POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Septembar 2015

Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 25/92, strana: 394 od 24.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Indeksi potrošačkih cena za avgust 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 2 od 21.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra; Radovi

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 2 od 28.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 2 od 04.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 2 od 09.09.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 2 od 24.09.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Kikindski mlin" Kikinda

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 26 od 04.09.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Radio Novi Bečej"

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 26 od 04.09.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Televizija Smederevo"

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 27 od 04.09.2015.


JAVNI poziv za upis besplatnih udela - Informativno javno preduzeće "Preševo"

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 56 od 21.09.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - JIP "Informativni centar Tutin"

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 10 od 14.09.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - JP RTV opštine Kovačica

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 51 od 11.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 8 od 04.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 32 od 24.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 4 od 11.09.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 12 od 21.09.2015.


Kolektivni ugovor Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 68 od 09.09.2015.


Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), Dodatak C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/15, strana: 3 od 03.09.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 25 od 04.09.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 10 od 14.09.2015.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 56 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/15, strana: 4 od 29.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 55 od 21.09.2015.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu sporazuma i protokola

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/15, strana: 2392 od 03.09.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nezavisne procene vrednosti imovine i obaveza banke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za pokretanje postupka restrukturiranja

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 28 od 11.09.2015.


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 88 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 4 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 7 od 04.09.2015.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 55 od 21.09.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 81 od 28.09.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (JKP "7. oktobar" Novi Kneževac)

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 45 od 21.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 25 od 01.09.2015.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 12 od 21.09.2015.


Odluka o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 28 od 11.09.2015.


Odluka o izdavanju bez naknade akcija III emisije ("Kikindski mlin" Kikinda)

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.


Odluka o izdavanju Potvrde o ulasku na teritoriju Republike Srbije za migrante koji dolaze iz zemalja u kojima su njihovi životi u opasnosti

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 22 od 24.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 65 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 24 od 24.09.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene nacionalnog parka Kopaonik na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 70 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 73 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 18 od 04.09.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene izvorišta vodosnabdevanja "Jelašnica" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 17 od 04.09.2015.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 27. februara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 78 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 183 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 47 od 11.09.2015.


Odluka o obrazovanju Budžetskog fona za potrebe vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 11 od 21.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnosti za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 11 od 21.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 6 od 04.09.2015.


Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog savetodavnog komiteta za praćenje primene Haške konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 24 od 24.09.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 22 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za razvoj elektronskog poslovanja

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 7 od 04.09.2015.


Odluka o određivanju subjekata privatizacije od strateškog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 47/15, strana: 3 od 29.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 12 od 21.09.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 41 od 09.09.2015.


Odluka o razrešenju javnotužilačke funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 76 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 192 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 31 od 28.09.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 31 od 28.09.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole i saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 36 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 30 od 28.09.2015.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.


Odluka o usvajanju Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 60 od 09.09.2015.


Odluka o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 6 od 14.09.2015.


Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 68 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.


Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 5 od 14.09.2015.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.


Odluka Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po Predstavci broj 23001/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 41 od 09.09.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 84 od 28.09.2015.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 29 od 24.09.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 24 od 24.09.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 39 od 09.09.2015.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 22 od 04.09.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 43 od 21.09.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-384/2014, Už-8736/2013

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 69 od 28.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 8 od 04.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 80 od 09.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 6 od 11.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 5 od 21.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 4 od 28.09.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 4 od 24.09.2015.


Podaci o iznosu prosečne penzije u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje po kvartalima od 2007. do 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 43 od 21.09.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 22 od 28.09.2015.


Poziv OFA - Organizacije fotografskih autora Beograd za početak pregovora o zaključenju sporazuma kojim se utvrđuje jedinstvena tarifa naknada za iskorišćavanje autorskih dela fotografije

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 80 od 09.09.2015.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 21 od 28.09.2015.


Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 70 od 24.09.2015.


Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 122 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 15 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 75 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 18 od 04.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 25/92, strana: 394 od 24.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu transporta i obaveznom operativnom praćenju opasnog tereta u železničkom saobraćaju, kao i obavezama učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju i u vanrednim događajima

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu vođenja posebne evidencije o licima osuđenim za krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnim licima

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 20 od 04.09.2015.


Pravilnik o načinu, postupku i indikacijama za upućivanje osiguranih lica na lečenje hiperbaričnom oskigenacijom

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 75 od 24.09.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 331 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 13/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 5 od 11.09.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 5 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 13/15, strana: 202 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 5 od 11.09.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 5 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 1 od 11.09.2015.


Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora i načinu njenog izdavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - 30. aprila 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/92, strana: 1086 od 14.05.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 70 od 24.09.2015.


Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 33/99, strana: 536 od 16.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 108/03, strana: 3 od 04.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 49 od 21.09.2015.


Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 41 od 24.09.2015.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 96/11, strana: 10 od 16.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.


Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 63 od 24.09.2015.


Pravilnik o programu osposobljavanja i načinu provere znanja zaposlenih kod učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju, kao i o načinu na koji se postupa sa dokumentacijom o njihovom osposobljavanju

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 73 od 24.09.2015.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 9 od 09.09.2015.


Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 6 od 09.09.2015.


Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 77/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 16 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 6 od 09.09.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 23 od 21.09.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 7/84, strana: 308 od 03.02.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 30 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 23 od 21.09.2015.


Pravilnik o troškovima koje snose treća lica pred Agencijom za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 316 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 39 od 09.09.2015.


Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

"Službeni glasnik RS", broj 58/12, strana: 57 od 13.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 84 od 26.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 21 od 28.09.2015.


Pravilnik o uslovima u pogledu stručne osposobljenosti koje mora da ispunjava ovlašćeno stručno lice koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta, o obrascu Registra ovlašćenih stručnih lica i o izgledu žiga

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 54 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 23 od 11.09.2015.


Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 40 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 23 od 11.09.2015.


Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 21 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 56 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 121 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 43 od 21.09.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 51 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 41 od 21.09.2015.


Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 46 od 21.09.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 38629/07 i 23718/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 49 od 09.09.2015.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 13 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 123 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 48 od 11.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 15 od 04.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 21 od 11.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 37 od 24.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 4 od 09.09.2015.


Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 37 od 24.09.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 12 od 04.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kovačica, Sombor)

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 77 od 24.09.2015.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, kao i upisu promena podataka u Registru

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 76 od 24.09.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 20 od 11.09.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 14 od 04.09.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 38 od 24.09.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 18 od 11.09.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 40 od 24.09.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 82 od 28.09.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 67 od 09.09.2015.


Rešenje o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 2 od 11.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na cenu grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 547 od 07.09.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu rusinske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 18 od 11.09.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Beograd - Voždovac)

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 80 od 09.09.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Sremski Karlovci)

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 83 od 28.09.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 32 od 24.09.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 22 od 11.09.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za poslove veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 6 od 14.09.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 16 od 04.09.2015.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 51 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava

"Službeni glasnik RS", broj 85/07, strana: 34 od 18.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/08, strana: 138 od 07.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 15 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 75 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 50 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 635 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 49 od 11.09.2015.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Argentina, Ujedinjena Republika Tanzanija, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Adis Abebi, Republika Senegal, Islamska Republika Pakistan na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Pekingu)

"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 3 od 09.09.2015.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj i Kraljevini Norveškoj

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 3 od 24.09.2015.


Uputstvo za utvrđivanje referentne i diskontne kamatne stope

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 22 od 04.09.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1384 od 10. avgusta 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 7 od 14.09.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1385 od 10. avgusta 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 79 od 14.09.2015.


Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 3 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 69 od 28.09.2015.


Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 3 od 24.09.2015.


Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 10 od 21.09.2015.


Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 4 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 18 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 24 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 6 od 04.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 3 od 04.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 5 od 21.09.2015.


Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečje nedelje" u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 21 od 24.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 3 od 21.09.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica-Beograd (Batajnica)

"Službeni glasnik RS", broj 69/03, strana: 22 od 07.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 14 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 3 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 22 od 24.09.2015.


Uredba o vojnoj legitimaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 97/09, strana: 4 od 27.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 3 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 3 od 14.09.2015.


Uredba o vojnoj legitimaciji

"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 3 od 14.09.2015.


Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 20 od 24.09.2015.


Zaključak o Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 4 od 28.09.2015.


Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 22 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 79/15, strana: 3 od 14.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1596 od 02.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1597 od 02.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1599 od 02.09.2015.


Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1615 od 16.09.2015.


Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1600 od 02.09.2015.


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1610 od 11.09.2015.


Konkurs - Analiza stanja i procena kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1601 od 02.09.2015.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1589 od 26.08.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1611 od 11.09.2015.


Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1595 od 02.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1606 od 02.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1610 od 11.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1605 od 02.09.2015.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1594 od 02.09.2015.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju statut javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1588 od 26.08.2015.


Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1601 od 02.09.2015.


Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1603 od 02.09.2015.


Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1604 od 02.09.2015.
"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1610 od 11.09.2015.


Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1602 od 02.09.2015.


Odluka o davanju ovlašćenja za registraciju, otvaranje i poslovanje predstavništva Autonomne Pokrajine Vojvodine u Briselu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 978 od 25.11.2010.
"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1593 od 02.09.2015.


Odluka o izdavanju IV emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine bez obaveze objavljivanja prospekta

"Službeni list APV", broj 40/15, strana: 1639 od 23.09.2015.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za migracije

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1550 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1609 od 11.09.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1593 od 02.09.2015.


Odluka o uslovima za angažovanje lica za obavljanje poslova za potrebe poslaničkih grupa u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 31/12, strana: 1614 od 09.11.2012.
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1612 od 16.09.2015.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1588 od 26.08.2015.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1616 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1620 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1618 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1629 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1635 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1623 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1624 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1630 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje radnih mesta istraživača - povratnika iz inostranstva

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1622 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1631 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1627 od 16.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1619 od 16.09.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1587 od 26.08.2015.


Pravilnik o procesu akreditacije osnovnih škola na teritoriji AP Vojvodine po programu "Aktivne škole"

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1614 od 16.09.2015.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1633 od 16.09.2015.


Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1612 od 16.09.2015.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1625 od 16.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1585 od 26.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1585 od 26.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1611 od 16.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1594 od 02.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja (JKP "Vode Vojvodine")

"Službeni list APV", broj 37/15, strana: 1593 od 02.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1609 od 11.09.2015.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1609 od 11.09.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti: programa za stara lica, aktivnosti penzionerskih organizacija

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 30 od 01.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 37 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 47 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 21 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 3 od 01.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 7 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 11 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 22 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 2 od 14.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 31 od 01.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 57 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 32 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/15, strana: 1 od 08.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 6 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 6 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 1 od 08.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 27 od 08.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (gradska opština Stari grad)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 27 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 27 od 08.09.2015.


Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 29 od 01.09.2015.


Odluka o finansiranju potreba i interesa mladih na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 15 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 5 od 08.09.2015.


Odluka o imenovanju koordinatora Kancelarije za mlade gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 83 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 41 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 33 od 08.09.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 5 od 08.09.2015.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportski programa i projekata iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 12 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 5 od 08.09.2015.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 84 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 31 od 08.09.2015.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 31 od 08.09.2015.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 19 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 67 od 14.08.2015.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.


Odluka o potvrđivanju Programa saradnje između grada Beograda (Republika Srbija) i Vlade Moskve (Ruska Federacija) za period 2015-2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Odluka o pristupanju gradske opštine Rakovica "Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade"

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 22 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 13 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 15 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 18 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 26 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 71 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 48 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/10, strana: 5 od 26.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 3 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 5 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 37 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 15 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 19 od 08.09.2015.


Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 2 od 08.09.2015.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 17 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 27 od 01.09.2015.


Odluka o zaštitniku građana gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 7 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 19 od 08.09.2015.


Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 97 od 01.09.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka mandata i utvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 2 od 01.09.2015.


Plan detaljne regulacije područja između auto-puta, kompleksa Beogradske industrije piva i bezalkoholnih pića, kompleksa Železničke stanice "Beograd - Centar" i dela planirane saobraćajnice prvog reda - "Transverzale", gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 53/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Plan detaljne regulacije za blok između ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana (Srpskih vladara) i Kralja Milutina, gradske opštine Savski venac i Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 53/15, strana: 25 od 15.09.2015.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u julu 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 1 od 14.08.2015.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 2 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 18 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 18 od 08.09.2015.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 7 od 08.09.2015.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/15 - Odlukom o stavljanju van snage
"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 6 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 1 od 14.08.2015.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 2 od 01.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 1 od 01.09.2015.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 186 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.


Rešenja o postavljenjima i prestanku funkcija (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 96 od 01.09.2015.


Rešenja o prestanku mandata, izboru, imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 22 od 08.09.2015.


Rešenja o promeni naziva ulica (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 30 od 01.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 34 od 08.09.2015.


Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije (Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 29 od 01.09.2015.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 58 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 16 od 17.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.


Rešenje o prestanku funkcije opštinskog pravobranioca (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 68 od 14.08.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 82/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 36 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/15, strana: 1 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 12 od 17.09.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 12 od 17.09.2015.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1364 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1343 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za dva člana Nadzornog odbora Mesne zajednice "Šangaj"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1418 od 08.09.2015.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 113 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1416 od 08.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava za projektno planiranje, izgradnju, kapitalno održavanje i opremanje zgrada i objekata Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, osnovnih i srednjih škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1427 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava za projektno planiranje, izgradnju, kapitalno održavanje i opremanje zgrade i objekata predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, osnovnih i srednjih škola

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/10, strana: 644 od 05.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1427 od 24.09.2015.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/10, strana: 659 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1085 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1172 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 89 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/12, strana: 681 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1420 od 09.09.2015.


Program investicionih aktivnosti Doma "Veternik" u Veterniku za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1419 od 09.09.2015.


Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1419 od 09.09.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1422 od 09.09.2015.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1416 od 08.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1420 od 09.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1436 od 24.09.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 90 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1354 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1431 od 24.09.2015.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 14 od 04.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/06, strana: 106 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/08, strana: 36 od 18.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/08, strana: 74 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 29 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/10, strana: 5 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/10, strana: 3 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/10, strana: 96 od 17.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 69 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/12, strana: 105 od 02.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 128 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 5 od 04.09.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 5 od 04.09.2015.


Odluka o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 7 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 2 od 17.09.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 53 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 55 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 12 od 04.09.2015.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 2 od 27.08.2015.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca putem razmene neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 1 od 27.08.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Gradska groblja" Kragujevac čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 7 od 04.09.2015.


Odluka o započinjanju procesa izrade i implementacije Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 154 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 16 od 04.09.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na godišnje planove rada predškolskih ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 1 od 17.09.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 14 od 04.09.2015.


Poslovnik o radu Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJE NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 10 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 214 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 3 od 17.09.2015.


Poslovnik o radu Komisije za planove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 3 od 17.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 10 od 17.09.2015.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i postupku za izbor programa na otvorenoj sceni za programe mladih grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 8 od 17.09.2015.


Program obnove infrastrukturnih objekata - mostova na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 4 od 04.09.2015.


Program obnove objekata javne namene u nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 1 od 04.09.2015.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrambenih priprema u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 13 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 5 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 2 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 19 od 04.09.2015.


Rešenja o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 18 od 17.09.2015.


Rešenja o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 9 od 27.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o izmeni cene komunalne usluge

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 16 od 17.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradske tržnice" Kragujevac o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 16 od 17.09.2015.


Rešenje o imenovanju LEAR-a - predstavnika grada Kragujevca za upravljanje elektronskim sistemom na sajtu Evropske komisije za program "Horizon 2020", kao deo učešća u bespovratnim sredstvima i nagradama finansiranim od strane Evropske Unije (EU)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 8 od 27.08.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 128 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/15, strana: 1 od 23.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Centralne Komisije za utvrđivanje štete nastale usled požara, udara groma i drugih vanrednih okolnosti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 7 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/15, strana: 46 od 22.07.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 18 od 17.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca razmenom - neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 6 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za davanje preporuka za utvrđivanje visine poreske stope za obračun poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 14 od 17.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu infrastrukturnih projekata za "SLAP informacioni sistem"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 11 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za sprovođenje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 10 od 27.08.2015.


Rešenje o obrazovanju Stručnog radnog tima za pripremu propisa iz oblasti komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 15 od 17.09.2015.


Rešenje o određivanju koordinatora i obrazovanju Radnog tima za izradu plana implementacije Strategije održivog razvoja grada Kragujevca za period 2013. do 2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 12 od 27.08.2015.


Rešenje o određivanju naziva ulice

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 17 od 04.09.2015.


Smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o II rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 4 od 27.08.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti na predlog o odobravanju korekcija stavki realizacije budžeta godišnjeg programa Ženskog rukometnog kluba "Radnički" iz Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/15, strana: 1 od 23.09.2015.


Zaključci o prihvatanju godišnjih izveštaja o radu predškolskih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 13 od 17.09.2015.


Zapisnik o izbornom postupku za imenovanje direktora Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 20 od 04.09.2015.


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 535 od 07.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima prijema dece i načinu regresiranja troškova boravka i užine u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/10, strana: 1 od 08.10.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 530 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 486 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/15, strana: 552 od 30.09.2015.


Pravilnik o kriterijumima prijema dece u predškolsku ustanovu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/15, strana: 552 od 30.09.2015.


Pravilnik o načinu regresiranja troškova boravka i užine u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/15, strana: 553 od 30.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na cenu grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 547 od 07.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na JKP "Gradska toplana" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 549 od 16.09.2015.


Zaključak o obavezivanju JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/15, strana: 547 od 07.09.2015.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2015. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 549 od 16.09.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 1 od 16.09.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 3 od 16.09.2015.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 70 od 27.08.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove 203 i 206 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta i zapadno od obilaznice Palić u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 1 od 27.08.2015.


Odluka o načinu postupanja sa leševima životinja i sporednim proizvodima životinjskog porekla na području Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 32/15, strana: 7 od 28.08.2015.


Odluka o pristupanju Grada Subotice članstvu u udruženje Klaster transporta i logistike Vojvodine

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 71 od 27.08.2015.


Odluka o radnom vremenu Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 72 od 27.08.2015.


Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 71 od 27.08.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 34/15, strana: 1 od 28.09.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava budžeta Grada Subotice za zadovoljavanje potreba mladih na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 74 od 27.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 725 od 27.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalna deponija" Subotica za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 74 od 27.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 32/15, strana: 1 od 28.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Finansijskog plana Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 33/15, strana: 1 od 18.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Majšanski put u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 34/15, strana: 28 od 28.09.2015.


Rešenje o donošenju Plana postavljanja ostalih objekata i opreme na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/15, strana: 18 od 28.09.2015.


Rešenje o donošenju Plana postavljanja zimskih bašti

"Službeni list grada Subotice", broj 32/15, strana: 1 od 28.08.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti omladinskog sektora

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/15, strana: 3 od 16.09.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2015. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 1 od 27.08.2015.


Zaključak o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade u Privrednoj zoni "Mali Bajmok" Kompaniji "Contitech Fluid Serbia D.O.O."

"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 33 od 27.08.2015.

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)