POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Septembar 2015

Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 25/92, strana: 394 od 24.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Indeksi potrošačkih cena za avgust 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 2 od 21.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra; Radovi

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 2 od 28.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 2 od 04.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 2 od 09.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 2 od 24.09.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Kikindski mlin" Kikinda

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 26 od 04.09.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Radio Novi Bečej"

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 26 od 04.09.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Televizija Smederevo"

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 27 od 04.09.2015.


JAVNI poziv za upis besplatnih udela - Informativno javno preduzeće "Preševo"

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 56 od 21.09.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - JIP "Informativni centar Tutin"

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 10 od 14.09.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - JP RTV opštine Kovačica

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 51 od 11.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 8 od 04.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 32 od 24.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 4 od 11.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 12 od 21.09.2015.


Kolektivni ugovor Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 68 od 09.09.2015.


Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), Dodatak C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/15, strana: 3 od 03.09.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 25 od 04.09.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 10 od 14.09.2015.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 56 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/15, strana: 4 od 29.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 55 od 21.09.2015.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu sporazuma i protokola

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/15, strana: 2392 od 03.09.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nezavisne procene vrednosti imovine i obaveza banke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za pokretanje postupka restrukturiranja

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 28 od 11.09.2015.


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 88 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 4 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 7 od 04.09.2015.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 55 od 21.09.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 81 od 28.09.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (JKP "7. oktobar" Novi Kneževac)

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 45 od 21.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 25 od 01.09.2015.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 12 od 21.09.2015.


Odluka o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 28 od 11.09.2015.


Odluka o izdavanju bez naknade akcija III emisije ("Kikindski mlin" Kikinda)

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.


Odluka o izdavanju Potvrde o ulasku na teritoriju Republike Srbije za migrante koji dolaze iz zemalja u kojima su njihovi životi u opasnosti

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 22 od 24.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 65 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 24 od 24.09.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene nacionalnog parka Kopaonik na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 70 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 73 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 18 od 04.09.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene izvorišta vodosnabdevanja "Jelašnica" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 17 od 04.09.2015.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 27. februara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 78 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 183 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 47 od 11.09.2015.


Odluka o obrazovanju Budžetskog fona za potrebe vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 11 od 21.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnosti za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 11 od 21.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 6 od 04.09.2015.


Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog savetodavnog komiteta za praćenje primene Haške konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 24 od 24.09.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 22 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za razvoj elektronskog poslovanja

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 7 od 04.09.2015.


Odluka o određivanju subjekata privatizacije od strateškog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 47/15, strana: 3 od 29.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 12 od 21.09.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 41 od 09.09.2015.


Odluka o razrešenju javnotužilačke funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 76 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 192 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 31 od 28.09.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 31 od 28.09.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole i saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 36 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 30 od 28.09.2015.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.


Odluka o usvajanju Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 60 od 09.09.2015.


Odluka o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 6 od 14.09.2015.


Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 68 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.


Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 5 od 14.09.2015.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.


Odluka Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po Predstavci broj 23001/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 41 od 09.09.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 84 od 28.09.2015.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 29 od 24.09.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 24 od 24.09.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 39 od 09.09.2015.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 22 od 04.09.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 43 od 21.09.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-384/2014, Už-8736/2013

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 69 od 28.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 8 od 04.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 80 od 09.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 6 od 11.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 5 od 21.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 4 od 28.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 4 od 24.09.2015.


Podaci o iznosu prosečne penzije u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje po kvartalima od 2007. do 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 43 od 21.09.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.


Poziv OFA - Organizacije fotografskih autora Beograd za početak pregovora o zaključenju sporazuma kojim se utvrđuje jedinstvena tarifa naknada za iskorišćavanje autorskih dela fotografije

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 80 od 09.09.2015.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 21 od 28.09.2015.


Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 70 od 24.09.2015.


Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 122 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 15 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 75 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 18 od 04.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 25/92, strana: 394 od 24.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu transporta i obaveznom operativnom praćenju opasnog tereta u železničkom saobraćaju, kao i obavezama učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju i u vanrednim događajima

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu vođenja posebne evidencije o licima osuđenim za krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnim licima

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 20 od 04.09.2015.


Pravilnik o načinu, postupku i indikacijama za upućivanje osiguranih lica na lečenje hiperbaričnom oskigenacijom

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 75 od 24.09.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 331 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 13/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 5 od 11.09.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 5 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 13/15, strana: 202 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 5 od 11.09.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 5 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 1 od 11.09.2015.


Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora i načinu njenog izdavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - 30. aprila 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/92, strana: 1086 od 14.05.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 70 od 24.09.2015.


Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 33/99, strana: 536 od 16.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 108/03, strana: 3 od 04.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 49 od 21.09.2015.


Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 41 od 24.09.2015.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 96/11, strana: 10 od 16.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.


Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 63 od 24.09.2015.


Pravilnik o programu osposobljavanja i načinu provere znanja zaposlenih kod učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju, kao i o načinu na koji se postupa sa dokumentacijom o njihovom osposobljavanju

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 9 od 09.09.2015.


Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 6 od 09.09.2015.


Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 77/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 16 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 6 od 09.09.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 23 od 21.09.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 7/84, strana: 308 od 03.02.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 30 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 23 od 21.09.2015.


Pravilnik o troškovima koje snose treća lica pred Agencijom za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 316 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 39 od 09.09.2015.


Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

"Službeni glasnik RS", broj 58/12, strana: 57 od 13.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 84 od 26.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 21 od 28.09.2015.


Pravilnik o uslovima u pogledu stručne osposobljenosti koje mora da ispunjava ovlašćeno stručno lice koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta, o obrascu Registra ovlašćenih stručnih lica i o izgledu žiga

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 54 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 23 od 11.09.2015.


Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 40 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 23 od 11.09.2015.


Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 21 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 56 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 121 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 43 od 21.09.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 51 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 46 od 21.09.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 38629/07 i 23718/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 49 od 09.09.2015.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 13 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 123 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 48 od 11.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 15 od 04.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 21 od 11.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 37 od 24.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 4 od 09.09.2015.


Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 37 od 24.09.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 12 od 04.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kovačica, Sombor)

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 77 od 24.09.2015.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, kao i upisu promena podataka u Registru

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 76 od 24.09.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 20 od 11.09.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 14 od 04.09.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 38 od 24.09.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 18 od 11.09.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 40 od 24.09.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 82 od 28.09.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 67 od 09.09.2015.


Rešenje o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 2 od 11.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na cenu grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 547 od 07.09.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu rusinske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 18 od 11.09.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Beograd - Voždovac)

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 80 od 09.09.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Sremski Karlovci)

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 83 od 28.09.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 32 od 24.09.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 22 od 11.09.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za poslove veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 6 od 14.09.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 16 od 04.09.2015.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 51 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava

"Službeni glasnik RS", broj 85/07, strana: 34 od 18.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/08, strana: 138 od 07.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 15 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 75 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 50 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 635 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Argentina, Ujedinjena Republika Tanzanija, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Adis Abebi, Republika Senegal, Islamska Republika Pakistan na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Pekingu)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 3 od 09.09.2015.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj i Kraljevini Norveškoj

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 3 od 24.09.2015.


Uputstvo za utvrđivanje referentne i diskontne kamatne stope

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 22 od 04.09.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1384 od 10. avgusta 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 7 od 14.09.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1385 od 10. avgusta 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 79 od 14.09.2015.


Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 3 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 69 od 28.09.2015.


Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 3 od 24.09.2015.


Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 10 od 21.09.2015.


Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 4 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 18 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 24 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 6 od 04.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 3 od 04.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 5 od 21.09.2015.


Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečje nedelje" u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 21 od 24.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 3 od 21.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica-Beograd (Batajnica)

"Službeni glasnik RS", broj 69/03, strana: 22 od 07.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 14 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 3 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 22 od 24.09.2015.


Uredba o vojnoj legitimaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 97/09, strana: 4 od 27.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 3 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 3 od 14.09.2015.


Uredba o vojnoj legitimaciji

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 3 od 14.09.2015.


Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 20 od 24.09.2015.


Zaključak o Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 4 od 28.09.2015.


Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 22 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 3 od 14.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1596 od 02.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1597 od 02.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1599 od 02.09.2015.


Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1615 od 16.09.2015.


Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1600 od 02.09.2015.


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1610 od 11.09.2015.


Konkurs - Analiza stanja i procena kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1601 od 02.09.2015.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1589 od 26.08.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1611 od 11.09.2015.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1595 od 02.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1606 od 02.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1610 od 11.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1605 od 02.09.2015.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1594 od 02.09.2015.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju statut javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1588 od 26.08.2015.


Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1601 od 02.09.2015.


Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1603 od 02.09.2015.


Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1604 od 02.09.2015.
"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1610 od 11.09.2015.


Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1602 od 02.09.2015.


Odluka o davanju ovlašćenja za registraciju, otvaranje i poslovanje predstavništva Autonomne Pokrajine Vojvodine u Briselu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 978 od 25.11.2010.
"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1593 od 02.09.2015.


Odluka o izdavanju IV emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine bez obaveze objavljivanja prospekta

"Službeni list APV", broj 40/15, strana: 1639 od 23.09.2015.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za migracije

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1550 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1609 od 11.09.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1593 od 02.09.2015.


Odluka o uslovima za angažovanje lica za obavljanje poslova za potrebe poslaničkih grupa u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 31/12, strana: 1614 od 09.11.2012.
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1612 od 16.09.2015.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1588 od 26.08.2015.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1616 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1620 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1618 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1629 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1635 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1623 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1624 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1630 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje radnih mesta istraživača - povratnika iz inostranstva

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1622 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1631 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1627 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1619 od 16.09.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1587 od 26.08.2015.


Pravilnik o procesu akreditacije osnovnih škola na teritoriji AP Vojvodine po programu "Aktivne škole"

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1614 od 16.09.2015.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1633 od 16.09.2015.


Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1612 od 16.09.2015.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1625 od 16.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1585 od 26.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1585 od 26.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1611 od 16.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1594 od 02.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja (JKP "Vode Vojvodine")

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1593 od 02.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1609 od 11.09.2015.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1609 od 11.09.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti: programa za stara lica, aktivnosti penzionerskih organizacija

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 30 od 01.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 37 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 47 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 21 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 3 od 01.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 7 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 11 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 22 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 2 od 14.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 31 od 01.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 57 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 32 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/15, strana: 1 od 08.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 6 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 6 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 1 od 08.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 27 od 08.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (gradska opština Stari grad)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 27 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 27 od 08.09.2015.


Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 29 od 01.09.2015.


Odluka o finansiranju potreba i interesa mladih na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 15 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 5 od 08.09.2015.


Odluka o imenovanju koordinatora Kancelarije za mlade gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 83 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 41 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 33 od 08.09.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 5 od 08.09.2015.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportski programa i projekata iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 12 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 5 od 08.09.2015.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 84 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 31 od 08.09.2015.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 31 od 08.09.2015.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 19 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 67 od 14.08.2015.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.


Odluka o potvrđivanju Programa saradnje između grada Beograda (Republika Srbija) i Vlade Moskve (Ruska Federacija) za period 2015-2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Odluka o pristupanju gradske opštine Rakovica "Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade"

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 22 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 13 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 15 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 18 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 26 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 71 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 48 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/10, strana: 5 od 26.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 3 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 5 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 37 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 15 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 19 od 08.09.2015.


Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 2 od 08.09.2015.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 17 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 27 od 01.09.2015.


Odluka o zaštitniku građana gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 7 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 19 od 08.09.2015.


Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 97 od 01.09.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka mandata i utvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 2 od 01.09.2015.


Plan detaljne regulacije područja između auto-puta, kompleksa Beogradske industrije piva i bezalkoholnih pića, kompleksa Železničke stanice "Beograd - Centar" i dela planirane saobraćajnice prvog reda - "Transverzale", gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 53/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Plan detaljne regulacije za blok između ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana (Srpskih vladara) i Kralja Milutina, gradske opštine Savski venac i Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 53/15, strana: 25 od 15.09.2015.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u julu 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 1 od 14.08.2015.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 2 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 18 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 18 od 08.09.2015.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 7 od 08.09.2015.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/15 - Odlukom o stavljanju van snage
"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 6 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 1 od 14.08.2015.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 2 od 01.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 1 od 01.09.2015.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 186 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.


Rešenja o postavljenjima i prestanku funkcija (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 96 od 01.09.2015.


Rešenja o prestanku mandata, izboru, imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 22 od 08.09.2015.


Rešenja o promeni naziva ulica (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 30 od 01.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 34 od 08.09.2015.


Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije (Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 29 od 01.09.2015.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 58 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 16 od 17.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.


Rešenje o prestanku funkcije opštinskog pravobranioca (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 68 od 14.08.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 36 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/15, strana: 1 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 12 od 17.09.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 12 od 17.09.2015.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1364 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1343 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za dva člana Nadzornog odbora Mesne zajednice "Šangaj"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1418 od 08.09.2015.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 113 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1416 od 08.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava za projektno planiranje, izgradnju, kapitalno održavanje i opremanje zgrada i objekata Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, osnovnih i srednjih škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1427 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava za projektno planiranje, izgradnju, kapitalno održavanje i opremanje zgrade i objekata predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, osnovnih i srednjih škola

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/10, strana: 644 od 05.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1427 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/10, strana: 659 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1085 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1172 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 89 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/12, strana: 681 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1420 od 09.09.2015.


Program investicionih aktivnosti Doma "Veternik" u Veterniku za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1419 od 09.09.2015.


Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1419 od 09.09.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1422 od 09.09.2015.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1416 od 08.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1420 od 09.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1436 od 24.09.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 90 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1354 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1431 od 24.09.2015.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 14 od 04.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/06, strana: 106 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/08, strana: 36 od 18.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/08, strana: 74 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 29 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/10, strana: 5 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/10, strana: 3 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/10, strana: 96 od 17.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 69 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/12, strana: 105 od 02.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 128 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 5 od 04.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 5 od 04.09.2015.


Odluka o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 7 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 2 od 17.09.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 53 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 55 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 12 od 04.09.2015.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 2 od 27.08.2015.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca putem razmene neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 1 od 27.08.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Gradska groblja" Kragujevac čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 7 od 04.09.2015.


Odluka o započinjanju procesa izrade i implementacije Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 154 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 16 od 04.09.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na godišnje planove rada predškolskih ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 14 od 04.09.2015.


Poslovnik o radu Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJE NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 10 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 214 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 3 od 17.09.2015.


Poslovnik o radu Komisije za planove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 3 od 17.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 10 od 17.09.2015.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i postupku za izbor programa na otvorenoj sceni za programe mladih grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 8 od 17.09.2015.


Program obnove infrastrukturnih objekata - mostova na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 4 od 04.09.2015.


Program obnove objekata javne namene u nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 1 od 04.09.2015.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrambenih priprema u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 13 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 5 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 2 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 19 od 04.09.2015.


Rešenja o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 18 od 17.09.2015.


Rešenja o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 9 od 27.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o izmeni cene komunalne usluge

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 16 od 17.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradske tržnice" Kragujevac o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 16 od 17.09.2015.


Rešenje o imenovanju LEAR-a - predstavnika grada Kragujevca za upravljanje elektronskim sistemom na sajtu Evropske komisije za program "Horizon 2020", kao deo učešća u bespovratnim sredstvima i nagradama finansiranim od strane Evropske Unije (EU)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 8 od 27.08.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 128 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/15, strana: 1 od 23.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Centralne Komisije za utvrđivanje štete nastale usled požara, udara groma i drugih vanrednih okolnosti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 7 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/15, strana: 46 od 22.07.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 18 od 17.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca razmenom - neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 6 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za davanje preporuka za utvrđivanje visine poreske stope za obračun poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 14 od 17.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu infrastrukturnih projekata za "SLAP informacioni sistem"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 11 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za sprovođenje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 10 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Stručnog radnog tima za pripremu propisa iz oblasti komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 15 od 17.09.2015.


Rešenje o određivanju koordinatora i obrazovanju Radnog tima za izradu plana implementacije Strategije održivog razvoja grada Kragujevca za period 2013. do 2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 12 od 27.08.2015.


Rešenje o određivanju naziva ulice

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 17 od 04.09.2015.


Smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o II rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 4 od 27.08.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti na predlog o odobravanju korekcija stavki realizacije budžeta godišnjeg programa Ženskog rukometnog kluba "Radnički" iz Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/15, strana: 1 od 23.09.2015.


Zaključci o prihvatanju godišnjih izveštaja o radu predškolskih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 13 od 17.09.2015.


Zapisnik o izbornom postupku za imenovanje direktora Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 20 od 04.09.2015.


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 535 od 07.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima prijema dece i načinu regresiranja troškova boravka i užine u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/10, strana: 1 od 08.10.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 530 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 486 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/15, strana: 552 od 30.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima prijema dece u predškolsku ustanovu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/15, strana: 552 od 30.09.2015.


Pravilnik o načinu regresiranja troškova boravka i užine u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/15, strana: 553 od 30.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na cenu grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 547 od 07.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na JKP "Gradska toplana" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 549 od 16.09.2015.


Zaključak o obavezivanju JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 547 od 07.09.2015.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2015. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 549 od 16.09.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 1 od 16.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 3 od 16.09.2015.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 70 od 27.08.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove 203 i 206 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta i zapadno od obilaznice Palić u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 1 od 27.08.2015.


Odluka o načinu postupanja sa leševima životinja i sporednim proizvodima životinjskog porekla na području Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 32/15, strana: 7 od 28.08.2015.


Odluka o pristupanju Grada Subotice članstvu u udruženje Klaster transporta i logistike Vojvodine

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 71 od 27.08.2015.


Odluka o radnom vremenu Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 72 od 27.08.2015.


Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 71 od 27.08.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 34/15, strana: 1 od 28.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava budžeta Grada Subotice za zadovoljavanje potreba mladih na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 74 od 27.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 725 od 27.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalna deponija" Subotica za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 74 od 27.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 32/15, strana: 1 od 28.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Finansijskog plana Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 33/15, strana: 1 od 18.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Majšanski put u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 34/15, strana: 28 od 28.09.2015.


Rešenje o donošenju Plana postavljanja ostalih objekata i opreme na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/15, strana: 18 od 28.09.2015.


Rešenje o donošenju Plana postavljanja zimskih bašti

"Službeni list grada Subotice", broj 32/15, strana: 1 od 28.08.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti omladinskog sektora

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 3 od 16.09.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2015. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 1 od 27.08.2015.


Zaključak o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade u Privrednoj zoni "Mali Bajmok" Kompaniji "Contitech Fluid Serbia D.O.O."

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 33 od 27.08.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)