POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Oktobar 2016

Pravilnik o vijenju zastave trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/98, strana: 1 od 26.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Autentično tumačenje odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodama Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo ("Službeni glasnik RS", broj 15/16)

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Dopuna liste odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem na svom 56. zasedanju (septembar 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 14 od 12.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 9 od 05.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 12 od 21.10.2016.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 56 od 21.10.2016.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 44 od 25.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 56 od 21.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 61 od 28.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 36 od 07.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 26 od 12.10.2016.


Memorandum o razumevanju (MOR) o unapređenju razvoja Informatičkog puta svile za informacionu povezanost između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Nacionalne komisije za reforme i razvoj Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 10 od 19.10.2016.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Kancelarije za informisanje Državnog saveta Narodne Republike Kine o razmeni i saradnji na prijateljskoj osnovi

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 14 od 19.10.2016.


Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske na realizaciji restauracije Ramske tvrđave

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 9 od 19.10.2016.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 41 od 15.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 64/16, strana: 212 od 22.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 20 od 19.10.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.


Odluka da se ne vrši izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kopaonik za period od 2016. do 2026. godine

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 25 od 24.10.2016.


Odluka o adekvatnosti kapitala banke

"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 69 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 3 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 29 od 05.10.2016.


Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2016/2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 5 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 3 od 07.10.2016.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 15 od 28.10.2016.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 27 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 7 od 07.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 73 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 38/97, strana: 777 od 19.08.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 46/01, strana: 2 od 27.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 46/04, strana: 1 od 28.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 71/07, strana: 47 od 27.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 11 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Odbora za realizaciju, praćenje i unapređenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine za period do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 15 od 11.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Odluka o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta unapređenja zemljišne administracije u Srbiji u cilju realizacije obaveza iz Sporazuma o zajmu

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 10 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta za unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 9 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 3 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 11 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za obezbeđivanje uslova za preuzimanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava od strane Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 18 od 28.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta "Obilaznica oko Beograda"

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 12 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije operativnih pitanja u vezi implementacije Okvirnog ugovora o transakciji između Republike Srbije, Etihad Airways pjsc i Air Serbia a.d. Beograd i implementacije Plana restrukturiranja Air Serbia a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Obilaznice oko Beograda" i drugih kapitalnih projekata iz oblasti putne privrede

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 3 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 8 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 12 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 14 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovin

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 11 od 14.10.2016.


Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 22 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 6 od 21.10.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin-Obrenovac

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Odluka o osnivanju ustanove (Nacionalni savet Vlaha)

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 60 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Odluka o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koje se odnose na pravni i faktički položaj RMHK "Trepča" a.d.

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 3 od 12.10.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 43 od 21.10.2016.


Odluka o pristupanju procesu standardizacije bunjevačkog jezika

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 62 od 21.10.2016.


Odluka o proglašenju 2017. i 2018. za godine borbe protiv sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 3 od 12.10.2016.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Mudrakovac i Kruševac

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 9 od 21.10.2016.


Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 14 od 28.10.2016.


Odluka o radu biračkih odbora za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 44 od 21.10.2016.


Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Malezije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 4 od 12.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 8 od 07.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 6 od 21.10.2016.


Odluka o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 81 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 35 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 12 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 5 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 3 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 17 od 28.10.2016.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 17 od 28.10.2016.


Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 62 od 21.10.2016.


Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 62 od 21.10.2016.


Odluka Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 35 od 07.10.2016.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. VIIIU-93/2015

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 36 od 21.10.2016.


Odluka Vlade 01 broj 021-00-3/2016

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 3 od 07.10.2016.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 108 od 10.10.2016.


Odluke o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 59 od 28.10.2016.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 42 od 21.10.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-244/2015, Už-8276/2014

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 19 od 05.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 27 od 12.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 5 od 07.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 67 od 21.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 4 od 28.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 3 od 24.10.2016.


Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 39 od 28.10.2016.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 21 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 55 od 28.10.2016.


Pravilnik o izboru programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva koje realizuju udruženja

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 55 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o izgledu službenog odela inspektora Poreske policije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 17 od 05.10.2016.


Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 60 od 28.10.2016.


Pravilnik o kontroli sistema za klimatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 15 od 07.10.2016.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 7 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Pravilnik o obrascu legitimacije čuvara šuma

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 33 od 07.10.2016.


Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 23 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 48 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 29 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 63 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 53 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 25 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 109 od 10.10.2016.


Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 172 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 50 od 21.10.2016.


Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 4 od 14.10.2016.


Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 63 od 24.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 26 od 09.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 39 od 28.10.2016.


Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 39 od 28.10.2016.


Pravilnik o sadržini i izgledu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 30 od 21.10.2016.


Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 203 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 100 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 12 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 53 od 28.10.2016.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 80 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 8 od 02.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 55 od 28.10.2016.


Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 27 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 45 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 133 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 25 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 26 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 40 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 130 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 46 od 21.10.2016.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/10, strana: 33 od 15.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 6 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 275 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

PAŽNJA - primenjuje se od 15. decembra 2016. godine, osim izuzetaka iz člana 36.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslovima za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 22 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o vijenju zastave i isticanju obeležja na brodovima i drugim plovilima

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Pravilnik o vijenju zastave trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/98, strana: 1 od 26.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Protokol o saradnji u traženju nestalih lica između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 9 od 19.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 16 od 05.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 25 od 21.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 32 od 28.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na kandidaturu sportskih saveza za organizovanje sportskih manifestacija

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 21 od 12.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje između lokalnih samouprava

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 22 od 12.10.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksinac, Bor, Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 26 od 24.10.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Čačak, Čajetina)

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 61 od 28.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjim direktora javnih preduzeća (Ljubovija)

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 26 od 12.10.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Surdulica, Pančevo, Pećinci)

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 63 od 21.10.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Zvečan, Vlasotince)

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 31 od 05.10.2016.


Rešenja o razrešenju i postavljenju pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 60 od 28.10.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 27 od 21.10.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 29 od 28.10.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 26 od 21.10.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 14 od 07.10.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 23 od 12.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Karate federacije Srbije za organizovanje Evropskog seniorskog karate šampionata

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 32 od 28.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Dimitrovgrad, Republika Srbija i opštine Asenovgrad, Republika Bugarska

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 32 od 28.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Svilajnac" u Svilajncu

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 28 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 16 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 36 od 21.10.2016.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 36 od 21.10.2016.


Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 6 od 19.10.2016.


Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 5 od 19.10.2016.


Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 5 od 19.10.2016.


Sporazum o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/12, strana: 56 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 1 od 19.10.2016.


Statut Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 33 od 28.10.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Socijalističkoj Republici Vijetnam na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Džakarti

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti opunomoćenih ambasadora Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1140 od 9. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 10 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1211 od 20. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 12 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1320 od 26. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 13 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1321 od 26. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 15 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1354 od 5. avgusta 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 16 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1645 od 7. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 18 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1758 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 19 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1759 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 20 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1760 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 22 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1761 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 23 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/933 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 4 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/934 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 4 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/935 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 6 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/936 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 8 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/996 od 16. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 9 od 24.10.2016.


Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 3 od 28.10.2016.


Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 4 od 28.10.2016.


Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 7 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 4 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 5 od 21.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 13 od 28.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 12 od 28.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 3 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 4 od 21.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 7 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 3 od 12.10.2016.


Zaključak 05 broj 011-4265/2013 - o usvajanju obrazaca za popunjavanje instrumenata za usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 24 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 29 od 21.10.2016.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (PAŽNJA - važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 14 od 09.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 19 od 05.10.2016.


Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 20 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 3 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 27 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 3 od 24.10.2016.


Deklaracija "Jaka obnovljena regionalna politika za sve regije nakon 2020. godine"

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1385 od 15.09.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1806 od 19.10.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1389 od 15.09.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1687 od 10.10.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1801 od 19.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1713 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1700 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1726 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1740 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1754 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1773 od 19.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1690 od 10.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i druge opreme zdravstvenim ustanovama u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1678 od 05.10.2016.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1692 od 10.10.2016.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1695 od 10.10.2016.


Javni poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za dodelu godišneg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1801 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada - sanacija, rekultivacija postojećih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1699 od 13.10.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1800 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 268 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Automne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1789 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1794 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 262 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1667 od 30.09.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 273 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.
"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1685 od 10.10.2016.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1684 od 10.10.2016.


Konkurs za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1795 od 19.10.2016.


Konkurs za registriranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za period septembar-decembar 2016. godine

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1686 od 10.10.2016.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1808 od 19.10.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 812 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 44/16, strana: 1287 od 20.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1322 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 818 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na akt o proceni vrednosti osnovnog kapitala

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1428 od 28.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na završni račun

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1671 od 05.10.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.


Odluka o izboru zamenika pokrajinskog sekretara

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1383 od 15.09.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za kontrolu i utvrđivanje efekata realizacije ugovora o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i ugovora o načinu realizacije obaveza o plasmanu dela proizvoda

"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1321 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1386 od 15.09.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija sa elementima inovacione delatnosti i podsticajima zapošljavanja u APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 9 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1771 od 19.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1715 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1702 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1728 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1742 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1756 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1774 od 19.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1722 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1708 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1735 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1749 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1762 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1780 od 19.10.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Odluke o razrešenju i imenovanju

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1428 od 28.09.2016.


Odluke o razrešenju i imenovanju

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2063 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1435 od 30.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2303 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1427 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2301 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1426 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2310 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1425 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1412 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1412 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1379 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 73 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1380 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 80 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 213 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1407 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1407 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2269 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1417 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljšta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2304 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 276 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1420 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o upotrebi istorijskog znamenja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/02, strana: 123 od 08.07.2002.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 2/04, strana: 17 od 27.02.2004.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1379 od 15.09.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1802 od 19.10.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1391 od 15.09.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 263 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičnu nastavu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1683 od 10.10.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstava poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1785 od 19.10.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1791 od 19.10.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 259 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 270 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.
"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1688 od 10.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1691 od 10.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1693 od 10.10.2016.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1676 od 05.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1403 od 21.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1771 od 19.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1673 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima i davanjima saglasnosti

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1386 od 15.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Somboru

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1799 od 19.10.2016.


Rešenje o imenovanju

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Rešenje o odobravanju izdavanja udžbenika

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1394 od 15.09.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1771 od 19.10.2016.


Rešenje o stavljanju van snage Rešenja broj 022-612/2016 od 26. septembra 2016. godine

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1772 od 19.10.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1403 od 21.09.2016.


Uputstvo o bližem uređivanju korišćenja simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Uputstvo o bližem uređivanju upotrebe grba Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 18/03, strana: 408 od 31.12.2003.
"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Cenovnik usluga JKP "Parking servis" za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 1 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 17 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 7 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/11, strana: 2 od 28.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11, strana: 2 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 1 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/15, strana: 2 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 83 od 30.09.2016.


Javni konkurs za izbor direktora JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 2 od 16.09.2016.


Javni konkurs za izbor direktora JKP "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 1 od 16.09.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 51 od 30.09.2016.


Koncesioni akt za finansiranje nabavke i predaje gradu Beogradu radi postavljanja određenih elemenata urbane opreme koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranje nabavke, postavljanje, održavanje i komercijalno korišćenje određenih elemenata urbane opreme koji se mogu komercijalno koristiti

"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 18 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 13 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 29 od 05.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 90/15, strana: 1 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 3 od 03.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 26 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 1 od 17.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 22 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 26 od 12.09.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 5 od 30.09.2016.


Odluka o cenovniku osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Odluka o cenovniku ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 4 od 26.05.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Odluka o Cenovniku ostalih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 57 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 29 od 05.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 37 od 30.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 51 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 58 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 41 od 30.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 45 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 19 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 14 od 07.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 45 od 30.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac, naselje Padina

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunum", sektor 1, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunum", sektor 5, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 1 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Odluka o mesnim zajednicama (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 16 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 22 od 30.09.2016.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 35 od 17.10.2016.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 47 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 40 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 51 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 18 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 144 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 4 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 35 od 17.10.2016.


Odluka o nagradama gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst - sa 35/09)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 63 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 95 od 03.10.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 35 od 30.09.2016.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Odluka o osnivanju i radu službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/95, strana: 387 od 29.09.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/01, strana: 121 od 15.02.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/02, strana: 34 od 15.02.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 77 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 19 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 39 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 99 od 03.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/07, strana: 13 od 29.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 10 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 95 od 05.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 55 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 23 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 14 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 61 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 103 od 03.10.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture gradske opštine Stari grad "Parobrod"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 21 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 10 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 11 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 22 od 30.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 22 od 30.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta JP za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 48 od 30.09.2016.


Odluka o refinansiranju kredita (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 29 od 30.09.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Pijace i zelenilo Grocka" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 48 od 05.10.2016.


Odluka o ustupanju prava upravljanja na korišćenje nepokretnosti Kulturnoj ustanovi "Galerija 73" (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 27 od 05.10.2016.


Odluka o usvajanju Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici JKP "Toplovod" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 38 od 17.10.2016.


Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 57 od 12.09.2016.


Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta za finansiranje nabavke i predaje gradu Beogradu radi postavljanja određenih elemenata urbane opreme koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranje nabavke, postavljanje, održavanje i komercijalno korišćenje određenih elemenata urbane opreme koji se mogu komercijalno koristiti

"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 6 od 05.10.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 53 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 56 od 12.09.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 13 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o završnom budžetu gradske opštine Vračar za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 4 od 12.09.2016.


Odluke o davanju saglasnosti, odobravanju i prihvatanju akata javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 57 od 12.09.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 4 od 30.09.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 1 od 03.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 27 od 05.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 3 od 12.09.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 31 od 30.09.2016.


Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 3 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Plan detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do auto-puta, gradske opštine Zemun i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 99/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije naselja Krnjača - opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 1 od 30.09.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci celina G, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 4 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije prostorno kulturno istorijske celine Topčider - faza II, celina 1, gradske opštine Čukarica i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 98/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije za izgradnju (rekonstrukciju) saobraćajnice od puta za PK "Mladost" na teritoriji gradske opštine Obrenovac do naselja Boljevci na teritoriji gradske opštine Surčin, sa mostom preko Save - druga faza

"Službeni list grada Beograda", broj 98/16, strana: 22 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije za područje između ulica: Pilota Mihaila Petrovića, Vidikovački venac i Ibarske magistrale, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 99/16, strana: 29 od 05.10.2016.


Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beograd (celine I - XIX)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/16, strana: 1 od 21.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 37 od 05.10.2016.


Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 37 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Plan postavljanja privremenih objekata na području gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 16 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 51 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Pravila Beogradskih muzičkih svečanosti - BEMUS

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 10 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskih muzičkih svečanosti - BEMUS-a

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 44 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 10 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog džez festivala

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 11 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog džez festivala

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 43 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 11 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 8 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala - BITEF

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala - BITEF-a

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 51 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog letnjeg festivala - BELEF

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 6 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog letnjeg festivala - BELEF

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 14 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 6 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog sajma knjiga

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 9 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog sajma knjiga

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 53 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 9 od 05.10.2016.


Pravila Filmskog festivala u Sopotu

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 52 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 4 od 05.10.2016.


Pravila Filmskog festivala u Sopotu - SOFEST

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 4 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog filmskog festivala - FEST-a

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 48 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog filmskog festivala FEST

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog susreta dece Evrope "Radost Evrope"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 12 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog susreta dece Evrope "Radost Evrope"

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 46 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 12 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog takmičenja muzičke omladine

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 6 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 13 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog takmičenja muzičke omladine

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 13 od 05.10.2016.


Pravila Oktobarskog salona

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 5 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Pravila Oktobarskog salona

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 1 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 3 od 16.09.2016.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 55 od 05.10.2016.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 1 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 80 od 30.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 109 od 03.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 30 od 30.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 15 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 59 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 6 od 16.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 50 od 12.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 15 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i izborima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 58 od 12.09.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku funkcija (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 107 od 03.10.2016.


Rešenja o prestanku mandata i postavljenju opštinskog pravobranioca gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 50 od 12.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije i postavljenju opštinskog pravobranioca (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 30 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na akte javnog preduzeća (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 6 od 16.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 82 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za parkiranje vozila povlašćenih kategorija korisnika na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 83 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika (JKP "Obrenovac")

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 34 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se usvaja Statut JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni Cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 38 od 17.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o cenovniku ostalih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku NO JP Sportsko-kulturni centar "Obrenovac " u Obrenovcu o četvrtoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 38 od 17.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 14 od 05.10.2016.


Rešenje o imenovanju direktora JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o izboru stalnih i povremenih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 7 od 16.09.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac naselje Padina

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 3 od 30.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 15 od 05.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 49 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/15, strana: 49 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 5 od 16.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 9 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 21 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 23 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 2 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 29 od 30.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 5 od 16.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 70 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 21 od 22.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 2 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/16, strana: 54 od 01.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 1 od 19.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 1 od 12.09.2016.


Rešenje o postavljenju načelnice Uprave gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 37 od 17.10.2016.


Rešenje o prestanku funkcije člana Izborne komisije (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 34 od 30.09.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunom", sektor 5, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 2 od 30.09.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunum", sektor 1, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 1 od 30.09.2016.


Statut Advokatske komore Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/00, strana: 285 od 12.05.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/01, strana: 371 od 23.05.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 38 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/07, strana: 32 od 17.10.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 52 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Statut Advokatske komore Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 4/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 7 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 22 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - Odlukom o prestanku važenja Uputstva
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 63 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 35 od 30.09.2016.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/09, strana: 240 od 27.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/10, strana: 287 od 15.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/10, strana: 1293 od 10.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/11, strana: 618 od 27.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/11, strana: 749 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 86 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 341 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2414 od 17.10.2016.


Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Policijskoj upravi Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2420 od 17.10.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Gradskog groblja u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2332 od 28.09.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulazim pravcima između Temerinske ulice, Puta Šajkaškog odreda i Kanala Dunav-Tisa-Dunav, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2334 od 28.09.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1952 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/16, strana: 2164 od 09.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2361 od 04.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2385 od 07.10.2016.


Odluka o pristupanju grada Novog Sada Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka doo Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.


Odluka o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2420 od 17.10.2016.


Odluka o proglašenju počasnog građanina Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2411 od 17.10.2016.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2215 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2310 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2227 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2319 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2223 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2321 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2234 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1226 od 19.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2323 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2232 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2327 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2231 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2325 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2221 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2317 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2235 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2326 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2193 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2313 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari grad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2199 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1802 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2328 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2328 od 28.09.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2219 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 372 od 25.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1801 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2312 od 28.09.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 34 od 21.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1783 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2287 od 28.09.2016.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.


Odluka o taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.


Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1894 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 81 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 956 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 161 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2330 od 28.09.2016.


Odluke o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2412 od 17.10.2016.


Odluke o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2411 od 17.10.2016.


Poslovnik Skupštine grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/10, strana: 257 od 29.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/10, strana: 305 od 21.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 157 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/11, strana: 617 od 27.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/16, strana: 2435 od 18.10.2016.


Poslovnik Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/16, strana: 2435 od 18.10.2016.


Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Sada u 2017. i 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2367 od 07.10.2016.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 209 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2381 od 07.10.2016.


Program praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji grada Novog Sada u 2016, 2017. i 2018. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 2 od 11.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2367 od 07.10.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2361 od 04.10.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2391 od 07.10.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2401 od 14.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2383 od 07.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2336 od 28.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2359 od 04.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2399 od 14.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2385 od 07.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2343 od 28.09.2016.


Rešenja o prestanku dužnosti, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2422 od 17.10.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2413 od 17.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti (Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2362 od 04.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na akt javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2421 od 17.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu, sa Rešenjem o imenovanju Komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2342 od 28.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 440 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1948 od 10.11.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2421 od 17.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2016/2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2399 od 14.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 193 od 22.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2372 od 07.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 37 od 28.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1302 od 11.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2379 od 07.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 214 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1303 od 11.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/16, strana: 1967 od 05.08.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2369 od 07.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 197 od 22.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1979 od 25.08.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2377 od 07.10.2016.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/16, strana: 201 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2400 od 14.10.2016.


Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 140 od 27.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 98 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 238 od 18.10.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluku javnog preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 1 od 14.10.2016.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 25 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 80 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 222 od 18.10.2016.


Odluka o imenovanju energetskog menadžera grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 1 od 14.10.2016.


Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Centra - Stara varoš" uz Ulicu kralja Petra I u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 216 od 18.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela stare Varoši" uz ulicu Srpskih dobrovoljaca u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 215 od 18.10.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 60 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 102 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 218 od 18.10.2016.


Odluka o obrazovanju gradskih robnih rezervi i realizaciji programa za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 34/09)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 12 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 21 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 28 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 220 od 18.10.2016.


Odluka o obrazovanju robnih rezervi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 220 od 18.10.2016.


Odluka o određivanju visine naknade za priključak na sistem daljinskog grejanja u gradu Kragujevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/16 - Odlukom o ukidanju Odluke
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/10, strana: 6 od 29.01.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 2 od 11.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Urbanizam - Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 82 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 58 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 49 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 226 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 93 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 65 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 59 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 39 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 227 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 3 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 1 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 226 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 258 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 23 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 29 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 16 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 32 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 12 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 227 od 18.10.2016.


Odluka o pristupanju izradi Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2017-2020. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 239 od 18.10.2016.


Odluka o pristupanju izradi Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 238 od 18.10.2016.


Odluka o pristupanju Kancelarije za mlade grada Kragujevca Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 240 od 18.10.2016.


Odluka o raspolaganju neizgrađenim građevinskim zemljištem u javnoj svojini bez naknade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 3 od 18.10.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 1 od 11.10.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 228 od 18.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 1 od 18.10.2016.


Plan generalne regulacije "Naselja Maršić"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 157 od 18.10.2016.


Plan generalne regulacije "Naselje Erdeč"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 85 od 18.10.2016.


Plan generalne regulacije "Naselje Stanovo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 4 od 18.10.2016.


Program obeležavanja 21. oktobra 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 4 od 14.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o realizaciji godišnjih programa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 7 od 11.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 242 od 18.10.2016.


Rešenje o dodeli mandata kandidatu za odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 7 od 14.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 240 od 18.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 63 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 240 od 18.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa, projekata i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 15 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 29 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 7 od 14.10.2016.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela naselja Stara radnička kolonija - blok Plaza"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Zaključci o prihvatanju finansijskih izveštaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 3 od 11.10.2016.


Pravilnik o utvrđivanju prava na jednokratnu pomoć u naturi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/16, strana: 551 od 27.10.2016.


Pravilnik o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava na korišćenje narodne kuhinje u organizaciji Crvenog krsta Zrenjanin i grada Zrenjanina u periodu od 21.11.2016. do 21.05.2017. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/16, strana: 549 od 27.10.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 7 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 2 od 29.09.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove 196 i 197 južno od železničke pruge Subotica - Segedin namenjene za komercijalne funkcije

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 196 od 29.09.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Aleksandrovo" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 229 od 29.09.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ Mali Radanovac između ulica Bele Bartoka, Ljube Šercera, Edvarda Rusijana i Šandora Lifke

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 155 od 29.09.2016.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 51 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 284 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 4 od 20.10.2016.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 1 od 20.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza (bivši kompleks kasarne "Kosta Nađ")

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 153 od 29.09.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 2 od 20.10.2016.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 26 od 20.10.2016.


Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 14 od 20.10.2016.


Odluka o određivanju pravca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 284 od 29.09.2016.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 6 od 20.10.2016.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 153 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 71 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 290 od 29.09.2016.


Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 158 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 101 od 02.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 295 od 29.09.2016.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća "Privredno-tehnološki parkovi Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 13 od 20.10.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 1 od 29.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice" (prečišćen tekst - sa 44/2015)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 323 od 12.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/15, strana: 1 od 18.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 6 od 20.10.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - Javnog poduzeća "Radio Subotica" Subotica - Szabadkai Radio Kozvallalat Szabadka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 65 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 37 od 17.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.


Odluka o sahranjivanju i grobljima

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 164 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 323 od 29.09.2016.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 288 od 29.09.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada Banja Luka, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 283 od 29.09.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada prefekture Šaosing, Narodna Republika Kina

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 282 od 29.09.2016.


Pravila o radu distributivnog sistema

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 121 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 4 od 13.10.2016.


Pravilnik o merilima za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/16 - Odlukom o stavljanju van snage Pravilnika
"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 3 od 10.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 4 od 13.10.2016.


Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Subotice za period od 1. jula 2016. do 30. juna 2018. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 301 od 29.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 324 od 29.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 14 od 20.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 295 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 320 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 305 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 5 od 20.10.2016.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 17 od 20.10.2016.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i postavljenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 46/16, strana: 1 od 19.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Pravilnika (Direkcija za izgradnju grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 46/16, strana: 2 od 19.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Direkcija za izgradnju grada Subotice" o promeni poslovnog imena

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 6 od 20.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 1 od 13.10.2016.


Rešenje o donošenju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 31 od 20.10.2016.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje"

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 12 od 20.10.2016.


Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja uz Plan detaljne regulacije za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od Ulice Partizanskih baza (bivši kompleks kasarne "Kosta Nađ") na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 2 od 13.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja grada Subotice, sa Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 71 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 16 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 143 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 15 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 15 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 16 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Odbora za komemoraciju nevinim žrtvama stradalim 1944. i 1945. godine na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 3 od 13.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 2 od 13.10.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 1 od 13.10.2016.


Rešenje o razrešenju pomoćnika gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 54 od 20.10.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 1 od 29.09.2016.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 2 od 29.09.2016.


 


INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)