POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Septembar 2014


Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, sa Protokolom o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SFRJ", broj 66/74, strana: 1929
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 79/91, strana: 1286 od 01.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 96/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Bezbednosni sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 4 od 09.09.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 91 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 34 od 15.09.2014.


Indeks potrošačkih cena za avgust 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 26 od 15.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 2 od 15.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 2 od 05.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 2 od 19.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 2 od 11.09.2014.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.


Kadrovska rešenja - postavljenja, razrešenja i imenovanja koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 4 od 22.09.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima, prestanku rada na položaju, nastavku rada na položaju

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 17 od 15.09.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o prestanku rada na položaju, razrešenja, imenovanja i postavljenja

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1428 od 01.09.2014.


Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, sa Protokolom o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SFRJ", broj 66/74, strana: 1929
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 47 od 25.09.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 62 od 19.09.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 47 od 25.09.2014.


Naredba o organizovanju i sprovođenju mere karantina

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 28 od 25.09.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 5 od 05.09.2014.


Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 149 od 09.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Agencija za energetiku Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 51 od 11.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (Agencija za energetiku Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 52 od 11.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Odluka o izboru ministra privrede

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 3 od 03.09.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 36 od 15.09.2014.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Ugostiteljskog preduzeća "Vranje" iz Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 12 od 19.09.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 3 od 22.09.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu predloga polaznih osnova za konsolidaciju poslovanja u javnim preduzećima i drugim preduzećima koja su od strateškog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 13 od 15.09.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za usklađivanje aktivnosti predsedavanja Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 93 od 09.09.2014.


Odluka o određivanju boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i boje glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 3 od 22.09.2014.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 7 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 15 od 05.09.2014.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Paljuvi i Stublenica

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 4 od 08.09.2014.


Odluka o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) i vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RSA) u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 15 od 05.09.2014.


Odluka o utvrđivanju Kompleksa Poljoprivredne škole "Dr Đorđe Radić" u Kraljevu za prostorno kulturno-istorijsku celinu

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 13 od 15.09.2014.


Odluka o utvrđivanju lokaliteta Crkvine u Stublinama za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 19 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju lokaliteta Drenje na Rudniku za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 21 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju porte Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Beljini kod Čačka za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 22 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju Ranohrišćanske grobnice sa Hristogramom u Jagodin mali u Nišu za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 20 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 47 od 19.09.2014.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 129 od 28. jula 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 93 od 05.09.2014.


Odluke o ceni gasa za javno snabdevanje i o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 44 od 25.09.2014.


Odluke o ceni prirodnog gasa i ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 54 od 11.09.2014.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 16 od 25.09.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 40 od 19.09.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 94 od 09.09.2014.


Odluke o prestanku funkcija javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 11 od 03.09.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 50 od 11.09.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 36 od 25.09.2014.


Odluke o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje i o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 37 od 15.09.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-639/2011

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2909/2011, Už-5977/2011, Už-6536/2011

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 26 od 15.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 3 od 09.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 8 od 11.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 5 od 05.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 4 od 15.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 6 od 19.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Originalna konvencija (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalni protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokol o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 3 od 09.09.2014.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 256 od 18.08.2014.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 26 od 19.09.2014.


Pravilnik o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 24 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 39 od 19.09.2014.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 3 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 12/14, strana: 2 od 29.08.2014.


Pravilnik o konačnom usklađivanju mesečnog novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 24 od 15.09.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 30 od 05.09.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 51 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 30 od 05.09.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte prosa (Panicum miliaceum L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 10 od 03.09.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jagodastih voćnih vrsta, radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 27 od 25.09.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti stočnog graška (Pisum sativum L.) i grahorice (Vicia sp. L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 25 od 15.09.2014.


Pravilnik o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 102/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/09, strana: 93 od 24.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 111 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 9 od 22.09.2014.


Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 9 od 22.09.2014.


Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - 30. decembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 12 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 111/06, strana: 79 od 12.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 42 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 42 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 10 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 28 od 19.09.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile elektrotehničar za elektroniku na vozilima i autoelektričar

"Prosvetni glasnik", broj 13/04, strana: 1 od 27.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 12/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 1 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 7 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 9 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile geodetski tehničar - geometar i monter suve gradnje

"Prosvetni glasnik", broj 12/04, strana: 1 od 22.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 164 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 2 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 13 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 17 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 503 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile stolara i tehničara za oblikovanje nameštaja i enterijera

"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 10 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 10 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 5 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile tehničar za grafičku pripremu i tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

"Prosvetni glasnik", broj 21/04, strana: 1 od 30.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 95 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 5 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 19 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 8 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 174 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 74 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 20 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 284 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil elektrotehničar telekomunikacija

"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 1 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 133 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tapetar - dekorater

"Prosvetni glasnik", broj 8/07, strana: 60 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 3/10, strana: 3 od 25.05.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar mehatronike

"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 86 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 3 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/10, strana: 13 od 06.12.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 129 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 58 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 496 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar primarne obrade drveta

"Prosvetni glasnik", broj 8/07, strana: 1 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 121 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za bezbednost saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/14 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Prosvetni glasnik", broj 4/04, strana: 52 od 28.01.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 15/05, strana: 1 od 05.12.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 15 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 11 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 259 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil turistički tehničar

"Prosvetni glasnik", broj 11/07, strana: 1 od 30.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 3/10, strana: 9 od 25.05.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 130 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 1 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil zlatar

"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 47 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 22/07, strana: 1 od 04.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 2 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 212 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 633 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 503 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u područjima rada elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 496 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u područjima rada geologija, rudarstvo i metalurgija i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 633 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 284 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 143 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 58 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 5 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geologija, rudarstvo i metalurgija i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 212 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 20 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 1 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 283 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Računarskoj gimnaziji u Beogradu

"Prosvetni glasnik", broj 26/04, strana: 2 od 30.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 16 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 181 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 1 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 1 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 6/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 7 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 415 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 135 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 15/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 11/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 5 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 23 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 24 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 13 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 191 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 5 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 1 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 1 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 4/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/03 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 95 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 16 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 8 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 20 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 34 od 17.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 146 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 4 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o Nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i Nastavnom programu za treći razred osnovog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 4 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 2 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 4 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 4 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 12 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 8 od 20.08.2014.


Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 79/91, strana: 1286 od 01.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 96/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.


Pravilnik o posebnim uslovima koje treba da ispunjava zaposleni koji se upućuje na rad u Posebnu pritvorsku jedinicu i načinu njegovog izbora pre upućivanja na rad

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 26 od 25.09.2014.


Pravilnik o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 111 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 48 od 19.09.2014.


Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 48 od 19.09.2014.


Pravilnik o programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbanja

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 12 od 20.08.2014.


Pravilnik o Programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 2/14, strana: 1 od 14.03.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 12 od 20.08.2014.


Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanu i vaspitanju

"Prosvetni glasnik", broj 1/11, strana: 1 od 20.01.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/12, strana: 1 od 05.03.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/14, strana: 1 od 18.02.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 12/14, strana: 1 od 29.08.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 22 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sa PRILOGOM: OBRASCI – Prilog 1. Bilans stanja, Prilog 2. Bilans uspeha Prilog 3. Izveštaj o tokovima gotovine, Prilog 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, Prilog 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 50 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/07, strana: 7 od 18.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 77 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 2/10, strana: 13 od 15.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 12 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 39 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 22 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenom odelu fitosanitarnog inspektora, kao i načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama

"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 22 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/11, strana: 12 od 11.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 27 od 19.09.2014.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 258 od 18.08.2014.


Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 40 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.


Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanja širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti plavog jezika, kao i načinu njihovog sprovođenja

"Službeni glasnik RS", broj 18/09, strana: 115 od 16.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 7 od 03.09.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 26 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 28 od 05.09.2014.


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 47922/08

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 89 od 05.09.2014.


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 60642/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 5 od 08.09.2014.


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavkama br. 4678/07 i 50591/12

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 75 od 05.09.2014.


PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po Predstavci broj 30671/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 11 od 03.09.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 23 od 22.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Loznica, Požarevac)

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 53 od 11.09.2014.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 24 od 15.09.2014.


Rešenja o neprihvatanju predloga za imenovanje direktora javnih preduzeća (Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 42 od 25.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 5 od 08.09.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 5 od 03.09.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 23 od 25.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 94 od 09.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Kik boks saveza Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Rvačkog saveza Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope u rvanju za kadete 2015. godine u Subotici

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se usvaja procena vrednosti osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima koji je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ostvarila prema Finansijskom izveštaju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 4 od 22.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Bečej, Republika Srbija i grad Šatoraljaujhelj, Mađarska

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 23 od 25.09.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 18 od 03.09.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 42 od 25.09.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Varvarin", Varvarin

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 18 od 03.09.2014.


Rešenje o obustavi od izvršenja Uputstva za postupanje advokata tokom protesta upozorenja sa obustavom rada od 17. 09. 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 23 od 25.09.2014.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 47 od 19.09.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 93 od 05.09.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 13 od 19.09.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade opštini Krupanj

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 73 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 29 od 25.09.2014.


Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 29 od 25.09.2014.


Spisak upisanih odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 12 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 28 od 25.09.2014.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 28 od 25.09.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Češke Republike o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 9 od 09.09.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 14 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 1 od 05.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 95 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti veterinarstva, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 135 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 81 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 6 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 1 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 22 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 149 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 85 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 11 od 09.09.2014.


Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 89 od 09.09.2014.


Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 5 od 05.09.2014.


Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 21 od 09.09.2014.


Sporazum o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 137 od 09.09.2014.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku u kulturu Ujedinjenih nacija (UNESKO) u vezi sa osnivanjem centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKA (na srpskom i engleskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 91 od 09.09.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Indiji

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 3 od 19.09.2014.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije pri Stalnoj delegaciji Republike Srbije pri UNESKO u Parizu i u Republici Azerbejdžan

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 12 od 11.09.2014.


Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

"Službeni glasnik RS", broj 61/10, strana: 3 od 31.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 256 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 9 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 3 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 165 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 12 od 15.09.2014.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/09 (u delu koji se odnosi na prodaju na primarnom tržištu kratkoročnih državnih hartija i državnih hartija od vrednosti) i 100/14 - ZAMENJENA NOVIM UREDBAMA
"Službeni glasnik RS", broj 71/05, strana: 6 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 8 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 6 od 15.09.2014.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 6 od 15.09.2014.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 8 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 15 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 9 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 253 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 6 od 15.09.2014.


Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Kamena Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 45 od 11.09.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Goč-Gvozdac"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 12 od 11.09.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Jerma"

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 3 od 19.09.2014.


Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Prerasti u kanjonu Vratne"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 42 od 11.09.2014.


Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Promuklica"

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 9 od 19.09.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Mustafa"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 39 od 11.09.2014.


Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 21 od 16.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 3 od 03.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 93 od 09.09.2014.


Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 96/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 3 od 15.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 3 od 05.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 5 od 05.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene prirodnog dobra Beljanica-Kučaj

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 8 od 09.09.2014.


Zaključak o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 14 od 19.09.2014.


Zaključak o utvrđivanju Polazne osnove za donošenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 6 od 03.09.2014.


Zakon o državnim službenicima

"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 12 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/05, strana: 11 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/05, strana: 21 od 30.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 64/07, strana: 3 od 13.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/07, strana: 26 od 20.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 76 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 27 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 7 od 11.09.2014.


Zakon o državnoj upravi

"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 3 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 7 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.


Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 20 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 115/06, strana: 149 od 26.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 11 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 10 od 11.09.2014.


Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 13 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 21 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 32 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 41 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.


Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 22 od 09.09.2014.


Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 3 od 11.09.2014.


Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.


Deklaracija o potrebi za pokretanje postupka izmene Ustava Republike Srbije ili donošenja novog Ustava Republike Srbije

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1452 od 23.09.2014.


Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 36/14, strana: 1443 od 17.09.2014.


Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1429 od 01.09.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1435 od 03.09.2014.


Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1434 od 03.09.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine

"Službeni list APV", broj 36/14, strana: 1444 od 17.09.2014.


Odluka o dodeli priznanja "dr Đorđe Natošević"

"Službeni list APV", broj 8/01, strana: 68 od 12.07.2001.
"Službeni list APV", broj 10/10, strana: 413 od 02.06.2010.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1474 od 23.09.2014.


Odluka o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima

"Službeni list APV", broj 18/06, strana: 685 od 11.12.2006.
"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 53 od 06.02.2013.
"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1474 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/04, strana: 191 od 09.07.2004.
"Službeni list APV", broj 16/05, strana: 429 od 15.11.2005.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1469 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (prečišćen tekst - sa 40/12)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 316 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 4/11, strana: 109 od 05.04.2011.
"Službeni list APV", broj 20/12, strana: 1081 od 11.07.2012.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1397 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1883 od 29.12.2012.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1451 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom ombudsmanu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 23/02, strana: 389 od 31.12.2002.
"Službeni list APV", broj 5/04, strana: 75 od 08.04.2004.
"Službeni list APV", broj 16/05, strana: 429 od 15.11.2005.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 996 od 25.11.2010.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pravobranilaštvu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1469 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o utvrđivanju programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1473 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 313 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1451 od 23.09.2014.


Pokrajinska uredba o ostvarivanju prava na naknadu i visini naknade za rad u odborima, komisijama i drugim radnim telima

"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1439 od 10.09.2014.


Pokrajinska uredba o ostvarivanju prava na naknadu i visini naknade za rad u odborima, komisijama i drugim radnim telima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 7/09, strana: 441 od 28.05.2009.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1439 od 10.09.2014.


Poslovnik o radu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1475 od 23.09.2014.


Poslovnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 11/10, strana: 648 od 18.06.2010.
"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1229 od 08.11.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1475 od 23.09.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana i Programa rada Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1427 od 01.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (APV)

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1427 od 01.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene programa rada Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz Subotica za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1428 od 01.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Garancijskog fonda APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika nadzornog odbora

"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.


Rešenje o oglašavanju nevažećih diploma

"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.


Rešenje o razrešenju predsednika i članova Odbora za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević"

"Službeni list APV", broj 36/14, strana: 1443 od 17.09.2014.


Cenovnik osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 1 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 18 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 11 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 1 od 05.09.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti: aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti u oblasti stočarstva

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 57 od 22.07.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 24 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 30 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 21 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 40 od 05.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 40 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 44 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 1 od 30.06.2014.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.


Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 6 od 27.08.2014.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo koji su raspisani za 12. oktobar 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 9 od 05.09.2014.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 48/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 15/09, strana: 23 od 13.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/09, strana: 8 od 03.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 13 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 9 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 9 od 30.06.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.


Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 7 od 27.08.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Odluka o sahranjivanju i grobljima na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 37 od 30.06.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Pijace Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 50 od 05.09.2014.


Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JKP za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 51 od 05.09.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Surčin (prečišćen tekst - sa 5/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 39 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/09, strana: 14 od 16.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 29 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 131 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 5 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 42 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 43 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 26 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 12 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 52 od 05.09.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.


Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.


Odluka o usvajanju izveštaja o aktivnostima Štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 54 od 05.09.2014.


Odluka o usvajanju povećanja cena vode, kanalizacije i naknade za merno mesto

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 58 od 22.07.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 2 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u julu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u junu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 56 od 22.07.2014.


Pravilnik o korišćenju službenih vozila gradske opštine Stari grad i potrošnji goriva

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 9 od 30.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 1 od 22.07.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika, o imenovanju i razrešenju (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 40 od 05.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izuzimanju na određeno vreme od primene dela cenovnika ostalih usluga komunalne infrastrukture

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka o povećanju cena vode

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 58 od 22.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Odluke o cenovniku usluga JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama pijačnih usluga JPKP "Lazarevac"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 4 od 01.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju Nikole Tesle iz Beograda, ul. Krunska br. 51

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Direkcija Lazarevac za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 5 od 08.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 5 od 08.08.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Trga Slavija, gradske opštine Vračar i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 11 od 04.08.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za deo bloka 19, prostorno-funkcionalna celina 5, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za područje između ulica Goce Delčeva, Palmira Toljatija, Džona Kenedija i Bulevara Nikole Tesle - deo bloka 9a, gradske opštine Novi Beograd i Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 2 od 27.08.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.


Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila kroz Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 12 od 25.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 5 od 25.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 6 od 25.07.2014.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo, raspisanih za 12. oktobar 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 7 od 05.09.2014.


Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo raspisanih za 12. oktobar 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 2 od 05.09.2014.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 16 od 03.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 10 od 27.08.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1071 od 26.08.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1096 od 10.09.2014.


Oglas za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/14, strana: 1100 od 12.09.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/13, strana: 1067 od 12.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1057 od 19.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/14, strana: 1065 od 25.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 42 od 25.09.2014.


Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje delatnosti i kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluge dnevnog boravka za odrasla i stara lica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/10, strana: 370 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/11, strana: 449 od 26.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/14, strana: 1103 od 24.09.2014.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 97 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1090 od 10.09.2014.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 109 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1095 od 10.09.2014.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 37 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1067 od 26.08.2014.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 99 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1090 od 10.09.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/14, strana: 1099 od 12.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1095 od 10.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 984 od 16.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/14, strana: 1101 od 12.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1070 od 26.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor programa organizovanja manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/10, strana: 1073 od 28.07.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1091 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 59 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1082 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 271 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1092 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 63 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1087 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1075 od 10.09.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za stručnu procenu i izbor programa organizovanja manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1091 od 10.09.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1069 od 26.08.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1069 od 26.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa stipendije po studentu za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1070 od 26.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju mesečnog iznosa finansijske pomoći porodici sa decom na ime naknade dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1082 od 10.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Direkcija za urbanizam - Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP "Gradska groblja" Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 96 od 08.09.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci - Zeleni u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 1 od 28.08.2014.


Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 84 od 08.09.2014.


Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 69 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 94 od 08.09.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za izbor izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 99 od 08.09.2014.


Odluka o određivanju i načinu poveravanja komunalnih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/05, strana: 1 od 21.12.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/07, strana: 7 od 19.01.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/07, strana: 98 od 14.02.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/08, strana: 2 od 14.03.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 32 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 2 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 84 od 08.09.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 1 od 08.09.2014.


Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta grada Kragujevca, sa Predlogom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 83 od 08.09.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 1 od 28.08.2014.


Odluke o izboru članova Gradskog veća za privredu i privatno preduzetništvo i za obrazovanje, kulturu i informisanje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 99 od 08.09.2014.


Odluke o prestanku funkcija zameniku gradonačelnika i članovima Gradskog veća grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 98 od 08.09.2014.


Odluke o razrešenju i postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast poljoprivrede

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 1 od 04.09.2014.


Plan generalne regulacije "Naselja Vašarište"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 1 od 08.09.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 31 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 4 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-28/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 224 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 2 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 2 od 04.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 100 od 08.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Elaborata o ekonomskoj opravdanosti izdvajanja usluge ishrane dece iz nadležnosti Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 8 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za konsolidaciju i reforme komunalnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 9 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu i izbor programa sportskih organizacija za dodelu sredstava iz budžeta grada za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 25 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 43 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 9 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 182 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj socijalne politike grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 78 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/12, strana: 18 od 02.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/12, strana: 7 od 22.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 8 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 10 od 28.08.2014.


Rešenje o određivanju mrtvozornika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 100 od 08.09.2014.


Rešenje o promeni naziva ulice (stari naziv - Ivangradska u Kragujevcu, u novi naziv - Veroljuba Verka Radenkovića)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 96 od 08.09.2014.


Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.


Smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 6 od 28.08.2014.


Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o saradnji između Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 5 od 28.08.2014.


Zaključak o prihvatanju Plana o II izmeni Plana rada Doma zdravlja Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 95 od 08.09.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 16 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/14, strana: 436 od 11.09.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora na teritoriji grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 32/14, strana: 1 od 12.09.2014.


Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede iz budžeta Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 38 od 29.08.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije obalnog pojasa južne i zapadne obale IV sektora i obale III sektora jezera Palić na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 5 od 29.08.2014.


Odluka o opštinskim putevima i ulicama

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 35 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 25 od 29.08.2014.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 31 od 29.08.2014.


Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanja direktora javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 6 od 29.08.2014.


Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 2 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 33/14, strana: 2 od 17.09.2014.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 3 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 1 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 33/14, strana: 1 od 17.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 28 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 27 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 40 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanje i zaključenje Ugovora o statusnoj promeni pripajanje Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za javna u javno komunalna preduzeća Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 39 od 29.08.2014.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je korisnik Grad Subotica, sa Cenovnikom

"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 225 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 26 od 29.08.2014.


Uslovi i spisak lokacija delova javne površine predviđenih za davanje na privremeno korišćenje za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 33 od 29.08.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2014. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 5 od 29.08.2014.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)