POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Septembar 2016

Pravilnik o načinu izrade i formi prognostičkih karata uključenih u meteorološku dokumentaciju za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/99, strana: 2 od 09.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 25 od 23.09.2016.


Indeksi potrošačkih cena za avgust 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 71 od 14.09.2016.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - Industrija obuće Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 38 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 107 od 14.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 15 od 30.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 4 od 07.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o prestanku dužnosti i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 3 od 02.09.2016.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (jul-decembar 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 90 od 30.09.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 107 od 14.09.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 21 od 07.09.2016.


Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 14 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 12 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 32 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 14 od 09.09.2016.


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 88 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 12 od 09.09.2016.


Odluka o broju zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 87 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 204 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 90 od 30.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 87 od 30.09.2016.


Odluka o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 9 od 09.09.2016.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 91 od 30.09.2016.


Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 76/11 - Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 26 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 11 od 09.09.2016.


Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 4 od 07.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 11 od 09.09.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje područja Predeo izuzetnih odlika "Ozren-Jadovnik"

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 100 od 14.09.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 86 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/12, strana: 30 od 20.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 36 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 89 od 30.09.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Kamena gora"

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 103 od 14.09.2016.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 5 od 06.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 15 od 30.09.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 19 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za pripremu polaznih osnova za izradu strategije razvoja sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 3 od 07.09.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 22 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 4 od 07.09.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za unapređenje sektora informacionih tehnologija

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 8 od 14.09.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin-Obrenovac

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 3 od 07.09.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 6 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 5 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 86/08, strana: 3 od 19.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 13 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/11, strana: 23 od 01.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 81 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 15 od 30.09.2016.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbor člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 10 od 09.09.2016.


Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno - EIB 8

"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 27 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 65 od 30.09.2016.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 54 od 14.09.2016.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine

"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 16 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 15 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 77 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 14 od 09.09.2016.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 14 od 09.09.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 32 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 5 od 14.09.2016.


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 34 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 28 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 28 od 09.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 20 od 07.09.2016.


Odluka o visini naknade za upis u Imenik Komore za 2016. godinu (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 37 od 23.09.2016.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 12 od 30.09.2016.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 11 od 30.09.2016.


Odluke o imenovanju sudija za zamenike disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 10 od 09.09.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 23 od 23.09.2016.


Odluke o prestanku funkcija zamenicima javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 21 od 23.09.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-516/2014, IUo-627/2014, IUo-19/2015, IUo-20/82015, IUo-481/2014, IUo-131/2015, VIIIU-51/2015

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 66 od 30.09.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1607/2013, Už-7487/2013, Už-8937/2013

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 3 od 09.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 2 od 02.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 5 od 07.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 2 od 14.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 18 od 23.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 4 od 30.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 3 od 16.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 2 od 09.09.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 88 od 30.09.2016.


Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 16 od 09.09.2016.


Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 71 od 14.09.2016.


Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 90 od 14.09.2016.


Pravilnik o broju, sastavu i načinu rada etičkog odbora u zdravstvenoj ustanovi

"Službeni glasnik RS", broj 30/95, strana: 1109 od 07.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 64 od 30.09.2016.


Pravilnik o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 181 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 69 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 14 od 02.09.2016.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 81 od 30.09.2016.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 81 od 30.09.2016.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 20 od 23.09.2016.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 177 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 11 od 16.09.2016.


Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 10 od 07.09.2016.


Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/08, strana: 101 od 30.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 18 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 81/10, strana: 54 od 05.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 438 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/11, strana: 193 od 08.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 27 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 186 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 38 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 30 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 10 od 07.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku davanja stručne ocene i stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagla, didaktičkih sredstava i didaktičkih i govornih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 8 od 07.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 6 od 19.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 9 od 07.09.2016.


Pravilnik o načinu izrade i formi prognostičkih karata uključenih u meteorološku dokumentaciju za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/99, strana: 2 od 09.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 25 od 23.09.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/16 - 1. januara 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 184 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 47 od 30.09.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 47 od 30.09.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 32 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.


Pravilnik o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 166 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 4 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 24 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 14 od 02.09.2016.


Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 97 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 75 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 24 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 11 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 6 od 07.09.2016.


Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 20 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 32 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 4 od 02.09.2016.


Pravilnik o pružanju vazduhoplovnih meteoroloških usluga

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 25 od 23.09.2016.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 26 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 53 od 14.09.2016.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 80 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 8 od 02.09.2016.


Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 28 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 50 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 30 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 64 od 30.09.2016.


Pravilnik o šumskom redu

"Službeni glasnik RS", broj 38/11, strana: 13 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 6 od 07.09.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 126 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 26 od 02.09.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 152 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 14 od 02.09.2016.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 49 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 54 od 14.09.2016.


Pravilnik o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 84 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 4 od 02.09.2016.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 49 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 51 od 14.09.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 24 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 42 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 64 od 30.09.2016.


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 37 od 09.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 6 od 23.09.2016.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci br. 34683/08

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 9 od 02.09.2016.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41683/06

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 58 od 14.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 44 od 14.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova, kao i sportskih udruženja i društava, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 40 od 30.09.2016.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 86 od 30.09.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Mladenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 29 od 09.09.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Novi Sad, Despotovac)

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 91 od 30.09.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Vršac, Čajetina)

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 38 od 23.09.2016.


Rešenja o oduzimanju i dopuni dozvole za pružanje platnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 85 od 30.09.2016.


Rešenja o postavljenju vršilaca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 87 od 30.09.2016.


Rešenja o prestanku rada i postavljenju na položaj u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 33 od 02.09.2016.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 30 od 30.09.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i zamenika predsednika Izborne komisije opštine Paraćin

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 108 od 14.09.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 3 od 16.09.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 10 od 07.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 42 od 30.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 5 od 07.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 48 od 14.09.2016.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 51 od 14.09.2016.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 46 od 30.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 20 od 23.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 46 od 30.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 45 od 14.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 5 od 07.09.2016.


Rešenja prestanku i imenovanju direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 22 od 07.09.2016.


Rešenje o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 70 od 14.09.2016.


Rešenje o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 88 od 30.09.2016.


Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste grada Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 37 od 23.09.2016.


Rešenje o promeni dozvole za rad

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Rešenje o raspodeli neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prema Finansijskom izveštaju za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 40 od 30.09.2016.


Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 20 od 23.09.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 66 od 30.09.2016.


Rešenje o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 21 od 23.09.2016.


Rešenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara za mirno rešavanje radnih sporova

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 70 od 14.09.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 6 od 07.09.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine najnižeg iznosa penzije od 1. januara 2011. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 40 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 71 od 14.09.2016.


Statut Razvojne agencije Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 120 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 34 od 16.09.2016.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 130 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 61 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 44 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 56 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Finskoj

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 3 od 14.09.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Kambodži na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Džakarti i u Republici Singapur na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Džakarti

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 3 od 14.09.2016.


Uredba o utvrđivanju bruto mase kontejnera

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 3 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 7 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 6 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 3 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 10 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 4 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Prahovu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 9 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u donjem Milanovcu, opština Majdanpek

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 7 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečje nedelje" u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 4 od 14.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 10 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 3 od 25.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 4 od 14.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 3 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 3 od 07.09.2016.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 10 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 11 od 30.09.2016.


Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 14 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 11 od 30.09.2016.


Zaključak Vlade 24 broj 119-10388/2014

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 51 od 14.09.2016.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 33 od 02.09.2016.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2015/2016. godinu

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1351 od 01.09.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za restrukturiranje duga Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1343 od 01.09.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma

"Službeni list APV", broj 48/16, strana: 1339 od 25.08.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 6/05, strana: 133 od 18.04.2005.
"Službeni list APV", broj 7/08, strana: 262 od 07.04.2008.
"Službeni list APV", broj 1/09, strana: 1 od 30.01.2009.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 48/16, strana: 1339 od 25.08.2016.


Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1278 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1313 od 29.07.2016.
"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1343 od 01.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1341 od 30.08.2016.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1356 od 07.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1340 od 30.08.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na akte javnog preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1340 od 30.08.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopuni Programa poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić" za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1356 od 07.09.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 48/16, strana: 1340 od 25.08.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1351 od 01.09.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.


Ispravka rešenja o davanju saglasnosti na Statut JP "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 70 od 05.09.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti aktivnosti koje su usmerene ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 14 od 05.09.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/15, strana: 4 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 1 od 24.08.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 6 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 5 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 1 od 30.08.2016.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 37 od 30.08.2016.


Odluka o izdavanju biltena "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 35 od 30.08.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja "Dobanovci", gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela privredne zone P1 (celina X1), gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela privredne zone u Ovči uz Pančevački put, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 3 od 08.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela za zonu višeporodičnog stanovanja uz novu Kumodrašku ulicu, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 4 od 08.09.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije šireg područja Bloka 9B (retenzija), gradske opštine Zemun i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 4 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 19 od 30.08.2016.


Odluka o izuzimanju poslovnog prostora Sportsko-rekreativnog centra "Radivoje Korać" iz Fonda Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 35 od 30.08.2016.


Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 1 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 21 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 10 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 20 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 11 od 08.09.2016.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 1 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 1 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža kojima upravlja JP "Poslovni prostor Zemun"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 3 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 1 od 28.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 1 od 05.09.2016.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/09, strana: 5 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 7 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 30 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 11 od 05.09.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije "Mijodrag Stanojevć" (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 14 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 49 od 24.08.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac" (prečišćen tekst - sa 17/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 10/01 od 14.05.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/00 od 15.09.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/02 od 31.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/03 od 04.08.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/05 od 15.06.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/11 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 50 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 5 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 21 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (prečišćen tekst - sa 17/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 2 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 30 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 22 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 5 od 14.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 14 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac" (prečišćen tekst - sa 17/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 5/05 od 21.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/08 od 25.06.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/09 od 29.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 53 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 8 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 28 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 3 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 32 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 19 od 30.08.2016.


Odluka o osnivanju Privrednog društva za čuvanje i negu dece u porodici "Bebi servis Beograd" DOO

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture "Beli potok" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 26 od 30.08.2016.


Odluka o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 15 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 2 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 3 od 08.09.2016.


Odluka o podizanju bisti profesorima Radomiru Lukiću i Mihailu Đuriću

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 1 od 05.09.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 49 od 24.08.2016.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 14 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 18 od 30.08.2016.


Odluka o primeni Odluke grada Beograda o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 56 od 24.08.2016.


Odluka o pripajanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd" Humanitarnoj fondaciji Novi Beograd - Aleksandar Šapić

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 12 od 05.09.2016.


Odluka o proglašenju počasnog građanina grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 21 od 08.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 14 od 08.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 16 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 50 od 24.08.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 28 od 08.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 57 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 18 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 51 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 30 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 61 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 31 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 40 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 70 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 33 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 64 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 25 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 12 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 25 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 55 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 47 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 18 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 40 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 33 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 25 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 19 od 30.08.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 50 od 24.08.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 47 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 61 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 55 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar "Pionirski grad" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 3 od 08.09.2016.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (prečišćen tekst - sa 86/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 1 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 15 od 02.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 16 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 1 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 5 od 08.09.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.


Odluka o stavljanju van snage dela Odluke o prenosu poslovnog prostora i kioska kojim gazduje gradska opština Savski venac na gazdovanje JP "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 56 od 24.08.2016.


Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju ulica po zonama na teritoriji opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 55 od 24.08.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 8 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 12 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 3 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 23 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 26 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 11 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 41 od 24.08.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 41 od 24.08.2016.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport "Šumice" - u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 28 od 30.08.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovne prostorije u javnoj svojini, koje do preuzimanja od strane grada Beograda u zakup izdaje Javno preduzeće "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 33 od 30.08.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 28 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 33 od 30.08.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 2 od 28.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 1 od 05.09.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 50 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 14 od 12.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 55 od 24.08.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 10 od 05.09.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 15 od 05.09.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 1 od 30.08.2016.


Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornicima GO Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 1 od 24.08.2016.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Banatskoj ulici, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 5 od 08.09.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci - celina A2, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 87/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Plan detaljne regulacije prostorno kulturno-istorijske celine Topčider - II faza, celina 3, gradske opštine Savski venac, Čukarica i Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 88/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/11, strana: 30 od 18.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 16 od 05.09.2016.


Pravilnik o izboru korisnika mesta za oglašavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 1 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/10, strana: 1 od 09.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Prostorni plan gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 1 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 14 od 08.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 9 od 08.09.2016.


Rešenja o dodeli naziva ulica na teritoriji gradskih opština Vračar, Zemun, Novi Beograd i Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 5 od 08.09.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 10 od 08.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i postavljenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 29 od 30.08.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 58 od 24.08.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i izboru (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 38 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 12 od 05.09.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 36 od 08.09.2016.


Rešenja o imenovanju i razrešenju (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 37 od 30.08.2016.


Rešenja o obrazovanju komisija i saveta Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 35 od 30.08.2016.


Rešenja o prestanku funkcije i postavljenju sekretara Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 17 od 08.09.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 35 od 08.09.2016.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 9 od 08.09.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 70 od 05.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove "Voždovački centar - Šumice"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 32 od 30.08.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 38 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 12 od 05.09.2016.


Rešenje o izboru Komisije za društvene delatnosti, invalidsku i boračku zaštitu (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o izboru Komisije za investicije, budžet i finansije (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o izboru Komisije za komunalne delatnosti, urbanizama, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o izboru Komisije za propise, predstavke i predloge (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 18 od 08.09.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone P1 (celina X1), KO Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 17 od 08.09.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za zonu višeporodičnog stanovanja uz novu Kumodrašku ulicu, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 20 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 27 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 32 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 4 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 8 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 69 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 23 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 21 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 14 od 03.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 13 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 13 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 29 od 30.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 28 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/10, strana: 12 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 37 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 2 od 14.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 3 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 10 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 58 od 24.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 80 od 03.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 68 od 05.09.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone u Ovči uz Pančevački put, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 19 od 08.09.2016.


Rešenje o prvoj izmeni rešenja o imenovanju Nadzornog odbor JKP Parking servis Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 70 od 05.09.2016.


Rešenje o razrešenju (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 10 od 05.09.2016.


Rešenje o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 2 od 05.09.2016.


Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Komisije za imenovanja direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 69 od 05.09.2016.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2074 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/16, strana: 1681 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/16, strana: 2183 od 27.09.2016.


Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2016/2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2014 od 02.09.2016.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2013 od 02.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumenačkom ulaznom pravcu u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1911 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2179 od 23.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko ulica Radničke, Stražilovske i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2130 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštestambene zone između ulica Rumenačke i Pariske komune u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2134 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2138 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu (lokalitet uz ulicu Laze Lazarevića), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2136 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2132 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela centra u Veterniku, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2128 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela prostora za poslovanje u Kisaču, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2126 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje u Rumenki, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2124 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje, potes Ševinjak u Ledincima, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2120 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Telepa u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2122 od 03.09.2016.


Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata za izabrana, imenovana i postavljena lica i za zaposlene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/06, strana: 454 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 782 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/12, strana: 162 od 30.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - osim započetih postupaka - Odlukom o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 421 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1267 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 69 od 06.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 16 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 147 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2015 od 02.09.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1952 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/16, strana: 2164 od 09.09.2016.


Odluka o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1676 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 350 od 19.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2178 od 23.09.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1878 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2178 od 23.09.2016.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 99 od 11.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2015 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Adica u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/08, strana: 119 od 20.02.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Bistrice u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/07, strana: 479 od 31.05.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 412 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/10, strana: 49 od 29.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1061 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2109 od 03.09.2016.


Plan detaljne regulacije centra Sremske Kamenice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2037 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije kabla 110 kV TS "Novi Sad 5" - TS "Novi Sad 7"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2109 od 03.09.2016.


Plan detaljne regulacije Mali Beograd - Veliki rit II u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2060 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Malog Beograda - Velikog rita II u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/09, strana: 117 od 11.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2060 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 211 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Šumske ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Trandžamenta u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2095 od 03.09.2016.


Plan detaljne regulacije ulaznog pravca duž Temerinskog puta u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/10, strana: 391 od 05.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2060 od 02.09.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 136 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1987 od 01.09.2016.


Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim parkiralištima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/11, strana: 1 od 11.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 154 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1674 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 449 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1190 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2175 od 23.09.2016.


Pravilnik o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2175 od 23.09.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2176 od 23.09.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2171 od 15.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2078 od 02.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1991 od 01.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2167 od 15.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2081 od 02.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja donosi Skupština grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/16, strana: 1427 od 11.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2173 od 15.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2170 od 15.09.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1951 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1991 od 01.09.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Privrednog saveta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2170 od 15.09.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova u biciklističkom saobraćaju na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2167 od 15.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1993 od 01.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2170 od 15.09.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 265 od 24.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1987 od 01.09.2016.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/16, strana: 259 od 16.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/16, strana: 1409 od 07.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1981 od 25.08.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/16, strana: 2283 od 27.09.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2168 od 15.09.2016.


Strategija kulturnog razvoja grada Novog Sada za period 2016-2026. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 1999 od 02.09.2016.


Uputstvo za izvršenje budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 143 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 814 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/15, strana: 2357 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o opštim uslovima za autobuse za rad na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Kragujevcu, tehnički i estetski pregled

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 1 od 22.08.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 3 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 1 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 12 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 162 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 20 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 9 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 37 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 53 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 14 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 55 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 6 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 19 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 32 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 77 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 61 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 1 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 24 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 42 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 55 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 12 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 29 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 16 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Zelenilo" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 33 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 17 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 62 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 1 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 34 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 31 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 30 od 02.09.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 1 od 22.08.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 1 od 22.09.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 23 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 3 od 22.09.2016.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrane u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 43 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 12 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 25 od 22.08.2016.


Rešenja o izboru zamenika gradonačelnika grada Zrenjanina i izboru članova Gradskog veća grada Zrenjenina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 513 od 13.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 5 od 30.08.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ulaznica Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 6 od 30.08.2016.


Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatima za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 31 od 22.08.2016.


Rešenje o formiranju Radnog tima, za izradu elaborata za Botaničku baštu u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 7 od 22.09.2016.


Rešenje o imenovanju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 30 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene ekonomskom osnaživanju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 27 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene obezbeđivanju i poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 28 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 5 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa, projekata i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 15 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 29 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 2 od 30.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za upis dece u privatne predškolske ustanove za radnu 2016/2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 4 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za prelazak na grejanje biomasom, javnih objekata u Kragujevcu, koji nisu povezani na sistem centralnog grejanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 8 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 10 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 10 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 7 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 11 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 11 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 9 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 11 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 9 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 26 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 8 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 26 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Stručnog radnog tima za pripremu akata iz oblasti komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 5 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Stručnog radnog tima za pripremu propisa iz oblasti komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 15 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 5 od 22.09.2016.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 13 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 43 od 17.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 3 od 30.08.2016.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 26 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 7 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 3 od 30.08.2016.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Centar - Stara varoš" uz ulicu Kralja Petra I u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1 od 30.08.2016.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela petlje Kapavac" u naselju Botunje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 22 od 22.08.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Radne zone "Jug" u Zrenjaninu, sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 514 od 13.09.2016.


Pravilnik o službenim putovanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/14, strana: 410 od 19.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/14, strana: 555 od 22.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 546 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 519 od 13.09.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 547 od 29.09.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 509 od 13.09.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 547 od 29.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 546 od 29.09.2016.


Javni oglas za postavljenje zamenika načelnika Gradske uprave grada Subotice na period od pet godina

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 2 od 22.09.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 2 od 09.09.2016.


Odluka o donošenju Plana postavljanja javnih česmi na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 3 od 22.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica - Naša radost Iskolaskor Elotti Intezmeny Szabadka - Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 2 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 2 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 54 od 25.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 1 od 09.09.2016.


Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 5 od 09.09.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 2 od 22.09.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za migracije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 3 od 22.09.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 1 od 22.09.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 1 od 09.09.2016.


Zaključak o korišćenju Hale sportova u Subotici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/16 - Zaključkom
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 3 od 22.09.2016.

 

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)