POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Oktobar 2014

Pravilnik o tehničkim normativima sistema za ventilaciju ili klimatizaciju

"Službeni list SFRJ", broj 38/89, strana: 950 od 30.06.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 18 od 30.10.2014.


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/96, strana: 19 od 06.09.1996.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 (u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene - Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene) i 107/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o stranim ulaganjima

"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Bezbednosni sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 4 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 71 od 29.10.2014.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 109 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 19 od 30.10.2014.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 15 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 21 od 30.10.2014.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 80 od 14.10.2014.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 19 od 30.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 15 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 11 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 12 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 12 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 12 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 13 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 13 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 14 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 14 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 15 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 15 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 11 od 29.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 2 od 10.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 2 od 01.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Poziv (usluge)

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 2 od 29.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 2 od 30.10.2014.


Kadrovska rešenja - postavljenja, imenovanja i razrešenja koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 25 od 16.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 18 od 22.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 10 od 30.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 16 od 29.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o prestanku rada na položaju, o postavljenju na položaj, razrešenjima i imenovanjima, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) broj 94 o radnim klauzulama javnih ugovora (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Krivični zakonik

"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 51 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 171 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 3 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 3 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 75 od 10.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 164 od 08.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 77 od 29.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 187 od 14.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 31 od 23.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 27 od 30.10.2014.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 27 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 20 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 53 od 29.10.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 118 od 22.10.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 45 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 118 od 22.10.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 200 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 72 od 29.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravila o radu tržišta električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 76 od 29.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 221 od 27.10.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 4 od 03.10.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 5 od 23.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 3 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 3 od 23.10.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.


Odluka o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Odluka o izboru javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Odluka o izboru pravnog lica (ustupanje poslova iz Programa mera za 2014-2016. godinu, na osnovu Zakona o veterinarstvu)

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 229 od 27.10.2014.


Odluka o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Ugostiteljskog preduzeća "Vranje" iz Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 12 od 19.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 4 od 30.10.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 71 od 22.10.2014.


Odluka o matičnim područjima grada Kruševca

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Pirot

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 162 od 08.10.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 34 od 29.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 28. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 4 od 30.10.2014.


Odluka o obliku, izgledu, boji i broju glasačkih listića za glasanje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine, putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

"Službeni glasnik RS", broj 57/04, strana: 6 od 25.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/04, strana: 1 od 20.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.


Odluka o obrascima za podnošenje lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji se biraju putem elektorskih skupština

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

"Službeni glasnik RS", broj 11/11, strana: 7 od 22.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 4 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/12, strana: 19 od 04.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 88 od 22.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 72 od 14.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 3 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za utvrđivanje predloga mera radi nesmetanog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 4 od 16.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta albanske i bošnjačke nacionalne manjine 2. novembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 5 od 29.10.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 6 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 5 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 86/08, strana: 3 od 19.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 13 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/11, strana: 23 od 01.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 81 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.


Odluka o osnivanju Privrednog društva "Prosvetni pregled" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 110/07, strana: 5 od 30.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 26 od 30.10.2014.


Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica" i oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 162 od 08.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 75 od 29.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku tužioca za ratne zločine

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 30 od 23.10.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava za podsticanje razvoja seoskog turizma

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 2 od 09.10.2014.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Lučani i obrazovanju Privremenog organa opštine Lučani

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Mionica i obrazovanju Privremenog organa opštine Mionica

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 76 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 3 od 30.10.2014.


Odluka o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosilaca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosilaca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 34 od 31.10.2014.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 13 od 24.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 205 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 199 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 189 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 99 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju obrazovno-odgojne ustanove od posebnog značaja za obrazovanje pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 43 od 03.10.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Starog gvozdenog mosta na reci Gradac u Valjevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 15 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Gimnazije "Vuk Karadžić" u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 15 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade hotela "Grand" u Valjevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 13 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Stare bolnice u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 14 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Uprave javnih prihoda u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 16 od 22.10.2014.


Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 45 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 15 od 12.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 38 od 03.10.2014.


Odluka o visini troškova obeležavanja i registrovanja životinja

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 76 od 29.10.2014.


Odluke o ceni prirodnog gasa i ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 163 od 08.10.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 59 od 15.10.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 24 od 16.10.2014.


Odluke o izboru i prestanku sudijske funkcije sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 61 od 10.10.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 39 od 03.10.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 47 od 31.10.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 75 od 29.10.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 85 od 16.10.2014.


Odluke o utvrđivanju cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 86 od 16.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-225/2013

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 45 od 31.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1213/2011

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 35 od 03.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1338/2011

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 25 od 23.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-1579/2010 i IUo-330/2013

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 65 od 22.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-222/2013, Už-2042/2012, Už-3848/2012, Už-6598/2012

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-40/2012, IUo-317/2011

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 17 od 01.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke broj IUz-427/2013, IUz-428/2013, IUo-816/2012, IUo-301/2013

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 2 od 15.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 5 od 08.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 5 od 10.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 125 od 22.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 3 od 24.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 7 od 30.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 3 od 16.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 4 od 01.10.2014.


Plan raspodele frekvencija za sisteme sa fiksnim bežičnim pristupom (FWA) u frekvencijskim opsezima 3410-3600 MHz i 3600-3800 MHz

PAŽNJA - prestaje da važi u delu koji se odnosi na raspodelu frekvencijskih blokova za DCS 1800 radio-sistem
"Službeni glasnik RS", broj 17/08, strana: 18 od 13.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Poslovnik Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 31 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 61 od 10.10.2014.


Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 37 od 29.10.2014.


Pravilnik o centrima za obuku padobranaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/07, strana: 6 od 17.08.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 50 od 15.10.2014.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o izgledu i sadržini individualnog plana aktivacije

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 14 od 30.10.2014.


Pravilnik o kriterijumima po kojima se klasifikuju povrede propisa o transportu opasnog tereta prema kategoriji opasnosti

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 30 od 10.10.2014.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 32 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 114 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 57 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.


Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 31 od 03.10.2014.


Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 105/06, strana: 21 od 21.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 31 od 03.10.2014.


Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 35 od 31.10.2014.


Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 20 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 35 od 31.10.2014.


Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 10 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 28 od 19.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 34 od 16.10.2014.


Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 21 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 117/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 84/09, strana: 83 od 15.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.


Pravilnik o padobranstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/07, strana: 10 od 17.08.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o parametrima i metodama za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 49 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 123 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 21 od 03.10.2014.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 21 od 03.10.2014.


Pravilnik o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.


Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

"Službeni glasnik RS", broj 94/06, strana: 10 od 27.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 108/06, strana: 15 od 01.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.


Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 72 od 22.10.2014.


Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 40 od 29.10.2014.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 230 od 27.10.2014.


Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova na koje se ne primenjuje Deo - 21

"Službeni glasnik RS", broj 69/11, strana: 31 od 19.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 185 od 14.10.2014.


Pravilnik o sistemu upravljanja bezbednošću u civilnom vazduhoplovstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 7 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 49 od 29.10.2014.


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 47 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 40 od 11.10.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.


Pravilnik o tehničkim karakteristikama uređaja za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova i njihovoj ugradnji, postavljanju i načinu upotrebe

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Pravilnik o tehničkim normativima sistema za ventilaciju ili klimatizaciju

"Službeni list SFRJ", broj 38/89, strana: 950 od 30.06.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 18 od 30.10.2014.


Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude

"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 9 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 33 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 44/07, strana: 17 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 18 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 243 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 114 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 20 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 43 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 69 od 22.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/08, strana: 26 od 17.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.


Pravilnik o uslovima za izradu i postupku za izradu Glavne liste minimalne ispravnosti opreme vazduhoplova i Liste minimalne ispravnosti opreme vazduhoplova i o postupku njihovog odobravanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 193 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 187 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 382 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 108 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 25 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 15 od 23.10.2014.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Pravilnik o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 41 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 16 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/10, strana: 352 od 10.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 44 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 25 od 30.10.2014.


Pravilnik o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje dopunska sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 64/06, strana: 43 od 26.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 71/07, strana: 51 od 27.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 14/08, strana: 15 od 05.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 109 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 45 od 31.10.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 19072/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 80 od 14.10.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 9302/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 94 od 14.10.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 32277/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 87 od 11.10.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 13907/09, 15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09, 31028/09, 6997/10 i 61218/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 83 od 11.10.2014.


Protokol između Uprave carina Republike Srbije i Federalne carinske službe (Ruska Federacija) o razmeni podataka o carinskoj vrednosti robe koja se kreće između Republike Srbije i Ruske Federacije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 13 od 29.10.2014.


Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

PAŽNJA - Videti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - "Sl. gl. RS - međunarodni ugovori", br. 83/2008
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 7 od 08.10.2014.


Rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 3 od 31.10.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Niš, Bor)

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 119 od 22.10.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 75 od 10.10.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Vranje)

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 43 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanju i prestanku funkcija direktora javnih preduzeća (Niš, Vladičin Han, Novi Pazar)

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 30 od 23.10.2014.


Rešenja o razrešenju v.d. direktora javnih preduzeća (Kovačica)

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 48 od 31.10.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 19 od 03.10.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 20 od 03.10.2014.


Rešenja o usvajanju zahteva za upis promena podataka kod marke duvanskog proizvoda i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 25 od 22.10.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd u Privredno društvo "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća za skloništa za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2014. godinu sa efektima saniranja i otklanjanja šteta od poplava

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama godišnjeg programa poslovanja Privrednog društva "Termoelektrane Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac za 2014. godinu sa efektima saniranja i otklanjanja šteta od poplava

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 36 od 29.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Kajakaškog saveza Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope za juniore 2017. godine u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 19 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Sambo saveza Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope u sambou za mlađe juniore i juniore 2015. godine u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 72 od 14.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Privrednog društva "Prosvetni pregled" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala "Jat-Tehnika" društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i načinu izdavanja poštanskih maraka i vrednosnica u Javnom preduzeću "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i grada Minska, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Babušnica, Republika Srbija i opštine Rosoman, Republika Makedonija

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 14 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i grada Martin, Slovačka Republika

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 14 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Temerin, Republika Srbija i opštine Diakovce, Republika Slovačka

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Temerin, Republika Srbija i opštine Ribnik, Republika Srpska

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Veliko Gradište, Republika Srbija i opštine Kornereva, Rumunija

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na osnivanje Društva za trgovinu električnom energijom "EPS TRGOVINA" d.o.o Severna Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 35 od 31.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje kapitala Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 229 od 27.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 30 od 16.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja "Železnice Srbije" a.d. za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na proširenje područja Slobodne zone "Pirot" u Pirotu

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 30 od 16.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 229 od 27.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Energobull d.o.o. Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 30 od 16.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" PO Pančevo

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 72 od 14.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Sitel d.o.o Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja slobodne zone "Jug" u Nišu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 3 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 14 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Ambasade Države Katar u Republici Srbiji sa sedištem u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 36 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 9 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 8 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 7 od 29.10.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 27 od 01.10.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni centar - Rakovica"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 162 od 08.10.2014.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 29 od 22.10.2014.


Rešenje o obustavljanju postupka za izbor Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 3 od 04.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 5 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 5 od 23.10.2014.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 74 od 29.10.2014.


Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora JP Sportsko-rekreativnog poslovnog prostora "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 5 od 29.10.2014.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkom mestu na kojem su poništeni izbori za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 6 od 29.10.2014.


Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Rešenje o rezultatima izbora za planove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 223 od 27.10.2014.


Rešenje o rezultatima izbora za planove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 223 od 27.10.2014.


Rešenje o rezultatima izbora za planove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 223 od 27.10.2014.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 25 od 10.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta albanske i bošnjačke nacionalne manjine 2. novembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 6 od 29.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 38 od 03.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet albanske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 10 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 12 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 14 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 16 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 18 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet češke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 49 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 26 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet grčke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 24 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 27 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 30 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet romske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 31 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 37 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 41 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 43 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 46 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 47 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 22 od 15.10.2014.


Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 3 od 11.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 30 od 22.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 14 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 40 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 1 od 05.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 15 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 95 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 1 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 25 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti veterinarstva, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 135 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 1 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 6 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 5 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o zajedničkom korišćenju prostorija diplomatsko-konzularnih predstavništava dve države

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 13 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac (Republika Srbija) i Nova Moldova (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 19 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj (Republika Srbija) i Sokol (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 18 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 85 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 21 od 15.10.2014.


Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o kontroli narkotika i sprovođenju zakona

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 14 od 29.10.2014.


Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 89 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (stupio na snagu 1. septembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 83/08, strana: 1 od 10.09.2008.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 7 od 08.10.2014.


Sporazum o zajmu (Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 1 od 03.10.2014.


Ugovor o trgovini naoružanjem (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 1 od 29.10.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Malavi na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 12 od 24.10.2014.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Mozambik i Republici Zambiji, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Pretoriji

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 3 od 22.10.2014.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Namibiji, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Pretoriji i Narodnoj Demokratskoj Republici Laos, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Jangonu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Zambiji (na nerezidencijalnoj osnovi) i u Narodnoj Republici Kini

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 3 od 01.10.2014.


Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 11 od 22.10.2014.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 6 od 23.10.2014.


Uputstvo za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 3 od 26.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 757/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 63 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 758/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 64 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 759/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 65 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 760/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 66 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 761/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 68 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 764/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 69 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 765/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 70 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 766/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 72 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 767/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 73 od 10.10.2014.


Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 66 od 14.10.2014.


Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 20 od 16.10.2014.


Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 6 od 10.10.2014.


Uredba o načinu izveštavanja o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 8 od 03.10.2014.


Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 25 od 10.10.2014.


Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 12 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 70 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 71 od 14.10.2014.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 27 od 31.10.2014.


Uredba o platama lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 14/03, strana: 1 od 20.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 3 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 105/05, strana: 3 od 28.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Uredba o platama lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove u vezi sa izvršenjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 3 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 26 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 8 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 45 od 31.10.2014.


Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metoda javne aukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/2014 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 5 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 5 od 24.10.2014.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 3 od 30.10.2014.


Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 7 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 53 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 4 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 6 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 4 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 28 od 31.10.2014.


Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Ozren - Jadovnik"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 15 od 08.10.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Klisura reke Mileševke"

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 5 od 01.10.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Mala jasenova glava"

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 225 od 27.10.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Felješana"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 12 od 08.10.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Kukavica"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 9 od 08.10.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 133 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 4 od 03.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 3 od 16.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 9 od 16.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove za korisnike oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 224 od 27.10.2014.


Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 3 od 01.10.2014.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun, grad Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 25 od 31.10.2014.


Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 22 od 10.10.2014.


Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 22 od 10.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 20 od 16.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 3 od 14.10.2014.


Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 16 od 10.10.2014.


Uredba o zvanjima i zanimanjima u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 110/06, strana: 4 od 08.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 102/11, strana: 82 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 19 od 31.10.2014.


Uredba o zvanjima u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 19 od 31.10.2014.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 25 od 30.10.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 22 od 08.10.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 3 od 23.10.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 4 od 23.10.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 3 od 23.10.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 41-11918/2014

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 20 od 03.10.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 512-12690/2014 o određivanju mera karantina

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 112 od 22.10.2014.


Zakon o Agenciji za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 6 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 72 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 3 od 24.10.2014.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 3 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 3 od 27.10.2014.


Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 145 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.


Zakon o investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 46/06, strana: 114 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/09, strana: 22 od 14.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 137 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 6 od 24.10.2014.


Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 114 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 3 od 06.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


Zakon o javnom tužilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 27 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 39 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 13 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 54 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o legalizaciji objekata

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 3 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 22 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/96, strana: 19 od 06.09.1996.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 80 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 9 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 5 od 24.10.2014.


Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.


Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 218 od 27.10.2014.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 (u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene - Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene) i 107/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 3 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 3 od 15.10.2014.


Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 3 od 15.10.2014.


Zakon o stranim ulaganjima

"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/14 - 1. novembra 2014. godine (zaključno sa isplatom plata odnosno drugih stalnih primanja za mesec oktobar 2014. godine) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 11 od 06.12.2013.


Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza"

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1512 od 03.10.2014.


Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1541 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1540 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1536 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1536 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1539 od 15.10.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini - lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu (Program LEADER)

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1511 od 03.10.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1520 od 03.10.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1525 od 03.10.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1521 od 03.10.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1501 od 24.09.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

PONIŠTENO - sa 38/14
"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1435 od 03.09.2014.
"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1501 od 24.09.2014.


Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1541 od 15.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1519 od 03.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1524 od 03.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1526 od 03.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1522 od 03.10.2014.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za izradu analize problema nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih samouprava u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1547 od 24.10.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za realizaciju Programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1533 od 15.10.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1692 od 28.10.2014.


Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 394 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1409 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1533 od 15.10.2014.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1513 od 03.10.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1542 od 15.10.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1514 od 03.10.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 20 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 919 od 23.04.2014.
"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1514 od 03.10.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada ustanova kulture u APV

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1535 od 15.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1499 od 24.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1534 od 15.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju prava na naknadu za rad predsednicima i članovima nadzornih odbora u javnim preduzećima (APV)

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1548 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1548 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1549 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa turističke informativno-propagandne delatnosti Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1549 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad o izdavanju sopstvene blanko (solo) menice, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje ugovorne obaveze

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1499 od 24.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kancelarije za inkluziju Roma, Novi Sad

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1548 od 24.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa unapređenja stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1507 od 03.10.2014.


Generalni plan Beograda 2021.

"Službeni list grada Beograda", broj 27/03, strana: 901 od 15.10.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/05, strana: 1 od 21.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 1 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/07, strana: 1 od 17.10.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/09, strana: 1 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 9 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 16 od 30.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Savski venac u poslovnom imenu Kluba sporta i rekreacije "Topčider"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (gradska opština Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 27 od 30.09.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 3 od 30.09.2014.


Odluka o finansiranju aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Stari grad u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 26 od 30.09.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TS 110/35 kV "Toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110kV od planirane TS 110/10 kV "Autokomanda" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Voždovac i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 11 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 6 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 5 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od glavne merno-regulacione stanice (GMRS) "Padinska skela" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Palilula, Stari grad i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 9 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG-05 do područja PPPPN "Beograd na vodi" sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Surčin, Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 9 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone promera 700 mm - promera 500 mm od postojećeg vodovoda promera 700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda promera 400 mm u ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad.

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 8 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 10 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije železničke infrastrukture u Makišu, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 1 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 21 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 10 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Novi Beograd opredeljenih za sport

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 13 od 25.09.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 16 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 10 od 25.09.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/11, strana: 2 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 7 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 1 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJENA NOVOM 
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 6 od 09.10.2014.


Odluka o osnivanju i radu službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.


Odluka o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 15 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 2 od 18.09.2014.


Odluka o ponavljanju oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 9 od 03.10.2014.


Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica" i oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (prečišćen tekst - sa 31/2002)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 156 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 732 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/02, strana: 358 od 15.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 919 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/03, strana: 82 od 21.02.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 24 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/06, strana: 4 od 15.09.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 15 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/10, strana: 1 od 30.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 20 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 2 od 18.09.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 13 od 25.09.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine GO Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 12 od 09.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove Gradskog centra za fizičku kulturu iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o pružanju pravne pomoći (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 3 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 12 od 25.09.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/14 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 15 od 25.09.2014.


Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.


Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe sa područja gradske opštine Palilula sredstvima iz budžeta gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/03, strana: 721 od 24.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/04, strana: 344 od 26.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 34 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/07, strana: 1 od 21.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 15 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 1 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/10, strana: 2 od 11.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 2 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Beograda (Republika Srbija) i grada Minska (Republika Belorusija)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.


Odluka o ustanovljenju nagrade "Policajac godine" i "Vatrogasac godine" (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 7 od 25.09.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.


Odluka o utvrđivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 11 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 9 od 03.10.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 9 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 7 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 6 od 25.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Veliki Crljeni, za kompleks "Devix" - Tamnavska okretnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/14, strana: 29 od 18.09.2014.


Plan detaljne regulacije Novog avalskog puta od Kumodraške ulice do Kružnog puta, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Plan detaljne regulacije područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Kralja Ostoje, Bačvanske, Rada Neimara, Mahmuta Ibrahimpašića i Strumičke, granice gradske šume "Šumice" i unutrašnjeg magistralnog poluprstena, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 70/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u avgustu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 24 od 18.09.2014.


Pravilnik o privremenom oslobađanju ugovorene obaveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore na kome je nosilac prava svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Savski venac, a kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 15 od 30.09.2014.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 1 od 30.09.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/14, strana: 1 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 10 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 15 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 16 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 18 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 15 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 6 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 11 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 12 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 1 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 24 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 19 od 09.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 10 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 9 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni cenovnika JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Centra beogradskih festivala iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta "Boško Buha" iz Beograda, Trg republike br. 3

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Turističke organizacije Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 9 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na određivanje visine zakupnine poslovnog prostora JP SEPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na pokretanje postupka sprovođenja statusne promene pripajanja Privrednog društva "Jezero" d.o.o. Beograd Javnom preduzeću "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 10 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Muzeja grada Beograda iz Beograda, ul. Zmaj Jovina br. 1

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog pravilnika o radu Direkcije za razvoj i izgradnju GO Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradskog zavoda za veštačenje

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o dodeli naziva ulice Koče Popovića na teritoriji gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 22 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Knez Danilove, Stanoja Glavaša, Dalmatinske i Starine Novaka, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 23 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 21 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 21 od 18.09.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 42/10, strana: 10 od 09.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/11, strana: 10 od 02.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 14 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Rešenje o određivanju predstavnika grada Beograda za Skupštinu Privrednog društva "Veletržnica - Beograd" d.o.o.

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 9 od 18.09.2014.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2013. godine do 15. marta 2014. godine (u zimskim uslovima)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 1 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 6 od 03.10.2014.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2014. godine do 15. marta 2015. godine (u zimskim uslovima)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 6 od 03.10.2014.


Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Dva stabla krimske lipe" na Andrićevom trgu u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici gospodar Jevremovoj, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici Južni bulevar, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 5 od 25.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za Avalsku ulicu u Železniku, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 5 od 03.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski Venac, Vračar i Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 4 od 09.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od glavne merno-regulacione stanice (GMRS) "Padinska skela" do područja PPPPN "Beograd na vodi", sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Palilula, Stari grad i Savski Venac

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 3 od 09.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG-05 do područja PPPPN "Beograd na vodi", sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Zemun, Novi Beograd i Savski Venac

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim centrom, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za sportski centar "Jezero" u Resniku, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 2 od 25.09.2014.


Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Hrast u ulici Mije Kovačevića" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Vinova loza u Zemunu"

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Rešenje o promeni naziva dela Kumodraške ulice u Bulevar Peka Dapčevića na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Lalino drvo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - Rešenjem o prestanku zaštite
"Službeni list grada Beograda", broj 16/98, strana: 421 od 09.10.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 5 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Statut gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 10 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2014. godinu prof. dr Branku Balju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2014. godinu Rukometnom klubu "Vojvodina" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2014. godinu dr Dragani Ćorić

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2014. godinu Matici srpskoj

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1105 od 30.09.2014.


Odluka o Novembarskoj povelji Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/03, strana: 302
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1389 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1126 od 14.10.2014.


Odluka o Programu za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1127 od 14.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1117 od 06.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1105 od 30.09.2014.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1117 od 06.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1112 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1111 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1126 od 14.10.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1119 od 06.10.2014.


Rešenje o dodeljivanju novčane nagrade

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.


Rešenje o imenovanju sekretara međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1119 od 06.10.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade grada Novog Sada za period od 2015. do 2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1125 od 14.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1111 od 30.09.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojim se omogućava izrada i donošenje lokalnog akcionog plana politike za mlade grada Novog Sada za period od 2015. do 2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1124 od 14.10.2014.


Odluka o davanju naloga JP "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" o postupanju u izvršenju Rešenja, broj III-356/14 od 12.09.2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 2 od 09.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" o zaključivanju ugovora o postavljanju antenske opreme

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci - Zeleni u Kragujevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 11 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.


Odluka o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/09, strana: 10 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 49 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 1 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 17 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 3 od 12.09.2014.


Odluke o razrešenju i postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 1 od 22.09.2014.


Odluke o razrešenju i postavljenju pomoćnika gradonačelnika za oblast regionalne i međuregionalne saradnje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 1 od 12.09.2014.


Program obeležavanja 21. oktobra 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 4 od 09.10.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/12, strana: 18 od 02.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 35 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 25 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za sufinansiranje projekata / programa u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 17 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za konsolidaciju i reforme komunalnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 9 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 25 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordiniranje aktivnostima za realizaciju statusne promene Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 228 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 80 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 38 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 21 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 3 od 11.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor udruženja građana i NVO kojima se dodeljuju sredstva za organizaciju manifestacija iz oblasti privrede

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 24 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 182 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 22 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 14 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 26 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj privatnog preduzetništva, komunalne privrede i ekologije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 180 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 24 od 12.09.2014.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (Milica Stanković)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.


Zaključak o prihvatanju Elaborata o ekonomskoj opravdanosti izdvajanja usluge ishrane dece iz nadležnosti Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 4 od 09.10.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 5 od 22.09.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2013/2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 21 od 12.09.2014.


Metodologija utvrđivanja cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 115 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 440 od 01.10.2014.


Pravilnik o poklonima sa protokolarnom namenom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/14, strana: 438 od 17.09.2014.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika jednokratne novčane pomoći i pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 446 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 443 od 01.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 445 od 01.10.2014.


Rešenje o raspisivanju izbora za Savet mesne zajednice "Lukino Selo" Lukino Selo na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/14, strana: 438 od 17.09.2014.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/14, strana: 64 od 20.03.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 443 od 01.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima i odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 1 od 25.09.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora broj II-00-361-984/2014

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 3 od 06.10.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 24 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/11, strana: 91 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 1 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 91 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 81 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o promeni naziva ulica u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada, za koje nisu ispunjeni uslovi za privođenje nameni, za poljoprivrednu proizvodnju u cilju održavanja

"Službeni list grada Subotice", broj 37/14, strana: 1 od 20.10.2014.


Odluka o restauraciji i premeštanju spomenika - skulpture Sveto Trojstvo

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Odluka o uslovima i načinu regulisanja plaćanja starog duga i otpisa zatezne kamate dužnicima Fonda za razvoj privrede grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 2 od 10.10.2014.


Pravilnik o merilima za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.


Pravilnik o službenoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 5 od 02.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/14, strana: 1 od 20.10.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske izveštaje i odluke o raspodeli dobiti javnih komunalnih preduzeća u Subotici za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 7 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 20 od 25.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na I izmenu Finansijskog plana Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/14, strana: 1 od 20.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o službenoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/14, strana: 2 od 20.10.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora za inkluziju Roma Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove čiji je osnivač Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 37/14, strana: 4 od 20.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 2 od 06.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 1 od 10.10.2014.

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)