POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Maj 2014

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/81, strana: 613 od 09.10.1981.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Evropska konvencija o ekstradiciji sa Dodatnim protokolom, Drugim dodatnim protokolom, Trećim dodatnim protokolom i Četvrtim dodatnim protokolom, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 10/01, strana: 24 od 09.11.2001.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 37 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/11, strana: 22 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 7 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Evropski sporazum o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 67 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Finansijski ugovor "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 86 od 30.05.2014.


Indeksi potrošačkih cena za april 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 5 od 12.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 2 od 06.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 2 od 15.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 2 od 12.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 2 od 30.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 2 od 20.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 2 od 23.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 2 od 01.05.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 2 od 27.05.2014.


Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/81, strana: 613 od 09.10.1981.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 6 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 15 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 33 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 21 od 09.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 34 od 15.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 34 od 15.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 164 od 23.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 31 od 12.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 36 od 06.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 36 od 06.05.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 88 od 27.05.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu sporazuma, ugovora i protokola

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade države Kuvajt

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Odluka Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 3 od 19.05.2014.


Odluka o adekvatnosti kapitala banke

"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 69 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 3 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 78 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 77 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 76 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 77 od 23.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 75 od 23.05.2014.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.04.2014.


Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 4 od 12.05.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 80 od 27.05.2014.


Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 6 od 30.05.2014.


Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 64 od 23.05.2014.


Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 65 od 23.05.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.


Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika osnovnih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 67 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika prekršajnih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 66 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 68 od 23.05.2014.


Odluka o izboru predsednika viših sudova

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 68 od 23.05.2014.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 69 od 23.05.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 17 od 09.05.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 64 od 23.05.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Uvac"

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 18 od 09.05.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 4 od 06.05.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka pronalaženja strateškog partnera u Železari Smederevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 26 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za vođenje razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima za "Železaru Smederevo" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 4 od 15.04.2014.


Odluka o obrazovanju Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Južne i Istočne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 78 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 8 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 203 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda advokata

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 77 od 30.05.2014.


Odluka o prestanku funkcije savetnika predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 6 od 30.05.2014.


Odluka o proglašenju Dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije

VIDETI Odluku o ukidanju vanredne situacije - 55/14
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 3 od 15.04.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 7 od 30.05.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 15 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 7 od 30.05.2014.


Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 3 od 01.05.2014.


Odluka o rasporedu radnog vremena u službama Vlade Republike Srbije, ministarstvima, posebnim organizacijama, republičkom javnom pravobranilaštvu i organima za prekršaje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/03, strana: 1 od 13.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 127/03, strana: 112 od 23.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 83/04, strana: 2 od 23.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 15 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 3 od 01.05.2014.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Majdanpek i obrazovanju Privremenog organa opštine Majdanpek

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.


Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 75 od 23.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.


Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1. januar - 31. decembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 4 od 19.05.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 31 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.


Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.


Odluka predsednika Vlade 01 broj 035-00-10/2014

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 4 od 15.04.2014.


Odluka predsednika Vlade broj 035-00-7/2014-01

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 4 od 06.05.2014.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 126 od 26. marta 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.


ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5544/2011

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 5 od 09.05.2014.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 16 od 09.05.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 86 od 27.05.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 4 od 19.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-684/2012

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 4 od 20.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-2033/2011

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 84 od 27.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-6489/2011

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 155 od 23.05.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4403/2011, IUz-95/2013

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 26 od 15.04.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4565/2011, Už-5779/2011, Už-5783/2011

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 72 od 30.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 4 od 23.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 29 od 15.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 4 od 06.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 3 od 27.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 11 od 01.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 21 od 09.05.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 84 od 27.05.2014.


Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 37/10, strana: 20 od 01.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.


Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi

"Službeni glasnik RS", broj 31/06, strana: 23 od 13.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 45 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 30 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 150 od 23.05.2014.


Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u međunarodnom prometu

"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 14 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 27 od 30.05.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 30 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 148 od 23.05.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 25 od 30.05.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 10 od 26.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.04.2014.


Pravilnik o načinu vođenja registra lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 23 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/06, strana: 33 od 01.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 96/07, strana: 60 od 22.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 80/12, strana: 24 od 15.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 146 od 23.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

"Prosvetni glasnik", broj 10/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 458 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 5 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 143 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 292 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 7 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 610 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 4 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 59 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 1 od 07.05.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 8 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 2 od 07.05.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 14 od 06.05.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-2, PPDG-3, PPDG-4, PPDG-5)

"Službeni glasnik RS", broj 7/04, strana: 5 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 12 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 31 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 10 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 20 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 34 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 14 od 06.05.2014.


Pravilnik o obrascu i sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole obrascu i sadržaju sertifikata i potvrda koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 31 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 113 od 23.05.2014.


Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima dokumenata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

PAŽNJA - videti Pravilnik 9/14, kojim prestaje da važi ovaj Pravilnik
"Službeni glasnik RS", broj 96/07, strana: 60 od 22.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 80/12, strana: 3 od 15.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 31 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.


Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija

"Službeni glasnik RS", broj 44/06, strana: 52 od 26.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/06, strana: 17 od 05.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/08, strana: 108 od 19.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 132 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 181 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 115 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.


Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 18 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 5 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 46 od 30.05.2014.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 82 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 35 od 30.05.2014.


Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 48/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Uvac"

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 8 od 01.05.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode "Ripaljka"

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 25 od 12.05.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Risovača"

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 31 od 06.05.2014.


Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 7 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 65 od 30.05.2014.


Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja u prometu pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjima

"Službeni glasnik RS", broj 6/10, strana: 34 od 12.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 27 od 30.05.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 26 od 15.04.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 17153/11, 17157/11, 17160/11, 17163/11, 17168/11, 17173/11, 17178/11, 17181/11, 17182/11, 17186/11, 17343/11, 17344/11, 17362/11, 17364/11, 17367/11, 17370/11, 17372/11, 17377/11, 17380/11, 17382/11, 17386/11, 17421/11, 17424/11, 17428/11, 17431/11, 17435/11, 17438/11, 17439/11, 17440/11 i 17443/11

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.

eđunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 87 od 27.05.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Inđija)

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 78 od 30.05.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 5 od 19.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 21 od 30.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 4 od 15.04.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 3 od 01.05.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 79 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 80 od 27.05.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima, razrešenjima i prestanku rada, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 5 od 06.05.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 7 od 01.05.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 78 od 30.05.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.04.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 88 od 23.05.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da novo poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 4 od 20.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Priprema za delovanje u nesrećama - obezbeđivanje minimalnih humanitarnih potreba i primena utvrđenih standarda u opremanju i obuci timova Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama - 2014. godine"

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 21 od 06.05.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Arilje)

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 163 od 23.05.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Niskogradnja", Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 18 od 09.05.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 6 od 01.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 4 od 20.05.2014.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obvezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 47/14, strana: 7 od 01.05.2014.


Rešenje o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Rešenje o postavljenju šefa kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 5 od 12.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 87 od 23.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 13 od 06.05.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 54/14, strana: 3 od 20.05.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 3 od 19.05.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 24 od 30.05.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.


Spisak klasifikovanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/14 - ZAMENJEN PRAVILNIKOM
"Službeni glasnik RS", broj 82/10, strana: 1 od 06.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 48/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 131 od 30.05.2014.


Sporazum između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 12 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 1 od 14.05.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 124 od 30.05.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 125 od 30.05.2014.


Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 126 od 30.05.2014.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 88 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 133 od 30.05.2014.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/11, strana: 96 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/14, strana: 2 od 14.05.2014.


Sporazum o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) kao zamodavca u vezi sa zajmom u iznosu od 1.000.000.000 američkih dolara (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 1 od 30.05.2014.


Ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje Razvoja sistema za navodnjavanje - I faza, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 36 od 30.05.2014.

ENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 21 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 117/08, strana: 67 od 23.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 21 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 3 od 06.05.2014.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 71 od 23.05.2014.


Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 3 od 15.04.2014.


Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 3 od 27.05.2014.


Uredba o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - Zakonom o pravobranilaštvu
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 5 od 18.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 49/06, strana: 8 od 08.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/06, strana: 16 od 18.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 42 od 23.05.2014.


Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.


Zaključak o imenovanju guvernera i zamenika guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 4 od 09.05.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 24 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 90 od 23.05.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 401-4331/2014 - u vezi sa troškovima pribavljanja dokumenata koje imaju građani sa područja zahvaćenih poplavama u maju 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 3 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 12 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 22 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.


Zakon o izvršenju i obezbeđenju

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 14 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.


Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 123 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 18 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 72 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 10 od 23.05.2014.


Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 10 od 23.05.2014.


Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 35 od 23.05.2014.


Zakon o javnom beležništvu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2014. godine, izuzev nekih odredaba (videti član 182.)
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.


Zakon o javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/91, strana: 1680 od 20.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 42 od 23.05.2014.


Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 221 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 3 od 23.05.2014.


Zakon o parničnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 73 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 54 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 18 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 53 od 23.05.2014.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.


Zakon o posredovanju - medijaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 23 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 48 od 23.05.2014.


Zakon o posredovanju u rešavanju sporova

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 48 od 23.05.2014.


Zakon o pravobranilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 42 od 23.05.2014.


Zakon o privatizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 1 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 18/03, strana: 1 od 28.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 45/05, strana: 5 od 31.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 77 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 80 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 25 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 28 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 29 od 15.04.2014.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.


Zakon o vanparničnom postupku

"Službeni glasnik SRS", broj 25/82, strana: 1253 od 04.05.1982.
"Službeni glasnik SRS", broj 48/88, strana: 2227 od 24.12.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1689 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 26 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 25 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.


Zakonik o krivičnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 12 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 35 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 41 od 23.05.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 939 od 07.05.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 946 od 07.05.2014.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 931 od 30.04.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 942 od 07.05.2014.


Konkrus za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak "Dekade inkluzije Roma" u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 937 od 07.05.2014.


Konkurs "Aktivan raspust"

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 930 od 30.04.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV u 2014. godini za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 960 od 21.05.2014.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje malih prerađivačkih kapaciteta u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 916 od 23.04.2014.


Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 918 od 23.04.2014.


Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u APV u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.


Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 916 od 23.04.2014.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 945 od 07.05.2014.


Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 944 od 07.05.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 929 od 30.04.2014.


Odluka o broju mesta za upis učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 875 od 23.04.2014.


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 175 od 02.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za upravljanje strategijom eUprave pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 393 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 15/10, strana: 746 od 18.08.2010.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 6 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.


Odluka o pravu na korišćenje i načinu korišćenja prenosnih računara za službene potrebe

"Službeni list APV", broj 12/11, strana: 601 od 18.07.2011.
"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 935 od 07.05.2014.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 972 od 22.05.2014.


Odluka o promeni sedišta Univerziteta u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Odluka o razrešenju članova Radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta statuta APV

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 972 od 22.05.2014.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 943 od 07.05.2014.


Odluka o upravi za zajedničke poslove pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 10/10, strana: 450 od 02.06.2010.
"Službeni list APV", broj 22/10, strana: 1003 od 20.12.2010.
"Službeni list APV", broj 19/11, strana: 786 od 23.11.2011.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.


Odluke o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 951 od 15.05.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Savetu nacionalnih zajednica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/14 - Pokrajinskom skupštinskom odlukom o sprovođenju Statuta APV
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 328 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 971 od 22.05.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 971 od 22.05.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1225 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 971 od 22.05.2014.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 20 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 919 od 23.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti javnim ustanovama i ustanovama kulture na teritoriji APV na završne račune za 2013. godinu i na finansijske izveštaje

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 907 od 23.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute, programe rada i finansijske planove javnih ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 927 od 30.04.2014.


Rešenja o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 936 od 07.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 925 od 30.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 972 od 22.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 956 od 21.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 936 od 07.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u upravnim i nadzornim odborima u ustanovama na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 908 od 23.04.2014.


Rešenja o postavljenjima stalnih sudskih prevodilaca i tumača u sudovima na teritoriji APV (italijanski, slovački, arapski, norveški, rumunski, španski, slovenački, mađarski, turski, poljski, kineski, gestovni govor)

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 910 od 23.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Galerije likovne umetnosti Poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pedagoškom zavodu Vojvodine

"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 937 od 07.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Turističke organizacije Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Muvelodesi Intezet za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 953 od 15.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 956 od 21.05.2014.


Rešenje o dopuni Rešenja Vlade APV broj: 02-41/2014 od 16. aprila 2014. godine

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 925 od 30.04.2014.


Rešenje o postavljenju direktora Uprave za imovinu APV

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 904 od 23.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 955 od 21.05.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 904 od 23.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava iz prihoda od privatizacije za 2014. godinu radi podrške preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 16 od 30.04.2014.


Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 963 od 22.05.2014.


Cenovnik usluga JP "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 19 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 3 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 3 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 21 od 22.04.2014.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 30 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Izveštaj o radu zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 29 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 23 od 10.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 28/06, strana: 1 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 6 od 10.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 6 od 10.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 30 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/11, strana: 4 od 25.08.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 10 od 17.04.2014.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 10 od 17.04.2014.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 19 od 03.04.2014.


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 23 od 17.04.2014.


Odluka o cenovniku ulaznica za programe UK "Parobrod", sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Cenovnik

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 9 od 17.04.2014.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.


Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Odluka o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 1/09, strana: 1 od 12.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 23 od 23.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 49/10, strana: 57 od 21.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/10, strana: 17 od 09.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 52 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 1 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Odluka o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola

"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 1 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 10 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 12 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.


Odluka o finansijskoj pomoći penzionerima Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - 37/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 10 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 3 od 16.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 11 od 22.04.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.


Odluka o građevinskom zemljištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 1 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021.

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 19 od 17.04.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Bulevaru Mihajla Pupina bb, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 20 od 17.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije "Vinča", gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 19 od 17.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Koče Kapetana, Njegoševe, Kursuline i Makenzijeve, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 1 od 11.04.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Odluka o komunalnoj inspekciji

"Službeni list grada Beograda", broj 18/92, strana: 961 od 18.09.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/93, strana: 165 od 16.04.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/93, strana: 689 od 19.10.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 821 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 46 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 25 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 115 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 32 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 1 od 01.04.2014.


Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 24/03, strana: 803 od 23.09.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 27 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 8 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 4 od 11.04.2014.


Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o načinu postupanja sa stvarima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 2 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 2 od 01.04.2014.


Odluka o osnivanju i radu Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 7 od 22.04.2014.


Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 5 od 22.04.2014.


Odluka o pijacama

"Službeni list grada Beograda", broj 9/01, strana: 269 od 20.04.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 28 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 19 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Odluka o podizanju spomenika ruskom caru Nikolaju II

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 25 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 3 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 18 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 3 od 01.04.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 1 od 22.05.2014.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.


Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode

"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 5 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 6 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 1 od 01.04.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 5 od 22.05.2014.


Odluka o prestanku važenja Studije visokih objekata Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.


Odluka o pristupanju izradi Strategije kulturnog razvoja gradske opštine Obrenovac za period 2015-2020. godina

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 38 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 15 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 10 od 03.04.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Lazarevac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 19 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 18 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 29 od 02.04.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 10 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu, sa Finansijskim planom

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 37 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Voždovac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 1 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 1 od 10.04.2014.


Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period 1. januar - 30. jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 26 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 4 od 30.04.2014.


Odluka o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd u Javno preduzeće "Hipodrom Beograd", Beograd (prečišćen tekst - sa 2/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/08, strana: 3 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 8 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 1 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 17 od 03.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 38 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 38 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 10 od 03.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 37 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 43 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 6 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 21 od 17.04.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Direkcija FEST-a

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 12 od 22.04.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 4 od 17.04.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, korisnik gradska opština Čukarica, a kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 2 od 10.04.2014.


Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 29 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 5 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 3 od 01.04.2014.


Odluka o subvencionisanju JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Odluka o ukidanju Jugokoncerta - ustanove za muzičko-scensku delatnost

"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 1 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 15 od 22.04.2014.


Odluka o ukidanju ustanove kulture - Belef centar

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 14 od 22.04.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 30 od 01.04.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 45 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 21 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 3 od 10.04.2014.


Odluka o ustanovljenju nagrada i drugih javnih priznanja opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 46 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/10, strana: 17 od 08.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja komunalnog otpada u JKP "Gradska čistoća"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.
"Službeni list APV", broj 20/14, strana: 7 od 22.05.2014.


Odluka o utvrđivanju cena usluga prevoza preko Dunava, sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Odluku

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 9 od 17.04.2014.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 12 od 17.04.2014.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica" jp, sa Odlukom o davanju saglasnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 8 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 5 od 10.04.2014.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica", sa Zaključkom o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 5 od 10.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 2 od 30.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 15 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 2 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 2 od 30.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 15 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 2 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Odluka o visini naknade za održavanje stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 1 od 24.04.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u martu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst - sa 27/2010 i 30/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 16 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 26 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 14 od 02.04.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Agencije za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 4 od 24.04.2014.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Beograda", broj 29/03, strana: 1109 od 11.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/04, strana: 305 od 20.04.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/04, strana: 329 od 14.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 31 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/08, strana: 2 od 24.04.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 1 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 1 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 1 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i planove finansiranja u javnim preduzećima i ustanovama kulture na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 6 od 17.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 28 od 31.03.2014.


Rešenja o postavljenju sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 12 od 11.04.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora javih komunalnih preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 20 od 22.04.2014.


Rešenja po konkursima za direktore javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 24 od 17.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova na održavanju ulica i puteva na teritoriji gradskih opština grada Beograda JKP "Beograd-put", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 2 od 30.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se utvrđuju cene usluga iznošenja komunalnog otpada JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma zdravlja "Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog muzeja iz Beograda, ul. Uzun Mirkova br. 14

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 20 od 22.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta Boško Buha iz Beograda, Trg republike br. 3

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 11 od 11.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 7 od 09.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje) JP "Gradsko stambeno"

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za održavanje stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno"

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 1 od 30.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zaposlenih ustanove "Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 32/14, strana: 30 od 09.04.2014.


Rešenje o imenovanju članova Mobilnog tima za inkluziju Roma gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 3 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru članova Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 3 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 2 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 2 od 24.04.2014.


Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - Odlukom o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beogarda
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra od Ulice starca Vujadina do Ulice Stanislava Sremčevića, blokovi B15, B22, C18, C22, C23, C24, C25, C26, za blok B15 - između ulica Gajeve, Kajmakčalanske, Starca Vujadina i Bulevara Kralja Aleksandra, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 3 od 03.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Deligradska, Birčaninova, Katićeva, Bulevar oslobođenja i Trga Slavija, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 14 od 11.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije centra Surčina, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 13 od 11.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije pijace u naselju "Medaković", gradske opštine Voždovac i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 1 od 03.04.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Pilota Mihaila Petrovića, Vidikovački venac i Ibarske magistrale, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 2 od 03.04.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za implementaciju i monitoring Strateškog plana razvoja GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 12 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.


Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJENO ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 30 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Rešenje o prihvatanju ostavke načelnika Uprave gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 3 od 30.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone zapadno od naselja Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 4 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 8 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Ugrinovačke ulice od saobraćajnice T-6 do Bulevara Mihajla Pupina, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 5 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo privredne zone između Severne tangente, Ulice Zage Malivuk, koridora planirane železničke pruge i puta Beograd-Pančevo, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 6 od 03.04.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za naselje Barajevo, gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 9 od 03.04.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 29 od 31.03.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 10 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 9 od 30.04.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 4 od 31.03.2014.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Kesten na Dorćolu"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 10 od 11.04.2014.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Šuma Košutnjak"

"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 6 od 11.04.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 28/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/09, strana: 2 od 12.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/09, strana: 1 od 08.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 25 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 90 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 5 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 1 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/11, strana: 1 od 10.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 16 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/12, strana: 2 od 16.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 1 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 3 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 8 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 3 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 4 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 1 od 09.05.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda, Gradskom veću grada Beograda, Gradskom javnom pravobranilaštvu, Zaštitniku građana, Službi za budžetsku inspekciju i Službi za internu reviziju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 1 od 09.05.2014.


Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 3 od 24.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 16 od 22.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Agencija za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki sprovodi centralizovane javne nabavke

"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 5 od 24.04.2014.


Rešenje o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zemun i javnom pravobranilaštvu gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 14 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.


Uputstvo o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/14 - Odlukom o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beogarda
"Službeni list grada Beograda", broj 12/09, strana: 1 od 31.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 1 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/11, strana: 1 od 31.01.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/12, strana: 1 od 16.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 1 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 16 od 03.04.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa "Svratište za decu ulice"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 389 od 28.05.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 332 od 15.05.2014.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 311 od 30.04.2014.


Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/09, strana: 1789 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 613 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1866 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 213 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 324 od 12.05.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za jednog člana Saveta Mesne zajednice "Stari grad"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 335 od 15.05.2014.


Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/14, strana: 339 od 16.05.2014.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.


Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada za 2014. i 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 320 od 12.05.2014.


Program praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji grada Novog Sada u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 319 od 12.05.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 382 od 28.05.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 314 od 30.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 381 od 28.05.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 325 od 12.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst konkursa za izdavanje poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu u letnjoj sezoni 2014. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 314 od 30.04.2014.


Rešenje o dopuni saobraćajne signalizacije u zoni pešačkog prelaza u Rumeničkoj ulici kod broja 102 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 334 od 15.05.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu štete na objektima nastale od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor poljoprivrednih proizvođača - korisnika subvencija za sertifikaciju organskih poljoprivrednih proizvoda i nabavku organskog semena ili organskog đubriva na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 331 od 15.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor pojekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/10, strana: 1062 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 311 od 30.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 311 od 30.04.2014.


Rešenje o odobrenju da se Gradskoj upravi za zdravstvo rasporede sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 331 od 15.05.2014.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 77 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1102 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1123 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1669 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 31 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 329 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.


Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u ulici Đorđa Nikolića Johana kod k. br. 14 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 327 od 12.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju stalnog člana i zamenika člana Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/14, strana: 334 od 15.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 381 od 28.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 325 od 12.05.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa gradskih administrativnih taksi

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 324 od 12.05.2014.


Rešenje o usklađivanju dinarskih iznosa lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.


Kodeks ponašanja zaposlenih u organima Grada, posebnim i stručnim službama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 2 od 27.05.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac o prodaji osnovnog sredstva

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 40 od 25.04.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP "Gradska groblja" Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 42 od 25.04.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 40 od 25.04.2014.


Odluka o dodeli i visini novčane nagrade "Akademik Dragoslav Srejović" u Kragujevcu za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 1 od 25.04.2014.


Odluka o dodeli zvanja Zaslužni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 1 od 25.04.2014.


Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Radna zona Sobovica", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 38 od 25.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Cerovac", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 31 od 25.04.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Sušica - Grujina česma - blok između ulica Lazara Mićunovića, Darinke Radović, Drugog Srpskog ustanka i Balkanske", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 33 od 25.04.2014.


Odluka o odobravanju sredstava za uplatu članarine za 2014. godinu Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 3 od 09.05.2014.


Odluka o određivanju lica za overu obrazaca i obaveštenja vezanih za obračun i isplatu zarada i drugih primanja i kretanje cena proizvoda i usluga javnih i javnih komunalnih preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/06, strana: 4 od 10.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 38 od 25.04.2014.


Odluka o određivanju lica za overu obrazaca za obračun i isplatu zarada, tromesečno izveštavanje o realizaciji godišnjih programa poslovanja i izveštaja o kretanju zarada i broja zaposlenih u javnim, javnim komunalnim preduzećima i društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 38 od 25.04.2014.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije u Pomoravlju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 11 od 09.05.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.


Odluka o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast upravljanja projektima i lokalni ekonomski razvoj

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 43 od 25.04.2014.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad Gradskog odbora "G 17 Plus"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 1 od 27.05.2014.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad Gradskog odbora Šumadijske Narodne stranke

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 1 od 27.05.2014.


Odluka o prihvatanju predloga o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.


Odluka o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa "A" putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 1 od 09.05.2014.


Odluka o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam Kragujevac", čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 81 od 25.04.2014.


Odluka o umanjenju obaveza po osnovu naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 37 od 25.04.2014.


Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu, grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 37 od 25.04.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/14, strana: 1 od 15.05.2014.


Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 12 od 09.05.2014.


Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanskih nagrada za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 2 od 25.04.2014.


Odluke o dodeli Plaketa Svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 5 od 25.04.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Stara Varoš - potes Stari Srez

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 6 od 25.04.2014.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 18 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 13 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/14, strana: 1 od 15.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 47 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni Cenovnika usluga JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.


Rešenje o drugoj izmeni i dopuni rešenja broj 112-1153/13-V od 27. juna 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 7 od 27.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Stručne radne grupe za utvrđivanje predloga novog tarifnog sistema obračuna toplotne energije po potrošnji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 16 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 14 od 09.05.2014.


Zaključak o prihvatanju godišnjeg izveštaja o radu kancelarije Zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 36 od 25.04.2014.


Zaključak u vezi ponašanja i oblačenja lica koja dolaze u službene prostorije Gradske uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 5 od 27.05.2014.


Zaključci o prihvatanju plana rada zdravstvenih ustanova u gradu Kragujevcu za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 42 od 25.04.2014.


Zapisnik o izbornom postupku za imenovanje direktora javno komunalnog preduzeća "Niskogradnja" čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 44 od 25.04.2014.


Kadrovska rešenja koja je donela Skupština grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 203 od 16.05.2014.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 698 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 127 od 16.05.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Berbersko - bolnica" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/14, strana: 214 od 17.05.2014.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.


Odluka o uređenju grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.


Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Beli dud u Belom Blatu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 133 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Hrast lužnjak" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 135 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Županijski park u Zrenjaninu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 137 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 201 od 16.05.2014.


Odluka u vezi prihvatanja zahteva manastira Prepodobne Melanije Rimljanke iz Zrenjanina i odobravanja umanjenja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 125 od 05.05.2014.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 124 od 05.05.2014.


Rešenje o raspisivanju izbora za Savet mesne zajednice "Lukino selo" Lukino Selo na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/14, strana: 296 od 20.05.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/14, strana: 295 od 20.05.2014.


Zaključak u vezi preporuke organima grada Zrenjanina, javnim preduzećima i ustanovama osnovanim od strane grada Zrenjanina kao i drugim korisnicima javnih sredstava na teritoriji grada Zrenjanina za izdavanje sredstava za "Pomoć žrtvama poplava u Republici Srbiji"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/14, strana: 296 od 20.05.2014.


Odluka o utvrđivanju Rang liste za dodelu sredstava za obezbeđivanje učešća za bankarski kredit za poboljšanje uslova stanovanja

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 3 od 23.05.2014.


Odluka o utvrđivanju Rang liste za dodelu sredstava za obezbeđivanje učešća za bankarski stambeni kredit

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 2 od 23.05.2014.


Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 2 od 30.05.2014.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 3 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 1 od 12.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju JKP "Parking" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 4 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju JKP "Pogrebno" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 4 od 23.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Službe za budžetsku inspekciju za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 5 od 23.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Odbora za komemoraciju nevinim žrtvama stradalim 1944. i 1945. godine na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 5 od 23.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pripremne aktivnosti i za nadzor nad izvršavanjem poslova po zaključenim ugovorima na realizaciji investicionog projekta "Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici"

"Službeni list grada Subotice", broj 14/14, strana: 1 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 4 od 12.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva na području Grada Subotice u 2014. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 5 od 30.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 4 od 30.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za davanje stručnog mišljenja o upotrebi imena, grba i zastave Grada

"Službeni list grada Subotice", broj 20/14, strana: 1 od 30.05.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i o imenovanju člana Radne grupe za razmatranje mera zaštite kulturnih dobara

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 1 od 23.05.2014.


Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za komemoraciju nevinim žrtvama stradalim u toku i po završetku II Svetskog rata i sahranjenih na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 5 od 23.05.2014.


Rešenje o uslovima i načinu ustupanja delova krovnih površina radi postavljanja antena, pripadajuće opreme i uređaja

"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenje o zaduživanju člana Gradskog veća za određenu oblast iz nadležnosti Grada

"Službeni list grada Subotice", broj 18/14, strana: 6 od 23.05.2014.


Zaključak o prihvatanju Platforme za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i njegove okoline

"Službeni list grada Subotice", broj 17/14, strana: 4 od 12.05.2014.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)