POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Mart 2013

Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i članovima njihovih porodica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 23/03, strana: 1 od 30.05.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 33/03, strana: 1 od 01.08.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 21/05, strana: 1 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 8 od 22.03.2013.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 6 od 13.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 2 od 01.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 2 od 06.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 2 od 22.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 2 od 08.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 2 od 26.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 2 od 20.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 2 od 13.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 2 od 15.03.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 2 od 29.03.2013.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - Poljoprivredno-industrijski kombinat Vrbas

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 151 od 29.03.2013.

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 126 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 150 od 29.03.2013.

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 52 od 26.03.2013.


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 60 od 22.03.2013.

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 150 od 29.03.2013.


Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje (visokoškolske ustanove)

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 117 od 20.03.2013.


Nacrti ugovora o spajanju uz pripajanje

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 44 od 13.03.2013.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 119 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 6 od 14.03.2013.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 145 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 8 od 11.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 51 od 26.03.2013.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 51 od 26.03.2013.


Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 8 od 06.03.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Odluka po predstavci broj 39275/12 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 49 od 29.03.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Odluka po predstavci broj 54689/12 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 47 od 29.03.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2012/2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 4 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 23 od 15.03.2013.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 43/09, strana: 30 od 05.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 47 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 112 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 48 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 39 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 116 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 348 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 43 od 15.03.2013.


Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga

"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 29 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 29 od 26.03.2013.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 7 od 22.03.2013.


Odluka o imenovanju člana Komsije za imenovanja Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 3 od 29.03.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.


Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 3 od 29.03.2013.


Odluka o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 2 od 15.03.2013.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 108 od 20.03.2013.


Odluka o izdavanju sredstava za rahabilitaciju korisnika penzija za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 84 od 01.03.2013.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" Društvo s ograničenom odgovornošću Valjevo - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 21 od 06.03.2013.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Univerzal", društvo sa ograničenom odgovornošću, Leskovac - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 123 od 01.03.2013.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za proizvodnju obuće "Stil" d.o.o. Zrenjanin

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 147 od 29.03.2013.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.


Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine - na banke, a od 1. jula 2014. godine - na društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 16 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 26 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 6 od 08.03.2013.


Odluka o obrazovanju Akcionog tima za izradu i implementaciju strategije i akcionog plana borbe protiv nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 7 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 12 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 3 od 13.03.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 24 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 12 od 29.03.2013.


Odluka o obrazovanju Odbora za obeležavanje jubileja 200 godina od objavljivanja prvog srpskog službenog glasila

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 5 od 01.03.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i pripremu predloga mera za stabilizaciju i oporavak "JAT AIRWAYS" AD Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 5 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 26 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 19 od 08.03.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 22 od 15.03.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 3 od 26.03.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Programa mera za očuvanje finansijske stabilnosti banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/13 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 3 od 06.03.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja ponovnog otvaranja vazdušnog prostora iznad Kosova i Metohije za civilni vazduhoplovni saobraćaj

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 3 od 13.03.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za osobe sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 3 od 26.03.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje Ugovora o koncesiji izgradnje i eksploatacije mosta na reci Drini na lokaciji Badovinci - Popovi

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 19 od 08.03.2013.


Odluka o osnivanju Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda "Metohija" Kosovska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 8 od 22.03.2013.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u ozambik

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 3 od 06.03.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 43 od 13.03.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 19 od 06.03.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 109 od 20.03.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 6 od 14.03.2013.


Odluka o privremenom broju zamenika javnih tužilaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 54 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 94 od 01.03.2013.


Odluka o privremenom broju zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 94 od 01.03.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 9 od 20.03.2013.


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja dažbina u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 125 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 23 od 15.03.2013.


Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i članovima njihovih porodica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 23/03, strana: 1 od 30.05.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 33/03, strana: 1 od 01.08.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 21/05, strana: 1 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 8 od 22.03.2013.


Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći optuženima i osuđenima pred Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i članovima njihovih porodica

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 8 od 22.03.2013.


Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 107 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 58 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 20 od 06.03.2013.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 5 od 01.03.2013.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 8 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 5 od 01.03.2013.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 8 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 4 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 5 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 37 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 20 od 06.03.2013.


Odluka o visini jedinice rutne naknade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 6 od 14.03.2013.


Odluka o visini jedinice rutne naknade Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13- ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 23 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 6 od 14.03.2013.


Odluka o visini kamatne stope na zakasnelu uplatu rutne naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13- ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 24 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 7 od 14.03.2013.


Odluka o visini kamatne stope na zakasnelu uplatu rutne naknade

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 7 od 14.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke broj IUl-171/2009, Už-3243/2010, Už-160/2010, Už-3071/2010, Už-153/2010

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 97 od 20.03.2013.


ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 10968/04 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 88 od 01.03.2013.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 4 od 26.03.2013.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 5 od 26.03.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 22 od 22.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-149/2011

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 48 od 08.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-4371/2011

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 39 od 15.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Už-4943/2011

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 83 od 01.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-61/2011, Už-5317/2010, Už-744/2012

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 43 od 29.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-455/2011 i izdvojeno mišljenje sudija, Už-1335/2010, Už-9049/2012, IUo-1228/2010 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija, IUz-299/2011, Už-1158/2010

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 12 od 13.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2625/2010, Už-4070/2010, Už-76/2011, Už-7647/2012, Už-7986/2012, Už-9729/2012, Už-2992/2010, Už-3441/2010

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 9 od 06.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-3669/2011, Už-2388/2010, Už-3379/2010, Už-5686/2011, Už-348/2012

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 13 od 22.03.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4878/2010, Už-43/2011, Už-149/2011

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 31 od 26.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 124 od 01.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 111 od 22.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 131 od 06.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 205 od 29.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 295 od 26.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 117 od 15.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 112 od 08.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 167 od 20.03.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 153 od 13.03.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 28 od 26.03.2013.


Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.


Poslovnik Visokog saveta sudstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/09, strana: 26 od 05.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 22/11, strana: 29 od 31.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 14 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu korišćenja stare i retke bibliotečke građe

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 42 od 08.03.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

"Službeni glasnik RS", broj 43/06, strana: 16 od 23.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/09, strana: 56 od 30.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 18 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/11, strana: 54 od 25.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 12 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 116 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 48 od 08.03.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 44 od 08.03.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za sticanje zvanja lica koja obavljaju stručne poslove u biblioteci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 63/94, strana: 2159 od 19.10.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 18/97, strana: 375 od 05.05.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 44 od 08.03.2013.


Pravilnik o centrima za obuku i potvrdama o obučenosti vatrogasno-spasilačkog osoblja

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 10 od 14.03.2013.


Pravilnik o čuvanju, zaštiti i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 22 od 29.03.2013.


Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 143 od 29.03.2013.


Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 144 od 29.03.2013.


Pravilnik o građanskom nadzorniku

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 146 od 29.03.2013.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.


Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi

"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 24 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 39 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 35 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 28 od 26.03.2013.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 25/10, strana: 16 od 21.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 28/11, strana: 9 od 26.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 83 od 01.03.2013.


Pravilnik o merama koje se preduzimaju u cilju zaštite hidrometeorološkog informacionog sistema i načinu davanja saglasnosti za pristup tom sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 96 od 01.03.2013.


Pravilnik o merama tehničke zaštite stare i retke bibliotečke građe

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 42 od 08.03.2013.


Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 15 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 38 od 15.03.2013.


Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 139 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/12, strana: 5 od 18.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.


Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 34 od 15.03.2013.


Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 35 od 15.03.2013.


Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 7 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 84 od 01.03.2013.


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novačanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 7 od 06.03.2013.


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 6 od 06.03.2013.


Pravilnik o načinu izjašnjavanja Agencije za privatizaciju po osnovu prenetih akcija

"Službeni glasnik RS", broj 76/10, strana: 21 od 22.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 12 od 22.03.2013.

Pravilnik o načinu kodiranja, evidentiranja i prikupljanja podataka iz državnog hidrološkog osmatračkog sistema

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 97 od 01.03.2013.


Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 37 od 26.03.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 23 od 29.03.2013.


Pravilnik o načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 46 od 08.03.2013.


Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/09, strana: 60 od 10.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 143 od 29.03.2013.


Pravilnik o načinu primene metoda hidroloških merenja i osmatranja

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 122 od 01.03.2013.


Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/09, strana: 53 od 10.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 138 od 29.03.2013.


Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 138 od 29.03.2013.


Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 26 od 29.03.2013.


Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 45 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/10, strana: 23 od 12.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 103 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 26 od 29.03.2013.


Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 134 od 29.03.2013.


Pravilnik o postupku obaveštavanja, odnosno razmene podataka o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 20 od 20.03.2013.


Pravilnik o potvrdama i obučenosti vazduhoplovnog meteorološkog osoblja i centrima za obuku

"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 152 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 16 od 14.03.2013.


Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 43 od 29.03.2013.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.


Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

"Službeni glasnik RS", broj 105/03, strana: 6 od 28.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 126/04, strana: 7 od 23.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 93/05, strana: 19 od 01.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 3/07, strana: 55 od 10.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 8/07, strana: 40 od 23.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 56/07, strana: 10 od 19.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 23/08, strana: 46 od 29.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 49/10, strana: 56 od 21.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 48/11, strana: 13 od 01.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 54 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 48 od 08.03.2013.


Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 21 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 24 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 43 od 29.03.2013.


Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 32 od 08.03.2013.


Pravilnik o sadržaju i izgledu potvrde o obučenosti vatrogasno-spasilačkog osoblja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13- ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 131/04, strana: 85 od 07.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 10 od 14.03.2013.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara kategorisane stare i retke bibliotečke građe

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 43 od 08.03.2013.


Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 143 od 29.03.2013.


Pravilnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 4 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 8 od 06.03.2013.


Pravilnik o sistemu upravljanja bezbednošću u civilnom vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 7 od 14.03.2013.


Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 137 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 87 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 35 od 15.03.2013.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja i važenja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 155 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 181 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 16 od 14.03.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku osoblja koje obavlja poslove vatrogasno-spasilačkog obezbeđenja i vatrogasno-spasilačke službe na aerodromu i letilištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/13- ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/05, strana: 6 od 03.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 92/05, strana: 12 od 28.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 10 od 14.03.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 3 od 14.03.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 15 od 26.03.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 38 od 29.03.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 23 od 20.03.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 113 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 23 od 20.03.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 28 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 13 od 22.03.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 22 od 26.03.2013.


Pravilnik o vrstama radio stanica za koje se ne izdaje dozvola za radio stanicu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/07, strana: 29 od 13.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 37 od 26.03.2013.


Pravilnik o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 16 od 20.03.2013.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 24291/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 109 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 55 od 29.03.2013.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 36274/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 112 od 20.03.2013.


Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 55 od 29.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na pravilnike o sistematizaciji poslova u ustanovama kulture u APV

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 155 od 13.03.2013.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 137 od 29.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 12 od 29.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 76 od 01.03.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 26 od 15.03.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 19 od 08.03.2013.


Rešenja o prestanku rada i postavljenju na položaj koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 45 od 22.03.2013.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 3 od 06.03.2013.


Rešenja o razrešavanju dužnosti sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 13 od 26.03.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 44 od 15.03.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 117 od 20.03.2013.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 46 od 22.03.2013.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 12 od 26.03.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 31 od 08.03.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 32 od 15.03.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 5 od 13.03.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 4 od 06.03.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 6 od 13.03.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 33 od 15.03.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 5 od 06.03.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 11 od 26.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 10 od 26.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Instituta za standardizaciju Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 10 od 26.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 82 od 01.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 30 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 21 od 29.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Elektromreža Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 4 od 06.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 30 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 22 od 29.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije za privredne registre za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 5 od 13.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Gomelja, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 16 od 20.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 22 od 29.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 31 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Privrednog društva za snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca "EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 10 od 26.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Lazarevac, Republika Srbija i opštine Nikšić, Crna Gora

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 4 od 06.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu u "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 31 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara" Bajina Bašta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 10 od 22.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" za period 1. januar - 31. decembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 4 od 06.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 10 od 22.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Stara planina" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 4 od 06.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Transnafta" Pančevo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređenje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža - Most" Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 31 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 10 od 26.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja i finansijski plan za 2013. godinu "Koridori Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 31 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 30 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 22 od 29.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 9 od 26.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 30 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 30 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke "KLJUČ"

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 16 od 20.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac za 2011. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 10 od 22.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspolaganje imovinom Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 29 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanja "Apagas" d.o.o, Apatin Javnom preduzeću "Srbijagas" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 30 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 21 od 29.03.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 23 od 06.03.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 46 od 22.03.2013.


Rešenje o imenovanju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za pružaoca vazduhoplovnih meteoroloških usluga

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 3 od 06.03.2013.


Rešenje o ovlašćenju (Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja)

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 95 od 01.03.2013.


Rešenje o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Limi, Republika Peru

"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 9 od 26.03.2013.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 5 od 13.03.2013.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 15 od 20.03.2013.


Rešenje o razrešavanju dužnosti izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 32 od 08.03.2013.


Rešenje o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 138 od 29.03.2013.


Rešenje o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 20 od 06.03.2013.


Rešenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 44 od 13.03.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 82 od 01.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/13 - ZAMENJENO PRAVILNIKOM
"Službeni glasnik RS", broj 24/05, strana: 36 od 15.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 22 od 26.03.2013.


Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja o radu za 2012. godinu (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti)

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 136 od 29.03.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 62 od 20.03.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona

PRESTAJU DA VAŽE - sa 26/13 - ZAMENJENI NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 122 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 62 od 20.03.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

PRESTAJU DA VAŽE - sa 26/13 - ZAMENJENI NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 115 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 54 od 20.03.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 54 od 20.03.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 25 od 20.03.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

PRESTAJU DA VAŽE - sa 26/13 - ZAMENJENI NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 158 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 25 od 20.03.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 27 od 15.03.2013.

eđunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 1 od 15.03.2013.

eđunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 2 od 15.03.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 3 od 15.03.2013.


Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 7 od 15.03.2013.


Statut Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 84/05, strana: 58 od 04.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 36 od 26.03.2013.


Statut Komore socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 55 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 58 od 22.03.2013.


Strategija razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 23 od 15.03.2013.


Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 61/09, strana: 10 od 04.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 4 od 13.03.2013.


Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 52/09, strana: 3 od 15.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 13 od 20.03.2013.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 14 od 15.03.2013.


Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 5 od 15.03.2013.


Ugovor o spajanju uz pripajanje (nacrt ugovora) (Megatrend i Fakultet za biofarming)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 58 od 22.03.2013.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 3 od 08.03.2013.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Burundi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 3 od 13.03.2013.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 19 od 15.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1395/93 od 4. juna 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 32 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1486/93 od 16. juna 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 34 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1611/93 od 24. juna 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 35 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1825/93 od 7. jula 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 37 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2126/2005 od 22. decembra 2005. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 43 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2174/93 od 2. avgusta 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 38 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2291/93 od 13. avgusta 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 40 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3295/93 od 26. novembra 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 41 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 350/93 od 17. februara 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 23 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 719/93 od 25. marta 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 28 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 731/93 od 26. marta 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 29 od 22.03.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 893/93 od 13. aprila 1993. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 30 od 22.03.2013.


Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 65/01, strana: 5 od 23.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 7 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 47/02, strana: 1 od 16.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 91/02, strana: 11 od 27.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 1 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 16/04, strana: 1 od 20.02.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 76/04, strana: 1 od 02.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 3 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 22 od 15.03.2013.


Uredba o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 21 od 15.03.2013.


Uredba o energetski zaštićenom kupcu

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 3 od 22.03.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Borba protiv raka"

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 3 od 29.03.2013.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

November 13, 2012 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 108/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 10 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 3 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 6 od 13.11.2012.


Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 4 od 01.03.2013.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

PAŽNJA - primenjuje se do 30. septembra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 6 od 29.03.2013.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 3 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 6 od 06.03.2013.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 20 od 15.03.2013.


Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 3 od 20.03.2013.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/12, strana: 1 od 06.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 10 od 29.03.2013.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 3 od 08.03.2013.


Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 3 od 22.03.2013.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 5 od 22.03.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 6 od 29.03.2013.


Zakon o efikasnom korišćenju energije

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 3 od 15.03.2013.


Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

PAŽNJA - važi do 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 17 od 15.03.2013.


Zakon o radnim odnosima u državnim organima

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE NA RADNE ODNOSE U DRŽAVNIM ORGANIMA - sa 79/05 - 1. jula 2006. godine - ZAMENJEN NOVIM, ali - shodno se primenjuje na radne odnose u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave do donošenja posebnog zakona
"Službeni glasnik RS", broj 48/91, strana: 1988 od 05.08.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 66/91, strana: 2756 od 06.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 44/98, strana: 1057 od 08.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 49/99, strana: 932 od 11.11.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 39/02, strana: 1 od 05.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 49/05, strana: 6 od 10.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 12 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 39 od 13.03.2013.


Izveštaj o rezultatima dopunskih izbora za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine u izbornim jedinicima 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran održanih 17. februara 2013. godine

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 127 od 07.03.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije APV za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala - "Selo sa razglednice"

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 165 od 13.03.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama / udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u APV sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 166 od 13.03.2013.


Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 159 od 13.03.2013.


Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 157 od 13.03.2013.


Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 160 od 13.03.2013.


Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača - povratnika iz inostranstva

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 160 od 13.03.2013.


Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 158 od 13.03.2013.


Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2013. godini za decu i porodicu

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 201 od 20.03.2013.


Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji APV za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 172 od 13.03.2013.


Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 169 od 13.03.2013.


Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 170 od 13.03.2013.


Kolektivni ugovor za organe Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 130 od 07.03.2013.


Konkrus za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 129 od 07.03.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 122 od 27.02.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova za aktivnosti i programe namenjene unapređenju oblasti rodne ravnopravnosti i eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 167 od 13.03.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama / udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 168 od 13.03.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u APV sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 166 od 13.03.2013.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 173 od 13.03.2013.


Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 120 od 27.02.2013.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 8/13, strana: 144 od 08.03.2013.


Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 174 od 13.03.2013.


Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 121 od 27.02.2013.


Konkurs za regresiranje prevoza studenata u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 161 od 13.03.2013.


Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 163 od 13.03.2013.


Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 161 od 13.03.2013.


Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 162 od 13.03.2013.


Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač AP Vojvodina za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 163 od 13.03.2013.


Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 164 od 13.03.2013.


Odluka o Kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Vladom Republike Srbije u postupku restrukturiranja elektroprivrede Srbije

"Službeni list APV", broj 8/13, strana: 141 od 08.03.2013.

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 109 od 27.02.2013.


Odluka o pribavljanju dela nepokretnosti u javnu svojinu APV za potrebe Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 152 od 13.03.2013.


Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u pokrajinskim organima za 2013. godinu

 

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 181 od 20.03.2013.


Odluke o imenovanjima i postavljenjima u APV

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 126 od 07.03.2013.


Odluke o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 126 od 07.03.2013.


Odluke o razrešenju i izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 125 od 07.03.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1649 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 125 od 07.03.2013.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 201 od 20.03.2013.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti učeničkog standarda

"Službeni list APV", broj 7/13, strana: 127 od 07.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/13, strana: 143 od 08.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove javnih ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 155 od 13.03.2013.


Rešenja o imenovanjim i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 113 od 27.02.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 8/13, strana: 141 od 08.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 194 od 20.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 154 od 13.03.2013.


Rešenja o odobravanju udžbenika na mađarskom jeziku za osnovne škole

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 200 od 20.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 199 od 20.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 199 od 20.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 198 od 20.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda "Evropski poslovi" APV za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 199 od 20.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Kancelarije za inkluziju Roma za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 199 od 20.03.2013.


Rešenje o privremenom ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja "Srbija - Vojvodina"

"Službeni list APV", broj 8/13, strana: 145 od 08.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje ponovljenog glasanja na dopunskim izborima u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran, koji će se održati 03. marta 2013. godine

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 119 od 27.02.2013.


Rešenje o utvrđivanju broja kontrolnih listova za sprovođenje ponovljenog glasanja na dopunskim izborima u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran, koji će se održati 03. marta 2013. godine

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 119 od 27.02.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa uvođenja nove informacione tehnologije u dijagnostici i lečenju od hroničnih nezaraznih bolesti i unapređenja radiološke službe na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 196 od 20.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 110 od 27.02.2013.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 21 od 08.03.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 22 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 1 od 08.03.2013.


Odluka o cenama parkiranja na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 41 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 47 od 25.02.2013.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 2 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 10 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 4 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 9 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 1 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 59 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 22 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 41 od 08.03.2013.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 48/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula" koja predstavlja osnivački akt

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 41 od 25.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/01 od 14.05.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/00 od 15.09.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/02 od 31.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/03 od 04.08.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/05 od 15.06.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/11 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 50 od 25.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/05 od 21.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/08 od 25.06.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/09 od 29.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 53 od 25.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju stanova i toplifikaciju gradske opštine Grocka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 27 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 42 od 08.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za toplifikaciju gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 42 od 08.03.2013.


Odluka o pripajanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka Javnom komunalnom preduzeću Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 27/91, strana: 1773 od 30.12.1991.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/92, strana: 1036 od 20.10.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/00, strana: 271 od 12.05.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/03, strana: 789 od 05.09.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/06, strana: 15 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 33 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 50 od 08.03.2013.


Odluka o promeni i usaglašavanju osnivačkog akta JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 45 od 08.03.2013.


Odluka o promeni i usaglašavanju osnivačkog akta JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 47 od 08.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 16 od 08.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 37 od 08.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 32 od 08.03.2013.


Odluka o unutrašnjem uređenju Uprave gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 43 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 75 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 19 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/10, strana: 48 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 26 od 08.03.2013.


Odluka o unutrašnjem uređenju uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 26 od 08.03.2013.


Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/03, strana: 721 od 24.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/04, strana: 344 od 26.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 34 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/07, strana: 1 od 21.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 15 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 1 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/10, strana: 2 od 11.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 2 od 22.03.2013.


Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izbornih javnih prihoda grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 70/12, strana: 2 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 2 od 22.03.2013.


Odluka o usvajanju Cenovnika radova JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 1 od 25.02.2013.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 25 od 25.02.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 1 od 22.03.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata u Skupštini GO Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 41 od 08.03.2013.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 25 od 25.02.2013.


Poslovnik Veća gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 52 od 08.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 56 od 25.02.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 56 od 25.02.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 41 od 08.03.2013.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 47 od 25.02.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 2 od 22.03.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata nadzornim odborima javnih preduzeća "Poslovni prostor" i "Sportski centar Novi Beograd", na opštini Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 40 od 25.02.2013.


Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 2 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 1 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 1 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 1 od 25.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama parkiranja na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 47 od 25.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, Knez Mihailova broj 56

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 25 od 25.02.2013.


Rešenje o imenovanju izborne komisije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 38/09 od 29.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/09 od 14.08.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/11 od 27.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 31 od 25.02.2013.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 32 od 25.02.2013.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 3/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 6 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 32 od 25.02.2013.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 25 od 25.02.2013.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 36 od 25.02.2013.


Rešenje o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar "Novi Beograd" sa Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (prečišćen tekst - sa 3/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 9 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 36 od 25.02.2013.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.


Zaključak o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Beograda za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.


Akcioni plan razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 56 od 12.02.2013.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 41 od 12.02.2013.


Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 158 od 13.03.2013.


Odluka o izradi Izmena plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 166 od 23.02.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 161 od 23.02.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 162 od 23.02.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 159 od 23.02.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije Sportskog parka i jugoistočne zone u naselju Sadovi u Petrovaradinu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 164 od 23.02.2013.


Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 82 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/10, strana: 105 od 22.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/10, strana: 389 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1344 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1152 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1368 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 61 od 12.02.2013.


Odluka o organizovanju Gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" kao Javnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 465
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 59
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 131
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 230
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 104
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 104
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 592
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 363 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 838 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1431 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1929 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 139 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 461
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 57
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 132
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 226
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 102
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 115
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 591
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 361 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 828 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1425 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1137 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 971 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 148 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/94, strana: 127
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/95, strana: 191
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/97, strana: 334
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 219
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 101
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 112
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 590
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 362 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 865 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1429 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 171 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1878 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 115 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća "Informatika" Novi Sad (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/93, strana: 101
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/95, strana: 86
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 214
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 104
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 108
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 593
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 367 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/05, strana: 453 od 22.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 858 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/08, strana: 945 od 16.10.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1442 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/09, strana: 1875 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 70 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1346 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 110 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu kao Javnog komunalnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 466
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/90, strana: 198
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 61
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 131
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 223
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 102
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 113
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 591
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 360 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 841 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1427 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/10, strana: 818 od 26.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1091 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1137 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1877 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 91 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu kao Javnog komunalnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 463
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 57
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 225
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 102
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 114
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 590
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 361 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 833 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1422 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1153 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 100 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Komunalne radne organizacije "Vodovod i kanalizacija" u Novom Sadu kao Javnog komunalnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 462
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 58
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/95, strana: 193
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 131
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 216
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 101
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 109
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 589
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 359 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 830 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1418 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/10, strana: 1237 od 01.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 87 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Komunalne radne organizacije za puteve "Put" u Novom Sadu kao Javnog komunalnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 464
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 60
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 228
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/98, strana: 405
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 105
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 592
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 363 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 836 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1434 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1928 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 96 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Radne organizacije "Novosadska toplana" u Novom Sadu kao Javnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 460
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 59
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 131
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 221
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 101
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 111
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 590
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 360 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 825 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1420 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1447 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 105 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Radne organizacije "Stan" iz Novog Sada kao Javnog preduzeća za stambene usluge (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/90, strana: 58
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 56
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/93, strana: 340
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/95, strana: 87
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/96, strana: 132
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 209
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 103
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 103
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 591
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 366 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 847 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1438 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 70 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1929 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/11, strana: 618 od 27.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/12, strana: 1601 od 20.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1877 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 123 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Radne organizacije "Urbanizam" Zavod za urbanizam u Novom Sadu kao Javnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/89, strana: 467
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/91, strana: 55
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/96, strana: 267
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 208
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/98, strana: 488
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 103
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 117
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 592
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/04, strana: 243
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 365 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 843 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1415 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/09, strana: 1410 od 03.11.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 128 od 22.02.2013.


Odluka o organizovanju Radne organizacije Sportski i poslovni centar "Vojvodina" u osnivanju kao javnog preduzeća (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/91, strana: 48
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/92, strana: 23
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/97, strana: 385
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 211
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 104
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 106
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 593
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 366 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 850 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1440 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 71 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/11, strana: 240 od 06.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 133 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/04, strana: 699
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/04, strana: 758
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 364 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 871 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1436 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/09, strana: 1032 od 18.09.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1927 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 143 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/91, strana: 50
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 207
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 103
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 116
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/02, strana: 623
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 364 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 855 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1413 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 119 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju Grada" u Novom Sadu (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/93, strana: 258
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/93, strana: 287
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/98, strana: 218
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/99, strana: 100
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 110
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/02, strana: 192
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 589
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/03, strana: 339
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 358 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 862 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1411 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 69 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1345 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 82 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Gradski informativni centar "APOLO" Novi Sad (prečišćen tekst - sa 29/2005)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/99, strana: 239
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/02, strana: 107
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/02, strana: 593
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 367 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/05, strana: 869 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1445 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 71 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/12, strana: 1600 od 20.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/12, strana: 1731 od 18.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 152 od 22.02.2013.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 79 od 22.02.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1845 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 167 od 23.02.2013.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", kao javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 139 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 148 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 115 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog preduzeća "Informatika" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 110 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 91 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 100 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Vodovod i kanalizacija" u Novom Sadu kao Javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 87 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije za puteve "Put" u Novom Sadu kao javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 96 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije "Novosadska toplana" u Novom Sadu kao javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 105 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije "Stan" iz Novog Sada kao Javnog preduzeća za stambene usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 123 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije "Urbanizam" Zavod za urbanizam u Novom Sadu kao javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 128 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije Sportski i poslovni centar "Vojvodina" u osnivanju kao javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 133 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 143 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 119 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 82 od 22.02.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 152 od 22.02.2013.


Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/04, strana: 81 od 23.03.2004.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 355 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/07, strana: 1447 od 20.12.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 218 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 591 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 35 od 13.03.2013.


Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 208 od 07.03.2013.


Odluke o raspisivanju izbora za članove saveta nadzornih odbora mesnih zajednica u gradskim opštinama Novi Sad i Petrovaradin

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 206 od 07.03.2013.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 149 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/11, strana: 693 od 16.08.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 79 od 22.02.2013.


Pravilnik o uslovima i standardima za pružanje usluge dnevnog boravka deci i omladini sa smetnjama u razvoju i deci i omladini sa poremećajima u ponašanju, metodologiji formiranja cene usluge dnevnog boravka i učešću korisnika u troškovima usluge dnevnog boravka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 195 od 07.03.2013.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 63 od 21.02.2013.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 64 od 21.02.2013.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 65 od 21.02.2013.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 63 od 21.02.2013.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 39 od 12.02.2013.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 66 od 21.02.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve o postavljanju saobraćajne signalizacije i prestanku važenja zabrane zaustavljanja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/13, strana: 211 od 15.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 168 od 23.02.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 172 od 23.02.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada ustanova kulture u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 169 od 23.02.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu naziva Grada Novog Sada u nazivu firme

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 172 od 23.02.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 199 od 07.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donelo Gradsko veće i gradonačelnik grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/10, strana: 307 od 22.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 204 od 07.03.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 174 od 23.02.2013.


Rešenja o određivanju privremenih i posebnih parkirališta u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1742 od 26.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 205 od 07.03.2013.


Rešenje o davanju naziva ulicama u Veterniku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/10, strana: 274 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 175 od 23.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 75 od 21.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja parkom prirode "Begečka jama" za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 207 od 07.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja zaštićenim stablima na teritoriji Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 206 od 07.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja, održavanja i zaštite javnih zelenih površina za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 60 od 12.02.2013.


Rešenje o imenovanju Komisije za privremeno postavljanje reklamnih panoa

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 75 od 21.02.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara, članova i zamenika članova Komisije za opšte i komunalno uređenje grada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/13, strana: 21 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 60 od 12.02.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja, odnosno davanja u zakup građevinskog zemljišta u svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 76 od 21.02.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova za obavljanje auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 74 od 21.02.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radnog tela za predlaganje Skupštini grada Novog Sada mogućnosti za postizanje sporazuma o načinu regulisanja eventualnih obaveza grada Novog Sada koje proizlaze iz presude Privrednog apelacionog suda u Beogradu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 198 od 07.03.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 173 od 23.02.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 200 od 07.03.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 201 od 07.03.2013.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "REC" - Renewble energy in cities"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 202 od 07.03.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 203 od 07.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 203 od 07.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda i vremena korišćenja sportskih objekata Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad bez naknade, za period od 14. januara do 31. maja 2013. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 68 od 21.02.2013.


Rešenje o zaštiti pešačkih površina na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 60 od 12.02.2013.


Generalni urbanistički plan "Kragujevac 2015."

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/10, strana: 1 od 15.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/12, strana: 10 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 25 od 22.02.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP "GSA" Kragujevac, broj 2819/3 od 14.12.2012. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/13, strana: 1 od 28.02.2013.


Odluka o finansiranju programa sportskih organizacija po javnom pozivu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 3 od 11.03.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne ragulacije dela naselja "Grujina česma" u Kragujevcu, sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 35 od 22.02.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/06, strana: 106 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/08, strana: 36 od 18.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/08, strana: 74 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 29 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/10, strana: 5 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/10, strana: 3 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/10, strana: 96 od 17.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 69 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/12, strana: 105 od 02.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 128 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam - Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 26 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 39 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 18 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 45 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 106 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Zelenilo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 33 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 17 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 79 od 22.02.2013.


Odluka o ostvarivanju prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/03, strana: 350 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/04, strana: 420 od 28.12.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 14 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 36 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 128 od 22.02.2013.


Odluka o pravima dobrovoljnih davalaca krvi u oblasti zdravstvene zašite

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/07, strana: 99 od 14.02.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/07, strana: 31 od 17.12.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 127 od 22.02.2013.


Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu sredstava crkvama, verskim zajednicama i njihovim organizacionim delovima na teritoriji grada Kragujevca u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/13, strana: 1 od 28.02.2013.


Odluka o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa "A"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 129 od 22.02.2013.


Odluka o utvrđivanju liste kandidata predloženih za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 1 od 11.03.2013.


Plan detaljne regulacije "Kamenolom na potesu Samar u naselju Korman" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 1 od 22.02.2013.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - sekretarijat za komunalne poslove i nadzor u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 6 od 11.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 129 od 22.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu o cenama usluga

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 10 od 11.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 42 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 133 od 22.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika osnovnih komunalnih usluga sahranjivanja i ostalih komunalnih usluga koje su u direktnoj vezi sa osnovnim uslugama sahranjivanja JKP "Gradska groblja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/13, strana: 4 od 28.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika zanatskih radova i drugih usluga na izradi grobnica JKP "Gradska groblja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/13, strana: 5 od 28.02.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu i izbor programa aktivnosti crkava, verskih zajednica i njihovih organizacionih delova na teritoriji grada Kragujevca u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/13, strana: 3 od 28.02.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje po zahtevima za utvrđivanje prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 8 od 11.03.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj socijalne politike grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 78 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/12, strana: 18 od 02.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/12, strana: 7 od 22.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 8 od 11.03.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 9 od 11.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju cene karata u javnom gradskom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 132 od 22.02.2013.


Rešenje o utvrđivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/11, strana: 3 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/13, strana: 6 od 28.02.2013.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine po većinskom izbornom sistemu na ponovljenom glasanju održanom 03. marta 2013. godine, na dopunskim izborima u Izbornoj jedinici 17 Zrenjanin III

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 31 od 05.03.2013.


Izveštaj o privremenim rezultatima izbora za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine po većinskom izbornom sistemu na ponovljenom glasanju održanom 03. marta 2013. godine, na dopunskim izborima u Izbornoj jedinici 17 Zrenjanin III

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 27 od 04.03.2013.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte udruženja, saveza i drugih asocijacija

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 41 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/10, strana: 49 od 16.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 575 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina kroz dohodovne aktivnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/13, strana: 10 od 10.02.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 29 od 04.03.2013.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći za stvaranje ili poboljšavanje uslova stanovanja porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/12, strana: 439 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 28 od 04.03.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.


Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti javnog informisanja za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 3 od 28.03.2013.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa Grada Subotice za 2012. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.


Odluka o dodeli sredstava za prvorođeno dete u kalendarskoj godini iz sredstava budžeta Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 3 od 21.03.2013.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za kompleks - k.p. br. 1690 K.O. Palić na delu prostora uz istočnu obalu jezera Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 4/13, strana: 18 od 28.02.2013.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za regulaciju ulica Otmara Z "Gat" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 4/13, strana: 5 od 28.02.2013.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naselje Donji Tavankut

"Službeni list grada Subotice", broj 4/13, strana: 1 od 28.02.2013.

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 1 od 28.03.2013.


Odluka o obustavi postupka izrade Plana generalne regulacije "I" - za zonu gradskog centra i užeg gradskog jezgra i pristupanju ponovnoj izradi koncepta Plana

"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 4 od 08.03.2013.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 48 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 160 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 7 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - "Szabadkai Radio" Kozvallalat Szabadka (prečišćen tekst - 25/2010)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 11/92
"Službeni list grada Subotice", broj 12/95
"Službeni list grada Subotice", broj 20/97
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 42/00
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 21 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 2 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 103 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 30 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 65 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 21/98
"Službeni list grada Subotice", broj 4/99
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 5 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 14 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/03, strana: 8 od 16.10.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 63/03, strana: 21 od 19.12.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 14 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 4 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 227 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 18 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 13/98
"Službeni list grada Subotice", broj 15/98
"Službeni list grada Subotice", broj 4/99
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 14 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 30 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 25 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 27 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 53 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 9 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 4/98
"Službeni list grada Subotice", broj 21/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 6 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 13 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 35 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 29 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/10, strana: 106 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 14 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst - sa 17/2009)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/93
"Službeni list grada Subotice", broj 15/95
"Službeni list grada Subotice", broj 46/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 2 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 18 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/05, strana: 36 od 23.06.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 6 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/09, strana: 6 od 25.08.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/09, strana: 7 od 22.09.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 28 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 27/05, strana: 9 od 02.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/05, strana: 24 od 28.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 20 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 33 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 27 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 42 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 13/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 3 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 16 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/05, strana: 8 od 02.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 21 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 41 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 28 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 37 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 33/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 3 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 16 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 24 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 46 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/10, strana: 24 od 11.02.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 28 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 33 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 4/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 4 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 15 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 17 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 50 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/10, strana: 31 od 05.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 46 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 25/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 6 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 13 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/03, strana: 51 od 16.10.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 33 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 9 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 27 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 4 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 27/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 6/01
"Službeni list grada Subotice", broj 39/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 1 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 17 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 36 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 38 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 19 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 51 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Privredno tehnološki parkovi Subotica"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 1/10, strana: 7 od 18.01.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/10, strana: 76 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 23 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 21/98
"Službeni list grada Subotice", broj 9/99
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 38/01
"Službeni list grada Subotice", broj 21/02, strana: 2 od 01.07.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/03, strana: 17 od 17.04.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 27 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 36 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 29 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 33/11, strana: 88 od 16.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 56 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 14/05, strana: 2 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 9 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 55 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 41 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 60 od 28.03.2013.


Odluka o osnivanju Kancelarije za mlade Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 5 od 21.03.2013.


Odluka o osnivanju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 34/06, strana: 21 od 27.12.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/07, strana: 21 od 05.07.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/13, strana: 44 od 28.02.2013.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 71 od 28.03.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 3 od 21.03.2013.


Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad ustanovom Apoteka "Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 34/06, strana: 1 od 27.12.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/13, strana: 45 od 28.02.2013.


Odluka o prihvatanju Predloga Odluke o izmeni i dopuni Statuta Grada Subotice i o upućivanju na javnu raspravu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 70 od 28.03.2013.


Odluka o pristupanju promeni Statuta Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 4/13, strana: 43 od 28.02.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 18 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 9 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 14 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 28 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 42 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 37 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 33 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 46 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 4 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 51 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Privredno-tehnološki parkovi Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 23 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - Javnog poduzeća "Radio Subotica" Subotica - Szabadkai Radio Kozvallalat Szabadka

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 65 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 56 od 28.03.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 60 od 28.03.2013.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojni u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 6/13, strana: 1 od 04.03.2013.


Oglas o davanju na privremeno korišćenje delova površina javne namene u zoni nadležnosti DO "Park Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 1 od 08.03.2013.


Oglas o davanju na privremeno korišćenje delova površine javne namene u zoni nadležnosti DOO "Park Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 18 od 21.03.2013.


Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 4 od 08.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća u Subotici za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 8 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 6 od 08.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i godišnje finansijske planove ustanova kulture na teritoriji grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 10 od 21.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute i izmene statuta ustanova kulture na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/13, strana: 1 od 28.02.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Skupština grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 5/13, strana: 4 od 28.02.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Skupština grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 76 od 28.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Skupština grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 6 od 21.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 2 od 21.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 2 od 21.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 5/13, strana: 6 od 28.02.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 1 od 08.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta ustanove Zoološki vrt Palić - Palicsi Allatkert - Zološki vrt Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 1 od 21.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradske biblioteke Subotica - Szabadkai Varosi Konyvtar - Gradske knjižnice Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 6 od 21.03.2013.

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 75 od 28.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti Udruženju "Kadarka", iz Subotice, Palić, Krfska 5a za upotrebu grba Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 75 od 28.03.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 1 od 21.03.2013.


Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 3 od 28.03.2013.


Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije za naselje Donji Tavankut na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 4/13, strana: 4 od 28.02.2013.


Rešenje o razrešenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 3 od 28.03.2013.


Zaključak o prestanku javne funkcije člana Izborne komisije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/13, strana: 4 od 28.02.2013.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 2 od 21.03.2013.


Zaključak o protivljenju privatizaciji Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - Javnog poduzeća "Radio Subotica" Subotica - Szabadkai Radio Kozvallalat Szabadka

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 18 od 21.03.2013.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)