POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Novembar 2013

Pravilnici o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - zapremine tečnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1500 od 05.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinica hromatskih koordinata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 75/99, strana: 39 od 31.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinica svetlosne jačine, osvetljenosti i luminacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/99, strana: 5 od 22.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - alfa emitera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 52/98, strana: 3 od 16.10.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - beta emitera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 52/98, strana: 2 od 16.10.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - gama emitera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 52/98, strana: 1 od 16.10.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice elektromotorne sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 11/00, strana: 4 od 10.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice kerme u vazduhu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 41/02, strana: 5 od 26.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 1 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice spektralnog koeficijenta propustljivosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 13/00, strana: 6 od 24.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice spektralnog koeficijenta refleksije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 71/00, strana: 8 od 22.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u oblasti radijacione termometrije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 40/97, strana: 19 od 01.08.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0 °C do 156,5985 °C

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 47/95, strana: 1 od 20.10.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbednost železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice
"Službeni list SRJ", broj 16/00, strana: 1 od 14.04.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Pravilnik o legitimaciji saveznog inspektora za bezbednost železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 501 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima uređaja za zadavanje sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2187 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - aparata za merenje tvrdoće po Brinelu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 35/87, strana: 896 od 22.05.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - aparata za merenje tvrdoće po Vikersu (od HV5 do HV100)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 35/87, strana: 895 od 22.05.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - časovnike za parkiranje vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 201 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - davače tarifnih impulsa i uklopne časovnike koji se koriste u telefonskom i telegrafskom saobraćaju za postavljene tarife

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 66/84, strana: 1444 od 14.12.1984.
"Službeni list SFRJ", broj 86/87, strana: 2350 od 30.12.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - dinamometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2188 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - elektronske sekundomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 29/83, strana: 906 od 10.06.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 31/83, strana: 958 od 24.06.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - etalonske tegove nazivnih masa od 50 kg do 5000 kg

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 44/88, strana: 1229 od 29.07.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - fokometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 28/89, strana: 741 od 05.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - fotometrijske sijalice sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 191 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - granične planparalelne mere dužine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 72/90, strana: 2137 od 15.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - izotopska merila gustine i vlage

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1453 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - kapilarne viskozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/91, strana: 821 od 17.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - birete od stakla za tečnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 884 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - graduisane merne cilindre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 882 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - graduisane merne pipete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 28/85, strana: 920 od 07.06.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - merne tikvice od stakla, sa jednom mernom crtom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 28/85, strana: 917 od 07.06.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - mikropipete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 886 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila za gasove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 71/88, strana: 1813 od 02.12.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre, vakuummetre i manovakuummetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 30/86, strana: 917 od 30.05.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mašine za merenje površine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 26/85, strana: 860 od 24.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - medicinske injekcione špriceve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 891 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mehaničke merne satove sa vrednošću podeljka skale 0,01 mm i sa mernim hodom do 100 mm

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 11/90, strana: 610 od 02.03.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mehaničke merne satove sa zakretnim mernim pipkom sa podeljkom skale od 0,01 mm do 0,002 mm

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 14/91, strana: 237 od 27.02.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mehaničke sekundomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 89 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - optičke pirometre sa iščezavajućom niti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 44/87, strana: 1100 od 03.07.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - pokazivače maksimuma klase 1,0

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 56/89, strana: 1427 od 22.09.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke brojače - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 22/91, strana: 415 od 29.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke otporne termometre sa negativnim temperaturnim koeficijentom otpornosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 61/91, strana: 942 od 09.08.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila količine gasa sa mernom dijafragmom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 410 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila količine pare sa mernom dijafragmom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 405 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila količine tečnosti sa mernom dijafragmom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 896 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - radijacione pirometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 285 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - radne etalone - vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1499 od 05.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - radne etalone debljine tankih slojeva za pregled merila debljine tankih slojeva magnetnog tipa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/90, strana: 556 od 16.02.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - uklopne časovnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 93 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - viskozimetre sa padajućom kuglicom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 22/91, strana: 418 od 29.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za bimetalne termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 7/00, strana: 6 od 11.02.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za cerijumsulfatne hemijske dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 28/95, strana: 6 od 16.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa kondenzatorskom jonizacionom komorom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 12 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektroencefalografe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/01, strana: 2 od 01.02.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektrokardiografe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/00, strana: 1 od 07.02.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektrooptičke i elektronske daljinomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 46/97, strana: 1 od 11.09.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luksmetre - merila osvetljenosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/99, strana: 5 od 22.01.1999.
"Službeni list SRJ", broj 8/99, strana: 43 od 12.02.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luminansmetre - merila luminacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 28/99, strana: 45 od 17.04.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za higrometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 47/95, strana: 2 od 20.10.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za industrijske radiohromatske film-dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 13 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za lične dozimetre ekvivalentne doze

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 14 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za manometarske termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 59/01, strana: 11 od 02.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za ispitivanje mehaničkih osobina materijala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 3 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila površinske aktivnosti radionuklida emitera alfa-beta i beta-gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 3/03, strana: 1 od 14.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne pretvarače (transmitere) pritiska sa strujnim izlaznim signalom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 23/98, strana: 2 od 08.05.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne satove - komparatore

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 42 od 02.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće metodom utiskivanja igle (tvrdoće po Šoru A i D)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 12/00, strana: 4 od 17.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće po Rokvelu, skale A, B, C, F, G, N i T

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 13/00, strana: 10 od 24.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 19/98, strana: 2 od 10.04.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja mernog opsega od 500 mm do 2000 mm

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 10/99, strana: 4 od 26.02.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za unutrašnja merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 10/99, strana: 7 od 26.02.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za osnovne časovnike u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 44/03, strana: 1 od 10.10.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 45/03, strana: 4 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za otporne termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 9 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za plastične scintilacione brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 11 od 26.07.1996.
"Službeni list SRJ", broj 36/96, strana: 11 od 09.08.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za pomična merila dužine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 9/97, strana: 28 od 28.02.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za silotermometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 15 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za staklene termometre punjene tečnošću, za specijalne namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 19 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za tečne scintilacione brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 38/95, strana: 1 od 18.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za termoparove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 3 od 26.07.1996.
"Službeni list SRJ", broj 40/97, strana: 19 od 01.08.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za pregled regloskopa - radnih etalona farova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 37/00, strana: 11 od 11.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinica vremena i frekvencije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 58/85, strana: 1548 od 01.11.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - apsorbovane doze jonizujućeg zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 43/92, strana: 758 od 06.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - dužine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list FNRJ", broj 5/58, strana: 199
"Službeni list SFRJ", broj 68/90, strana: 2023 od 02.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne kapacitivnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 56/88, strana: 1489 od 23.09.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne otpornosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 19/85, strana: 701 od 19.04.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne snage

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 32/89, strana: 809 od 26.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne snage i sredstava merenja faktora snage u opsegu frekvencije od 45 Hz do 65 Hz

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 73/90, strana: 2149 od 16.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - fluksa i gustine fluksa neutrona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 28/93, strana: 615 od 04.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - jačine magnetnog polja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 67/86, strana: 2018 od 12.12.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - magnetne indukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1463 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - magnetne indukcije u opsegu merenja od 5 x 10 -12 T do 5 x 10 -2 T

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 18/87, strana: 521 od 13.03.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - magnetnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1464 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 398 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/90, strana: 557 od 16.02.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - svetlosnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 206 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 231,928 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 54/94, strana: 764 od 08.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 366,323 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 70/93, strana: 1546 od 05.11.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 419,527 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 69/94, strana: 894 od 16.09.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 961,78 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 2/93, strana: 124 od 15.01.1993.
"Službeni list SRJ", broj 38/97, strana: 19 od 25.07.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - ugla u ravni

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 199 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - zapremine gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 50/85, strana: 1411 od 27.09.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju radne prostorije i oprema za pregled i žigosanje mernih transformatora i radnici u određenim organizacijama udruženog rada u pogledu stručne spreme ako se stavljaju na raspolaganje organu kontrole pri pregledu i žigosanju transformatora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 12/81, strana: 343
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - analizatora gasova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 66/89, strana: 1635 od 27.10.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - areometara i alkoholometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 7/86, strana: 157 od 14.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - auto-cisterni, vagona cisterni i prenosivih cisterni

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 52/86, strana: 1591 od 19.09.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 60/86, strana: 1734 od 07.11.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - buradi, kaca, kanti i balona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 523 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - butirometara za mleko, sir i pavlaku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 7/86, strana: 158 od 14.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - časovnika za parkiranje vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 284 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - digitalnih voltmetara za jednosmerne napone

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 193 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - Doplerovih radara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 87 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - ebuliskopa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 22/91, strana: 417 od 29.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - električnih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - radnih etalona jedinice svetlosne jačine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 26/85, strana: 857 od 24.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - fotometrijskih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 72/87, strana: 1715 od 06.11.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - hronotahografa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 559 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - laboratorijskih merila - staklenih merila zapremine za merenje kolonjske vode i parfimerijskih proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 895 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - laboratorijskih merila zapremine za tečnosti i gasove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 889 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - manometara za merenje krvnog pritiska

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 561 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - manometara, vakuummetara i manovakuummetara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 562 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - medicinskih električnih termometara za kontinuirano merenje temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/90, strana: 834 od 13.04.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - medicinskih električnih termometara za merenje maksimalne temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/90, strana: 834 od 13.04.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - medicinskih injekcionih špriceva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 888 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - merila dužine i ugla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 66/84, strana: 1445 od 14.12.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - merila mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/90, strana: 831 od 13.04.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - plinomera i korektora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 521 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - pokaznih uređaja sprava za merenje tečnih goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 194 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - protočnih merila zapremine tečnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 30/86, strana: 919 od 30.05.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona i merila električnih veličina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 32/89, strana: 810 od 26.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona jedinice magnetne indukcije i merila magnetne indukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 192 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona jedinice magnetnog fluksa i merila magnetnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 11/86, strana: 356 od 07.03.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona vremena i frekvencije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 68/86, strana: 2032 od 19.12.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - rashladnih sudova za mleko (laktofriz), mlekomera i mernih sudova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 30/91, strana: 457 od 26.04.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - taksimetara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 21/86, strana: 607 od 18.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - temperaturnih kompenzatora zapremine za tečna goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/90, strana: 1764 od 21.09.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - ugostiteljskih posuda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 893 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - uklopnih časovnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 86 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - viskozimetra

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 38/86, strana: 1142 od 11.07.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - vlagomera za zrna žitarica i semenke uljarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/86, strana: 116 od 07.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - vodomera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 61/86, strana: 1771 od 14.11.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled bimetalnih termometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 7/00, strana: 7 od 11.02.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled brojila električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/06, strana: 6 od 06.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotoelektričnih luksmetara - merila osvetljenosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 23/00, strana: 13 od 02.06.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotoelektričnih luminansmetara - merila luminancije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 23/00, strana: 12 od 02.06.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotometrijskih sijalica, inkadescentnih, temperature boje 2856 K - merila svetlosne jačine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 22/01, strana: 2 od 18.05.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled higrometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 10 od 17.07.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled manometarskih termometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 59/01, strana: 10 od 02.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled medicinskih (humanih) termometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 2 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled merila sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 18/95, strana: 6 od 07.04.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled osnovnih časovnika u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 44/03, strana: 1 od 10.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled refraktometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 8/02, strana: 4 od 08.02.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled regloskopa - uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 48/00, strana: 11 od 22.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled silotermometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 18 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 1 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled spektrofotometara za upotrebu u medicini, marila spektralnog koeficijenta propustljivosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 8/02, strana: 4 od 08.02.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 11/99, strana: 3 od 05.03.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću, za specijalne namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 17 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled termoparova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 11/99, strana: 4 od 05.03.1999.
"Službeni list SRJ", broj 46/01, strana: 1 od 31.08.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorije za pregled merila toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 29/01, strana: 1 od 22.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za pregled i žigosanje sprava za merenje tečnih goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 2/83, strana: 13 od 14.01.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za vreme rada u smenama železničkih radnika koji neposredno učestvuju u vršenju železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 365
"Službeni list SFRJ", broj 31/81, strana: 840 od 05.06.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 2/82, strana: 49
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 60/98, strana: 8 od 04.12.1998.
"Službeni list SRJ", broj 36/99, strana: 6 od 20.05.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o vraćanju i prihvatanju lica koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak ili boravak na teritoriji druge države, sa Protokolom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 22/04, strana: 10 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 38 od 27.11.2013.


Evropska konvencija o ekstradiciji sa Dodatnim protokolom, Drugim dodatnim protokolom, Trećim dodatnim protokolom i Četvrtim dodatnim protokolom, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 10/01, strana: 24 od 09.11.2001.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 37 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/11, strana: 22 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 7 od 27.11.2013.


Evropski sporazum o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 67 od 27.11.2013.


Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 5 od 06.11.2013.


Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 19 od 15.11.2013.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja o zaključenim ugovorima

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 2 od 18.11.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 2 od 15.11.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 2 od 26.11.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 2 od 08.11.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 2 od 06.11.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 2 od 29.11.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 2 od 22.11.2013.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima u vezi - Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i druga rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 32 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 4 od 26.11.2013.


Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10, strana: 42 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 1 od 27.11.2013.


Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10, strana: 49 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 1 od 27.11.2013.


Krivični zakonik

"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 51 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 171 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 3 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 3 od 27.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (British American Tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 30 od 26.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (British American Tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 133 od 29.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (British American Tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 134 od 29.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Elmag International)

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 54 od 15.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 28 od 20.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI International)

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 103 od 22.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 54 od 15.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 36 od 18.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 35 od 18.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 279 od 08.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 36 od 18.11.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 279 od 08.11.2013.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 97 od 27.11.2013.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 119 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 6 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 125 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 18 od 15.11.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Odluka o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 3 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 5 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 18 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 15 od 20.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Gas - Feromont")

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 53 od 15.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Graditelj" Srbobran)

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 53 od 15.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Loznica-gas")

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 51 od 15.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Polet" Plandište)

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 52 od 15.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Toplana Šabac")

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 52 od 15.11.2013.

 

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 34 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Elgas, Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 32 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Gas, Bečej)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 33 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Gas-Ruma)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 33 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Gradska toplana, Zrenjanin)

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 30 od 26.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Interklima, Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 33 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Beogradske elektrane")

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 52 od 15.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP Čoka)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 34 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Srbijagas")

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 53 od 15.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP Kovin-gas)

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 30 od 26.11.2013.

 

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 103 od 22.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Rodgas, Bačka Topola)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 34 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (SIG as, Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 28 od 20.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Sloga, Kanjiža)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 32 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Sombor-gas)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 32 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Srem-gas)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 33 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Standard, Ada)

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 32 od 18.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Suboticagas)

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 75 od 27.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Vrbas-gas)

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 103 od 22.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, ("Drugi oktobar", Vršac)

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 28 od 20.11.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, (INGAS, Inđija)

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 27 od 20.11.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 47 od 15.11.2013.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 3 od 26.11.2013.


Odluka o imenovanju zamenika člana disciplinske komisije

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 27 od 20.11.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 27 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 3 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 95 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 70 od 27.11.2013.


Odluka o izboru Skupštine Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 92 od 06.11.2013.


Odluka o izboru zamenika Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 68 od 27.11.2013.


Odluka o izdacima za službena putovanja članova Skupštine, organa, komisija i odbora Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 92 od 06.11.2013.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća "Proteinka" na akcije, Sombor

"Službeni glasnik RS", broj 93/08, strana: 6 od 14.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 5 od 06.11.2013.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

"Službeni glasnik RS", broj 57/04, strana: 6 od 25.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/04, strana: 1 od 20.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

"Službeni glasnik RS", broj 11/11, strana: 7 od 22.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 4 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/12, strana: 19 od 04.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 88 od 22.11.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 4 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 5 od 06.11.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance

"Službeni glasnik RS", broj 83/11, strana: 5 od 09.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 4 od 06.11.2013.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za vođenje pregovora i predlaganje mera za unapređenje proizvodnje i distribucije imunoloških lekova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 4 od 06.11.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 207 od 08.11.2013.


Odluka o odobravanju popusta (SIG as, Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 28 od 20.11.2013.


Odluka o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 68 od 27.11.2013.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 99 od 22.11.2013.


Odluka o prestanku funkcije zamenika Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 68 od 27.11.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 128 od 29.11.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 128 od 29.11.2013.


Odluka o raspodeli sredstava po javnom pozivu, objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 33 od 10. aprila 2013. godine, za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava predviđenih Programom mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 17 od 07.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 252 od 08.11.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške razvoju regionalne infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 9 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 253 od 08.11.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške razvoju regionalne infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 252 od 08.11.2013.


Odluka o raspuštanju Skupštine grada Beograda i obrazovanju Privremenog organa grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 3 od 18.11.2013.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Pećinci i obrazovanju Privremenog organa opštine Pećinci

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 5 od 22.11.2013.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 255 od 08.11.2013.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 98/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 52 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 255 od 08.11.2013.


Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 43 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 75 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.


Odluka o utvrđivanju cena pružanja javne usluge u Narodnoj biblioteci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 27 od 26.11.2013.


Odluka o utvrđivanju cena pružanja javne usluge u Narodnoj biblioteci Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 119 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 27 od 26.11.2013.


Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (JUGOROSGAZ)

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 52 od 15.11.2013.


Odluka o utvrđivanju kompleksa "Sokolana" u Staroj radničkoj koloniji u Kragujevcu za prostornu kulturno-istorijsku celinu

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 85 od 22.11.2013.


Odluka o utvrđivanju kompleksa Ibrahim Pašine džamije u Preševu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 87 od 22.11.2013.


Odluka o utvrđivanju kuće za stanovanje i zgrade sa dućanima Nađibe i Halila Esada u Preševu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 88 od 22.11.2013.


Odluka o utvrđivanju Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 3 od 08.11.2013.


Odluka o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 81 od 06.11.2013.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 8 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 4 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 5 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 37 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 5 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 19 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 70 od 27.11.2013.


Odluka o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 207 od 08.11.2013.


Odluke o izboru i prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 98 od 22.11.2013.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 19 od 15.11.2013.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 45 od 15.11.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija, funkcija sudija porotnika i funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 80 od 06.11.2013.


Odluke o razrešenjima i izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 69 od 27.11.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-4472/2010

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 23 od 18.11.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-4169/2011

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 96 od 22.11.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-107/2009, IUo-870/2010, IUo-94/2011

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 21 od 26.11.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-27/2011, Už-5222/2010, Už-5410/2010

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 75 od 06.11.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-68/2013, Už-3231/2013, Už-639/2013, Už-2577/2013, Už-3692/2013, Už-3693/2013

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 258 od 08.11.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-634/2013, Už-635/2013, Už-645/2013, Už-814/2013, Už-878/2013, Už-2444/2013, Už-6534/2013, Už-7139/2013

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 21 od 20.11.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-6918/2013, IUo-1501/2010, Už-138/2011, Už-469/2011

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 123 od 29.11.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 9 od 29.11.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 27 od 06.11.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 10 od 18.11.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 38 od 15.11.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 15 od 26.11.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 13 od 08.11.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 14 od 22.11.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 10 od 26.11.2013.


Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

PAŽNJA - primenjuje se do 31. marta 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 69 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 10 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 202 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 45 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 85 od 06.11.2013.


Poslovnik o radu Ustavnog suda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/08, strana: 33 od 07.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 27/08, strana: 118 od 17.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 76/11, strana: 6 od 12.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 10 od 26.11.2013.


Poslovnik o radu Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 10 od 26.11.2013.


Pravilnici o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - zapremine tečnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1500 od 05.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 40 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 74 od 06.11.2013.


Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

PAŽNJA - deo pravilnika stupa na snagu 1. januara 2014. godine (videti član 48)
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 34 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 21 od 20.11.2013.


Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet

"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 31 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 85 od 06.11.2013.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 18 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinica hromatskih koordinata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 75/99, strana: 39 od 31.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinica svetlosne jačine, osvetljenosti i luminacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/99, strana: 5 od 22.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - alfa emitera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 52/98, strana: 3 od 16.10.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - beta emitera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 52/98, strana: 2 od 16.10.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - gama emitera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 52/98, strana: 1 od 16.10.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice elektromotorne sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 11/00, strana: 4 od 10.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice kerme u vazduhu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 41/02, strana: 5 od 26.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 1 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice spektralnog koeficijenta propustljivosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 13/00, strana: 6 od 24.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice spektralnog koeficijenta refleksije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 71/00, strana: 8 od 22.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u oblasti radijacione termometrije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 40/97, strana: 19 od 01.08.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0 °C do 156,5985 °C

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 47/95, strana: 1 od 20.10.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavaju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. juna 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 16 od 29.11.2013.


Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/13 - 1. juna 2014. godine (osim odredaba koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje smeša, koje prestaju da važe 1. juna 2015, odnosno 1. juna 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 69 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 26/11, strana: 76 od 15.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 16 od 29.11.2013.


Pravilnik o kriterijumima i postupku za premeštaj nosilaca javnotužilačke funkcije u drugo javno tužilaštvo u slučaju ukidanja javnog tužilaštva ili smanjenja broja zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 129 od 29.11.2013.


Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 20 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 9 od 26.11.2013.


Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 9 od 26.11.2013.


Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbednost železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice
"Službeni list SRJ", broj 16/00, strana: 1 od 14.04.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Pravilnik o kriterijumima za premeštaj sudije u drugi sud u slučaju ukidanja pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 128 od 29.11.2013.


Pravilnik o legitimaciji saveznog inspektora za bezbednost železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 501 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 204 od 04.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 66 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 26 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 27 od 18.11.2013.


Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma kestenove ose Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu, načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 254 od 08.11.2013.


Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnih organizama, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 19 od 20.11.2013.


Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 15 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 38 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 17 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima uređaja za zadavanje sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2187 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - aparata za merenje tvrdoće po Brinelu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 35/87, strana: 896 od 22.05.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - aparata za merenje tvrdoće po Vikersu (od HV5 do HV100)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 35/87, strana: 895 od 22.05.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - časovnike za parkiranje vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 201 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - davače tarifnih impulsa i uklopne časovnike koji se koriste u telefonskom i telegrafskom saobraćaju za postavljene tarife

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 66/84, strana: 1444 od 14.12.1984.
"Službeni list SFRJ", broj 86/87, strana: 2350 od 30.12.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - dinamometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2188 od 23.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - elektronske sekundomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 29/83, strana: 906 od 10.06.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 31/83, strana: 958 od 24.06.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - etalonske tegove nazivnih masa od 50 kg do 5000 kg

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 44/88, strana: 1229 od 29.07.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - fokometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 28/89, strana: 741 od 05.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - fotometrijske sijalice sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 191 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - granične planparalelne mere dužine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 72/90, strana: 2137 od 15.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - izotopska merila gustine i vlage

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1453 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - kapilarne viskozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/91, strana: 821 od 17.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - birete od stakla za tečnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 884 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - graduisane merne cilindre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 882 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - graduisane merne pipete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 28/85, strana: 920 od 07.06.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - merne tikvice od stakla, sa jednom mernom crtom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 28/85, strana: 917 od 07.06.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila - mikropipete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 886 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laboratorijska merila za gasove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 71/88, strana: 1813 od 02.12.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre, vakuummetre i manovakuummetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 30/86, strana: 917 od 30.05.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mašine za merenje površine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 26/85, strana: 860 od 24.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - medicinske injekcione špriceve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 891 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mehaničke merne satove sa vrednošću podeljka skale 0,01 mm i sa mernim hodom do 100 mm

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 11/90, strana: 610 od 02.03.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mehaničke merne satove sa zakretnim mernim pipkom sa podeljkom skale od 0,01 mm do 0,002 mm

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 14/91, strana: 237 od 27.02.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mehaničke sekundomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 89 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - optičke pirometre sa iščezavajućom niti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 44/87, strana: 1100 od 03.07.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - pokazivače maksimuma klase 1,0

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 56/89, strana: 1427 od 22.09.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke brojače - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 22/91, strana: 415 od 29.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke otporne termometre sa negativnim temperaturnim koeficijentom otpornosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 61/91, strana: 942 od 09.08.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila količine gasa sa mernom dijafragmom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 410 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila količine pare sa mernom dijafragmom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 405 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila količine tečnosti sa mernom dijafragmom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 896 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - radijacione pirometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 285 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - radne etalone - vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1499 od 05.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - radne etalone debljine tankih slojeva za pregled merila debljine tankih slojeva magnetnog tipa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/90, strana: 556 od 16.02.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - uklopne časovnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 93 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - viskozimetre sa padajućom kuglicom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 22/91, strana: 418 od 29.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za bimetalne termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 7/00, strana: 6 od 11.02.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za cerijumsulfatne hemijske dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 28/95, strana: 6 od 16.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa kondenzatorskom jonizacionom komorom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 12 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektroencefalografe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/01, strana: 2 od 01.02.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektrokardiografe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/00, strana: 1 od 07.02.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektrooptičke i elektronske daljinomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 46/97, strana: 1 od 11.09.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luksmetre - merila osvetljenosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 5/99, strana: 5 od 22.01.1999.
"Službeni list SRJ", broj 8/99, strana: 43 od 12.02.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luminansmetre - merila luminacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 28/99, strana: 45 od 17.04.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za higrometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 47/95, strana: 2 od 20.10.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za industrijske radiohromatske film-dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 13 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za lične dozimetre ekvivalentne doze

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 14 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za manometarske termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 59/01, strana: 11 od 02.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za ispitivanje mehaničkih osobina materijala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 3 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila površinske aktivnosti radionuklida emitera alfa-beta i beta-gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 3/03, strana: 1 od 14.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne pretvarače (transmitere) pritiska sa strujnim izlaznim signalom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 23/98, strana: 2 od 08.05.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne satove - komparatore

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 42 od 02.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće metodom utiskivanja igle (tvrdoće po Šoru A i D)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 12/00, strana: 4 od 17.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće po Rokvelu, skale A, B, C, F, G, N i T

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 13/00, strana: 10 od 24.03.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 19/98, strana: 2 od 10.04.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja mernog opsega od 500 mm do 2000 mm

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 10/99, strana: 4 od 26.02.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za unutrašnja merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 10/99, strana: 7 od 26.02.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za osnovne časovnike u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 44/03, strana: 1 od 10.10.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 45/03, strana: 4 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za otporne termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 9 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za plastične scintilacione brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 11 od 26.07.1996.
"Službeni list SRJ", broj 36/96, strana: 11 od 09.08.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za pomična merila dužine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 9/97, strana: 28 od 28.02.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za silotermometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 15 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za staklene termometre punjene tečnošću, za specijalne namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 19 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za tečne scintilacione brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 38/95, strana: 1 od 18.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za termoparove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 3 od 26.07.1996.
"Službeni list SRJ", broj 40/97, strana: 19 od 01.08.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za pregled regloskopa - radnih etalona farova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 37/00, strana: 11 od 11.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 7 od 26.11.2013.


Pravilnik o načinu izrade, izdavanja i dostavljanja vanrednih meteoroloških i hidroloških informacija i upozorenja

"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 7 od 01.11.2013.


Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 166 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 69 od 06.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinica vremena i frekvencije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 58/85, strana: 1548 od 01.11.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - apsorbovane doze jonizujućeg zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 43/92, strana: 758 od 06.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - dužine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list FNRJ", broj 5/58, strana: 199
"Službeni list SFRJ", broj 68/90, strana: 2023 od 02.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne kapacitivnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 56/88, strana: 1489 od 23.09.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne otpornosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 19/85, strana: 701 od 19.04.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne snage

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 32/89, strana: 809 od 26.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - električne snage i sredstava merenja faktora snage u opsegu frekvencije od 45 Hz do 65 Hz

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 73/90, strana: 2149 od 16.11.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - fluksa i gustine fluksa neutrona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 28/93, strana: 615 od 04.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - jačine magnetnog polja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 67/86, strana: 2018 od 12.12.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - magnetne indukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1463 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - magnetne indukcije u opsegu merenja od 5 x 10 -12 T do 5 x 10 -2 T

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 18/87, strana: 521 od 13.03.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - magnetnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1464 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 398 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 9/90, strana: 557 od 16.02.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - svetlosnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 206 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 231,928 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 54/94, strana: 764 od 08.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 366,323 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 70/93, strana: 1546 od 05.11.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 419,527 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 69/94, strana: 894 od 16.09.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - temperature u temperaturnom opsegu od 0 oC do 961,78 oC

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 2/93, strana: 124 od 15.01.1993.
"Službeni list SRJ", broj 38/97, strana: 19 od 25.07.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - ugla u ravni

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 199 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice - zapremine gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 50/85, strana: 1411 od 27.09.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 138 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 74 od 27.11.2013.


Pravilnik o obrascu izveštaja o cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 94 od 22.11.2013.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.


Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 98 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 47/10, strana: 102 od 13.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 21/11, strana: 21 od 29.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 136 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.


Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o sadržini i formi Izjave o mreži

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 67 od 06.11.2013.


Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 26 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 22 od 26.11.2013.


Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 16 od 20.11.2013.


Pravilnik o uređenju stočnih pijaca, vašara, sajmova, izložbi i dogona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 31/78, strana: 1774 od 15.07.1978.
"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 122 od 29.11.2013.


Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju radne prostorije i oprema za pregled i žigosanje mernih transformatora i radnici u određenim organizacijama udruženog rada u pogledu stručne spreme ako se stavljaju na raspolaganje organu kontrole pri pregledu i žigosanju transformatora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 12/81, strana: 343
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - analizatora gasova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 66/89, strana: 1635 od 27.10.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - areometara i alkoholometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 7/86, strana: 157 od 14.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - auto-cisterni, vagona cisterni i prenosivih cisterni

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 52/86, strana: 1591 od 19.09.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 60/86, strana: 1734 od 07.11.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - buradi, kaca, kanti i balona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 523 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - butirometara za mleko, sir i pavlaku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 7/86, strana: 158 od 14.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - časovnika za parkiranje vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 284 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - digitalnih voltmetara za jednosmerne napone

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 193 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - Doplerovih radara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 87 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - ebuliskopa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 22/91, strana: 417 od 29.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - električnih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - radnih etalona jedinice svetlosne jačine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 26/85, strana: 857 od 24.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - fotometrijskih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 72/87, strana: 1715 od 06.11.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - hronotahografa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 559 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - laboratorijskih merila - staklenih merila zapremine za merenje kolonjske vode i parfimerijskih proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 895 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - laboratorijskih merila zapremine za tečnosti i gasove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 889 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - manometara za merenje krvnog pritiska

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 561 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - manometara, vakuummetara i manovakuummetara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 562 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - medicinskih električnih termometara za kontinuirano merenje temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/90, strana: 834 od 13.04.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - medicinskih električnih termometara za merenje maksimalne temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/90, strana: 834 od 13.04.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - medicinskih injekcionih špriceva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 888 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - merila dužine i ugla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 66/84, strana: 1445 od 14.12.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - merila mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 20/90, strana: 831 od 13.04.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - plinomera i korektora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 521 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - pokaznih uređaja sprava za merenje tečnih goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 194 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - protočnih merila zapremine tečnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 30/86, strana: 919 od 30.05.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona i merila električnih veličina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 32/89, strana: 810 od 26.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona jedinice magnetne indukcije i merila magnetne indukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 192 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona jedinice magnetnog fluksa i merila magnetnog fluksa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 11/86, strana: 356 od 07.03.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - radnih etalona vremena i frekvencije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 68/86, strana: 2032 od 19.12.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - rashladnih sudova za mleko (laktofriz), mlekomera i mernih sudova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 30/91, strana: 457 od 26.04.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - taksimetara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 21/86, strana: 607 od 18.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - temperaturnih kompenzatora zapremine za tečna goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 54/90, strana: 1764 od 21.09.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - ugostiteljskih posuda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 27/85, strana: 893 od 31.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - uklopnih časovnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 86 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - viskozimetra

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 38/86, strana: 1142 od 11.07.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - vlagomera za zrna žitarica i semenke uljarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 5/86, strana: 116 od 07.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled - vodomera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 61/86, strana: 1771 od 14.11.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled bimetalnih termometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 7/00, strana: 7 od 11.02.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled brojila električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/06, strana: 6 od 06.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotoelektričnih luksmetara - merila osvetljenosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 23/00, strana: 13 od 02.06.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotoelektričnih luminansmetara - merila luminancije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 23/00, strana: 12 od 02.06.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotometrijskih sijalica, inkadescentnih, temperature boje 2856 K - merila svetlosne jačine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 22/01, strana: 2 od 18.05.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled higrometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 10 od 17.07.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled manometarskih termometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 59/01, strana: 10 od 02.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled medicinskih (humanih) termometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 2 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled merila sile

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 18/95, strana: 6 od 07.04.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled osnovnih časovnika u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 44/03, strana: 1 od 10.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled refraktometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 8/02, strana: 4 od 08.02.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled regloskopa - uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 48/00, strana: 11 od 22.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled silotermometara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 18 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 1 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled spektrofotometara za upotrebu u medicini, marila spektralnog koeficijenta propustljivosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 8/02, strana: 4 od 08.02.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 11/99, strana: 3 od 05.03.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću, za specijalne namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 50/99, strana: 17 od 30.07.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled termoparova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 11/99, strana: 4 od 05.03.1999.
"Službeni list SRJ", broj 46/01, strana: 1 od 31.08.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorije za pregled merila toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 29/01, strana: 1 od 22.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o uslovima za pregled i žigosanje sprava za merenje tečnih goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/13 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 2/83, strana: 13 od 14.01.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 11 od 15.11.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 61/12, strana: 11 od 22.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 102 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 7 od 01.11.2013.


Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za vreme rada u smenama železničkih radnika koji neposredno učestvuju u vršenju železničkog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 365
"Službeni list SFRJ", broj 31/81, strana: 840 od 05.06.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 2/82, strana: 49
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za promet životinja

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 122 od 29.11.2013.


Pravilnik o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 13 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 134 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/11, strana: 57 od 19.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 96 od 22.11.2013.


Pravilnik o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja pregleda i tehničkog nadzora čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 72 od 27.11.2013.


Pravilnik o visini troškova polaganja stručnog ispita za sticanje stručne osposobljenosti za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 254 od 08.11.2013.


Pravilnik o visini troškova polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 254 od 08.11.2013.


Pravilnik o vrsti, kriterijumima i postupku za dodelu priznanja i nagrada za naročite uspehe u oblasti zaštite i spasavanja

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 22 od 18.11.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Barajevo, Ivanjica, Apatin, Majdanpek, Aleksandrovac)

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 270 od 08.11.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Bujanovac)

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 74 od 27.11.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Loznica, Vračar, Mladenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 100 od 22.11.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Medveđa, Žitište, Pećinci, Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 130 od 29.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 8 od 29.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 89 od 22.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 18 od 18.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 207 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 94 od 22.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 4 od 26.11.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 4 od 01.11.2013.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Bajina Bašta)

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 27 od 26.11.2013.

 

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 48 od 15.11.2013.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Priboj, Merošina, Majdanpek, Sombor, Paraćin)

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 86 od 06.11.2013.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 16 od 20.11.2013.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 4 od 15.11.2013.

 

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 3 od 26.11.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigarilose, cigare, cigarete i rezani duvan i o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 83 od 06.11.2013.


Rešenja o upisu promena u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 99 od 22.11.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 10 od 15.11.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 15 od 29.11.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 16 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 213 od 08.11.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 64 od 06.11.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 14 od 29.11.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 7 od 26.11.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 20 od 18.11.2013.


Rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 16 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za sezonu zima 2013/2014. u Javnom preduzeću "Skijališta Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 6 od 26.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća za skloništa za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 93 od 22.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Inicijativu za pokretanje postupka privatizacije akcionarskog društva "Galenika" za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd, matični broj 07726325

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 92 od 22.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Inicijativu za pokretanje postupka privatizacije akcionarskog društva "Politika" za novinsko-izdavačku i grafičku delatnost, Beograd matični broj 07021747

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 92 od 22.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 93 od 22.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju - uspostavljanju saradnje između opštine Vrnjačka Banja, Republika Srbija i grada Uvarovo, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 20 od 18.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju i uspostavljanju saradnje između grada Niša, Republika Srbija i grada Belgoroda, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 19 od 18.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju i uspostavljanju saradnje između grada Niša, Republika Srbija i grada Vitepska, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 20 od 18.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 212 od 08.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičke agencije za poštanske usluge za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 63 od 06.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivaču Privrednog društva za proizvodnju, preradu i transport uglja za proizvodnju, preradu i transport uglja Rudarski basen "Kolubara" d.o.o. Lazarevac

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 13 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Republičke agencije za poštanske usluge za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 10 od 15.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Privrednog društva za projektovanje, montažu i održavanje rudarske i energetske opreme "Kolubara Metal" d.o.o. Vreoci osnivaču - Privrednom društvu za proizvodnju, preradu i transport uglja - Rudarski basen "Kolubara" d.o.o. Lazarevac

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju prekogranične saradnje između opštine Apatin, Republika Srbija i grada Osijeka, Republika Hrvatska i grada Baje i Županije Bač-Kiškun, Mađarska

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 20 od 18.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Požarevca, Republika Srbija i Municipijalnog regiona Volokolamsk u Moskovskoj oblasti, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 20 od 18.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 9 od 15.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o visini i načinu obračuna i naplate naknade za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 66 od 06.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 13 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2012"

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke "Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013"

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 212 od 08.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa rada i poslovanja i finansijski plan za 2013. godinu "Koridori Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 10 od 15.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 212 od 08.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na proširenje područja Slobodne zone "Subotica" u Subotici

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 19 od 18.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac, za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 14 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora", Sremska Kamenica, za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 14 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Šar planina", Štrpce, za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 14 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara", Bajina Bašta, za 2011. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 13 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 63 od 06.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 72 od 27.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Smederevo" u Smederevu

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 9 od 15.11.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 272 od 08.11.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 18 od 18.11.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Pećinci

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 18 od 18.11.2013.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 93 od 22.11.2013.


Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Ulan Batoru, Mongolija

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 15 od 20.11.2013.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 27 od 20.11.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 63 od 06.11.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 15 od 20.11.2013.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 72 od 27.11.2013.


Rešenje o ustupanju, bez naknade, Komesarijatu za izbeglice i migracije stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 4 od 02.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 67 od 06.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju gubitka statusa reprezentativnosti Sindikata Nezavisnost "Bivoda"

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 54 od 15.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata (Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost")

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 253 od 08.11.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 105/09, strana: 9 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 2 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevoz putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 95 od 27.11.2013.


Sporazum između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 12 od 27.11.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 86 od 27.11.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 64 od 27.11.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatanju lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 38 od 27.11.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 30 od 27.11.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 34 od 27.11.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 85 od 27.11.2013.


Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sa , sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 26. avgusta 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 90/09, strana: 12 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 1 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 66 od 27.11.2013.


Sporazum o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/13, strana: 86 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 88 od 27.11.2013.


Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.


Ugovor između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 30 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.


Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 57 od 27.11.2013.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 1 od 27.11.2013.


Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 42 od 27.11.2013.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Australiji

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 3 od 29.11.2013.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Stalna delegacija Republike Srbije pri UNESCO u Parizu, Republika Tunis, Savezna Republika Nigerija)

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 3 od 06.11.2013.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Kostarika, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Meksiko Sitiju)

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.


Uputstvo o službenoj pratnji vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 28 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 6 od 01.11.2013.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 7 od 29.11.2013.


Uredba o bližim uslovima i načinu isplate devizne štednje građana položene kod Jugobanke Jug-banke AD Kosovska Mitrovica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/13 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 37/04, strana: 1 od 06.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 21 od 26.11.2013.


Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 75/05, strana: 3 od 26.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 3 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 8 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 10 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 5 od 22.11.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013"

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 206 od 08.11.2013.


Uredba o Kancelariji za Kosovo i Metohiju

"Službeni glasnik RS", broj 75/12, strana: 3 od 02.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 7 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 3 od 18.11.2013.


Uredba o kategorizaciji državnih puteva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 6 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 3 od 29.11.2013.


Uredba o kategorizaciji državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 3 od 29.11.2013.


Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 3 od 22.11.2013.


Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije

"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 3 od 01.11.2013.


Uredba o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/13 - Uredom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 3 od 30.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 3 od 18.11.2013.


Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 7 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 53 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 4 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 6 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 4 od 06.11.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 9 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 5 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 4 od 22.11.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 6 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 4 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 5 od 22.11.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 16 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 5 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 4 od 22.11.2013.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 3 od 08.11.2013.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok"

"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 38 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 156 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 61 od 08.11.2013.


Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.


Zaključak o usvajanju Drugog akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period od 2013. do 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 213 od 08.11.2013.


Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 60/98, strana: 8 od 04.12.1998.
"Službeni list SRJ", broj 36/99, strana: 6 od 20.05.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.


Zakon o detektivskoj delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 3 od 27.11.2013.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.


Zakon o javnim putevima

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 91 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 84 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 30 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 58 od 27.11.2013.


Zakon o javnom tužilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 27 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 39 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 13 od 20.11.2013.


Zakon o oružju i municiji

"Službeni glasnik RS", broj 9/92, strana: 341 od 29.02.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 44/98, strana: 1060 od 08.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 39/03, strana: 3 od 11.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 63 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 8 od 27.11.2013.


Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 67 od 27.11.2013.


Zakon o planiranju i izgradnji

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 105 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/09, strana: 76 od 02.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 66 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 3 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 14 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 37 od 14.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 23 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 114 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 258 od 08.11.2013.


Zakon o pomorskoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 11 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 59 od 27.11.2013.


Zakon o privatnom obezbeđenju

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 8 od 27.11.2013.


Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o vraćanju i prihvatanju lica koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak ili boravak na teritoriji druge države, sa Protokolom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 22/04, strana: 10 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 38 od 27.11.2013.


Zakon o robnim rezervama

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 19 od 27.11.2013.


Zakon o robnim rezervama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/92, strana: 594 od 04.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 19 od 27.11.2013.


Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/2013 - 1. januara 2014. godine (osim odredaba člana 2. tačka 13), člana 3. tačka 11), člana 4. tačka 7), člana 9. tačka 11) i člana 10. tačka 7) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 46 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 3 od 20.11.2013.


Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 3 od 20.11.2013.


Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

"Službeni glasnik RS", broj 67/03, strana: 1 od 01.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 10 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 48 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 19 od 27.11.2013.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.


Zakon o uređenju sudova

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 3 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 3 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 8 od 20.11.2013.


Zakon o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 7 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 24 od 27.11.2013.


Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

"Službeni list SRJ", broj 11/02, strana: 1 od 27.02.2002.
"Službeni list SRJ", broj 57/02, strana: 6 od 18.10.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 221 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 75 od 06.11.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja

"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1235 od 08.11.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića

"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1237 od 08.11.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2013. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1215 od 23.10.2013.


Javni konkurs za podnošenje predloga za dodelu nagrade "Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka" za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1226 od 30.10.2013.


Javni konkurs za predlaganje kandidata za godišnju nagradu "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1227 od 30.10.2013.


Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: "Za čistije i zelenije škole u Vojvodini" za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1216 od 23.10.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice na teritoriji AP Vojvodnine

"Službeni list APV", broj 45/13, strana: 1254 od 15.11.2013.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 45/13, strana: 1256 od 15.11.2013.


Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1216 od 23.10.2013.

 

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1225 od 30.10.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1233 od 08.11.2013.


Oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača za područje viših sudova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 44/13, strana: 1246 od 13.11.2013.


Poslovnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 11/10, strana: 648 od 18.06.2010.
"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1229 od 08.11.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana i Programa rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1233 od 08.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1234 od 08.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1214 od 23.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1222 od 30.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 44/13, strana: 1245 od 13.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1221 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju Roma za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1221 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1221 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 42/13, strana: 1221 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Zavoda za javno zdravlje Pančevo

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1214 od 23.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju mreže osnovnih škola na teritoriji Opštine Senta

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1214 od 23.10.2013.


Rešenje o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1233 od 08.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 58 od 06.02.2013.
"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 231 od 10.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1106 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 45/13, strana: 1252 od 15.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 55 od 06.02.2013.
"Službeni list APV", broj 45/13, strana: 1253 od 15.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa ranog otkrivanja tuberkuloze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1212 od 23.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa unapređenja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 41/13, strana: 1209 od 23.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 110 od 27.02.2013.
"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 232 od 10.04.2013.
"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1015 od 22.08.2013.
"Službeni list APV", broj 45/13, strana: 1249 od 15.11.2013.


Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2013/14

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 1 od 18.11.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 7 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 22 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 5 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 19 od 14.11.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 42 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 24 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 18 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 14 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 11 od 18.11.2013.

 

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 15 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 14 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 10 od 06.11.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 36 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 28 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 87 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 18 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 23 od 06.11.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 57 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 13 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 28 od 14.11.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 4 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 2 od 14.11.2013.


Odluka o davanju saglasnosti za preuzimanje održavanja mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u toplotnim podstanicama (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 30 od 06.11.2013.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 16 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 18 od 06.11.2013.


Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom - Počasni građanin Zemuna

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 3 od 06.11.2013.


Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 3 od 06.11.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/09, strana: 7 od 31.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/09, strana: 24 od 07.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 13 od 16.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 25 od 14.11.2013.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 25 od 14.11.2013.

 

"Službeni list grada Beograda", broj 6/05, strana: 24 od 08.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 2 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 30 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 1 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.


Odluka o određivanju kriterijuma za dodelu poslovnog prostora čiji je korisnik gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 10 od 14.11.2013.


Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 55/13, strana: 1 od 28.11.2013.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 48/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.

 

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 3 od 06.11.2013.

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 7 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/09, strana: 25 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 8 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 16 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 20 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 24 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 19 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 3 od 06.11.2013.

 

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gročanski komunalac"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 6 od 18.11.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Pijace i zelenilo Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 1 od 18.11.2013.


Odluka o ovlašćenju Odeljenja za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 19 od 06.11.2013.


Odluka o povećanju cena vode, kanalizacije i naknade za merno mestu (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.


Odluka o povećanju nenovčanog kapitala JKP "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 19 od 06.11.2013.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 1 od 20.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 51 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 30 od 06.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 32 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 30 od 06.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 9 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 17 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 2 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 12 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 19 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 1 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 30 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 12 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 1 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 25 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 15 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 33 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 22 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 2 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 26 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 22 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 15 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 2 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 28 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 10 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 7 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 40 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 7 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 8 od 05.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 15 od 14.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 43 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 6 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Sava Centar"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 46 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 7 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 36 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 29 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 15 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 31 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog radiodifuznog preduzeća "Studio B" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 49 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 6 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 35 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 6 od 22.11.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 19 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 15 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 33 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.


Odluka o smanjenju nenovčanog kapitala JKP "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 18 od 06.11.2013.


Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JKP za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 20 od 18.11.2013.


Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JP Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 21 od 18.11.2013.


Odluka o unutrašnjem uređenju uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 26 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 16 od 14.11.2013.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Mirna, Republika Slovenija

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 14 od 14.11.2013.


Odluka o ustupanju na korišćenje kotlarnice Javnom preduzeću za toplifikaciju gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 18 od 06.11.2013.


Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 28 od 14.11.2013.

 

"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 12 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/09, strana: 9 od 25.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.


Odluka o visini naknade predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.


Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 21 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 42 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 20 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluke o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 1 od 06.11.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 2 od 14.11.2013.


Odluke o razrešavanju funkcija u javnim preduzećima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 36 od 14.11.2013.


Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 35 od 14.11.2013.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u oktobru 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 2 od 14.11.2013.


Poslovnik Privremenog organa grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/13, strana: 1 od 20.11.2013.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 33 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 26 od 14.11.2013.

 

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 16 od 06.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova Veća gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima direktora javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 36 od 14.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka na Odluku o povećanju cena vode, kanalizacije i naknade za merno mesto

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks II Plana i programa poslovanja JKP "Grocka" za 2013. godinu sa finansijskim planom

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 19 od 06.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks Plana i programa poslovanja JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka za 2013. godinu sa finansijskim planom

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 19 od 06.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke Upravnog odbora JPKP "Lazarevac" Lazarevac o cenama pijačnih usluga broj 091-III/12-2-2 od 21. decembra 2012. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 28 od 14.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 15 od 14.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju cena iznošenja smeća koja je doneta na sednici Nadzornog odbora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 27 od 14.11.2013.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Pijace Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 19 od 18.11.2013.


Rešenje o imenovanju direktora JP za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 14 od 14.11.2013.


Rešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 6 od 20.11.2013.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 2 od 29.11.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 15 od 14.11.2013.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 7 od 20.11.2013.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 8 od 22.11.2013.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2012. godine do 15. marta 2013. godine (u zimskim uslovima)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 4 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 1 od 14.11.2013.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2013. godine do 15. marta 2014. godine (u zimskim uslovima)

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 1 od 14.11.2013.


Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 19 od 18.11.2013.


Rešenje o prestanku dužnosti članova Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 6 od 20.11.2013.


Rešenje o prestanku dužnosti gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 5 od 20.11.2013.


Rešenje o prestanku dužnosti zamenika gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 5 od 20.11.2013.


Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 5 od 20.11.2013.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 28/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/09, strana: 2 od 12.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/09, strana: 1 od 08.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 25 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 90 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 5 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 1 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/11, strana: 1 od 10.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 16 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/12, strana: 2 od 16.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 1 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 3 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 8 od 22.11.2013.


Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 6 od 20.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju prava na platu, naknade i druga prava predsednika, članova i sekretara Privremenog organa grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 7 od 22.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 2 od 29.11.2013.


Statut gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.


Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Uprave gradske opštine Surčin za period od 1. januara 2013. do 30. juna 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 40 od 14.11.2013.


Zaključci o usvajanju odluka Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 22 od 18.11.2013.

 

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/12, strana: 1 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 1 od 25.10.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2013/2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 177 od 25.10.2013.


Odluka o finansiranju programa sportskih organizacija po javnom pozivu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 3 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 61 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 1 od 31.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 1 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 74 od 13.09.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 2 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 178 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 1 od 12.11.2013.

 

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 160 od 25.10.2013.


Odluka o odobravanju sredstava na ime subvencija JKP "Zelenilo" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 176 od 25.10.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 71 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 164 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 44 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 103 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 167 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 54 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 115 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 165 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 82 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 26 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 39 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 18 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 45 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 106 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 124 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 74 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 93 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 65 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 12 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 162 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 20 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 36 od 31.10.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Zelenilo" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 33 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 17 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 62 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 1 od 31.10.2013.


Odluka o privremenom upućivanju zaposlenih iz JKP "Niskogradnja" u druga javna preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 178 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 90 od 31.10.2013.


Odluka o ustupanju akcija bez naknade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 1 od 12.11.2013.


Odluke o davanju saglasnosti na izmene statuta javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 68 od 25.10.2013.


Odluke o davanju saglasnosti na programe o izmenama i dopunama programa poslovanja u javnim preduzećima u Kragujevcu za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 171 od 25.10.2013.


Plan generalne regulacije "Radna zona Kragujevac i zona poslovanja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 37 od 25.10.2013.


Pravilnik o budžetskom računovodstvu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 207 od 25.10.2013.


Pravilnik o radu Gradske uprave za budžet i poreske prihode

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 6 od 12.11.2013.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - sekretarijat za komunalne poslove i nadzor u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 6 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 7 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 5 od 12.11.2013.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 20 od 22.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 9 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 26 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 6 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 3 od 12.11.2013.


Program raspodele sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama grada Kragujevca u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 5 od 12.11.2013.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 64 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 1 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 3 od 31.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 5 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 6 od 12.11.2013.


Računovodstvene politike

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 219 od 25.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 173 od 25.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama toplotne energije ("Energetika" D.O.O. Kragujevac)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 91 od 31.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama toplotne energije (Energetika, Kragujevac) - prečišćen tekst

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/12, strana: 8 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 91 od 31.10.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za identifikaciju, evidenciju i upis svojine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 179 od 25.10.2013.


Uputstvo o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/11, strana: 85 od 21.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 186 od 25.10.2013.


Uputstvo o radu trezora grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 186 od 25.10.2013.


Uputstvo za izradu Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 180 od 25.10.2013.


Zaključak Skupštine grada Kragujevca - prihvatanje grada Kragujevca da kao osnivač službi, javnih, javnih komunalnih preduzeća, ustanova, organizacija i privrednih društava podnosi zahteve Poreskoj upravi za odlaganje poreskog duga - reprogram u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 172 od 25.10.2013.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2013. godinu (prečišćen tekst - sa 15/2013)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 514 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 118 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/13, strana: 253 od 07.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 556 od 30.10.2013.


Odluka o određivanju stajališta za linijski prevoz putnika u gradu i opštini Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/96
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/96
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/02
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/09, strana: 80 od 15.05.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 611 od 30.10.2013.


Odluka o osnivanju Javne ustanove "Sportski objekti" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/10, strana: 380 od 08.12.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 34 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 534 od 30.10.2013.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 1 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 289 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 354 od 30.10.2013.


Pravilnik o klubu za stara lica

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/13, strana: 622 od 20.11.2013.


Pravilnik o pomoći u kući i klubu za stara i odrasla lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/13 i 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/10, strana: 261 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/13, strana: 453 od 19.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/13, strana: 622 od 20.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na cene grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/13, strana: 618 od 20.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene pijačnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/13, strana: 618 od 20.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 612 od 30.10.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada predškolskog obrazovanja i vaspitanja Predškolske ustanove Zrenjanin i osnovnih škola grada Zrenjanina za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 612 od 30.10.2013.


Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 612 od 30.10.2013.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/13, strana: 619 od 20.11.2013.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/13, strana: 619 od 20.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 534 od 30.10.2013.


Tarifni sistem za obračun instalisane toplotne snage i isporučene lokalne toplotne energije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 551 od 30.10.2013.


Tarifni sistem za obračun toplotne energije i usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 15 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 289 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 304 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 551 od 30.10.2013.


Odluka o merilima za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst - sa 3/2012)

"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 82 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 13 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 6 od 21.11.2013.


Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Grada Subotice

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 65 od 21.11.2013.


Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 6 od 21.11.2013.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 32/13, strana: 1 od 04.11.2013.


Odluka o stopama poreza na imovinu Grada Subotice

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 66 od 21.11.2013.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada interne revizije

"Službeni list grada Subotice", broj 33/13, strana: 1 od 12.11.2013.


Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu na teritoriji grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - 1. januara 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 34/06, strana: 1 od 27.12.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/07, strana: 22 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/08, strana: 2 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 65 od 21.11.2013.


Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu u gradu Subotici

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 66 od 21.11.2013.


Pravilnik o radu interne revizije

"Službeni list grada Subotice", broj 33/13, strana: 2 od 12.11.2013.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/13, strana: 9 od 20.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/13, strana: 1 od 30.10.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u javnim preduzećima u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 57 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 33/13, strana: 1 od 12.11.2013.


Rešenja o izboru članova Gradskog veća Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 3 od 21.11.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Zamenika predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 5 od 21.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 31/13, strana: 1 od 30.10.2013.


Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 3 od 21.11.2013.


Rešenje o izboru Predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 5 od 21.11.2013.


Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 3 od 21.11.2013.


Rešenje o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 35/13, strana: 1 od 28.11.2013.


Rešenje o razrešenju Gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 2 od 21.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 35/13, strana: 2 od 28.11.2013.


Zaključak o prestanku funkcije Pomoćnika predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 2 od 21.11.2013.


Zaključak o prestanku funkcije Pomoćnika predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 3 od 21.11.2013.


Zaključak o prestanku funkcije Predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 5 od 21.11.2013.


Zaključak o prestanku javne funkcije odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 1 od 21.11.2013.


Zaključak o prestanku mandata pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/13, strana: 1 od 28.11.2013.


Zaključak o prestanku mandata Zamenika gradonačelnika Grada Subotice i članova Gradskog veća Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 2 od 21.11.2013.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.09.2013. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 6 od 21.11.2013.

 

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)