POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Novembar 2014

Pravilnik o metrološkim uslovima za - etilometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/14 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 42/91, strana: 679 od 07.06.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 82/90, strana: 2295 od 21.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 15 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Pravilnik o službenom odelu saveznog inspektora za železnički saobraćaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 129/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 28/01, strana: 1 od 15.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 28 od 27.11.2014.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 37 od 14.11.2014.


Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 12/98, strana: 25 od 06.03.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/02, strana: 13 od 03.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 128/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 11/78, strana: 283
"Službeni list SFRJ", broj 64/89, strana: 1589 od 20.10.1989.
"Službeni list SRJ", broj 42/92, strana: 731 od 30.10.1992.
"Službeni list SRJ", broj 24/94, strana: 297 od 18.03.1994.
"Službeni list SRJ", broj 28/96, strana: 5 od 21.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 22 od 26.11.2014.


Drugi amandman na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT), sa Zakonom o potvrđivanju

PAŽNJA - videti Ugovor i Amandman I ("Sl. glasnik RS", br. 90/09)
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 11 od 26.11.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 91 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 34 od 15.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 8 od 04.11.2014.


Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


Izveštaji o ukupnim rezultatima izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina (albanska i bošnjačka)

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 3 od 04.11.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 2 od 26.11.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra, Odluke

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 2 od 14.11.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 2 od 21.11.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, odluke, obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 2 od 04.11.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 27 od 05.11.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima na dužnost, razrešenjima i prestanku rada na dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 14 od 27.11.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima, nastavku rada na položaju i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 20 od 21.11.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 16 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 36 od 21.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 59 od 19.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 54 od 21.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 60 od 19.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 52 od 27.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 43 od 07.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 43 od 07.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 54 od 21.11.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 54 od 21.11.2014.


Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva ekonomije Republike Jermenije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/14, strana: 2 od 20.11.2014.


Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/14, strana: 1 od 20.11.2014.


Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/14, strana: 2 od 20.11.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/14, strana: 3 od 20.11.2014.


Obaveštenje o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 63 od 26.11.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 3 od 07.11.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 8 od 27.11.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 14 od 07.11.2014.


Odluka o imenovanju predsednika i potpredsednika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.


Odluka o izboru javnih tužilaca za Apelaciona javna tužilaštva

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 27 od 26.11.2014.


Odluka o izboru predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 27 od 26.11.2014.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 27 od 26.11.2014.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 28 od 26.11.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju DP "Mataruška i Bogutovačka Banja", Mataruška Banja

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 12 od 27.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Mali Beograd - Veliki rit II u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1267 od 01.11.2014.


Odluka o izveštavanju banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 153 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 36 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 13 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


Odluka o izveštavanju banaka

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 70 od 14.11.2014.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 143 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 70 od 14.11.2014.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 26 od 05.11.2014.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog odbora za investicije

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 14 od 07.11.2014.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 19 od 21.11.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje restrukturiranja i reorganizacije Srpske banke a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 14 od 07.11.2014.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 129/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 4 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 8 od 27.11.2014.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 8 od 27.11.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 7 od 31.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 15 od 07.11.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 57 od 19.11.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Lučani

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 7 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 6 od 14.11.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 6 od 14.11.2014.


Odluka o uređenju Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

"Službeni glasnik RS", broj 26/09, strana: 11 od 14.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 20 od 21.11.2014.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima (Prečišćen tekst - sa 124/14)

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 20 od 12.11.2014.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za skloništa sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 9 od 27.11.2014.


Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 43 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 75 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.


Odluka o usvajanju Pravila o radu tržišta električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 234 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 35 od 04.11.2014.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.


Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 12 od 21.11.2014.


Odluka o utvrđivanju kuće građevinara Karla Knola u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 15 od 07.11.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 64/05, strana: 11 od 22.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 89/06, strana: 4 od 14.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 3 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 90/08, strana: 13 od 03.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 19 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 10 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 10 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 10 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 14 od 27.11.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Palas" u Vrnjačkoj Banji za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 16 od 07.11.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa78/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 104 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.


Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 59 od 19.11.2014.


Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 59 od 19.11.2014.


Odluka Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 58 od 19.11.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 10 od 04.11.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-5636/2011

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 35 od 27.11.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-6596/2011

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 13 od 12.11.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1483/2011

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 32 od 07.11.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-38/2013, IUo-335/2013, IUz-361/2012, IUo-233/2013

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 50 od 19.11.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 2 od 19.11.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 11 od 14.11.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 4 od 07.11.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 3 od 04.11.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 4 od 26.11.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 4 od 21.11.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 2 od 27.11.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 34 od 26.11.2014.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu pribavljanja podataka koje Agenciji za privredne registre dostavljaju drugi nadležni organi i davanju podataka i mišljenja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i drugih usluga koje Agencija za privredne registre pruža u postupku vođenja Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 127/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/10, strana: 16 od 15.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 44 od 21.11.2014.


Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja (Sa PRILOGOM: OBRASCI sa posebnim aplikacijama Agencije – Prilozi 1. – 3. – Zahtevi za registraciju, objavljivanje i izmenu finansijskog izveštaja)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 127/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/10, strana: 13 od 15.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 147 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 44 od 21.11.2014.


Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

PAŽNJA - primenjuje se od 13. februara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 17 od 19.11.2014.


Pravilnik o etilometrima

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Pravilnik o izgledu službene legitimacije inspektora bezbednosti i plovidbe

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 129 od 27.11.2014.


Pravilnik o izgledu službene legitimacije inspektora bezbednosti plovidbe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 129/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 27 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 30 od 27.11.2014.


Pravilnik o izgledu, sadržini i korišćenju službenog odela i službene legitimacije inspektora za državne puteve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 129/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 19 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 25 od 27.11.2014.


Pravilnik o izgledu, sadržini i korišćenju službenog odela i službene legitimacije republičkog inspektora za državne puteve

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 25 od 27.11.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 5 od 28.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 152 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 67 od 11.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PAŽNJA - primenjuju se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - etilometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 124/14 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 42/91, strana: 679 od 07.06.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 139 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/12, strana: 5 od 18.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 50 od 19.11.2014.


Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 34 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 49 od 19.11.2014.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 82/90, strana: 2295 od 21.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 15 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vanrednim događajima

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 34 od 14.11.2014.


Pravilnik o načinu vođenja i upisu u evidenciju predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 11 od 19.11.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 290 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 13/14, strana: 4 od 04.11.2014.


Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 36 od 21.11.2014.


Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog i građevinskog inspektora i vrsti opreme koju koristi inspektor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 129/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 86/09, strana: 42 od 21.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 32 od 27.11.2014.


Pravilnik o obrascu sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 20 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 10 od 12.11.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije urbanističkog i građevinskog inspektora i vrsti opreme koju koristi inspektor

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 32 od 27.11.2014.


Pravilnik o obrascu ugovora o pristupanju aukcijskoj platformi

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 30 od 26.11.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 37 od 14.11.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 37 od 14.11.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 20 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 32 od 07.11.2014.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 5 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 46 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 47 od 19.11.2014.


Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 127/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 96 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 36 od 21.11.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji pripadnika službe za obezbeđenje uprave za izvršenje zavodskih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/14 - ZAMENJEN OVIM
"Službeni glasnik RS", broj 70/01, strana: 14 od 13.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.


Pravilnik o službenom odelu i obrascu službene legitimacije republičkog inspektora za železnički saobraćaj

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 28 od 27.11.2014.


Pravilnik o službenom odelu saveznog inspektora za železnički saobraćaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 129/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 28/01, strana: 1 od 15.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 28 od 27.11.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 37 od 14.11.2014.


Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 18 od 19.11.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenja Registra finansijskih izveštaja

PAŽNJA - stupa na snagu 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 44 od 21.11.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 43/06, strana: 9 od 23.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 46 od 19.11.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.


Pravilnik o uslovima za izdavanje potvrde za postavljanje objekata, instalacija ili uređaja koji emituju ili reflektuju radio-zračenje

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 39 od 07.11.2014.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 16 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 22 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 40 od 19.11.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 40 od 19.11.2014.


Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 164 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 42 od 07.11.2014.


Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 35 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 34 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 32 od 04.11.2014.


Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 28 od 05.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 32 od 26.11.2014.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Prosvetni glasnik", broj 13/14, strana: 1 od 04.11.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41694/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 36 od 27.11.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 53736/08, 53737/08, 14271/11, 17124/11, 24452/11 i 36515/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 44 od 27.11.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 18 od 12.11.2014.


Regionalni dogovor o radiokomunikacijskoj službi na unutrašnjim plovnim putevima (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 25 od 26.11.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 36 od 07.11.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 18 od 24.10.2014.


Rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 3 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 6 od 07.11.2014.


Rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 3 od 07.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 87 od 14.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kosovska Mitrovica)

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 53 od 21.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Novi Sad, Nova Crnja)

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 30 od 05.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Velika Plana)

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 18 od 12.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Vranje, Beočin)

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 35 od 26.11.2014.


Rešenja o prestanku i imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 29 od 26.11.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanski proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 34 od 26.11.2014.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 10 od 19.11.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 21 od 27.11.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1307 od 17.11.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 29 od 05.11.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 23 od 27.11.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 6 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 10 od 19.11.2014.


Rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalnih organizacija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 34 od 26.11.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 28 od 05.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijske izveštaje Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 23 od 27.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 9 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 9 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 30 od 26.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 10 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 27 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 9 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 5 od 04.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Privrednog društva "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 5 od 04.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja privrednog društva "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 5 od 04.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 6 od 04.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Ragbi 13 federaciji Srbije za organizovanje "Prvenstva Evrope u ragbiju 9" 2015. godine u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 29 od 05.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza sportskih ribolovaca Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva u sportskom ribolovu za juniore i kadete 2015. godine u Smederevu

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 29 od 05.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Konsolidovani finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 35 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Konsolidovani finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 8 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd i Javnog preduzeća "Putevi Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 35 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje "Službeni glasnik RS", visini pretplate na "Službeni glasnik RS" i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 7 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga u Javnom preduzeću "Skijališta Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 27 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 28 od 05.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" za poslovnu 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 8 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Arilje, Republika Srbija i grada Koprivnice, Republika Hrvatska

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 29 od 26.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena Finansijskog plana Agencije za privatizaciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 23 od 27.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za bezbednost saobraćaja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna godišnjeg programa rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 8 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 8 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 27 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Fondu za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 22 od 27.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 6 od 04.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 5 od 04.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 9 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 29 od 26.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Srbijagas", Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 22 od 27.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Transnafta" Pančevo za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 9 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada i finansijskog plana Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 36 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 36 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Programe aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 30 od 26.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 27 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 24 od 14.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za stavljanje u promet fiskalne kase

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 23 od 12.11.2014.


Rešenje o imenovanju direktora

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Mladenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 42 od 07.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Efikasno upravljanje imovinom - temelj lokalnog ekonomskog razvoja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 2 od 06.11.2014.


Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 58 od 19.11.2014.


Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 26 od 07.11.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 7 od 19.11.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 58 od 19.11.2014.


Rešenje o ukidanju Odluka Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini od 22. januara i 26. marta 1945. godine

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 26 od 05.11.2014.


Rešenje o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 36 od 07.11.2014.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 26 od 07.11.2014.


Rešenje o usvajanju zahteva Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 24 od 14.11.2014.


Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu Evropske unije "Carina 2020"

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 14 od 26.11.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 5 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 63 od 26.11.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 13 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/14, strana: 3 od 20.11.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 12 od 26.11.2014.


Statut Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 83 od 14.11.2014.


Statut Republičke agencije za elektronske komunikacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/10, strana: 230 od 23.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 83 od 14.11.2014.


Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 17 od 07.11.2014.


Ugovor između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 1 od 26.11.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 3 od 14.11.2014.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 64 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 88 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 14 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 44 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 182 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 53 od 21.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 858/2014 od 4. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 18 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 859/2014 od 5. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 19 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 860/2014 od 5. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 20 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 873/2014 od 8. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 21 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 874/2014 od 8. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 23 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 875/2014 od 8. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 25 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 876/2014 od 8. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 26 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 877/2014 od 8. avgusta 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 28 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 972/2014 od 11. septembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 30 od 04.11.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 973/2014 od 11. septembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 31 od 04.11.2014.


Uredba o Metodologiji vrednovanja elemenata za određivanje naknada za korišćenje železničke infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 10 od 07.11.2014.


Uredba o Metodologiji vrednovanja elemenata za utvrđivanje visine naknade za korišćenje železničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 122/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 3 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 10 od 07.11.2014.


Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 12 od 05.11.2014.


Uredba o određivanju cena toplotne energije

PAŽNJA - primenjuje se do 1. maja 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 4 od 14.11.2014.


Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji obavljaju delatnost u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 3 od 14.11.2014.


Uredba o privremenom finansiranju javnih servisa

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 3 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 5 od 14.11.2014.


Uredba o proglašenju specijalnog rezervata prirode "Ritovi donjeg Potisja"

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 4 od 05.11.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 133 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 28 od 26.11.2014.


Uredba o strateškom partnerstvu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 3 od 27.11.2014.


Uredba o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 6 od 07.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 5 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 7 od 27.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 3 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 7 od 27.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 10 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 5 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 7 od 27.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 5 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 3 od 22.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 6 od 27.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd-Niš

"Službeni glasnik RS", broj 69/03, strana: 54 od 07.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 12 od 05.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Makedonije

"Službeni glasnik RS", broj 77/02, strana: 8 od 17.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 59/06, strana: 4 od 11.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 3 od 21.11.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene dela industrijske zone sektora severoistok u Smederevu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 128/14 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 68/10, strana: 3 od 21.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 28 od 26.11.2014.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/14 - 1. januara 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 7 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 3 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 4 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 7 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 38 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.


Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.


Zaključak o određivanju "Palate Srbija" kao zvaničnog mesta održavanja Samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 30 od 05.11.2014.


Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 12/98, strana: 25 od 06.03.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/02, strana: 13 od 03.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Zakon o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/14 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 14/81, strana: 1073 od 14.03.1981.
"Službeni glasnik SRS", broj 24/85, strana: 1357 od 06.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 44/91, strana: 1734 od 25.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 18 od 26.11.2014.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.


Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 3 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 10 od 10.11.2014.


Zakon o javnom beležništvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.


Zakon o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.


Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 128/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 11/78, strana: 283
"Službeni list SFRJ", broj 64/89, strana: 1589 od 20.10.1989.
"Službeni list SRJ", broj 42/92, strana: 731 od 30.10.1992.
"Službeni list SRJ", broj 24/94, strana: 297 od 18.03.1994.
"Službeni list SRJ", broj 28/96, strana: 5 od 21.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 22 od 26.11.2014.


Zakon o zapošljavanju stranaca

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 22 od 26.11.2014.


Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 6 od 26.11.2014.


Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 128/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 105 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 20 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 6 od 26.11.2014.


Zakon o zaštiti uzbunjivača

PAŽNJA - primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu 
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 6 od 26.11.2014.


Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.


Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 53 od 19.11.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1710 od 29.10.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1707 od 29.10.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1729 od 06.11.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije APV za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1731 od 06.11.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije APV za finansiranje projekata u oblasti turizma

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1731 od 06.11.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u APV

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1733 od 06.11.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1733 od 06.11.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1732 od 06.11.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2014. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1714 od 29.10.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1734 od 06.11.2014.


Javni konkurs za podnošenje predloga za dodelu nagrade "Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1705 od 29.10.2014.


Javni konkurs za predlaganje kandidata za godišnju nagradu "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1705 od 29.10.2014.


Javni konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1735 od 06.11.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u APV

"Službeni list APV", broj 47/14, strana: 1744 od 12.11.2014.


Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1735 od 06.11.2014.


Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1728 od 06.11.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1730 od 06.11.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 29/14, strana: 1400 od 18.07.2014.
"Službeni list APV", broj 30/14, strana: 1411 od 25.07.2014.
"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1760 od 19.11.2014.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1706 od 29.10.2014.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 47/14, strana: 1745 od 12.11.2014.


Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

"Službeni list APV", broj 46/14, strana: 1727 od 06.11.2014.


Konkurs za opremanje škola za srednje obrazovanje i vaspitanje u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1704 od 29.10.2014.


Konkurs za opremanje ustanova učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1703 od 29.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 5 od 20.01.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1724 od 05.11.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1721 od 05.11.2014.


Odluka o postupku prenosa imovine, obaveza i arhive Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 25/13, strana: 822 od 28.06.2013.
"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1699 od 29.10.2014.


Odluke o prestanku mandata poslanicima u Skupštini APV, o prestanku funkcija i izboru i razrešenjima u Pokrajinskoj vladi

"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1719 od 05.11.2014.


Oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1757 od 19.11.2014.


Pokrajinska uredba o korišćenju, održavanju i upravljanju nepokretnim stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1695 od 29.10.2014.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1758 od 19.11.2014.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za škole za srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1697 od 29.10.2014.


Pravilnik o dodeli bužetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1698 od 29.10.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 47/14, strana: 1740 od 12.11.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1753 od 19.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1751 od 19.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1723 od 05.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1696 od 29.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 47/14, strana: 1740 od 12.11.2014.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1703 od 29.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1723 od 05.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić" za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 43/14, strana: 1696 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 47/14, strana: 1739 od 12.11.2014.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1751 od 19.11.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda - za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 127 od 05.03.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1361 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 47/14, strana: 1739 od 12.11.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 864 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1131 od 25.06.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1721 od 05.11.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 12 od 24.10.2014.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 49 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 1 od 31.10.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 21 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 40 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 12 od 07.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 51 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 19 od 24.10.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 24 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 5 od 24.10.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 44 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 37 od 24.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Savski venac u poslovnom imenu tekvondo kluba u osnivanju

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.


Odluka o dodeli isključivog prava JP "Poslovni centar - Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 11 od 24.10.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 105 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 46 od 31.10.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 46 od 31.10.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 5/92, strana: 251 od 31.03.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/94, strana: 373 od 23.09.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/00, strana: 120 od 17.03.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 14 od 24.10.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja uz Južni bulevar, između ulica Maksima Gorkog, Šumatovačke, Đerdapske i Gospodara Vučića, 1. faza razrade Plana detaljne regulacije 9. mesne zajednice na Vračaru za blok između Južnog bulevara i ulica: Vardarske, Marulićeve, Šumatovačke i pešačke staze, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 82/14, strana: 1 od 31.10.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta, deonica od ulice Tošin bunar do čvora Autokomanda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 27 od 24.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Maglajske, Ljutice Bogdana, Šekspirove i Jezdićeve, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 27 od 24.10.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije blokova između ulica: Mis Irbijeve, Dolenjske, Dr Velizara Kosanovića, Pljevaljske i Vojislava Ilića, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 5 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 28 od 24.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 29 od 24.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 6 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 30 od 24.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 5 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 29 od 24.10.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone promera 700 mm - promera 500 mm od postojećeg vodovoda promera 700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda promera 400 mm u ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad.

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 8 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 29 od 24.10.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 48/2012)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 30 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 17 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 19 od 07.11.2014.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u osnovni kapital grada Beograda u kompaniji "Simpo" a.d. Vranje i povezanim privrednim društvima "Kondiva" d.o.o. Bujanovac i "Simpo line" d.o.o. Vranje

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 31 od 24.10.2014.


Odluka o načinu korišćenja i raspolaganja stanovima u državnoj svojini na kojima je korisnik gradska opština Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 6/06, strana: 29 od 12.04.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 8 od 07.11.2014.


Odluka o nagradi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 5/03, strana: 77 od 21.02.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 19 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 1 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/14, strana: 1 od 31.10.2014.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 46 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 1 od 31.10.2014.


Odluka o određivanju organa gradske opštine Obrenovac za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora za javna preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 25 od 24.10.2014.


Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 55/13, strana: 1 od 28.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 29 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 43 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 32 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 12 od 28.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 19 od 07.11.2014.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 14 od 24.10.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za toplifikaciju gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 42 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 14 od 24.10.2014.


Odluka o osnivanju Ustanove za vršenje javne službe u oblasti fizičke kulture Sportsko-rekreativni centar Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 18/05, strana: 11 od 30.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/06, strana: 47 od 14.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 21 od 07.11.2014.


Odluka o podizanju spomenika palim borcima Kolubarske bitke u Županjcu

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 10 od 07.11.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.


Odluka o prihvatanju Predloga Veća gradske opštine Surčin broj III-01-06-150/2014 od 9. oktobra 2014. godine da se pristupi reorganizaciji javnih preduzeća koje je osnovala gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 31 od 24.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 12 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 25 od 24.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 30 od 24.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 30 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 12 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 1 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/14, strana: 2 od 31.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 19 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 15 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 33 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 31 od 24.10.2014.


Odluka o razrešenju funkcije direktora javnog preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP "Pijace i zelenilo Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 15 od 24.10.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP JKP "Gročanski komunalac"

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 14 od 24.10.2014.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.


Odluka o ukidanju prava na naknadu za rad predsednicima saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 11 od 07.11.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka (prečišćen tekst - 39/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 6 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/09, strana: 14 od 25.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 75 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 30 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 6 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 22 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 13 od 24.10.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 8 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 12 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 3 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 23 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja "Jugokoncert" - ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 32 od 24.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa78/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 104 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluke o dodelama nagrada i priznanja u GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 6 od 07.11.2014.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 8 od 07.11.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 4 od 07.11.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 18 od 24.10.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Crne međe, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 79/14, strana: 34 od 24.10.2014.


Plan detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji uz reku Kolubaru, gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 79/14, strana: 22 od 24.10.2014.


Plan detaljne regulacije za saobraćajni potez Unutrašnjeg magistralnog poluprstena od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta, deonica od ulice Tošin bunar do saobraćajnog čvora "Autokomanda"

"Službeni list grada Beograda", broj 30/07, strana: 1 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/10, strana: 22 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/11, strana: 67 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 27 od 24.10.2014.


Plan generalne regulacije Sportsko-rekreativnog centra "Košutnjak"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u septembru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 60 od 24.10.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 17 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 13 od 24.10.2014.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 45 od 24.10.2014.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

PRESTAJU DA VAŽE - sa 78/14 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 49 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 47 od 24.10.2014.


Pravilnik o načinu pripreme i dostavljanja materijala predsedniku i Skupštini gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 26 od 24.10.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/14, strana: 1 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/14, strana: 3 od 31.10.2014.


Rešenja o imenovanjim i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 5 od 07.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 48 od 24.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 16 od 24.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 10 od 07.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 28 od 24.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 50 od 24.10.2014.


Rešenja o izboru i imenovanju (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 8 od 07.11.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 21 od 07.11.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 82/14, strana: 50 od 31.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj JP za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 11 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 82/14, strana: 50 od 31.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 48 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JP "Toplifikacija" za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 11 od 07.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za fizičku kulturu, sportsko-rekreativni centar "Tašmajdan"

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 47 od 24.10.2014.


Rešenje o dodeli naziva mostu preko Dunava na poziciji Zemun - Borča u okviru saobraćajnice Severna tangenta

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 47 od 24.10.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od planirane TS 110/10 kV "Autokomanda" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Voždovac i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 2 od 24.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TC 110/35 kV "Toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 88/14, strana: 2 od 28.11.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone promera 700 mm - 500 mm od postojećeg vodovoda promera 700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda promera 400 mm u ulici Vuka Karadžića, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije železničke infrastrukture u Makišu, GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 3 od 24.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 88/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Statut gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 8 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 37 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 33 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 11 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 13 od 24.10.2014.


Strategija za uvođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Uputstvo o postupanju prilikom rangiranja prioritetnih projekata unapređenja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i energije

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 1 od 07.11.2014.


Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1197 od 01.11.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1141 od 24.10.2014.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1105 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1306 od 17.11.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1273 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1271 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1270 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1265 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela novog centra južno od Futoške ulice u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1260 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Kineske četvrti sa Češkim magacinom u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1263 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije opštegradskog centra uz Institutski put u Sremskoj Kamenici, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1262 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora oko Mornarske ulice u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1257 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora Sportskog i poslovnog centra "Vojvodina" u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1268 od 01.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Šumske ulice u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1258 od 01.11.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1140 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1306 od 17.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 171 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1172 od 31.10.2014.


Odluka o Programu tekućih subvencija za Javno komunalno preduzeće za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1171 od 31.10.2014.


Odluka o sredstvima za realizaciju programa rešavanja viška zaposlenih u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1169 od 31.10.2014.


Odluka o utvrđivanju cena usluga Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 60/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/09, strana: 1440 od 19.11.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1314 od 17.11.2014.


Odluka o utvrđivanju cena usluga Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1314 od 17.11.2014.


Oglasi Gradske uprave za zajedničke poslove za prijem u radni odnos

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/14, strana: 1297 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1325 od 17.11.2014.


Plan detaljne regulacije dela radne zone u Kaću

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1236 od 01.11.2014.


Plan detaljne regulacije radne zone severno od železničke pruge u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1248 od 01.11.2014.


Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1149 od 31.10.2014.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Čenej

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1204 od 01.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1324 od 17.11.2014.


Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim parkiralištima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/11, strana: 1 od 11.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 154 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1674 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 449 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1190 od 31.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1105 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/14, strana: 1331 od 24.11.2014.


Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 291 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1133 od 23.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 98 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1129 od 23.10.2014.


Program korišćenja sredstava stambenog fonda u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 169 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1175 od 31.10.2014.


Program tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1129 od 23.10.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/14, strana: 1333 od 24.11.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1308 od 17.11.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1141 od 24.10.2014.


Rešenja o davanju naziva ulicama (Novi Sad, Veternik, Sremska Kamenica, Rumenka)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1176 od 31.10.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama programa poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1173 od 31.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1137 od 24.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/14, strana: 1331 od 24.11.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1179 od 31.10.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1308 od 17.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o broju i strukturi izvršilaca za realizaciju predškolskog programa Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za period od 1. septembra 2014. do 31. decembra 2014. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1134 od 23.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na planirana materijalna sredstva za ostvarivanje predškolskog programa Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za period od 1. septembra 2014. godine do 31. avgusta 2015. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1175 od 31.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o utvrđivanju cena usluga JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1314 od 17.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1307 od 17.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zimske službe za period od 15. novembra 2014. godine do 15. marta 2015. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1139 od 24.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti šefu Službe za zajedničke poslove za raspoređivanje zaposlenog na radno mesto šefa odseka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/14, strana: 1333 od 24.11.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1178 od 31.10.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Operativnog štaba Zimske službe za 2014/2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1138 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1324 od 17.11.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za pripremu odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1139 od 24.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1178 od 31.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 589 od 17.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/14, strana: 1145 od 30.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2014/2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1138 od 24.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za ispitivanje postojanja zloupotrebe korišćenja službenih vozila u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 976 od 16.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1179 od 31.10.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 59 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1082 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1299 od 17.11.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 271 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1092 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/14, strana: 1327 od 24.11.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 63 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1087 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1130 od 23.10.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1075 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1325 od 17.11.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/14, strana: 1145 od 30.10.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za zdravlje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1133 od 23.10.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1134 od 23.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 41 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1052 od 18.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/14, strana: 1332 od 24.11.2014.


Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Statuta o izmeni i dopuni Statuta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/14, strana: 3 od 31.10.2014.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 1 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 6 od 17.11.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 12 od 28.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Direkcija za urbanizam - Kragujevac" za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 63 od 17.11.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 62 od 17.11.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Gradskom odboru Demokratske stranke Srbije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/14, strana: 1 od 20.11.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 1 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 11 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 41 od 17.11.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 41 od 17.11.2014.


Odluka o Gradskom veću (prečišćen tekst - sa 7/12)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/12, strana: 17 od 01.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 26 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 44 od 17.11.2014.


Odluka o izboru Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 6 od 28.10.2014.


Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 4 od 28.10.2014.


Odluka o izboru zamenika Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 6 od 28.10.2014.


Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 4 od 28.10.2014.


Odluka o izradi Nacrta Statuta o izmeni i dopuni Statuta grada Kragujevca i sprovođenju javne rasprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/14, strana: 1 od 31.10.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 1 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 53 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 103 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za izbor i razrešenje izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 5 od 28.10.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja u postupku izbora predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 3 od 28.10.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja u postupku razrešenja predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 2 od 28.10.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam - Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 82 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 58 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 71 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 164 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 44 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 103 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 167 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 54 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 57 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 115 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 165 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 82 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 60 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 26 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 39 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 18 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 45 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 106 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 124 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 74 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 59 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 93 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 65 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 59 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 12 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 162 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 20 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 53 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 6 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 1/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 61 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 1 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 36 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 55 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Zelenilo" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 33 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 17 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 62 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 1 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 45 od 17.11.2014.


Odluka o osnivanju Predškolske ustanove "Nada Naumović " Kragujevac (prečišćen tekst - sa 5/2009)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/06, strana: 5 od 10.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 16 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 84 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/10, strana: 95 od 17.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 49 od 17.11.2014.


Odluka o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast društvenih delatnosti i lokalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 1 od 06.11.2014.


Odluka o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast sporta

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1 od 29.10.2014.


Odluka o preuzimanju prava i dužnosti osnivača nad ustanovom Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" u Kragujevcu (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 34 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 9 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 20 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 61 od 17.11.2014.


Odluka o razrešenju Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 5 od 28.10.2014.


Odluka o razrešenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast društvenih delatnosti i lokalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/14, strana: 4 od 31.10.2014.


Odluka o razrešenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast sporta

"Službeni list APV", broj 44/14, strana: 1 od 29.10.2014.


Odluka o razrešenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast zaštite kulturne baštine i uređivanje Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/14, strana: 4 od 31.10.2014.


Odluka o razrešenju predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 3 od 28.10.2014.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 38 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 5 od 17.11.2014.


Odluke o izboru članova Gradskog veća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 7 od 28.10.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 1 od 17.11.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 1 od 28.10.2014.


Prestanak funkcije zameniku predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/14, strana: 3 od 28.10.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 2 od 21.10.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-27/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 225 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 71 od 17.11.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-28/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 224 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 71 od 17.11.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-30/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 223 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 4 od 21.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 63 od 17.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora javnih preduzeća za davanje sredstava obezbeđenja za kreditno zaduženje JKP "Vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 62 od 17.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 63 od 17.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu pravilnosti utvrđivanja prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/14, strana: 1 od 20.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 3 od 06.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašene vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 72 od 17.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 6 od 21.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 47 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 5 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 4 od 21.10.2014.


Smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 70 od 17.11.2014.


Statut grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 37/2012)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/12, strana: 1 od 01.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 4 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/12, strana: 1 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 4 od 17.11.2014.


Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 4 od 06.11.2014.


Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni strukture zaposlenih u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 3 od 21.10.2014.


Zaključak o prihvatanju Plana o III izmeni Plana rada Doma zdravlja Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 61 od 17.11.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 79 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 520 od 17.10.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Bagljaš" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 450 od 17.10.2014.


Odluka o gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 421 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/12, strana: 431 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 25 od 17.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/13, strana: 186 od 22.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 633 od 29.11.2013.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 20 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 515 od 17.10.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 515 od 17.10.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 320 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 631 od 30.10.2014.


Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 450 od 17.10.2014.


Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 77 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 221 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 450 od 17.10.2014.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 86 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 519 od 17.10.2014.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 522 od 17.10.2014.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 325 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 522 od 17.10.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.


Odluka o pravobranilaštvu grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 631 od 30.10.2014.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajedncie "Lukićevo" Lukićevo radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.01.2015. godine do 31.12.20124. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 634 od 30.10.2014.


Odluka o uređenju grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 518 od 17.10.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 534 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.


Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja grada Zrenjanina za period od 2014. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 629 od 30.10.2014.


Odluka o usvajanju Strategije razvoja kulture grada Zrenjanina za period 2014-2022

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 1 od 30.10.2014.


Pravilnik o službenim putovanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/14, strana: 410 od 19.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/14, strana: 555 od 22.10.2014.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Lukićevo" Lukićevo, za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2024. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 632 od 30.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 635 od 30.10.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 540 od 17.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2014/2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 552 od 17.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na JKP "Gradska toplana" na izvornu cenu grejanja za varijabilni deo

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/14, strana: 644 od 27.11.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 414 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 448 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 572 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 539 od 17.10.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stambena pitanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 538 od 17.10.2014.


Rešenje o promeni naziva ulice "Ljubljanska" u ulicu "Stevo Žigon" u Zrenjaninu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - Rešenjem o stavljanju van snage Rešenja
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/13, strana: 648 od 05.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 552 od 17.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju posebnog režima saobraćaja u pešačkoj zoni u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/14, strana: 640 od 27.11.2014.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/14, strana: 639 od 27.11.2014.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 630 od 30.10.2014.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 332 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 529 od 17.10.2014.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 529 od 17.10.2014.


Uputstvo za izdavanje privremenih dozvola za kretanje određenih vozila u pešačkim zonama u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/14, strana: 556 od 29.10.2014.


Zaključak o usvajanju Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Zrenjanina u 2014. godini, sa Programom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/14, strana: 642 od 27.11.2014.


Lokalni akcioni plan za rešavanje pitanja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u gradu Subotici za period 2014-2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 55 od 30.10.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima pravo javne svojine ili pravo korišćenja ima Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 1 od 19.11.2014.


Odluka o dodeli sredstava za finansiranje programa udruženja građana iz oblasti poljoprivrede

"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 13 od 19.11.2014.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za regulaciju pristupnog puta od Tresetišta do atarskog put na k.p. 3402 k.o. Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 8 od 30.10.2014.


Odluka o donošenju Plana postavljanja oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 4 od 19.11.2014.


Odluka o donošenju Plana postavljanja oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji grada Subotice, sa Planom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 19/10, strana: 94 od 15.06.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 4 od 19.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za delove blokova 16.5 i 17.2 severno od Segedinskog puta u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 21 od 30.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za regulaciju ulice na k.p. br. 2578, 2574/2 i 2585 k.o. Bikovo u naselju Gabrić, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 19 od 30.10.2014.


Odluka o kućnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.


Odluka o oslobađanju dela obaveza plaćanja komunalnih usluga za ratne vojne invalide, porodice palih boraca i članove porodica umrlih ratnih vojnih invalida koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - Pravilnikom o subvencionisanju cena komunalnih usluga
"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 5 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 46 od 30.10.2014.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.


Odluka o osnivanju ustanove Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica - Kozsegkozi Muemlekvedelmi Intezet Szabatka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica (prečišćen tekst - sa 53/12)

"Službeni list grada Subotice", broj 8/92
"Službeni list grada Subotice", broj 43/02
"Službeni list grada Subotice", broj 52/03
"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 28 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/12, strana: 21 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 50 od 30.10.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog nadmetanja radi izgradnje

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 1 od 30.10.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 30 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 56 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 226 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rešavanje pitanja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u Gradu Subotici za period od 2014-2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 55 od 30.10.2014.


Odluka o usvajanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Bresta u Republici Belorusiji i Grada Subotice u Republici Srbiji

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 50 od 30.10.2014.


Plan detaljne regulacije za regulaciju pristupnog puta Tresetišta do atarskog puta na k.p. br. 3402 K.O. Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 9 od 30.10.2014.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke koji se sprovodi za potrebe gradonačelnika grada Subotice kao naručioca

"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 15 od 19.11.2014.


Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 46 od 30.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Službeni list grada Subotice", broj 1/09, strana: 4 od 11.02.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/09, strana: 117 od 14.07.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/12, strana: 1 od 27.09.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 16 od 10.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 51 od 30.10.2014.


Rešenja o imenovanjima komisija

"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 14 od 19.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na II izmenu Programa održavanja javnih zelenih površina u 2014. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 1 od 30.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu režima saobraćaja u Skadarlijskoj ulici od ulice Josipa Kolumba do ulice Grožđa u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 1 od 10.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove "Naša radost Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 51 od 30.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Finansijskog plana Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 73 od 30.10.2014.


Rešenje o imenovnaju vršioca dužnosti direktora Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 54 od 30.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 42/14, strana: 1 od 25.11.2014.


Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za tarifne kupce

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 35 od 30.10.2014.


Zaključak o prihvatanju informacije o upisu učenika u I razred osnovne i srednje škole u školskoj 2014/2015. godini, sa osvrtom na ukupan broj učenika i odeljenja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 53 od 30.10.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.09.2014. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 8 od 30.10.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)