POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Avgust 2015

Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/a (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 83/08, strana: 445 od 10.09.2008.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 1 od 04.08.2015.


Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 42/09, strana: 190 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 3 od 04.08.2015.


Indeksi potrošačkih cena za jul 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 17 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 51 od 19.08.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 2 od 19.08.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 2 od 12.08.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 2 od 31.08.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - JP "Informativni centar Kosjerić"

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 32 od 31.08.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - Radio televizija Vranje

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 63 od 19.08.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 98 od 07.08.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 6 od 14.08.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 73 od 04.08.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 73/15, strana: 4 od 21.08.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 9 od 31.08.2015.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 100 od 07.08.2015.


Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 100 od 07.08.2015.

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 84 od 04.08.2015.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na pripremi Projekta upravljanja vodama na slivu reke Drine u okviru programa za Zapadni Balkan

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 6 od 04.08.2015.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Saveznog ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo, životnu sredinu i vodoprivredu Republike Austrije o saradnji u oblasti stočarstva

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 6 od 04.08.2015.


Memorandum o razumevanju između Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Carinskog direktorata Saveznog ministarstva finansija Republike Austrije o saradnji carinskih službi na aerodromima "Nikola Tesla", Beograd i "Bečki međunarodni aerodrom", Beč u oblasti borbe protiv prevara (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 4 od 04.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Bačka" Vrbas

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 57 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Erozija", Knjaževac

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 63 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Hidrosrem" Sremska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 49 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Smederevo" sa PO, Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 55 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Šidina" Šid

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 60 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Zapadna Morava" Kraljevo

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 46 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća za regulaciju reka Dunav i Tisa, Sombor

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 52 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta DTD Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Srednja Bačka" Bečej

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 37 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Dunav-Tisa-Dunav Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Severna Bačka" Subotica

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 40 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Gornji Banat" sa PO, Kikinda

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 31 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Južni Banat", Vršac

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 28 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Regulacije" Sremska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 25 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Srednji Banat" Zrenjanin

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 34 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Šajkaška" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 19 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Tamiš-Dunav" Pančevo

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 43 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog društvenog preduzeća "Zapadna Bačka" Sombor

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 22 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog hidrograđevinskog društvenog preduzeća "Na akcije Negotin" Negotin

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 67 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog preduzeća "DTD - Krivaja" društveno preduzeće, Bačka Topola

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 13 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog preduzeća "Galovica" DP Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 4 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog preduzeća "Podunavlje" društveno preduzeće Kovin

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 16 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog preduzeća "Sava" DP Sremska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 10 od 26.08.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog preduzeća DP "Sibnica" PO, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 8 od 26.08.2015.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - danom stupanja na snagu akta iz člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru - za 2015. godinu
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka prodaje javnog kapitala, odnosno akcija metodom javnog prikupljanja ponuda Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 7 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta za bezbednost u vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.


Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 78/13, strana: 3 od 03.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 5 od 14.08.2015.


Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 5 od 14.08.2015.


Odluka o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta za unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 9 od 31.08.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 3 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 72 od 04.08.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 72 od 04.08.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 15 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 22 od 19.08.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 25 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 21 od 19.08.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 21 od 19.08.2015.


Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 12 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 73/15, strana: 3 od 21.08.2015.


Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 17 od 14.08.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 53 od 19.08.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst - sa 74/15)

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 3 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 4 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 88 od 26.08.2015.


Odluka o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 151 od 01.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 86 od 26.08.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 105 od 07.08.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-5230/2012

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 104 od 07.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 2 od 26.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 3 od 14.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 73/15, strana: 2 od 21.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 4 od 31.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 3 od 07.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 4 od 19.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 4 od 12.08.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 4 od 04.08.2015.


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 59 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 40 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 190 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 194 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 167 od 07.08.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u julu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 86 od 26.08.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Požarevca

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 175 od 07.08.2015.


Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 119 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 190 od 12.08.2015.


Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 167 od 07.08.2015.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 87 od 12.08.2015.


Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 54 od 19.08.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 19 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 50 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 17 od 31.08.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 17 od 31.08.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 22 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 48 od 19.08.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 48 od 19.08.2015.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte lupine (Lupinus albus L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 82 od 04.08.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti krmnih repica (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam) Briggs), stočnog kelja (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) i ostalih krstašica radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 80 od 04.08.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti stočne repe (Beta vulgaris var. crassa Slef.) i postrne repe - ugarnjače (Brassica rapa rapifera Metz) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 81 od 04.08.2015.


Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 78 od 26.08.2015.


Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 86 od 12.08.2015.


Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta kroz zaštićene zone

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 15 od 31.08.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra - tehničar, stomatološka sestra - tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveni negovatelj i maser

"Prosvetni glasnik", broj 25/04, strana: 1 od 27.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 14/05, strana: 1 od 28.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 4 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 42 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 8 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 11 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 2/12, strana: 26 od 17.05.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/15, strana: 1 od 17.08.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/15, strana: 1 od 06.08.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 143 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 46 od 13.08.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 283 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/15, strana: 1 od 17.08.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 2/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 13/07, strana: 234 od 18.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 14 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 128 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 23 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 142 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 282 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 7 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/15, strana: 1 od 17.08.2015.


Pravilnik o nastavom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/15, strana: 1169 od 06.08.2015.


Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika

"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 25 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 99 od 07.08.2015.


Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 9 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 78 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 83 od 04.08.2015.


Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitanog rada u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 30/09, strana: 3 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 99 od 07.08.2015.


Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko-tehničkim merama za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 15 od 31.08.2015.


Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 75 od 26.08.2015.


Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 80 od 26.08.2015.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

"Službeni glasnik RS", broj 55/06, strana: 3 od 28.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/07, strana: 80 od 05.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/08, strana: 13 od 09.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 36 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 82/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 109 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 89 od 12.08.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 1 od 13.08.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 41 od 13.08.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada geologija, rudarstvo i metalurgija

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 25 od 13.08.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 8 od 13.08.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 36 od 13.08.2015.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 88 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 20 od 31.08.2015.


Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

"Službeni glasnik RS", broj 58/12, strana: 57 od 13.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 84 od 26.08.2015.


Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta avio-prevozniku kome je uverenje o osposobljenosti izdao nadležni organ druge države

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 16 od 31.08.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 51 od 19.08.2015.


Pravilnik o visini taksi za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta, udžbenika, drugih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i nastavnog sredstva za predškolske ustanove u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 16 od 31.08.2015.


Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 106 od 07.08.2015.


Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 90/06, strana: 6 od 17.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 106 od 07.08.2015.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 8
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 10
"Prosvetni glasnik", broj 21/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/94
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 6/01
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 8/03, strana: 3 od 25.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 1 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 38 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 2 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 1 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 4 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 118 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 1 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 436 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 286 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 1 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 8 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 25 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 36 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 41 od 13.08.2015.


Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 28 od 14.08.2015.


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 107 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 47 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 49 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 22 od 25.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 22 od 31.08.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 78761/12 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 27 od 31.08.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 8182/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 22 od 31.08.2015.


Protokol između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Narodne Republike Kine o karantinu i zdravstvenim zahtevima koji se odnose na zamrznuto jagnjeće meso za izvoz iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/15, strana: 7 od 04.08.2015.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 86 od 26.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 70 od 26.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 96 od 07.08.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 75 od 04.08.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 13 od 14.08.2015.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 62 od 19.08.2015.


Rešenja o postavljanu stalnih sudskih prevodilaca

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 16 od 14.08.2015.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 53 od 19.08.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 73/15, strana: 9 od 21.08.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 76 od 04.08.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 3 od 12.08.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 47 od 19.08.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 73 od 26.08.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 78 od 04.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Toluke, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 97 od 07.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje kapitala "Beograd na vodi" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 75 od 04.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo EWG DOO Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 47 od 19.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje kase u promet

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 72 od 26.08.2015.


Rešenje o dodeli mandata članu Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 70 od 04.08.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 184 od 07.08.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Knjaževac)

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 190 od 12.08.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 62 od 19.08.2015.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 74 od 04.08.2015.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 84 od 04.08.2015.


Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 53 od 19.08.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 3 od 12.08.2015.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 80 od 04.08.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 80 od 04.08.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 73 od 26.08.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 14 od 31.08.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 15 od 14.08.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 97 od 07.08.2015.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 98 od 07.08.2015.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 99 od 07.08.2015.


Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 30 od 31.08.2015.


Statut Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 25 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 73/15, strana: 4 od 21.08.2015.


Statut Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 39 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 98 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 52 od 19.08.2015.


Strategija za rešavanje problematičnih kredita

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 22 od 19.08.2015.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 73/15, strana: 3 od 21.08.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Kraljevina Švedska, Republika Portugal, Republika Kolumbija na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Braziliji i Vašingtonu)

"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 3 od 26.08.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Pekingu

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.


Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 61 od 19.08.2015.


Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 3 od 19.08.2015.


Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 3 od 07.08.2015.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Suva planina"

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 4 od 19.08.2015.


Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Dolina potoka Bigar"

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 18 od 19.08.2015.


Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Park Bukovačke Banje"

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 6 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 70 od 04.08.2015.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Iznad Tatalije"

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 14 od 19.08.2015.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Tesne Jaruge"

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 12 od 19.08.2015.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Zelenika"

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 16 od 19.08.2015.


Uredba o strateškom partnerstvu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 3 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 8 od 31.08.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 9 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 4 od 14.08.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 7 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 6 od 31.08.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 3 od 27.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 90 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 23 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 3 od 14.08.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 3 od 14.08.2015.


Uredba o utvrđivanju državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu za obnovu stočnog fonda na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 4 od 31.08.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 3 od 31.08.2015.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 32 od 31.08.2015.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-597/2015-1

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 61 od 19.08.2015.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 79 od 12.08.2015.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 70/15, strana: 3 od 12.08.2015.


Zaključak Vlade 05 broj 337/8064/2013 o usklađivanju rada organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 11 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 47 od 19.08.2015.


Zaključak Vlade 05 broj 337-8062/2013 (i 05 broj 337-8542/2014) o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 10 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 18 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 15 od 14.08.2015.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 174 od 07.08.2015.


Zakon o budžetskom sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 3 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 3 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 239 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 260 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 175 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 3 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 3 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 3 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 190 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 22 od 04.08.2015.


Zakon o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 3 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 13 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 4 od 04.08.2015.


Zakon o javnom dugu

"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 30 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 181 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 248 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 14 od 04.08.2015.


Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni list SRJ", broj 60/98, strana: 1 od 04.12.1998.
"Službeni list SRJ", broj 5/99, strana: 8 od 22.01.1999.
"Službeni list SRJ", broj 44/99, strana: 11 od 25.06.1999.
"Službeni list SRJ", broj 74/99, strana: 45 od 25.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 4/00, strana: 11 od 28.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 91 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 25 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 37 od 04.08.2015.


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (PAŽNJA - važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.


Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 3 od 04.08.2015.


Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 33 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.


Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 31 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 22 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 34 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 3 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.


Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (primenjuje se do 31. decembra 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 15 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 6 od 20.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 4 od 04.08.2015.


Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu (osim nekih odredaba - videti član 182)
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 37 od 04.08.2015.


Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu (osim nekih odredaba - videti član 70)
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 25 od 04.08.2015.


Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/15 - istekom 18 meseci od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1702 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 66/01, strana: 1 od 27.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 67 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 91/05, strana: 34 od 25.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 70 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 156 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 25 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 37 od 04.08.2015.


Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 22 od 04.08.2015.


Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 9 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 15 od 04.08.2015.


Zakon o udžbenicima

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 59 od 04.08.2015.


Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 100 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 59 od 04.08.2015.


Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 3 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 27 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1559 od 05.08.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1562 od 05.08.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1557 od 05.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1565 od 05.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1568 od 05.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1570 od 05.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture - poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1578 od 14.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1564 od 05.08.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1567 od 05.08.2015.


Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1556 od 05.08.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom - avgust

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1577 od 14.08.2015.


Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 33 od 14.08.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini - avgust

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1575 od 14.08.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 893 od 27.05.2015.
"Službeni list APV", broj 35/15, strana: 1581 od 19.08.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 898 od 27.05.2015.
"Službeni list APV", broj 30/15, strana: 1527 od 08.07.2015.
"Službeni list APV", broj 35/15, strana: 1581 od 19.08.2015.


Odluka o obrazovanju Odbora za izradu analize problema nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih samouprava u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1547 od 24.10.2014.
"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1763 od 26.11.2014.
"Službeni list APV", broj 35/15, strana: 1583 od 19.08.2015.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za migracije

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1550 od 05.08.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu obrazloženog predloga akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i pripremu predloga akata o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1573 od 14.08.2015.


Odluka o ustanovljavanju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list APV", broj 2/04, strana: 19 od 27.02.2004.
"Službeni list APV", broj 17/05, strana: 438 od 22.11.2005.
"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1573 od 14.08.2015.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju statut javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/15, strana: 1583 od 19.08.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 35/15, strana: 1582 od 19.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1574 od 14.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1554 od 05.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 35/15, strana: 1582 od 19.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1550 od 05.08.2015.


Rešenje o razrešenju dužnosti šefa Protokola Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1574 od 14.08.2015.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 2 od 11.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 1 od 07.08.2015.


Obaveštenje povodom presude Upravnog suda broj 26 Už 46/15 od 8. jula 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 23 od 16.07.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 15 od 20.07.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt Javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalnih delatnosti sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada i proizvodnju i distribuciju toplotne energije (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 8 od 31.07.2015.


Odluka o dodeli nagrada i javnih priznanja gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 8 od 31.07.2015.


Odluka o finansiranju sporta u gradskoj opštini Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 9 od 07.08.2015.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 45 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 19 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 14 od 07.08.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za blok između ulica: Velike stepenice, Kosančićev venac i pešačke staze PP4, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 10 od 16.07.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije komercijalne zone uz Ibarsku magistralu, južno od raskrsnice sa autoputskom obilaznicom, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 9 od 16.07.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 8 od 16.07.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo Bulevara despota Stefana od ulice Džordža Vašingtona do ulice Cetinjske, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 7 od 16.07.2015.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 83 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 35 od 20.07.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 12 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 4 od 16.07.2015.


Odluka o osnivanju "Slobodne zone Beograda"

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 1 od 31.07.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/07, strana: 13 od 29.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 10 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 55 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 23 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 14 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 61 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Odluka o osnivanju privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 2 od 31.07.2015.


Odluka o osnivanju ustanove kulture Kulturni centar Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 11 od 07.08.2015.


Odluka o podizanju biste profesora Slobodana Jovanovića

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 3 od 31.07.2015.


Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.


Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 6 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 6 od 20.07.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 9 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 17 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 2 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 4 od 31.07.2015.


Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Uprave Gradske opštine Surčin za period od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 15 od 07.08.2015.


Odluka o utvrđivanju predloga izmena i dopuna člana 10. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta JP za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 13 od 07.08.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 13 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.


Odluka o završnom (konsolidovanom) računu budžeta Gradske opštine Sopot za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 8 od 20.07.2015.


Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 2 od 07.08.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 14 od 07.08.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 7 od 31.07.2015.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Gospodar Jevremovoj, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 11 od 16.07.2015.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u junu 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.


Poslovnik Privremenog organa Gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 2 od 20.07.2015.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 6 od 31.07.2015.


Program razvoja sporta na teritoriji gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 15 od 07.08.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 18 od 07.08.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 20 od 16.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 21 od 16.07.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 7 od 31.07.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 17 od 07.08.2015.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 7 od 20.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na I rebalans Programa poslovanja JPKP "Lazarevac" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 7 od 24.07.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 1 od 07.08.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Muzeja afričke umetnosti - Zbirka Vede i dr Zdravka Pečara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 4 od 31.07.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 22 od 16.07.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 46/15, strana: 4 od 31.07.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za praćenje primene, sporna pitanja i davanje mišljenja o primeni odredaba posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 22 od 16.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju izmena i dopuna Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 1 od 24.07.2015.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2015. godinu

IMA NOVO - sa 45/15
"Službeni list grada Beograda", broj 14/15, strana: 1 od 16.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 1 od 24.07.2015.


Statut gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 73 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 74 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 10 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 9 od 07.08.2015.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača, organizacija i institucija iz oblasti poljoprivrede koji će učestvovati u projektu razvoja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu - dodela subvencija za sertifikaciju organskih poljoprivrednih proizvoda i nabavku organskog semena i organskog đubriva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1370 od 31.07.2015.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1364 od 31.07.2015.


Odluka o utvrđivanju naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/06, strana: 678 od 17.07.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/08, strana: 207 od 05.03.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1374 od 31.07.2015.


Oglasi za prijem u radni odnosi (Gradska uprava za inspekcijske poslove, Gradska uprava za komunalne poslove, Služba izvršnih organa grada Novog Sada)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/15, strana: 1379 od 03.08.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1372 od 31.07.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1363 od 31.07.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1371 od 31.07.2015.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 491 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1375 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 90 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1354 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 100 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 810 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1361 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 87 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 128 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 344 od 09.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1351 od 31.07.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 199 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1358 od 31.07.2015.


Kolektivni ugovor kod poslodavca za zaposlene u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/15, strana: 509 od 29.07.2015.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 18/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 148 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/15, strana: 485 od 29.07.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Županijski park u Zrenjaninu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/15, strana: 526 od 11.08.2015.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 1 od 11.02.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 425 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/15, strana: 1 od 21.08.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)