POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Januar 2013

Naredba o obaveznom atestiranju električnih uređaja za eksplozivne atmosfere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/13 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJENA Pravilnikom
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 6 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 372 od 04.01.2013.


Naredba o vrstama i oblicima žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/13 - ZAMENJENA Pravilnikom
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 12 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 7 od 28.01.2013.


Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 18/91, strana: 291 od 15.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 85 od 28.12.2012.


Pravilnik o plovnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je pilotaža obavezna za brodove određene vrste i veličine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 63/98, strana: 12 od 25.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 3 od 09.01.2013.


Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 8 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 3 od 28.01.2013.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 23 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 132 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 31 od 25.12.2012.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 6 od 11.01.2013.


Izmene i dopune Statuta Privredne komore Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 50 od 28.01.2013.


Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 314 od 30.01.2013.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 313 od 30.01.2013.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 313 od 30.01.2013.


Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 313 od 30.01.2013.


Iznos procenjene najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 313 od 30.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštanja

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 2 od 28.12.2012.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 2 od 16.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 2 od 29.12.2012.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 2 od 04.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 2 od 29.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 16 od 09.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 2 od 18.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 2 od 24.12.2012.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 2 od 11.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 2 od 28.01.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 2 od 25.01.2013.


Kategorizacija korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 11 od 11.01.2013.


Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) o radu pomoraca, 2006, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/11, strana: 245 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 68 od 30.01.2013.


Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja i Protokol iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 68 od 30.01.2013.


Konzularna konvencija između Republike Srbije i Crne Gore, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 1 od 30.01.2013.


Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 76/11, strana: 23 od 12.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 436 od 04.01.2013.


Krivični zakonik

"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 51 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 171 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 3 od 24.12.2012.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 39 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 21 od 18.01.2013.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 21 od 18.01.2013.


Maloprodajne cene (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 252 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 35 od 18.01.2013.


Maloprodajne cene (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 91 od 24.12.2012.


Maloprodajne cene (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 43 od 29.01.2013.


Maloprodajne cene (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 92 od 24.12.2012.


Maloprodajne cene (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 15 od 09.01.2013.


Maloprodajne cene (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 16 od 09.01.2013.


Maloprodajne cene (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 44 od 29.01.2013.


Maloprodajne cene (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 111 od 28.12.2012.


Maloprodajne cene (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 382 od 25.12.2012.


Maloprodajne cene (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 44 od 29.01.2013.


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 228 od 25.01.2013.


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 228 od 25.01.2013.


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 228 od 25.01.2013.


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 109 od 28.12.2012.


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 110 od 28.12.2012.


Maloprodajne cene (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 227 od 25.01.2013.


Maloprodajne cene (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 92 od 24.12.2012.


Maloprodajne cene (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 51 od 28.01.2013.


Maloprodajne cene (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 51 od 28.01.2013.


Međunarodni ugovor o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 12 od 30.01.2013.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 6 od 24.12.2012.


Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 101 od 28.12.2012.


Naredba o obaveznom atestiranju električnih uređaja za eksplozivne atmosfere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/13 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJENA Pravilnikom
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 6 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 372 od 04.01.2013.


Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/12 - ZAMENJENA Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava
"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 41 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 90 od 29.12.2012.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 119 od 25.01.2013.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 145 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 8 od 11.01.2013.


Naredba o vrstama i oblicima žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/13 - ZAMENJENA Pravilnikom
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 12 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 7 od 28.01.2013.


Odluka o adekvatnosti kapitala banke

"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 69 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 3 od 18.01.2013.


Odluka o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 3 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 5 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 43/09, strana: 30 od 05.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 47 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 112 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 48 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 39 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 116 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 348 od 25.12.2012.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Beogas")

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 33 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Drugi oktobar" Vršac)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 34 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Gas - Feromont", Stara Pazova)

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 21 od 16.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Rodgas", Bačka Topola)

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 22 od 16.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Srem-gas")

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 31 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Toplana - Šabac")

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 22 od 16.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Gas Temerin)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 50 od 28.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Gas, Bečej)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 225 od 25.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Interklima, Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 226 od 25.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Beogradske elektrane")

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 30 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Čoka" Čoka)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 49 od 28.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Graditelj" Srbobran)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 33 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Gradska toplana" Zrenjanin)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 31 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP Komunalac, Novi Bečej)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 225 od 25.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP Standard Ada)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 31 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Elgas" Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 35 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Kovin-gas" Kovin)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 34 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Vrbas-gas" Vrbas)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 34 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP Gas Ruma)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 30 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Novi Sad-gas)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 49 od 28.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Polet Plandište)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 32 od 18.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (SIGas Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 48 od 28.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Sloga, Kanjiža)

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 225 od 25.01.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Sombor-gas)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 48 od 28.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 20 od 16.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 20 od 16.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 21 od 18.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 20 od 18.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 58 od 31.12.2012.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje - "Gas - Feromont"

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 6 od 11.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje - "Loznica Gas" Loznica

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 7 od 11.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje - "ROD GAS" Bačka Topola

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 7 od 11.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje - "Užice Gas" Užice

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 7 od 11.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje - INGAS Inđija

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 7 od 11.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje - JKP "Gradska toplana" Zrenjanin

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 7 od 11.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Sloga - Kanjiža)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 45 od 28.01.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 3 od 28.01.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 3 od 25.01.2013.


Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 273 od 29.12.2012.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 70 od 29.12.2012.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.


Odluka o izboru članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.


Odluka o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 315 od 29.12.2012.


Odluka o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 323 od 29.12.2012.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 323 od 29.12.2012.


Odluka o izmenama osnivačkog akta "Enološka stanica Vršac" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 42 od 29.01.2013.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2012. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 100 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 19 od 18.01.2013.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 19 od 18.01.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema reverzibilne hidroelektrane "Bistrica" i hidroelektrane "Potpeć"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02, deonica Leskovac - Vranje na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 98 od 28.12.2012.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.


Odluka o matičnim područjima opštine Paraćin

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 8 od 11.01.2013.


Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 81/06, strana: 14 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 105/07, strana: 7 od 13.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 8/08, strana: 18 od 23.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 36 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 4 od 18.01.2013.


Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 4 od 18.01.2013.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 16 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 26 od 25.01.2013.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 23 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 26 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 98 od 28.12.2012.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost na otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 10 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 70 od 29.12.2012.


Odluka o obrazovanju komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost na otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 70 od 29.12.2012.


Odluka o obrazovanju Komisije za pregovore u postupku povećanja osnovnog kapitala Privredne banke Beograd a.d. Beograd od strane kvalifikovanog investitora, odnosno postupku prodaje akcija Privredne banke Beograd a.d. Beograd u vlasništvu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 24 od 25.01.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 24 od 25.01.2013.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za vođenje pregovora i predlaganje mera za unapređenje proizvodnje i distribucije imunoloških lekova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača

"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 8 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 26 od 25.01.2013.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje državnog praznika Republike Srbije Sretenje - Dan državnosti Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 25 od 25.01.2013.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za prenos posmrtnih ostataka članova porodice Karađorđević u porodičnu kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu

"Službeni glasnik RS", broj 89/12, strana: 3 od 14.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 25 od 25.01.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i pripremu predloga mera za stabilizaciju i oporavak "JAT AIRWAYS" AD Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 5 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 26 od 25.01.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1540 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje (2012-2016)

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 10 od 25.12.2012.


Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 25 od 25.01.2013.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju evropske zdravstvene politike zasnovane na konceptu - "Zdravlje u svim politikama"

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 7 od 28.12.2012.


Odluka o odobravanju popusta (SIGas Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 48 od 28.01.2013.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Šid

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 28 od 18.01.2013.


Odluka o određivanju matičnih područja opštine Koceljeva (Lokalna samouprava)

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 350 od 25.12.2012.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 121/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 12 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 16 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 22 od 24.12.2012.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 22 od 24.12.2012.


Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju dažbine (od 1. januara do 31. decembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 68 od 29.12.2012.


Odluka o prestanku dužnosti zamenika Disciplinskog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 45 od 28.01.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 348 od 25.12.2012.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 45 od 28.01.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 318 od 30.01.2013.


Odluka o proglašenju 2013. godinom tolerancije i fer pleja u sportu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 68 od 29.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Čistoća" Novi Sad i tekućeg održavanja čistoće za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1831 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad i tekućeg održavanja zelenila za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1833 od 28.12.2012.


Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 14 od 24.12.2012.


Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 58 od 31.12.2012.


Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Loznica-gas")

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 21 od 16.01.2013.


Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (Jugorozgas)

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 32 od 18.01.2013.


Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 3 od 25.12.2012.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 22 od 25.01.2013.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 205 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 199 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 189 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 99 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cena pristupa i korišćenja sistema za distribuciju prirodnog gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/12 i 123/12- ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 60 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 1/07, strana: 55 od 05.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 100/08, strana: 11 od 31.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 109 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 69 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 219 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 101 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena prirodnog gasa za tarifne kupce

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 64 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 1/07, strana: 55 od 05.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 112 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 64 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 108 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 10 od 11.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 23 od 16.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Niš u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 23 od 16.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 9 od 11.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i visine članarine Regionalne privredne komore Subotica za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 351 od 25.12.2012.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 28 od 18.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načina i roka plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Pančevo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 352 od 25.12.2012.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 8 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 4 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 5 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 37 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovice na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Kosova i Metohije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 29 od 18.01.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na koju se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Užice, za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 226 od 25.01.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Privredne komore Kosova i Metohije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 352 od 25.12.2012.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 248 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 111 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2012. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 87 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 109 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 109 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Valjevo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 10 od 11.01.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu, rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Požarevac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 227 od 25.01.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici, načinu i rokovima plaćanja Regionalnoj privrednoj komori Kruševac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 350 od 25.12.2012.


Odluka o visini članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zaječar za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 14 od 09.01.2013.


Odluka o visini stope i osnovici komorskog doprinosa Regionalne privredne komore Kikinda za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 9 od 11.01.2013.


Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 349 od 25.12.2012.


Odluka Visokog saveta sudstva broj 06-00-77/2012-01

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 348 od 25.12.2012.


Odluka Visokog saveta sudstva broj 119-00-102/2012-01

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 224 od 25.01.2013.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije i dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 20 od 25.01.2013.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 4/13, strana: 5 od 13.01.2013.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 12 od 09.01.2013.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 70 od 24.12.2012.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-389/2011, Už-5606/2011, Už-5849/2011, Už-6047/2011, Už-6286/2011

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 314 od 30.01.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. VIIU-482/2011, sa izdvojenim mišljenjem, Odluke br. Už-3809/2010, Už-2151/2012

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 4 od 18.01.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br.Už-2416/2010, Rešenje br. Už-1055/2010

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 15 od 16.01.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-733/2011

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1046/2010, Už-1577/2010, 1907/2010, 6512/2012, 6664/2012

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 90 od 28.12.2012.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1908/2010, Už-2519/2012, Už-4172/2012, Už-4767/2012, Už-5898/2012, Už-5902/2012, Už-5905/2012, Už-6510/2012, Už-6693/2012, Už-6705/2012, Už-6731/2012

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-286/2011, Už-5241/2011, Už-2777/2012, Už-3946/2010, Už-4297/2011, Už-4704/2011, Už-1129/2012, Už-3535/2012, Už-5331/2012

"Službeni glasnik RS", broj 4/13, strana: 6 od 13.01.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-5309/2010, Už-5264/2010

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 27 od 25.12.2012.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke suda br. Už-1665/2010, Už-1164/2010, Už-1478/2010, Už-743/2011, Už-4270/2011, Už-4730/2011, Už-5261/2011, Už-1096/2010, Už-4529/2011, Už-4527/2010, Už-1910/2010, IUo-1221/2010, IUo-32/2011, IUo-829/2010, IUo-1448/2010, IUz-909/2010, IUz-96/2009, sa izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 16 od 28.01.2013.


Odluke Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 19 od 16.01.2013.


Odluke Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 11 od 09.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 116 od 28.12.2012.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 24 od 16.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 82 od 18.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 114 od 28.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 104 od 11.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 83 od 25.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 16 od 09.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 125 od 24.12.2012.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 87 od 29.01.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 52 od 29.12.2012.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 46 od 04.01.2013.


Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 409 od 04.01.2013.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2012. do 31. decembra 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 224 od 25.01.2013.


Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 224 od 25.01.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 224 od 25.01.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 26 od 25.12.2012.


Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 223 od 25.01.2013.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 224 od 25.01.2013.


Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 271 od 29.12.2012.


Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista i za novčanu pomoć vrhunskim sportistima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/00, strana: 539 od 23.05.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 11 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 18 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 271 od 29.12.2012.


Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 385 od 04.01.2013.


Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 18 od 16.01.2013.


Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 42 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 18 od 16.01.2013.


Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 14 od 28.01.2013.


Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 7 od 28.01.2013.


Pravilnik o geodetsko-katastarskom informacionom sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 326 od 29.12.2012.


Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 18 od 25.12.2012.


Pravilnik o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 19 od 25.12.2012.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 23 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 33 od 25.12.2012.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 33 od 25.12.2012.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.


Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 18/91, strana: 291 od 15.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 85 od 28.12.2012.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte pšenice, radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 49 od 24.12.2012.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte soje radi priznavanja

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 304 od 30.01.2013.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte suncokreta radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 3 od 11.01.2013.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti koštičavih voćnih vrsta, radi priznavanja sorti

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 51 od 24.12.2012.


Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 154 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 306 od 30.01.2013.


Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 68 od 28.12.2012.


Pravilnik o načinu dobijanja saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 4 od 09.01.2013.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 16 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 131 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 91 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/10, strana: 62 od 28.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 80/10, strana: 38 od 02.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 101 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 428 od 04.01.2013.


Pravilnik o načinu i postupku utvđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 20 od 25.12.2012.


Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 20 od 25.12.2012.


Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 16 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 20 od 25.12.2012.


Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 3 od 09.01.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 516 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 30 od 24.01.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 758 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 1 od 24.01.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 1 od 24.01.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.


Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/07, strana: 1 od 25.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 5 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 9 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 18 od 24.01.2013.


Pravilnik o Nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i Nastavnom programu za treći razred osnovog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 4 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 2 od 24.01.2013.


Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 4 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 7 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 12 od 24.01.2013.


Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 5/08, strana: 1 od 26.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 24 od 24.01.2013.


Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 31 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 9 od 28.01.2013.


Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 9 od 28.01.2013.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (sa PRILOGOM: 1. SPISAK ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE; 2. OBRASCI - EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/04, strana: 1 od 19.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 108/05, strana: 46 od 06.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 120/08, strana: 106 od 29.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.


Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 34 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 306 od 30.01.2013.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OD, PP OD-1)

"Službeni glasnik RS", broj 96/04, strana: 7 od 24.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 105/04, strana: 4 od 21.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 100 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 32 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 24 od 28.12.2012.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDPO)

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 22 od 25.12.2012.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 116/04, strana: 4 od 22.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 29 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 11/12, strana: 24 od 14.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 22 od 25.12.2012.


Pravilnik o obučavanju, nastavnim planovima, programima i normativima nastavnih sredstava i opreme za obučavanje pripadnika civilne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 80 od 25.01.2013.


Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 105/04, strana: 3 od 21.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 38 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 14 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 4/12, strana: 29 od 20.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 22 od 28.12.2012.


Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 22 od 28.12.2012.


Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 372 od 04.01.2013.


Pravilnik o osnovnim uslovima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava sa gledišta bezbednosti saobraćaja i podobnosti puta za odvijanje saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 52 od 24.12.2012.


Pravilnik o plovnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je pilotaža obavezna za brodove određene vrste i veličine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 63/98, strana: 12 od 25.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 3 od 09.01.2013.


Pravilnik o posebnom programu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim ustanovama

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 272 od 29.12.2012.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 24 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 85 od 28.12.2012.


Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore zaštite od požara

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 70 od 25.01.2013.


Pravilnik o Programu stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti, načinu njihovog polaganja i visini naknade za rad članova Komisije za polaganje stručnih ispita

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 64 od 28.12.2012.


Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 61 od 25.01.2013.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.


Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 39 od 24.12.2012.


Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 121/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/92, strana: 1146 od 20.05.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 39 od 24.12.2012.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

"Službeni glasnik RS", broj 55/06, strana: 3 od 28.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/07, strana: 80 od 05.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/08, strana: 13 od 09.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 36 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 82/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 109 od 25.01.2013.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 19 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/12, strana: 28 od 14.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 279 od 29.12.2012.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 279 od 29.12.2012.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPKD)

"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 30 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 24 od 25.12.2012.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDP, PDN, PDO)

"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 46 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 50 od 25.01.2013.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: PB1, Aneks Obrasca PB1, Aneks 1 Obrasca PB1, DK, OK, PK, PK1, SU, SU2, SI, IPD, IPD1, KPB)

"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 57 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 37 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 60 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 46 od 25.01.2013.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN I PBN 1)

"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 4 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 15/06, strana: 38 od 27.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 23 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 43 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 46 od 25.01.2013.


Pravilnik o sadržini Registra komora

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 17 od 25.12.2012.


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 63/10, strana: 17 od 08.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 90 od 29.12.2012.


Pravilnik o standardima za primenu pojedinih citostatika i određenih specifičnih lekova za lečenje malignih oboljenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/12 - Pravilnikom o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 34 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 31 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 33 od 25.12.2012.


Pravilnik o stučnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 112 od 25.01.2013.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 24 od 28.12.2012.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 10 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 43 od 28.12.2012.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 43 od 28.12.2012.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas

"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 15 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 64 od 28.12.2012.


Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 8 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 3 od 28.01.2013.


Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 3 od 28.01.2013.


Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

PAŽNJA - primenjuje se od 1. februara 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 40 od 24.12.2012.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 61/12, strana: 11 od 22.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/12, strana: 8 od 06.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 26 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 102 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 303 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 3 od 31.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.


Pravilnik o vodnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je pilotaža obavezna za plovila određene vrste i veličine

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 3 od 09.01.2013.


Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 60 od 25.01.2013.


Pravilnik o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo unurašnjih poslova može da ostvaruje dopunska sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 64/06, strana: 43 od 26.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 71/07, strana: 51 od 27.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 14/08, strana: 15 od 05.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 109 od 25.01.2013.


Pravilnik o zaštiti geografskog porekla vina i rakije

"Službeni glasnik SRS", broj 23/80, strana: 1336 od 13.06.1980.
"Službeni glasnik SRS", broj 30/80, strana: 1778 od 19.07.1980.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 40 od 24.12.2012.


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 28359/05 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 71 od 24.12.2012.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 5 od 15.01.2013.


Protokol o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 62 od 30.01.2013.


Protokol o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 39 od 30.01.2013.


Protokol o zaštiti i održivom korišćenju biološke i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata donete u Kijevu 22. maja 2003. godine (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 30 od 30.01.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove ustanova kulture na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/13, strana: 3 od 23.01.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti za stavljanje u promet fiskalnih kasa

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 4 od 29.01.2013.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 318 od 30.01.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Radne grupe za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 76 od 29.12.2012.


Rešenja o razrešenju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 16 od 25.12.2012.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 45 od 28.01.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 41 od 29.01.2013.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 14 od 09.01.2013.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 349 od 25.12.2012.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 13 od 25.12.2012.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 88 od 29.12.2012.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 4 od 29.01.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 35 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 15 od 25.12.2012.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 141 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 39 od 24.12.2012.


Rešenja o utvrđivanju interesa za administrativni prenos, odnosno eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 88 od 29.12.2012.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 6 od 29.01.2013.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 9 od 28.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 85 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 4 od 29.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 3 od 29.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 45 od 25.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za restituciju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 3 od 29.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2013. godinu Republičke agencije za elektronske komunikacije

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 85 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 3 od 29.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 44 od 25.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašme" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 44 od 25.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na obavljanje druge delatnosti Doma učenika srednjih škola "Pane Đukić Limar" u Kruševcu

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 11 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 86 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 11 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 87 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" d.o.o. Valjevo - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 87 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "ELMONT" d.o.o. Niš - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 87 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "MAK-DI" d.o.o. Kraljevo - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 87 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 86 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pribavljanju u državnu svojinu nepokretnosti putem izgradnje, Javnog preduzeća za skloništa, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 86 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 9 od 28.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 8 od 28.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan o izmenama i dopunama Poslovnog plana AD "Železnice Srbije" Beograd za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 86 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 9 od 28.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Razvoj kapaciteta Crvenog krsta Srbije za odgovor na nesreće septembra 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 85 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Emisiona tehnika i veze" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 86 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za restituciju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 3 od 29.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za razvoj Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik", Kopaonik, za 2010. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 3 od 29.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "EL-EX GARANT" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 12 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "ENEL" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 12 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "FEROMONT" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 11 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU" AD

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 13 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "MASTER OPITUS" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 11 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "NS PETROL LAB" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 13 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "PETROL INŽINJERING" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 12 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "ROHE" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 12 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "VUKAS MERING" DOO

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 13 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo INSA Industrija satova Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 12 od 25.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje u promet

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 44 od 25.01.2013.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 38 od 30.01.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 352 od 25.12.2012.


Rešenje o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 326 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju arbitra Republike Srbije pred Stalnim arbitražnim sudom u Hagu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 40 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju članova Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 40 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju članova Saveta Beogradske poslovne škole - Visoke škole strukovnih studija, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 43 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 43 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Kliničkog centra Niš

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 74 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sticanje i oduzimanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 79 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 77 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 39 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 76 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Skupštinu Akcionarskog društva za priređivanje sajmova i izložbi "Novosadski sajam", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 84 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 19 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 75 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 16 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 89 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije "Kolo"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 80 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 44 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 74 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 38 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 79 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva "Centar za strna žita", društvo s ograničenom odgovornošću, Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 38 od 25.01.2013.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 75 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 74 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 75 od 29.12.2012.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 79 od 29.12.2012.


Rešenje o nastavljanju rada na položaju direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 82 od 29.12.2012.


Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 82 od 29.12.2012.


Rešenje o nastavljanju rada na položaju sekretara Ministarstva saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 82 od 29.12.2012.


Rešenje o određivanju biblioteka koje obavljaju matične funkcije u bibliotečko-informacionoj delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 16 od 25.12.2012.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 9 od 29.01.2013.


Rešenje o određivanju rezervnog snabdevača

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 38 od 30.01.2013.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom i rezervnog snabdevača

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 85 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 42 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 34 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 34 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju Generalnog inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 78 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra finansija i privrede

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 34 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 35 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju na položaj Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde i državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 41 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 37 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 38 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 81 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 81 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 81 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 42 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra finansija i privrede

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 35 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra finansija i privrede

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 73 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra finansija i privrede

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 73 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra pravde i državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 73 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 36 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 36 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 83 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 84 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 83 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 83 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 42 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 84 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra spoljnih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 36 od 25.01.2013.


Rešenje o postavljenju zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 78 od 29.12.2012.


Rešenje o postavljenju zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 78 od 29.12.2012.


Rešenje o prestanku dužnosti direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 43 od 25.01.2013.


Rešenje o prestanku dužnosti direktora Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 77 od 29.12.2012.


Rešenje o prestanku dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 74 od 29.12.2012.


Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Saveta Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 77 od 29.12.2012.


Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 37 od 25.01.2013.


Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra finansija i privrede

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 34 od 25.01.2013.


Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 35 od 25.01.2013.


Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 80 od 29.12.2012.


Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 80 od 29.12.2012.


Rešenje o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 80 od 29.12.2012.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 38 od 30.01.2013.


Rešenje o razrešenju članova Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 40 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 42 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Beogradske poslovne škole u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 43 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju direktora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 73 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju direktora Jugoslovenske kinoteke u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 38 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 79 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju direktora Privrednog društva "Centar za strna žita", društvo s ograničenom odgovornošću, Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 38 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 75 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde i državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 41 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 75 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 79 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija i privrede

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 34 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju Generalnog inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 77 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Milanu, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 11 od 25.12.2012.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Minhenu, Savezna Republika Nemačka

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 10 od 25.12.2012.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Trstu, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 38 od 30.01.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 78 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 75 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 41 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 39 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 37 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 81 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 37 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 73 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra finansija i privrede

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 35 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra spoljnih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 36 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra za infrastrukturu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 83 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra za infrastrukturu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 83 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra za infrastrukturu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 82 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra za infrastrukturu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 84 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra za infrastrukturu i energetiku

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 84 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 39 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 76 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 39 od 25.01.2013.


Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije "Kolo"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 80 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Niš

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 74 od 29.12.2012.


Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 76 od 29.12.2012.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 45 od 25.01.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 9 od 28.12.2012.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 46 od 25.01.2013.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 88 od 29.12.2012.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 35 od 24.12.2012.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za januar, februar i mart 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 428 od 04.01.2013.


Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji

"Službeni glasnik RS", broj 4/13, strana: 3 od 13.01.2013.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 5 od 11.01.2013.


Sporazum između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 52 od 30.01.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 9 od 30.01.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 80 od 30.01.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 37 od 24.12.2012.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 8 od 24.12.2012.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 13 od 24.12.2012.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/12, strana: 1 od 29.12.2012.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 83 od 30.01.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 11 od 30.01.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 1 od 24.12.2012.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 4 od 24.12.2012.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 10 od 24.12.2012.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 8 od 30.01.2013.


Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 3 od 24.12.2012.


Sporazum o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 86 od 30.01.2013.


Statut Privredne komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 35 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 107/03, strana: 17 od 02.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 44/05, strana: 78 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 42 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 198 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 436 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 11 od 11.01.2013.


Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 26 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 22 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/12, strana: 27 od 14.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 427 od 04.01.2013.


Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 80 od 24.12.2012.


Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (Advokatska komora Srbije)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 121/12 -ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 54/98, strana: 17 od 30.10.1998.
"Službeni list SRJ", broj 75/99, strana: 39 od 31.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 8/01, strana: 1 od 23.02.2001.
"Službeni list SRJ", broj 11/02, strana: 6 od 27.02.2002.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 32/03, strana: 1 od 25.07.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 58/04, strana: 2 od 10.12.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 5/06, strana: 1 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 129/07, strana: 108 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 55 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 100 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 82 od 24.12.2012.


Ugovor između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 16 od 24.12.2012.


Ugovor između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 30 od 24.12.2012.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 23 od 24.12.2012.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 3 od 18.01.2013.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 36 od 30.01.2013.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - stalnog predstavnika Republike Srbije - šefa stalne misije Republike Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 44 od 29.12.2012.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Australiji

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 3 od 25.01.2013.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kanadi

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 3 od 25.01.2013.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Bugarskoj

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 44 od 29.12.2012.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ugandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 37 od 30.01.2013.


Uputstvo o načinu vršenja nadzora nad stručnim radom u bibliotekama

"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 46 od 28.01.2013.


Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 59 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 65 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 15 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 56 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 3 od 16.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1089/2012 od 19. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 12 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1108/2012 od 23. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 14 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1109/2012 od 23. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 15 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1110/2012 od 23. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 17 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1111/2012 od 23. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 18 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1112/2012 od 23. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 19 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1114/2012 od 24. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 21 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1123/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 22 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1124/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 24 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1125/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 25 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1126/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 26 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1127/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 28 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1128/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 29 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1129/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 30 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1130/2012 od 26. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 32 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1144/2012 od 28. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 33 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1145/2012 od 28. novembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 35 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1170/2012 od 3. decembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 36 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1171/2012 od 3. decembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 38 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1172/2012 od 3. decembra 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 39 od 29.01.2013.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 894/2012 od 6. avgusta 2012. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 11 od 29.01.2013.


Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 121/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 10 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 74 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.


Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "KLJUČ"

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 18 od 25.01.2013.


Uredba o Kancelariji za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 75/12, strana: 3 od 02.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 7 od 28.12.2012.


Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 44/01, strana: 3 od 19.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/02, strana: 5 od 29.03.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 30/02, strana: 4 od 06.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 32/02, strana: 22 od 11.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 69/02, strana: 12 od 25.10.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 78/02, strana: 8 od 21.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 61/03, strana: 1 od 13.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 121/03, strana: 3 od 09.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 130/03, strana: 57 od 29.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/04, strana: 3 od 11.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 120/04, strana: 9 od 05.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/05, strana: 1 od 21.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 26/05, strana: 3 od 21.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/05, strana: 3 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 105/05, strana: 3 od 28.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 11 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 3 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 32/06, strana: 3 od 14.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 58/06, strana: 3 od 07.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 3 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 3 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 3 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 40/07, strana: 3 od 08.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/07, strana: 3 od 29.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/07, strana: 4 od 05.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 106/07, strana: 3 od 16.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 3 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 3 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/08, strana: 3 od 07.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 8 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 16 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/08, strana: 9 od 24.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 3 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 12 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 113/08, strana: 55 od 12.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 4 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/10, strana: 4 od 21.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 143 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 20/11, strana: 3 od 25.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 3 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 61 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 11/12, strana: 13 od 14.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 50 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 20 od 25.01.2013.


Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (Sa PRILOGOM: OBRASCI - ID PDV, IPID PDV, PVD PDV 1)

"Službeni glasnik RS", broj 124/04, strana: 4 od 19.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/05, strana: 3 od 24.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 4/13, strana: 4 od 13.01.2013.


Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 44 od 29.12.2012.


Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 4 od 25.01.2013.


Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 99/09, strana: 16 od 01.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 67 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 4 od 25.01.2013.


Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 24/09, strana: 4 od 07.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 71 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 18 od 25.01.2013.


Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 18 od 25.01.2013.


Uredba o načinu angažovanja stvari za potrebe zaštite i spasavanja i načinu ostvarivanja prava na naknadu za korišćenje istih

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 37 od 30.01.2013.


Uredba o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 7 od 25.01.2013.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 3 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/13, strana: 4 od 13.01.2013.


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 4/13, strana: 4 od 13.01.2013.


Uredba o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 6 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 134 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 65 od 29.12.2012.


Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 54/10, strana: 3 od 04.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 51 od 29.12.2012.


Uredba o statutima ordena i medalja

"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 140 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 68 od 29.12.2012.


Uredba o transformaciji vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost po principu sticanja i raspodele dobiti i o pravima i obavezama civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama

"Službeni glasnik RS", broj 58/08, strana: 3 od 06.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 94/09, strana: 3 od 12.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 37 od 30.01.2013.


Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 19 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 4 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 3 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 21 od 24.12.2012.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 74 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 7 od 28.12.2012.


Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 9 od 25.01.2013.


Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i kriterijumima za ocenu ispunjenosti tih uslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 237 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 9 od 25.01.2013.


Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 15 od 25.01.2013.


Uredba o utvrđivanju državnih mreža meteoroloških stanica, programu rada i načinu izveštavanja državnih mreža meteoroloških stanica

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 3 od 28.12.2012.


Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2011. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 50 od 29.12.2012.


Uredba o utvrđivanju naknade za pružanje usluga iz oblasti meteorološke i hidrološke delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 47 od 29.12.2012.


Uredba o utvrđivanju područja banje "Banja Bečej"

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 19 od 25.01.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih ragionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 16 od 25.01.2013.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Valjevo-Loznica

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 158 od 04.01.2013.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 3 od 04.01.2013.


Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga

"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 294 od 04.01.2013.


Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 15 od 25.01.2013.


Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.


Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.


Zaključak Vlade 05 broj 132-9694/2012 - preporuka za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga na dan 14. januara pod uslovima i na način kojim je uređeno odsustvovanje u dane državnih praznika

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 89 od 29.12.2012.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 12 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 112 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/12, strana: 3 od 30.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.


Zakon o davanju garancija Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke kFW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat "Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu")

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 8 od 24.12.2012.


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj "JAT Airways" a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 42 od 29.12.2012.


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Credit Suisse Bank London, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Unicredit bank Srbija a.d. Beograd i Deutsch Bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 40 od 29.12.2012.


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Deutsche bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad radi realizacije Projekta Južni tok

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 40 od 29.12.2012.


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd i AIK banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 41 od 29.12.2012.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.


Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 9 od 30.01.2013.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 10 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/07, strana: 22 od 20.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 18/08, strana: 12 od 14.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 73/08, strana: 4 od 01.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 58 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 57/09, strana: 13 od 24.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 24 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 21 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 11 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 69/12, strana: 4 od 20.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.


Zakon o energetici

"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 3 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 3 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 31 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 38 od 29.12.2012.


Zakon o javnim nabavkama

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 3 od 29.12.2012.


Zakon o javnom tužilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 27 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 39 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.


Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 51/09, strana: 23 od 14.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 249 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 269 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 25 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 37 od 28.01.2013.


Zakon o planiranju i izgradnji

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 105 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/09, strana: 76 od 02.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 66 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 3 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 14 od 24.12.2012.


Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 13 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 21 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 32 od 30.01.2013.


Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 9 od 24.12.2012.


Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 3 od 30.01.2013.


Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 3 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 8 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 3 od 29.12.2012.


Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 71 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 3 od 30.01.2013.


Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

DELIMIČNO PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/10, 87/11, 10/13 - Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Zakonom o pomorskoj plovidbi, Zakonom o državnoj pripadnosti i upisu plovila
"Službeni list SRJ", broj 12/98, strana: 52 od 06.03.1998.
"Službeni list SRJ", broj 44/99, strana: 12 od 25.06.1999.
"Službeni list SRJ", broj 74/99, strana: 53 od 25.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 73/00, strana: 4 od 29.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 11 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 9 od 30.01.2013.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.


Zakon o Razvojnom fondu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 37 od 29.12.2012.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.


Zakon o trgovini

"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 3 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 32 od 30.01.2013.


Zakon o zaštiti vazduha

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 60 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 30 od 30.01.2013.


Zakon o žigovima

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 102 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 34 od 30.01.2013.


Zakonik o krivičnom postupku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/11 - 1. oktobra 2013. godine - VIDETI NOVI ZAKON (član 607. stav 1. i član 608.)
"Službeni list SRJ", broj 70/01, strana: 1 od 28.12.2001.
"Službeni list SRJ", broj 68/02, strana: 1 od 19.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 58/04, strana: 1 od 28.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 99 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 155 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 115/05, strana: 21 od 27.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 46/06, strana: 3 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 3 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 122/08, strana: 3 od 30.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 3 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 36 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/10, strana: 3 od 22.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.


Zakonik o krivičnom postupku

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.


Deklaracija o osudi zločina učinjenih nad pripadnicima srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije

"Službeni list APV", broj 38/12, strana: 1717 od 14.12.2012.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2013. godine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 24 od 23.01.2013.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2013. godine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 24 od 23.01.2013.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 18 od 23.01.2013.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1847 od 29.12.2012.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1869 od 29.12.2012.


Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1874 od 29.12.2012.


Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 23/10, strana: 1162 od 23.12.2010.
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1874 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Bosutske šume" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1907 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Koviljski rit" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Novi Sad"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1904 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Kućine" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1902 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Podunavsko lovište Plavna" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Novi Sad"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1905 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Posavsko lovište Karakuša" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1903 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Posavsko lovište Kupinik" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1901 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Subotičke šume" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sombor"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1906 od 29.12.2012.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu lovne osnove lovišta "Vranjak" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1900 od 29.12.2012.


Odluka o obrazovanju Komisije za upravljanje strategijom eUprave pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 393 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 15/10, strana: 746 od 18.08.2010.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 6 od 23.01.2013.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za zapošljavanje

"Službeni list APV", broj 3/09, strana: 154 od 05.03.2009.
"Službeni list APV", broj 5/10, strana: 351 od 12.04.2010.
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1876 od 29.12.2012.


Odluka o obrazovanju Radne grupe koja će analizirati tekst predugovora između Vlade Republike Srbije i kompanije "Al Dahra Agricultural Company" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 5 od 23.01.2013.


Odluka o određivanju boje papira za štampanje glasačkog listića i kontrolnog lista za glasanje na dopunskim izborima raspisanim za 17. februar 2013. godine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 17 od 23.01.2013.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.


Odluka o poveravanju poslova izbornoj komisiji izborne jedinice za imenovanje biračkog odbora za sprovođenje dopunskih izbora koji će se održati 17. februara 2013. godine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 17 od 23.01.2013.


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1874 od 29.12.2012.


Odluka o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 4 od 23.01.2013.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 19 od 23.01.2013.


Odluka o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 3 od 23.01.2013.


Odluka o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 2/10, strana: 259 od 26.02.2010.
"Službeni list APV", broj 14/11, strana: 631 od 02.09.2011.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 3 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 3 od 23.01.2013.


Odluka o utvrđivanju cena dozvola za privredni ribolov, ribolov "bućkom" i ceni dnevne dozvole za rekreativni ribolov za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 27 od 23.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1908 od 29.12.2012.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 25 od 23.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 26 od 23.01.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 38/12, strana: 1721 od 14.12.2012.


Odluke o imenovanju izbornih komisija u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjani III i 49 Srbobran

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.


Odluke o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/12, strana: 1717 od 14.12.2012.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 39/12, strana: 1725 od 28.12.2012.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi

"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 316 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 4/11, strana: 109 od 05.04.2011.
"Službeni list APV", broj 20/12, strana: 1081 od 11.07.2012.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1397 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1883 od 29.12.2012.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja korisnika javnih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine, van konsolidovanog računa trezora Autonomne Pokrajine Vojvodine, na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 1 od 23.01.2013.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava korisnika budžetskih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine, na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1895 od 29.12.2012.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 20 od 23.01.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe rada u zavodima, ustanovama kulture i javnim ustanovama na teritoriji APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 9 od 23.01.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja i finansijske planove javnih preduzeća i ustanova za 2012. godinu u APV

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1879 od 29.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1876 od 29.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 7 od 23.01.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 38/12, strana: 1718 od 14.12.2012.


Rešenje o godišnjoj nagradi "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1876 od 29.12.2012.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 6 od 23.01.2013.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije dela naselja "Grujina česma" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 3 od 22.01.2013.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 53 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 64 od 14.12.2012.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 64 od 14.12.2012.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 5/02, strana: 112 od 30.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 28 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 24 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 40 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 34 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/09, strana: 57 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 52 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.


Odluka o bratimljenju i uspostavljanju saradnje gradske opštine Obrenovac sa opštinama na Kosovu i Metohiji Istok i Vučitrn

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 23 od 07.12.2012.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 5 od 14.12.2012.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 23 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 26 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 6 od 07.12.2012.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 31 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 14 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/12, strana: 14 od 30.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/12, strana: 18 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 36 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 21 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 16 od 07.12.2012.


Odluka o dodeli priznanja i novčanih iznosa za postignute rezultate (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 27 od 07.12.2012.


Odluka o finansijskoj pomoći penzionerima Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 10 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.


Odluka o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2013. i 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 53 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 2 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 56 od 14.12.2012.


Odluka o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 57 od 14.12.2012.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 2 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 10 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 4 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 9 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 1 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 59 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela privredne zone u Vrčinu, gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 2 od 14.12.2012.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za potez duž ulica Zemunska - Tošin bunar na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 2 od 14.12.2012.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 19 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 32 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 24 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 49 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 40 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 20 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 41 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 52 od 14.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 43 od 14.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 30/02, strana: 869 od 27.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/03, strana: 154 od 25.03.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/03, strana: 225 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/03, strana: 649 od 07.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/03, strana: 1167 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/04, strana: 628 od 21.07.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 23 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 19 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 33 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 22 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 15 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 26 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 43 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 66 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/10, strana: 62 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 32 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 35 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 20 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 41 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 20 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 43 od 14.12.2012.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.


Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/07 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/10 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 13 od 07.12.2012.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 11/09 od 25.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 14 od 07.12.2012.


Odluka o nagradi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 5/03, strana: 77 od 21.02.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 19 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 1 od 14.12.2012.


Odluka o nagradi grada Beograda za stvaralaštvo mladih

"Službeni list grada Beograda", broj 5/03, strana: 79 od 21.02.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 1 od 14.12.2012.


Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 19 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/05, strana: 7 od 11.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 40 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/07, strana: 2 od 27.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 25 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 51 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 29 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 35 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 42 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2013. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 1 od 14.12.2012.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za informisanje "Obrenovac" u Obrenovcu u Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 16/06, strana: 45 od 14.08.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 32 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 23 od 07.12.2012.


Odluka o osnivanju Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 3 od 14.12.2012.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

"Službeni list grada Beograda", broj 22/99, strana: 420 od 31.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 158 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 29 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 34 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 41 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 35 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 53 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 56 od 14.12.2012.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 1 od 14.12.2012.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 4 od 07.12.2012.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 1 od 14.12.2012.


Odluka o ustanovljavanju nagrada i drugih javnih priznanja gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 21 od 07.12.2012.


Odluka o ustanovljenju opštinske stipendije za studente (prečišćen tekst - sa 49/2012) (gradska opština Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 16 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 13 od 07.12.2012.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 5 od 07.12.2012.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 21 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 42 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 20 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.


Odluka o zaduženju gradske opštine Obrenovac za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 22 od 07.12.2012.


Odluke o bratimljenju sa opštinama Vučitrn, Zvečan, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Leposavić (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 27 od 07.12.2012.


Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 25/09, strana: 24 od 27.05.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 40 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/11, strana: 16 od 10.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 38 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 22 od 07.12.2012.


Odluke o prestanku i utvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 15 od 07.12.2012.


Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 1 od 07.12.2012.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 1 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 1 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 40 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/11, strana: 8 od 19.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 63 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 65 od 14.12.2012.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 5 od 14.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 6 od 07.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 30 od 14.12.2012.


Rešenja o imenovanjima u GO Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 25 od 07.12.2012.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata zameniku javnog pravobranioca i postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 15 od 07.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma zdravlja "Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 29 od 14.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga (sa Cenovnikom)

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 26 od 07.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu Grocka, iz Grocke

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 4 od 07.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Beograd u poslovnom imenu Zadružnog saveza iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 30 od 14.12.2012.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 39 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 24 od 07.12.2012.


Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 30 od 14.12.2012.


Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 35 od 07.12.2012.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 65 od 14.12.2012.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/12 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 34 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.


Rešenje o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 36 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 24 od 07.12.2012.


Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika zaštitnika građana

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 30 od 14.12.2012.


Konkurs za izbor lica za imenovanje direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/12, strana: 1725 od 12.12.2012.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1747 od 27.12.2012.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa naknadom za korišćenje građevinskog zemljišta u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1814 od 27.12.2012.


Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/09, strana: 1789 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 613 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1866 od 28.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/09, strana: 1794 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/10, strana: 793 od 26.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1930 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1445 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1817 od 27.12.2012.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa i načinu poveravanja obavljanja komunalnih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1403 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1817 od 27.12.2012.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju, odnosno davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1864 od 28.12.2012.


Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad (prečišćen tekst - sa 29/2005)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/94, strana: 127
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/95, strana: 191
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/97, strana: 334
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 219
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 101
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 112
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 590
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 362 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 865 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1429 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 171 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1878 od 28.12.2012.


Odluka o organizovanju Komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu kao Javnog komunalnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 466
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/90, strana: 198
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 61
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 131
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 223
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 102
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 113
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 591
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 360 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 841 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1427 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/10, strana: 818 od 26.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1091 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1137 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1877 od 28.12.2012.


Odluka o organizovanju Radne organizacije "Stan" iz Novog Sada kao Javnog preduzeća za stambene usluge (prečišćen tekst - sa 29/2005)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/90, strana: 58
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 56
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/93, strana: 340
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/95, strana: 87
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 132
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 209
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 103
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 103
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 591
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 366 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 847 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1438 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 70 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1929 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/11, strana: 618 od 27.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/12, strana: 1601 od 20.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1877 od 28.12.2012.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Gradski informativni centar "APOLO" Novi Sad (prečišćen tekst - sa 29/2005)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/99, strana: 239
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 107
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 593
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 367 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 869 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1445 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 71 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/12, strana: 1600 od 20.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/12, strana: 1731 od 18.12.2012.


Odluka o postavljanju biste Aleksandra Berića u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1878 od 28.12.2012.


Odluka o programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti od lokalnog interesa za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1815 od 27.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1843 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1428 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/12, strana: 170 od 30.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/12, strana: 1618 od 20.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/12, strana: 1717 od 12.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1844 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1846 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad i tekućeg održavanja za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1838 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1836 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1842 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1842 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1835 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1828 od 28.12.2012.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1845 od 28.12.2012.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1820 od 28.12.2012.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1825 od 28.12.2012.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 459 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/12, strana: 1727 od 18.12.2012.


Odluka o programu održavanja objekata putne privrede za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1823 od 28.12.2012.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1801 od 27.12.2012.


Odluka o Programu za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2013. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1826 od 28.12.2012.


Odluka o raskopavanju površina javne namene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 165 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1865 od 28.12.2012.


Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta i Nadzornog odbora Mesne zajednice "Šangaj"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/13, strana: 1 od 04.01.2013.


Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Tržnica" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/12, strana: 1723 od 11.12.2012.


Odluka o uređenju grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1101 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/10, strana: 1197 od 12.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1924 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 613 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1445 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 2 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.


Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1875 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1819 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju vrednosti boda za određivanje visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1814 od 27.12.2012.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1879 od 28.12.2012.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/11, strana: 1499 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1879 od 28.12.2012.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/12, strana: 653 od 30.05.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/12, strana: 1415 od 15.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/12, strana: 1911 od 31.12.2012.


Program korišćenja sredstava iz budžeta grada Novog Sada namenjenih Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2013. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1827 od 28.12.2012.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 65 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/12, strana: 1727 od 18.12.2012.


Program održavanja, uređenja i korišćenja javnih garaža i javnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada u 2012. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/12, strana: 54 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/12, strana: 1090 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/12, strana: 1712 od 12.12.2012.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2013. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1827 od 28.12.2012.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1743 od 26.12.2012.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/12, strana: 1715 od 10.12.2012.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama statuta javnih komunalnih i javnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1889 od 29.12.2012.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmeni programa rada u ustanovama kulture na teritoriji grada Novog Sada u 2012. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/12, strana: 1911 od 31.12.2012.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1883 od 29.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/12, strana: 1730 od 18.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/12, strana: 1693 od 10.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/13, strana: 6 od 23.01.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/12, strana: 1722 od 11.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1737 od 26.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1895 od 29.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/12, strana: 1911 od 31.12.2012.


Rešenja o odobravanju da se u Odluci o budžetu grada Novog sada za 2012. godinu rasporede sredstva gradskim upravama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1735 od 26.12.2012.


Rešenja o određivanju privremenih i posebnih parkirališta u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1742 od 26.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP "Čistoća" Novi Sad za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1747 od 27.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1747 od 27.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1735 od 26.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na planirana materijalna sredstva za ostvarivanje predškolskog programa predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za period od 1. septembra 2012. godine do 31. avgusta 2013. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1889 od 29.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program uklanjanja komunalnog otpada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1735 od 26.12.2012.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zapošljavanje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/12, strana: 1721 od 11.12.2012.


Rešenje o izmeni režima saobraćaja za deo nasipa uz Dunav i na prilaznim saobraćajnicama u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/12, strana: 1914 od 31.12.2012.


Rešenje o izmeni trase i naziva linije javnog gradskog prevoza putnika broj 5 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/13, strana: 1 od 04.01.2013.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za pregled dece sa smetnjama u razvoju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/11, strana: 1137 od 22.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/13, strana: 8 od 23.01.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za doček Srpske nove godine, 13/14. januara 2013. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/13, strana: 3 od 23.01.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1892 od 29.12.2012.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu, sa Rešenjem o imenovanju predsednika, zamenika i članova Komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1893 od 29.12.2012.


Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice Novosadske racije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/13, strana: 6 od 23.01.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zapošljavanje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/12, strana: 1721 od 11.12.2012.


Rešenje o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/12 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/11, strana: 70 od 31.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/11, strana: 260 od 20.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/11, strana: 526 od 23.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1542 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1737 od 26.12.2012.


Rešenje o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1737 od 26.12.2012.


Rešenje o određivanju posebnih parkirališta u Mičurinskoj ulici u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/12 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1089 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1742 od 26.12.2012.


Rešenje o određivanju privremenog parkirališta u delu ulice Miloša Bajića u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/12 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/10, strana: 1213 od 14.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1742 od 26.12.2012.


Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/13, strana: 1 od 04.01.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/12, strana: 576 od 03.05.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/12, strana: 1411 od 15.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/12, strana: 1681 od 12.12.2012.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/12, strana: 654 od 30.05.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/12, strana: 1686 od 12.12.2012.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/12, strana: 112 od 21.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/12, strana: 1119 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1533 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/12, strana: 1689 od 12.12.2012.


Rešenje o Programu za sprovođenje aktivnosti u borbi protiv droga na teritoriji grada Novog Sada za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/12, strana: 1693 od 10.12.2012.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/12, strana: 1913 od 31.12.2012.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1736 od 26.12.2012.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije, u 2012. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 80 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1124 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/12, strana: 1715 od 12.12.2012.


Odluka o davanju saglasnost na Odluku o nabavci opreme JKP "Čistoća"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja "Aerodrom", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 6 od 28.12.2012.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja "Blok 11 - Denino brdo", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 7 od 28.12.2012.


Odluka o izradi Plana detaljnje regulacije "Groblje u Malim Pčelicama", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 5 od 28.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 27 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 16 od 31.12.2012.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 26 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 39 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 18 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 45 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 11 od 28.12.2012.


Odluka o otpisu potraživanja lokalne samouprave prema privrednom društvu "Zastava bezbednost" d.o.o. u restrukturiranju Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 10 od 28.12.2012.


Odluka o posebnim oblicima podrške u oblasti socijalne politike grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 3 od 28.12.2012.


Odluka o postavljenju načelnika gradskih uprava grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 48/12, strana: 1 od 10.12.2012.


Odluka o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za oblast upravljanja projektima i lokalni ekonomski razvoj

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 1 od 31.12.2012.


Odluka o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 1 od 10.01.2013.


Odluka o privremenom finansiranju sportskih klubova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 2 od 10.01.2013.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 3 od 27.12.2012.


Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje programa i manifestacija u oblasti sporta u 2013. godini sportskih organizacija koje steknu status sportskih organizacija od izuzetnog značaja za unapređenje i razvoj sporta na teritoriji Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 4 od 10.01.2013.


Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za programe u oblasti sporta u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 2 od 10.01.2013.


Odluka o raspisivanju konkursa za prijavu programskih aktivnosti - projekata za manifestacije od značaja za grad u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 1 od 15.01.2013.


Odluka o upućivanju javnog poziva za dostavljanje Programa rada udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele dotacija iz budžeta grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 3 od 22.01.2013.


Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 8 od 28.12.2012.


Odluka o usvajanju Strategije razvoja saobraćaja Grada Kragujevca 2012-2022. godina

"Službeni list grada Kragujevca", broj 52/12, strana: 1 od 28.12.2012.


Odluka o utvrđivanju teksta javnog dostavljanja predloga za dodelu Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade i Javni poziv

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 1 od 22.01.2013.


Odluka u vezi preduzimanja dodatnih mera radi poremećaja u poslovanju JKP "Niskogradnja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 1 od 18.12.2012.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama programa poslovanja u javnim preduzećima na teritoriji grada Kragujevca za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 11 od 28.12.2012.


Odluke o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 13 od 28.12.2012.


Odluke o izboru članova Gradskog veća grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 2 od 28.12.2012.


Odluke o prestanku funkcija članovima Gradskog veća grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 1 od 28.12.2012.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 1 od 28.12.2012.


Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 4 od 18.12.2012.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 8 od 27.12.2012.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grada Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 14 od 10.01.2013.


Program dotacija nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2013. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 13 od 10.01.2013.


Program dotacija nevladinim organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite za 2013. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 6 od 15.01.2013.


Program o drugoj izmeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 48/12, strana: 3 od 10.12.2012.


Program o izmeni Programa rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i oganizacijama u 2012. godini (broj: 400-76/12-V od 24. januara 2012. godine)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/12, strana: 10 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/12, strana: 10 od 23.05.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 3 od 18.12.2012.


Program obeležavanja Novogodišnjih i Božićnih praznika 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 48/12, strana: 4 od 10.12.2012.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 20 od 22.01.2013.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/12, strana: 10 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/12, strana: 12 od 12.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/12, strana: 10 od 23.05.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 3 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/12, strana: 17 od 02.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/12, strana: 3 od 18.10.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 4 od 18.12.2012.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 7 od 27.12.2012.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2012. godini (broj 400-19/12-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/12, strana: 16 od 13.01.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 6 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 5 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/12, strana: 134 od 29.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/12, strana: 8 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 3 od 18.12.2012.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 12 od 10.01.2013.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 12 od 10.01.2013.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 30 od 22.01.2013.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 4 od 15.01.2013.


Program za podsticaj preduzetništva u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 3 od 15.01.2013.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 5 od 22.01.2013.


Program za razvoj poljoprivrede u 2012. godini na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/12, strana: 6 od 27.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 2 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/12, strana: 84 od 31.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/12, strana: 3 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 2 od 18.12.2012.


Program za razvoj poljoprivrede u 2013. godini na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 6 od 10.01.2013.


Program zimske službe grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 7 od 22.01.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 18 od 28.12.2012.


Rešenja o postavljenju načelnika gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 1 od 27.12.2012.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 12 od 31.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnost na Odluku o usklađivanju cene vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda po kategorijama potrošača JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 11 od 31.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mesečnoj naknadi koja pripada JSP "Kragujevac" za obavljanje poslova objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga u periodu od 01.01.-31.12.2013. godine koju plaćaju učesnici SON-a

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 2 od 27.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cene zakupa stanova i poslovnog prostora JSP "Kragujevac" koji služe za sticanje dobiti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 2 od 27.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju Cenovnika zanatskih radova i drugih usluga na izradi grobnica JKP "Gradska groblja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 17 od 18.12.2012.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 16 od 10.01.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 16 od 10.01.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 7 od 15.01.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 5 od 27.12.2012.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu i izbor programa sportskih organizacija za dodelu sredstava iz budžeta grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 31 od 22.01.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za vršenje identifikacije objekata, tehničke dokumentacije i pravnog osnova u predmetima izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola bez oznake katastarskih parcela

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/12, strana: 6 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 48/12, strana: 5 od 10.12.2012.


Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 16 od 10.01.2013.


Rešenje o razrešenju direktora Agencije za održavanje, obezbeđenje i pružanje usluga

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 6 od 27.12.2012.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/12 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/10, strana: 31 od 15.10.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/11, strana: 1 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/11, strana: 40 od 16.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 34 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije naselja "Aerodrom"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 48/12, strana: 2 od 10.12.2012.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izbor kandidata za načelnike gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 48/12, strana: 1 od 10.12.2012.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 1 od 10.01.2013.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2013. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 514 od 22.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 6 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 140 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/12, strana: 32 od 13.03.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za protivpožarnu zaštitu opštine Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 592 od 22.12.2012.


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa područja grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 592 od 22.12.2012.


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za usmeravanje i dodelu sredstava naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa u opštini Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 592 od 22.12.2012.


Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 604 od 22.12.2012.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Noginska, Ruska Federacija

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 606 od 22.12.2012.


Odluke o davanju saglasnosti na izmene statuta javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 592 od 22.12.2012.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Zrenjanina za 2011. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/11, strana: 690 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/12, strana: 616 od 26.12.2012.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na računu izvršenja budžeta grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/12, strana: 616 od 26.12.2012.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/12, strana: 615 od 26.12.2012.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 607 od 22.12.2012.


Predlog Rešenja o određivanju biračkih mesta za izbornu jedinicu 17 Zrenjanin na dopunskim izborima za izbor poslanika u Skupštinu APV po većinskom izbornom sistemu u izbornoj jedinici 17 Zrejnanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/13, strana: 2 od 15.01.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 595 od 22.12.2012.


Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 492 od 22.12.2012.


Rešenja o promeni naziva ulica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 594 od 22.12.2012.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/12, strana: 619 od 26.12.2012.


Rešenje o raspisivanju izbora za savete i nadzorne odbore mesnih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/13, strana: 1 od 15.01.2013.


Rešenje o raspisivanju izbora za savete i nadzorne odbore mesnih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 612 od 22.12.2012.


Zaključak kojim se nalaže Gradskoj upravi grada Zrenjanina da pristupi postupku racionalizacije i reorganizacije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/12, strana: 619 od 26.12.2012.


Odluka o budžetu Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 15 od 27.12.2012.


Odluka o delatnosti zoohigijene

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 82 od 27.12.2012.


Odluka o donošenju Izmene Plana detaljne regulacije za deo prostora "Banje Palić" na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 31 od 27.12.2012.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo prostora "Banje Palić" severno od Omladinskog jezera

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 2 od 27.12.2012.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 24 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/11, strana: 91 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 1 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 91 od 27.12.2012.


Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica

"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 154 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 62 od 27.12.2012.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 39/07, strana: 1 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/08, strana: 8 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/10, strana: 73 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 62/11, strana: 1 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 102 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 9 od 27.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 39/07, strana: 5 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/07, strana: 2 od 28.12.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/08, strana: 2 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 9 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 62/11, strana: 3 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 94 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.


Odluka o merilima za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Subotice", broj 31/05, strana: 35 od 28.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 35 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 1 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/07, strana: 22 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 8 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/10, strana: 69 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 62/11, strana: 10 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 82 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 13 od 27.12.2012.


Odluka o merilima za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst - sa 3/2012)

"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 82 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 13 od 27.12.2012.


Odluka o određivanju delatnosti hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka i sakupljanja njihovih leševa kao komunalna delatnost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 228 od 18.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/12, strana: 20 od 25.07.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/12, strana: 2 od 03.08.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 82 od 27.12.2012.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.


Odluka o opštinskim putevima i ulicama

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 66 od 27.12.2012.


Odluka o osnivanju Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica - Naša radost Iskolaskor Elotti Intezmeny Szabadka - Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica (prečišćen tekst - sa 56/2012)

"Službeni list grada Subotice", broj 8/92
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 11/04 od 05.04.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/05 od 23.06.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 163 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 54/12, strana: 10 od 10.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 95 od 27.12.2012.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog fonda Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.


Odluka o ostvarivanju prava na besplatnu užinu

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 56 od 27.12.2012.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 27 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 12 od 27.12.2012.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 1 od 27.12.2012.


Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 14 od 27.12.2012.


Odluka o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Subotice", broj 7/10, strana: 1 od 22.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 1 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 11 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 115 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 222 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 325 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/12, strana: 4 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/12, strana: 2 od 24.04.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/12, strana: 1 od 04.05.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 15 od 27.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 94 od 27.12.2012.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 89 od 27.12.2012.


Rešenje o vrednosti boda za obračun naknade za korišćenje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/08, strana: 10 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/09, strana: 102 od 14.07.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 9 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 15 od 27.12.2012.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 1 od 27.12.2012.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)