POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Decembar 2016

Naredba o obaveznom atestiranju kotrljajnih ležajeva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 98/16 - Pravilnikom
"Službeni list SFRJ", broj 62/83, strana: 1688 od 09.12.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 85/87, strana: 2335 od 25.12.1987.
"Službeni list SRJ", broj 12/93, strana: 276 od 19.03.1993.
"Službeni list SRJ", broj 68/93, strana: 1522 od 29.10.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 80 od 08.12.2016.


Uredba o razvstavanju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore radi određivanja plata za vreme službe u inostranstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 30/94, strana: 371 od 08.04.1994.
"Službeni list SRJ", broj 39/94, strana: 534 od 13.05.1994.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 32/05, strana: 5 od 05.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Stalnom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 81 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 90 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 139 od 16.12.2016.


Autentično tumačenje odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 23/01 - SUS, 20/09 i 55/13 - US)

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.


Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 106/15)

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.


Carinski zakon

"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 3 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 3 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 6 od 23.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 16 od 29.12.2016.


Etički kodeks javnih izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 71 od 26.12.2016.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 137 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 71 od 29.12.2016.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 73 od 29.12.2016.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 32 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 120 od 16.12.2016.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 125 od 16.12.2016.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 163 od 23.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 122 od 16.12.2016.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 127 od 16.12.2016.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 66 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 206 od 13.12.2016.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 211 od 13.12.2016.


Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 99/16, strana: 166 od 12.12.2016.


Indeksi potrošačkih cena za novembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 211 od 13.12.2016.


Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 145 od 2. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 70 od 29.12.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 36 od 16.12.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 22 od 26.12.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 76 od 13.12.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 51 od 08.12.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 64 od 20.12.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 18 od 30.12.2016.


Kodeks medicinske etike Lekarske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 165 od 23.12.2016.


Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 121/07, strana: 29 od 20.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 165 od 23.12.2016.


Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 39 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 73 od 16.12.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 216 od 13.12.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 140 od 16.12.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 102 od 20.12.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 109 od 28.12.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 164 od 30.12.2016.


Memorandum o razumevanju između vazduhoplovnih vlasti Republike Kazahstan i vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 41 od 28.12.2016.


Metodologija za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 36 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 23 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 48 od 26.12.2016.


Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 56 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 49 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 75 od 29.12.2016.


Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 49 od 26.12.2016.


Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 101 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 55 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 49 od 26.12.2016.


Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 121 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 101 od 20.12.2016.


Multilateralni sporazum o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 3 od 28.12.2016.


Naredba o merama zaštite i sanacije šuma oštećenih ledolomima i ledoizvalama

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 191 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 161 od 30.12.2016.


Naredba o obaveznom atestiranju kotrljajnih ležajeva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 98/16 - Pravilnikom
"Službeni list SFRJ", broj 62/83, strana: 1688 od 09.12.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 85/87, strana: 2335 od 25.12.1987.
"Službeni list SRJ", broj 12/93, strana: 276 od 19.03.1993.
"Službeni list SRJ", broj 68/93, strana: 1522 od 29.10.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 80 od 08.12.2016.


Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 97 od 08.12.2016.


Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti ptica avijarne influence u Republiku Srbiju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 98/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/06, strana: 11 od 04.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 97 od 08.12.2016.


Obaveštenja o stupanju međunarodnih sporazuma i ugovora na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 42 od 28.12.2016.


Odluka o adekvatnosti kapitala banke

PAŽNJA - primenjuje se od 30. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 3 od 22.12.2016.


Odluka o adekvatnosti kapitala banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/16 - 30. juna 2017. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 69 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 3 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 3 od 22.12.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.


Odluka o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijalne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 48 od 26.12.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o objavljivanju ključnih tržišnih podataka (Agencija za energetiku Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 206 od 13.12.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu tržišta električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 120 od 16.12.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 60 od 29.12.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 99/16, strana: 214 od 12.12.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 27 od 28.11.2016.


Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 22 od 02.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 54 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 33 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 50 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 354 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 25 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 110 od 08.12.2016.


Odluka o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 106 od 08.12.2016.


Odluka o imenovanju sudija Ustavnog suda Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 27 od 16.12.2016.


Odluka o imenovnaju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 63 od 23.12.2016.


Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.


Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 3 od 28.12.2016.


Odluka o izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 3 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 24 od 16.12.2016.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.


Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 3 od 28.12.2016.


Odluka o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 3 od 28.12.2016.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 24 od 16.12.2016.


Odluka o izboru sudija Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 24 od 16.12.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću JAT - hoteli "Slavija" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 27 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 19 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 127 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 215 od 13.12.2016.


Odluka o izveštavanju banaka

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 79 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 107 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 103 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 17 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 232 od 22.12.2016.


Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke

PAŽNJA - primenjuje se od 30. juna 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 131 od 22.12.2016.


Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/16 - 30. juna 2016. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 53 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 160 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 131 od 22.12.2016.


Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 63 od 20.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Gornji Milanovac

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 141 od 16.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Kladovo

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 141 od 16.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Niša

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 172 od 23.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Požarevca

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 75 od 29.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Šapca

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 140 od 16.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 75 od 26.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Bojnik

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 216 od 13.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 76 od 26.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Boljevac

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 172 od 23.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Brus

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 76 od 29.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Čoka

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 165 od 30.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Doljevac

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 173 od 23.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ivanjica

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 76 od 29.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ivanjica

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 104 od 20.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Majdanpek

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 113 od 08.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Osečina

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 165 od 30.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Rekovac

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 173 od 23.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ruma

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 77 od 29.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Varvarin

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 104 od 20.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladičin Han

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 113 od 08.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 76 od 29.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Žagubica

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 77 od 29.12.2016.


Odluka o matičnom području na teritoriji opštine Aleksandrovac

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 75 od 26.12.2016.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

PAŽNJA - primenjuje se od 30. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 115 od 22.12.2016.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/16 - 30. juna 2016. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 70 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 91 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 115 od 22.12.2016.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 4 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 36 od 16.12.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 72 od 13.12.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 26 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 10 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 22 od 26.12.2016.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 102/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 41 od 10.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 60 od 20.12.2016.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 60 od 20.12.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za populacionu politiku

"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 157 od 29.12.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 21 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 7 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 122 od 30.12.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 21 od 26.12.2016.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Užica

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 111 od 28.12.2016.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Golubac

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 173 od 23.12.2016.


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 15 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 21 od 26.12.2016.


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 14 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 21 od 26.12.2016.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 32 od 29.12.2016.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 108/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 11 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 34 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 28 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 32 od 29.12.2016.


Odluka o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji

"Službeni glasnik RS", broj 59/11, strana: 336 od 10.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 108 od 28.12.2016.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 122 od 30.12.2016.


Odluka o otvaranju Generalnog konzulata Republike Srbije u Kampali, Republika Uganda

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 50 od 08.12.2016.


Odluka o prestanku Fondacije za podsticanje rađanja dece u Zaječaru, likvidacijom

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 171 od 23.12.2016.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 3 od 28.12.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 181 od 13.12.2016.


Odluka o procesu izveštavanja, praćenja i vrednovanja sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, u sklopu pristupnog procesa Republike Srbije u Evropsku uniju

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 121 od 30.12.2016.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Makrešane i Dedina

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 35 od 16.12.2016.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Pavliš, Vlajkovac i Ritiševo

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 75 od 13.12.2016.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Pločica i Skorenovac

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 31 od 16.12.2016.


Odluka o raspodeli sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 97 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 74 od 16.12.2016.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 26 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 64 od 20.12.2016.


Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 107 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 25 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 7 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 13 od 26.12.2016.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 23 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 115 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 98 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 245 od 22.12.2016.


Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke

PAŽNJA - primenjuje se od 30. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 247 od 22.12.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 13 od 26.12.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 72 od 13.12.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara" Bajina Bašta sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 60 od 20.12.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nuklearni objekti Srbije" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 17 od 26.12.2016.


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 10 od 26.12.2016.


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 34 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 28 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 31 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 114 od 30.12.2016.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 205 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 24 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 110 od 08.12.2016.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 109/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 15 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 5 od 30.12.2016.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 5 od 30.12.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 105 od 08.12.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 5 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 25 od 16.12.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 3 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 25 od 16.12.2016.


Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

"Službeni glasnik RS", broj 56/06, strana: 30 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/07, strana: 20 od 11.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 126/07, strana: 167 od 28.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 31 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 52 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 69 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 163 od 30.12.2016.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 146 od 2. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 70 od 29.12.2016.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj Už-4154/2013

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 97 od 20.12.2016.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj Už-7982/2014

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 84 od 30.12.2016.


ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-149/2014, sa izdvojenim mišljenjem sudije

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 74 od 16.12.2016.


Odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 70 od 26.12.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na cene usluga

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 48 od 26.12.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova republičkih fondova i službi za 2016. godinu i na finansijske planove za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 99/16, strana: 163 od 12.12.2016.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 113 od 30.12.2016.


Odluke o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 109 od 30.12.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 58 od 29.12.2016.


Odluke o prestanku funkcija predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 24 od 16.12.2016.


Odluke o prestanku funkcije zamenicima javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 59 od 29.12.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 80 od 16.12.2016.


Odluke o promeni granica katastarskih opština

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 123 od 30.12.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-367/2013, IUo-7/2014 i IUo-358/2014

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 98 od 08.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 2 od 13.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 2 od 20.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 78 od 29.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 1 od 30.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 7 od 08.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 2 od 16.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 2 od 30.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 3 od 23.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 99/16, strana: 5 od 12.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 2 od 26.12.2016.


Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 155 od 30.12.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 60 od 26.12.2016.


Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 167 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 83 od 16.12.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe (Sa PRILOGOM: OBRASCI - REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb, REF-I, REF-Ia, REF-Ib)

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 26 od 26.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 113 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 83 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 71 od 16.12.2016.


Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 148 od 23.12.2016.


Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 32/09, strana: 24 od 05.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 36 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 20 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 172 od 13.12.2016.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 21 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 55 od 28.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 48 od 29.12.2016.


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 24 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 6 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 22 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/07, strana: 44 od 19.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 127/07, strana: 15 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 29 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 1/09, strana: 32 od 06.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 133 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 18 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 146 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 23 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 35 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 138 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 11 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 199 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 100 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 24 od 05.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 108 od 08.12.2016.


Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje licence za prevoz, izgledu i sadržini licence za prevoz i izvoda licence za prevoz

PAŽNJA - primenjuje se od 12. februara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 39 od 26.12.2016.


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/09, strana: 81 od 10.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino

DELIMIČNO PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/11, 38/12, 26/15, 110/16 - osim nekih odredaba - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list SRJ", broj 54/99, strana: 18 od 20.08.1999.
"Službeni list SRJ", broj 39/02, strana: 5 od 12.07.2002.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 89 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 135 od 30.12.2016.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 177 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 11 od 16.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 107 od 16.12.2016.


Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 181 od 13.12.2016.


Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/16 - ZAMENEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 43 od 04.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 181 od 13.12.2016.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 275 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 67 od 26.12.2016.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 67 od 26.12.2016.


Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 95 od 20.12.2016.


Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 154 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 306 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 85 od 08.12.2016.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 18 od 04.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 70 od 16.12.2016.


Pravilnik o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 21/16, strana: 22 od 04.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 159 od 23.12.2016.


Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OAK, PP OAK - Prilog 1, PP OAK - Prilog 2, PP OAK - Prilog 3, PP OAK - Prilog 4, PP TOA )

"Službeni glasnik RS", broj 3/05, strana: 7 od 14.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/05, strana: 15 od 24.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/07, strana: 13 od 20.04.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 37 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 53/09, strana: 27 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 63/12, strana: 8 od 29.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 4 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 128 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 26 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 10 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 70 od 16.12.2016.


Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 49 od 16.12.2016.


Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/16 - osim u slučajevima podnošenja Izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, u skladu sa članom 15. st. 2. i 3. - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 32 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 26 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 95 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 49 od 16.12.2016.


Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 73 od 30.12.2016.


Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra članova privrednih komora u Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/02, strana: 15 od 06.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 130 od 16.12.2016.


Pravilnik o načinu vođenja ličnog lista za sudiju, sudiju porotnika i zaposlenog u sudu

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 57 od 29.12.2016.


Pravilnik o načinu vođenja, sadržini i izgledu obrasca evidencije žičara

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 87 od 28.12.2016.


Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o promeni posebnih mera i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 8 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 259 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 57 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 87 od 12.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 104 od 08.12.2016.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije

February 08, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 87 od 08.02.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 4/16, strana: 1 od 27.04.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 7 od 06.12.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 296 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 2 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 8 od 06.12.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 5 od 01.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 1 od 11.09.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 563 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 10 od 06.12.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Matematičkoj gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 12/16, strana: 1 od 31.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 10 od 06.12.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/16 i 109/16 - 1. januara 2018. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 184 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 47 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 84 od 30.12.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 47 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 84 od 30.12.2016.


Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 35 od 30.12.2016.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-2, PPDG-3, PPDG-4, PPDG-5)

"Službeni glasnik RS", broj 7/04, strana: 5 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 12 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 31 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 10 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 20 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 34 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 14 od 06.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 54 od 16.12.2016.


Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 44 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 91 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 142 od 30.12.2016.


Pravilnik o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 83 od 16.12.2016.


Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 109/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 21/71
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 73 od 30.12.2016.


Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja za bosanski jezik

"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 1 od 06.12.2016.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 49 od 29.12.2016.


Pravilnik o pomorskoj opremi

PAŽNJA - primenjuje se od 1. decembra 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 84 od 13.12.2016.


Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (sa Obrascem: PPDG-1S)

PAŽNJA - primenjuje se od 1. janunara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 54 od 16.12.2016.


Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 61 od 29.12.2016.


Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 104 od 28.12.2016.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 94 od 20.12.2016.


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 46 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 134 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 59 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 97 od 08.12.2016.


Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 29 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 106 od 28.12.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (Obrasci: PDP, IPONO)

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 20 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 67 od 16.12.2016.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (sa Prilozima: Obrasci PB1, OK, PK, SU, SI, PB1, IPD, Aneks 1 Obrasca PB1, IPD1, KPB)

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 3 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 16 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 64 od 16.12.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja podrumarske evidencije

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 96 od 20.12.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 130 od 30.12.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 31 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 130 od 30.12.2016.


Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 36 od 26.12.2016.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 66 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 158 od 29.12.2016.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 158 od 29.12.2016.


Pravilnik o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 131 od 16.12.2016.


Pravilnik o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 82 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 131 od 16.12.2016.


Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 15 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 122 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 120 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 154 od 30.12.2016.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 394 od 29.12.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 1 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 544 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 10 od 06.12.2016.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 195 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 9 od 06.12.2016.


Pravilnik o stručnom usavršavanju matičara

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 38 od 26.12.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u oblasti šumarstva i drvno prerađivačke industrije

"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 37 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 47 od 16.12.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 80 od 08.12.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 61 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 106 od 28.12.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 38 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 20 od 19.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 52 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 197 od 13.12.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 90 od 30.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenja Registra finansijskih izveštaja

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 44 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 71 od 16.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 76 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 63 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 161 od 30.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 47 od 29.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 393 od 29.12.2016.


Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 162 od 23.12.2016.


Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 61/11, strana: 67 od 19.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 107 od 16.12.2016.


Pravilnik o uslovima za dobijanje rešenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/11, strana: 62 od 19.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 102 od 16.12.2016.


Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru i preduzećima kao javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 85 od 08.12.2016.


Pravilnik o uslovima za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od jonizujućih zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 102 od 16.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

"Službeni glasnik RS", broj 108/04, strana: 3 od 01.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 130/04, strana: 11 od 03.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 39 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 9 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 29/11, strana: 13 od 30.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 3 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 210 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 84 od 30.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 102/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 11 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 30/12, strana: 146 od 10.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 129 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 21 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 71 od 20.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za teretrističke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 71 od 20.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 32 od 25.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 11 od 19.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 164 od 13.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 164 od 13.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti porodilišta i neonatološke zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 87 od 16.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 93 od 16.12.2016.


Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 35 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 34 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 32 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 13 od 23.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 13 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 161 od 30.12.2016.


Pravilnik o visini troškova naknade za rad i visini naknade stvarnih troškova privremenog zastupnika kapitala

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 83 od 30.12.2016.


Pravilnik o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.


Pravilnik o vođenju evidencije članova Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 130 od 16.12.2016.


Pravilnik o zahtevima za ploče iverice

PAŽNJA - primenjuje se od 1. marta 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 47 od 16.12.2016.


Pravilnik o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina

PAŽNJA - primenjuje se od 1. marta 2017. godine osim nekih odredaba (videti član 22)
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 135 od 30.12.2016.


Pravilnik o zaštiti geografskog porekla vina i rakije

"Službeni glasnik SRS", broj 23/80, strana: 1336 od 13.06.1980.
"Službeni glasnik SRS", broj 30/80, strana: 1778 od 19.07.1980.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 40 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 135 od 30.12.2016.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 38 od 04.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 108 od 28.12.2016.


Rešenja o davanju dozvole za rad platnog sistema

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 47 od 26.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 45 od 16.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 30 od 26.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 82 od 13.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 31 od 30.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća, ustanova i lokalnih samouprava koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 72 od 08.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 126 od 30.12.2016.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 57 od 08.12.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 217 od 13.12.2016.


Rešenja o prestanku dužnosti i postavljenju na dužnost vršilaca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 72 od 29.12.2016.


Rešenja o razrešavanju dužnosti sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 56 od 29.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 31 od 26.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 34 od 30.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 73 od 08.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 45 od 16.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 127 od 30.12.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 46 od 16.12.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 78 od 08.12.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 56 od 28.12.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 128 od 30.12.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 59 od 26.12.2016.


Rešenje o davanju dozvole za rad banci

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 47 od 26.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Serbia"

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 83 od 13.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 70 od 20.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 56 od 28.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na proširenje područja Slobodne zone "Šabac" u Šapcu

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 83 od 13.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspolaganje sredstvima u svojini JP "Transnafta", Pančevo

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 47 od 29.12.2016.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 60 od 29.12.2016.


Rešenje o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 56 od 29.12.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Ruma)

"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 7 od 29.12.2016.


Rešenje o izdavanju licence za obavljanje nuklearne aktivnosti

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 124 od 16.12.2016.


Rešenje o izdavanju Operativne dozvole broj 011 avio-prevoziocu MPC AIR doo Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 110 od 08.12.2016.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 124 od 16.12.2016.


Rešenje o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 9 od 06.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 50 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 46 od 29.12.2016.


Rešenje o prestaku prava na nacionalno sportsko priznanje

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 34 od 30.12.2016.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 98 od 08.12.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 157 od 29.12.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 70 od 20.12.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 58 od 28.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju nadležnosti muzeja prema vrstama umetničko-istorijskih dela i prema teritoriji

"Službeni glasnik RS", broj 28/95, strana: 1025 od 27.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 97 od 20.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za januar, februar i mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 154 od 30.12.2016.


Rešenje o vrednosti opšteg boda od decembra 2016. godine (Republički fond za PIO)

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 59 od 26.12.2016.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 154 od 30.12.2016.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 58 od 26.12.2016.


Sertifikati o akreditaciji zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 129 od 16.12.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 1 od 28.12.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 6 od 28.12.2016.


Sporazum o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 23 od 28.12.2016.


Sporazum o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 34 od 28.12.2016.


Statut Komore javnih izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 60 od 26.12.2016.


Strategija razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 8 od 13.12.2016.


Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 6 od 08.12.2016.


Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimac i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/16, strana: 7 od 28.12.2016.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 99/16, strana: 166 od 12.12.2016.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - stalnog predstavnika Republike Srbije - šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama u Beču

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Švedskoj

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 5 od 28.12.2016.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kubi

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 3 od 13.12.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 3 od 20.12.2016.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 24 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 74 od 16.12.2016.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 3 od 08.12.2016.


Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 80/92, strana: 2788 od 06.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 4 od 06.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 5 od 08.12.2016.


Uredba o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 5 od 30.12.2016.


Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 7 od 26.12.2016.


Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 4 od 08.12.2016.


Uredba o načinu ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, registru ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti, evidenciji o ispravama o usaglašenosti, znacima usaglašenosti i telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i uslovima za primenu tehničkih propisa drugih država

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/16 - Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 22/06, strana: 7 od 17.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 7 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 12 od 30.12.2016.


Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 7 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 12 od 30.12.2016.


Uredba o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 29 od 16.12.2016.


Uredba o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 4 od 30.12.2016.


Uredba o osnovnom koeficijentu plate prema činu i dužnosti, odnosno zadacima i poslovima koje profesionalni pripadnik Vojske Srbije obavlja za vreme službe u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 27 od 16.12.2016.


Uredba o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 95/09, strana: 106 od 17.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 2 od 29.12.2016.


Uredba o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 2 od 29.12.2016.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 7 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 3 od 18.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 9 od 26.12.2016.


Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/16 - Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 4 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 39 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 6 od 23.12.2016.


Uredba o službi u pomoćnoj policiji

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 109/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 10 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 15 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Uredba o strateškom partnerstvu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 3 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 8 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 24 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/16, strana: 1 od 07.12.2016.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 4 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 6 od 26.12.2016.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 6 od 26.12.2016.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 3 od 11.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 3 od 26.12.2016.


Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 3 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 3 od 26.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 3 od 13.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 3 od 10.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 4 od 13.12.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Bačkoj Palanci

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 4 od 13.12.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Senti

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 6 od 13.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 12 od 30.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 63 od 23.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 5 od 28.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog i Rasinskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 4 od 29.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 6 od 15.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 22 od 20.12.2016.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene regionalnog centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije - Baza "Jug"

"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 4 od 20.12.2016.


Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 3 od 08.12.2016.


Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 35 od 26.12.2016.


Zaključak o prihvatanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 58 od 28.12.2016.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 24 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 90 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 58 od 28.12.2016.


PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/16 - Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 162 od 03.09.2009.


Zakon o stanovanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/16 - osim odredaba čl. 16. do 28, čl. 34. do 38, čl. 45a i 45b, kao i odredaba člana 32. koje prestaju da važe po isteku dve godine od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/92, strana: 1704 od 25.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 76/92, strana: 2533 od 22.10.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 84/92, strana: 2955 od 23.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 33/93, strana: 1409 od 04.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 46/94, strana: 1446 od 11.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 47/94, strana: 1487 od 14.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 44/95, strana: 1646 od 27.10.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 49/95, strana: 1815 od 24.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 16/97, strana: 292 od 16.04.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 46/98, strana: 1110 od 29.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 9 od 20.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 7 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 6 od 23.12.2016.


Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 6 od 23.12.2016.


Zakon o transportu opasne robe

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 34 od 23.12.2016.


Zakon o transportu opasnog tereta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/16 - osim nekih odredaba (videti član 80. stav 2. tačka 1) novog zakona) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 187 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 34 od 23.12.2016.


Zakon o tržištu kapitala

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 76 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 7 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 4 od 29.12.2016.


Zakon o upravljanju aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 3 od 23.12.2016.


Zakon o uređenju sudova

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 3 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 3 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 8 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 3 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 60 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 13 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 4 od 29.12.2016.


Zakon o vodama

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 80 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 27 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 9 od 16.12.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2067 od 07.12.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2064 od 07.12.2016.


Javni konkursi za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava

"Službeni list APV", broj 65/16, strana: 2024 od 25.11.2016.


Javni konurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama i udruženjima sa teritorije APV

"Službeni list APV", broj 66/16, strana: 2040 od 05.12.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije - projekata infrastrukture u okviru zaštićenog prirodnog dobra i/ili njegovoj zaštitnoj zoni, kao pomoć jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2060 od 07.12.2016.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2084 od 14.12.2016.


Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2359 od 20.12.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2356 od 20.12.2016.


PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 18/06, strana: 685 od 11.12.2006.
"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 53 od 06.02.2013.
"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1431 od 03.09.2014.
"Službeni list APV", broj 65/16, strana: 2015 od 25.11.2016.


Odluka o poništenju sopstvenih dužničkih hartija od vrednosti - dugoročnih obveznica

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2071 od 14.12.2016.


Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1278 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1313 od 29.07.2016.
"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.
"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1825 od 26.10.2016.
"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2079 od 14.12.2016.


Odluka o Službi za upravljanje ljudskim resursima

"Službeni list APV", broj 65/16, strana: 2015 od 25.11.2016.


Odluka o utvrđivanju tradicionalnih naziva naseljenih mesta na hrvatskom jeziku

"Službeni list APV", broj 3/10, strana: 308 od 23.03.2010.
"Službeni list APV", broj 65/16, strana: 2030 od 25.11.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2085 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2305 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume APV u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2306 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2304 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2304 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta "Kamenica 2"

"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 817 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2356 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1469 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2355 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2355 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2309 od 20.12.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji APV u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2350 od 20.12.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2061 od 07.12.2016.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za opremanje poljočuvarske službe po programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji APV u 2016. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 65/16, strana: 2028 od 25.11.2016.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1898 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2083 od 14.12.2016.


Pravilnik o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2016. godinu, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2079 od 14.12.2016.


Pravilnik za dodelu sredstava po javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije AP Vojvodine za manifestacije od međunarodnog i izuzetnog značaja na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini i pomoć marketinškim aktivnostima

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2065 od 07.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2072 od 14.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2052 od 07.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2054 od 07.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2071 od 14.12.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 65/16, strana: 2016 od 25.11.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 66/16, strana: 2039 od 05.12.2016.


Rešenja o prenosu sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 65/16, strana: 2020 od 25.11.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2057 od 07.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2074 od 14.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2357 od 20.12.2016.


Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima, sa Odlukom o dodeli nagrada

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2044 od 07.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2363 od 20.12.2016.


Rešenje o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 67/16, strana: 2052 od 07.12.2016.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2078 od 14.12.2016.


Uputstvo o načinu rada odeljenja za prevodilačke poslove u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1647 od 30.09.2015.
"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2079 od 14.12.2016.


Uputstvo o pripremi kadrovskog plana

"Službeni list APV", broj 66/16, strana: 2036 od 05.12.2016.


Vanredni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za projekte obnove crkava na teritoriji AP Vojvodine, koje su zaštićeni spomenici kulture

"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2085 od 14.12.2016.


Izmene i dopune Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa za deo bloka između ulica Bore Stankovića, Katanićeve, Makenzijeve i Borislava Pekića - gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 22 od 30.11.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 6 od 02.12.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda - Ustanove kulture od nacionalnog značaja

"Službeni list grada Beograda", broj 108/16, strana: 8 od 23.11.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 50 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 37 od 03.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 48 od 24.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 6 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 22 od 30.11.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 51 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 5 od 22.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 37 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 1 od 29.11.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 87/15, strana: 62 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 28 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 3 od 05.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 27 od 30.11.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 6 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 5 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 1 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 3 od 18.11.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 22 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 26 od 12.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 1 od 29.11.2016.


Odluka o čuvanju knjiga i dokumenata ustanove "Jugokoncert" - ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 5 od 30.11.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GO Stari grad)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - Odlukom o prestanku sa radom JP "Poslovni prostor gradske opštine Stari grad"
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 27 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.


Odluka o dodeli nagrade gradske opštine Čukarica "Matija Ban" za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 27 od 28.11.2016.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 3 od 18.11.2016.


Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 10 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 12 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 10 od 30.11.2016.


Odluka o finansiranju sporta u gradskoj opštini Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 9 od 07.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 54 od 30.11.2016.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 13 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava gradske opštine Zvezdara za potrebe nabavke i ugradnje opreme za uvođenje sistema video nadzora u objektu policijske stanice Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 50 od 18.11.2016.


Odluka o izmeni Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fonda solidarne stambene izgradnje (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 80 od 30.11.2016.


Odluka o izmeni osnivačkog akta JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 21 od 30.11.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Žabljačke i Bajdine, blokovi: E1-E9, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 18 od 30.11.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 6 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 16 od 30.11.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije blokova između ulica: Preševske, Velimira Rajića, Hadži Mustafina, Šabačka, Dimitrija Tucovića i Živojina Žujovića, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 17 od 30.11.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja uz Ovčanski put, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 77/16, strana: 18 od 19.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 20 od 30.11.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju toplovodne mreže od sanitarne deponije u Vinči do toplana "Konjarnik" i "Mirijevo", gradske opštine Grocka i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 19 od 30.11.2016.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije za objekte termoelektrane "Nikola Tesla A", sa pripadajućom deponijom, gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 16 od 30.11.2016.


Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 19 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 23 od 18.11.2016.


Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 22 od 18.11.2016.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda - poreza na zarade u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva Fabrika autobusa i specijalnih vozila "Ikarbus" AD iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 21 od 30.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 21 od 30.11.2016.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 35 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 40 od 29.11.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Lazarevac i o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, postavljenih i imenovanih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 12 od 09.12.2016.


Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 10 od 30.11.2016.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - Odlukom o prestanku sa radom JP "Poslovni prostor gradske opštine Stari grad"
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 31 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 30 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/16, strana: 35 od 15.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 20 od 30.11.2016.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 27 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 12 od 09.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 23 od 29.11.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 33 od 29.11.2016.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 6 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 6 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 33 od 29.11.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 57/15)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/10, strana: 9 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 23 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 1 od 01.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 21 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 13 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 18 od 29.11.2016.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije - Srcem za Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 23 od 18.11.2016.


Odluka o osnivanju i radu Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 7 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 108/16, strana: 1 od 23.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac (prečišćen tekst - sa 108/16)

"Službeni list grada Beograda", broj 32/07, strana: 13 od 29.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 10 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 95 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 108/16, strana: 3 od 23.11.2016.


Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 5 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 108/16, strana: 1 od 23.11.2016.


Odluka o osnivanju ustanove kulture - Centar za kulturu Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 32/07, strana: 6 od 29.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/07, strana: 61 od 31.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 30 od 29.11.2016.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 20 od 29.11.2016.


Odluka o platama izabranih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 38 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/09, strana: 30 od 02.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/15, strana: 9 od 16.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 21 od 30.11.2016.


Odluka o podizanju biste dr Ludvika Hiršfelda

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o podizanju biste dr Tadije Sondermajera

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o podizanju spomenika Milanu Tepiću

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 31 od 29.11.2016.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije JP "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 50 od 18.11.2016.


Odluka o posebnim uslovima umanjenja zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - Odlukom o prestanku sa radom JP "Poslovni prostor gradske opštine Stari grad"
"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 43 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.


Odluka o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između grada Beograda (Republika Srbija) i grada Teherana (Islamska Republika Iran)

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 1 od 09.12.2016.


Odluka o poveravanju na upravljanje seoskih, poljskih i nekategorisanih puteva JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 30 od 29.11.2016.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 41 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 1 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 14 od 30.11.2016.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 82 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 80 od 30.11.2016.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 38 od 18.11.2016.


Odluka o prestanku rada Fonda "Isidora Sekulić"

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 12 od 30.11.2016.


Odluka o prestanku rada i brisanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 12 od 30.11.2016.


Odluka o prestanku rada i pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar" Beograd - Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 28 od 29.11.2016.


Odluka o prestanku sa radom JP "Poslovni prostor gradske opštine Stari grad"

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.


Odluka o pripremanju regulacionog plana područja između ulica: Višnjička, Mirijevski bulevar, Marijane Gregoran, Husinskih rudara, Laze Stefanovića, Partizanski put, Triglavska i Vovode Micka

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 751 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 17 od 30.11.2016.


Odluka o promeni i usaglašavanju osnivačkog akta JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka sa Zakonom o javnim preduzećima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 72/16, strana: 58 od 15.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 21 od 30.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 14 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 40 od 29.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - Odlukom o pokretanju postupka likvidacije JP "DIP Mladenovac"
"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 28 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 41 od 29.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor opštine Stari grad", JP

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - Odlukom o prestanku sa radom JP "Poslovni prostor gradske opštine Stari grad"
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 2 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 90 od 24.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 81 od 30.11.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - Odlukom o pokretanju postupka likvidacije Direkcije
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 37 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 31 od 29.11.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor opštine Čukarica" (Poslovni centar Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 17 od 28.11.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 18 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 50 od 18.11.2016.


Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 15 od 30.11.2016.


Odluka o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 6 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 15 od 30.11.2016.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 25 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 10 od 30.11.2016.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - Odlukom o prestanku sa radom JP "Poslovni prostor gradske opštine Stari grad"
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 4 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 11 od 30.11.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 22 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 22 od 18.11.2016.


Odluka o unutrašnjem uređenju Uprave Gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 52 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 23 od 29.11.2016.


Odluka o upotrebi imena, grba i zastave gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 1 od 28.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 8 od 28.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Čukarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 45 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 21 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 3 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 48 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 8 od 28.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 14 od 30.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka (prečišćen tekst - 39/2010)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 6 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/09, strana: 14 od 25.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 75 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 30 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 6 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 22 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 13 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 14 od 30.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 120/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/08, strana: 2 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 28 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/11, strana: 6 od 19.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 21 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 28 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 2 od 09.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 2 od 09.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 69 od 30.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 17/2011)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 117/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 8 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 12 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 30 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 28 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 49 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 69 od 30.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 41 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 18 od 29.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 38 od 18.11.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 10 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 47 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 26 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 1 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 38 od 18.11.2016.


Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Kulturne ustanove "Galerija '73" sa Zakonom o kulturi

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 24 od 28.11.2016.


Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Kulturnog centra "Čukarica" sa Zakonom o kulturi

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 21 od 28.11.2016.


Odluka o usvajanju izjave likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva namirene i da se protiv društva ne vode drugi postupci u postupku likvidacije ustanove "Jugokoncert" - ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 4 od 30.11.2016.


Odluka o usvajanju Izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije ustanove "Jugokoncert" - ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 2 od 30.11.2016.


Odluka o usvajanju odluke likvidacionog upravnika o okončanju postupka likvidacije nad ustanovom "Jugokoncert" - ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 4 od 30.11.2016.


Odluka o usvajanju odluke likvidacionog upravnika o raspodeli likvidacionog ostatka ustanove "Jugokoncert" - ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 3 od 30.11.2016.


Odluka o usvajanju završnog likvidacionog bilansa ustanove "Jugokoncert" - ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 3 od 30.11.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 114/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 146 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 3 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/16 - Zaključkom
"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 7 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 22 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 1 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 40 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 34 od 29.11.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 34 od 09.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 11 od 30.11.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 48 od 18.11.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 49 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 48 od 18.11.2016.


Odluka o zaštitniku građana u gradskoj opštini Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 16 od 29.11.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 1 od 28.11.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 2 od 18.11.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 13 od 30.11.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 1 od 29.11.2016.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica Beogradske, Krunske, Prote Mateje i Njegoševe GO Vračar, Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 115/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Plan detaljne regulacije za blok između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića, Zadužbinske, Mostarske i Šumadijske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 115/16, strana: 30 od 30.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 5 od 30.11.2016.


Plan postavljanja pokretnih privremenih objekata na području gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 82 od 30.11.2016.


Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje opštine Vračar (sa rokom važenja pet godina)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 19 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 31 od 29.11.2016.


Plan postavljanja privremenih objekata na području gradske opštine Vračar (sa rokom važenja pet godina)

"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 30 od 29.11.2016.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 117/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 8 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 82 od 30.11.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst - sa 27/2010 i 30/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 16 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 26 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 14 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 1 od 09.12.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 9/09, strana: 2 od 16.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 42 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 42 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 26 od 30.11.2016.


Poslovnik Veća gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 1 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 3 od 02.12.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 109/16, strana: 1 od 28.11.2016.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje taksi prevoza

"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 34 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 1 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 109/16, strana: 1 od 28.11.2016.


Program razvoja sporta na teritoriji gradske opštine Surčin za period 2016 - 2018 godine

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 56 od 30.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 26 od 30.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 60 od 30.11.2016.


Rešenja o dodeli naziva ulicama na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 23 od 30.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 26 od 30.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 22 od 29.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 58 od 30.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 24 od 18.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 3 od 02.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 116/16, strana: 24 od 30.11.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 32 od 29.11.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 32 od 29.11.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 52 od 18.11.2016.


Rešenja o prestanku mandata, izboru i imenovanjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 16 od 09.12.2016.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 1 od 30.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 54 od 18.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja javnog preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 21 od 09.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o petoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 5 od 02.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku NO JP Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o šestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 21 od 09.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na statut javnog preduzeća (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 3 od 02.12.2016.


Rešenje o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 36 od 18.11.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa "Ćuran", gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 2 od 02.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 32 od 29.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 2 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 29 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 53 od 18.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 17 od 09.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 52 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju toplovodne mreže od sanitarne deponije u Vinči do toplana "Konjarnik" i "Mirijevo", gradske opštine Grocka i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 108/16, strana: 2 od 23.11.2016.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 12 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 1 od 02.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici "Dušan Petrović Šane"

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 16 od 09.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 13 od 30.11.2016.


Rešenje o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 1 od 18.11.2016.


Rešenje o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 2 od 25.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 1 od 18.11.2016.


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 31 od 13.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 23 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 29 od 18.11.2016.


Statut Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 54 od 18.11.2016.


Statut Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 107/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 37 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 57 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 54 od 18.11.2016.


Statut JP "Poslovni prostor - Voždovac", sa Rešenjem o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 29 od 18.11.2016.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 28 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 38 od 30.11.2016.


Zaključak Skupštine GO Vračar (o konstatovanju prestanka važenja Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima GO Vračar - "Sl. l. grada Beograda", br. 15/11.... 93/15)

"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 34 od 29.11.2016.


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada


"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/16, strana: 9 od 28.11.2016.


Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o radu sa zaposlenima u javnim preduzećima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 1 od 12.12.2016.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Rusinskoj demokratskoj stranci

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 79 od 16.12.2016.


Odluka o dugoročnom zaduživanju grada Kragujevca za refinansiranje dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode uzetih kod poslovnih banaka, izmirivanje obaveza prema dobavljačima za kapitalne investicione rashode i nova ulaganja u kapitalne investicione rashode

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 5 od 16.12.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Stara radnička kolonija - blok Plaza" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 1 od 16.12.2016.


Odluka o konverziji potraživanja grada Kragujevca prema Trayal korporaciji AD Kruševac u udeo grada Kragujevca u kapitalu Trayal korporacija AD Kruševac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 53 od 16.12.2016.


Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 6 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 64 od 16.12.2016.


Odluka o načinu i postupku izbora i imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 64 od 16.12.2016.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/09, strana: 1 od 25.12.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/16, strana: 61 od 20.12.2016.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/16, strana: 60 od 20.12.2016.


Odluka o organizaciji i radu stručne službe za skupštinske poslove (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04, strana: 304 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 56 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 63 od 16.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 39/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 93 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 65 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 59 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 39 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 227 od 18.10.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/16, strana: 1 od 28.11.2016.


Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 3 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/16, strana: 10 od 28.11.2016.


Odluka o osnivanju ustanove "Sportsko rekreativni centar Mladost" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 57 od 16.12.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove za sport i fizičku kulturu "Park" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 53 od 16.12.2016.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad Odborničkoj grupi "Pokret za naš grad - prof. dr Nebojša Zdravković"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 79 od 16.12.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 60 od 16.12.2016.


Odluke o sprovođenju konkursa za izbor direktora javnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 69 od 16.12.2016.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 19 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/16, strana: 62 od 20.12.2016.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/16, strana: 62 od 20.12.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 23 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 3 od 22.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 7 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 5 od 12.12.2016.


Program raspodele sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama grada Kragujevca u 2016. godini - JP "Urbanizam" - Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/16, strana: 62 od 20.12.2016.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 35 od 17.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/16, strana: 10 od 28.11.2016.


Program zimske službe na održavanju gradskih ulica i drugih javnih površina

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 6 od 12.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 18 od 12.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/16, strana: 12 od 28.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 74 od 16.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 21 od 12.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja u pogledu oglašavanja i davanja u zakup na 99 godina kp. br. 5344 KO Kragujevac 3

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 22 od 12.12.2016.


Rešenje o promeni naziva ulice

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 72 od 16.12.2016.


Zaključci o prihvatanju akata javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/16, strana: 62 od 16.12.2016.


Zaključci o prihvatanju finansijskih izveštaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/16, strana: 11 od 28.11.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 616 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 708 od 29.11.2016.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 31/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 766 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 403 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 555 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 622 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 728 od 29.11.2016.


Odluka o osnivanju Javne ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 694 od 29.11.2016.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem "Rezervati prirode Zrenjanin" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 692 od 29.11.2016.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem "Turistički centar grada Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 693 od 29.11.2016.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 165 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 250 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 709 od 29.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 700 od 29.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 698 od 29.11.2016.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 9 od 25.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/16, strana: 739 od 05.12.2016.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/16, strana: 739 od 05.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 726 od 29.11.2016.


Statut Javne ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 716 od 29.11.2016.


Statut Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 700 od 29.11.2016.


Zaključak kojim se nalaže javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač grad Zrenjanin da 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima uplate u budžet grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 710 od 29.11.2016.


Zaključak o usvajanju izmena i dopuna Programa raspodele sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/16, strana: 738 od 05.12.2016.


Odluka o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 219 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 153 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 54/16, strana: 1 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 153 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 54/16, strana: 2 od 24.11.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 55/16, strana: 4 od 01.12.2016.


Plan detaljne regulacije za blokove 63 i 63a između Lovačke, Radanovačke i Dubrovačke ulice na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 56/16, strana: 70 od 16.12.2016.


Plan detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Željezničko naselje" sa neposrednim okruženjem na potezu uz Majšanski put, severno od ulice Ber Imrea u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 56/16, strana: 3 od 16.12.2016.


Poslovnik Gradskog veća Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 55/16)

"Službeni list grada Subotice", broj 42/12, strana: 3 od 30.07.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/16, strana: 1 od 17.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 212 od 24.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/16, strana: 1 od 01.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 54/16, strana: 3 od 24.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 54/16, strana: 1 od 24.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na I izmenu Finansijskog plana Fondacije mentalne higijene "Expecto" za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 56/16, strana: 2 od 16.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5 - građevinski materijal i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta

"Službeni list grada Subotice", broj 55/16, strana: 30 od 01.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 5 - seoske kuće

"Službeni list grada Subotice", broj 55/16, strana: 29 od 01.12.2016.


Rešenje o prestanku mandata Radne grupe za praćenje rekonstrukcije objekta Sinagoge u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 55/16, strana: 1 od 01.12.2016.


"Službeni list grada Subotice", broj 43/15, strana: 1 od 14.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 41/16, strana: 2 od 26.08.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 54/16, strana: 17 od 24.11.2016.


Rešenje o zaduživanju člana Gradskog veća za određenu oblast iz nadležnosti grada

"Službeni list grada Subotice", broj 56/16, strana: 1 od 16.12.2016.


Zaključak o prestanku zaduženja člana Gradskog veća za određenu oblast iz nadležnosti grada

"Službeni list grada Subotice", broj 56/16, strana: 1 od 16.12.2016.


Zaključak o prihvatanju Informacije za upis učenika u I razred osnovne i srednje škole u školskoj 2016/2017. godini, sa osvrtom na ukupan broj učenika i odeljenja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 54/16, strana: 11 od 24.11.2016.


INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)