najveći interes Srbije i Republike Srpske da sačuvaju mir


VLADA

Međunarodni odnosi – Cilj Srbije što brže članstvo u Evropskoj uniji


ENERGETIKA

Naš odnos prema energiji mora da se promeni


GRAĐEVINARSTVO

Moderni i ekološki održivi građevinski projekti - budućnost Srbije


RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa i stupanje na rad


RADNO PRAVO

Preduzetnici


BEZBEDNOST NA RADU

Vidljivi pomaci u unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu


BEZBEDNOST NA RADU

Briga o zaposlenima – Bez stalne brige o zaposlenima nema napretka države


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE 


ZDRAVSTVO

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) odlučila – Institut "Torlak" nosilac RNK tehnologije u Srbiji

VLADA

Zaštita od zarazne bolesti - Ukidanje mera - Ukidaju se mere za ulazak građana Srbije i stranih državljana u zemlju


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Pritvor


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)