POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Maj 2016

Indeksi potrošačkih cena za april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 36 od 13.05.2016.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 29 od 06.05.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 14 od 18.05.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 10 od 25.05.2016.


Lista najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 32 od 06.05.2016.


Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 113 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 10 od 13.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 38 od 25.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 58 od 18.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 134 od 31.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 37 od 13.05.2016.


Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 49 od 18.05.2016.


Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd u uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 12 od 18.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 37 od 25.05.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija Kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, Informatike i računarstva i studijskog programa osnovnih strukovnih studija Kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2016/2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 13 od 18.05.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 127 od 31.05.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 14 od 13.05.2016.


Odluka o dopuni Odluke o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 11 od 13.05.2016.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 5 od 06.05.2016.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 13 od 18.05.2016.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda Ravanica d.o.o. Ćuprija

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 6 od 06.05.2016.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Plana zaštite voda od zagađivanja na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 31 od 25.05.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 34 od 04.03.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 86 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/12, strana: 30 od 20.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 36 od 13.05.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 5 od 06.05.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 26 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 10 od 25.05.2016.


Odluka o obrazovanju Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 18 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 6 od 06.05.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za borbu protiv krijumčarenja duvana

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 14 od 18.05.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda advokata

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 125 od 31.05.2016.


Odluka o promeni naziva Visoke tehnološke škole strukovnih studija Šabac

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 10 od 25.05.2016.


Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1. januar - 31. decembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 31 od 06.05.2016.


Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 36 od 25.05.2016.


Odluka o visini naknade za izdavanje licence, privremene licence i obnavljanje licence za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 33 od 06.05.2016.


Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 30 od 06.05.2016.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 128 od 31.05.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 35 od 18.05.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 45/16 od 06.05.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 11 od 13.05.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-420/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 34 od 18.05.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 3 od 18.05.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 2 od 06.05.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 2 od 25.05.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 2 od 31.05.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 36 od 25.05.2016.


Pravilnik o aerodromskim naknadama

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 76 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 36 od 25.05.2016.


Pravilnik o bližim uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode, procese i usluge

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 11 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 3 od 31.05.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 3 od 31.05.2016.


Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 22/05, strana: 4 od 08.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/08, strana: 17 od 12.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 11 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 27 od 25.05.2016.


Pravilnik o Klasifikaciji osnova privremenog ograničenja prava

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 30 od 25.05.2016.


Pravilnik o likvidnosti brokersko-dilerskog društva

PAŽNJA - počinje da se primenjuje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 20 od 13.05.2016.


Pravilnik o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 25 od 13.05.2016.


Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 27 od 13.05.2016.


Pravilnik o načinu i uslovima elektronske obrade i korišćenja podataka Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 30 od 25.05.2016.


Pravilnik o načinu vođenja, sadržini i obrascu evidencije ovlašćenja za obavljanje stručnog pregleda žičara

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 33 od 25.05.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/16, strana: 1 od 05.05.2016.


Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.


Pravilnik o obrascu prijave za javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 74 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 19 od 18.05.2016.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 1/10, strana: 3 od 10.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 191 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 126 od 29.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 98 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/16, strana: 1 od 17.05.2016.


Pravilnik o planu udžbenika za stručne predmete u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 6/16, strana: 1 od 17.05.2016.


Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 24 od 25.05.2016.


Pravilnik o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 166 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 4 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 24 od 13.05.2016.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 30 od 06.05.2016.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 38 od 18.05.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Suva planina"

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 51 od 18.05.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 22 od 25.05.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslovima za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 22 od 25.05.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 44/07, strana: 17 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 18 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 243 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 114 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 20 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 43 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 69 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 126 od 31.05.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.


Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 33 od 18.05.2016.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 8 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 25 od 25.05.2016.


Pravilnik o ustupanju neiskorišćenih prava javnih medijskih servisa na emitovanje radijskih, televizijskih i drugih medijskih sadržaja od izuzetnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 32 od 13.05.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 18 od 06.05.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 3 od 05.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 27 od 25.05.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 27 od 25.05.2016.


Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 22 od 25.05.2016.


Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 60 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 22 od 25.05.2016.


Rešenja Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 35 od 13.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 17 od 18.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 10 od 06.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 14 od 25.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje između opština

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 11 od 06.05.2016.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta u nacionalnim savetima

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 37 od 18.05.2016.


Rešenja o ovlašćenju (Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 14 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 31 od 06.05.2016.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 10 od 06.05.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 31 od 25.05.2016.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 27 od 06.05.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 11 od 06.05.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 18 od 06.05.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 4 od 13.05.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 15 od 25.05.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 34 od 13.05.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za prenos portfelja neživotnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 14 od 13.05.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bačka Palanka)

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 135 od 31.05.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Obrenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 40 od 25.05.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 37 od 25.05.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 134 od 31.05.2016.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će privremeno obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 13 od 25.05.2016.


Rešenje o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 9 od 06.05.2016.


Rešenje o prestanku obavljanja delatnosti izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 26 od 06.05.2016.


Rešenje o prestanku rada na položaju generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 31 od 06.05.2016.


Rešenje o prestanku rada na položaju rukovodioca Sektora za opšte i zajedničke poslove stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 33 od 13.05.2016.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 17 od 18.05.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 10 od 13.05.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 10 od 13.05.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 15 od 25.05.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 4 od 13.05.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.


Statut Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 25 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 125 od 31.05.2016.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 117 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 64 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 37 od 25.05.2016.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.


Ukaz o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/137 od 26. februara 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 23 od 06.05.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/283 od 24. februara 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 25 od 06.05.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/302 od 25. februara 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 22 od 06.05.2016.


Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 80/92, strana: 2788 od 06.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 4 od 06.05.2016.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 3 od 18.05.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 3 od 06.05.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 36 od 25.05.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 50 od 18.05.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 33 od 06.05.2016.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/16, strana: 759 od 04.05.2016.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list APV", broj 30/16, strana: 785 od 17.05.2016.


Javni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima sa teritorije AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 783 od 11.05.2016.


Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 758 od 27.04.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 812 od 25.05.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 818 od 25.05.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 809 od 25.05.2016.


Odluka o donošenju Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 769 od 11.05.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.


Rešenja o davanju lovišta na gazdovanje

"Službeni list APV", broj 30/16, strana: 787 od 17.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 757 od 27.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 765 od 09.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 797 od 23.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 748 od 22.04.2016.


Rešenja o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 798 od 23.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 748 od 22.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 819 od 25.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 795 od 23.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 775 od 11.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 757 od 27.04.2016.


Rešenja o postavljanju stalnih sudskih prevodilaca

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 799 od 23.05.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 764 od 09.05.2016.


Rešenja o ustanovljenju, izmenama i prestanku ustanovljenja lovišta

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 758 od 27.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 822 od 25.05.2016.


Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika na jeziku nacionalne manjine

"Službeni list APV", broj 30/16, strana: 788 od 17.05.2016.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova sekretara Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 764 od 09.05.2016.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 821 od 25.05.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 798 od 23.05.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 775 od 11.05.2016.


Cenovnik osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35-16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 1 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 18 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 11 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.


Cenovnik ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac (prečišćen - sa 57/12)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 15 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 34 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 18 od 11.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 4 od 26.05.2016.


Izmene i dopune Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra od Ulice starca Vujadina do ulice Stanislava Sremčevića, blokovi B15, B16, B21, B22, B23, C18, C22, C23, C24, C25, C26, za blok B15 - između ulica Gajeve, Kajmakčalanske, Starca Vujadina i Bulevara kralja Aleksandra, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 45/16, strana: 39 od 28.04.2016.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 6 od 27.04.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 6 od 26.05.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 51 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 5 od 22.04.2016.


Odluka o cenovniku osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.


Odluka o cenovniku ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 4 od 26.05.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/16, strana: 19 od 04.05.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata u Skupštini gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 56 od 28.04.2016.


Odluka o finansiranju ili sufinansiranju projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Beograda koje realizuju udruženja

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 40 od 28.04.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 1 od 07.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka 18, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 24 od 28.04.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Tošin bunar, Trogirske, Petra Kočića i Skadarske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 22 od 28.04.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od bulevara Arsenija Čarnojevića do ulice Prilaz) do ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 20 od 28.04.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za područje između kompleksa Toplane, Ulice savski nasip, mosta Gazela i reke Save, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 23 od 28.04.2016.


Odluka o konačnom broju upisanih birača u birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 25 od 22.04.2016.


Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 32 od 28.04.2016.


Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 29 od 28.04.2016.


Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja ženskog preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 30 od 28.04.2016.


Odluka o načinu, uslovima, kriterijumima i merilima za dodelu poslovnog prostora koji je u javnoj svojini grada Beograda u zakup pod posebnim uslovima u cilju podsticanja samozapošljavanja i proširenja poslovanja

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 26 od 28.04.2016.


Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se ne kategorizuju, a koji se nalaze u stambenim zgradama

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 35 od 28.04.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 38 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 31 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 40 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 3 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 50 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 20 od 22.04.2016.


Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 16 od 28.04.2016.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 41 od 28.04.2016.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 7 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 39 od 28.04.2016.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za radnu 2016/17. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 39 od 28.04.2016.


Odluka o proglašenju zaštićenog staništa "Veliko blato"

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 42 od 28.04.2016.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 25 od 28.04.2016.


Odluka o upotrebi grba i zastave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 18/03, strana: 645 od 07.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/09, strana: 8 od 17.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 2 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Odluka o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja likvidacionog upravnika za 2015. godinu o sprovedenim radnjama u postupku redovne likvidacije ustanove kulture "Jugokoncert"

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 46 od 28.04.2016.


Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja likvidacionog upravnika za 2015. godinu o sprovedenim radnjama u postupku redovne likvidacije ustanove kulture Belef centar - u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 46 od 28.04.2016.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/16, strana: 27 od 23.04.2016.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača za područje grada Beograda - gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 21 od 22.04.2016.


Odluka o utvrđivanju ukupnog broja birača upisanih u jedinstveni birački spisak koji se vodi za područje opštine Beograd - Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 5 od 22.04.2016.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/16, strana: 1 od 23.04.2016.


Plan detaljne regulacije bloka 51 u Novom Beogradu (prva faza)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/03, strana: 1220 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/16, strana: 32 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije bloka između planirane saobraćajnice Severna tangenta, Ulice cara Dušana, produžetka planirane saobraćajnice C-8 i reke Dunav, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 42/16, strana: 25 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Maglajske, Ljutice Bogdana, Šekspirove i Jezdićeve - gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/16, strana: 20 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije blokova 15 i 16 između ulica: Makenzijeve, Alekse Nenadovića, Njegoševe, Beogradske i Trga Slavija, opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 40/16, strana: 29 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje od ulice Gospodara Vučića do ulica Mite Ružića i Mis Irbijeve, blokovi D1-D3, D21, D22, D27-D35

"Službeni list grada Beograda", broj 41/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije dela naselja Batajnica - naselje "Šangaj", gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije dela naselja Mirijevo, deo makrograđevinskog bloka B - gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/16, strana: 15 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije dela privredne zone u Vrčinu, GO Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 44/16, strana: 44 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije fekalnog kolektora od Rakovica sela (Bulevar oslobođenja) do postojećeg kolektora u Resniku i regulacije Rakovičkog i Miloševog potoka (I faza), gradske opštine Voždovac i Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 45/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 39/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u bloku na uglu ulica Ugrinovačka i Slavonska, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/16, strana: 41 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije područja između ulica: dr Milutina Ivkovića, Bulevara oslobođenja, Zvečanske, Bulevara mira, ulice između Bulevara mira i Bulevara oslobođenja, Humske i Dinarske, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 40/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije područja između ulica: Živka Petrovića, Milana Uzelca, Mozerove i novoplaniranih saobraćajnica u bloku između ulica Živka Petrovića i Železničke, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 44/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) - II faza, od pristupnog puta ka kompleksu trafo stanice "Beograd 20" do auto-puta i veze sa novom Mokroluškom ulicom (petlja "Lasta")

"Službeni list grada Beograda", broj 42/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije sportsko-rekreativne zone "Očaga" u Lazarevcu, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 47/16, strana: 43 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone promera 700 mm - promera 500 mm od postojećeg vodovoda promera 700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda promera 400 mm u ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 44/16, strana: 36 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije za primarne objekte bolečkog kanalizacionog sistema - I faza, gradske opštine Voždovac, Zvezdara i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 47/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljnje regulacije naselja Banjica - kompleks između ulica Crnotravske, Bulevara oslobođenja (Bulevar JA), Beranske, Borske i Kaljavog potoka - GO Voždovac, GO Rakovica i GO Savski venac - II faza

"Službeni list grada Beograda", broj 41/16, strana: 38 od 28.04.2016.


Plan generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu (I faza, I etapa) - celina B3

"Službeni list grada Beograda", broj 44/16, strana: 26 od 28.04.2016.


Plan generalne regulacije za naselje Ugrinovci, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 38/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izborne nadležnosti grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 1 od 22.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 14/96, strana: 325 od 20.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) srednjeg grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 35/03, strana: 1450 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/04, strana: 74 od 01.03.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) Velikog grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 2 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) zastave grada Beograda i grafičkim standardima za njeno prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 8/97, strana: 201 od 14.05.1997.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 48 od 28.04.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Infostan tehnologije"

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 48 od 28.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o cenovniku osnovnih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 2 od 26.05.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o cenovniku ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma zdravlja Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 47 od 28.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 1 od 26.05.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 2 od 26.05.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 6 od 26.05.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 26 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 12 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 20 od 25.04.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica Tošin bunar, Trogirske, Petra Kočića i Skadarske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 5 od 27.04.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od bulevara Arsenija Čarnojevića do ulice Prilaz) do ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 1 od 26.05.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 70 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 21 od 22.04.2016.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 1 od 27.04.2016.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 1 od 27.04.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka 18, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 3 od 27.04.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između kompleksa Toplane, ulice Savski nasip, mosta Gazela i reke Save, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 2 od 27.04.2016.


Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu zaštitnika građana za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/16, strana: 1 od 04.05.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 52 od 28.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Zvezdara na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike/ce Skupštine gradske opštine Zvezdara održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 50 od 28.04.2016.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 73 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1176 od 07.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1320 od 19.05.2016.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Novog Sada održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/16, strana: 1249 od 08.05.2016.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1221 od 19.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1242 od 28.04.2016.


Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1165 od 07.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1234 od 25.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1241 od 28.04.2016.


Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplote za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotu za pripremu tople potrošne vode

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1242 od 28.04.2016.


Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1169 od 07.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1234 od 25.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1306 od 11.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 139 od 19.05.2016.


Odluka o utvrđivanju cene dnevnih ulaznica za "Dino park" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/16, strana: 1327 od 23.05.2016.


Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Novog Sada za vode II reda i unutrašnje vode za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1253 od 11.05.2016.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1317 od 19.05.2016.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. i 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 467 od 12.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1315 od 19.05.2016.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2016, 2017. i 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1315 od 19.05.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1307 od 11.05.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1237 od 25.04.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1321 od 19.05.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1243 od 28.04.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/16, strana: 1250 od 08.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1319 od 19.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1241 od 28.04.2016.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/16, strana: 1313 od 13.05.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/16, strana: 1327 od 23.05.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1306 od 11.05.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1236 od 25.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1324 od 19.05.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1235 od 25.04.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1307 od 11.05.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla - korisnika subvencije na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1320 od 19.05.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za kontrolu namenskog korišćenja sredstava odobrenih korisnicima subvencije na ime sufinansiranja kamata za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - nabavku obrtnih sredstava

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1235 od 25.04.2016.


Rešenje o odobravanju promene radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića za vreme održavanja Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1319 od 19.05.2016.


Rešenje o odobravanju raspoređivanja sredstava iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1236 od 25.04.2016.


Rešenje o određivanju pravnih lica koja su u skladu sa svojom delatnošću osposobljena za zaštitu i spasavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju opasnosti izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/13, strana: 1286 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 212 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1298 od 11.05.2016.


Rešenje o poništavanju izbora za odbornike Skupštine grada Novog Sada održanih 24. aprila 2016. godine na biračkim mestima 46, 61, 72, 134 i 182

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1233 od 25.04.2016.


Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1306 od 11.05.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 37 od 28.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1302 od 11.05.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 214 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1303 od 11.05.2016.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1321 od 19.05.2016.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge privremenog smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za odrasla i stara lica u okviru Gerontološkog centra "Novi Sad"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/16, strana: 1250 od 08.05.2016.


Zapisnik o radu Gradske izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Novog Sada održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1229 od 25.04.2016.


Izveštaj o ukupnim i konačnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/16, strana: 9 od 01.05.2016.


Pravilnik o radu dnevnog boravka za decu i mlade sa telesnim invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama - "Alternativa"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/16, strana: 164 od 13.05.2016.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 18 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 3 od 09.05.2016.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 4 od 09.05.2016.


Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatima za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 1 od 09.05.2016.


Zapisnik o radu Gradske izborne komisije na utvrđivanju konačnih rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/16, strana: 6 od 01.05.2016.


Zapisnik o radu Gradske izborne komisije na utvrđivanju rezultata na ponovljenim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca na četiri biračka mesta na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/16, strana: 1 od 01.05.2016.


Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/16, strana: 11 od 01.05.2016.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za odbornike u Skupštini grada Zrenjanina održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/16, strana: 161 od 10.05.2016.


Pravilnik o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sigurne kuće" u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/16, strana: 166 od 13.05.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 29/16, strana: 1 od 13.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 28/16, strana: 7 od 28.04.2016.


Rešenje o ceni zakupa po pravu prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice, koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 28/16, strana: 5 od 28.04.2016.


Rešenje o ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice, koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice, u vansudskim poravnanjima koja se zaključuju u slučaju bespravnog zauzeća poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za ekonomsku 2015/2016 godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 28/16, strana: 4 od 28.04.2016.


Rešenje o ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice, u vansudskim poravnanjima koja se zaključuju u slučaju bespravnog zauzeća poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za ekonomsku 2006/2007 godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 28/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Rešenje o ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice, u vansudskim poravnanjima koja se zaključuju u slučaju bespravnog zauzeća poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za ekonomsku 2008/2009 godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 28/16, strana: 2 od 28.04.2016.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)