POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Mart 2014

Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih boca za propan-butan gas, sa ventilom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/14 - 1. juna 2014. godine - Pravilnikom
"Službeni list SFRJ", broj 44/87, strana: 1105 od 03.07.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 141 od 14.03.2014.


Odluka o ustupanju poslova obezbeđenja dela administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i kontrolu kopnene zone bezbednosti MUP-u Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/05, strana: 3 od 28.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 7 od 12.03.2014.


Pravilnik o trajanju smena, trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja i pomoćnika kontrolora letenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 6/89, strana: 192 od 27.01.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 40/89, strana: 1052 od 07.07.1989.
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 707 od 18.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 4 od 24.03.2014.


Dopunsko rešenje o određivanju biračkih mesta na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 3 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 4 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 3 od 12.03.2014.


Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 44 od 26.03.2014.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 165 od 14.03.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 3 od 24.03.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 2 od 26.03.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 2 od 12.03.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 2 od 07.03.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 2 od 20.03.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 2 od 28.03.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 2 od 14.03.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 2 od 05.03.2014.


Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 25 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 115 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 49 od 07.03.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 56 od 07.03.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 127 od 28.03.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 68 od 05.03.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 55 od 07.03.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 56 od 07.03.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 127 od 28.03.2014.


Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih boca za propan-butan gas, sa ventilom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/14 - 1. juna 2014. godine - Pravilnikom
"Službeni list SFRJ", broj 44/87, strana: 1105 od 03.07.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 141 od 14.03.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 25 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 45 od 26.03.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 45 od 26.03.2014.


Odluka Lekarske komore Srbije o visini naknada za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 127 od 28.03.2014.


Odluka Lekarske komore Srbije o visini naknade za izdavanje licence i privremene licence za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 126 od 28.03.2014.


Odluka Lekarske komore Srbije o visini naknade za upis u Imenik Komore za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 126 od 28.03.2014.


Odluka o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 3 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 5 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 18 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 15 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 7 od 12.03.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 137 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 27 od 26.03.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 3 od 26.03.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 13 od 28.03.2014.


Odluka o izmenama osnivačkog akta "Poljoprivredne stručne službe Senta" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 10 od 01.03.2014.


Odluka o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja gazdovanja šumama za Posavsko-podunavsko šumsko područje za period od 2011. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 61 od 05.03.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763) na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 48 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 42 od 26.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 67 od 05.03.2014.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.


Odluka o matičnim područjima (Vladimirci)

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 46 od 26.03.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Stara planina"

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 51 od 07.03.2014.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 3 od 01.03.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period od 2014. do 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 7 od 12.03.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Brus

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 46 od 26.03.2014.


Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 23. marta 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 3 od 18.03.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 3 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 4 od 18.03.2014.


Odluka o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 58/06, strana: 14 od 07.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 6 od 12.03.2014.


Odluka o osnivanju Kriminalističko-policijskog univerziteta

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 6 od 12.03.2014.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 25 od 20.03.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 41 od 26.03.2014.


Odluka o prijemu stranaka u Ustavnom sudu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/14 - Odlukom o stavljanju van snage
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 48 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 165 od 14.03.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 15 od 07.03.2014.


Odluka o rasporedu radnog vremena u službama Vlade Republike Srbije, ministarstvima, posebnim organizacijama, republičkom javnom pravobranilaštvu i organima za prekršaje

"Službeni glasnik RS", broj 112/03, strana: 1 od 13.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 127/03, strana: 112 od 23.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 83/04, strana: 2 od 23.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 15 od 07.03.2014.


Odluka o standardizaciji romskog jezika

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 49 od 07.03.2014.


Odluka o ustupanju poslova obezbeđenja dela administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i kontrolu kopnene zone bezbednosti MUP-u Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/05, strana: 3 od 28.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 7 od 12.03.2014.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 166 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 12 od 24.03.2014.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 164 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 12 od 24.03.2014.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 3 od 14.03.2014.


Odluka o utvrđivanju Kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za prostornu kulturno-istorijsku celinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 3 od 28.03.2014.


Odluka o utvrđivanju Liste stručnjaka za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 13 od 28.03.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope doprinosa, kao i načinu plaćanja članarine Osnovnom zadružnom savezu Požarevac

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 47 od 26.03.2014.


Odluka o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 47 od 26.03.2014.


Odluka o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 48 od 26.03.2014.


Odluka o visini članarine i nadoknada za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 48 od 26.03.2014.


Odluka o visini godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa

"Službeni glasnik RS", broj 40/11, strana: 54 od 08.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 65 od 05.03.2014.


Odluka o visini naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 21 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 4 od 18.03.2014.


Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 32 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 135 od 14.03.2014.


Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 23 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 134 od 14.03.2014.


Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 15 od 12.03.2014.


Odluka o zajedničkim kriterijumima i merilima za utvrđivanje cena zdravstvenih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - Pravilnikom
"Službeni glasnik RS", broj 79/91, strana: 3388 od 31.12.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 11/92, strana: 437 od 09.03.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 60/92, strana: 2162 od 31.08.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 75/92, strana: 2529 od 16.10.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 79/92, strana: 2771 od 03.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 87/92, strana: 3038 od 03.12.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 14/93, strana: 475 od 22.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 17/93, strana: 542 od 03.03.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 27/93, strana: 1054 od 07.04.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 38/93, strana: 1721 od 29.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 42 od 28.03.2014.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 8 od 20.03.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 3 od 20.03.2014.


Odluke o izboru i prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 24 od 20.03.2014.


Odluke o izboru sudija Vrhovnog kasacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 41 od 07.03.2014.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 16 od 12.03.2014.


Odluke o prestanku funkcije i izboru zamenika predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUz-497/2011, Rešenja br. IUz-427/2013 i IUz-428/2013

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 15 od 20.03.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-35/2011, Už-3314/2011, Už-4930/2010, Už-6178/2011, Už-5857/2011, Už-300/2012

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-886/2010, Už-6763/2011

"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 3 od 01.03.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-902/2012, Už-146/2011

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 35 od 26.03.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1517/2011, Už-8166/2012

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 38 od 07.03.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj IUo-870/2012 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 13 od 12.03.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 68 od 20.03.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 3 od 14.03.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 11 od 28.03.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 6 od 05.03.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 56 od 07.03.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 4 od 26.03.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 4 od 12.03.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, isplaćenim u februaru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 34 od 26.03.2014.


Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 30 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 11 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 17 od 07.03.2014.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 22 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 53 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 33 od 26.03.2014.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 25/10, strana: 16 od 21.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 28/11, strana: 9 od 26.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 83 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 29 od 13.03.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 55 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 22 od 28.03.2014.


Pravilnik o načinu postupanja sa državnim pismom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i proceduri obaveštavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i prakse

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 43 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 45 od 26.03.2014.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije i sadržini potvrde o veštačkom osemenjavanju, odnosno prirodnom parenju

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 157 od 14.03.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-2, PPDG-3, PPDG-4, PPDG-5)

"Službeni glasnik RS", broj 7/04, strana: 5 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 12 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 31 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 10 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 20 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 34 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.


Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 5 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 24 od 07.03.2014.


Pravilnik o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu

"Službeni glasnik RS", broj 32/07, strana: 47 od 03.04.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/08, strana: 18 od 26.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 118/08, strana: 25 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 17/10, strana: 90 od 23.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 93 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 166 od 14.03.2014.


Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 141 od 14.03.2014.


Pravilnik o Programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica

"Prosvetni glasnik", broj 2/14, strana: 1 od 14.03.2014.


Pravilnik o radnom vremenu kontrolora letenja na operativnom radnom mestu

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 4 od 24.03.2014.


Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 5 od 24.03.2014.


Pravilnik o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 5 od 18.03.2014.


Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 15 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 122 od 28.03.2014.


Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/14 - 1. juna 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 25/80, strana: 869 od 09.05.1980.
"Službeni list SFRJ", broj 9/86, strana: 221 od 28.02.1986.
"Službeni list SRJ", broj 21/94, strana: 223 od 04.03.1994.
"Službeni list SRJ", broj 56/95, strana: 3 od 01.12.1995.
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 34 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 130 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 141 od 14.03.2014.


Pravilnik o trajanju smena, trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja i pomoćnika kontrolora letenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 6/89, strana: 192 od 27.01.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 40/89, strana: 1052 od 07.07.1989.
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 707 od 18.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 4 od 24.03.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 162 od 14.03.2014.


Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra za obavljanje veštačkog osemenjavanja, sadržini i načinu vođenja Registra izvođača veštačkog osemenjavanja, kao i programu stručnog osposobljavanja odgajivača za obavljanje veštačkog osemenjavanja

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 15 od 28.03.2014.


Pravilnik o uslovima za uspostavljanje dopunskih mreža meteoroloških i hidroloških stanica

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 166 od 14.03.2014.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 15 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 16 od 28.03.2014.


Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za obradu krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 62 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 40 od 26.03.2014.


Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 21 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 56 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 121 od 28.03.2014.


Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 42 od 28.03.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa izvođenja osnovnih geoloških istraživanja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 146 od 14.03.2014.


Pravilnik o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila

"Službeni glasnik RS", broj 32/07, strana: 26 od 03.04.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/08, strana: 26 od 26.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 166 od 14.03.2014.


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 32 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 23 od 07.03.2014.


Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 156 od 14.03.2014.


Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 25 od 18.03.2014.


Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/09, strana: 119 od 13.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 25 od 18.03.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 45394/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 516 od 13.03.2014.


Program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 17 od 12.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja javnih preduzeća u oblasti elektroprivrede za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 136 od 14.03.2014.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja i novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 27 od 26.03.2014.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 13 od 20.03.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksandrovac, Topola)

"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 9 od 01.03.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Bačka Palanka, Žitište)

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 168 od 14.03.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Ljubovija)

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 50 od 07.03.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Valjevo, Lučani)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 67 od 20.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 15 od 07.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 27 od 26.03.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 25 od 18.03.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 66 od 05.03.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 43 od 26.03.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 16 od 07.03.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 19 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 17 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 31 od 26.03.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 30 od 26.03.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 11 od 20.03.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 31 od 26.03.2014.


Rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalnih organizacija

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 140 od 14.03.2014.


Rešenja Ustavnog suda o prestanku rada i postavljenju na položaj

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 62 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti da se Atletski savez Srbije kandiduje za organizovanje prvenstva Evrope u dvorani 2017. godine u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 11 od 20.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 4 od 18.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za stanovanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 9 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 8 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 9 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 136 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru zamenika predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 136 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 4 od 24.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 11 od 20.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 11 od 20.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na otvaranje Konzulata Republike Estonije u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 7 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra gora", Mokra Gora za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 8 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" za period 1.1.-31.12.2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 140 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 58 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za skloništa za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 140 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Transnafta Pančevo za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 30 od 26.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva "Privredni pregled" d.o.o. Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 8 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 7 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 8 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 8 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja i Finansijski plan za 2014. godinu "Koridori Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 140 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke "Novi krov"

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 9 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u 2011. godini

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 30 od 26.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u 2012. godini

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 30 od 26.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap"

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 58 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora"

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 59 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik"

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 59 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Nacionalni park Šar planina"

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 9 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara"

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 10 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 9 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Naftagas - Tehnički servisi" d.o.o. Zrenjanin

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 10 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Prizma" Kragujevac, d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 60 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Birotehna d.o.o. Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 61 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Enel d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 10 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 59 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće Vodovod, Leskovac

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 61 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo JKP "Vodovod", Bor

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 11 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Kontrola mera i merila d.o.o. Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 60 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Konvex - gasna i vodo tehnika d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 60 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Mehanika MD d.o.o Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 61 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo MRG društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 10 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Overs d.o.o. Niš

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 60 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Overs d.o.o. Niš

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 60 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Preduzeće u društvenoj svojini za komunalne delatnosti "Drugi oktobar", Vršac

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 10 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Stevčević Co, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 59 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo VAGA komerc d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 59 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Vagarski zavod Društvo za kontrolu merila, trgovinu i usluge d.o.o Ćuprija

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 11 od 12.03.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 26 od 18.03.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kula)

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 47 od 26.03.2014.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Transnafta"

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 14 od 28.03.2014.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za transfuziju krvi Priština

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 58 od 05.03.2014.


Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o ovlašćenju

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 16 od 12.03.2014.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 19/14, strana: 1 od 19.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 22 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 3 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 4 od 12.03.2014.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkom mestu na kome su poništeni izbori za narodne poslanike Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 3 od 18.03.2014.


Rešenje o postavljenju Zaštitnika građana grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 4 od 21.03.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 14 od 28.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 3 od 05.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 23. marta 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 3 od 18.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

"Službeni glasnik RS", broj 35/14, strana: 3 od 27.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju prevoda osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - STAVLJANJEM VAN SNAGE - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/10, strana: 3 od 25.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 79 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 35/14, strana: 3 od 27.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju prevoda tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/08, 77/10 i 35/14- STAVLJANJEM VAN SNAGE - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 133/03, strana: 1 od 31.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 16/08, strana: 3 od 12.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 35/14, strana: 3 od 27.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 3 od 05.03.2014.


Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja o radu za 2014. godinu - Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 41 od 26.03.2014.


Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija

"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 12 od 01.03.2014.


Statut Antidoping agencije

"Službeni glasnik RS", broj 20/06, strana: 20 od 10.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 165 od 14.03.2014.


Statut Komore biohemičara Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/06, strana: 174 od 22.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 67 od 05.03.2014.


Statut Komore ovlašćenih revizora

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 82 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 16 od 12.03.2014.


Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuju O.F.P.S.

"Službeni glasnik RS", broj 94/09, strana: 18 od 12.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/11, strana: 32 od 06.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 12 od 01.03.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nigeriji

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 3 od 20.03.2014.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Japan, Južnoafrička Republika, Republika Brazil)

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 3 od 12.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 1260/89 od 8. maja 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 46 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 1584/89 od 7. juna 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 47 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 1586/89 od 7. juna 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 50 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 1676/89 od 13. juna 1989. godine o svrstavanju robe u CN oznake 2206 00 93 i 6911 10 00 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 51 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 184/89 od 25. januara 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 25 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 1966/2005 od 1. decembra 2005. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EU) broj 2061/89 u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 65 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 2061/89 od 7. jula 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 52 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 2141/89 od 14. jula 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u CN oznake 3921 11 00 i 4810 12 00 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 55 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 2197/1999 od 15. oktobra 1999. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EU) broj 548/89 i Uredbe (EU) broj 812/98 u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 63 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 2403/89 od 31. jula 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 57 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 246/2010 od 23. marta 2010. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EU) broj 989/89 u vezi sa svrstavanjem punjenih prsluka prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 64 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 2914/93 od 22. oktobra 1993. godine kojom se ukidaju određene mere o svrstavanju robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 66 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3469/89 od 16. novembra 1989. godine o izmenama i dopunama Uredbe Saveta (EU) broj 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 59 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3471/89 od 17. novembra 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 60 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3481/89 od 20. novembra 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 61 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3482/89 od 20. novembra 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 62 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3694/91 od 17. decembra 1991. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EEZ) broj 645/89 od 14. marta 1989. godine i stavljanju van snage Uredbe Komisije (EEZ) broj 2404/89 od 31. jula 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku), sa Ispravkom

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 64 od 05.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 424/89 od 20. februara 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 26 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 440/89 od 22. februara 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 27 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 489/89 od 24. februara 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 28 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 548/89 od 28. februara 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 29 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 645/89 od 14. marta 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 32 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 646/89 od 14. marta 1989. godine kojom se zamenjuju oznake ustanovljene na osnovu nomenklature Zajedničke carinske tarife na snazi od 31. decembra 1987. godine sa oznakama koje su ustanovljene na osnovu Kombinovane nomenklature, u određenim uredbama u vezi sa svrstavanjem robe (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 37 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 736/89 od 16. marta 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 38 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 812/89 od 21. marta 1989. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 41 od 20.03.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 989/89 od 17. aprila 1989. godine u vezi sa kriterijumima za svrstavanje koji se primenjuju na vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slične proizvode iz CN oznaka 6101, 6102, 6201 i 6202 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 45 od 20.03.2014.


Uredba Komsije (EU) broj 3085/91 od 21. oktobra 1991. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EEZ) broj 2275/88 od 25. jula 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 26/14, strana: 63 od 05.03.2014.


Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 5/06, strana: 8 od 20.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 12 od 07.03.2014.


Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 12 od 07.03.2014.


Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 3 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 18 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 13 od 12.03.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 133 od 14.03.2014.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 8 od 26.03.2014.


Uredba o utvrđivanju područja banje "Banja Vrujci"

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 14 od 07.03.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 4 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 10 od 07.03.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 129 od 14.03.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 5 od 07.03.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 3 od 07.03.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama, za period 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 4 od 12.03.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 10 od 07.03.2014.


Zaključak o prihvatanju teksta Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006), broj 3/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 11 od 12.03.2014.


Zakon o javnom tužilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 27 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 39 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 13 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 21 od 20.03.2014.


Zakon o ministarstvima

"Službeni glasnik RS", broj 72/12, strana: 3 od 26.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 3 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 35 od 26.03.2014.


Zakon o Pravosudnoj akademiji

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 7 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 15 od 20.03.2014.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije APV za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala - "Selo sa razglednice"

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 139 od 05.03.2014.


Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu januar-decembar 2014. godine

"Službeni list APV", broj 7/14, strana: 122 od 26.02.2014.


Kolektivni ugovor za organe Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 130 od 07.03.2013.
"Službeni list APV", broj 9/14, strana: 146 od 13.03.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama, udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 138 od 05.03.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje ravnopravnosti polova

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 138 od 05.03.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 140 od 05.03.2014.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 10/14, strana: 156 od 19.03.2014.


Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 133 od 05.03.2014.


Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljšta kroz nabavku nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavku ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 10/14, strana: 154 od 19.03.2014.


Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u APV

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 132 od 05.03.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 135 od 05.03.2014.


Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 140 od 05.03.2014.


Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 134 od 05.03.2014.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 135 od 05.03.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica i projekata afirmacije žena u sportu

"Službeni list APV", broj 7/14, strana: 121 od 26.02.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za rešavanje problema sušenja šuma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 10/14, strana: 151 od 19.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta zdravstvenih ustanova na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 10/14, strana: 153 od 19.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove ustanova kulture na teritoriji APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 9/14, strana: 145 od 13.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na završne račune i finansijske izveštaje fondova u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 10/14, strana: 151 od 19.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 10/14, strana: 152 od 19.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 129 od 05.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 9/14, strana: 143 od 13.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u APV

"Službeni list APV", broj 7/14, strana: 117 od 26.02.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Komisije za polaganje stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u Biblioteci Matice srpske

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 136 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

"Službeni list APV", broj 9/14, strana: 144 od 13.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za kapitalna ulaganja APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 129 od 05.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" Pančevo

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 132 od 05.03.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Organizacionog odbora Letnje akademije Skupštine AEP-a u AP Vojvodini 2014. godine

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 132 od 05.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda - za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 127 od 05.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 9/14, strana: 143 od 13.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 7/14, strana: 111 od 26.02.2014.


Cenovnik usluga JP "Ada Ciganlija".

"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 19 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 3 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 3 od 21.03.2014.


Deklaracija "Gradska opština Obrenovac ne želi GMO na svojoj teritoriji"

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 31 od 28.02.2014.


Finansijski plan gradske opštine Surčin za period I-III 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 16 od 03.03.2014.

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 2 od 18.02.2014.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, održanih 16. marta 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/14, strana: 1 od 20.03.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/11 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 25 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 15 od 22.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 83 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/14, strana: 2 od 20.03.2014.


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 34 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 4 od 01.03.2014.


Odluka o dodeli odborničkih mandata

"Službeni list grada Beograda", broj 23/14, strana: 1 od 24.03.2014.


Odluka o finansiranju sporta u gradskoj opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 31 od 28.02.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Deligradska, Birčaninova, Katićeva, Bulevar oslobođenja i Trga Slavija, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 2 od 18.02.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije centra Surčina, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.


Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 36 od 28.02.2014.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 1 od 01.03.2014.


Odluka o obrazovanju i utvrđivanju područja mesnih zajednica na teritoriji opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 10/05, strana: 13 od 16.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/05, strana: 35 od 17.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 1 od 03.03.2014.


Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji grada Beograda na kojima će se sprovoditi izbori za odbornike Skuštine grada Beograda, raspisani za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 2 od 05.03.2014.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 49/10, strana: 9 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 23 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 1 od 01.03.2014.


Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 14 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 3 od 01.03.2014.


Odluka o povećanju cene pijačnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 15 od 18.02.2014.


Odluka o povećanju cene pogrebnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 14 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 16 od 18.02.2014.


Odluka o povećanju cene usluge iznošenja smeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 15 od 18.02.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Palilula za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 11 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 9 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 18 od 07.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 16 od 03.03.2014.


Odluka o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd u Javno preduzeće "Hipodrom Beograd", Beograd (prečišćen tekst - sa 2/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/08, strana: 3 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 8 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 1 od 07.03.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 38 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 38 od 28.02.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, a kojim upravlja Agencija za poslovni prostor

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 7 od 28.02.2014.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 13 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 103 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 38 od 28.02.2014.


Odluka o studentskim nagradama (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 33 od 28.02.2014.


Odluka o ukidanju Jugokoncerta - ustanove za muzičko-scensku delatnost

"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 1 od 07.03.2014.


Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (prečišćen tekst - sa 31/2002)

"Službeni list grada Beograda", broj 23/94, strana: 632 od 30.12.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/95, strana: 17 od 27.01.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 114 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 158 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 732 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 53 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/02, strana: 359 od 15.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 917 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 22 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 14 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 14 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/10, strana: 1 od 30.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 19 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 14 od 18.02.2014.


Odluka o usvajanju Evropske povelje Saveta evropskih opština i regiona (CEMR) o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 1 od 01.03.2014.


Odluka o utvrđivanju formata i broja glasačkih listića za sprovođenje glasanja na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 2 od 05.03.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 38 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 1 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/10, strana: 63 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 1 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u januaru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.


Pravilnik o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMEJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 38 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/11, strana: 1 od 11.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 2 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 9 od 28.02.2014.


Pravilnik o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 9 od 28.02.2014.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 22 od 03.03.2014.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora GO Surčin i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 22 od 03.03.2014.


Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova i delatnosti u ustanovama u kojima se ostvaruju prava iz socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 3 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/07, strana: 42 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/12, strana: 2 od 20.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 18 od 07.03.2014.


Pravilnik o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu "Nikola Tesla" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 14 od 28.02.2014.


Pravilnik o vanrednom ispitivanju pogodnosti taksi vozila

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 12 od 28.02.2014.


Program kontrole kvaliteta vazduha u Beogradu u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 20 od 28.02.2014.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 2 od 07.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o povećanju cena javnih komunalnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 15 od 18.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 23/14, strana: 3 od 24.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 6 od 03.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 4 od 01.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 4 od 07.03.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 2 od 01.03.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 1 od 28.02.2014.


Rešenja o utvrđivanju naziva ulica na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 6 od 21.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 14 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika usluga JP "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 2 od 21.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga, sa Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 5 od 01.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 2 od 21.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama pijačnih usluga JPKP "Lazarevac"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 4 od 01.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 13 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga (sa Cenovnikom)

IMA NOVA
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 26 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 5 od 01.03.2014.


Rešenje o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se auto-taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 24 od 28.02.2014.

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 2 od 21.03.2014.

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.


Rešenje o izboru Komisije za organizaciju i normativna akta skupštine (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 4 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Komisije za predstavke i žalbe (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 5 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Komisije za privredu, budžet i finansije (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 5 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 4 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 5 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta mesnih zajednica gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 8 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 4 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta za kulturu i informisanje (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 3 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta za mlade (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 3 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 4 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 2 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta za zaštitu životne sredine (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 2 od 03.03.2014.


Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 3 od 03.03.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 1 od 03.03.2014.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 10 od 03.03.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 28/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/09, strana: 2 od 12.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/09, strana: 1 od 08.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 25 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 90 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 5 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 1 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/11, strana: 1 od 10.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 16 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/12, strana: 2 od 16.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 1 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 3 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 8 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 3 od 07.03.2014.


Rešenje o razrešenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 6 od 21.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 1 od 03.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine grada Beograda 16. marta 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 2 od 05.03.2014.


Uputstvo o izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 15 od 28.02.2014.


Uputstvo o izgledu i izdavanju taksi isprava i oznaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 41 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 4 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 15 od 28.02.2014.


Uputstvo o radu trezora

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 24 od 03.03.2014.


Uputstvo za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 25 od 28.02.2014.


Zaključak o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Beograda za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 9/14, strana: 14 od 18.02.2014.


Zapisnik o radu Gradske izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Beograda održanih 16. marta 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 20/14, strana: 1 od 17.03.2014.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/14, strana: 21 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 11 od 21.03.2014.


Cenovnik usluga iz delatnosti zoohigijene, poslova u okviru karantina i veterinarskih usluga

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/14, strana: 81 od 07.03.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2014. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 77 od 05.03.2014.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 45 od 25.02.2014.


Odluka o uređenju grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1101 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/10, strana: 1197 od 12.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1924 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 613 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1445 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 2 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.


Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 76 od 05.03.2014.


Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 137 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 109 od 21.03.2014.


Pravilnik o uslovima za postavljanje posuda za sakupljanje otpada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/11, strana: 449 od 26.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 58 od 26.02.2014.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 97 od 14.03.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 98 od 14.03.2014.


Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 46 od 25.02.2014.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 109 od 21.03.2014.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 57 od 26.02.2014.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 99 od 14.03.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 112 od 21.03.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 66 od 26.02.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 52 od 25.02.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 75 od 05.03.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 105 od 14.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Program rada Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 51 od 25.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 49 od 25.02.2014.


Rešenja o obrazovanju i imenovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Public Property Managment"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 73 od 05.03.2014.


Rešenja o postavljenjima (Grad Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 111 od 21.03.2014.


Rešenja o prestanku dužnosti i postavljenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 100 od 14.03.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 47 od 25.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju vrednosti boda zakupnine za poslovni prostor, sa Odlukom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 68 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program delatnosti zoohigijene i poslova u okviru karantina za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 47 od 25.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene - usluge iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 65 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina pod ambrozijom na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 104 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja Parkom prirode "Begečka jama" za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 113 od 21.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Futoški park" za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 114 od 21.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Kamenički park" za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 104 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja zaštićenim stablima na teritoriji Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 114 od 21.03.2014.


Rešenje o imenovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 73 od 05.03.2014.


Rešenje o imenovanju šefa i članova Koordinacionog tima za izradu Programa zaštite životne sredine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 103 od 14.03.2014.


Rešenje o imenovanju šefa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Službi izvršnih organa Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 75 od 05.03.2014.


Rešenje o načinu i postupku dodele budžetskih sredstava Socijalno-ekonomskom savetu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 101 od 14.03.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručni pregled podnetih predloga projekata od značaja za mlade u oblasti omladinskog sektora

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 102 od 14.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/10, strana: 310 od 22.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 50 od 25.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tima za izradu Programa zaštite životne sredine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 103 od 14.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Lime Trees & Honey Bees for sustainable development of the Danube Microregion"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 51 od 25.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada, sa Rešenjem o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/10, strana: 58 od 29.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/10, strana: 442 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/10, strana: 1210 od 14.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/10, strana: 1224 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/11, strana: 676 od 12.07.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1532 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 102 od 12.03.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 75 od 05.03.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 59 od 26.02.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 63 od 26.02.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje aktivnosti u borbi protiv droga na teritoriji grada Novog Sada od 2010. do 2013. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 65 od 26.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 66 od 26.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 66 od 26.02.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 61 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 60 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Izmenu finansijskog plana mesne zajednice Desimirovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 80 od 28.02.2014.


Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 58 od 28.02.2014.


Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 34 od 28.02.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Avala - Goliš i Lipe"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 1 od 28.02.2014.


Odluka o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 1 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 53 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.


Odluka o naknadama odbornika Skupštine grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/14 - Odlukom o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 32 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.


Odluka o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.


Odluka o obezbeđivanju prostora za rad političkih stranaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/14 - Odlukom o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 53 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 203 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/06, strana: 106 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/08, strana: 36 od 18.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/08, strana: 74 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 29 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/10, strana: 5 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/10, strana: 3 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/10, strana: 96 od 17.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 69 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/12, strana: 105 od 02.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 128 od 22.02.2013.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 36 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 58 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 20 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 31 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 46 od 28.02.2014.


Odluka o pijacama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 37 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 41 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 54 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 32 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 52 od 28.02.2014.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 29 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 19 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 23 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 44 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 55 od 28.02.2014.


Odluka o prihvatanju predloga o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.


Odluka o priznanjima grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/05, strana: 2 od 28.04.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 64 od 28.02.2014.


Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 34/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 1 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/06, strana: 1 od 26.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 8 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 59 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 16 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/12, strana: 128 od 29.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 59 od 28.02.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Grada, koja su planirana za dotacije nevladinim organizacijama koje obavljaju delatnosti iz oblasti privrede, za organizaciju manifestacije iz oblasti privrede od značaja za Grad

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 3 od 18.03.2014.


Odluka o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa "A" putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 78 od 28.02.2014.


Odluka o sahranjivanju i grobljima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 24 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.


Odluka o snabdevanju grada Kragujevca toplotnom energijom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 25 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 17 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Niskogradnja" Kragujevac, čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 66 od 28.02.2014.


Odluka o stajalištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 29 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 57 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 26 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 56 od 28.02.2014.


Odluka o tehničkom sekretaru odborničke grupe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/14 - Odlukom o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/08, strana: 35 od 18.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 203 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.


Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 51 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 51 od 28.02.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 33 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 48 od 28.02.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti, izgradnje, uređenja i održavanja javnih WC-a

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 34 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.


Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti prečišćavanja i distribucije vode i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda (prečišćen tekst - sa 28/2009)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 41 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/09, strana: 1 od 25.09.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 52 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 56 od 28.02.2014.


Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata ugostiteljske namene na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 40 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 40 od 28.02.2014.


Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata ugostiteljske namene na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 40 od 28.02.2014.


Odluka o utvrđivanju liste kandidata predloženih za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 1 od 18.03.2014.


Odluka o zaključenju Aneksa 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 77 od 28.02.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na programe rada i statute javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Kragujevac, za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 42 od 28.02.2014.


Plan detaljne regulacije "Matične lokacije Grupa Zastava"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/05, strana: 1 od 28.04.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 23 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 2 od 28.02.2014.


Plan detaljne regulacije "Radne zone Stara zvezda" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/10, strana: 41 od 17.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/11, strana: 71 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 177 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 18 od 28.02.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu o cenama usluga izdavanja prostora i cenama usluga korišćenja bibliotečke građe

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 82 od 28.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 71 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cene usluga JKP "Čistoća" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 6/2014)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 46 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 5 od 12.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na uvođenje novih cena za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 7 od 18.03.2014.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Strategije razvoja turizma grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 8 od 18.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Tehničke komisije za ocenu studija o proceni uticaja određenih projekata na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 86 od 28.02.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 19 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 48 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 84 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 5 od 18.03.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 85 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 6 od 18.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju cena karata u javnom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 14 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 82 od 28.02.2014.


Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/14, strana: 59 od 14.03.2014.


Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki za Gradsko veće grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/14, strana: 40 od 05.03.2014.


Rešenja o potvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/14, strana: 58 od 14.03.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog tela Mesne zajednice "Lukino Selo" Lukino Selo

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/14, strana: 39 od 05.03.2014.


Rešenje o određivanju prostorija za sklapanje braka na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 313 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 416 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/14, strana: 38 od 05.03.2014.


Rešenje o raspisivanju izbora za Savet i Nadzorni odbor Mesne zajednice "Banatski Despotovac" na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/14, strana: 38 od 05.03.2014.


Rešenje o raspuštanju Saveta Mesne zajednice "Lukino Selo" Lukino Selo

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/14, strana: 39 od 05.03.2014.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu i spašavanje od poplava na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/14, strana: 67 od 20.03.2014.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zbrinjavanje i evakuaciju ugroženog stanovništva na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/14, strana: 68 od 20.03.2014.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/14, strana: 64 od 20.03.2014.


Zaključak o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/14, strana: 62 od 20.03.2014.


Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti javnog informisanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 6 od 06.03.2014.


Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 3 od 06.03.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije VII za zone "Kertvaroš" i "Novi Grad" i delove zona "Mali Radanovac", "Radanovac" i "Palić" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 2 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 11 od 21.03.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije za naselje Donji Tavankut

"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 3 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 81 od 21.03.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 2 od 06.03.2014.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Odluka o osnivanju Fondacije "Subotička Sinagoga"

"Službeni list grada Subotice", broj 11/01
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 52 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 1 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 4 od 21.03.2014.


Odluka o pokretanju preispitivanja načina obračuna cene toplotne energije u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 14 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 60 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 3 od 21.03.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 2 od 18.03.2014.


Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 20/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 1 od 02.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 1 od 18.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike usluga održavanja površina javne namene i javnih zelenih površina u gradu Subotici za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 5 od 06.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica, za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 4 od 06.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada komunalnih službi u gradu Subotici, za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 5 od 06.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 4 od 21.03.2014.


Rešenje o ceni naknade za korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojni grada, za koje nisu ispunjeni uslovi za privođenje nameni, za poljoprivrednu proizvodnju u cilju održavanja

"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 19 od 18.03.2014.


Rešenje o ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice, koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice, u vansudskim poravnanjima koja se zaključuju u slučaju bespravnog zauzeća poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za ekonomsku 2007/08 godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 16 od 18.03.2014.


Rešenje o ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice, koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice, u vansudskim poravnanjima koja se zaključuju u slučaju bespravnog zauzeća poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za ekonomsku 2012/13 godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 17 od 18.03.2014.


Rešenje o davanju ovlašćenja za overu obrazaca

"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 3 od 21.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 2 od 18.03.2014.


Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 2 od 21.03.2014.


Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 10 od 21.03.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika Zaštitnika građana Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 10 od 21.03.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti kulture

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 1 od 06.03.2014.


Zaključak o prestanku funkcije Predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Zaključak o prestanku funkcije sekretara Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 10 od 21.03.2014.


Zaključak o prestanku mandata člana Gradskog veća Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 2 od 21.03.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)