POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Septembar 2016

Pravilnik o načinu izrade i formi prognostičkih karata uključenih u meteorološku dokumentaciju za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/99, strana: 2 od 09.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 25 od 23.09.2016.


Indeksi potrošačkih cena za avgust 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 71 od 14.09.2016.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - Industrija obuće Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 38 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 107 od 14.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 15 od 30.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 4 od 07.09.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o prestanku dužnosti i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 3 od 02.09.2016.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (jul-decembar 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 90 od 30.09.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 107 od 14.09.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 21 od 07.09.2016.


Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 14 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 12 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 32 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 14 od 09.09.2016.


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 88 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 12 od 09.09.2016.


Odluka o broju zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 87 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 204 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 90 od 30.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 87 od 30.09.2016.


Odluka o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 9 od 09.09.2016.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 91 od 30.09.2016.


Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 76/11 - Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 26 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 11 od 09.09.2016.


Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 4 od 07.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 11 od 09.09.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje područja Predeo izuzetnih odlika "Ozren-Jadovnik"

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 100 od 14.09.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 86 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/12, strana: 30 od 20.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 36 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 89 od 30.09.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Kamena gora"

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 103 od 14.09.2016.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 5 od 06.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 15 od 30.09.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 19 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za pripremu polaznih osnova za izradu strategije razvoja sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 3 od 07.09.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 22 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 4 od 07.09.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za unapređenje sektora informacionih tehnologija

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 8 od 14.09.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin-Obrenovac

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 3 od 07.09.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 6 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 5 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 86/08, strana: 3 od 19.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 13 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/11, strana: 23 od 01.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 81 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 15 od 30.09.2016.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbor člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 10 od 09.09.2016.


Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno - EIB 8

"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 27 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 65 od 30.09.2016.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 54 od 14.09.2016.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine

"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 16 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 15 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 77 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 14 od 09.09.2016.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 14 od 09.09.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 32 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 5 od 14.09.2016.


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 34 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 28 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.


Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 28 od 09.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 20 od 07.09.2016.


Odluka o visini naknade za upis u Imenik Komore za 2016. godinu (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 37 od 23.09.2016.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 12 od 30.09.2016.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 11 od 30.09.2016.


Odluke o imenovanju sudija za zamenike disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 10 od 09.09.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 23 od 23.09.2016.


Odluke o prestanku funkcija zamenicima javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 21 od 23.09.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-516/2014, IUo-627/2014, IUo-19/2015, IUo-20/82015, IUo-481/2014, IUo-131/2015, VIIIU-51/2015

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 66 od 30.09.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1607/2013, Už-7487/2013, Už-8937/2013

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 3 od 09.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 2 od 02.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 5 od 07.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 2 od 14.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 18 od 23.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 4 od 30.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 3 od 16.09.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 2 od 09.09.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 88 od 30.09.2016.


Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 16 od 09.09.2016.


Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 71 od 14.09.2016.


Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 90 od 14.09.2016.


Pravilnik o broju, sastavu i načinu rada etičkog odbora u zdravstvenoj ustanovi

"Službeni glasnik RS", broj 30/95, strana: 1109 od 07.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 64 od 30.09.2016.


Pravilnik o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 181 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 69 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 14 od 02.09.2016.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 81 od 30.09.2016.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 81 od 30.09.2016.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 20 od 23.09.2016.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 177 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 11 od 16.09.2016.


Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 10 od 07.09.2016.


Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/08, strana: 101 od 30.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 18 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 81/10, strana: 54 od 05.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 438 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/11, strana: 193 od 08.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 27 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 186 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 38 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 30 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 10 od 07.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku davanja stručne ocene i stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagla, didaktičkih sredstava i didaktičkih i govornih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 8 od 07.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.


Pravilnik o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 6 od 19.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 9 od 07.09.2016.


Pravilnik o načinu izrade i formi prognostičkih karata uključenih u meteorološku dokumentaciju za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/99, strana: 2 od 09.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 25 od 23.09.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/16 - 1. januara 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 184 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 47 od 30.09.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 47 od 30.09.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 32 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.


Pravilnik o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 166 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 4 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 24 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 14 od 02.09.2016.


Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 97 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 75 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 24 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 11 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 6 od 07.09.2016.


Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 20 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 32 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 4 od 02.09.2016.


Pravilnik o pružanju vazduhoplovnih meteoroloških usluga

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 25 od 23.09.2016.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 26 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 53 od 14.09.2016.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 80 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 8 od 02.09.2016.


Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 28 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 50 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 30 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 64 od 30.09.2016.


Pravilnik o šumskom redu

"Službeni glasnik RS", broj 38/11, strana: 13 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 6 od 07.09.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 126 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 26 od 02.09.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 152 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 14 od 02.09.2016.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 49 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 54 od 14.09.2016.


Pravilnik o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 84 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 4 od 02.09.2016.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 49 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 51 od 14.09.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 24 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 42 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 64 od 30.09.2016.


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 37 od 09.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 6 od 23.09.2016.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci br. 34683/08

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 9 od 02.09.2016.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41683/06

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 58 od 14.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 44 od 14.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova, kao i sportskih udruženja i društava, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 40 od 30.09.2016.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 86 od 30.09.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Mladenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 29 od 09.09.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Novi Sad, Despotovac)

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 91 od 30.09.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Vršac, Čajetina)

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 38 od 23.09.2016.


Rešenja o oduzimanju i dopuni dozvole za pružanje platnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 85 od 30.09.2016.


Rešenja o postavljenju vršilaca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 87 od 30.09.2016.


Rešenja o prestanku rada i postavljenju na položaj u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 33 od 02.09.2016.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 30 od 30.09.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i zamenika predsednika Izborne komisije opštine Paraćin

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 108 od 14.09.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 3 od 16.09.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 10 od 07.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 42 od 30.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 5 od 07.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 48 od 14.09.2016.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 51 od 14.09.2016.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 46 od 30.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 20 od 23.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 46 od 30.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 45 od 14.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 5 od 07.09.2016.


Rešenja prestanku i imenovanju direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 22 od 07.09.2016.


Rešenje o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 70 od 14.09.2016.


Rešenje o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 88 od 30.09.2016.


Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste grada Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 37 od 23.09.2016.


Rešenje o promeni dozvole za rad

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Rešenje o raspodeli neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prema Finansijskom izveštaju za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 40 od 30.09.2016.


Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 20 od 23.09.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 66 od 30.09.2016.


Rešenje o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 21 od 23.09.2016.


Rešenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara za mirno rešavanje radnih sporova

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 70 od 14.09.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 6 od 07.09.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine najnižeg iznosa penzije od 1. januara 2011. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 40 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 71 od 14.09.2016.


Statut Razvojne agencije Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 120 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 34 od 16.09.2016.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 130 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 61 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 44 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 56 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 57 od 14.09.2016.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Finskoj

"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 3 od 14.09.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Kambodži na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Džakarti i u Republici Singapur na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Džakarti

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 3 od 14.09.2016.


Uredba o utvrđivanju bruto mase kontejnera

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 3 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 7 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 6 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 3 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 10 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 4 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Prahovu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 9 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u donjem Milanovcu, opština Majdanpek

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 7 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečje nedelje" u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 4 od 14.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 10 od 30.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 3 od 25.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 4 od 14.09.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 3 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 3 od 07.09.2016.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 10 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 11 od 30.09.2016.


Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 14 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 11 od 30.09.2016.


Zaključak Vlade 24 broj 119-10388/2014

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 51 od 14.09.2016.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 33 od 02.09.2016.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2015/2016. godinu

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1351 od 01.09.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za restrukturiranje duga Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1343 od 01.09.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma

"Službeni list APV", broj 48/16, strana: 1339 od 25.08.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 6/05, strana: 133 od 18.04.2005.
"Službeni list APV", broj 7/08, strana: 262 od 07.04.2008.
"Službeni list APV", broj 1/09, strana: 1 od 30.01.2009.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 48/16, strana: 1339 od 25.08.2016.


Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1278 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1313 od 29.07.2016.
"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1343 od 01.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1341 od 30.08.2016.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1356 od 07.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1340 od 30.08.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na akte javnog preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1340 od 30.08.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopuni Programa poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić" za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1356 od 07.09.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 48/16, strana: 1340 od 25.08.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 49/16, strana: 1351 od 01.09.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.


Ispravka rešenja o davanju saglasnosti na Statut JP "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 70 od 05.09.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti aktivnosti koje su usmerene ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 14 od 05.09.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/15, strana: 4 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 1 od 24.08.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 6 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 5 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 1 od 30.08.2016.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 37 od 30.08.2016.


Odluka o izdavanju biltena "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 35 od 30.08.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja "Dobanovci", gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela privredne zone P1 (celina X1), gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela privredne zone u Ovči uz Pančevački put, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 3 od 08.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela za zonu višeporodičnog stanovanja uz novu Kumodrašku ulicu, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 4 od 08.09.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije šireg područja Bloka 9B (retenzija), gradske opštine Zemun i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 76/16, strana: 4 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 19 od 30.08.2016.


Odluka o izuzimanju poslovnog prostora Sportsko-rekreativnog centra "Radivoje Korać" iz Fonda Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 35 od 30.08.2016.


Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 1 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 21 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 10 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 20 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 11 od 08.09.2016.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 1 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 1 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža kojima upravlja JP "Poslovni prostor Zemun"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 3 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 1 od 28.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 1 od 05.09.2016.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/09, strana: 5 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 7 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 30 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 11 od 05.09.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije "Mijodrag Stanojevć" (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 14 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 49 od 24.08.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac" (prečišćen tekst - sa 17/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 10/01 od 14.05.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/00 od 15.09.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/02 od 31.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/03 od 04.08.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/05 od 15.06.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/11 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 50 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 5 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 21 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (prečišćen tekst - sa 17/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 2 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 30 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 22 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 5 od 14.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 14 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac" (prečišćen tekst - sa 17/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 5/05 od 21.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/08 od 25.06.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/09 od 29.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 53 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 8 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 28 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 3 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 32 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 19 od 30.08.2016.


Odluka o osnivanju Privrednog društva za čuvanje i negu dece u porodici "Bebi servis Beograd" DOO

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture "Beli potok" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 26 od 30.08.2016.


Odluka o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 15 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 2 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 3 od 08.09.2016.


Odluka o podizanju bisti profesorima Radomiru Lukiću i Mihailu Đuriću

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 1 od 05.09.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 49 od 24.08.2016.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 14 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 18 od 30.08.2016.


Odluka o primeni Odluke grada Beograda o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 56 od 24.08.2016.


Odluka o pripajanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd" Humanitarnoj fondaciji Novi Beograd - Aleksandar Šapić

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 12 od 05.09.2016.


Odluka o proglašenju počasnog građanina grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 21 od 08.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 14 od 08.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 16 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 50 od 24.08.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 28 od 08.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 57 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 18 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 51 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 30 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 61 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 31 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 40 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 70 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 33 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 64 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 25 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 12 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 25 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 55 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 47 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 18 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 40 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 33 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 25 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 19 od 30.08.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 50 od 24.08.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 47 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 61 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 55 od 05.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar "Pionirski grad" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 3 od 08.09.2016.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (prečišćen tekst - sa 86/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 1 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 15 od 02.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 16 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 1 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 5 od 08.09.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.


Odluka o stavljanju van snage dela Odluke o prenosu poslovnog prostora i kioska kojim gazduje gradska opština Savski venac na gazdovanje JP "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 56 od 24.08.2016.


Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju ulica po zonama na teritoriji opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 55 od 24.08.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 8 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 12 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 3 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 23 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 26 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 11 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 41 od 24.08.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 41 od 24.08.2016.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport "Šumice" - u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 28 od 30.08.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovne prostorije u javnoj svojini, koje do preuzimanja od strane grada Beograda u zakup izdaje Javno preduzeće "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 33 od 30.08.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 28 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 33 od 30.08.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 2 od 28.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 1 od 05.09.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 50 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 14 od 12.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 55 od 24.08.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 10 od 05.09.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 15 od 05.09.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 1 od 30.08.2016.


Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornicima GO Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 1 od 24.08.2016.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Banatskoj ulici, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 5 od 08.09.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci - celina A2, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 87/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Plan detaljne regulacije prostorno kulturno-istorijske celine Topčider - II faza, celina 3, gradske opštine Savski venac, Čukarica i Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 88/16, strana: 1 od 08.09.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/11, strana: 30 od 18.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 16 od 05.09.2016.


Pravilnik o izboru korisnika mesta za oglašavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 1 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/10, strana: 1 od 09.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.


Prostorni plan gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 1 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 14 od 08.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 9 od 08.09.2016.


Rešenja o dodeli naziva ulica na teritoriji gradskih opština Vračar, Zemun, Novi Beograd i Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 5 od 08.09.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 10 od 08.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i postavljenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 29 od 30.08.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 58 od 24.08.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i izboru (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 38 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 12 od 05.09.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 36 od 08.09.2016.


Rešenja o imenovanju i razrešenju (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 37 od 30.08.2016.


Rešenja o obrazovanju komisija i saveta Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 35 od 30.08.2016.


Rešenja o prestanku funkcije i postavljenju sekretara Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 17 od 08.09.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 35 od 08.09.2016.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 9 od 08.09.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 70 od 05.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove "Voždovački centar - Šumice"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 32 od 30.08.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 38 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 12 od 05.09.2016.


Rešenje o izboru Komisije za društvene delatnosti, invalidsku i boračku zaštitu (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o izboru Komisije za investicije, budžet i finansije (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o izboru Komisije za komunalne delatnosti, urbanizama, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o izboru Komisije za propise, predstavke i predloge (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 57 od 24.08.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 18 od 08.09.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone P1 (celina X1), KO Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 17 od 08.09.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za zonu višeporodičnog stanovanja uz novu Kumodrašku ulicu, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 20 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 27 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 32 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 4 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 8 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 69 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 23 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 21 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 14 od 03.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 13 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 13 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 29 od 30.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 28 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/10, strana: 12 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 37 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 2 od 14.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 3 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 10 od 05.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 58 od 24.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 80 od 03.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 68 od 05.09.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone u Ovči uz Pančevački put, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 89/16, strana: 19 od 08.09.2016.


Rešenje o prvoj izmeni rešenja o imenovanju Nadzornog odbor JKP Parking servis Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 70 od 05.09.2016.


Rešenje o razrešenju (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 10 od 05.09.2016.


Rešenje o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 2 od 05.09.2016.


Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Komisije za imenovanja direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 69 od 05.09.2016.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2074 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/16, strana: 1681 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/16, strana: 2183 od 27.09.2016.


Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2016/2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2014 od 02.09.2016.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2013 od 02.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumenačkom ulaznom pravcu u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1911 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2179 od 23.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko ulica Radničke, Stražilovske i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2130 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštestambene zone između ulica Rumenačke i Pariske komune u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2134 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2138 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu (lokalitet uz ulicu Laze Lazarevića), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2136 od 03.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2132 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela centra u Veterniku, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2128 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela prostora za poslovanje u Kisaču, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2126 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje u Rumenki, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2124 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje, potes Ševinjak u Ledincima, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2120 od 03.09.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Telepa u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2122 od 03.09.2016.


Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata za izabrana, imenovana i postavljena lica i za zaposlene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/06, strana: 454 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 782 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/12, strana: 162 od 30.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - osim započetih postupaka - Odlukom o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 421 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1267 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 69 od 06.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 16 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 147 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2015 od 02.09.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1952 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/16, strana: 2164 od 09.09.2016.


Odluka o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1676 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 350 od 19.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2178 od 23.09.2016.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1878 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2178 od 23.09.2016.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 99 od 11.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2015 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Adica u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/08, strana: 119 od 20.02.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Bistrice u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/07, strana: 479 od 31.05.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 412 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/10, strana: 49 od 29.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1061 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2109 od 03.09.2016.


Plan detaljne regulacije centra Sremske Kamenice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2037 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije kabla 110 kV TS "Novi Sad 5" - TS "Novi Sad 7"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2109 od 03.09.2016.


Plan detaljne regulacije Mali Beograd - Veliki rit II u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2060 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Malog Beograda - Velikog rita II u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/09, strana: 117 od 11.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2060 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 211 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Šumske ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.


Plan detaljne regulacije Trandžamenta u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/16, strana: 2095 od 03.09.2016.


Plan detaljne regulacije ulaznog pravca duž Temerinskog puta u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/10, strana: 391 od 05.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2060 od 02.09.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 136 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1987 od 01.09.2016.


Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim parkiralištima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/11, strana: 1 od 11.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 154 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1674 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 449 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1190 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2175 od 23.09.2016.


Pravilnik o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2175 od 23.09.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2176 od 23.09.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2171 od 15.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2078 od 02.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1991 od 01.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2167 od 15.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2081 od 02.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja donosi Skupština grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/16, strana: 1427 od 11.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2173 od 15.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2170 od 15.09.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1951 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1991 od 01.09.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Privrednog saveta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2170 od 15.09.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova u biciklističkom saobraćaju na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2167 od 15.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1993 od 01.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2170 od 15.09.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/16, strana: 265 od 24.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/16, strana: 1987 od 01.09.2016.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/16, strana: 259 od 16.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/16, strana: 1409 od 07.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1981 od 25.08.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/16, strana: 2283 od 27.09.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2168 od 15.09.2016.


Strategija kulturnog razvoja grada Novog Sada za period 2016-2026. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 1999 od 02.09.2016.


Uputstvo za izvršenje budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 143 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 814 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/15, strana: 2357 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o opštim uslovima za autobuse za rad na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Kragujevcu, tehnički i estetski pregled

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 1 od 22.08.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 3 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 1 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 12 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 162 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 20 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 9 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 37 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 53 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 14 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 55 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 6 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 19 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 32 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 77 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 61 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 1 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 24 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 42 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 55 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 12 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 29 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 16 od 02.09.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Zelenilo" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 33 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 17 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 62 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 1 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 34 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 31 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 30 od 02.09.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 1 od 22.08.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 1 od 22.09.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 23 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 3 od 22.09.2016.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrane u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 43 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 12 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 25 od 22.08.2016.


Rešenja o izboru zamenika gradonačelnika grada Zrenjanina i izboru članova Gradskog veća grada Zrenjenina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 513 od 13.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 5 od 30.08.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ulaznica Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 6 od 30.08.2016.


Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatima za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 31 od 22.08.2016.


Rešenje o formiranju Radnog tima, za izradu elaborata za Botaničku baštu u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 7 od 22.09.2016.


Rešenje o imenovanju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 30 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene ekonomskom osnaživanju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 27 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene obezbeđivanju i poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 28 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 5 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa, projekata i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 15 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 29 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 2 od 30.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za upis dece u privatne predškolske ustanove za radnu 2016/2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 4 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za prelazak na grejanje biomasom, javnih objekata u Kragujevcu, koji nisu povezani na sistem centralnog grejanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 8 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 10 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 10 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 7 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 11 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 11 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 9 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 11 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 9 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 26 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 8 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 26 od 22.08.2016.


Rešenje o obrazovanju Stručnog radnog tima za pripremu akata iz oblasti komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 5 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Stručnog radnog tima za pripremu propisa iz oblasti komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 15 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 5 od 22.09.2016.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 13 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 43 od 17.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 3 od 30.08.2016.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 26 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 7 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 3 od 30.08.2016.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Centar - Stara varoš" uz ulicu Kralja Petra I u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 1 od 30.08.2016.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela petlje Kapavac" u naselju Botunje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 22 od 22.08.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Radne zone "Jug" u Zrenjaninu, sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 514 od 13.09.2016.


Pravilnik o službenim putovanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/14, strana: 410 od 19.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/14, strana: 555 od 22.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 546 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 519 od 13.09.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 547 od 29.09.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/16, strana: 509 od 13.09.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 547 od 29.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 546 od 29.09.2016.


Javni oglas za postavljenje zamenika načelnika Gradske uprave grada Subotice na period od pet godina

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 2 od 22.09.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 2 od 09.09.2016.


Odluka o donošenju Plana postavljanja javnih česmi na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 3 od 22.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica - Naša radost Iskolaskor Elotti Intezmeny Szabadka - Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 2 od 22.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 2 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 54 od 25.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 1 od 09.09.2016.


Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 5 od 09.09.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 2 od 22.09.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za migracije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 3 od 22.09.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 1 od 22.09.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

"Službeni list grada Subotice", broj 42/16, strana: 1 od 09.09.2016.


Zaključak o korišćenju Hale sportova u Subotici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/16 - Zaključkom
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/16, strana: 3 od 22.09.2016.

 

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)