POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Septembar 2014


Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, sa Protokolom o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SFRJ", broj 66/74, strana: 1929
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 79/91, strana: 1286 od 01.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 96/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Bezbednosni sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 4 od 09.09.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 91 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 34 od 15.09.2014.


Indeks potrošačkih cena za avgust 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 26 od 15.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 2 od 15.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 2 od 05.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 2 od 19.09.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 2 od 11.09.2014.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.


Kadrovska rešenja - postavljenja, razrešenja i imenovanja koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 4 od 22.09.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima, prestanku rada na položaju, nastavku rada na položaju

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 17 od 15.09.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o prestanku rada na položaju, razrešenja, imenovanja i postavljenja

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1428 od 01.09.2014.


Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, sa Protokolom o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SFRJ", broj 66/74, strana: 1929
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 47 od 25.09.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 62 od 19.09.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 47 od 25.09.2014.


Naredba o organizovanju i sprovođenju mere karantina

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 28 od 25.09.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 5 od 05.09.2014.


Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 149 od 09.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Agencija za energetiku Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 51 od 11.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (Agencija za energetiku Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 52 od 11.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Odluka o izboru ministra privrede

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 3 od 03.09.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 36 od 15.09.2014.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Ugostiteljskog preduzeća "Vranje" iz Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 12 od 19.09.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 3 od 22.09.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu predloga polaznih osnova za konsolidaciju poslovanja u javnim preduzećima i drugim preduzećima koja su od strateškog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 13 od 15.09.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za usklađivanje aktivnosti predsedavanja Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 93 od 09.09.2014.


Odluka o određivanju boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i boje glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 3 od 22.09.2014.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 7 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 15 od 05.09.2014.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Paljuvi i Stublenica

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 4 od 08.09.2014.


Odluka o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) i vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RSA) u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 15 od 05.09.2014.


Odluka o utvrđivanju Kompleksa Poljoprivredne škole "Dr Đorđe Radić" u Kraljevu za prostorno kulturno-istorijsku celinu

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 13 od 15.09.2014.


Odluka o utvrđivanju lokaliteta Crkvine u Stublinama za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 19 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju lokaliteta Drenje na Rudniku za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 21 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju porte Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Beljini kod Čačka za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 22 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju Ranohrišćanske grobnice sa Hristogramom u Jagodin mali u Nišu za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 20 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 47 od 19.09.2014.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 129 od 28. jula 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 93 od 05.09.2014.


Odluke o ceni gasa za javno snabdevanje i o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 44 od 25.09.2014.


Odluke o ceni prirodnog gasa i ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 54 od 11.09.2014.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 16 od 25.09.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 40 od 19.09.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 94 od 09.09.2014.


Odluke o prestanku funkcija javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 11 od 03.09.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 50 od 11.09.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 36 od 25.09.2014.


Odluke o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje i o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 37 od 15.09.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-639/2011

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2909/2011, Už-5977/2011, Už-6536/2011

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 26 od 15.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 3 od 09.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 8 od 11.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 5 od 05.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 4 od 15.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 6 od 19.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Originalna konvencija (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalni protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokol o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 3 od 09.09.2014.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 256 od 18.08.2014.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 26 od 19.09.2014.


Pravilnik o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 24 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 39 od 19.09.2014.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 3 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 12/14, strana: 2 od 29.08.2014.


Pravilnik o konačnom usklađivanju mesečnog novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 24 od 15.09.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 30 od 05.09.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 51 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 30 od 05.09.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte prosa (Panicum miliaceum L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 10 od 03.09.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jagodastih voćnih vrsta, radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 27 od 25.09.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti stočnog graška (Pisum sativum L.) i grahorice (Vicia sp. L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 25 od 15.09.2014.


Pravilnik o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 102/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/09, strana: 93 od 24.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 111 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 9 od 22.09.2014.


Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 9 od 22.09.2014.


Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - 30. decembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 12 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 111/06, strana: 79 od 12.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 42 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 42 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 10 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 28 od 19.09.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile elektrotehničar za elektroniku na vozilima i autoelektričar

"Prosvetni glasnik", broj 13/04, strana: 1 od 27.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 12/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 1 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 7 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 9 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile geodetski tehničar - geometar i monter suve gradnje

"Prosvetni glasnik", broj 12/04, strana: 1 od 22.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 164 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 2 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 13 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 17 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 503 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile stolara i tehničara za oblikovanje nameštaja i enterijera

"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 10 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 10 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 5 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile tehničar za grafičku pripremu i tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

"Prosvetni glasnik", broj 21/04, strana: 1 od 30.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 95 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 5 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 19 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 8 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 174 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 74 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 20 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 284 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil elektrotehničar telekomunikacija

"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 1 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 133 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tapetar - dekorater

"Prosvetni glasnik", broj 8/07, strana: 60 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 3/10, strana: 3 od 25.05.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar mehatronike

"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 86 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 3 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/10, strana: 13 od 06.12.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 129 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 58 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 496 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar primarne obrade drveta

"Prosvetni glasnik", broj 8/07, strana: 1 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 121 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za bezbednost saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/14 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Prosvetni glasnik", broj 4/04, strana: 52 od 28.01.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 15/05, strana: 1 od 05.12.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 15 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 11 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 259 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil turistički tehničar

"Prosvetni glasnik", broj 11/07, strana: 1 od 30.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 3/10, strana: 9 od 25.05.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 130 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 1 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil zlatar

"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 47 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 22/07, strana: 1 od 04.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 2 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 212 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 633 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 503 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u područjima rada elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 496 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u područjima rada geologija, rudarstvo i metalurgija i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 633 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 284 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 143 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 58 od 19.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 5 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geologija, rudarstvo i metalurgija i mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 212 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 20 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 1 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 283 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Računarskoj gimnaziji u Beogradu

"Prosvetni glasnik", broj 26/04, strana: 2 od 30.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 16 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 181 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 1 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 1 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 6/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 7 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 415 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 135 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 15/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 11/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 5 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 23 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 24 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 13 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 191 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 5 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 1 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 1 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 4/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/03 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 95 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 16 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 8 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 20 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 34 od 17.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 146 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 4 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.


Pravilnik o Nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i Nastavnom programu za treći razred osnovog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 4 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 2 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 4 od 20.08.2014.


Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 4 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 12 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 8 od 20.08.2014.


Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 79/91, strana: 1286 od 01.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 96/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.


Pravilnik o posebnim uslovima koje treba da ispunjava zaposleni koji se upućuje na rad u Posebnu pritvorsku jedinicu i načinu njegovog izbora pre upućivanja na rad

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 26 od 25.09.2014.


Pravilnik o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 111 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 48 od 19.09.2014.


Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 48 od 19.09.2014.


Pravilnik o programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbanja

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 12 od 20.08.2014.


Pravilnik o Programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 2/14, strana: 1 od 14.03.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 12 od 20.08.2014.


Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanu i vaspitanju

"Prosvetni glasnik", broj 1/11, strana: 1 od 20.01.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/12, strana: 1 od 05.03.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/14, strana: 1 od 18.02.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 12/14, strana: 1 od 29.08.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 22 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sa PRILOGOM: OBRASCI – Prilog 1. Bilans stanja, Prilog 2. Bilans uspeha Prilog 3. Izveštaj o tokovima gotovine, Prilog 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, Prilog 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 50 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/07, strana: 7 od 18.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 77 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 2/10, strana: 13 od 15.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 12 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 39 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 22 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenom odelu fitosanitarnog inspektora, kao i načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama

"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 22 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/11, strana: 12 od 11.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 27 od 19.09.2014.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 258 od 18.08.2014.


Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 40 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.


Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanja širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti plavog jezika, kao i načinu njihovog sprovođenja

"Službeni glasnik RS", broj 18/09, strana: 115 od 16.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 7 od 03.09.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 26 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 74 od 05.09.2014.


Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 28 od 05.09.2014.


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 47922/08

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 89 od 05.09.2014.


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 60642/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 5 od 08.09.2014.


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavkama br. 4678/07 i 50591/12

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 75 od 05.09.2014.


PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po Predstavci broj 30671/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 11 od 03.09.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 23 od 22.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Loznica, Požarevac)

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 53 od 11.09.2014.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 24 od 15.09.2014.


Rešenja o neprihvatanju predloga za imenovanje direktora javnih preduzeća (Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 42 od 25.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 97/14, strana: 5 od 08.09.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 5 od 03.09.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 23 od 25.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 94 od 09.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Kik boks saveza Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Rvačkog saveza Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope u rvanju za kadete 2015. godine u Subotici

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se usvaja procena vrednosti osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima koji je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ostvarila prema Finansijskom izveštaju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 4 od 22.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Bečej, Republika Srbija i grad Šatoraljaujhelj, Mađarska

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 4 od 03.09.2014.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 23 od 25.09.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 18 od 03.09.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 42 od 25.09.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Varvarin", Varvarin

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 18 od 03.09.2014.


Rešenje o obustavi od izvršenja Uputstva za postupanje advokata tokom protesta upozorenja sa obustavom rada od 17. 09. 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 23 od 25.09.2014.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 47 od 19.09.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 93 od 05.09.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 13 od 19.09.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade opštini Krupanj

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 16 od 05.09.2014.


Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 73 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 29 od 25.09.2014.


Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 29 od 25.09.2014.


Spisak upisanih odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 12 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 28 od 25.09.2014.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 28 od 25.09.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Češke Republike o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 9 od 09.09.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 14 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 1 od 05.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 95 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti veterinarstva, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 135 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 81 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 6 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 1 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 22 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 149 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 85 od 09.09.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 11 od 09.09.2014.


Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 89 od 09.09.2014.


Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 5 od 05.09.2014.


Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 21 od 09.09.2014.


Sporazum o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 137 od 09.09.2014.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku u kulturu Ujedinjenih nacija (UNESKO) u vezi sa osnivanjem centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKA (na srpskom i engleskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 91 od 09.09.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Indiji

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 3 od 19.09.2014.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije pri Stalnoj delegaciji Republike Srbije pri UNESKO u Parizu i u Republici Azerbejdžan

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 12 od 11.09.2014.


Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

"Službeni glasnik RS", broj 61/10, strana: 3 od 31.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 256 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 9 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 3 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 165 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 12 od 15.09.2014.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/09 (u delu koji se odnosi na prodaju na primarnom tržištu kratkoročnih državnih hartija i državnih hartija od vrednosti) i 100/14 - ZAMENJENA NOVIM UREDBAMA
"Službeni glasnik RS", broj 71/05, strana: 6 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 8 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 6 od 15.09.2014.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 6 od 15.09.2014.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 8 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 15 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 9 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 253 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 6 od 15.09.2014.


Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Kamena Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 45 od 11.09.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Goč-Gvozdac"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 12 od 11.09.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Jerma"

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 3 od 19.09.2014.


Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Prerasti u kanjonu Vratne"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 42 od 11.09.2014.


Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Promuklica"

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 9 od 19.09.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Mustafa"

"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 39 od 11.09.2014.


Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 21 od 16.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 3 od 03.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 93 od 09.09.2014.


Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 96/14, strana: 3 od 08.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja

"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 3 od 15.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 3 od 05.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 5 od 05.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva

"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene prirodnog dobra Beljanica-Kučaj

"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 8 od 09.09.2014.


Zaključak o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 14 od 19.09.2014.


Zaključak o utvrđivanju Polazne osnove za donošenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 6 od 03.09.2014.


Zakon o državnim službenicima

"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 12 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/05, strana: 11 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/05, strana: 21 od 30.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 64/07, strana: 3 od 13.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/07, strana: 26 od 20.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 76 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 27 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 7 od 11.09.2014.


Zakon o državnoj upravi

"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 3 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 7 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.


Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 20 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 115/06, strana: 149 od 26.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 11 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 10 od 11.09.2014.


Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 13 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 21 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 32 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 41 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.


Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 22 od 09.09.2014.


Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 3 od 11.09.2014.


Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.


Deklaracija o potrebi za pokretanje postupka izmene Ustava Republike Srbije ili donošenja novog Ustava Republike Srbije

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1452 od 23.09.2014.


Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 36/14, strana: 1443 od 17.09.2014.


Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1429 od 01.09.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1435 od 03.09.2014.


Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1434 od 03.09.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine

"Službeni list APV", broj 36/14, strana: 1444 od 17.09.2014.


Odluka o dodeli priznanja "dr Đorđe Natošević"

"Službeni list APV", broj 8/01, strana: 68 od 12.07.2001.
"Službeni list APV", broj 10/10, strana: 413 od 02.06.2010.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1474 od 23.09.2014.


Odluka o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima

"Službeni list APV", broj 18/06, strana: 685 od 11.12.2006.
"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 53 od 06.02.2013.
"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1474 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/04, strana: 191 od 09.07.2004.
"Službeni list APV", broj 16/05, strana: 429 od 15.11.2005.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1469 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (prečišćen tekst - sa 40/12)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 316 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 4/11, strana: 109 od 05.04.2011.
"Službeni list APV", broj 20/12, strana: 1081 od 11.07.2012.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1397 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1883 od 29.12.2012.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1451 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom ombudsmanu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 23/02, strana: 389 od 31.12.2002.
"Službeni list APV", broj 5/04, strana: 75 od 08.04.2004.
"Službeni list APV", broj 16/05, strana: 429 od 15.11.2005.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 996 od 25.11.2010.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pravobranilaštvu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1469 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o utvrđivanju programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1473 od 23.09.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 313 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1451 od 23.09.2014.


Pokrajinska uredba o ostvarivanju prava na naknadu i visini naknade za rad u odborima, komisijama i drugim radnim telima

"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1439 od 10.09.2014.


Pokrajinska uredba o ostvarivanju prava na naknadu i visini naknade za rad u odborima, komisijama i drugim radnim telima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 7/09, strana: 441 od 28.05.2009.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1439 od 10.09.2014.


Poslovnik o radu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1475 od 23.09.2014.


Poslovnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 11/10, strana: 648 od 18.06.2010.
"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1229 od 08.11.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1475 od 23.09.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana i Programa rada Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1427 od 01.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (APV)

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1427 od 01.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene programa rada Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz Subotica za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 33/14, strana: 1428 od 01.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Garancijskog fonda APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika nadzornog odbora

"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.


Rešenje o oglašavanju nevažećih diploma

"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.


Rešenje o razrešenju predsednika i članova Odbora za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević"

"Službeni list APV", broj 36/14, strana: 1443 od 17.09.2014.


Cenovnik osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 1 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 18 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 11 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 1 od 05.09.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti: aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti u oblasti stočarstva

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 57 od 22.07.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 24 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 30 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 21 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 40 od 05.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 40 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 44 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 1 od 30.06.2014.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.


Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 6 od 27.08.2014.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo koji su raspisani za 12. oktobar 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 9 od 05.09.2014.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 48/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 15/09, strana: 23 od 13.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/09, strana: 8 od 03.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 13 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 9 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 9 od 30.06.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.


Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 7 od 27.08.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Odluka o sahranjivanju i grobljima na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 37 od 30.06.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Pijace Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 50 od 05.09.2014.


Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JKP za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 51 od 05.09.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Surčin (prečišćen tekst - sa 5/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 39 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/09, strana: 14 od 16.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 29 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 131 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 5 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 42 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 43 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 26 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 12 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 52 od 05.09.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.


Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.


Odluka o usvajanju izveštaja o aktivnostima Štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 54 od 05.09.2014.


Odluka o usvajanju povećanja cena vode, kanalizacije i naknade za merno mesto

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 58 od 22.07.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 53 od 05.09.2014.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 2 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u julu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u junu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 56 od 22.07.2014.


Pravilnik o korišćenju službenih vozila gradske opštine Stari grad i potrošnji goriva

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 9 od 30.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 1 od 22.07.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika, o imenovanju i razrešenju (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 40 od 05.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izuzimanju na određeno vreme od primene dela cenovnika ostalih usluga komunalne infrastrukture

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka o povećanju cena vode

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 58 od 22.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Odluke o cenovniku usluga JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama pijačnih usluga JPKP "Lazarevac"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 4 od 01.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju Nikole Tesle iz Beograda, ul. Krunska br. 51

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Direkcija Lazarevac za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 5 od 08.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 5 od 08.08.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Trga Slavija, gradske opštine Vračar i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 11 od 04.08.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za deo bloka 19, prostorno-funkcionalna celina 5, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za područje između ulica Goce Delčeva, Palmira Toljatija, Džona Kenedija i Bulevara Nikole Tesle - deo bloka 9a, gradske opštine Novi Beograd i Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 2 od 27.08.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.


Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila kroz Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 12 od 25.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 5 od 25.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 6 od 25.07.2014.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo, raspisanih za 12. oktobar 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 7 od 05.09.2014.


Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo raspisanih za 12. oktobar 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 2 od 05.09.2014.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 16 od 03.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 10 od 27.08.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1071 od 26.08.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1096 od 10.09.2014.


Oglas za izbor kandidata za upućivanje na obuku radi polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalne policije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/14, strana: 1100 od 12.09.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/13, strana: 1067 od 12.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1057 od 19.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/14, strana: 1065 od 25.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 42 od 25.09.2014.


Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje delatnosti i kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluge dnevnog boravka za odrasla i stara lica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/10, strana: 370 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/11, strana: 449 od 26.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/14, strana: 1103 od 24.09.2014.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 97 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1090 od 10.09.2014.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 109 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1095 od 10.09.2014.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 37 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1067 od 26.08.2014.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 99 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1090 od 10.09.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/14, strana: 1099 od 12.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1095 od 10.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 984 od 16.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/14, strana: 1101 od 12.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1070 od 26.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor programa organizovanja manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/10, strana: 1073 od 28.07.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1091 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 59 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1082 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 271 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1092 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 63 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1087 od 10.09.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1075 od 10.09.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za stručnu procenu i izbor programa organizovanja manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1091 od 10.09.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1069 od 26.08.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1069 od 26.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa stipendije po studentu za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/14, strana: 1070 od 26.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju mesečnog iznosa finansijske pomoći porodici sa decom na ime naknade dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1082 od 10.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Direkcija za urbanizam - Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP "Gradska groblja" Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 96 od 08.09.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci - Zeleni u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 1 od 28.08.2014.


Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 84 od 08.09.2014.


Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 69 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 94 od 08.09.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za izbor izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 99 od 08.09.2014.


Odluka o određivanju i načinu poveravanja komunalnih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/05, strana: 1 od 21.12.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/07, strana: 7 od 19.01.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/07, strana: 98 od 14.02.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/08, strana: 2 od 14.03.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 32 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 2 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 84 od 08.09.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 1 od 08.09.2014.


Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta grada Kragujevca, sa Predlogom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 83 od 08.09.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 1 od 28.08.2014.


Odluke o izboru članova Gradskog veća za privredu i privatno preduzetništvo i za obrazovanje, kulturu i informisanje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 99 od 08.09.2014.


Odluke o prestanku funkcija zameniku gradonačelnika i članovima Gradskog veća grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 98 od 08.09.2014.


Odluke o razrešenju i postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast poljoprivrede

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 1 od 04.09.2014.


Plan generalne regulacije "Naselja Vašarište"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 1 od 08.09.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 31 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 4 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-28/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 224 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 2 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 2 od 04.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 100 od 08.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Elaborata o ekonomskoj opravdanosti izdvajanja usluge ishrane dece iz nadležnosti Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 8 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za konsolidaciju i reforme komunalnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 9 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu i izbor programa sportskih organizacija za dodelu sredstava iz budžeta grada za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 25 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 43 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 9 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 182 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj socijalne politike grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 78 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/12, strana: 18 od 02.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/12, strana: 7 od 22.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 8 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 10 od 28.08.2014.


Rešenje o određivanju mrtvozornika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 100 od 08.09.2014.


Rešenje o promeni naziva ulice (stari naziv - Ivangradska u Kragujevcu, u novi naziv - Veroljuba Verka Radenkovića)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 96 od 08.09.2014.


Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.


Smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 6 od 28.08.2014.


Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o saradnji između Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 5 od 28.08.2014.


Zaključak o prihvatanju Plana o II izmeni Plana rada Doma zdravlja Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 95 od 08.09.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 16 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/14, strana: 436 od 11.09.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora na teritoriji grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 32/14, strana: 1 od 12.09.2014.


Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede iz budžeta Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 38 od 29.08.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije obalnog pojasa južne i zapadne obale IV sektora i obale III sektora jezera Palić na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 5 od 29.08.2014.


Odluka o opštinskim putevima i ulicama

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 35 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 25 od 29.08.2014.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 31 od 29.08.2014.


Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanja direktora javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 6 od 29.08.2014.


Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 2 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 33/14, strana: 2 od 17.09.2014.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 3 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 1 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 33/14, strana: 1 od 17.09.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 28 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 27 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 40 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanje i zaključenje Ugovora o statusnoj promeni pripajanje Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za javna u javno komunalna preduzeća Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 39 od 29.08.2014.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je korisnik Grad Subotica, sa Cenovnikom

"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 225 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 26 od 29.08.2014.


Uslovi i spisak lokacija delova javne površine predviđenih za davanje na privremeno korišćenje za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 33 od 29.08.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2014. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 5 od 29.08.2014.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)