POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Oktobar 2013

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnom osiguranju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 10/04, strana: 19 od 07.05.2004.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 40 od 31.10.2013.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.


Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 31 od 04.10.2013.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 128 od 14.10.2013.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 23 od 31.10.2013.


Izvod iz registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za predškolsku ustanovu i osnovnu školu odobrenih za školsku 2013/2014. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 6/13, strana: 54 od 23.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 2 od 10.10.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 2 od 14.10.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 2 od 30.10.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 2 od 25.10.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 2 od 04.10.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 2 od 18.10.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 2 od 22.10.2013.


Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 6 od 31.10.2013.


Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 15 od 31.10.2013.


Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 39 od 30.10.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 28 od 22.10.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 28 od 10.10.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 40 od 04.10.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 28 od 10.10.2013.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (MTT) Republike Srbije i Ministarstva industrije i informacionih tehnologija (MIIT) Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (IKT)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 46 od 31.10.2013.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 119 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 6 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 125 od 14.10.2013.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 25 od 22.10.2013.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 51 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 25 od 22.10.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 48 od 31.10.2013.


Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 18 od 31.10.2013.


Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad

"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 3 od 04.10.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 63 od 30.10.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 3 od 18.10.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 4 od 25.10.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 3 od 04.10.2013.


Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 22 od 02.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 54 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 33 od 04.10.2013.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 5 od 25.10.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 27 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 3 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 95 od 31.10.2013.


Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 18 od 31.10.2013.


Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 18 od 31.10.2013.


Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Nišu

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 18 od 31.10.2013.


Odluka o izboru predsednika Privrednog apelacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 17 od 31.10.2013.


Odluka o izboru predsednika Upravnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 17 od 31.10.2013.


Odluka o izboru predsednika Višeg prekršajnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 17 od 31.10.2013.


Odluka o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 17 od 31.10.2013.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 18 od 31.10.2013.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 55 od 30.10.2013.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.


Odluka o Nacionalnom savetu za decentralizaciju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 17 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 158 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 16 od 22.10.2013.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor koji se obavljaju preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 21 od 22.10.2013.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor koji se obavljaju preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 21 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 21 od 22.10.2013.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost na otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 70 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za upravljanje serverskom infrastrukturom za pružanje elektronskih usluga organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 3 od 30.10.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za utvrđivanje predloga mera radi nesmetanog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 105 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 4 od 30.10.2013.


Odluka o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 5 od 25.10.2013.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za Beogradski region

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 77 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 7 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 87 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Južne i Istočne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 78 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 8 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Šumadije i Zapadne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 80 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 42 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 7 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 39 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 7 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 79 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 7 od 17.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 6 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 3 od 18.10.2013.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 16 od 22.10.2013.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Ulan Batoru, Mongolija

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 4 od 30.10.2013.


Odluka o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu

"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 90 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 23 od 22.10.2013.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 11 od 10.10.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.


Odluka o promeni privremenog sedišta Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Zvečanu

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 4 od 30.10.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Odžaci

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 3 od 30.10.2013.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 23 od 22.10.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 3 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 4 od 30.10.2013.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 5 od 14.10.2013.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 3 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 5 od 14.10.2013.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 8 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 4 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 5 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 37 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 5 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 19 od 31.10.2013.


Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 147 od 14.10.2013.


Odluka o utvrđivanju tradicionalnih naziva jedinica lokalnih samouprava i naseljenih mesta u opštinama u kojima je bugarski jezik u službenoj upotrebi

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 57 od 30.10.2013.


Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 10 od 04.10.2013.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 4 od 04.10.2013.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima koje je doneo Visoki savet sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 56 od 18.10.2013.


Odluke o prestanku funkcije i imenovanju vrhovnog državnog revizora

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 147 od 14.10.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 30 od 04.10.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 158 od 25.10.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUl-201/2009, Už-593/2011

"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 3 od 06.10.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-661/2011, Už-644/2013, Už-813/2013, Už-881/2013

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 52 od 18.10.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-81/2011, Už-1922/2010, Už-642/2013, Už-1712/2010

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 24 od 04.10.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-888/2012, Už-1902/2011, Už-1250/2013, Už-4147/2010, Už-7673/2012, Už-9113/2012, Už-9114/2012, Už-9208/2012, Už-9457/2012

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 24 od 31.10.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1476/2010, Už-3768/2010, Už-7652/2012, Už-9454/2012, Už-9210/2012, Už-1719/2013, Už-7551/2012, Už-7254/2012, Už-646/2013

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 150 od 25.10.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4100/2011, Už-633/2013, IIIU-162/2013

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 128 od 14.10.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-94-2011, Už-124/2011, Už-4652/2010, Už-5462/2010, Už-7259/2012, Už-9212/2012, Už-637/2013, Už-808/2013, Už-815/2013, Už-816/2013, Už-817/2013, Už-877/2013, Už-1368/2013, Už-1373/2013, Už-3074/2013, IUo-330/2012

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 41 od 30.10.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 21 od 10.10.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 15 od 14.10.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 32 od 04.10.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 63 od 25.10.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 12 od 22.10.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 24 od 18.10.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 29 od 30.10.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 149 od 25.10.2013.


Poseban kolektivni ugovor za državne organe

"Službeni glasnik RS", broj 95/08, strana: 46 od 21.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 67 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 24 od 31.10.2013.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 128 od 25.10.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za primenu fizičkog sputavanja i izolacije lica sa mentalnim smetnjama koja se nalaze na lečenju u psihijatrijskim ustanovama

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 36 od 30.10.2013.


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe (Sa PRILOGOM: OBRASCI - REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb, REF-I, REF-Ia, REF-Ib)

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 26 od 26.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 113 od 25.10.2013.


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje (Sa PRILOGOM: Obrasci - REF-T, REF-BP, REF-G)

"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 15 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 35 od 26.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 120 od 25.10.2013.


Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 153 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 6 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 57 od 30.10.2013.


Pravilnik o elementima za procenu za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 7 od 30.10.2013.


Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvole za upravljanje tramvajem

"Službeni glasnik RS", broj 82/13, strana: 56 od 17.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 59 od 18.10.2013.


Pravilnik o izgledu znaka zaštite prirode, postupku i uslovima za njegovo korišćenje

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 20 od 04.10.2013.


Pravilnik o izgledu, sadržini i korišćenju službenog odela i službene legitimacije inspektora za državne puteve

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 19 od 04.10.2013.


Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/92, strana: 1118 od 16.05.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 20 od 31.10.2013.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 30 od 30.10.2013.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 33 od 30.10.2013.


Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 20 od 31.10.2013.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 231 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 57 od 18.10.2013.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 57 od 18.10.2013.


Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/13 - 1. januara 2014. godine (sa izuzetkom kod utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za 2013. godinu i za ranije godine) - Pravilnikom o prestanku vađenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 77 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 45/04, strana: 10 od 23.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 27 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 128 od 25.10.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

January 24, 2013 12:00 AM

"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 1 od 24.01.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

August 26, 2013 12:00 AM

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 15/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 11/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 5 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 23 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 24 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 13 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 191 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 5 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 1 od 26.09.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam - oblast trgovina

"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 21 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 1 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.


Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 121 od 14.10.2013.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu i sadržini oznake i vrsti opreme inspektora za zaštitu prirodnih bogatstava

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 119 od 14.10.2013.


Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.


Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 55 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 75 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 54 od 30.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 94 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.


Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 41 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 28 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 62 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/11, strana: 58 od 01.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 52 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 159 od 25.10.2013.


Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 160 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 5 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 56 od 30.10.2013.


Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 41 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 51 od 25.10.2013.


Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE - sa 16/13 - osim u delu koji se odnosi na jezik nacionalne manjine - ZAMENJEN drugim pravilnikomž
"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 49 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 123 od 14.10.2013.


Pravilnik o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara

"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 19 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 21 od 04.10.2013.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 10 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 110 od 25.10.2013.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru

"Službeni glasnik RS", broj 29/11, strana: 14 od 30.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 123 od 14.10.2013.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o pripadnicima organa, jedinica, službi i drugim učesnicima i o sredstvima i opremi u civilnoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 12 od 18.10.2013.


Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 63 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 46 od 18.10.2013.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencije iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 85 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 33 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 20 od 22.10.2013.


Pravilnik o sadržini Registra faktoringa

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 128 od 25.10.2013.


Pravilnik o službenoj legitimaciji ovlašćenih službenih lica i znački uniformisanih pripadnika policije Ministarstva unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/13 - najkasnije do 31. decembra 2015. godine (videti član 12. novog pravilnika) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 53/01, strana: 5 od 05.09.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 59/02, strana: 7 od 19.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 4 od 10.10.2013.


Pravilnik o službenoj znački i službenoj legitimaciji policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 4 od 10.10.2013.


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 47 od 18.10.2013.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 23 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za priznavanje klasifikacionog društva koje podnosi zahtev za priznavanje, kao i postupak za priznavanje klasifikacionog društva

PAŽNJA - primenjuje se od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 19 od 22.10.2013.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 8 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.


Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 165 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/09, strana: 41 od 16.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 184 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 7 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 56 od 30.10.2013.


Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova

"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 28 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 46 od 18.10.2013.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 3 od 31.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 149 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 38 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 61/12, strana: 11 od 22.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 102 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 21 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 56 od 18.10.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 28 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 13 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 24 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 113 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 123 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 11 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 30/12, strana: 146 od 10.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 129 od 25.10.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 38 od 18.10.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 27 od 07.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 38 od 18.10.2013.


Pravilnik o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 149 od 25.10.2013.


Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 152 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 5 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 6 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 6 od 04.10.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Beočin, Vranje, Bačka Topola, Kučevo, Doljevac)

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 60 od 18.10.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Gadžin Han)

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 160 od 25.10.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Lazarevac, Gornji Milanovac, Kruševac, Grocka, Plandište, Čukarica)

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 33 od 04.10.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Svrljig, Pirot, Varvarin - Ćićevac, Bačka Palanka)

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 148 od 14.10.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Temerin, Ražanj, Kladovo, Bečej)

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 59 od 30.10.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Ub, Niš, Rača, Bač, Stari Grad, Bački Petrovac, Kanjiža, Nova Crnja, Nova Varoš, Užice, Inđija, )

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 11 od 10.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 80 od 04.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 7 od 30.10.2013.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Požarevac, Vlasotince, Sečanj, Žabari, Šid)

"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 7 od 06.10.2013.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Senta, Preševo, Kula)

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 25 od 22.10.2013.


Rešenja o postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 18 od 14.10.2013.


Rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 7 od 25.10.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 5 od 18.10.2013.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 25 od 14.10.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 16 od 04.10.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 17 od 04.10.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 9 od 18.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje "Službeni glasnik RS", visini pretplate na "Službeni glasnik RS", visini naknade na pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, visini naknade za obavljanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS", uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 5 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 5 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta "Železnice Srbije" akcionarsko društvo

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 19 od 25.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 6 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Požarevca, Republika Srbija i opštine Borisov, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 6 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Mirna, Republika Slovenija

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 6 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 5 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda ostvarenog u 2011. godini i ranijim godinama u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 9 od 18.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda ostvarenog u 2012. godini u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 9 od 18.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Putevi Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 8 od 18.10.2013.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 24 od 14.10.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 12 od 06.10.2013.


Rešenje o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 19 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 75 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 16 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 89 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 28 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 57 od 12.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 18 od 22.10.2013.


Rešenje o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 31 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 28 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 75 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 18 od 22.10.2013.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 25 od 14.10.2013.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 12 od 18.10.2013.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 55 od 30.10.2013.


Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Mostaru, Bosna i Hercegovina

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 5 od 30.10.2013.


Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Štrpce

"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 6 od 06.10.2013.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obogaćenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 25 od 22.10.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 18 od 22.10.2013.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade Granskom klubu pčelara Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Novi Pazar, Sjenica i Tutin

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 19 od 04.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 6 od 30.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 19 od 25.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost"

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 7 od 30.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti Unije poslodavaca Rume u Registar udruženja poslodavaca

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 24 od 14.10.2013.


Rešenje o vrednosti opšteg boda od oktobra 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 30 od 04.10.2013.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 11 od 10.10.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 2 od 31.10.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 40 od 31.10.2013.


Sporazum između Srbije i Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnom osiguranju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 10/04, strana: 19 od 07.05.2004.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 40 od 31.10.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 5 od 31.10.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja, sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 47 od 31.10.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 1 od 31.10.2013.


Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 36 od 31.10.2013.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 310 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 48 od 31.10.2013.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 3 od 18.10.2013.


Ukazi o postavljenjima i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Kneževina Monako, Sjedinjene Američke Države, Republika Makedonija, Republika Nikaragva)

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 3 od 25.10.2013.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Tadžikistan, Država Izrael)

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 3 od 14.10.2013.


Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 59 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 65 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 15 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 56 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 3 od 16.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 38 od 30.10.2013.


Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/13 - ZAMENJENA NOVIM UREDBAMA
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 3 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 91 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 3 od 22.10.2013.


Uredba o energetski zaštićenom kupcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 3 od 14.10.2013.


Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 3 od 14.10.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013"

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 4 od 25.10.2013.


Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade (prečišćen tekst)

"Službeni glasnik RS", broj 81/07, strana: 3 od 04.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 3 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 4 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 3 od 04.10.2013.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 3 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 6 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 5 od 14.10.2013.


Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 4 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 3 od 30.10.2013.


Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 3 od 22.10.2013.


Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicima IPA za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 9 od 22.10.2013.


Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 14 od 22.10.2013.


Zakon o elektronskoj trgovini

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 68 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 14 od 31.10.2013.


Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.


Zakon o javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 114 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 3 od 06.10.2013.


Zakon o legalizaciji objekata

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 3 od 31.10.2013.


Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 6 od 31.10.2013.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.


Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.


Zakon o zaštiti konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 51/09, strana: 9 od 14.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 15 od 31.10.2013.


Javni konkurs o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1178 od 09.10.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1183 od 09.10.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1167 od 09.10.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1175 od 09.10.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1172 od 09.10.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1180 od 09.10.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1170 od 09.10.2013.


Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1166 od 09.10.2013.


Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1166 od 09.10.2013.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1163 od 09.10.2013.


Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1162 od 09.10.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti u poljoprivredi

"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1119 od 19.09.2013.
"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1162 od 09.10.2013.


Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1192 od 16.10.2013.


Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžeta Fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 37/13, strana: 1153 od 02.10.2013.


Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 370 od 12.06.2013.
"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1148 od 26.09.2013.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. međunarodnom INVESTEXPO sajmu investicija i Dana energetike u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1149 od 26.09.2013.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1201 od 21.10.2013.


Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1204 od 21.10.2013.


Konkurs za stipendiranje 41 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji APV, pripadnika romske nacionalne zajednice za školsku 2013/2014. godinu i za izbor nastavnika mentora za korisnike stipendije

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1147 od 26.09.2013.


Konkurs za stipendiranje 41 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji APV, pripadnika Romske nacionalne zajednice, za školsku 2013/2014. godinu

PONIŠTENO - sa 36/2013 - IMA NOVI
"Službeni list APV", broj 35/13, strana: 1119 od 19.09.2013.
"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1147 od 26.09.2013.


Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1148 od 26.09.2013.


Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1205 od 21.10.2013.


Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

"Službeni list APV", broj 37/13, strana: 1154 od 02.10.2013.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1199 od 21.10.2013.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata za očuvanje, unapređenje i razvoj tradicionalnog i savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1202 od 21.10.2013.


Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i animiranih filmova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1200 od 21.10.2013.


Konkurs za sufinansiranje projekata podsticanja informativnih sadržaja medija za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1198 od 21.10.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene "Subotičke pustare i jezera"

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1131 od 26.09.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1141 od 26.09.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Slano Kopovo"

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1126 od 26.09.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Titelski breg"

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1136 od 26.09.2013.


Odluka o osnivanju Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju

"Službeni list APV", broj 14/09, strana: 1107 od 15.10.2009.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1189 od 16.10.2013.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1192 od 16.10.2013.


Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1197 od 21.10.2013.


Odluka o uslovima, načinu i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1157 od 09.10.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1125 od 26.09.2013.


Odluke o razrešenju i izboru pokrajinskog javnog pravobranioca i njegovog zamenika

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1125 od 26.09.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja i finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1190 od 16.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1161 od 09.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 36/13, strana: 1146 od 26.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1190 od 16.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion - VIP"

"Službeni list APV", broj 37/13, strana: 1153 od 02.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/13, strana: 1159 od 09.10.2013.


Cenovnik usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk" (GO Obrenovac)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 22 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 27 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 10 od 16.10.2013.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 23 od 23.09.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 39 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 29 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 30 od 07.10.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 42 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 24 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 18 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 14 od 23.09.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 22 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 1 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 62 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 5 od 07.10.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 32 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 14 od 07.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 17 od 30.09.2013.


Odluka o cenovniku usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk"

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 10 od 16.10.2013.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (gradska opština Stari grad)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 4 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (gradska opština Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.


Odluka o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 22/92, strana: 1081 od 30.10.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/93, strana: 687 od 19.10.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/94, strana: 373 od 23.09.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/96 od 02.02.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 2 od 16.10.2013.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 16 od 30.09.2013.


Odluka o finansijskoj pomoći penzionerima Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 10 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 3 od 16.10.2013.


Odluka o finansiranju nastavnika razredne nastave angažovanih za obavljanje poslova u produženom boravku i celodnevnoj nastavi učenika III i IV razreda osnovnih škola

"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 9 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 2 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 2 od 16.10.2013.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 12/09, strana: 7 od 31.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/09, strana: 24 od 07.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 13 od 16.10.2013.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 9 od 23.09.2013.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža kojima upravlja JP "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 3 od 21.10.2013.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, koji su raspisani za 15. decembar 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 48/13, strana: 7 od 26.10.2013.


Odluka o obrazovanju, zadacima i načinu rada Komisije za popis nepokretnosti kojima upravlja gradska opština Voždovac, mesne zajednice, preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 48/13, strana: 40 od 26.10.2013.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 22 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 56 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 9 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/10, strana: 9 od 09.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/11, strana: 8 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 1 od 07.10.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (prečišćen tekst - sa 17/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 2 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 30 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 22 od 23.09.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 3 od 23.09.2013.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture gradske opštine Stari grad "Parobrod"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 21 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.


Odluka o pokretanju procedure popisa nepokretnosti kojima upravlja gradska opština Voždovac, mesne zajednice na teritoriji gradske opštine Voždovac, preduzeća i ustanove čiji je osnivač gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 48/13, strana: 40 od 26.10.2013.


Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 1 od 16.10.2013.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 28 od 07.10.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 47/13, strana: 1 od 23.10.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 11 od 23.09.2013.


Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 56/09, strana: 1 od 14.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.


Odluka o Upravi gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 13 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 15 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 18 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 26 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 71 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 48 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/10, strana: 5 od 26.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 3 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 5 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 37 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 15 od 30.09.2013.


Odluka o utvrđivanju cena za priključke novih korisnika na daljinski sistem grejanja

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 14 od 23.09.2013.


Odluka o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 23 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 9 od 16.10.2013.


Odluka o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 9 od 16.10.2013.


Odluke o prastanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 1 od 07.10.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 5 od 07.10.2013.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 1 od 30.09.2013.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u avgustu 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 1 od 23.09.2013.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u septembru 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.


Poslovnik Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.


Poslovnik o radu Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 46/08, strana: 2 od 25.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 3 od 23.09.2013.


Pravilnik o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/13 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list grada Beograda", broj 38/10, strana: 1 od 12.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/12, strana: 1 od 25.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/12, strana: 9 od 06.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/12, strana: 1 od 18.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 52 od 30.10.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 12 od 23.09.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene statuta i finansijske izveštaje javnih preduzeća u GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 43 od 07.10.2013.


Rešenja o dodeli naziva ulicama na teritoriji gradskih opština u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 3 od 16.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 12 od 23.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 41 od 07.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 27 od 07.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 43 od 07.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 33 od 30.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 6 od 21.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 5 od 16.10.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti, koja je donela Skupština gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 3 od 07.10.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka i potvrđivanja mandata odbornika GO Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 22 od 23.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Parking servis" Obrenovac na Cenovnik usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk"

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 10 od 16.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 8 od 16.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara" za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 8 od 16.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka na Odluku o utvrđivanju cena za priključenje novih korisnika na daljinski sistem grejanja

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 14 od 23.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 8 od 16.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Obrenovac iz Obrenovca o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 9 od 16.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 1 od 23.09.2013.


Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih JP "Sportski centar Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 17 od 30.09.2013.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 8 od 16.10.2013.


Rešenje o izboru članova Mandatne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 50 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 41 od 07.10.2013.


Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika direktora JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 9 od 23.09.2013.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Srpskih vladara i Kralja Milutina, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 47/13, strana: 1 od 23.10.2013.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja Mirijevo, deo makrograđevinskog bloka "B", na lokaciji "Orlovsko naselje", gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/13, strana: 2 od 23.10.2013.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 44 od 07.10.2013.


Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 10 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 30 od 30.09.2013.


Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 30 od 30.09.2013.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 25 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 6 od 21.10.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac raspisanih za 15. decembar 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 48/13, strana: 38 od 26.10.2013.


Statut gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 49 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 26 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 20 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 28 od 07.10.2013.


Statut gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 36/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 3 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 1 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 138 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 1 od 23.09.2013.


Statut gradske opštine Zemun (prečišćen tekst - sa 43/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 1 od 30.09.2013.


Statut gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 1 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 3 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 3 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 2 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 23 od 23.09.2013.


Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac raspisanih za 15. decembar 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 48/13, strana: 1 od 26.10.2013.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.


Akcioni plan razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 56 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 349 od 19.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/13, strana: 1076 od 16.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1229 od 11.10.2013.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/05, strana: 782 od 06.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/08, strana: 1295 od 27.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 73 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1231 od 11.10.2013.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Novog Sada neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1149 od 27.09.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1844 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 425 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 922 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1164 od 27.09.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1835 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 921 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1164 od 27.09.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1828 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 1193 od 04.10.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1845 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 167 od 23.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 423 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1165 od 27.09.2013.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 269 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1141 od 25.09.2013.


Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 212 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1135 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1345 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 960 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.


Oglasi za prijem u radni odnos u gradskim upravama grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/13, strana: 1185 od 02.10.2013.


Plan detaljne regulacije Deponije komunalnog otpada u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/05, strana: 313 od 11.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/07, strana: 1171 od 15.10.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/09, strana: 128 od 11.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.


Plan detaljne regulacije regionalne deponije u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1151 od 27.09.2013.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 66 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/13, strana: 1121 od 12.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1205 od 11.10.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1232 od 11.10.2013.


Rešenja o davanju naziva ulicama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1169 od 27.09.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1166 od 27.09.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmeni finansijskog plana i programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1141 od 25.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1170 od 27.09.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1228 od 11.10.2013.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1144 od 25.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1143 od 25.09.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti o raspodeli sredstava iz budžeta Grada Novog Sada Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1231 od 11.10.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu stambene strategije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1230 od 11.10.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu stambene strategije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1230 od 11.10.2013.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Implementacija ERP rešenja", sa Rešenjem o imenovanju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1143 od 25.09.2013.


Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2013. godinu rasporede sredstva iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1144 od 25.09.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 281 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/13, strana: 1033 od 23.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1205 od 11.10.2013.


Rešenje o Programu sprovođenja aktivnosti u borbi protiv droga na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1206 od 11.10.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanu člana Koordinacionog odbora za pristupanje grada Novog Sada V fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1230 od 11.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 203 od 07.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1229 od 11.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 581 od 17.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1142 od 25.09.2013.


Rešenje o utvrđivanju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se ostvaruju ciljevi definisani lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/13, strana: 1125 od 17.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1142 od 25.09.2013.


Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/13, strana: 1195 od 03.10.2013.


Odluka o finansiranju programa sportskih organizacija po javnom pozivu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 3 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 61 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 1 od 31.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 1 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 74 od 13.09.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 2 od 04.10.2013.


Odluka o odobravanju sredstava subvencije JKP "Gradska groblja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 3 od 04.10.2013.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava u JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 1 od 04.10.2013.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - sekretarijat za komunalne poslove i nadzor u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 6 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 7 od 04.10.2013.


Program obeležavanja 21. oktobra 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 8 od 04.10.2013.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 20 od 22.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 9 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 26 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 6 od 04.10.2013.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 64 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 1 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 3 od 31.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 5 od 04.10.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor konsultantskog tima za pripremu tenderske dokumentacije za realizaciju projekta podzemne garaže

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 12 od 04.10.2013.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 67 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/09, strana: 2 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/10, strana: 53 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/10, strana: 2 od 27.08.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 4 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/11, strana: 1 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 11 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/11, strana: 39 od 16.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 7 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 13 od 04.10.2013.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 13 od 04.10.2013.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 133 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 18 od 04.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju cene karata u javnom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 132 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 19 od 04.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na liniji javnog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 12 od 04.10.2013.


Zaključak o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora između Grada Sirena i Grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 4 od 04.10.2013.


Naredba o sprovođenju mera za stabilizaciju javnih finansija grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/13, strana: 532 od 22.10.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Aradac, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 477 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenta, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 510 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 486 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 482 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 490 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Lazarevo, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 495 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Melenci, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 500 od 20.09.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Perlez, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 505 od 20.09.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 23/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/13, strana: 383 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 516 od 20.09.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 23/13)

July 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/08, strana: 37 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 285 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/10, strana: 143 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 62 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/13, strana: 383 od 25.07.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 469 od 20.09.2013.


Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja grada Zrenjanina za period od 2014. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.


Odluka o troškovima tehničkog pregleda objekata

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 5 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 515 od 20.09.2013.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina i opštine Leposavić

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 518 od 20.09.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih preduzeća u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 518 od 20.09.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 519 od 20.09.2013.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 281 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 415 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 523 od 20.09.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za komasaciju katastarske opštine Botoš

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 523 od 20.09.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 378 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 524 od 20.09.2013.


Zaključak o donošenju Plana i programa rada zimske službe za lokalne - opštinske puteve i ulice za grad Zrenjanin za 2013/2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/13, strana: 530 od 15.10.2013.


Zaključak o imenovanju poverenika i zamenika poverenika za vanredne situacije u naseljenim mestima - mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 531 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/13, strana: 527 od 15.10.2013.


Zaključak o imenovanju poverenika i zamenika poverenika za vanredne situacije u naseljenim mestima - mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/13, strana: 527 od 15.10.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zbrinjavanje i evakuaciju ugroženog stanovništva na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/13, strana: 529 od 15.10.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zbrinjavanje i evakuaciju ugroženog stanovništva na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 258 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/13, strana: 529 od 15.10.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima zimske službe na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/13, strana: 529 od 15.10.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima zimske službe za teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 258 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/13, strana: 592 od 15.10.2013.


Zaključak o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 457 od 20.09.2013.


Javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 29/13, strana: 1 od 09.10.2013.


Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 28/13, strana: 1 od 04.10.2013.


Odluka o budžetu Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 5 od 04.10.2013.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 2 od 04.10.2013.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za sanaciju i rekultivaciju gradske deponije i izgradnju postrojenja za upravljanje otpadom u funkciji regionalnog sistema upravljanja otpadom u Subotici na lokaciji M.Z. Aleksandrovo

"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 9 od 17.10.2013.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 24 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/11, strana: 91 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 1 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 91 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 81 od 04.10.2013.


Odluka o podržavanju transformacije privrednog društva "Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva - Subotica" d.o.o. Subotica u regionalnu razvojnu agenciju

"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 35 od 17.10.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - Javnog poduzeća "Radio Subotica" Subotica - Szabadkai Radio Kozvallalat Szabadka

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 65 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 37 od 17.10.2013.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 12 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 35 od 17.10.2013.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 19/10, strana: 106 od 15.06.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.


Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 33/11, strana: 73 od 16.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 36 od 17.10.2013.


Pravilnik o participaciji putnih troškova učenicima srednjih škola

"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 37 od 17.10.2013.


Pravilnik o participiranju putnih troškova učenika srednjih škola

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 1/06, strana: 1 od 06.01.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/06, strana: 2 od 20.02.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/07, strana: 2 od 06.08.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 37 od 17.10.2013.


Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2013. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 28/13, strana: 3 od 04.10.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke upravnih odbora javnih preduzeća u Subotici o izmeni uslova zaduženja po osnovu jemstva

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 74 od 04.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 40 od 17.10.2013.


Rešenje o davanju mišljenja o opravdanosti proširenja područja Slobodne zone "Subotica" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 73 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje Aneksa Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez naknade

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 73 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene odnošenja i deponovanja otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 47/12, strana: 10 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 75 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 76 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 47/12, strana: 1 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 76 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 78 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 47/12, strana: 3 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 78 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga odnošenja i deponovanja otpada

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 76 od 04.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ustanove kulture ART BIOSKOP "Aleksandar Lifka" Subotica - Lifka Sandor ART MOZI Szabadka - ART KINO "Aleksandar Lifka" Subotica - Kultureinrichtung ART KINO Alexander Lifka Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 40 od 17.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica - Naša radost Iskolaskor Elotti Intezmeny Szabadka - Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 39 od 17.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Jovana Mikića od Majšanskog puta do Kosovske ulice u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 1 od 04.10.2013.


Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Subotice u 2013. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 81 od 04.10.2013.


Rešenje o nastavku rekonstrukcije, restauracije i dogradnje zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepsinhaz" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 1 od 17.10.2013.


Rešenje o obrazovanju Odbora za bezbednost

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 4 od 04.10.2013.


Rešenje o postavljenju Gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 79 od 04.10.2013.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2013. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 5 od 04.10.2013.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)