POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Decembar 2015

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 45/03, strana: 2 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 114 od 08.12.2015.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 116 od 08.12.2015.


Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 99 od 11.12.2015.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 32 od 18.12.2015.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 304 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 35 od 18.12.2015.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 307 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 164 od 23.12.2015.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 163 od 23.12.2015.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 44 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 70 od 17.12.2015.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 66 od 17.12.2015.


Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 3 od 04.12.2015.


Indeksi potrošačkih cena za novembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 66 od 11.12.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 2 od 08.12.2015.


JAVNE NABAVKE - Radovi

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 2 od 25.12.2015.


JAVNI POZIV za upis akcija - Informativni centar Odžaci

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 147 od 08.12.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih akcija - "Reč naroda" Požarevac

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 33 od 25.12.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih akcija - JRP "Radio Požarevac"

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 32 od 25.12.2015.

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 6 od 30.11.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 22 od 24.12.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 23 od 24.12.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) - granica Crne Gore - granica Bosne i Hercegovine na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 24 od 24.12.2015.


Odluka o izveštavanju banaka

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 79 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 107 od 29.12.2015.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 106 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 68 od 11.12.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 101 od 08.12.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 i 101/15 - danom stupanja na snagu akta iz člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru - za 2015. godinu - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 58 od 18.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 137 od 29.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Bela Palanka

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 161 od 21.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Despotovac

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 205 od 31.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Kučevo

"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 233 od 30.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 205 od 31.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Mali Zvornik

"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 233 od 30.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Veliko Gradište

"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 232 od 30.12.2015.


Odluka o načinu korišćenja sredstava predviđenih za naknadu troškova organizacijama korisnika penzija u vezi sa sprovođenjem postupka upućivanja korisnika penzija na rehabilitaciju za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 37 od 18.12.2015.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Golija"

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 137 od 29.12.2015.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 44 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 326 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 131 od 21.12.2015.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 78 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 25 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 66 od 11.12.2015.


Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 33 od 30.12.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost (2016-2020)

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 6 od 25.12.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga programa za reformisanje Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 14 od 18.12.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za proveru i sistematizovanje troškova za koje su sredstva obezbeđena u Fondu solidarnosti Evropske unije, za finansiranje hitnih operacija i operacija oporavka koje su nastale kao posledica katastrofe izazvane velikim poplavama u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 5 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 5 od 02.12.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 21 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 7 od 25.12.2015.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 11 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 34 od 30.12.2015.


Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 39 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 6 od 25.12.2015.


Odluka o određivanju subjekata privatizacije od strateškog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 47/15, strana: 3 od 29.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 12 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 35 od 30.12.2015.

"Službeni glasnik RS", broj 119/07, strana: 3 od 14.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 25 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 23 od 11.06.2010.


Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 30 od 18.12.2015.


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe (Sa PRILOGOM: OBRASCI - REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb, REF-I, REF-Ia, REF-Ib)

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 26 od 26.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 113 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 83 od 29.12.2015.


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje (Sa PRILOGOM: Obrasci - REF-T, REF-BP, REF-G)

"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 15 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 35 od 26.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 120 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 76 od 29.12.2015.


Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 22/05, strana: 4 od 08.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/08, strana: 17 od 12.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 11 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.


Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 40 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 34 od 11.12.2015.


Pravilnik o evidenciji prometa

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 13 od 02.12.2015.


Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 45/96, strana: 1123 od 21.10.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 48/96, strana: 1175 od 08.11.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 9/97, strana: 159 od 03.03.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 6/99, strana: 165 od 12.02.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 53 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 76 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 13 od 02.12.2015.


Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda civilnog vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 72 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 1/10, strana: 54 od 12.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 55 od 30.12.2015.


Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 55 od 30.12.2015.


Pravilnik o kategorizaciji turističkih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 16 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 41 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 21 od 11.12.2015.


Pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 71 od 11.12.2015.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 45/03, strana: 2 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 114 od 08.12.2015.


Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 114 od 08.12.2015.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 116 od 08.12.2015.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 13 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.


Pravilnik o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea

PAŽNJA - primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 116 od 08.12.2015.


Pravilnik o letilištima i terenima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 108/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 298 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 153 od 10.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 27 od 24.12.2015.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.


Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 43 od 04.12.2015.


Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/07, strana: 13 od 27.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 33 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 253 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/10, strana: 38 od 05.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 37 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 19 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 43 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 43 od 04.12.2015.


Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 35 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte bele slačice (Sinapis alba L.) i crne slačice (Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 79 od 21.12.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte lana (Linum usitatissimum L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 77 od 21.12.2015.


Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 59 od 29.12.2015.


Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 111 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 33 od 11.12.2015.


Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 102/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 7 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 84 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 23 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 51 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 71 od 11.12.2015.


Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 26 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 84/06, strana: 44 od 02.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 178 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 33 od 11.12.2015.


Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 59 od 30.12.2015.


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 112 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 26 od 02.12.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 11 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 5/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/97
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 9/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 3 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 2 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 93 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 41 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 6 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 1 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 145 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 20 od 29.12.2015.


Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 1 od 04.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 64 od 11.12.2015.


Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 182 od 17.12.2015.


Pravilnik o obrascu evidencione prijave zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 201 od 31.12.2015.


Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 44 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 91 od 29.12.2015.


Pravilnik o Obrascu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 46 od 29.12.2015.


Pravilnik o održavanju podsistema energija

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 145 od 21.12.2015.


Pravilnik o održavanju železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 130 od 08.12.2015.


Pravilnik o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 29/08, strana: 114 od 21.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 40 od 18.12.2015.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.


Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

"Službeni glasnik RS", broj 94/06, strana: 10 od 27.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 108/06, strana: 15 od 01.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 34 od 11.12.2015.


Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/2015 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 76 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 323 od 27.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 46 od 30.12.2015.


Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 46 od 30.12.2015.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 108/15 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 26 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 6/10, strana: 49 od 12.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/10, strana: 112 od 19.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 3 od 24.12.2015.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 18 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 38 od 29.12.2015.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 38 od 29.12.2015.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 24 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 85 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 33 od 11.12.2015.


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 102/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 16 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 112 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 8 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 18 od 11.12.2015.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 5 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 46 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 47 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 49 od 29.12.2015.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 82 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 35 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 58 od 29.12.2015.


Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 39 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 34 od 11.12.2015.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 24 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 37 od 04.12.2015.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 75 od 29.12.2015.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 37 od 04.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 75 od 29.12.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 105 od 08.12.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 33 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 20 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 28 od 02.12.2015.


Pravilnik o sadržini obrasca - pojedinačnog popisnog lista za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 15 od 11.12.2015.


Pravilnik o službenoj znački i službenoj legitimaciji policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 4 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 83 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 66 od 30.12.2015.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 66 od 30.12.2015.


Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 27 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 45 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 133 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 25 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 26 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 40 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 130 od 29.12.2015.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u stručnoj školi za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 21 od 08.10.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 34 od 29.12.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 8 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 24 od 08.10.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 1 od 29.12.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 1 od 29.12.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 20 od 29.12.2015.


Pravilnik o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 18 od 11.12.2015.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 43 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 267 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 18 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 15 od 27.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 61 od 29.12.2015.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 61 od 29.12.2015.


Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 132 od 21.12.2015.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 49 od 17.12.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 316 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 39 od 09.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 25 od 05.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 41 od 18.12.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.


Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 22 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 53 od 11.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 29 od 25.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća i povrća i grožđa

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 9 od 16.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 316 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 84 od 29.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 45 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 83 od 29.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 12 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 76 od 29.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 76 od 29.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu prenosa odobrenja za primenjena geološka istraživanja i odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/15 - Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 115 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 3 od 08.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 55 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.


Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za korišćenje aerodroma, odnosno helidroma

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 27 od 24.12.2015.


Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 7 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 65 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 50 od 11.12.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 49 od 17.12.2015.


Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 21 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 56 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 121 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 43 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 204 od 31.12.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 51 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 24 od 02.12.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 24 od 02.12.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 31 od 29.12.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 43 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 31 od 29.12.2015.


Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 37 od 24.12.2015.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

PRESTAJE DA VAŽI - delimično - sa 16/15 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 8
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 10
"Prosvetni glasnik", broj 21/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/94
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 6/01
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 8/03, strana: 3 od 25.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 1 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 38 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 2 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 1 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 4 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 118 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 1 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 436 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 286 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 1 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 8 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 25 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 36 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 41 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 175 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 20 od 29.12.2015.


Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 297 od 27.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 64 od 11.12.2015.


Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 8 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 27 od 02.12.2015.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 80152/12

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 84 od 11.12.2015.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 47939/11 i 56192/11

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 87 od 11.12.2015.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 5928/13, 32514/13 i 68065/13

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 94 od 11.12.2015.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 7786/13 i 47972/13

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 91 od 11.12.2015.


Protokol između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Narodne Republike Kine o karantinu i zdravstvenim zahtevima koji se odnose na zamrznuto goveđe meso za izvoz iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 24/15, strana: 28 od 30.12.2015.


Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i veštačenja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 24/15, strana: 27 od 30.12.2015.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 30 od 02.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 36 od 30.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća, ustanova i službi, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 26 od 29.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 44 od 17.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 8 od 02.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 199 od 31.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 12 od 11.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje na nivou lokalnih samouprava

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 46 od 17.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe, odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 22 od 18.12.2015.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 48 od 17.12.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksandrovac, Malo Crniće)

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 146 od 08.12.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Majdanpek, Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 32 od 02.12.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 193 od 17.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Požarevac)

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 103 od 11.12.2015.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 11 od 02.12.2015.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 14 od 25.12.2015.


Rešenja o postavljenjima i prestanku rada (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Poverenik za informacije od javnog značaja)

"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 167 od 23.12.2015.


Rešenja o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 37 od 30.12.2015.


Rešenja o razrešenjima dužnosti sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 104 od 08.12.2015.


Rešenja o razvrstavanju proizvoda i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 128 od 08.12.2015.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 26 od 24.12.2015.


Rešenja o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 99 od 11.12.2015.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina i upisu promena podataka u Registru

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 180 od 17.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 13 od 25.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 103/15, strana: 159 od 14.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 200 od 31.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 36 od 04.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 38 od 30.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 25 od 18.12.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 10 od 02.12.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 70 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 11 od 02.12.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 28 od 29.12.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 14 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 48 od 17.12.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 27 od 18.12.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 168 od 23.12.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 25 od 25.12.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 132 od 21.12.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 26 od 24.12.2015.


Rešenje Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-34/2015-74

"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 58 od 04.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 77 od 21.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Aerodrom, Republika Makedonija

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 36 od 30.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Prokuplje, Republika Srbija i opštine Epon, Republika Francuska

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 9 od 02.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na proširenje područja Slobodne zone "Apatin" u Apatinu

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 9 od 02.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 13 od 11.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Vranje" u Vranju

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 16 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 9 od 02.12.2015.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 13 od 25.12.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Užice)

"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 168 od 23.12.2015.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod - Šabac", Šabac

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 27 od 25.12.2015.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 24 od 18.12.2015.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 198 od 31.12.2015.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 4 od 02.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 38 od 30.12.2015.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 51 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 38 od 30.12.2015.


Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 28 od 29.12.2015.


Rešenje o produženju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 47 od 17.12.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 31 od 29.12.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 47 od 17.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 47 od 17.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 38 od 30.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za januar, februar i mart 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 61 od 30.12.2015.


Rešenje Vlade 05 broj 456-12468/2015-1

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 11 od 02.12.2015.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 16 od 25.12.2015.


Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Finske o policijskoj saradnji u sprečavanju i borbi protiv kriminala

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 23/15, strana: 16 od 15.12.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 23/15, strana: 9 od 15.12.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 23/15, strana: 10 od 15.12.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 24/15, strana: 1 od 30.12.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 23/15, strana: 6 od 15.12.2015.


Sporazum o izmenama Protokola između Vlada Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o readmisiji lica koja nezakonito borave, od 18. septembra 2007. godine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 24/15, strana: 20 od 30.12.2015.


Sporazum o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 24/15, strana: 4 od 30.12.2015.


Statut Agencije za privatizaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/2015 - 1. februara 2016. godine - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
"Službeni glasnik RS", broj 48/01, strana: 15 od 06.08.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 52/02, strana: 2 od 30.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 72/05, strana: 102 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 37/12, strana: 27 od 22.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 119 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 40 od 30.12.2015.


Statut Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 89/07, strana: 9 od 26.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 30 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 126 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 25 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 170 od 23.12.2015.


Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 36 od 08.12.2015.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 130 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 61 od 30.12.2015.


Ugovor o garanciji (Projekat restrukturiranja EPS-a) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 23/15, strana: 12 od 15.12.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 103/15, strana: 158 od 14.12.2015.


Uputstvo o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1772 od 26.11.2014.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1796 od 10.12.2014.
"Službeni list APV", broj 3/15, strana: 24 od 28.01.2015.
"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1994 od 25.11.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 24/07, strana: 40 od 02.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 41/07, strana: 14 od 09.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 3/08, strana: 66 od 11.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 12 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 120/08, strana: 111 od 29.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 38/10, strana: 27 od 04.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 44 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 87 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 57 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 118 od 29.12.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1799/2015 od 5. oktobra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 86 od 21.12.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1721 od 22. septembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 80 od 21.12.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1722 od 22. septembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 81 od 21.12.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1723 od 22. septembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 83 od 21.12.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1785 od 5. oktobra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 85 od 21.12.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/1800 od 6. oktobra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 88 od 21.12.2015.


Uredba o energetski ugroženom kupcu

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 6 od 30.12.2015.


Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 3 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 69 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 6 od 30.12.2015.


Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacioniranih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 3 od 29.12.2015.


Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (sa PRILOGOM: OBRASCI - ZAM (Primerak: 1, 2, 3. i 4), PU (Primerak: 1. i 2), SZ, ZAM-1)

"Službeni glasnik RS", broj 137/04, strana: 9 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 11/05, strana: 1 od 04.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 29/05, strana: 3 od 01.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 56/05, strana: 29 od 30.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 75/05, strana: 10 od 26.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 3 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/06, strana: 3 od 01.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 83/11, strana: 3 od 09.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 19 od 30.12.2015.


Uredba o lokacijskim uslovima

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 8 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 7 od 31.12.2015.


Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja bračnog druga profesionalnog oficira, odnosno profesionalnog podoficira

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 21/00, strana: 1 od 19.05.2000.
"Službeni list SRJ", broj 24/00, strana: 12 od 09.06.2000.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/05, strana: 2 od 28.01.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 37/05, strana: 1 od 09.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 11/11, strana: 3 od 22.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 3 od 02.12.2015.


Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prva na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 3 od 02.12.2015.


Uredba o određivanju procenta umanjenja tržišne vrednosti neizgrađenog građevinskog zemljišta za lica nosioce prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu, ako se građevinsko zemljište nalazi na teritoriji nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 18 od 30.12.2015.


Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/15 - Zakonom o obnovi nakon elementarne nepogode
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 70 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 71 od 14.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 26 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 45 od 30.12.2015.


Uredba o podsticajima razvoju preduzetništva

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 3 od 30.12.2015.


Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 6 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 9 od 31.12.2015.


Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu

"Službeni glasnik RS", broj 108/15, strana: 3 od 24.12.2015.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Peštersko polje"

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 3 od 31.12.2015.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 3 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 4 od 25.12.2015.


Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 9 od 30.12.2015.


Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 21 od 16.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/14, strana: 3 od 03.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 98/14, strana: 93 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 9 od 30.12.2015.


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 3 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 13 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 3 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 10 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 3 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 3 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 26 od 30.12.2015.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 98/15, strana: 1 od 01.12.2015.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 3 od 19.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 4 od 30.12.2015.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 4 od 30.12.2015.


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 11 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 3 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 4 od 02.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 7 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 6 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 4 od 18.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 5 od 18.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 10 od 31.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 174 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 4 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 18 od 30.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 3 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 3 od 30.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2015. do 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 3 od 18.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 3 od 25.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 3 od 25.12.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, od blok stanice "Velika Kopašnica" do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 3 od 17.12.2015.


Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 8 od 25.12.2015.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 145 od 08.12.2015.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 58 od 18.12.2015.

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1994 od 25.11.2015.


Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1996 od 25.11.2015.


Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2047 od 16.12.2015.


Obaveštenje o poništenju konkursa

"Službeni list APV", broj 50/15, strana: 2017 od 09.12.2015.

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1983 od 25.11.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1983 od 25.11.2015.


Odluka o pripajanju izdavačke ustanove "Misao" Zavodu za kulturu Vojvodine

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1984 od 25.11.2015.

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1993 od 25.11.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Turističke organizacije Vojvodine

"Službeni list APV", broj 18/02, strana: 301 od 08.11.2002.
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 168 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2043 od 16.12.2015.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

"Službeni list APV", broj 50/15, strana: 2012 od 09.12.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. i 2016. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1587 od 26.08.2015.
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1951 od 28.10.2015.
"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1991 od 25.11.2015.
"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2046 od 16.12.2015.


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

"Službeni list APV", broj 51/15, strana: 2035 od 11.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 51/15, strana: 2033 od 11.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 49/15, strana: 2005 od 02.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2044 od 16.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i preduzeća u APV

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1985 od 25.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 49/15, strana: 2004 od 02.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 51/15, strana: 2032 od 11.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2044 od 16.12.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1986 od 25.11.2015.


Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se podeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima, sa Odlukom

"Službeni list APV", broj 51/15, strana: 2028 od 11.12.2015.


Rešenje o godišnjem priznanju u oblasti ravnopravnosti polova u kategoriji pojedinac/pojedinka

"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1984 od 25.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju visine novčane nagrade za najbolje sportske ekipe u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 51/15, strana: 2042 od 11.12.2015.


Statut Advokatske komore Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/12, strana: 1685 od 29.11.2012.
"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 810 od 19.06.2013.
"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2049 od 16.12.2015.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 31 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 1 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 1 od 21.12.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 69 od 15.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 32 od 28.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 22 od 03.12.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 108 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 31 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 3 od 28.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 1 od 10.12.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/15, strana: 12 od 10.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 4 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 8 od 07.12.2015.


Odluka o dodeli Nagrade gradske opštine Čukarica "Matija Ban" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 32 od 10.12.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2016. i 2017. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 119 od 21.12.2015.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 1 od 07.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Brajkovac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 7 od 30.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Dudovica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 9 od 30.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Prkosava, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 8 od 30.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, gradske opštine Savski venac, Rakovica i Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 5 od 30.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića, Zadužbinske, Mostarske i Šumadijske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 2 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 10 od 30.11.2015.

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 18 od 03.12.2015.


Odluka o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 29 od 13.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 32 od 10.12.2015.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 4 od 25.11.2015.

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 3 od 30.11.2015.


Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 6 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 4 od 30.11.2015.


Odluka o promeni oblika organizovanja Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" iz ustanove u Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 11 od 30.11.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 33 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 22 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 2 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 5 od 07.12.2015.


Odluka o pružanju finansijske pomoći porodiljama gradske opštine Palilula u 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 30 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 31 od 10.12.2015.


Odluka o raspisivanju referenduma na delu teritorije gradske opštine Obrenovac, području naseljenog mesta, odnosno području Mesne zajednice Belo Polje

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 51 od 03.12.2015.

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 10 od 25.11.2015.


Odluka o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga zimske službe (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 9 od 25.11.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 6 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 1 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 4 od 07.12.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 118 od 21.12.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 20 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 28 od 10.12.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 28 od 10.12.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo upravljanja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 18 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 4 od 25.11.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Plan detaljne regulacije za gasifikaciju privremenih zona uz Auto-put Beograd-Pančevo, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 14 od 30.11.2015.


Pokazatelj potrošačkih cena u oktobru 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 4 od 25.11.2015.


Poslovnik Opštinske izborne komisije (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 16 od 03.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 35 od 07.12.2015.


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 1 od 03.12.2015.


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Službi za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 2 od 03.12.2015.


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Službi za internu reviziju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 4 od 03.12.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 1 od 16.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 1 od 25.11.2015.


Program zaštite životne sredine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 53 od 03.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 26 od 30.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 33 od 10.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 20 od 03.12.2015.

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 7 od 25.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 28 od 30.11.2015.


Rešenja o prestanku dužnosti i imenovanju direktora javnog preduzeća (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 32 od 10.12.2015.


Rešenja o promeni naziva ulica (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 25 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/15, strana: 51 od 03.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 33 od 10.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor (JP "Poslovni prostor Voždovac")

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 4 od 25.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Sporazum o kriterijumima i visini otpremnine za smanjenje broja zaposlenih u JKP GSP "Beograd" usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena i na Sporazum o izmenama Sporazuma o kriterijumima i visini otpremnine za smanjenje broja zaposlenih u JKP GSP "Beograd" usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena

"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 5 od 07.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture Dečiji kulturni centar "Majdan" u Beogradu (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 34 od 07.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 33 od 10.12.2015.

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 3 od 25.11.2015.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 17 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 16 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 7 od 25.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Agencija za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki sprovodi centralizovane javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 5 od 24.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 2 od 25.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 2 od 25.11.2015.


Sporazum o izmenama Sporazuma o kriterijumima i visini otpremnine za smanjenje broja zaposlenih u JKP GSP "Beograd" usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena

"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 7 od 07.12.2015.


Sporazum o kriterijumima i visini otpremnine za smanjenje broja zaposlenih u JKP GSP "Beograd" usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena

"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 6 od 07.12.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga održavanja higijene javnih površina za GO Surčin, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 10 od 25.11.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin na Odluku o utvrđivanju pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 10 od 25.11.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 8 od 25.11.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pružanja usluga na javnoj rasveti prema GO Surčin, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 9 od 25.11.2015.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 8 od 25.11.2015.

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 148 od 27.11.2015.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 2 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 84 od 27.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 80 od 11.12.2015.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/15, strana: 1 od 11.12.2015.


Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/10, strana: 40 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 10 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/11, strana: 29 od 27.05.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 140 od 27.11.2015.


Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 140 od 27.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Finansijskih planova mesnih zajednica za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 1 od 21.12.2015.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Gradskom odboru Partije ujedinjenih penzionera Srbije u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 79 od 11.12.2015.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Odborničkoj grupi "Za bolji i moderniji Grad" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 79 od 11.12.2015.


Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/14, strana: 84 od 08.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 74 od 11.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 27 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 16 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 75 od 11.12.2015.


Odluka o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 68 od 11.12.2015.


Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu za period 2016-2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 140 od 27.11.2015.


Odluka o usvajanju Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 1 od 27.11.2015.


Odluka o utvrđivanju novčane naknade za štetu nastalu na stočnom fondu i stočnoj hrani

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 8 od 21.12.2015.


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 138 od 27.11.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća, ustanova i javnih službi u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 70 od 11.12.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 149 od 27.11.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 1 od 11.12.2015.


Plan detaljne regulacije "Matične lokacije Stara Zastava" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 2 od 11.12.2015.


Plan generalne regulacije "Naselja Beloševac i Ždraljica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/15, strana: 1 od 27.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

"Službeni list grada Kragujevca", broj 49/12, strana: 4 od 18.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 18 od 21.12.2015.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 144 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 19 od 21.12.2015.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 19 od 21.12.2015.


Pravilnik o utvrđivanju izgleda, sadržine i postupka izdavanja taksi isprava za obavljanje taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 6 od 09.12.2015.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - komunalni poslovi i nadzor i Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 3 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 13 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 15 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 16 od 21.12.2015.


Program lokacija za postavljanje reklamnih panoa na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 2 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 11 od 21.12.2015.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 12 od 21.12.2015.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 10 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 8 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 2 od 09.12.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 163 od 23.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 15 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 17 od 21.12.2015.


Program rasporeda sredstava subvencija Javnom preduzeću Sportski centar "Mladost" Kragujevac u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 3 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 3 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 3 od 09.12.2015.


Program rasporeda sredstava subvencija Privrednom društvu Sportski centar "Park Kragujevac" d.o.o.

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 4 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 3 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 3 od 09.12.2015.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 5 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 20 od 07.07.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 18 od 21.12.2015.


Program rasporeda sredstava za školski sport u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 9 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 4 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 15 od 21.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 150 od 27.11.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 23 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 4 od 09.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 76 od 11.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 23 od 21.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu za period 2016-2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 22 od 21.12.2015.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 78 od 11.12.2015.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Tržnog centra Supernova" uz ulicu Kragujevačkog bataljona

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 10 od 21.12.2015.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Crveni krst" uz ulicu Svetozara Markovića

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 1 od 09.12.2015.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra" uz ulicu Bore Stankovića

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 11 od 21.12.2015.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra" uz ulicu Branislava Nušića

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 9 od 21.12.2015.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela naselja Desimirovac - potes Gluvać"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 9 od 21.12.2015.


Metodologija utvrđivanja cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 115 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 440 od 01.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/15, strana: 735 od 30.11.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/15, strana: 362 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/15, strana: 560 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/15, strana: 740 od 08.12.2015.


Odluka o donošenju izmena i dopuna Prostornog plana grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/15, strana: 908 od 09.12.2015.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/15, strana: 737 od 08.12.2015.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/11, strana: 53 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/15, strana: 737 od 08.12.2015.


Rešenja o dodeli naziva ulicama u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/15, strana: 914 od 09.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/15, strana: 916 od 09.12.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora u školama u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/15, strana: 920 od 09.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Zrenjanina u nazivu sportskog udruženja "Zrenjanin Tennis Series"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/15, strana: 914 od 09.12.2015.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 4 od 14.01.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 1 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 1 od 10.12.2015.


Odluka o cenama usluga Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 156 od 10.12.2015.


Odluka o dodeli sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti udruženima građana na teritoriji grada Subotice iz održivog razvoja putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 2 od 22.12.2015.


Odluka o javnoj kanalizaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 191 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 154 od 10.12.2015.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 153 od 10.12.2015.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice" (prečišćen tekst - sa 44/2015)

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 323 od 12.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/15, strana: 1 od 18.12.2015.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 12 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 35 od 17.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 153 od 10.12.2015.


Odluka o stanovanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 33/07, strana: 2 od 22.11.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 33/08, strana: 2 od 18.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 146 od 10.12.2015.


Odluka o stanovanju

"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 146 od 10.12.2015.


Pravilnik o bližem utvrđivanju uslova za rešavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/15, strana: 3 od 14.12.2015.


Pravilnik o bližem utvrđivanju uslova za rešavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine Subotica i u opštinskoj upravi opštine Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 7/06, strana: 8 od 30.03.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/07, strana: 13 od 14.09.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/10, strana: 51 od 05.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/15, strana: 3 od 14.12.2015.


Pravilnik o načinu i postupku raspodele sredstava za sufinansiranje investicija i nabavke opreme poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Subotice koji su u organskom statusu ili u procesu dobijanja sertifikata u organskoj proizvodnji

"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 165 od 10.12.2015.


Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 46 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 244 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 164 od 10.12.2015.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 1 od 11.02.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 425 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/15, strana: 1 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/15, strana: 6 od 18.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i javnih službi

"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 155 od 10.12.2015.


Rešenja o imenovanjima koja je doneo gradonačelnik grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 41/15, strana: 2 od 07.12.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 162 od 10.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica - Naša radost Iskolaskor Elotti Intezmeny Szabadka - Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 41/15, strana: 1 od 07.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog Pravilnika o radu Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 41/15, strana: 1 od 07.12.2015.


Rešenje o imenovanju Komisije za vrednovanje i rangiranje podnetih prijava i evaluaciju realizovanih aktivnosti po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija i nabavku opreme poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Grada Subotice koji su u organskom statusu ili u procesu dobijanja sertifikata u organskoj proizvodnji iz budžeta grada Subotice u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 1 od 22.12.2015.


Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Stambene komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/15, strana: 3 od 22.12.2015.


Rešenje o uslovima i načinu davanja na korišćenje prostorija u bloku većnica u poslovnoj zgradi Gradska kuća i u poslovnoj zgradi Nova opština

"Službeni list grada Subotice", broj 43/15, strana: 1 od 14.12.2015.


Zaključak o prihvatanju informacije o upisu učenika u I razred osnovne i srednje škole u školskoj 2015/2016. godini, sa osvrtom na ukupan broj učenika o odeljenja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 163 od 10.12.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)