POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Februar 2017

Indeksi potrošačkih cena za januar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 69 od 24.02.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima (predsednika i članova Privremenih organa grada Zaječara i opština - Vrbas i Odžaci

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 22 od 14.02.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, prestanku rada, razrešenjima, postavljenjima i prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 23 od 14.02.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 14 od 24.02.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 10 od 22.02.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 84 od 03.02.2017.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2017. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 64 od 24.02.2017.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 143 od 17.02.2017.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 56 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 147 od 17.02.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 40 od 10.02.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 14/17, strana: 63 od 27.02.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 131 od 03.02.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (rezani duvan), JT International a.d. Senta

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 75 od 14.02.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 55 od 10.02.2017.


Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 97 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 17 od 22.02.2017.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Predstavka br. 7584/13 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 46 od 10.02.2017.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

December 30, 2016 00:00


PRESTAJE DA VAŽI - sa 138/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 25 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 26 od 30.12.2016.


Odluka o izboru zamenika Tužioca za organizovani kriminal

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 66 od 24.02.2017.


Odluka o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 67 od 24.02.2017.


Odluka o izmeni osnivačkog akta Državne lutrije Srbije d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 70 od 03.02.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ub

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 55 od 10.02.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Goč - Gvozdac"

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 51 od 10.02.2017.


Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja za Nacionalni program javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 62 od 14.02.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 15 od 11.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 15 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 84 od 03.02.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 4 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 22 od 14.02.2017.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 19 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 9 od 17.02.2017.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 9 od 22.02.2017.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 5 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 9 od 22.02.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije infrastrukturnih projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 20 od 10.02.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja normalizacije vazdušnog saobraćaja na Balkanu

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 83 od 03.02.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Moravski koridor" E-761, deonica: Pojate-Preljina

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 20 od 10.02.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz "Bele knjige" Saveta stranih investitora

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 83 od 03.02.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 9 od 22.02.2017.


Odluka o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 19 od 10.02.2017.


Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za predsednika Republike koji će se održati u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 24 od 17.02.2017.


Odluka o određivanju cena za pristup sistemu za prenos električne energije, sa Odlukom o davanju saglasnosti

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 74 od 14.02.2017.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 21 od 10.02.2017.


Odluka o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 114 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 19 od 10.02.2017.


Odluka o proglašenju 2017. godine za godinu međugeneracijske saradnje i solidarnosti

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 22 od 14.02.2017.


Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 69 od 24.02.2017.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 18 od 10.02.2017.


Odluka o raspuštanju Skupštine grada Zaječara i obrazovanju Privremenog organa grada Zaječara

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 21 od 14.02.2017.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Odžaci i obrazovanju Privremenog organa opštine Odžaci

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 22 od 14.02.2017.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Vrbas i obrazovanju Privremenog organa opštine Vrbas

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 21 od 14.02.2017.


Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 12 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 22 od 17.02.2017.


Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 74 od 29.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 22 od 17.02.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora" Sremska Kamenica sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 67 od 03.02.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 5 od 14.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 19 od 10.02.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 64 od 03.02.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 11 od 24.02.2017.


Odluka o utvrđivanju Istorijskog jezgra Beograda u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 75 od 03.02.2017.


Odluka o utvrđivanju lokaliteta Lanište u selu Korlaće kod Raške za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 9 od 24.02.2017.


Odluka o utvrđivanju lokaliteta Prljuša na Rudniku za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 10 od 24.02.2017.


Odluka o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 151 od 01.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 86 od 26.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 68 od 24.02.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. IUz-424/2014

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 64 od 24.02.2017.


Odluke o imenovanju Disciplinskog tužioca i zamenika Disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 46 od 10.02.2017.


Odluke o izboru i prestanku javnotužilačkih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 107 od 03.02.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 106 od 03.02.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 18 od 22.02.2017.


Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština opština i gradova (Kosijerić, Kovin, Odžaci, Zaječar)

"Službeni glasnik RS", broj 14/17, strana: 3 od 27.02.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-217/2013, IUo-8/2015, IUo-254/2013, IUo-344/2015, IUo-364/2013, IUo-641/2014, VIIIU-63/2013, VIIIU-88/2015

"Službeni glasnik RS", broj 14/17, strana: 42 od 27.02.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 20 od 10.02.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 2 od 14.02.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 6 od 24.02.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 5 od 03.02.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 4 od 17.02.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 4 od 22.02.2017.


Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika

"Službeni glasnik RS", broj 102/09, strana: 31 od 07.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 250 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 89 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 95 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 71 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 131 od 03.02.2017.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 69 od 24.02.2017.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 21 od 22.02.2017.


Pravila o promeni snabdevača

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 368 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 73 od 14.02.2017.


Pravilnik o aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 147 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 43 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 47 od 17.02.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 13 od 22.02.2017.


Pravilnik o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 31 od 10.02.2017.


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 54 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 25 od 17.02.2017.


Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 48 od 24.02.2017.


Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrascima licence za prevoz i izvoda licence za prevoz i načinu stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 13 od 17.02.2017.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 177 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 11 od 16.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 107 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 31 od 17.02.2017.


Pravilnik o listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 37 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 57 od 14.02.2017.


Pravilnik o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu

PAŽNJA - Primena počinje od 1. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 45 od 14.02.2017.


Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 16 od 22.02.2017.


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 23 od 24.02.2017.


Pravilnik o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama

"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 11 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 61 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 106 od 03.02.2017.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 9 od 22.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 30 od 10.02.2017.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16, 42/16 i 9/17 - 31. decembra 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 125 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 9 od 22.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 30 od 10.02.2017.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 30 od 10.02.2017.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podržavaju predlog kandidata za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 21 od 17.02.2017.


Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja

"Službeni glasnik RS", broj 30/07, strana: 12 od 27.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 33 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 254 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 20 od 22.02.2017.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 32 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 93 od 03.02.2017.


Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

PAŽNJA - Primena počinje od 1. maja 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 30 od 14.02.2017.


Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/17 - od 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 372 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 30 od 14.02.2017.


Pravilnik o radionicama za tahografe

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 49 od 24.02.2017.


Pravilnik o radionicama za tahografe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 51 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 49 od 24.02.2017.


Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 33 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/17, strana: 41 od 27.02.2017.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 30 od 06.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 33 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 108 od 03.02.2017.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 108 od 03.02.2017.


Pravilnik o sadržaju izveštaja privremenog zastupnika kapitala

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 16 od 22.02.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 60 od 14.02.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 33 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 20 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 28 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 60 od 14.02.2017.


Pravilnik o sadržini posebnog plana upravljanja vodama

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 29 od 10.02.2017.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa za javno-privatno partnerstvo i koncesije u području žičara

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 12 od 22.02.2017.


Pravilnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 4 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 8 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 21 od 17.02.2017.


Pravilnik o specifikaciji Registra infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 63 od 14.02.2017.


Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 117 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 40 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 19 od 03.02.2017.


Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 286 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 93 od 03.02.2017.


Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojima se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i o obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova

"Službeni glasnik RS", broj 14/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 79 od 16.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu i korišćenje sredstava i načinu dodele sredstava za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti vodoprivrede

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/05, strana: 9 od 24.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 29 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 39 od 24.02.2017.


Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 47 od 17.02.2017.


Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 39 od 24.02.2017.


Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za određivanje zaštićenih oblasti

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 39 od 24.02.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Metodologije za izradu karte ugroženosti i karte rizika od poplava

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 36 od 24.02.2017.


Rešenja direktora Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 48 od 10.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 87 od 03.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 9 od 17.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 19 od 24.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja javnih preduzeća, ustanova i agencija

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 25 od 10.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 11 od 22.02.2017.


Rešenja o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 39 od 10.02.2017.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora javnih preduzeća (Kraljevo)

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 24 od 22.02.2017.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 62 od 14.02.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 11 od 17.02.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 21 od 24.02.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 27 od 10.02.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 90 od 03.02.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 20 od 22.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na - Odluke o uspostavljanju saradnje između - grada Kruševca, Republika Srbija i grada Sankt Peterburg, Ruska Federacija i - grada Pančeva, Republika Srbija i opštine Sinandrej, Rumunija

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 27 od 10.02.2017.


Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 48 od 10.02.2017.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac", Leskovac

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 55 od 10.02.2017.


Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava - UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 74 od 14.02.2017.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 21 od 10.02.2017.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 22 od 10.02.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 11 od 17.02.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 20 od 24.02.2017.


Rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 17 od 22.02.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 89 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 22 od 10.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 17 od 24.02.2017.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 36 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 106 od 03.02.2017.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 106 od 03.02.2017.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

December 12, 2014 00:00


PRESTAJE DA VAŽI - sa 136/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 28 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 61 od 12.12.2014.


Statut Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 89/07, strana: 9 od 26.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 30 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 126 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 25 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 170 od 23.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 69 od 24.02.2017.


Strategija integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 7 od 10.02.2017.


Strategija mera i aktivnosti za povećanje kvaliteta usluga u oblasti geoprostornih podataka i upisa prava na nepokretnostima u zvaničnoj državnoj evidenciji - reformski put Republičkog geodetskog zavoda do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 42 od 03.02.2017.


Tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 151 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 130 od 03.02.2017.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 117 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 64 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 37 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 54 od 10.02.2017.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 3 od 22.02.2017.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kazahstan

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 3 od 03.02.2017.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kipar

"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 3 od 22.02.2017.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 3 od 14.02.2017.


Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 73 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 3 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 20 od 14.02.2017.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 10 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 9 od 24.02.2017.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017"

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 41 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 4 od 22.02.2017.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "KROV 2017"

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 41 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 3 od 22.02.2017.


Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (sa PRILOGOM: OBRASCI - ZAM (Primerak: 1, 2, 3. i 4), PU (Primerak: 1. i 2), SZ, ZAM-1)

"Službeni glasnik RS", broj 137/04, strana: 9 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 11/05, strana: 1 od 04.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 29/05, strana: 3 od 01.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 56/05, strana: 29 od 30.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 75/05, strana: 10 od 26.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 3 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/06, strana: 3 od 01.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 83/11, strana: 3 od 09.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 19 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 7 od 10.02.2017.


Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 3 od 17.02.2017.


Uredba o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 18 od 03.02.2017.


Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 3 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 21 od 25.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 92 od 03.02.2017.


Uredba o Nacionalnom programu za očuvanje i unapređenje zdravlja starih

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 35 od 03.02.2017.


Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 10 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 14/09, strana: 106 od 20.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 3 od 17.02.2017.


Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 3 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 42 od 03.02.2017.


Uredba o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 20/06, strana: 3 od 10.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 89/09, strana: 8 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 8 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 7 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 9 od 17.02.2017.


Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 10 od 03.02.2017.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 3 od 03.02.2017.


Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 4 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 18 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 24 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 6 od 04.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/17, strana: 4 od 22.02.2017.


Uredba o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 19 od 03.02.2017.


Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 7 od 24.02.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 9 od 03.02.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 3 od 10.02.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 3 od 24.02.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 4 od 10.02.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuju preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 6 od 03.02.2017.


Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 4 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 16 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 41 od 03.02.2017.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 92 od 03.02.2017.


Zaključak Vlade 05 broj 337/8064/2013 o usklađivanju rada organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 11 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 47 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 29 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 22 od 24.02.2017.


Zaključak Vlade 05 broj 337-5081/2016 o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 28 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 22 od 24.02.2017.


Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 111 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/07, strana: 4 od 13.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 10 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/17, strana: 42 od 27.02.2017.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 35 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 26 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 92 od 03.02.2017.


Zakon o radu

"Službeni glasnik RS", broj 24/05, strana: 3 od 15.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 69 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 26 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 13 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 3 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 64 od 24.02.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo udruženjima za oblast zdravstvene zaštite u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 207 od 01.02.2017.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 185 od 25.01.2017.


Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2017. godini za decu i porodicu

"Službeni list APV", broj 7/17, strana: 219 od 08.02.2017.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 168 od 25.01.2017.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja - troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na Sajam obrazovanja u Novom Sadu, za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 7/17, strana: 218 od 08.02.2017.


Konkurs za finansiranje posebnih programa - projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 204 od 01.02.2017.


Konkursi za dodeljivanje (regresi, subvencije, finansiranje i sufinansiranje) sredstava iz budžeta koja dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, za 2017. godinu na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/17, strana: 234 od 13.02.2017.


Konkursi za dodeljivanje (regresi, subvencije, finansiranje) sredstava iz budžeta koja dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, za 2017. godinu na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/17, strana: 225 od 13.02.2017.


Konkursi za finansiranje programa i projekata u APV u 2017. godini (Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu)

"Službeni list APV", broj 8/17, strana: 247 od 13.02.2017.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 21 od 26.01.2017.


Odluka o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 158 od 25.01.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1983 od 25.11.2015.
"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 189 od 01.02.2017.


Odluka o otkupu pre datuma dospeća sopstvenih dužničkih hartija od vrednosti - dugoročnih obveznica treće emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine po unapred utvrđenim uslovima

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 157 od 25.01.2017.


Odluka o personalnom dosijeu zaposlenog

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 162 od 25.01.2017.


Odluka o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 4 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 162 od 25.01.2017.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta APV po konkursima u oblasti kulture u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 7/17, strana: 221 od 08.02.2017.


Odluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskog područja "Srem"

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 208 od 01.02.2017.


Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista, usavršavanje sportskih stručnjaka i nagrađivanje za postignute sportske rezultate sportista i sportskih stručnjaka u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 177 od 25.01.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 197 od 01.02.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičnu nastavu

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 203 od 01.02.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u APV

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 201 od 01.02.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih škola u APV

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 198 od 01.02.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u APV

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 199 od 01.02.2017.


Pravilnik o kategorizaciji pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 179 od 25.01.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 169 od 25.01.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 13 od 21.01.2015.
"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 169 od 25.01.2017.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo udruženjima za oblast zdravstvene zaštite u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 205 od 01.02.2017.


Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1612 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 195 od 01.02.2017.


Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 195 od 01.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 7/17, strana: 213 od 08.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 163 od 25.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 165 od 25.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 7/17, strana: 213 od 08.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 191 od 01.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za davanje mišljenja za dodelu solidarne pomoći

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 190 od 01.02.2017.


Rešenje o odobravanju udžbenika

"Službeni list APV", broj 8/17, strana: 225 od 13.02.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 7/17, strana: 217 od 08.02.2017.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa novčane pomoći za treće dete u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 6/17, strana: 190 od 01.02.2017.


Rešenje o visini odobrenih sredstava za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza i pokrajinskih saveza za oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/17, strana: 246 od 13.02.2017.


Akcioni plan od značaja za zaštitu životne sredine na području gradske opštine Savski venac

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 139/16, strana: 33 od 30.12.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz budžeta GO Barajevo za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 37 od 13.02.2017.


Kadrovski plan gradske opštine Rakovica za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Kadrovski plan Uprave gradske opštine Savski venac

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 139/16, strana: 33 od 30.12.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 105 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 10 od 20.01.2017.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 19 od 03.02.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 136/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 55 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 139/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2017. godinu

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 48 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 39 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 17 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 17 od 13.02.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2017. godinu

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 5 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 2 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 2 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu opštine Grocka za 2017. godinu

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 19 od 29.12.2016.


Odluka o čuvanju knjiga i dokumenata "Belef centra" - ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 19 od 26.01.2017.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 26 od 30.12.2016.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 19/12, strana: 4 od 19.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 31 od 13.02.2017.


Odluka o izmenama i dopunama Statuta JP za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 6 od 20.01.2017.


Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja Jajinci - celina G, za deo Bloka G-38 uz ulice Ruža 3 i Nova 13, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/17, strana: 2 od 26.01.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 3/17, strana: 1 od 26.01.2017.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 6 od 03.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 78 od 29.12.2016.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 30/10, strana: 10 od 08.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 16 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 4 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 2 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 50 od 30.12.2016.


Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 1 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 11 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 16 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 1 od 26.01.2017.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 50 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 24 od 03.02.2017.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 31/16)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 52 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/16, strana: 2 od 14.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 26 od 03.02.2017.


Odluka o načinu obračuna i naplate osnovnih komunalnih usluga - isporuka vode za piće i odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 139 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 19 od 03.02.2017.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Surčin

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 35 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 69 od 30.12.2016.


Odluka o određivanju prodajnih mesta na kojima se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta na području gradske opštine Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 20 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 50 od 30.12.2016.


Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 13 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 31 od 13.02.2017.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 54 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/15, strana: 23 od 17.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 30 od 30.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 14 od 09.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 77 od 29.12.2016.


Odluka o organizovanju prodajne izložbe poljoprivrednih proizvoda, cveća i ostalih biljnih zasada na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 77 od 29.12.2016.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije - Srcem za Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 23 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 32 od 13.02.2017.


Odluka o osnivanju Fonda gradske opštine Vračar

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 17 od 29.12.2016.


Odluka o osnivanju i izdavanju biltena Skupštine opštine Barajevo

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 13/03, strana: 8 od 26.05.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/07, strana: 60 od 31.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 75 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 17/95, strana: 387 od 29.09.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/01, strana: 121 od 15.02.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/02, strana: 34 od 15.02.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 77 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 19 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 39 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 99 od 03.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 136/16, strana: 44 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 55 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 23 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 14 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 61 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 103 od 03.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 136/16, strana: 46 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa na teritoriji gradske opštine Rakovica "Poslovni centar - Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 28/06, strana: 81 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 26 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 17 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 29 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/16, strana: 33 od 01.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 50 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima grada Beograda "Putevi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 12 od 26.01.2017.


Odluka o podizanju spomenika palim ratnicima u oslobodilačkim ratovima od 1912-1918. godine, borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora od 1941. do 1945. godine i poginulima u ratovima 1990-1999. godine u Barajevu

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 34 od 13.02.2017.


Odluka o prestanku rada i postojanja i brisanju JP Direkcija za izgradnju opštine Sopot doo, Sopot i preuzimanju prava, obaveza i poslova Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Sopot doo od strane gradske opštine Sopot

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 76 od 29.12.2016.


Odluka o preuzimanju prava i obaveza JP Direkcija Lazarevac

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 136/16, strana: 46 od 30.12.2016.


Odluka o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 1 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 10 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 15 od 26.01.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 30 od 30.12.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva "Elektroizgradnja" d.o.o. Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 14 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 5 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 3 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 46 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 10 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 29 od 03.02.2017.


Odluka o pružanju pravne pomoći (GO Zvezdara)

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 3 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 12 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 32 od 13.02.2017.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Infostan tehnologije" čiji je osnivač grad Beograd, sa Javnim konkursom

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 19 od 26.01.2017.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP Sportski centar "Novi Beograd", sa Oglasom

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 79 od 29.12.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Mladenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 57 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 23 od 03.02.2017.


Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 23 od 03.02.2017.


Odluka o stalnim manifestacijama od značaja za gradsku opštinu Novi Beograd

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 26 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 77 od 29.12.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 5/11 od 11.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/11 od 19.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 35 od 13.02.2017.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 5 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 11 od 26.01.2017.


Odluka o subvencionisanju cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2017. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 73 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 36 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/15, strana: 53 od 23.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 29 od 03.02.2017.


Odluka o Upravi gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 2 od 09.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 18 od 03.02.2017.


Odluka o Upravi gradske opštine Rakovica

December 30, 2016 00:00


PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 13 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 15 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 18 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 26 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 71 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 48 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/10, strana: 5 od 26.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 3 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 5 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 37 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 15 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 19 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Sopot

December 29, 2016 00:00


PRESTAJE DA VAŽI - sa 134/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 67 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 55 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/15, strana: 10 od 14.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 71 od 29.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Sopot

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 71 od 29.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 38 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 17 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 2 od 28.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 50 od 30.12.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje gradske opštine Lazarevac sa gradovima i opštinama u slivu reke Kolubare

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 18 od 03.02.2017.


Odluka o uspostavljanju saradnje između GO Savski venac, Republika Srbija i 13. kvarta grada Budimpešte, Mađarska

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 36 od 13.02.2017.


Odluka o usvajanju izjave likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva namirene i da se protiv društva ne vode drugi postupci u postupku likvidacije "Belef centra" - ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 17 od 26.01.2017.


Odluka o usvajanju izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije "Belef centra" - Ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 15 od 26.01.2017.


Odluka o usvajanju odluke likvidacionog upravnika o okončanju postupka likvidacije nad "Belef centar" - ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 18 od 26.01.2017.


Odluka o usvajanju odluke likvidacionog upravnika o raspodeli likvidacionog ostatka ustanove "Belef centar" - ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 17 od 26.01.2017.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP - u likvidaciji

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JP "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd - u likvidaciji

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 91 od 29.12.2016.


Odluka o usvajanju završnog likvidacionog bilansa "Belef centra" - ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 16 od 26.01.2017.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 27 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 29 od 30.12.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 47 od 30.12.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Rakovica

December 30, 2016 00:00


PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 8 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 2 od 28.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 49 od 30.12.2016.


Odluka o značajnim datumima koje proslavlja - obeležava gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 28 od 03.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine GO Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 16 od 13.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije za Avalsku ulicu u Železniku, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 3/17, strana: 13 od 26.01.2017.


Plan detaljne regulacije za izgradnju MRS "Bežanija" sa gradskim gasovodnim priključkom, od postojećeg gradskog gasovoda u Zemunskoj ulici do planirane MRS "Bežanija" - gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 3/17, strana: 3 od 26.01.2017.


Plan mesta za postavljanje stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 1 od 03.02.2017.


Plan postavljanja bašta u pešačkoj zoni na javnim površinama prostorne kulturno-istorijske celine "Staro jezgro Zemuna"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 35 od 13.02.2017.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u decembru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 3 od 20.01.2017.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 1 od 13.02.2017.


Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 21 od 26.01.2017.


Prvi javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz budžeta gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 17 od 03.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Barajevo)

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 136/16, strana: 47 od 30.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Rakovica)

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 51 od 30.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Surčin)

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 69 od 30.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 76 od 26.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 48 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 80 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 69 od 30.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 33 od 13.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 36 od 13.02.2017.


Rešenja o imenovanju i razrešenju (GO Vračar)

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 18 od 29.12.2016.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije i imenovanjima u Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 139/16, strana: 49 od 30.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o sedmoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 3 od 20.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2017. godinu sa očekivanim ostvarenjem plana i programa poslovanja u 2016. godini

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na programa poslovanja JKP za izgradnju Lazarevca

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 23 od 03.02.2017.


Rešenje o izboru članova Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 52 od 30.12.2016.


Rešenje o izboru stalnih i povremenih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 7 od 16.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 137/16, strana: 51 od 30.12.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja Jajinci - celina G, za blok G-38 između ulica Ruža 3 i Nova 13, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 1 od 20.01.2017.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 77 od 23.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 76 od 26.01.2017.


Rešenje o obrazovanju odbora za sprovođenje odluke o podizanju spomenika palim borcima (GO Barajevo)

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 37 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 37 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

December 30, 2016 00:00


PRESTAJE DA VAŽI - sa 138/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 61 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 37 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 29 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 33 od 13.02.2017.


Rešenje o prestanku funkcije zamenika opštinskog pravobranioca GO Lazarevac

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 136/16, strana: 46 od 30.12.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 2 od 20.01.2017.


Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora JP "Poslovni prostor Zvezdara"

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Statut gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 57/15)

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 1 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 6 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 12 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 6 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 10 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 3 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 4 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 134/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Statut gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 1 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 3 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 3 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 2 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 23 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/15, strana: 1 od 10.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 27 od 26.01.2017.


Ugovor o osnivanju Fonda "Zoran Božinović" (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 16 od 03.02.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od interesa za građane GO Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 5 od 20.01.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od interesa za građane GO Surčin na Odluku o utvrđivanju cena pružanja usluga na javnoj rasveti prema GO Surčin, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 6 od 20.01.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od interesa za građane GO Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika usluga na deponiji u Dobanovcima, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 4 od 20.01.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke JP za sport i rekreaciju o izmenama cenovnika (GO Surčin)

December 30, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 72 od 30.12.2016.


Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JP "Sportski centar Novi Beograd", sa Statutom

December 29, 2016 00:00


"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 81 od 29.12.2016.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 16 od 03.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 10 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 10 od 15.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 55 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/17, strana: 4 od 20.01.2017.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 67 od 07.02.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 88 od 07.02.2017.


"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2996 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 91 od 07.02.2017.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 37 od 26.01.2017.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Orela, Ruska Federacija

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 19 od 26.01.2017.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Ulma, Savezna Republika Nemačka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/17, strana: 63 od 31.01.2017.


Plan održavanja sednica Skupštine grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 39 od 26.01.2017.


Pravilnik o sufinansiranju istraživačkih i razvojnih projekata i programa iz oblasti zaštite životne sredine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 84 od 07.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 49 od 26.01.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 87 od 07.02.2017.


Rešenja o davanju naziva ulica u Novom Sadu, Ledincima i Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 39 od 26.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 47 od 26.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 41 od 26.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/17, strana: 65 od 31.01.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći izbeglicama za kupovinu seoskih kuća u okviru Regionalnog stambenog programa, potprojekat V, komponenta 3 - kupovina seoskih kuća kroz rent šemu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 76/16, strana: 2783 od 06.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 77/16, strana: 2804 od 14.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 45 od 26.01.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za pripremu i izradu predloga plana sanacije poslovanja apoteke Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 86 od 07.02.2017.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 75 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/16, strana: 1400 od 01.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 48 od 26.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge u okviru taksi tarife po kojoj mora da se obavlja taksi prevoz na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 76/16, strana: 2781 od 06.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 45 od 26.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 46 od 26.01.2017.


Odluka o odobravanju sredstava za realizaciju programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/17, strana: 1 od 26.01.2017.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca u Upravnom odboru Fondacije za rešavanje stambenih potreba nastavnom, naučno-istraživačkom i umetničkom kadru Univerziteta u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/17, strana: 62 od 26.01.2017.


Odluka o raspisivanju javnog konkursa za načelnika Gradske uprave za imovinu, sa Javnim konkursom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 2 od 09.02.2017.


Odluka o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje bez naknade Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/17, strana: 1 od 13.02.2017.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/17, strana: 4 od 26.01.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 1 od 09.02.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na programe korišćenja subvencija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 5 od 09.02.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/17, strana: 43 od 13.02.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/15, strana: 1 od 03.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 21 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/17, strana: 43 od 13.02.2017.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 19 od 09.02.2017.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/17, strana: 2 od 13.02.2017.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 8 od 09.02.2017.


Program preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/17, strana: 63 od 26.01.2017.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/17, strana: 62 od 26.01.2017.


Program subvencija privredi u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 22 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 23 od 09.02.2017.


Program za prevenciju posledica elementarnih nepogoda i planiranje odbrane u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 6 od 09.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 57 od 09.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta građanima nastalih prirodnom i drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/17, strana: 61 od 13.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/16, strana: 2 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/17, strana: 62 od 13.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje Projekta "Muzej na otvorenom u Velikom parku u Kragujevcu"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 56 od 09.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/17, strana: 67 od 26.01.2017.


Rešenje o obrazovanju Koordinacione komisije za sprovođenje popisa i ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/17, strana: 65 od 26.01.2017.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2017. godinu Odeljenja za inspekcijske poslove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 23 od 09.02.2017.


Zaključci o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/17, strana: 59 od 13.02.2017.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 79 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 520 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 448 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 47 od 14.02.2017.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 42 od 14.02.2017.


Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 25 od 14.02.2017.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1052 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 981 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 47 od 14.02.2017.


Odluka o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 42 od 14.02.2017.


Odluka o mesnim zajednicama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 481 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 222 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/10, strana: 379 od 08.12.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 155 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 433 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/12, strana: 32 od 13.03.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 445 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 44 od 14.02.2017.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 1 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 674 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 46 od 14.02.2017.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 i 5/17 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1001 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 55 od 14.02.2017.


Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1049 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 45 od 14.02.2017.


Odluka o određivanju prostora na teritoriji grada Zrenjanina na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 54 od 14.02.2017.


Odluka o određivanju prostora za javno okupljanje građana

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/03 od 26.09.2003.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 53 od 14.02.2017.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 20 od 14.02.2017.


Odluka o parkiranju vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1051 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 249 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 20 od 14.02.2017.


Odluka o pijacama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/04, strana: 38 od 28.12.2004.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 385 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 345 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 45 od 14.02.2017.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem "Radio Zrenjanin" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 637 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 55 od 14.02.2017.


Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u svojini grada

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 56 od 14.02.2017.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 122 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 166 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 456 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 48 od 14.02.2017.


Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Javnu ustanovu - Apoteka Zrenjanin u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 62 od 14.02.2017.


Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojni grada Zrenjanina na mesnu zajednicu Klek

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 63 od 14.02.2017.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 78 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 416 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 577 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 43 od 14.02.2017.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 328 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 83 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 419 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 44 od 14.02.2017.


Odluka o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 40 od 14.02.2017.


Odluka o utvrđivanju načina plaćanja i odobravanju popusta za jednokratno plaćanje cene građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina u postupku otuđenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/15, strana: 134 od 06.03.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 698 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 457 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 25 od 14.02.2017.


Odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 63 od 14.02.2017.


Odluke o sprovođenju postupka javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća ("Gradska stambena agencija", "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 56 od 14.02.2017.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/15, strana: 737 od 08.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/17, strana: 14 od 07.02.2017.


Pravilnik o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/17, strana: 14 od 07.02.2017.


Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 60 od 14.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 73 od 14.02.2017.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 18 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene parking prostora

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 82 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene usluga odnošenja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 86 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga "Javnog preduzeća za urbanizam"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 82 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 67 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 66 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 68 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 72 od 14.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne policije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 72 od 14.02.2017.


Rešenje o kategorizaciji sportskih organizacija na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/17, strana: 12 od 06.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 546 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/17, strana: 90 od 21.02.2017.


Rešenje o usklađivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/15, strana: 143 od 14.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 10 od 26.01.2017.


Rešenje o usklađivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 10 od 26.01.2017.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 630 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 19 od 14.02.2017.


Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 73 od 14.02.2017.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 80 od 14.02.2017.


Zaključak u vezi nalaganja JKP "Gradska toplana" Zrenjanin za preraspodelu potraživanja po osnovu računa za daljinsko grejanje za mesec januar 2017. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/17, strana: 12 od 06.02.2017.


Zaključak u vezi početka postupka eksproprijacije na nepokretnostima u KO Zrenjanin I

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/17, strana: 11 od 25.01.2017.


Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 1/17, strana: 3 od 24.01.2017.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 188 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 136 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 33 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 177 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 196 od 24.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/17, strana: 1 od 14.02.2017.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/17, strana: 13 od 14.02.2017.


Odluka o opštinskim putevima i ulicama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 35 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 25 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/17, strana: 2 od 14.02.2017.


Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima

"Službeni list grada Subotice", broj 6/17, strana: 2 od 14.02.2017.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke koji se sprovodi za potrebe gradonačelnika grada Subotice kao naručioca (prečišćen tekst - sa 7/17)

"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 15 od 19.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/16, strana: 1 od 30.05.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/17, strana: 2 od 03.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/17, strana: 1 od 20.02.2017.


Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 22/15)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 1 od 02.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 1 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 1 od 28.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 2 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 4 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/17, strana: 1 od 25.01.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/17, strana: 10 od 27.01.2017.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/17, strana: 14 od 20.02.2017.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/17, strana: 8 od 27.01.2017.


Program rada u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/17, strana: 3 od 27.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 3/17, strana: 1 od 27.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 4/17, strana: 1 od 03.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih organizacija i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 7/17, strana: 14 od 20.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 5/17, strana: 1 od 08.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 5/17, strana: 2 od 08.02.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/17, strana: 2 od 25.01.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5 - građevinski materijal i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta

"Službeni list grada Subotice", broj 55/16, strana: 30 od 01.12.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/17, strana: 1 od 24.01.2017.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Subotice", broj 5/17, strana: 2 od 08.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/17, strana: 1 od 24.02.2017.


Rešenje o određivanju koeficijenata za obračun i isplatu plate za izabrana i postavljena lica u organima grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/15, strana: 5 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/17, strana: 2 od 25.01.2017.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti sporta

"Službeni list grada Subotice", broj 1/17, strana: 2 od 24.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji grada Subotice iz sredstava budžeta grada za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/17, strana: 9 od 27.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta grada za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/17, strana: 9 od 27.01.2017.


 


 


INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI