POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Oktobar 2014

Pravilnik o tehničkim normativima sistema za ventilaciju ili klimatizaciju

"Službeni list SFRJ", broj 38/89, strana: 950 od 30.06.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 18 od 30.10.2014.


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/96, strana: 19 od 06.09.1996.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 (u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene - Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene) i 107/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o stranim ulaganjima

"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Bezbednosni sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 4 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 71 od 29.10.2014.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 109 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 19 od 30.10.2014.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 15 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 21 od 30.10.2014.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 80 od 14.10.2014.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 19 od 30.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 15 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 11 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 12 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 12 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 12 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 13 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 13 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 14 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 14 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 15 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 15 od 29.10.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 11 od 29.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 2 od 10.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 2 od 01.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Poziv (usluge)

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 2 od 29.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 2 od 30.10.2014.


Kadrovska rešenja - postavljenja, imenovanja i razrešenja koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 25 od 16.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 18 od 22.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 10 od 30.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 16 od 29.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o prestanku rada na položaju, o postavljenju na položaj, razrešenjima i imenovanjima, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) broj 94 o radnim klauzulama javnih ugovora (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Krivični zakonik

"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 51 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 171 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 3 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 3 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 75 od 10.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 164 od 08.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 77 od 29.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 187 od 14.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 31 od 23.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 27 od 30.10.2014.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 27 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 20 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 53 od 29.10.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 118 od 22.10.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 45 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 118 od 22.10.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 200 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 72 od 29.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravila o radu tržišta električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 76 od 29.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 221 od 27.10.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 4 od 03.10.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 5 od 23.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 3 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 3 od 23.10.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.


Odluka o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Odluka o izboru javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Odluka o izboru pravnog lica (ustupanje poslova iz Programa mera za 2014-2016. godinu, na osnovu Zakona o veterinarstvu)

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 229 od 27.10.2014.


Odluka o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Ugostiteljskog preduzeća "Vranje" iz Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 12 od 19.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 4 od 30.10.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 71 od 22.10.2014.


Odluka o matičnim područjima grada Kruševca

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Pirot

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 162 od 08.10.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 34 od 29.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 28. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 4 od 30.10.2014.


Odluka o obliku, izgledu, boji i broju glasačkih listića za glasanje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine, putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

"Službeni glasnik RS", broj 57/04, strana: 6 od 25.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/04, strana: 1 od 20.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.


Odluka o obrascima za podnošenje lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji se biraju putem elektorskih skupština

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

"Službeni glasnik RS", broj 11/11, strana: 7 od 22.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 4 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/12, strana: 19 od 04.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 88 od 22.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 72 od 14.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 3 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za utvrđivanje predloga mera radi nesmetanog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 4 od 16.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta albanske i bošnjačke nacionalne manjine 2. novembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 5 od 29.10.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 6 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 5 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 86/08, strana: 3 od 19.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 13 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/11, strana: 23 od 01.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 81 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.


Odluka o osnivanju Privrednog društva "Prosvetni pregled" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 110/07, strana: 5 od 30.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 26 od 30.10.2014.


Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica" i oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 162 od 08.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 75 od 29.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku tužioca za ratne zločine

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 30 od 23.10.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava za podsticanje razvoja seoskog turizma

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 2 od 09.10.2014.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Lučani i obrazovanju Privremenog organa opštine Lučani

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Mionica i obrazovanju Privremenog organa opštine Mionica

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 76 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 3 od 30.10.2014.


Odluka o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosilaca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosilaca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 34 od 31.10.2014.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 13 od 24.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 205 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 199 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 189 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 99 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju obrazovno-odgojne ustanove od posebnog značaja za obrazovanje pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 43 od 03.10.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Starog gvozdenog mosta na reci Gradac u Valjevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 15 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Gimnazije "Vuk Karadžić" u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 15 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade hotela "Grand" u Valjevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 13 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Stare bolnice u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 14 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Uprave javnih prihoda u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 16 od 22.10.2014.


Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 45 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 15 od 12.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 38 od 03.10.2014.


Odluka o visini troškova obeležavanja i registrovanja životinja

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 76 od 29.10.2014.


Odluke o ceni prirodnog gasa i ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 163 od 08.10.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 59 od 15.10.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 24 od 16.10.2014.


Odluke o izboru i prestanku sudijske funkcije sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 61 od 10.10.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 39 od 03.10.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 47 od 31.10.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 75 od 29.10.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 85 od 16.10.2014.


Odluke o utvrđivanju cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 86 od 16.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-225/2013

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 45 od 31.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1213/2011

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 35 od 03.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1338/2011

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 25 od 23.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-1579/2010 i IUo-330/2013

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 65 od 22.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-222/2013, Už-2042/2012, Už-3848/2012, Už-6598/2012

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-40/2012, IUo-317/2011

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 17 od 01.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke broj IUz-427/2013, IUz-428/2013, IUo-816/2012, IUo-301/2013

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 2 od 15.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 5 od 08.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 5 od 10.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 125 od 22.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 3 od 24.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 7 od 30.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 3 od 16.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 4 od 01.10.2014.


Plan raspodele frekvencija za sisteme sa fiksnim bežičnim pristupom (FWA) u frekvencijskim opsezima 3410-3600 MHz i 3600-3800 MHz

PAŽNJA - prestaje da važi u delu koji se odnosi na raspodelu frekvencijskih blokova za DCS 1800 radio-sistem
"Službeni glasnik RS", broj 17/08, strana: 18 od 13.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Poslovnik Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 31 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 61 od 10.10.2014.


Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 37 od 29.10.2014.


Pravilnik o centrima za obuku padobranaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/07, strana: 6 od 17.08.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 50 od 15.10.2014.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o izgledu i sadržini individualnog plana aktivacije

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 14 od 30.10.2014.


Pravilnik o kriterijumima po kojima se klasifikuju povrede propisa o transportu opasnog tereta prema kategoriji opasnosti

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 30 od 10.10.2014.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 32 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 114 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 57 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.


Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 31 od 03.10.2014.


Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 105/06, strana: 21 od 21.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 31 od 03.10.2014.


Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 35 od 31.10.2014.


Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 20 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 35 od 31.10.2014.


Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 10 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 28 od 19.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 34 od 16.10.2014.


Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 21 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 117/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 84/09, strana: 83 od 15.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.


Pravilnik o padobranstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/07, strana: 10 od 17.08.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o parametrima i metodama za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 49 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 123 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 21 od 03.10.2014.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 21 od 03.10.2014.


Pravilnik o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.


Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

"Službeni glasnik RS", broj 94/06, strana: 10 od 27.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 108/06, strana: 15 od 01.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.


Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 72 od 22.10.2014.


Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 40 od 29.10.2014.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 230 od 27.10.2014.


Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova na koje se ne primenjuje Deo - 21

"Službeni glasnik RS", broj 69/11, strana: 31 od 19.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 185 od 14.10.2014.


Pravilnik o sistemu upravljanja bezbednošću u civilnom vazduhoplovstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 7 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 49 od 29.10.2014.


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 47 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 40 od 11.10.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.


Pravilnik o tehničkim karakteristikama uređaja za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova i njihovoj ugradnji, postavljanju i načinu upotrebe

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Pravilnik o tehničkim normativima sistema za ventilaciju ili klimatizaciju

"Službeni list SFRJ", broj 38/89, strana: 950 od 30.06.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 18 od 30.10.2014.


Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude

"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 9 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 33 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 44/07, strana: 17 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 18 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 243 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 114 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 20 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 43 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 69 od 22.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/08, strana: 26 od 17.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.


Pravilnik o uslovima za izradu i postupku za izradu Glavne liste minimalne ispravnosti opreme vazduhoplova i Liste minimalne ispravnosti opreme vazduhoplova i o postupku njihovog odobravanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 193 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 187 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 382 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 108 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 25 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 15 od 23.10.2014.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Pravilnik o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 41 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 16 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/10, strana: 352 od 10.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 44 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 25 od 30.10.2014.


Pravilnik o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje dopunska sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 64/06, strana: 43 od 26.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 71/07, strana: 51 od 27.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 14/08, strana: 15 od 05.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 109 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 45 od 31.10.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 19072/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 80 od 14.10.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 9302/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 94 od 14.10.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 32277/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 87 od 11.10.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 13907/09, 15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09, 31028/09, 6997/10 i 61218/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 83 od 11.10.2014.


Protokol između Uprave carina Republike Srbije i Federalne carinske službe (Ruska Federacija) o razmeni podataka o carinskoj vrednosti robe koja se kreće između Republike Srbije i Ruske Federacije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 13 od 29.10.2014.


Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

PAŽNJA - Videti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - "Sl. gl. RS - međunarodni ugovori", br. 83/2008
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 7 od 08.10.2014.


Rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 3 od 31.10.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Niš, Bor)

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 119 od 22.10.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 75 od 10.10.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Vranje)

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 43 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanju i prestanku funkcija direktora javnih preduzeća (Niš, Vladičin Han, Novi Pazar)

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 30 od 23.10.2014.


Rešenja o razrešenju v.d. direktora javnih preduzeća (Kovačica)

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 48 od 31.10.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 19 od 03.10.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 20 od 03.10.2014.


Rešenja o usvajanju zahteva za upis promena podataka kod marke duvanskog proizvoda i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 25 od 22.10.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd u Privredno društvo "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća za skloništa za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2014. godinu sa efektima saniranja i otklanjanja šteta od poplava

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama godišnjeg programa poslovanja Privrednog društva "Termoelektrane Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac za 2014. godinu sa efektima saniranja i otklanjanja šteta od poplava

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 36 od 29.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Kajakaškog saveza Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope za juniore 2017. godine u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 19 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Sambo saveza Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope u sambou za mlađe juniore i juniore 2015. godine u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 72 od 14.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Privrednog društva "Prosvetni pregled" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala "Jat-Tehnika" društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i načinu izdavanja poštanskih maraka i vrednosnica u Javnom preduzeću "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i grada Minska, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Babušnica, Republika Srbija i opštine Rosoman, Republika Makedonija

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 14 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i grada Martin, Slovačka Republika

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 14 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Temerin, Republika Srbija i opštine Diakovce, Republika Slovačka

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Temerin, Republika Srbija i opštine Ribnik, Republika Srpska

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Veliko Gradište, Republika Srbija i opštine Kornereva, Rumunija

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 20 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na osnivanje Društva za trgovinu električnom energijom "EPS TRGOVINA" d.o.o Severna Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 35 od 31.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje kapitala Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 229 od 27.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 30 od 16.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja "Železnice Srbije" a.d. za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na proširenje područja Slobodne zone "Pirot" u Pirotu

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 30 od 16.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 229 od 27.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Energobull d.o.o. Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 30 od 16.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" PO Pančevo

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 72 od 14.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Sitel d.o.o Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 21 od 08.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja slobodne zone "Jug" u Nišu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 3 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 14 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Ambasade Države Katar u Republici Srbiji sa sedištem u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 36 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 9 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 8 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 7 od 29.10.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 27 od 01.10.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni centar - Rakovica"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 162 od 08.10.2014.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 29 od 22.10.2014.


Rešenje o obustavljanju postupka za izbor Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 3 od 04.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 5 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 5 od 23.10.2014.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 74 od 29.10.2014.


Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora JP Sportsko-rekreativnog poslovnog prostora "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 5 od 29.10.2014.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkom mestu na kojem su poništeni izbori za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 6 od 29.10.2014.


Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Rešenje o rezultatima izbora za planove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 223 od 27.10.2014.


Rešenje o rezultatima izbora za planove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 223 od 27.10.2014.


Rešenje o rezultatima izbora za planove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 223 od 27.10.2014.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 25 od 10.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta albanske i bošnjačke nacionalne manjine 2. novembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 6 od 29.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 38 od 03.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet albanske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 10 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 12 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 14 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 16 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 18 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet češke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 49 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 26 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet grčke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 24 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 27 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 30 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet romske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 31 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 37 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 41 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 43 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 46 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 47 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 22 od 15.10.2014.


Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 3 od 11.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 30 od 22.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 10 od 29.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 14 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 40 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/14, strana: 1 od 05.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 15 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 95 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 1 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 25 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti veterinarstva, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 135 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 1 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 6 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 5 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o zajedničkom korišćenju prostorija diplomatsko-konzularnih predstavništava dve države

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 13 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac (Republika Srbija) i Nova Moldova (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 19 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj (Republika Srbija) i Sokol (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 18 od 15.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 85 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 21 od 15.10.2014.


Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o kontroli narkotika i sprovođenju zakona

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 14 od 29.10.2014.


Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 89 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (stupio na snagu 1. septembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 83/08, strana: 1 od 10.09.2008.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 7 od 08.10.2014.


Sporazum o zajmu (Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 1 od 03.10.2014.


Ugovor o trgovini naoružanjem (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 1 od 29.10.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Malavi na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 12 od 24.10.2014.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Mozambik i Republici Zambiji, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Pretoriji

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 3 od 22.10.2014.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Namibiji, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Pretoriji i Narodnoj Demokratskoj Republici Laos, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Jangonu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Zambiji (na nerezidencijalnoj osnovi) i u Narodnoj Republici Kini

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 3 od 01.10.2014.


Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 11 od 22.10.2014.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 6 od 23.10.2014.


Uputstvo za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 3 od 26.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 757/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 63 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 758/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 64 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 759/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 65 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 760/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 66 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 761/2014 od 10. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 68 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 764/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 69 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 765/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 70 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 766/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 72 od 10.10.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 767/2014 od 11. jula 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 73 od 10.10.2014.


Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 66 od 14.10.2014.


Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 20 od 16.10.2014.


Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 6 od 10.10.2014.


Uredba o načinu izveštavanja o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 8 od 03.10.2014.


Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 25 od 10.10.2014.


Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 12 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 70 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 71 od 14.10.2014.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 27 od 31.10.2014.


Uredba o platama lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 14/03, strana: 1 od 20.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 3 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 105/05, strana: 3 od 28.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Uredba o platama lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove u vezi sa izvršenjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 3 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 26 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 8 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 45 od 31.10.2014.


Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metoda javne aukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/2014 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 5 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 5 od 24.10.2014.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 3 od 30.10.2014.


Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 7 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 53 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 4 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 6 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 4 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 28 od 31.10.2014.


Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Ozren - Jadovnik"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 15 od 08.10.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Klisura reke Mileševke"

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 5 od 01.10.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Mala jasenova glava"

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 225 od 27.10.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Felješana"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 12 od 08.10.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Kukavica"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 9 od 08.10.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 133 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 4 od 03.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 3 od 16.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 9 od 16.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove za korisnike oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 224 od 27.10.2014.


Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 3 od 01.10.2014.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun, grad Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 25 od 31.10.2014.


Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 22 od 10.10.2014.


Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 22 od 10.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 20 od 16.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 3 od 14.10.2014.


Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 16 od 10.10.2014.


Uredba o zvanjima i zanimanjima u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 110/06, strana: 4 od 08.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 102/11, strana: 82 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 19 od 31.10.2014.


Uredba o zvanjima u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 19 od 31.10.2014.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 25 od 30.10.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 22 od 08.10.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 3 od 23.10.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 4 od 23.10.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 3 od 23.10.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 41-11918/2014

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 20 od 03.10.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 512-12690/2014 o određivanju mera karantina

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 112 od 22.10.2014.


Zakon o Agenciji za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 6 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 72 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 3 od 24.10.2014.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 3 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 3 od 27.10.2014.


Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 145 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.


Zakon o investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 46/06, strana: 114 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/09, strana: 22 od 14.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 137 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 6 od 24.10.2014.


Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 114 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 3 od 06.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


Zakon o javnom tužilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 27 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 39 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 13 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 54 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o legalizaciji objekata

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 3 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 22 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 18 od 29.10.2014.


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/96, strana: 19 od 06.09.1996.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 80 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 9 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 5 od 24.10.2014.


Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.


Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 218 od 27.10.2014.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 (u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene - Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene) i 107/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 3 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 3 od 15.10.2014.


Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 3 od 15.10.2014.


Zakon o stranim ulaganjima

"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/14 - 1. novembra 2014. godine (zaključno sa isplatom plata odnosno drugih stalnih primanja za mesec oktobar 2014. godine) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 11 od 06.12.2013.


Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza"

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1512 od 03.10.2014.


Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1541 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1540 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1536 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1536 od 15.10.2014.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1539 od 15.10.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini - lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu (Program LEADER)

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1511 od 03.10.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1520 od 03.10.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1525 od 03.10.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1521 od 03.10.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1501 od 24.09.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

PONIŠTENO - sa 38/14
"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1435 od 03.09.2014.
"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1501 od 24.09.2014.


Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1541 od 15.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1519 od 03.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1524 od 03.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1526 od 03.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1522 od 03.10.2014.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za izradu analize problema nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih samouprava u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1547 od 24.10.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za realizaciju Programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1533 od 15.10.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1692 od 28.10.2014.


Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 394 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1409 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1533 od 15.10.2014.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1513 od 03.10.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1542 od 15.10.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1514 od 03.10.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 20 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 919 od 23.04.2014.
"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1514 od 03.10.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada ustanova kulture u APV

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1535 od 15.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1499 od 24.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1534 od 15.10.2014.


Rešenja o utvrđivanju prava na naknadu za rad predsednicima i članovima nadzornih odbora u javnim preduzećima (APV)

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1548 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1548 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1549 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa turističke informativno-propagandne delatnosti Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1549 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad o izdavanju sopstvene blanko (solo) menice, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje ugovorne obaveze

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1499 od 24.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kancelarije za inkluziju Roma, Novi Sad

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1548 od 24.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa unapređenja stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1507 od 03.10.2014.


Generalni plan Beograda 2021.

"Službeni list grada Beograda", broj 27/03, strana: 901 od 15.10.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/05, strana: 1 od 21.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 1 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/07, strana: 1 od 17.10.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/09, strana: 1 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 9 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 16 od 30.09.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Savski venac u poslovnom imenu Kluba sporta i rekreacije "Topčider"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (gradska opština Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 27 od 30.09.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 3 od 30.09.2014.


Odluka o finansiranju aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Stari grad u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 26 od 30.09.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TS 110/35 kV "Toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110kV od planirane TS 110/10 kV "Autokomanda" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Voždovac i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 11 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 6 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 5 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od glavne merno-regulacione stanice (GMRS) "Padinska skela" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Palilula, Stari grad i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 9 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG-05 do područja PPPPN "Beograd na vodi" sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Surčin, Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 9 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone promera 700 mm - promera 500 mm od postojećeg vodovoda promera 700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda promera 400 mm u ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad.

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 8 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 10 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije železničke infrastrukture u Makišu, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 1 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 21 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 10 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Novi Beograd opredeljenih za sport

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 13 od 25.09.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 16 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 10 od 25.09.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/11, strana: 2 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 7 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 1 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJENA NOVOM 
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 6 od 09.10.2014.


Odluka o osnivanju i radu službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.


Odluka o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 15 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 2 od 18.09.2014.


Odluka o ponavljanju oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 9 od 03.10.2014.


Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica" i oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (prečišćen tekst - sa 31/2002)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 156 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 732 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/02, strana: 358 od 15.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 919 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/03, strana: 82 od 21.02.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 24 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/06, strana: 4 od 15.09.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 15 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/10, strana: 1 od 30.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 20 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 2 od 18.09.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 13 od 25.09.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine GO Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 12 od 09.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove Gradskog centra za fizičku kulturu iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o pružanju pravne pomoći (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 3 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 12 od 25.09.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/14 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 15 od 25.09.2014.


Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.


Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe sa područja gradske opštine Palilula sredstvima iz budžeta gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/03, strana: 721 od 24.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/04, strana: 344 od 26.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 34 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/07, strana: 1 od 21.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 15 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 1 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/10, strana: 2 od 11.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 2 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Beograda (Republika Srbija) i grada Minska (Republika Belorusija)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.


Odluka o ustanovljenju nagrade "Policajac godine" i "Vatrogasac godine" (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 7 od 25.09.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.


Odluka o utvrđivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 11 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 9 od 03.10.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 9 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 7 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 6 od 25.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Veliki Crljeni, za kompleks "Devix" - Tamnavska okretnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/14, strana: 29 od 18.09.2014.


Plan detaljne regulacije Novog avalskog puta od Kumodraške ulice do Kružnog puta, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 71/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Plan detaljne regulacije područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Kralja Ostoje, Bačvanske, Rada Neimara, Mahmuta Ibrahimpašića i Strumičke, granice gradske šume "Šumice" i unutrašnjeg magistralnog poluprstena, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 70/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u avgustu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 24 od 18.09.2014.


Pravilnik o privremenom oslobađanju ugovorene obaveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore na kome je nosilac prava svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Savski venac, a kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 15 od 30.09.2014.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 1 od 30.09.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/14, strana: 1 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 10 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 15 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 16 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 18 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 15 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 6 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 11 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 12 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 1 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 24 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 19 od 09.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 10 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 9 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni cenovnika JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Centra beogradskih festivala iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta "Boško Buha" iz Beograda, Trg republike br. 3

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Turističke organizacije Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 9 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na određivanje visine zakupnine poslovnog prostora JP SEPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na pokretanje postupka sprovođenja statusne promene pripajanja Privrednog društva "Jezero" d.o.o. Beograd Javnom preduzeću "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 10 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Muzeja grada Beograda iz Beograda, ul. Zmaj Jovina br. 1

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog pravilnika o radu Direkcije za razvoj i izgradnju GO Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradskog zavoda za veštačenje

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o dodeli naziva ulice Koče Popovića na teritoriji gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 22 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Knez Danilove, Stanoja Glavaša, Dalmatinske i Starine Novaka, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 23 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 21 od 18.09.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 21 od 18.09.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 42/10, strana: 10 od 09.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/11, strana: 10 od 02.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 14 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Rešenje o određivanju predstavnika grada Beograda za Skupštinu Privrednog društva "Veletržnica - Beograd" d.o.o.

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 9 od 18.09.2014.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2013. godine do 15. marta 2014. godine (u zimskim uslovima)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 1 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 6 od 03.10.2014.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2014. godine do 15. marta 2015. godine (u zimskim uslovima)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 6 od 03.10.2014.


Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Dva stabla krimske lipe" na Andrićevom trgu u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici gospodar Jevremovoj, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici Južni bulevar, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 5 od 25.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za Avalsku ulicu u Železniku, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 5 od 03.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski Venac, Vračar i Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 4 od 09.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od glavne merno-regulacione stanice (GMRS) "Padinska skela" do područja PPPPN "Beograd na vodi", sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Palilula, Stari grad i Savski Venac

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 3 od 09.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG-05 do područja PPPPN "Beograd na vodi", sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Zemun, Novi Beograd i Savski Venac

"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim centrom, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za sportski centar "Jezero" u Resniku, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 2 od 25.09.2014.


Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Hrast u ulici Mije Kovačevića" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Vinova loza u Zemunu"

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Rešenje o promeni naziva dela Kumodraške ulice u Bulevar Peka Dapčevića na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Lalino drvo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - Rešenjem o prestanku zaštite
"Službeni list grada Beograda", broj 16/98, strana: 421 od 09.10.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 5 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Statut gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 10 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2014. godinu prof. dr Branku Balju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2014. godinu Rukometnom klubu "Vojvodina" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2014. godinu dr Dragani Ćorić

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2014. godinu Matici srpskoj

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1105 od 30.09.2014.


Odluka o Novembarskoj povelji Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/03, strana: 302
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1389 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1126 od 14.10.2014.


Odluka o Programu za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1127 od 14.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1117 od 06.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1105 od 30.09.2014.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1117 od 06.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1112 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1111 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1126 od 14.10.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1119 od 06.10.2014.


Rešenje o dodeljivanju novčane nagrade

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.


Rešenje o imenovanju sekretara međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1119 od 06.10.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade grada Novog Sada za period od 2015. do 2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1125 od 14.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1111 od 30.09.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojim se omogućava izrada i donošenje lokalnog akcionog plana politike za mlade grada Novog Sada za period od 2015. do 2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1124 od 14.10.2014.


Odluka o davanju naloga JP "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" o postupanju u izvršenju Rešenja, broj III-356/14 od 12.09.2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 2 od 09.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" o zaključivanju ugovora o postavljanju antenske opreme

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci - Zeleni u Kragujevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 11 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.


Odluka o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/09, strana: 10 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 49 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 1 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 17 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 3 od 12.09.2014.


Odluke o razrešenju i postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 1 od 22.09.2014.


Odluke o razrešenju i postavljenju pomoćnika gradonačelnika za oblast regionalne i međuregionalne saradnje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 1 od 12.09.2014.


Program obeležavanja 21. oktobra 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 4 od 09.10.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/12, strana: 18 od 02.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 35 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 25 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za sufinansiranje projekata / programa u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 17 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za konsolidaciju i reforme komunalnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 9 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 25 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordiniranje aktivnostima za realizaciju statusne promene Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 228 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 80 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 38 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 21 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 3 od 11.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor udruženja građana i NVO kojima se dodeljuju sredstva za organizaciju manifestacija iz oblasti privrede

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 24 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 182 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 22 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 14 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 26 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj privatnog preduzetništva, komunalne privrede i ekologije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 180 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 24 od 12.09.2014.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (Milica Stanković)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.


Zaključak o prihvatanju Elaborata o ekonomskoj opravdanosti izdvajanja usluge ishrane dece iz nadležnosti Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 4 od 09.10.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 5 od 22.09.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2013/2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 21 od 12.09.2014.


Metodologija utvrđivanja cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 115 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 440 od 01.10.2014.


Pravilnik o poklonima sa protokolarnom namenom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/14, strana: 438 od 17.09.2014.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika jednokratne novčane pomoći i pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 446 od 01.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 443 od 01.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 445 od 01.10.2014.


Rešenje o raspisivanju izbora za Savet mesne zajednice "Lukino Selo" Lukino Selo na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/14, strana: 438 od 17.09.2014.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/14, strana: 64 od 20.03.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 443 od 01.10.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima i odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 1 od 25.09.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora broj II-00-361-984/2014

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 3 od 06.10.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 24 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/11, strana: 91 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 1 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 91 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 81 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o promeni naziva ulica u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada, za koje nisu ispunjeni uslovi za privođenje nameni, za poljoprivrednu proizvodnju u cilju održavanja

"Službeni list grada Subotice", broj 37/14, strana: 1 od 20.10.2014.


Odluka o restauraciji i premeštanju spomenika - skulpture Sveto Trojstvo

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Odluka o uslovima i načinu regulisanja plaćanja starog duga i otpisa zatezne kamate dužnicima Fonda za razvoj privrede grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 2 od 10.10.2014.


Pravilnik o merilima za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.


Pravilnik o službenoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 5 od 02.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/14, strana: 1 od 20.10.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske izveštaje i odluke o raspodeli dobiti javnih komunalnih preduzeća u Subotici za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 7 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 20 od 25.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na I izmenu Finansijskog plana Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/14, strana: 1 od 20.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o službenoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/14, strana: 2 od 20.10.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora za inkluziju Roma Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove čiji je osnivač Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 37/14, strana: 4 od 20.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 2 od 06.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 1 od 10.10.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)