POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Pedeseto redovno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Ukinute odredbe o legalizacijiSrpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Pravosudnom akademijom održava pedeseto redovno godišnje savetovanje udruženja na Zlatiboru od 12-14 septembra 2013. godine. Tema savetovanja: Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena.

 

 

Pedeseto redovno godišnje savetovanje Udruženja

NOVA REŠENJA U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE I NJIHOVA PRAKTIČNA PRIMENA

Zlatibor, 12 - 14. septembar 2013. god.

Poštovane koleginice-kolege,

Proces reforme kaznenog zakonodavstva Srbije traje više od deset godina. Jedna od njegovih osobenosti su i izuzetno intezivne zakonadvne aktivnosti. Kao rezultat tog njegovog obeležja u ovom vremenskom intervalu dobili smo ne samo nove zakonske tekstove iz kaznenopravne oblasti već i njihove višestruke izmene i dopune. Najbolji primer opravdanosti ovakve jedne konstatacije je ZKP gde smo ne samo skoro jednom godišnje već nekada i po više puta u toku iste godine vršili njegove izmene i dopune. Odnosno, donosili smo zakone koji nisu praktično ni primenjivani. Sudbinu prethodnika doživeo je i poslednji ZKP iz 2011.god. Zakonik je donesen krajem 2011. god. Njegova delimična primena je počela 15. januara 2012. god., a potpuna primena treba da počne 1. oktobra 2013. godine. U međuvremenu je izmenjen i dopunjen tri puta a bile su i zvanično preduzete aktivnosti na njegovim obimnijim izmenama i dopunama. No, od njih se u ovom momentu odustalo. Sve ovo govori o više nego o složenoj problematici koja čini predmet njegove normativne razrade. Ako se ovome doda i broj novina koje donosi ovaj zakonski tekst i itekako diskutabilan način njihove normativne razrade onda sve još više povećava stepen njegove aktuelnosti. Kao rezultat činjenice da novi ZKP donosi ne mali broj novina javlja se i niz dilema (normativnog i praktičnog aspekta) u primeni ovog zakonskog teksta. Slučaj npr. sa konceptom istrage, načelom istine, glavnim pretresom, procesnim položajem tužioca, branioca i oštećenog, merama obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, posebnim postupcima, pravnim lekovima i sl. Adekvatna primena odredaba novog ZKP zahteva i pravilno shvatanje suštine i ciljeva njegovih normi. S obzirom na broj novina, njihov sadržaj, karakter i cilj primena odredaba novog ZKP zahteva dobru pripremu svih onih subjekata koji primenjuju - koji će primenjivati norme ovog zakonskog teksta. Polazeći od ovog, pred svima nama koji se (teoretski i praktično) bavimo krivičnopravnom problematikom stoji zadatak davanja maksimalnog doprinosa adekvatnom sagledavanju suštine i smisla novih rešenja u ZKP i ukazivanje na načine i puteve njihove adekvatne primene. Udruženje kao stručna asocijacija želi i ovog puta da da svoj maksimalan doprinos adekvatnosti sagledavanja predmetne problematike.

Pored novina koje je doneo ZKP aktuelan je i ne mali broj pitanja vezanih i za materijalno krivično zakonodavstvo gde smo takođe dobili još jedne izmene i doopune KZ . Zatim, tu je i novi Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela kao i intervencije u drugim zakonskim tekstovima ovog karaktera koje su u toku.

U iskrenoj želji da kao stručna asocijacija damo maksimalan doprinos adekvatnom sagledavanju teoretskih i praktičnih aspekta novih odredaba u našem kaznenom zakonodavstvu Predsedništvo Udruženja je odlučilo da za temu ovogodišnjeg Savetovanja izabere upravo problematiku koja se tiče stručno-kritičke analize najaktuelnijih pitanja (normiranja i praktične primene) kaznenog zakonodavstva (pre svega ZKP i KZ). Cilj nam je da na ovom skupu stručno - kritički razmotrimo i teoretske i praktične aspekte ne malog broja novih rešenja kaznenog zakonodavstva i na taj način olakšamo kako njihovo adekvatno normiranje tako i njihovu adekvatnu praktičnu primenu. Duboko smo, poštovane koleginice i kolege ubeđeni da ovaj naš cilj ne može biti ostvaren bez Vašeg aktivnog učešća u radu naučnog skupa. Zbog ovog, pozivamo Vas da uzmete učešće u radu i ovogodišnjeg – jubilarnog Savetovanja Udruženja i na taj način da zajednički damo svoj doprinos realizaciji svih obaveza ove vrste vezanih za tekući proces reforme kaznenog zakonodavstva Srbije

Pozivajući Vas da učestvujete u radu Savetovanja želimo posebno da istaknemo i činjenicu da u radu istog, u svojstvu referenata i gostiju, učestvuju eminentni predstavnici krivičnopravne nauke iz inostranstva, što je takođe jedan od veoma važnih preduslova visokog nivoa stručne rasprave koja će se voditi i na ovom stručnom skupu našeg Udruženja.

U želji da uključimo što veći broj koleginica i kolega u stručnu raspravu po ovako značajnim pitanjima i time damo što veći doprinos realizaciji postavljenih ciljeva ovogodišnje savetovanje Udruženja održava se u saradnji sa Pravosudnom akademijom iz Beograda i Institutom za uporedno pravo iz Beograda.

Imajući u vidu prednje izneseno biće nam zadovoljstvo ako prihvatite naš poziv i uzmete učešće u radu Savetovanja na čemu se unapred zahvaljujemo.
S visokim poštovanjem i uvažavanjem,

PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA
PRAVOSUDNA AKADEMIJA
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO
U Beogradu, juna meseca 2013. god.

 

I. ORIJENTACIONI PROGRAM RADA

 

ČETVRTAK, 12. septembar 2013.

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor

 

10.00 - 12.00 -       OTVARANJE SAVETOVANJA, POZDRAVNE REČI I UVODNA IZLAGANJA
10,00 - 10,20 -       Otvaranje Savetovanja - Pozdravne reči
10,20 - 12,00 -       Uvodni referati
12,00 - 12,30 -       Koktel
12,30 - 13,30 -       Izlaganja referenata
13,30 - 16,00 -       Pauza za ručak
16,00 - 19,00 -       Diskusija

 

PETAK, 13. septembar 2013.

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd  P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor

 

10,00 - 12,00 -       Izlaganja referenata
12,00 - 12,30 -       Kafe pauza
12,30 - 13,30 -       Diskusija
13,30 - 16,00 -       Pauza za ručak
16,00 - 19,00 -       Izlaganje referenata i diskusija

 

SUBOTA, 14. septembar 2013.

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor

 

10,00 - 11,00 -       Izlaganje referenata
11,00 - 11,30 -       Diskusija
12,00 - 12,30 -       Pauza
12,30 - 14,00 -       Diskusija i usvajanje zaključaka
            14,00 -        Zatvaranje Savetovanja

 

II. ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 

1.   Prof. dr Stanko Bejatović
2.   Nenad Vujić
3.   Prof. dr Zoran Stojanović
4.   Prof. dr Vid Jakulin
5.   Prof. dr Miodrag Simović
6.   Dr Jovan Ćirić
7.   Prof. dr Drago Radulović

 

III. PROGRAM REFERATA I REFERENATA

Tema i mesto održavanja skupa:

"NOVA REŠENJA U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE I  NJIHOVA PRAKTIČNA PRIMENA"

Zlatibor, 12. - 14. septembar 2013. godine

 

I.     UVODNI REFERATI:

 

1. Reforma kaznenog zakonodavstva Srbije - nova rešenja i očekivanja od primene  - Dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave
2. Nova rešenja u KZ RS i njihova praktična primena - Prof. dr Zoran Stojanović, Pravni fakultet u Beogradu
3. Novi ZKP - očekivanja od primene - Prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet u Beogradu
4.  Nova rešenja u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija - Prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet u Beogradu

 

II.   REFERATI I REFERENTI:

 

A. KRIVIČNO PROCESNO ZAKONODAVSTVO

1.    Sud kao subjekat utvrđivanja istine u krivičnom postupku i novi ZKP - Prof. dr Vojislav Đurđić, Pravni fakultet u Nišu
2.    Javni tužilac kao subjekat predistražnog i krivičnog postupka - Dr Goran Ilić, zamenik RJT Srbije
3.    Policija i nova rešenja u ZKP - Prof. dr Božidar Banović, Pravni fakultet Kragujevac
4.    Nova rešenja kod mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetanog vođenja krivičnog postupka - Siniša Važić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
5.    Koncept istrage i novi ZKP - Prof. dr Stanko Bejatović
6.    Branilac i nova rešenja u ZKP - Jugoslav Tintor, advokat iz Beograda
7.    Pojednostavljene forme postupanja i nova rešenja u ZKP  - Miroljub Tomić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
8.    Optuženje i novi ZKP - Dragan Lopušina, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Smedrevu
9.    Žalbeni osnovi i granice ispitivanja prvostepene presude - Slobodan Nadrljanski, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu
10. Vanredni pravni lekovi i novi ZKP - Bata Cvetković, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije
11. Posebni krivični postupci (nova rešenja i očekivanja od primene) - Prof. dr Tanja Lukić, Pravni fakultet u Novom Sadu
12. Korišćenje elektronskog nadzora i prikrivenih istražitelja za prikupljanje dokaza u krivičnom postupku- Akademik prof. dr Miodrag Simović, podpredsednik Ustavnog suda BiH i prof. Pravnog fakulteta u Banja Luci
13. Reforma ZKP Crne Gore ( Da ili ne?) - Prof. dr Drago Radulović, Pravni fakultet Podgorica
14. Najnovije izmene u krivičnom procesnom zakonodavstvu BiH – Prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, Pravni fakultet Sarajevo
15. Osnovne karakteristike procesa reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Slovenije - Doc. dr Primož Gorkić, Pravni fakultet Ljubljana
16. Osnovne karakteristike novog ZKP Makedonije - Prof. dr Gordan Kalajđijev, Pravni fakultet Skoplje

 

B. KRIVIČNO MATERIJALNO ZAKONODAVSTVO

1.    Zakon o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima ("Marijin zakon") - Prof. dr Branislav Ristivojević, Pravni fakultet Novi Sad
2.    Kućni zatvor - novine u ZID KZ iz 2012. - Sonja Manojlović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
3.    Mržnja kao otežavajuća okolnost - čl. 54. KZ RS - Dr Dragana Kolarić, Kriminalističko policijska akademija Beograd
4.    Zabrana ublažavanja kazne – da ili ne - Janko Lazarević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije
5.    Uslovni otpust – Prof. dr Snežana Soković, prof. pravnog fakulteta u Kragujevcu
6.    Kazneni rasponi u posebnom delu KZ Srbije - Dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu
7.    Zloupotreba položaja odgovornog i službenog lica - Dragan Jocić, vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Nišu
8.    Krivičnopravni položaj neuračunljivog učinioca u Republici Srpskoj - Docent dr Veljko Ikanović, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske
9.    Krivična dela terorizma - reforma iz 2012. – Vladimir Vučinić, sudija Višeg suda u Beogradu
10. Prevara u osiguranju: jedno uspešno rešenje (Čl. 208a KZ RS) - Dr Emir Ćorović, Pravni fakultet u Novom Pazaru
11. Zlopupotreba opojnih droga u svetlu reforme krivičnog zakonodavstva Prof. dr Nataša Delić, Pravni fakultet u Beogradu
12.  Nova rešenja u zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnog dela RS - Nevenka Važić, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije
13. Aktuelna pitanja maloletničkog krivičnog prava - Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije
14. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim delom kao instrument borbe protiv kriminaliteta - Aleksandar Jevšek, Ljubljana
15.  Imunitet i krivično zakonodavstvo BiH - Mr Milimir Govedarica, VŠUP Banja Luka

 

V. IZVRŠNO I PREKRŠAJNO ZAKONODAVSTVO

1.    Novine u Zakonu o prekršajima RS -   Prof. dr Đorđe Đorđević, Kriminalističko policijska akademija Beograd
2.    Žalbeni osnovi i žalbeni razlozi u prekršajnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine - Prof. dr Ljubinko Mitrović
3.    Sistem probacije - evropska dobra praksa koju treba prihvatiti -Dr Zoran Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

 

OPŠTE NAPOMENE

Savetovanje će se održati od 12 - 14. septembra 2013. godine na Zlatiboru

KONGRESNI CENTAR Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor

 

Učesnicima Savetovanja obezbeđen je smeštaj u hotelima Studentskog oporavilišta "Ratko Mitrović" i po ceni punog pansiona, i to:

- u trokrevetnoj sobi:                    2.800,00 din.
- u dvokrevetnoj sobi:                  2.
950,00 din.
- u jednokrevetnoj sobi:              
3.550,00 din.
- u četvorokrevetnom apartmanu
 po ceni od:                                    4.650,00
din.

a ukoliko apartman koristi jedna osoba cena se uvećava za 50%.

 

Troškove smeštaja učesnici Savetovanja plaćaju direktno  na račun Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor na tekući račun br. 840-672667-18.

 

U slučaju odustanka od prethodno izvršene rezervacije Ustanova studentskih oporavilišta zadržava 60% od celokupnog iznosa uplaćenih sredstava na ime pansionskog smeštaja.

Na Savetovanju mogu učestvovati i dobiti materijale (Zbornik radova) lica za koja je uplaćena kotizacija na tekući račun Udruženja br. 205-25110-30, i to u iznosu od 3.000,00 dinara, za kotizacije uplaćene do 15. avgusta a u iznosu od 3.500,00 dinara za kotizacije uplaćene posle 15. avgusta 2013. godine.

Prijave za Savetovanje slati na adresu Udruženja, a prijave za hotelski smeštaj na adresu Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J - "Ratko Mitrović" Zlatibor.

 

 

INFORMACIJE

Za sve informacije u vezi održavanja Savetovanja obratiti se na adresu organizatora

 

SRPSKO UDRUŽENJE ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU

 

Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 45, ili na tel/fax: 011-2658-019, odnosno E-Mail: sukp@sezampro.rs

 

Za informacije u vezi smeštaja, obratiti se na adresu Ustanova studentskih oporavilišta Beograd

 

P.J. "Ratko Mitrović" Zlatibor,  tel. 031-841-369, 031-841-625, 031-841-743 i 031-845-086  i faks: 031-841-791

 

U očekivanju Vašeg učešća i na ovogodišnjem Savetovanju iskreno i kolegijalno Vas pozdravljamo.

 

PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO


 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)