POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Maj 2014

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/81, strana: 613 od 09.10.1981.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Evropska konvencija o ekstradiciji sa Dodatnim protokolom, Drugim dodatnim protokolom, Trećim dodatnim protokolom i Četvrtim dodatnim protokolom, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 10/01, strana: 24 od 09.11.2001.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 37 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/11, strana: 22 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 7 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Evropski sporazum o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 67 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Finansijski ugovor "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 86 od 30.05.2014.


Indeksi potrošačkih cena za april 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 5 od 12.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 2 od 06.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 2 od 15.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 2 od 12.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 2 od 30.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 2 od 20.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 2 od 23.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 2 od 01.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 2 od 27.05.2014.


Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/81, strana: 613 od 09.10.1981.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 6 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 15 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 33 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 21 od 09.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 34 od 15.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 34 od 15.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 164 od 23.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 31 od 12.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 36 od 06.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 36 od 06.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 88 od 27.05.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu sporazuma, ugovora i protokola

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade države Kuvajt

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Odluka Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 3 od 19.05.2014.


Odluka o adekvatnosti kapitala banke

"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 69 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 3 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 78 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 77 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 76 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 77 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 75 od 23.05.2014.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.04.2014.


Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 4 od 12.05.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 80 od 27.05.2014.


Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 6 od 30.05.2014.


Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 64 od 23.05.2014.


Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 65 od 23.05.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.


Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika osnovnih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 67 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika prekršajnih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 66 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 68 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika viših sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 68 od 23.05.2014.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 17 od 09.05.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 64 od 23.05.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Uvac"

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 18 od 09.05.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 4 od 06.05.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka pronalaženja strateškog partnera u Železari Smederevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 26 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za vođenje razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima za "Železaru Smederevo" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 4 od 15.04.2014.


Odluka o obrazovanju Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Južne i Istočne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 78 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 8 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 203 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda advokata

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 77 od 30.05.2014.


Odluka o prestanku funkcije savetnika predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 6 od 30.05.2014.


Odluka o proglašenju Dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije

VIDETI Odluku o ukidanju vanredne situacije - 55/14
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 3 od 15.04.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 7 od 30.05.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 15 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 7 od 30.05.2014.


Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 3 od 01.05.2014.


Odluka o rasporedu radnog vremena u službama Vlade Republike Srbije, ministarstvima, posebnim organizacijama, republičkom javnom pravobranilaštvu i organima za prekršaje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/03, strana: 1 od 13.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 127/03, strana: 112 od 23.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 83/04, strana: 2 od 23.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 15 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 3 od 01.05.2014.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Majdanpek i obrazovanju Privremenog organa opštine Majdanpek

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.


Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 75 od 23.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.


Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1. januar - 31. decembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 4 od 19.05.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 31 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.


Odluka predsednika Vlade 01 broj 035-00-10/2014

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 4 od 15.04.2014.


Odluka predsednika Vlade broj 035-00-7/2014-01

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 4 od 06.05.2014.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 126 od 26. marta 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.


ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5544/2011

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 5 od 09.05.2014.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 16 od 09.05.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 86 od 27.05.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 4 od 19.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-684/2012

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 4 od 20.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-2033/2011

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 84 od 27.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-6489/2011

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 155 od 23.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4403/2011, IUz-95/2013

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 26 od 15.04.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4565/2011, Už-5779/2011, Už-5783/2011

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 72 od 30.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 4 od 23.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 29 od 15.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 4 od 06.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 3 od 27.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 11 od 01.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 21 od 09.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 84 od 27.05.2014.


Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 37/10, strana: 20 od 01.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.


Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi

"Službeni glasnik RS", broj 31/06, strana: 23 od 13.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 45 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 30 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 150 od 23.05.2014.


Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u međunarodnom prometu

"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 14 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 27 od 30.05.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 30 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 148 od 23.05.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 25 od 30.05.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 10 od 26.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.04.2014.


Pravilnik o načinu vođenja registra lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 23 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/06, strana: 33 od 01.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 96/07, strana: 60 od 22.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 80/12, strana: 24 od 15.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 146 od 23.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

"Prosvetni glasnik", broj 10/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 458 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 5 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 143 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 292 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 7 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 610 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 4 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 59 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 1 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 8 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 2 od 07.05.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 14 od 06.05.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-2, PPDG-3, PPDG-4, PPDG-5)

"Službeni glasnik RS", broj 7/04, strana: 5 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 12 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 31 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 10 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 20 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 34 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 14 od 06.05.2014.


Pravilnik o obrascu i sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole obrascu i sadržaju sertifikata i potvrda koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 31 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 113 od 23.05.2014.


Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima dokumenata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

PAŽNJA - videti Pravilnik 9/14, kojim prestaje da važi ovaj Pravilnik
"Službeni glasnik RS", broj 96/07, strana: 60 od 22.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 80/12, strana: 3 od 15.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 31 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.


Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija

"Službeni glasnik RS", broj 44/06, strana: 52 od 26.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/06, strana: 17 od 05.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/08, strana: 108 od 19.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 132 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 181 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 115 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.


Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 18 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 5 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 46 od 30.05.2014.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 82 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 35 od 30.05.2014.


Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 48/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Uvac"

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 8 od 01.05.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode "Ripaljka"

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 25 od 12.05.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Risovača"

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 31 od 06.05.2014.


Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 7 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 65 od 30.05.2014.


Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja u prometu pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjima

"Službeni glasnik RS", broj 6/10, strana: 34 od 12.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 27 od 30.05.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 26 od 15.04.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 17153/11, 17157/11, 17160/11, 17163/11, 17168/11, 17173/11, 17178/11, 17181/11, 17182/11, 17186/11, 17343/11, 17344/11, 17362/11, 17364/11, 17367/11, 17370/11, 17372/11, 17377/11, 17380/11, 17382/11, 17386/11, 17421/11, 17424/11, 17428/11, 17431/11, 17435/11, 17438/11, 17439/11, 17440/11 i 17443/11

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.

eđunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 87 od 27.05.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Inđija)

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 78 od 30.05.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 5 od 19.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 21 od 30.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 4 od 15.04.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 3 od 01.05.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 79 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 80 od 27.05.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima, razrešenjima i prestanku rada, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 5 od 06.05.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 7 od 01.05.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 78 od 30.05.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.04.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 88 od 23.05.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da novo poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 4 od 20.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Priprema za delovanje u nesrećama - obezbeđivanje minimalnih humanitarnih potreba i primena utvrđenih standarda u opremanju i obuci timova Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama - 2014. godine"

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 21 od 06.05.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Arilje)

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 163 od 23.05.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Niskogradnja", Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 18 od 09.05.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 6 od 01.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 4 od 20.05.2014.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obvezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 7 od 01.05.2014.


Rešenje o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Rešenje o postavljenju šefa kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 5 od 12.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 87 od 23.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 13 od 06.05.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 3 od 19.05.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.


Spisak klasifikovanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/14 - ZAMENJEN PRAVILNIKOM
"Službeni glasnik RS", broj 82/10, strana: 1 od 06.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 48/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 131 od 30.05.2014.


Sporazum između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 12 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 124 od 30.05.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 125 od 30.05.2014.


Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 126 od 30.05.2014.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 88 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/11, strana: 96 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Sporazum o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) kao zamodavca u vezi sa zajmom u iznosu od 1.000.000.000 američkih dolara (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 1 od 30.05.2014.


Ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje Razvoja sistema za navodnjavanje - I faza, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 36 od 30.05.2014.

ENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 21 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 117/08, strana: 67 od 23.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 21 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 3 od 06.05.2014.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 71 od 23.05.2014.


Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 3 od 15.04.2014.


Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 3 od 27.05.2014.


Uredba o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - Zakonom o pravobranilaštvu
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 5 od 18.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 49/06, strana: 8 od 08.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/06, strana: 16 od 18.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 42 od 23.05.2014.


Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.


Zaključak o imenovanju guvernera i zamenika guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 24 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 90 od 23.05.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 401-4331/2014 - u vezi sa troškovima pribavljanja dokumenata koje imaju građani sa područja zahvaćenih poplavama u maju 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 3 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 12 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 22 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.


Zakon o izvršenju i obezbeđenju

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 14 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.


Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 123 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 18 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 72 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 10 od 23.05.2014.


Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 10 od 23.05.2014.


Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 35 od 23.05.2014.


Zakon o javnom beležništvu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2014. godine, izuzev nekih odredaba (videti član 182.)
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.


Zakon o javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/91, strana: 1680 od 20.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 42 od 23.05.2014.


Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 221 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 3 od 23.05.2014.


Zakon o parničnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 73 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 54 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 18 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 53 od 23.05.2014.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.


Zakon o posredovanju - medijaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 23 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 48 od 23.05.2014.


Zakon o posredovanju u rešavanju sporova

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 48 od 23.05.2014.


Zakon o pravobranilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 42 od 23.05.2014.


Zakon o privatizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 1 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 18/03, strana: 1 od 28.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 45/05, strana: 5 od 31.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 77 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 80 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 25 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 28 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 29 od 15.04.2014.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.


Zakon o vanparničnom postupku

"Službeni glasnik SRS", broj 25/82, strana: 1253 od 04.05.1982.
"Službeni glasnik SRS", broj 48/88, strana: 2227 od 24.12.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1689 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 26 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 25 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.


Zakonik o krivičnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 12 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 35 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 41 od 23.05.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 939 od 07.05.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 946 od 07.05.2014.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 931 od 30.04.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 942 od 07.05.2014.


Konkrus za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak "Dekade inkluzije Roma" u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 937 od 07.05.2014.


Konkurs "Aktivan raspust"

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 930 od 30.04.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV u 2014. godini za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 960 od 21.05.2014.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje malih prerađivačkih kapaciteta u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 916 od 23.04.2014.


Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 918 od 23.04.2014.


Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u APV u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.


Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 916 od 23.04.2014.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 945 od 07.05.2014.


Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 944 od 07.05.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 929 od 30.04.2014.


Odluka o broju mesta za upis učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 875 od 23.04.2014.


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 175 od 02.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za upravljanje strategijom eUprave pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 393 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 15/10, strana: 746 od 18.08.2010.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 6 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.


Odluka o pravu na korišćenje i načinu korišćenja prenosnih računara za službene potrebe

"Službeni list APV", broj 12/11, strana: 601 od 18.07.2011.
"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 935 od 07.05.2014.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 972 od 22.05.2014.


Odluka o promeni sedišta Univerziteta u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Odluka o razrešenju članova Radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta statuta APV

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 972 od 22.05.2014.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 943 od 07.05.2014.


Odluka o upravi za zajedničke poslove pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 10/10, strana: 450 od 02.06.2010.
"Službeni list APV", broj 22/10, strana: 1003 od 20.12.2010.
"Službeni list APV", broj 19/11, strana: 786 od 23.11.2011.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.


Odluke o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 951 od 15.05.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Savetu nacionalnih zajednica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/14 - Pokrajinskom skupštinskom odlukom o sprovođenju Statuta APV
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 328 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 971 od 22.05.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 971 od 22.05.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1225 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 971 od 22.05.2014.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 20 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 919 od 23.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti javnim ustanovama i ustanovama kulture na teritoriji APV na završne račune za 2013. godinu i na finansijske izveštaje

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 907 od 23.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute, programe rada i finansijske planove javnih ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 927 od 30.04.2014.


Rešenja o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 936 od 07.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 925 od 30.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 972 od 22.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 956 od 21.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 936 od 07.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u upravnim i nadzornim odborima u ustanovama na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 908 od 23.04.2014.


Rešenja o postavljenjima stalnih sudskih prevodilaca i tumača u sudovima na teritoriji APV (italijanski, slovački, arapski, norveški, rumunski, španski, slovenački, mađarski, turski, poljski, kineski, gestovni govor)

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 910 od 23.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Galerije likovne umetnosti Poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pedagoškom zavodu Vojvodine

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 937 od 07.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Turističke organizacije Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Muvelodesi Intezet za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 953 od 15.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 956 od 21.05.2014.


Rešenje o dopuni Rešenja Vlade APV broj: 02-41/2014 od 16. aprila 2014. godine

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 925 od 30.04.2014.


Rešenje o postavljenju direktora Uprave za imovinu APV

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 904 od 23.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 955 od 21.05.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 904 od 23.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava iz prihoda od privatizacije za 2014. godinu radi podrške preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 16 od 30.04.2014.


Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 963 od 22.05.2014.


Cenovnik usluga JP "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 19 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 3 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 3 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 21 od 22.04.2014.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 30 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Izveštaj o radu zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 29 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 23 od 10.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 28/06, strana: 1 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 6 od 10.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 6 od 10.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 30 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/11, strana: 4 od 25.08.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 10 od 17.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 10 od 17.04.2014.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 19 od 03.04.2014.


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 23 od 17.04.2014.


Odluka o cenovniku ulaznica za programe UK "Parobrod", sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Cenovnik

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 9 od 17.04.2014.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.


Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Odluka o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 1/09, strana: 1 od 12.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 23 od 23.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 49/10, strana: 57 od 21.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/10, strana: 17 od 09.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 52 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 1 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Odluka o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola

"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 1 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 10 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 12 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.


Odluka o finansijskoj pomoći penzionerima Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - 37/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 10 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 3 od 16.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 11 od 22.04.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.


Odluka o građevinskom zemljištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 1 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021.

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 19 od 17.04.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Bulevaru Mihajla Pupina bb, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 20 od 17.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije "Vinča", gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 19 od 17.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Koče Kapetana, Njegoševe, Kursuline i Makenzijeve, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 1 od 11.04.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Odluka o komunalnoj inspekciji

"Službeni list grada Beograda", broj 18/92, strana: 961 od 18.09.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/93, strana: 165 od 16.04.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/93, strana: 689 od 19.10.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 821 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 46 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 25 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 115 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 32 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 1 od 01.04.2014.


Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 24/03, strana: 803 od 23.09.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 27 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 8 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 4 od 11.04.2014.


Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o načinu postupanja sa stvarima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 2 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 2 od 01.04.2014.


Odluka o osnivanju i radu Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 7 od 22.04.2014.


Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 5 od 22.04.2014.


Odluka o pijacama

"Službeni list grada Beograda", broj 9/01, strana: 269 od 20.04.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 28 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 19 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Odluka o podizanju spomenika ruskom caru Nikolaju II

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 25 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 3 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 18 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 3 od 01.04.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 1 od 22.05.2014.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.


Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode

"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 5 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 6 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 1 od 01.04.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 5 od 22.05.2014.


Odluka o prestanku važenja Studije visokih objekata Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.


Odluka o pristupanju izradi Strategije kulturnog razvoja gradske opštine Obrenovac za period 2015-2020. godina

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 38 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 15 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 10 od 03.04.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Lazarevac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 19 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 18 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 29 od 02.04.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 10 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu, sa Finansijskim planom

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 37 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Voždovac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 1 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 1 od 10.04.2014.


Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period 1. januar - 30. jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 26 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 4 od 30.04.2014.


Odluka o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd u Javno preduzeće "Hipodrom Beograd", Beograd (prečišćen tekst - sa 2/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/08, strana: 3 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 8 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 1 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 17 od 03.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 38 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 38 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 10 od 03.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 37 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 43 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 6 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 21 od 17.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Direkcija FEST-a

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 12 od 22.04.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 4 od 17.04.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, korisnik gradska opština Čukarica, a kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 2 od 10.04.2014.


Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 29 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 5 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 3 od 01.04.2014.


Odluka o subvencionisanju JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Odluka o ukidanju Jugokoncerta - ustanove za muzičko-scensku delatnost

"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 1 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 15 od 22.04.2014.


Odluka o ukidanju ustanove kulture - Belef centar

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 14 od 22.04.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 30 od 01.04.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 45 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 21 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 3 od 10.04.2014.


Odluka o ustanovljenju nagrada i drugih javnih priznanja opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 46 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/10, strana: 17 od 08.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja komunalnog otpada u JKP "Gradska čistoća"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.
"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 7 od 22.05.2014.


Odluka o utvrđivanju cena usluga prevoza preko Dunava, sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Odluku

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 9 od 17.04.2014.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 12 od 17.04.2014.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica" jp, sa Odlukom o davanju saglasnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 8 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 5 od 10.04.2014.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica", sa Zaključkom o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 5 od 10.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 2 od 30.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 15 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 2 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 2 od 30.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 15 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 2 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 1 od 24.04.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u martu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst - sa 27/2010 i 30/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 16 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 26 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 14 od 02.04.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Agencije za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 4 od 24.04.2014.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Beograda", broj 29/03, strana: 1109 od 11.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/04, strana: 305 od 20.04.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/04, strana: 329 od 14.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 31 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/08, strana: 2 od 24.04.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 1 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 1 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 1 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i planove finansiranja u javnim preduzećima i ustanovama kulture na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 6 od 17.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 28 od 31.03.2014.


Rešenja o postavljenju sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 12 od 11.04.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora javih komunalnih preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 20 od 22.04.2014.


Rešenja po konkursima za direktore javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 24 od 17.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova na održavanju ulica i puteva na teritoriji gradskih opština grada Beograda JKP "Beograd-put", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 2 od 30.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se utvrđuju cene usluga iznošenja komunalnog otpada JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma zdravlja "Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog muzeja iz Beograda, ul. Uzun Mirkova br. 14

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 20 od 22.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta Boško Buha iz Beograda, Trg republike br. 3

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 7 od 09.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje) JP "Gradsko stambeno"

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za održavanje stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno"

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zaposlenih ustanove "Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 32/14, strana: 30 od 09.04.2014.


Rešenje o imenovanju članova Mobilnog tima za inkluziju Roma gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 3 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru članova Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 3 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 2 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 2 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - Odlukom o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beogarda
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra od Ulice starca Vujadina do Ulice Stanislava Sremčevića, blokovi B15, B22, C18, C22, C23, C24, C25, C26, za blok B15 - između ulica Gajeve, Kajmakčalanske, Starca Vujadina i Bulevara Kralja Aleksandra, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 3 od 03.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Deligradska, Birčaninova, Katićeva, Bulevar oslobođenja i Trga Slavija, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 14 od 11.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije centra Surčina, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 13 od 11.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije pijace u naselju "Medaković", gradske opštine Voždovac i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 1 od 03.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Pilota Mihaila Petrovića, Vidikovački venac i Ibarske magistrale, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 2 od 03.04.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za implementaciju i monitoring Strateškog plana razvoja GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 12 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.


Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJENO ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 30 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Rešenje o prihvatanju ostavke načelnika Uprave gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone zapadno od naselja Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 4 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 8 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Ugrinovačke ulice od saobraćajnice T-6 do Bulevara Mihajla Pupina, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 5 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo privredne zone između Severne tangente, Ulice Zage Malivuk, koridora planirane železničke pruge i puta Beograd-Pančevo, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 6 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za naselje Barajevo, gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 9 od 03.04.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 29 od 31.03.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 10 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 9 od 30.04.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 4 od 31.03.2014.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Kesten na Dorćolu"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 10 od 11.04.2014.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Šuma Košutnjak"

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 6 od 11.04.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 28/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/09, strana: 2 od 12.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/09, strana: 1 od 08.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 25 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 90 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 5 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 1 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/11, strana: 1 od 10.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 16 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/12, strana: 2 od 16.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 1 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 3 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 8 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 3 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 4 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 1 od 09.05.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda, Gradskom veću grada Beograda, Gradskom javnom pravobranilaštvu, Zaštitniku građana, Službi za budžetsku inspekciju i Službi za internu reviziju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 1 od 09.05.2014.


Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 3 od 24.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 16 od 22.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Agencija za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki sprovodi centralizovane javne nabavke

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 5 od 24.04.2014.


Rešenje o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zemun i javnom pravobranilaštvu gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 14 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.


Uputstvo o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - Odlukom o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beogarda
"Službeni list grada Beograda", broj 12/09, strana: 1 od 31.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 1 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/11, strana: 1 od 31.01.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/12, strana: 1 od 16.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 1 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 16 od 03.04.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa "Svratište za decu ulice"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 389 od 28.05.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 332 od 15.05.2014.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 311 od 30.04.2014.


Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/09, strana: 1789 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 613 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1866 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 213 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 324 od 12.05.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za jednog člana Saveta Mesne zajednice "Stari grad"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 335 od 15.05.2014.


Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/14, strana: 339 od 16.05.2014.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.


Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada za 2014. i 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 320 od 12.05.2014.


Program praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji grada Novog Sada u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 319 od 12.05.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 382 od 28.05.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 314 od 30.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 381 od 28.05.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 325 od 12.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst konkursa za izdavanje poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu u letnjoj sezoni 2014. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 314 od 30.04.2014.


Rešenje o dopuni saobraćajne signalizacije u zoni pešačkog prelaza u Rumeničkoj ulici kod broja 102 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 334 od 15.05.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu štete na objektima nastale od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor poljoprivrednih proizvođača - korisnika subvencija za sertifikaciju organskih poljoprivrednih proizvoda i nabavku organskog semena ili organskog đubriva na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 331 od 15.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor pojekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/10, strana: 1062 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 311 od 30.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 311 od 30.04.2014.


Rešenje o odobrenju da se Gradskoj upravi za zdravstvo rasporede sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 331 od 15.05.2014.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 77 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1102 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1123 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1669 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 31 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 329 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.


Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u ulici Đorđa Nikolića Johana kod k. br. 14 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 327 od 12.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju stalnog člana i zamenika člana Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 334 od 15.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 381 od 28.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 325 od 12.05.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa gradskih administrativnih taksi

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 324 od 12.05.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.


Kodeks ponašanja zaposlenih u organima Grada, posebnim i stručnim službama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 2 od 27.05.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac o prodaji osnovnog sredstva

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 40 od 25.04.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP "Gradska groblja" Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 42 od 25.04.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 40 od 25.04.2014.


Odluka o dodeli i visini novčane nagrade "Akademik Dragoslav Srejović" u Kragujevcu za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 1 od 25.04.2014.


Odluka o dodeli zvanja Zaslužni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 1 od 25.04.2014.


Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Radna zona Sobovica", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 38 od 25.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Cerovac", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 31 od 25.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Sušica - Grujina česma - blok između ulica Lazara Mićunovića, Darinke Radović, Drugog Srpskog ustanka i Balkanske", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 33 od 25.04.2014.


Odluka o odobravanju sredstava za uplatu članarine za 2014. godinu Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o određivanju lica za overu obrazaca i obaveštenja vezanih za obračun i isplatu zarada i drugih primanja i kretanje cena proizvoda i usluga javnih i javnih komunalnih preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/06, strana: 4 od 10.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 38 od 25.04.2014.


Odluka o određivanju lica za overu obrazaca za obračun i isplatu zarada, tromesečno izveštavanje o realizaciji godišnjih programa poslovanja i izveštaja o kretanju zarada i broja zaposlenih u javnim, javnim komunalnim preduzećima i društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 38 od 25.04.2014.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije u Pomoravlju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 11 od 09.05.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.


Odluka o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast upravljanja projektima i lokalni ekonomski razvoj

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 43 od 25.04.2014.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad Gradskog odbora "G 17 Plus"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 1 od 27.05.2014.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad Gradskog odbora Šumadijske Narodne stranke

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 1 od 27.05.2014.


Odluka o prihvatanju predloga o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.


Odluka o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa "A" putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 1 od 09.05.2014.


Odluka o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam Kragujevac", čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 81 od 25.04.2014.


Odluka o umanjenju obaveza po osnovu naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 37 od 25.04.2014.


Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu, grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 37 od 25.04.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/14, strana: 1 od 15.05.2014.


Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 12 od 09.05.2014.


Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanskih nagrada za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 2 od 25.04.2014.


Odluke o dodeli Plaketa Svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 5 od 25.04.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Stara Varoš - potes Stari Srez

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 6 od 25.04.2014.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 18 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 13 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/14, strana: 1 od 15.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 47 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni Cenovnika usluga JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.


Rešenje o drugoj izmeni i dopuni rešenja broj 112-1153/13-V od 27. juna 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 7 od 27.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Stručne radne grupe za utvrđivanje predloga novog tarifnog sistema obračuna toplotne energije po potrošnji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 16 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 14 od 09.05.2014.


Zaključak o prihvatanju godišnjeg izveštaja o radu kancelarije Zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 36 od 25.04.2014.


Zaključak u vezi ponašanja i oblačenja lica koja dolaze u službene prostorije Gradske uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 5 od 27.05.2014.


Zaključci o prihvatanju plana rada zdravstvenih ustanova u gradu Kragujevcu za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 42 od 25.04.2014.


Zapisnik o izbornom postupku za imenovanje direktora javno komunalnog preduzeća "Niskogradnja" čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 44 od 25.04.2014.


Kadrovska rešenja koja je donela Skupština grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 203 od 16.05.2014.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 698 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 127 od 16.05.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Berbersko - bolnica" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/14, strana: 214 od 17.05.2014.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.


Odluka o uređenju grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.


Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Beli dud u Belom Blatu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 133 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Hrast lužnjak" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 135 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Županijski park u Zrenjaninu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 137 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 201 od 16.05.2014.


Odluka u vezi prihvatanja zahteva manastira Prepodobne Melanije Rimljanke iz Zrenjanina i odobravanja umanjenja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 125 od 05.05.2014.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 124 od 05.05.2014.


Rešenje o raspisivanju izbora za Savet mesne zajednice "Lukino selo" Lukino Selo na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/14, strana: 296 od 20.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/14, strana: 295 od 20.05.2014.


Zaključak u vezi preporuke organima grada Zrenjanina, javnim preduzećima i ustanovama osnovanim od strane grada Zrenjanina kao i drugim korisnicima javnih sredstava na teritoriji grada Zrenjanina za izdavanje sredstava za "Pomoć žrtvama poplava u Republici Srbiji"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/14, strana: 296 od 20.05.2014.


Odluka o utvrđivanju Rang liste za dodelu sredstava za obezbeđivanje učešća za bankarski kredit za poboljšanje uslova stanovanja

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 3 od 23.05.2014.


Odluka o utvrđivanju Rang liste za dodelu sredstava za obezbeđivanje učešća za bankarski stambeni kredit

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 2 od 23.05.2014.


Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 2 od 30.05.2014.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 3 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 1 od 12.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju JKP "Parking" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 4 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju JKP "Pogrebno" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 4 od 23.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Službe za budžetsku inspekciju za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 5 od 23.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Odbora za komemoraciju nevinim žrtvama stradalim 1944. i 1945. godine na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 5 od 23.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pripremne aktivnosti i za nadzor nad izvršavanjem poslova po zaključenim ugovorima na realizaciji investicionog projekta "Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici"

"Službeni list grada Subotice", broj 14/14, strana: 1 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 4 od 12.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva na području Grada Subotice u 2014. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 5 od 30.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 4 od 30.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za davanje stručnog mišljenja o upotrebi imena, grba i zastave Grada

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 1 od 30.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i o imenovanju člana Radne grupe za razmatranje mera zaštite kulturnih dobara

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 1 od 23.05.2014.


Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za komemoraciju nevinim žrtvama stradalim u toku i po završetku II Svetskog rata i sahranjenih na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 5 od 23.05.2014.


Rešenje o uslovima i načinu ustupanja delova krovnih površina radi postavljanja antena, pripadajuće opreme i uređaja

"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenje o zaduživanju člana Gradskog veća za određenu oblast iz nadležnosti Grada

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 6 od 23.05.2014.


Zaključak o prihvatanju Platforme za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i njegove okoline

"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 4 od 12.05.2014.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)