POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jul 2015

Konvencija o izdavanju između SFRJ i Republike Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJENA UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 47/75, strana: 781 od 26.09.1975.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 7 od 28.07.2015.


Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJENA UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/76, strana: 278 od 26.03.1976.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 10 od 28.07.2015.


Pravilnik o letenju vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 10/79, strana: 301 od 09.03.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 4/83, strana: 51 od 28.01.1983.
"Službeni list SRJ", broj 40/95, strana: 2 od 01.09.1995.
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - automatske refraktometre kojima se meri maseni sadržaj šećera u širi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 70/89, strana: 1740 od 10.11.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2187 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merne transformatore za brojila električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 66/84, strana: 1439 od 14.12.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 83 od 27.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - rashladne sudove za mleko (laktofrize), mlekomere i merne sudove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/15 - 15. novembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 29/91, strana: 533 od 26.04.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 79 od 27.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za ručne i Abbe refraktometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 10 od 17.07.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za letenje vazduhoplova

PAŽNJA - sa 61/15 - prestaju da važe odredbe koje se odnose na potvrđivanje plana leta
"Službeni list SFRJ", broj 43/82, strana: 1104 od 23.07.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o sadržini, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice SFRJ

PRESTAJE DA VAŽI - osim odredaba koje se odnose na brodske isprave i knjige pomorskih brodova - sa 60/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 16/80, strana: 509
"Službeni list SFRJ", broj 25/88, strana: 677 od 22.04.1988.
"Službeni list SRJ", broj 6/93, strana: 170 od 12.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Pravilnik o službi prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 66/87, strana: 1545 od 09.10.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 57/90, strana: 1805 od 05.10.1990.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 979 od 25.12.1992.
"Službeni list SRJ", broj 38/95, strana: 2 od 18.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i SAD

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 27/76, strana: 707 od 25.06.1976.
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 8/80
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 1/85
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/85
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/89
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 1 od 28.07.2015.


Finansijski izveštaji (Narodna banka Srbije) sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 25 od 10.07.2015.


Indeksi potrošačkih cena za jun 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 89 od 27.07.2015.


JAVNE NABAVKE - javni poziv za prikupljanje ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 2 od 14.07.2015.


JAVNE NABAVKE - javni poziv za prikupljanje ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 2 od 10.07.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 2 od 08.07.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 2 od 24.07.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 24 od 17.07.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 9 od 19.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Kadrovska rešenja koja je donela Vlada – rešenja o imenovanjima i razrešenjima (JP "Srbijašume")

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 13 od 10.07.2015.


Kadrovska rešenja koja je donela Vlada – rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije)

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 13 od 10.07.2015.


Kadrovska rešenja koja je donela Vlada – rešenja o imenovanjima i razrešenjima (u Domu učenika srednjih škola u Vranju)

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 13 od 10.07.2015.


Kadrovska rešenja koja je donela Vlada – rešenja o imenovanjima i razrešenjima (u Ministrarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi i Upravi carina i Ministarstvu privrede)

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 7 od 10.07.2015.


Kadrovska rešenja koja je donela Vlada – rešenja o imenovanjima i razrešenjima (u Republičkom zavodu za statistiku, Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP, Nacionalne službe za zapošljavanje, Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, Centralnog instituta za konzervaciju)

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 10 od 10.07.2015.


Konvencija o izdavanju između SFRJ i Republike Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJENA UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 47/75, strana: 781 od 26.09.1975.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 7 od 28.07.2015.


Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJENA UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/76, strana: 278 od 26.03.1976.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 10 od 28.07.2015.


Liste biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda (u 2012. godini)

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 142 od 08.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 348 od 17.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 45 od 02.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 92 od 27.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 47 od 02.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 47 od 02.07.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 180 od 08.07.2015.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Države Palestine o političkim konsultacijama (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/15, strana: 20 od 08.07.2015.


Memorandum o razumevanju o unapređenoj saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 16 od 28.07.2015.


Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 4 od 14.07.2015.


Obaveštenja o datumu stupanja sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 18 od 28.07.2015.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKA

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/15, strana: 21 od 08.07.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 14 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 12 od 02.07.2015.


Odluka o brisanju prostorno kulturno-istorijske celine kuća trščara u ulici Kraljevića Marka u Novom Sadu iz Registra nepokretnih kulturnih dobara

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 29 od 27.07.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 206 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 12 od 29.07.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za Javno snabdevanje, Javno preduzeće "Gas", Temerin

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 151 od 10.07.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 89 od 27.07.2015.


Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 22 od 02.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 54 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 33 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 50 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 354 od 24.07.2015.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 6 od 10.07.2015.


Odluka o imenovanju direktora Pravosudne akademije

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 151 od 10.07.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.


Odluka o izboru Republičkog javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 3 od 24.07.2015.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 330 od 17.07.2015.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.


Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 29 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.


Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Ritovi donjeg Potisja"

"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 43 od 20.07.2015.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja spomenika prirode "Resavska pećina"

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 382 od 24.07.2015.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka prodaje javnog kapitala, odnosno akcija metodom javnog prikupljanja ponuda Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 7 od 24.07.2015.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 27 od 27.07.2015.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje 5. avgusta - Dana sećanja na stradanje i progon Srba

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 14 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 24 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti tokom postupka prodaje javnog kapitala, odnosno akcija Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 23 od 17.07.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 8 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 3 od 02.07.2015.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 3 od 02.07.2015.


Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 12 od 08.07.2015.


Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 8 od 08.07.2015.


Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za železnički prevoz robe

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 10 od 08.07.2015.


Odluka o pravnim posledicama prestanka Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 4 od 29.07.2015.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 67 od 10.07.2015.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.


Odluka o proglašenju Dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 4 od 29.07.2015.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Medveđa

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 3 od 29.07.2015.


Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 20 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 12 od 02.07.2015.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 23 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 115 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima (Prečišćen tekst - sa 124/14)

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 20 od 12.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 7 od 07.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 24 od 17.07.2015.


Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za hitno obezbeđenje likvidnosti banaka

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 21 od 10.07.2015.


Odluka o uslovima odobravanja kredita za održavanje likvidnosti banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 9 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 21 od 10.07.2015.


Odluka o utvrđivanju kuća trščara u ulici Kraljevića Marka u Novom Sadu za prostorno kulturno-istorijsku celinu

BRISANO iz Registra nepokretnih kulturnih dobara - sa 66/15
"Službeni glasnik RS", broj 8/98, strana: 252 od 24.03.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 16/98, strana: 397 od 11.05.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 29 od 27.07.2015.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 4 od 22.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 15 od 27.07.2015.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 15 od 27.07.2015.


Odluka o utvrđivanju Vojničkog groblja u Kovinu za znamenito mesto

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 43 od 02.07.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 18 od 02.07.2015.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 3 od 24.07.2015.


Odluke o prestanku funkcija javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 330 od 17.07.2015.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 65 od 10.07.2015.


Odluke o razrešenju i izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 3 od 24.07.2015.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 31 od 14.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-899/2012

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 64 od 10.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-479/2014 i izdvojeno mišljenje sudije

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 54 od 10.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Ustavnog suda broj IUo-439/2014

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 174 od 08.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Ustavnog suda broj Už-1696/2013

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 172 od 08.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Ustavnog suda broj Už-7623/2012

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 170 od 08.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-224/2013, Už-1930/2013, IUo-180/2013 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija i izdvojeno mišljenje sudije

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 37 od 24.07.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-799/2012, IUz-156/2014 i izdvojena mišljenja sudija

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 300 od 17.07.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 7 od 14.07.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 3 od 02.07.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 7 od 08.07.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 3 od 29.07.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 3 od 17.07.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 4 od 10.07.2015.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 37 od 24.07.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u junu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 36 od 24.07.2015.


Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u drugom kvartalu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 37 od 24.07.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća grada Pančeva

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 30 od 02.07.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Čačak

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 40 od 14.07.2015.


Pravila o promeni snabdevača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 224 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 368 od 24.07.2015.


Pravila o promeni snabdevača

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 368 od 24.07.2015.


Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama

PAŽNJA - stupa na snagu 16. jula 2015. g - POČINJE DA SE PRIMENJUJE od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 17 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 21 od 10.07.2015.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 117 od 10.07.2015.


Pravilnik o dozvolama pilota paraglajdera i centrima za obuku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 37 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 117 od 10.07.2015.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 1 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 363 od 23.07.2015.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 3 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 365 od 23.07.2015.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 25 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 28 od 14.07.2015.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 20 od 14.07.2015.


Pravilnik o letačkom osoblju

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 129 od 10.07.2015.


Pravilnik o letenju vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 10/79, strana: 301 od 09.03.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 4/83, strana: 51 od 28.01.1983.
"Službeni list SRJ", broj 40/95, strana: 2 od 01.09.1995.
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o letenju vazduhoplova

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 67 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.


Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 83 od 27.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - automatske refraktometre kojima se meri maseni sadržaj šećera u širi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 70/89, strana: 1740 od 10.11.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2187 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merne transformatore za brojila električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 66/84, strana: 1439 od 14.12.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 83 od 27.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - rashladne sudove za mleko (laktofrize), mlekomere i merne sudove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/15 - 15. novembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 29/91, strana: 533 od 26.04.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 79 od 27.07.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za ručne i Abbe refraktometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 10 od 17.07.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima

PAŽNJA - primenjuje se od 15. novembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 79 od 27.07.2015.


Pravilnik o načinu dodele neraspodeljenih pojedinačnih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 30 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 20 od 10.07.2015.


Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za letenje vazduhoplova

PAŽNJA - sa 61/15 - prestaju da važe odredbe koje se odnose na potvrđivanje plana leta
"Službeni list SFRJ", broj 43/82, strana: 1104 od 23.07.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 53 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 30 od 20.07.2015.


Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OAK, PP OAK - Prilog 1, PP OAK - Prilog 2, PP OAK - Prilog 3, PP OAK - Prilog 4, PP TOA )

"Službeni glasnik RS", broj 3/05, strana: 7 od 14.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/05, strana: 15 od 24.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/07, strana: 13 od 20.04.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 37 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 53/09, strana: 27 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 63/12, strana: 8 od 29.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 4 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 128 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 26 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 10 od 29.07.2015.


Pravilnik o načinu prikupljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji kapaciteta elektronske komunikacione mreže

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 89 od 27.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile stolara i tehničara za oblikovanje nameštaja i enterijera

"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 10 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 10 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 5 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 1 od 23.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar primarne obrade drveta

"Prosvetni glasnik", broj 8/07, strana: 1 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 121 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 165 od 23.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 1 od 23.07.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 6/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 7 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 415 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 135 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 260 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 165 od 23.07.2015.


Pravilnik o obrascu dozvole za emitovanje programa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/06, strana: 45 od 25.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 334 od 17.07.2015.


Pravilnik o obrascu dozvole za kablovsko emitovanje programa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 433 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 339 od 17.07.2015.


Pravilnik o obrascu zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 354 od 24.07.2015.


Pravilnik o poletanju i sletanju vazduhoplova izvan aerodroma

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 102 od 10.07.2015.


Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 68 od 10.07.2015.


Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 134 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 68 od 10.07.2015.


Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 332 od 17.07.2015.


Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 339 od 17.07.2015.


Pravilnik o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 88 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 97 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 75 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 24 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 11 od 29.07.2015.


Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


Pravilnik o rečnim informacionim servisima

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 29 od 17.07.2015.


Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 15 od 24.07.2015.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 31 od 24.07.2015.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja

"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 30 od 20.07.2015.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/10, strana: 255 od 11.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 55 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 38 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 30 od 20.07.2015.


Pravilnik o sadržini, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice SFRJ

PRESTAJE DA VAŽI - osim odredaba koje se odnose na brodske isprave i knjige pomorskih brodova - sa 60/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 16/80, strana: 509
"Službeni list SFRJ", broj 25/88, strana: 677 od 22.04.1988.
"Službeni list SRJ", broj 6/93, strana: 170 od 12.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 29 od 08.07.2015.


Pravilnik o službi prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 66/87, strana: 1545 od 09.10.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 57/90, strana: 1805 od 05.10.1990.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 979 od 25.12.1992.
"Službeni list SRJ", broj 38/95, strana: 2 od 18.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 104 od 10.07.2015.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 16 od 10.07.2015.


Pravilnik o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuđenih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 39 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 33 od 27.07.2015.


Pravilnik o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuđenih lica

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 33 od 27.07.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 316 od 17.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Lisine"

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 390 od 24.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Resavska pećina"

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 383 od 24.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi u Strogom rezervatu prirode "Felješana"

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 48 od 14.07.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.


Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 228 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 275 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 14 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 10 od 29.07.2015.


Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 371 od 24.07.2015.


Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 82 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 155 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 371 od 24.07.2015.


Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 142 od 08.07.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 19 od 14.07.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.


Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 175 od 08.07.2015.


Protokol o saradnji između Uprave carina Republike Srbije i Generalne uprave carina Rumunije u oblasti intenziviranja saradnje po pitanju prevencije i suzbijanja carinskih prekršaja (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/15, strana: 22 od 08.07.2015.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 331 od 17.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na - Odluku o statusnoj promeni - izdvajanja uz osnivanje novih akcionarskih društava, Odluku o smanjenju akcijskog kapitala i Odluku o izmenama i dopunama Statuta - "Železnice Srbije" akcionarsko društvo

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 16 od 08.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 27 od 17.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 29 od 27.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnje programe o izmenama i dopunama Godišnjih programa poslovanja - Javnog preduzeća - "Elektroprivreda Srbije", Beograd, Privrednog društva za snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca "EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd i Privrednog društva za distribuciju električne energije "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd - za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 13 od 24.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 10 od 02.07.2015.


Rešenja o imenovanjiima i prestanku mandata direktora javnih preduzeća (Crna Trava, Požarevac, Batočina)

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 178 od 08.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 91 od 27.07.2015.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 383 od 24.07.2015.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 354 od 24.07.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 15 od 10.07.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 8 od 29.07.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 30 od 27.07.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje ulica, saobraćajnica, putne infrastrukture - u Beogradu, Nišu, Bajinoj Bašti, Paraćinu, Bačkoj Topoli, Kučevu

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 18 od 08.07.2015.


Rešenja Vlade o davanju saglasnosti na - Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2015 godinu i Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 14 od 10.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Transnafta", Pančevo za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 16 od 08.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 8 od 29.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Subotica, AP Vojvodina, Republika Srbija i grada Bresta, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 17 od 08.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 17 od 08.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 19 od 14.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo ENERGO CONSULTING POWER DOO NOVI SAD

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 17 od 08.07.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu crnogorske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 7 od 20.07.2015.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 28 od 17.07.2015.


Rešenje o imenovanjima direktora javnih preduzeća iz Kraljeva - JP Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo", JP "Opštinska stambena agencija", javno komunalno preduzeće "Vodovod", javno komunalno preduzeće "Čistoća", javno komunalno preduzeće "Putevi", javno komunalno preduzeće "Pijaca"

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 46 od 14.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vod-kom", Jabuka

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 46 od 14.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bogatić)

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 42 od 02.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Prokuplje)

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 348 od 17.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Centar za kulturu "Bela Palanka", Bela Palanka

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 151 od 10.07.2015.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 29 od 17.07.2015.


Rešenje o o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.


Rešenje o oduzimanju Rešenja o ovlašćenju broj 532-01-00040/2012-01

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 39 od 14.07.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 19 od 14.07.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 10 od 02.07.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja "Gobling" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 29 od 17.07.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 17 od 08.07.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 14 od 24.07.2015.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 18 od 08.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 28 od 17.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za jul, avgust i septembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 18 od 02.07.2015.


Rešenje Vlade o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR"

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 15 od 10.07.2015.


Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na - Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2014. godinu i Konsolidovani finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 14 od 10.07.2015.


Spisak srpskih standarda iz oblasti gasnih aparata

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 33 od 24.07.2015.


Sporazum između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, sa Dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga i Narednim dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/15, strana: 3 od 08.07.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/15, strana: 1 od 08.07.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i SAD

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 27/76, strana: 707 od 25.06.1976.
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 8/80
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 1/85
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/85
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/89
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 1 od 28.07.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 1 od 28.07.2015.


Statut Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 64 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 12 od 29.07.2015.


Statut Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 25 od 02.07.2015.


Statut Agencije za osiguranje depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 84/05, strana: 58 od 04.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 36 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 25 od 02.07.2015.


Statut Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 25 od 08.07.2015.


Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 19 od 08.07.2015.


Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 22 od 08.07.2015.


Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 8 od 20.07.2015.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 7 od 28.07.2015.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 13 od 28.07.2015.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/15, strana: 10 od 28.07.2015.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 6 od 08.07.2015.


Uredba o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 3 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 37 od 24.07.2015.


Uredba o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 20 od 17.07.2015.


Uredba o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 10 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 8 od 08.07.2015.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" (važi do 31. januara 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 3 od 29.07.2015.


Uredba o odvijanju kombinovanog transporta do i od terminala za kombinovani transport koji se nalazi na železničkoj mreži i određivanju dokumenata koje drumski prevoznik treba da poseduje u obavljanju tog vida transporta

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 5 od 24.07.2015.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 3 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 12 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 3 od 02.07.2015.


Uredba o potvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 3 od 27.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 90 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 23 od 17.07.2015.


Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 5 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Uredba o primeni tarifa za obračun cene pristupa distributivnom sistemu električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Uredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 3 od 29.07.2015.


Uredba o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 6 od 08.07.2015.


Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 19 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 4 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 3 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 21 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.


Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/15 - Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 4 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 82 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 11 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 3 od 20.07.2015.


Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 3 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 4 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 27 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 74 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.


Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.


Uredba o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 6 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 6 od 10.07.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 21 od 17.07.2015.


Uredba o utvrđivanju Metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/2015 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 68/11, strana: 3 od 15.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 3 od 14.07.2015.


Uredba o utvrđivanju Metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 3 od 14.07.2015.


Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 3 od 17.07.2015.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-529/2015-1 (pokretanje postupka protiv privrednih društava i specijalnih bolnica za hemodijalizu, sa pozivom svima koji raspolažu informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjenica da ih dostave Komisiji)

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 70 od 10.07.2015.


Zaključak Vlade 05 broj 116-8060/2015 (o rešavanju kolektivnih i individualnih radnih sporova)

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 10 od 29.07.2015.


Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 3 od 27.07.2015.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.


Zakon o hipoteci

"Službeni glasnik RS", broj 115/05, strana: 10 od 27.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 3 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 300 od 17.07.2015.


Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 3 od 27.07.2015.


Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 34 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 14 od 27.07.2015.


Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

PAŽNJA - primenjuje se do 31. decembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 15 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 6 od 20.07.2015.


Zakon o policiji

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 135 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 52 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 8 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 7 od 20.07.2015.


Zakon o političkim strankama

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 155 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 54 od 10.07.2015.


Zakon o Pravosudnoj akademiji

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 7 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 15 od 20.03.2014.


Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 3 od 20.07.2015.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 6 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 301 od 17.07.2015.


Zakon o vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 37 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 34 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 30 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 8 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 3 od 27.07.2015.


Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 956 od 01.07.2015.


Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2015. godini koji su hitni za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova

"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1536 od 15.07.2015.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju skladišnih kapaciteta za čuvanje poljoprivrednih proizvoda - silosa na teritoriji APV u 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - Odlukom o obustavljanju Konkursa
"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 146 od 11.03.2015.
"Službeni list APV", broj 32/15, strana: 1543 od 29.07.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju - rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 30/15, strana: 1529 od 08.07.2015.


Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

"Službeni list APV", broj 30/15, strana: 1528 od 08.07.2015.


Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 959 od 01.07.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 898 od 27.05.2015.
"Službeni list APV", broj 30/15, strana: 1527 od 08.07.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1534 od 15.07.2015.


Odluka o izdavanju III (treće) emisije obveznica bez obaveze objavljivanja prospekta

"Službeni list APV", broj 32/15, strana: 1541 od 29.07.2015.


Odluka o osnivanju ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa" - Europa Kollegium u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 8/08, strana: 290 od 21.04.2008.
"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1533 od 15.07.2015.


Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1197 od 21.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1261 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.
"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 953 od 01.07.2015.


Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

"Službeni list APV", broj 23/11, strana: 1198 od 28.12.2011.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 71 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 369 od 12.06.2013.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 43 od 04.02.2015.
"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 953 od 01.07.2015.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima koje je donela Skupština APV

"Službeni list APV", broj 30/15, strana: 1526 od 08.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1823 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2112 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1166 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2021 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1521 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2022 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1522 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2020 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1523 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2024 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1518 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Instituta BioSens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 205 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1532 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Javne ustanove "Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture"

"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1402 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja šumarstva AP Vojvodine za period od deset godina sa akcionim planom za njegovo sprovođenje

"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1403 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2013 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1519 od 07.07.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 965 od 07.07.2015.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1535 od 15.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 32/15, strana: 1542 od 29.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 28/15, strana: 953 od 01.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Fonda za podršku investicija u Vojvodini

"Službeni list APV", broj 30/15, strana: 1528 od 08.07.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Ruma

"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1537 od 15.07.2015.


Kolektivni ugovor Turističke organizacije Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 43 od 18.06.2015.


Kolektivni ugovor Turističke organizacije Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 20 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 43 od 18.06.2015.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 31 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 1 od 23.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 37 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 47 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 21 od 18.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 28 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/15, strana: 11 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 44 od 15.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 69 od 15.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 57 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 32 od 17.06.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 6 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 6 od 17.06.2015.


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 41 od 18.06.2015.


Odluka o cenama zakupa pijačnog prostora na zelenoj pijaci u Barajevu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 41 od 18.06.2015.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 19/12, strana: 4 od 19.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2016. i 2017. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 162 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2016. i 2017. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.


Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/09, strana: 28 od 16.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za deo bloka E 7 između Bulevara kralja Aleksandra i ulica: Petra Kolendića, Drežničke ulice i planirane pešačke staze br. 2, Gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 10 od 09.06.2015.


Odluka o izradi Izmena i dopuna Regionalnog prostornog plana administrativnog područja Grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Bloka 13, Gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 3 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Beogradske, Krunske, Prote Mateje i Njegoševe, Gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 9 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Vodovodske, Branka Cvetkovića, Rajka Ružića, Provalijske i regulacije Žarkovačkog potoka, Gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 16 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Bloka 68, Gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 5 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije komercijalne zone između ulica: Jablaničke, Vinogradskog venca i kompleksa dečje ustanove, Gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 15 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije komercijalne zone između ulice Vladimira Tomanovića i autoputa, Gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 13 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Banatskoj ulici, Gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 7 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između: autoputa Beograd - Novi Sad (M 22), saobraćajnice T6, Ulice cara Dušana i naselja Nova Galenika, Gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 8 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja uz Ulicu oslobodilaca Rakovice od tramvajske okretnice do Ulice patrijarha Dimitrija, Gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 17 od 09.06.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 1 od 23.06.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajne veze ulica Dušana Damjanovića i Moštaničke, gradske opštine Čukarica i Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 1 od 23.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blok između ulica: Palmira Toljatija, Aleksinačkih rudara i Bulevara Mihajla Pupina, Gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 6 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blok između ulica: Prešernove, Ljube Nedića, Krivolačke i granice UMP-a, Gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 14 od 09.06.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV "Veliko selo" - I faza, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 3 od 23.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju produktovoda od kompleksa preduzeća "VML" do pristana na levoj obali reke Save, Gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 18 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vangradskog toplovoda od TE-TO "Nikola Tesla" u Obrenovcu do TO "Novi Beograd", gradske opštine Obrenovac, Surčin i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 2 od 09.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu u Bubanj potoku, između obilaznice i planirane železničke pruge, Gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 11 od 09.06.2015.


Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 2 od 15.06.2015.


Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 1 od 17.06.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportski programa i projekata iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 27 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 115 od 23.06.2015.


Odluka o osnivanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 97 od 17.06.2015.


Odluka o podizanju biste Borislava Pekića

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o podizanju skulpture "Prijateljstvo"

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o podizanju spomenika Gavrilu Principu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 19 od 09.06.2015.


Odluka o podizanju spomenika Nikoli Tesli

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 1 od 23.06.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 1 od 18.06.2015.


Odluka o pridruženom članstvu grada Beograda Asocijaciji gradova "Eurocities"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/03, strana: 325 od 12.05.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 1 od 15.06.2015.


Odluka o pridruženom članstvu Grada Beograda u Asocijaciji gradova "EUROCITIES"

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 1 od 15.06.2015.


Odluka o pridruženom članstvu Grada Beograda u Asocijaciji gradova "EUROCITIES"

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 1 od 15.06.2015.


Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2016-2021. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 95 od 15.06.2015.


Odluka o raspuštanju Skupštine gradske opštine Mladenovac i obrazovanju Privremenog organa gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 42/15, strana: 1 od 16.07.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 20 od 09.06.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 24 od 17.06.2015.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 22 od 17.06.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 29/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 5 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 2 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 20 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 17 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 21 od 17.06.2015.


Odluka o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

"Službeni list grada Beograda", broj 12/01, strana: 373 od 02.06.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 452 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 20 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 125 od 23.06.2015.


Odluka o usklađivanju cena iznošenja smeća (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 42 od 18.06.2015.


Odluka o usvajanju Cenovnika urbanističkih usluga "Urbanističkog zavoda Beograda"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 63 od 23.06.2015.


Odluka o usvajanju Cenovnika urbanističkih usluga "Urbanističkog zavoda Beograda" JUP

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 4 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 63 od 23.06.2015.


Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada

"Službeni list grada Beograda", broj 42/15, strana: 1 od 16.07.2015.


Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/15, strana: 2 od 16.07.2015.


Odluka o usvajanju Strategije upravljanja javnom imovinom u opštini Voždovac za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 12 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 27 od 15.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 66 od 15.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 1 od 18.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 13 od 18.06.2015.


Odluka o završnom računu Gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 27 od 17.06.2015.


Plan detaljne regulacije dela bloka 41A, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 31/15, strana: 33 od 09.06.2015.


Plan detaljne regulacije dela Višnjice između ulica: Despotovačke, Despotovačke 1. deo, Despotovačke 2. deo i kompleksa planirane trafostanice - gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 20 od 23.06.2015.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Južni bulevar, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 56 od 23.06.2015.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Stevana Markovića (Đure Đakovića), gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 31/15, strana: 52 od 09.06.2015.


Plan detaljne regulacije poteza uz ulicu Stražarska kosa u Velikom Mokrom Lugu, opština Zvezdara i Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 31/15, strana: 9 od 09.06.2015.


Plan detaljne regulacije Trga Slavija, gradske opštine Vračar i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 21 od 09.06.2015.


Plan detaljne regulacije za deo bloka 19, prostorno funkcionalna celina 5, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 42/15, strana: 2 od 16.07.2015.


Plan detaljne regulacije za intermodalni terminal i logistički centar "Batajnica", gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 4 od 23.06.2015.


Plan detaljne regulacije za novi kumodraški kolektor, gradska opština Voždovac (I i II faza plana)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 43 od 23.06.2015.


Plan generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu (I faza, I etapa) celina A2

"Službeni list grada Beograda", broj 31/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u maju 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 2 od 15.06.2015.


Poslovnik Skupštine Gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 12 od 15.06.2015.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Čukarica (prečišćen tekst - sa 61/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 10 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 21 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 13 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 12 od 15.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 1 od 15.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 98 od 17.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 42 od 18.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 25 od 17.06.2015.


Rešenja o imenovanju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 13 od 18.06.2015.


Rešenja o prestanku funkcije i imenovanju zamenika gradskog pravobranioca grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 36 od 09.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "10. oktobar" Barajevo na Odluku o utvrđivanju cena zakupa pijačnog prostora na "Zelenoj pijaci" u Barajevu, Odluku o cenama pijačnih usluga i Odluku o usklađivanju cena za usluge iznošenja smeća

"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 41 od 18.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik urbanističkih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 36/15, strana: 63 od 23.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Druge izmene Programa poslovanja JP Direkcija Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 66 od 15.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2015. godinu Centra za kulturu Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 65 od 15.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena "Belgrade" u poslovnom imenu preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 42/15, strana: 2 od 16.07.2015.


Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/15, strana: 2 od 16.07.2015.


Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 4 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 25 od 17.06.2015.


Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 3 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 25 od 17.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za upravljanje rizicima gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 82 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/15, strana: 41 od 18.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 4 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 2 od 15.06.2015.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.


Statut Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 31 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/15, strana: 35 od 09.06.2015.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 41 od 04.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1342 od 17.07.2015.


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/15, strana: 791 od 01.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1154 od 02.07.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/15, strana: 990 od 15.06.2015.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1537 od 29.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1157 od 03.07.2015.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.


Odluka o držanju domaćih životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1917 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 170 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/11, strana: 429 od 09.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 1 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 155 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 217 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1323 od 04.07.2015.


Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1314 od 04.07.2015.


Odluka o izboru ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla - korisnika subvencije na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1341 od 17.07.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1124 od 25.06.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna plana detaljne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1126 od 25.06.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna plana generalne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1003 od 16.06.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna plana generalne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna plana generalne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1124 od 25.06.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije starog gradskog centra i područja Malog Limana u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna plana generalne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1123 od 25.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora namenjenog za poslovanje na ulaznom pravcu duž Futoškog puta u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 997 od 16.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije radne zone "Sever III" u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 999 od 16.06.2015.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 995 od 16.06.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1702 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1121 od 25.06.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića i osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/06, strana: 337 od 11.05.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/09, strana: 33 od 03.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/09, strana: 719 od 24.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 473 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1190 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1308 od 04.07.2015.


Odluka o mreži ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1308 od 04.07.2015.


Odluka o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 924 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.


Odluka o obezbeđenju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1439 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1311 od 04.07.2015.


Odluka o obezbeđivanju sredstava za poboljšanje uslova rada organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1128 od 25.06.2015.


Odluka o obezbeđivanju sredstava za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1311 od 04.07.2015.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1112 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1343 od 17.07.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1660 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1280 od 03.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1685 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1304 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1682 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1305 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1675 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 27 od 03.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1302 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1679 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1297 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1681 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1684 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1677 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1299 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1671 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1293 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1670 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1307 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1673 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1295 od 04.07.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1678 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 28 od 03.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1300 od 04.07.2015.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1663 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 223 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1282 od 03.07.2015.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 222 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1289 od 03.07.2015.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1668 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1288 od 03.07.2015.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1643 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1262 od 03.07.2015.


Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne Zajednice "Begeč"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1117 od 19.06.2015.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 163 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 284 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 444 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1312 od 04.07.2015.


Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 212 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1135 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1345 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 960 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1121 od 25.06.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.


Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/15, strana: 827 od 15.06.2015.


Oglas za prijem u radni odnos (Gradska uprava za inspekcijske poslove grada Novog Sada)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/15, strana: 1329 od 08.07.2015.


Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji Grada Novog Sada za vode II reda i unutrašnje vode za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1067 od 19.06.2015.


Plan detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 127 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/09, strana: 1465 od 01.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1126 od 25.06.2015.


Plan detaljne regulacije starog gradskog centra i područja Malog Limana u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/11, strana: 1175 od 28.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1123 od 25.06.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Čenej

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1204 od 01.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1324 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1003 od 16.06.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Veternik

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1005 od 16.06.2015.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1061 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1124 od 25.06.2015.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/10, strana: 659 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1085 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1172 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 89 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/12, strana: 681 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.


Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1331 od 17.07.2015.


Program za polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa koji regulišu taksi prevoz i oblasti poznavanja grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/10, strana: 110 od 25.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1144 od 02.07.2015.


Program za polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa koji regulišu taksi prevoz i oblasti poznavanja grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1144 od 02.07.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1346 od 17.07.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1152 od 02.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1128 od 25.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1152 od 02.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova kulture u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1332 od 17.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1314 od 04.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1130 od 25.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1332 od 17.07.2015.


Rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1323 od 04.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1242 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1147 od 02.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1147 od 02.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o utvrđivanju visine zakupnine za sportske objekte i terene kojima upravlja JP "Poslovni prostor" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.


Rešenje o dodeli novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama za kupovinu udžbenika za decu od prvog do osmog razreda osnovne škole

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1112 od 19.06.2015.


Rešenje o dodeljivanju novčane nagrade za ostvarene rezultate

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1345 od 17.07.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 74 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 112 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1146 od 02.07.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1146 od 02.07.2015.


Rešenje o izboru zamenika Zaštitnika građana

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/15, strana: 827 od 15.06.2015.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja na Trgu Ferenca Fehera u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/15, strana: 1119 od 24.06.2015.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Ulice Pavleka Miškina i Ulice Polgar Andraša u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1117 od 19.06.2015.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Ulice Zdravka Čelara i Ulice Branka Radičevića i raskrsnici Ulice Rade Kondića i Ulice Branka Radičevića u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/15, strana: 1119 od 24.06.2015.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja u zoni Osnovne škole "Jovan Popović" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1117 od 19.06.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla - korisnika subvencije na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1145 od 02.07.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu razvoja kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu - dodela subvencija za kontrolu zemljišta i plodova i za troškove nabavke repromaterijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1341 od 17.07.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor poljoprivrednih proizvođača, organizacija i institucija iz oblasti poljoprivrede - korisnika subvencija za sertifikaciju organskih poljoprivrednih proizvoda i nabavku organskog semena i organskog đubriva na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1145 od 02.07.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1022 od 22.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1345 od 17.07.2015.


Rešenje o odobrenju posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1335 od 17.07.2015.


Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1115 od 19.06.2015.


Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Majevičkoj kod k. br. 2 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1116 od 19.06.2015.


Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Miše Dimitrijevića kod k. br. 32 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1116 od 19.06.2015.


Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Narodnog fronta kod k. br. 23E u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1116 od 19.06.2015.


Rešenje o određivanju privremenog parkirališta na Temerinskom putu 31-33 u Novom Sadu - sa Rešenjem o prestanku važenja Rešenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/2015 - Rešenjem o prestanku važenja
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/09, strana: 1390 od 02.11.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/15, strana: 1114 od 19.06.2015.


Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.


Metodologija obračuna prihoda prevoznika i obračuna i korekcije jedinične cene

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 5 od 26.06.2015.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Odborničkoj grupi "Pokret za naš Grad - prof. dr Nebojša Zdravković" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 1 od 07.07.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 25 od 30.06.2015.


Odluka o Gradskom veću (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/12, strana: 17 od 01.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 26 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 44 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 19 od 30.06.2015.


Odluka o izmenama Odluke Gradskog veća (broj 112-291/15-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 2 od 26.06.2015.


Odluka o organizaciji i radu stručne službe za skupštinske poslove (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04, strana: 304 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 56 od 30.06.2015.


Odluka o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za unapređenje ljudskih i manjinskih prava i saradnji sa udruženjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 19 od 07.07.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 1 od 07.07.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke predškolske ustanove u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 1 od 26.06.2015.


Poslovnik o radu Gradskog veća (prečišćen tekst - sa 22/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/08, strana: 1 od 04.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 1 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/09, strana: 1 od 27.07.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/11, strana: 1 od 09.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 21 od 07.07.2015.


Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za sufinansiranje projekata udruženja-organizacija u oblasti socijalne zaštite koji imaju za cilju pružanje podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 2 od 26.06.2015.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 5 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 20 od 07.07.2015.


Rešenja o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 21 od 07.07.2015.


Rešenje o formiranju Komisije za primopredaju objekata iz stečajne mase d.o.o. "Stragarit" u stečaju iz Stragara

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 8 od 26.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 8 od 26.06.2015.


Rešenje o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 17 od 26.06.2015.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 13 od 26.06.2015.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 21 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 13 od 26.06.2015.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 5 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 13 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 22 od 07.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 13 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 9 od 26.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 10 od 26.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na liniji javnog prevoza putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 12 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 6 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 18 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 10 od 26.06.2015.


Statut grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/12, strana: 1 od 01.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 4 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/12, strana: 1 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 4 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 1 od 30.06.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/15, strana: 362 od 01.07.2015.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 201 od 01.07.2015.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 292 od 01.07.2015.


Odluka o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 289 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 317 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 70 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 393 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/12, strana: 125 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 280 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 834 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 25 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 357 od 01.07.2015.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 358 od 01.07.2015.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 352 od 01.07.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktor ajavnih preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/15, strana: 483 od 03.07.2015.


Odluka o usvajanju Plana energetskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 359 od 01.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/15, strana: 481 od 03.07.2015.


Rešenja o prestanku funkcija pomoćnika predsednika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 359 od 01.07.2015.


Godišnji izveštaj za 2014. godinu Zaštitnika građana grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 232 od 19.06.2015.


Izveštaj nezavisnog revizora Skupštini grada Subotice o izvršenoj reviziji Odluke konsolidovanog završnog računa grada Subotice, sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 125 od 19.06.2015.


Izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 188 od 24.07.2015.


Javna prodaja broj II-404-121/2015-1

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 1 od 19.06.2015.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 4 od 14.01.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 1 od 24.07.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kratkoročnom zaduživanju JKP "Pogrebno" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 2 od 27.06.2015.


Odluka o dodeli priznanja "dr Ferenc Bodrogvari"

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 276 od 19.06.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju kompleksa prihvatilišta za napuštene i izgubljene životinje (pse i mačke) u bloku 11.5. severozapadno od ulice Ganjo šor (IX nova) u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 198 od 19.06.2015.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 51 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.


Odluka o javnoj kanalizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 39/01, strana: 1
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 68 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 191 od 24.07.2015.


Odluka o javnoj kanalizaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 191 od 24.07.2015.


Odluka o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 3 od 19.06.2015.


Odluka o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - "Szabadkai Radio Kozvallalat" Szabadka - Javno poduzeće "Radio Subotica" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 190 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/15, strana: 5 od 28.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 1 od 27.06.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog nadmetanja radi izgradnje

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 217 od 24.07.2015.


Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 33/11, strana: 73 od 16.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 36 od 17.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 201 od 24.07.2015.


Odluka o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada

"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 2 od 27.06.2015.


Poslovnik o radu Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 49/11, strana: 9 od 25.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/15, strana: 1 od 21.07.2015.


Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 22/15)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 1 od 02.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 1 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 1 od 28.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 2 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 4 od 03.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 275 od 19.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 204 od 24.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 214 od 24.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 127 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 2 od 28.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 1 od 03.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.


Rešenja o utvrđivanju rezultata izbora za članove skupština mesnih zajednica održanih 19. jula 2015. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 27/15, strana: 1 od 22.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/15, strana: 2 od 24.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 3 od 19.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 28/15, strana: 1 od 24.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Dečjem pozorištu p.o. Subotica - Gyermekszinhaz t.f. Szabadka - Dječjem kazalištu p.o. Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 21 od 03.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskom pravobranilaštvu Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 25/15, strana: 1 od 19.07.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica na teritoriji Grada Subotice, kroz dohodovne aktivnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 1 od 03.07.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu, a koja žive na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 2 od 03.07.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 15 od 03.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/15, strana: 2 od 19.07.2015.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za članove skupština mesnih zajednica

"Službeni list grada Subotice", broj 21/15, strana: 3 od 27.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/15, strana: 1 od 08.07.2015.


Rešenje o početnoj ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Subotice, koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 28/15, strana: 3 od 24.07.2015.


Rešenje o ponavljanju izbora za članove skupštine Mesne zajednice Šupljak na biračkom mestu broj 078

STAVLJENO VAN SNAGE - sa 26/15
"Službeni list grada Subotice", broj 25/15, strana: 2 od 19.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/15, strana: 1 od 21.07.2015.


Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 25/15, strana: 1 od 19.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 3 od 03.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja birača u Subotici po mesnim zajednicama

"Službeni list grada Subotice", broj 24/15, strana: 1 od 09.07.2015.


Zbirne izborne liste kandidata za izbor članova skupština mesnih zajednica na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/15, strana: 2 od 08.07.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)