POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Septembar 2013

Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/13 - osim člana 30. - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/04, strana: 1 od 12.03.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 48/04, strana: 1 od 08.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 34 od 27.09.2013.


Dopunska rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 10 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 7 od 02.09.2013.


Indeksi potrošačkih cena za avgust 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 11 od 13.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 2 od 27.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 2 od 20.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 2 od 11.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 2 od 02.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 2 od 30.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 2 od 06.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 2 od 03.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 2 od 17.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 2 od 13.09.2013.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (obračunski period jul-decembar 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 24 od 03.09.2013.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Elektromreža Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 37 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 49 od 06.09.2013.


Konzularna konvencija između Republike Srbije i Crne Gore, sa Zakonom o potvrđivanju (stupila na snagu 22. avgusta 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 1 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 21 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 41 od 06.09.2013.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 41 od 06.09.2013.


Maloprodajne cene duvanski proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 24 od 11.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 55 od 24.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 20 od 30.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 28 od 20.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 58 od 27.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 16 od 02.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 28 od 20.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 24 od 11.09.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 16 od 02.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa br. 1. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konzularne konvencije između Vlade Republike Srbije i Crne Gore

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Estonije o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti pomorskih transporta

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država i Republike Srbije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 43/09, strana: 30 od 05.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 47 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 112 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 48 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 39 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 116 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 348 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 43 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 15 od 11.09.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (INGAS Inđija)

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 54 od 06.09.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Suboticagas)

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 14 od 13.09.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 3 od 02.09.2013.


Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 22 od 02.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 54 od 24.09.2013.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.


Odluka o izboru članova Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 3 od 02.09.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću JAT - hoteli "Slavija" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 27 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 19 od 30.09.2013.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 52 od 06.09.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763)

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 8 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 21 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Borsko-majdanpečkog rudarskog basena na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 59/11, strana: 337 od 10.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 21 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać-Đunis

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 20 od 20.09.2013.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.


Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 3 od 03.09.2013.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 184 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 3 od 24.09.2013.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 3 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.


Odluka o otvaranju Kancelarije u Bejrutu Ambasade Republike Srbije u Damasku

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 3 od 02.09.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 14 od 02.09.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 12 od 13.09.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Vrbas

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 3 od 03.09.2013.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i obrazovanju Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 3 od 11.09.2013.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Leposavić i obrazovanju Privremenog organa opštine Leposavić

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 3 od 11.09.2013.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Zubin Potok i obrazovanju Privremenog organa opštine Zubin Potok

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 4 od 11.09.2013.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Zvečan i obrazovanju Privremenog organa opštine Zvečan

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 3 od 11.09.2013.


Odluka o ulasku državljana Crne Gore u Republiku Srbiju sa važećom ličnom kartom

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 11 od 13.09.2013.


Odluke o prestanku dužnosti člana i zamenika Disciplinske komisije i disciplinskog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 41 od 06.09.2013.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 53 od 17.09.2013.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i imenovanju i prestanku dužnosti zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 23 od 24.09.2013.


Odluke predsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 3 od 03.09.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-2037/2010, sa izdvojenim mišljenjem sudije, Odluka broj Už-779/2011

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 44 od 27.09.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka IUz-27/2009

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 17 od 24.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 24 od 17.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 20 od 13.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 13 od 27.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 15 od 20.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 23 od 24.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 20 od 03.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 32 od 11.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 27 od 06.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 17 od 02.09.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 10 od 30.09.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 44 od 27.09.2013.


Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/13 - osim člana 30. - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/04, strana: 1 od 12.03.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 48/04, strana: 1 od 08.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 34 od 27.09.2013.


Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

PAŽNJA - deo pravilnika stupa na snagu 1. januara 2014. godine (videti član 48)
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 34 od 27.09.2013.


Pravilnik o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 17 od 03.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 13 od 30.09.2013.


Pravilnik o ispitu za prosvetnog savetnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/05, strana: 56 od 30.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 27 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 17 od 03.09.2013.


Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvole za upravljanje tramvajem

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 56 od 17.09.2013.


Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvole za upravljanje turističkim vozom

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 53 od 17.09.2013.


Pravilnik o Jedinstvenom registru donora reproduktivnih ćelija

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 19 od 27.09.2013.


Pravilnik o načinu i postupku vođenja evidencija u ovlašćenim transfuziološkim ustanovama

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 3 od 17.09.2013.


Pravilnik o načinu podnošenja izveštaja i polaganju računa staratelja

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 19 od 20.09.2013.


Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 77/13 - 1. januara 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 11/05, strana: 13 od 04.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 7 od 02.09.2013.


Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 7 od 02.09.2013.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu i sadržini oznake i vrsti opreme geoloških i rudarskih inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 6 od 13.09.2013.


Pravilnik o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 21 od 27.09.2013.


Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 17 od 20.09.2013.


Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 3 od 13.09.2013.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije, kao i vrsti i rokovima čuvanja podataka u postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 14 od 17.09.2013.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i načinu rada lica ovlašćenih za vršenje nadzora

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 17 od 27.09.2013.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 3 od 27.09.2013.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 42 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 41 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 3 od 27.09.2013.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 1 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 9 od 30.08.2013.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 7 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 10 od 30.08.2013.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 1 od 30.08.2013.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Slano kopovo"

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 20 od 11.09.2013.


Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 19 od 20.09.2013.


Pravilnik o visini troškova u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje poslova transplatacije organa, tkiva i ćelija, banaka ćelija i tkiva, biomedicinski potpomognutog oplođenja i transfuziološke delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 52 od 17.09.2013.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 52 od 17.09.2013.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 5/90
"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 2
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 11
"Prosvetni glasnik", broj 3/94, strana: 3
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 4/99
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 1 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 4/04, strana: 200 od 28.01.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 1 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 16 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 12 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 190 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 1 od 30.08.2013.


Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila

"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 50 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 10 od 02.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kragujevac, Sokobanja, Raška, Bosilegrad)

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 22 od 20.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Leskovac, Bela Palanka, Knjaževac, Knić, Aleksinac)

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 50 od 27.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Malo Crniće, Bajina Bašta, Obrenovac, Kovačica)

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Rekovac, Ljig)

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 13 od 13.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Ruma, Lapovo, Despotovac, Batočina, Krupanj)

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 63 od 17.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Stara Pazova, Jagodina, Golubac)

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 15 od 30.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Žabalj, Brus, Novi Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 50 od 06.09.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća i ustanova u Ćićevcu, Koceljevi, Niškoj Banji i Kuršumliji

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 14 od 02.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 5 od 11.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 11 od 20.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 4 od 03.09.2013.


Rešenja o imenovanjima izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 13 od 24.09.2013.


Rešenja o imenovanjima predsednika i članova privremenih organa opština Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok

"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 4 od 11.09.2013.


Rešenja o postavljenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 6 od 30.09.2013.


Rešenja o postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 7 od 24.09.2013.


Rešenja o postavljenju generalnih konzula Republike Srbije (Trst, Cirih, Istanbul)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 7 od 24.09.2013.


Rešenja o razvrstavanju cigareta i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 14 od 30.09.2013.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 16 od 20.09.2013.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 9 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 6 od 02.09.2013.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 5 od 02.09.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 6 od 02.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 4 od 02.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Velika Plana, Republika Srbija i opštine Radeče, Republika Slovenija

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 12 od 30.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 16 od 03.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije u 2010. godini

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 13 od 30.09.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 55 od 06.09.2013.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 55 od 24.09.2013.


Rešenje o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 82/11, strana: 15 od 04.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 17 od 20.09.2013.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 7 od 02.09.2013.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 6 od 02.09.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 16 od 20.09.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 10 od 03.09.2013.


Rešenje o ustupanju, bez naknade, Komesarijatu za izbeglice i migracije stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 4 od 02.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 13 od 30.09.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju (stupa na snagu 1. decembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10, strana: 243 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 5. septembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/10, strana: 29 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti pomorskog transporta, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 6. jula 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 10 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane (stupio na snagu 23. avgusta 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 3 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 26. avgusta 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 90/09, strana: 12 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 1 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.


Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (stupio na snagu 1. septembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 83/08, strana: 1 od 10.09.2008.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.


Statut Advokatske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 78 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 18 od 30.09.2013.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 3 od 30.09.2013.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 3 od 06.09.2013.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Kraljevina Holandija, Kneževina Andora, Republika Hrvatska, Republika Kipar)

"Službeni glasnik RS", broj 81/13, strana: 3 od 13.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1176/91 od 6. maja 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 33 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1214/91 od 7. maja 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 35 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1288/91 od 14. maja 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 37 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1796/91 od 24. juna 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 38 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2080/91 od 16. jula 1991. godine kojom se zamenjuju oznake ustanovljene na osnovu nomenklature Zajedničke carinske tarife koja važi od 31. decembra 1987. godine, oznakama koje su ustanovljene na osnovu Kombinovane nomenklature, u određenim uredbama u vezi sa svrstavanjem robe (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 42 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2084/91 od 12. jula 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 46 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2293/91 od 29. jula 1991. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EEZ) broj 964/91 od 18. aprila 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 47 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2399/91 od 6. avgusta 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 48 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2507/91 od 20. avgusta 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 49 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 316/91 od 7. februara 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 25 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3411/91 od 21. novembra 1991. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EZZ) broj 964/91 u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 52 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3425/91 od 25. novembra 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 52 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3640/91 od 13. decembra 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 53 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 440/91 od 25. februara 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 27 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 442/91 od 25. februara 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 28 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 546/91 od 5. marta 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 30 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 946/91 od 18. aprila 1991. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 32 od 24.09.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 766/2013 od 7. avgusta 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 24 od 24.09.2013.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 3 od 30.09.2013.


Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 9 od 16.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.


Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečje nedelje" u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.


Zaključak 24 broj 119-5110/2012

"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 20 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 13 od 11.09.2013.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 4 od 06.09.2013.


Zaključak Vlade 05 broj 337/8064/2013 o usklađivanju rada organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 11 od 24.09.2013.


Zaključak Vlade 05 broj 337-8062/2013 o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 10 od 24.09.2013.


Zaključak Vlade 24 broj 119-5063/2012

"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 34 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 12 od 11.09.2013.


Zakon o sahranjivanju i grobljima

"Službeni glasnik SRS", broj 20/77, strana: 1066 od 21.05.1977.
"Službeni glasnik SRS", broj 24/85, strana: 1360 od 06.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 204 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 17 od 24.09.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1040 od 29.08.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama / udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1039 od 29.08.2013.


Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu septembar-decembar 2013. godine

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1039 od 29.08.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti od interesa za unapređenje privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1038 od 29.08.2013.


Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.


Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 33/13, strana: 1058 od 04.09.2013.


Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1120 od 19.09.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju - rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1121 od 19.09.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti u poljoprivredi

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1119 od 19.09.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1111 od 11.09.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 33/13, strana: 1059 od 04.09.2013.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2012/2013. godinu

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1037 od 29.08.2013.


Konkurs za prijavu manifestacija

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1109 od 11.09.2013.


Konkurs za stipendiranje 41 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji APV, pripadnika Romske nacionalne zajednice, za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1119 od 19.09.2013.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1036 od 29.08.2013.


Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 33/13, strana: 1062 od 04.09.2013.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta APV po konkursima u oblasti kulture u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 33/13, strana: 1061 od 04.09.2013.


Odluka o utvrđivanju mađarskih naziva naseljenih mesta

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1041 od 29.08.2013.


Poslovnik Odbora za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 2/07, strana: 40 od 20.02.2007.
"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1047 od 29.08.2013.


Poslovnik Odbora za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević"

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1047 od 29.08.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja u javnim preduzećima na teritoriji APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1118 od 19.09.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada i Finansijskog plana Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz Subotica za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o mrežama osnovnih škola (Čoka, Bački Petrovac)

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 106 od 11.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1117 od 19.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1105 od 11.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (APV)

"Službeni list APV", broj 33/13, strana: 1057 od 04.09.2013.


Rešenja o stavljanju van snage rešenja o imenovanjima (Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo)

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1040 od 29.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1036 od 29.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1036 od 29.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1036 od 29.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1118 od 19.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1107 od 11.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1118 od 19.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 58 od 06.02.2013.
"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 231 od 10.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1106 od 11.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju Posebnog programa iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1065 od 11.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 32/13, strana: 1033 od 29.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa unapređenja stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1110 od 11.09.2013.


Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Obrenovac" (izmena)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 11 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 5 od 30.08.2013.


Cenovnik osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 1 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 18 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 11 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 9 od 30.08.2013.


Kolektivni ugovor (izmena) JP Sportski centar "Novi Beograd" broj 1269 od 5. novembra 2010. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 24 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 3 od 25.09.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 3 od 25.09.2013.


Kolektivni ugovor Turističke organizacije Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 20 od 30.08.2013.


Merila za ocenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i veština za imenovanje direktora javnih preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 17 od 09.09.2013.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 20 od 30.08.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 7 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 22 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 5 od 09.09.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 36 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 28 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 87 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 18 od 09.09.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 57 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 13 od 30.08.2013.


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuka vode i iznošenja smeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 18 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 4 od 30.08.2013.


Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 16 od 09.09.2013.


Odluka o dodeli zvanja počasni građanin Novog Beograda Emiru Bekriću

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 2 od 09.09.2013.


Odluka o dodeli zvanja počasni građanin Novog Beograda Mihajlu Pantiću

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 3 od 09.09.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (prečišćen tekst - sa 17/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 2 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 30 od 30.08.2013.


Odluka o pokretanju inicijative za izradu Plana generalne regulacije za naselje Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 15 od 09.09.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 1 od 25.09.2013.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 1 od 25.09.2013.


Odluka o prestanku rada Fonda solidarne stambene izgradnje opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 30/10, strana: 17 od 08.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/11, strana: 6 od 22.08.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 15 od 09.09.2013.


Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 3 od 09.09.2013.


Odluka o Upravi gradske opštine Surčin (prečišćen tekst - sa 5/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 39 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/09, strana: 14 od 16.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 29 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 131 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 5 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 42 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 43 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 26 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 12 od 30.08.2013.


Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 1. januara 2013. do 30. juna 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 19 od 30.08.2013.


Odluka o utvrđivanju cena usluga prevoza preko Dunava

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.


Odluka o utvrđivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 11 od 09.09.2013.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u julu 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje liste reda prvenstva za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima

"Službeni list grada Beograda", broj 19/12, strana: 1 od 19.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 2 od 30.08.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 16 od 09.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 25 od 09.09.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima direktora javnih preduzeća (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 3 od 09.09.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju direktora javnih preduzeća (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 1 od 09.09.2013.


Rešenja sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju (Gradska uprava grada Beograda)

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 2 od 30.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Grocka" na Odluku o utvrđivanju cena usluga prevoza preko Dunava

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Obrenovac" iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 5 od 30.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 8 od 30.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke Upravnog odbora JPKP "Lazarevac" Lazarevac broj: 091-IX/13-1-van. od 29. maja 2013. godine o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 4 od 30.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu na Terazijama iz Beograda, Trg Nikole Pašića br.

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13 od 30.08.2013.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 2 od 25.09.2013.


Rešenje o prestanku mandata članovima Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 2 od 25.09.2013.


Rešenje o prestanku mandata zamenika gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 2 od 25.09.2013.


Rešenje o razrešenju gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 2 od 25.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 1 od 25.09.2013.


Statut gradske opštine Barajevo (prečišćen tekst - sa 30/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 23 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 17 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/10, strana: 18 od 08.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 4 od 09.09.2013.


Statut gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 73 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 74 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 10 od 30.08.2013.


Zaključak o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta JP Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 4 od 09.09.2013.


Zaključak o pristupanju izradi Odluke o promeni Statuta gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 29 od 09.09.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/13, strana: 1093 od 04.09.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1113 od 09.09.2013.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1016 od 22.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1112 od 09.09.2013.


Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i odlaganja otpada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1117 od 09.09.2013.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 323 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1111 od 09.09.2013.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 64 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1109 od 09.09.2013.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 65 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1110 od 09.09.2013.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 63 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1110 od 09.09.2013.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 39 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1101 od 09.09.2013.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 66 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/13, strana: 1121 od 12.09.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1115 od 09.09.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/13, strana: 1136 od 17.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/13, strana: 1134 od 17.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1111 od 09.09.2013.


Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2013. godinu rasporede sredstva iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine Gradskoj upravi za opšte poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1112 od 09.09.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 214 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/13, strana: 1128 od 17.09.2013.


Rešenje o radnom vremenu Apoteke Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/13, strana: 1097 od 06.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se ostvaruju ciljevi definisani lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/13, strana: 1125 od 17.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda i vremena korišćenja sportskih objekata Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad bez naknade, za period od 14. januara do 31. maja 2013. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 68 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1103 od 09.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda i vremena korišćenja sportskih objekata Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad bez naknade, za period od 30. avgusta do 27. decembra 2013. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1103 od 09.09.2013.


Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 13 od 13.09.2013.


Odluka o finansiranju programa sportskih organizacija po javnom pozivu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 3 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 61 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 1 od 31.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 1 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 74 od 13.09.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Prvi maj u Kragujevcu - blok Vojna bolnica", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 4 od 13.09.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Stara Varoš - potes Stari Srez", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 12 od 13.09.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Radna zona Sobovica", sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 6 od 13.09.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Severni bulevar", sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 8 od 13.09.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Stara Ciglana", sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 10 od 13.09.2013.


Odluka o izradi Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar - Stara Varoš" u Kragujevcu, sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 1 od 13.09.2013.


Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 1 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 13 od 13.09.2013.


Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak za prvo dete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/03 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/04, strana: 420 od 28.12.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 14 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/06, strana: 6 od 08.09.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 40 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 81 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 13 od 13.09.2013.


Odluka o ostvarivanju prva na novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/07, strana: 3 od 11.05.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 13 od 13.09.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih i javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac (JP "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca", JP Sportski centar "Mladost" i JKP "Zelenilo")

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 58 od 13.09.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog i javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 18 od 13.09.2013.


Odluka o utvrđivanju visine roditeljskog dodatka za prvo dete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 13 od 13.09.2013.


Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora javnih i javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac (JP "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca", JP Sportski centar "Mladost" i JKP "Zelenilo")

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 61 od 13.09.2013.


Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora javnog i javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 21 od 13.09.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti postavljanja reklamnih panoa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 53 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/10, strana: 6 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/11, strana: 1 od 09.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 75 od 13.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 43 od 13.09.2013.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju Lokalnog akcionog plana omladinskog preduzetništva

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 76 od 13.09.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 9 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 75 od 13.09.2013.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 74 od 13.09.2013.


Zaključak o prihvatanju Zbirnog izveštaja o sprovedenim izborima za članove saveta građana mesnih zajednica održanih 23.06. i 21.07.2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 23 od 13.09.2013.


Zaključak o utvrđivanju Liste za imenovanje direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 64 od 13.09.2013.


Zaključci o neprihvatanju predloga rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 52 od 13.09.2013.


Zapisnik o izbornom postupku za imenovanje direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 65 od 13.09.2013.


Odluka o osnivanju jedinice za internu reviziju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 447 od 11.09.2013.


Odluka o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/04
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/05 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/05 od 27.09.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/05
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/07, strana: 196 od 09.10.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 370 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 235 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 451 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 332 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 448 od 11.09.2013.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.


Pravilnik o pomoći u kući i klubu za stara i odrasla lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/10, strana: 261 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/13, strana: 453 od 19.09.2013.


Pravilnik o pomoći u kući u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/13, strana: 453 od 19.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/13, strana: 404 od 02.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/13, strana: 404 od 02.09.2013.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.


Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 448 od 11.09.2013.


Javni pozivi poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Subotice u 2013. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 3 od 18.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 25/13, strana: 2 od 06.09.2013.


Rešenje o formiranju organizacionog i programskog odbora za sprovođenje aktivnosti neophodnih za podnošenje zahteva za kandidaturu Grada Subotice za titulu Evropske prestonice kulture 2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 1 od 18.09.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Strategije interkulturalnosti Grada Subotice za period od 2014. do 2024. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 1 od 18.09.2013.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 5 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 61/11, strana: 1 od 21.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 1 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 2 od 18.09.2013.


Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 2 od 18.09.2013.


Rešenje o postavljenju šefa Službe za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 25/13, strana: 2 od 06.09.2013.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)