POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Maj 2013

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za bombonske proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 63/04, strana: 6 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestiva biljna ulja i masti, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 23/06, strana: 1 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao-proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/05, strana: 1 od 07.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 45/03, strana: 2 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za osvežavajuća bezalkoholna pića

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 18/06, strana: 1 od 28.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 36/04, strana: 1 od 30.07.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 39/05, strana: 1 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 53/05, strana: 7 od 23.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za senf

"Službeni list SRJ", broj 3/01, strana: 1 od 19.01.2001.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za sirće

"Službeni list SRJ", broj 17/02, strana: 2 od 05.04.2002.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

"Službeni list SFRJ", broj 4/85, strana: 137 od 01.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 84/87, strana: 2284 od 18.12.1987.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa

"Službeni list SRJ", broj 52/95, strana: 1 od 22.11.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o pomorskim i brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 - osim odredaba koje se odnose na pomorsku knjižicu, odnosno dozvolu za ukrcavanje za članove posade pomorskih brodova - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 357
"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.


Indeksi potrošačkih cena za april 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 37 od 14.05.2013.


Izvod iz registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za predškolsku ustanovu i osnovnu školu odobrenih za školsku 2013/2014. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 6/13, strana: 54 od 23.05.2013.


Izvod iz registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za srednje škole odobrenih za školsku 2013/2014. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 6/13, strana: 5 od 23.05.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 152 od 17.05.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 2 od 10.05.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 2 od 24.05.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 2 od 29.05.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 2 od 14.05.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 2 od 21.05.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 2 od 31.05.2013.


Jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 151 od 17.05.2013.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima u vezi - Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i druga rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 32 od 29.05.2013.


Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - ZAMENJENI NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 76/11, strana: 23 od 12.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 436 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 199 od 24.05.2013.


Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 199 od 24.05.2013.

ay 10, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 40 od 10.05.2013.

ay 17, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 151 od 17.05.2013.

ay 10, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 40 od 10.05.2013.

ay 22, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 47 od 22.05.2013.

ay 17, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 152 od 17.05.2013.

ay 17, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 152 od 17.05.2013.

ay 17, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 152 od 17.05.2013.

ay 29, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 115 od 29.05.2013.

ay 31, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 32 od 31.05.2013.


Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije u oblasti evropskih integracija

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/13, strana: 1 od 14.05.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/13, strana: 2 od 14.05.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-kunzularnih predstavništava

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 16 od 22.05.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/13, strana: 2 od 14.05.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/13, strana: 2 od 14.05.2013.


Odluka Državnog veća tužilaca o imenovanjima

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 43 od 21.05.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 137 od 24.05.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 135 od 24.05.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 136 od 24.05.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 196 od 24.05.2013.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 10 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 38 od 21.05.2013.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 100 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 40 od 21.05.2013.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 20 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 39 od 21.05.2013.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća za zastupanje i hidrograđevinski inženjering "Hidrozavod", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 160 od 24.05.2013.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok"

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 156 od 24.05.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene vodnog puta hidroenergetskog sistema kanala Dunav-Morava na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 43 od 22.05.2013.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.


Odluka o Nacionalnom savetu za decentralizaciju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 17 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 158 od 24.05.2013.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 16 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 26 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 6 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za pregovore u postupku preuzimanja imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 163 od 24.05.2013.


Odluka o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 31 od 29.05.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i pripremu predloga mera za stabilizaciju i oporavak "JAT AIRWAYS" AD Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 5 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 26 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 19 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 159 od 24.05.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 153 od 24.05.2013.


Odluka o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES"

"Službeni glasnik RS", broj 28/10, strana: 7 od 30.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 19 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 159 od 24.05.2013.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 26 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 4 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 159 od 24.05.2013.


Odluka o poništenju Odluke o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 43 od 21.05.2013.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 196 od 24.05.2013.


Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 10, 20 i 100 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 41 od 21.05.2013.


Odluka o radu Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 109/07, strana: 20 od 28.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 13/09, strana: 8 od 17.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 196 od 24.05.2013.


Odluka o radu Stručne službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 196 od 24.05.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Zaječara

"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 11 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 7 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 4 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 5 od 21.05.2013.


Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 71/12, strana: 3 od 25.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 76 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.


Odluka o sticanju statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 7 od 10.05.2013.

ay 22, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 35 od 22.05.2013.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 141 od 24.05.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 144 od 24.05.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 146 od 24.05.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Šar planina" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 151 od 24.05.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 148 od 24.05.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 138 od 24.05.2013.


Odluka o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina

"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 110 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 7 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 231 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 3 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 163 od 24.05.2013.


Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.


Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1.1-31.12. 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 35 od 10.05.2013.


Odluka o utvrđivanju lokaliteta Anine u selu Ćelije za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.


Odluka o visini troškova akreditacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 48 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 150 od 17.05.2013.


Odluka o visini troškova akreditacije

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 150 od 17.05.2013.


Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2013. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - ZAMENJENA NOVIM PROPISOM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 349 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 199 od 24.05.2013.


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 31 od 29.05.2013.


Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 35 od 10.05.2013.


Odluke o izboru i prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 42 od 21.05.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 45 od 14.05.2013.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 38 od 22.05.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1564/2013

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 41 od 21.05.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Už-863/2012 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 31 od 10.05.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-268/2011, Už-1636/2010, Už-5284/2011

"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 33 od 07.05.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-430/2012, Už-3041/2010, Už-3767/2010, Už-5215/2010

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 141 od 17.05.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-233/2009, Už-1933/2010, IUo-1469/2010, Už-1944/2010

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 37 od 14.05.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke broj IU-152/2004, Už-5603/2011

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 56 od 29.05.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih društava, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 171 od 24.05.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 151 od 29.05.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 461 od 21.05.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 122 od 14.05.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 165 od 17.05.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 96 od 31.05.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 151 od 10.05.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 195 od 24.05.2013.


Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

PAŽNJA - primenjuje se do 25. jula 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 69 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 10 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 202 od 24.05.2013.


Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 23 od 14.05.2013.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za osnivanje ustanova socijalne zaštite i za obavljanje delatnosti, odnosno poslova socijalne zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 75/91, strana: 3167 od 17.12.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 52/92, strana: 1806 od 03.08.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 44/93, strana: 2055 od 17.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 88/93, strana: 3585 od 01.11.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 59/08, strana: 3 od 11.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 23 od 14.05.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 88/93, strana: 3576 od 01.11.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 121/03, strana: 18 od 09.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 29 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 18 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 36/08, strana: 8 od 08.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 54 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 23 od 14.05.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 88/93, strana: 3590 od 01.11.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 23 od 14.05.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 88/93, strana: 3585 od 01.11.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 53/05, strana: 6 od 22.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 23 od 14.05.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/93, strana: 2055 od 17.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 60/93, strana: 2797 od 06.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 73/02, strana: 20 od 05.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 66/03, strana: 2 od 01.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 102/04, strana: 21 od 10.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 37 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 34/09, strana: 16 od 07.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 23 od 14.05.2013.


Pravilnik o evidenciji bibliotečke građe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/95, strana: 192 od 01.03.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 47 od 29.05.2013.


Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi

"Službeni glasnik RS", broj 31/06, strana: 23 od 13.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 45 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 30 od 21.05.2013.


Pravilnik o inventarisanju, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i vođenju evidencije o bibliotečko-informacionoj građi i izvorima

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 47 od 29.05.2013.


Pravilnik o izboru programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva koje realizuju udruženja

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 55 od 29.05.2013.


Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola

"Službeni glasnik RS", broj 31/06, strana: 8 od 13.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 45 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 33 od 21.05.2013.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola za školsku 2013/2014. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 6/13, strana: 1 od 23.05.2013.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 6/13, strana: 3 od 23.05.2013.


Pravilnik o konačnom usklađivanju novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 5 od 31.05.2013.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 10 od 31.05.2013.


Pravilnik o kriterijumima za izbor i laboratorijsko testiranje reproduktivnih ćelija

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 24 od 10.05.2013.


Pravilnik o kućnom redu Posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 122 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za bombonske proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 63/04, strana: 6 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestiva biljna ulja i masti, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 23/06, strana: 1 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao-proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/05, strana: 1 od 07.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 45/03, strana: 2 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za osvežavajuća bezalkoholna pića

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 18/06, strana: 1 od 28.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 36/04, strana: 1 od 30.07.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 39/05, strana: 1 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 53/05, strana: 7 od 23.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za senf

"Službeni list SRJ", broj 3/01, strana: 1 od 19.01.2001.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za sirće

"Službeni list SRJ", broj 17/02, strana: 2 od 05.04.2002.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 22 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 53 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 21 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

"Službeni list SFRJ", broj 4/85, strana: 137 od 01.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 84/87, strana: 2284 od 18.12.1987.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa

"Službeni list SRJ", broj 52/95, strana: 1 od 22.11.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 4 od 14.05.2013.


Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijanoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 11 od 14.05.2013.


Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

"Službeni glasnik RS", broj 30/07, strana: 13 od 27.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 33 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 253 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/10, strana: 38 od 05.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 37 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 19 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 43 od 21.05.2013.


Pravilnik o metrološkim zahtevima i postupku ispitivanja prethodno upakovanog čaja, biljnog čalja i njihovih proizvoda, proizvoda o kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 10 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 46 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 55 od 29.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile tehničar za kozmetičku tehnologiju, tehničar za grafičku pripremu i tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

"Prosvetni glasnik", broj 21/04, strana: 1 od 30.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 95 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 5 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 19 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 8 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 174 od 15.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 181 od 15.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 13/93, strana: 36
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 5
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 14/97
"Prosvetni glasnik", broj 12/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 26 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 12 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 1 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 78 od 15.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/98
"Prosvetni glasnik", broj 4/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 33 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 3 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/08, strana: 2 od 10.04.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 17 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 331 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 5/13, strana: 114 od 20.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - poljoprivredna, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 1/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/01
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/06, strana: 1 od 18.09.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 5/13, strana: 1 od 20.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 12/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 9/95
"Prosvetni glasnik", broj 10/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 43 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 7/13, strana: 1 od 29.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo - lične usluge

"Prosvetni glasnik", broj 4/93
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 1 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 23/07, strana: 3 od 28.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/13, strana: 128 od 29.05.2013.


Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/07, strana: 1 od 25.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 5 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 9 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 18 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 177 od 15.05.2013.


Pravilnik o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 35 od 14.05.2013.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 1/10, strana: 3 od 10.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 191 od 15.05.2013.


Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija i privrede - Poreska uprava

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 98 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 47/10, strana: 102 od 13.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 21/11, strana: 21 od 29.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 136 od 17.05.2013.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.


Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 11 od 31.05.2013.


Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 5 od 31.05.2013.


Pravilnik o pomorskim i brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 - osim odredaba koje se odnose na pomorsku knjižicu, odnosno dozvolu za ukrcavanje za članove posade pomorskih brodova - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 357
"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.


Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 25 od 21.05.2013.


Pravilnik o reviziji bibliotečkog materijala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 25/79, strana: 1200 od 23.06.1979.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 47 od 29.05.2013.


Pravilnik o sadržini i načinu prenosa podataka o obveznicima doprinosa - poslodavcima i isplatiocima prihoda u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 54 od 29.05.2013.


Pravilnik o sadržini Ugovora o obavezi javnog prevoza u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - Zakonom o železnici
"Službeni glasnik RS", broj 56/10, strana: 46 od 10.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 3 od 22.05.2013.


Pravilnik o sadržini zahteva za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 26 od 21.05.2013.


Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 15 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.


Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 112 od 29.05.2013.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.


Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 1/12, strana: 73 od 11.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 34 od 14.05.2013.


Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 168 od 24.05.2013.


Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 6 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 168 od 24.05.2013.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 76 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 14 od 10.05.2013.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 14 od 10.05.2013.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 11 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 23 od 10.05.2013.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 23 od 10.05.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.


Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje nadoknade za obavljanje utvrđene obaveze javnog prevoza u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - Zakonom o železnici
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 12 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 3 od 22.05.2013.


Pravilnik o uslovima za izdavanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 13 od 10.05.2013.


Pravilnik o uslovima za proizvodnju, načinu i postupku za deklarisanje, stavljanje u promet i načinu upotrebe medicinirane hrane za životinje

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 194 od 24.05.2013.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 3 od 31.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 149 od 17.05.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 3 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 56 od 29.05.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 8 od 31.05.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izdavanja i zamene, sadržini i obrascu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje

"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.


Pravilnik o uslovima, postupku, načinu određivanja visine naknade štete i potrebnoj dokumentaciji za naknadu štete za štetne organizme sa Lista IA deo I, Lista IA deo II, Liste IB i Liste IIB

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 30 od 21.05.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za obradu krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 62 od 29.05.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 21 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena obrade krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 83/11, strana: 28 od 09.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 62 od 29.05.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 28 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 13 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 24 od 10.05.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 27 od 07.05.2013.


Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 47 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 38 od 21.05.2013.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

"Prosvetni glasnik", broj 10/10, strana: 154 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 187 od 15.05.2013.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

"Prosvetni glasnik", broj 10/10, strana: 165 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 188 od 15.05.2013.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 2 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 186 od 15.05.2013.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 4 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 185 od 15.05.2013.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 5/90
"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 2
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 11
"Prosvetni glasnik", broj 3/94, strana: 3
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 4/99
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 1 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 4/04, strana: 200 od 28.01.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 1 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 16 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 12 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 190 od 15.05.2013.


Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 25 od 29.05.2013.


Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 1665 od 24.05.2013.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 150 od 17.05.2013.


Rešenja o upisu promena podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 28 od 31.05.2013.


Rešenja o upisu promena u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 46 od 14.05.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 129 od 17.05.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 9 od 10.05.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 166 od 24.05.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 10 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 165 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za restituciju za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 9 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 8 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 165 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 9 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 164 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP "Elektromreža Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 163 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 165 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Elka" - Elektrokeramika, društvo s ograničenom odgovornošću, Aranđelovac - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 37 od 22.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "JAVOR-TEX" društvo s ograničenom odgovornošću, Ivanjica

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 3 od 14.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2012. godinu Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama"

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 9 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama"

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 9 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova akreditacije

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 8 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Rezervat Uvac, Nova Varoš za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 164 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za skloništa za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 164 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva "Prosvetni pregled" d.o.o. Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 164 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 8 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 8 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Agencije za restituciju za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 164 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Tarifu o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 24 od 21.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Stara planina" Knjaževac

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 8 od 10.05.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 38 od 07.05.2013.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 4 od 14.05.2013.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Cirihu, Švajcarska Konfederacija

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 7 od 10.05.2013.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Štutgartu, Savezna Republika Nemačka

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 7 od 10.05.2013.


Rešenje o razrešenju generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 163 od 24.05.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 24 od 21.05.2013.

ay 22, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 14 od 22.05.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti pomorskog transporta, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 10 od 22.05.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/13, strana: 1 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 16 od 22.05.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 13 od 22.05.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Repulike Srbije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 1 od 29.05.2013.

ay 29, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 316 od 29.05.2013.


Strategija policije u zajednici

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 112 od 17.05.2013.


Strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji za period 2013-2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 116 od 17.05.2013.


Strazburška konvencija o ograničenju odgovornosti u unutrašnjoj plovidbi, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 1 od 22.05.2013.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava

"Službeni glasnik RS", broj 85/07, strana: 34 od 18.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/08, strana: 138 od 07.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 15 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 75 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 50 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 97 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 44 od 22.05.2013.


Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuju O.F.P.S.

"Službeni glasnik RS", broj 94/09, strana: 18 od 12.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/11, strana: 32 od 06.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.


Tarifa o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 198 od 24.05.2013.


Tarifa o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 54/10, strana: 293 od 04.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 198 od 24.05.2013.


Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 44 od 22.05.2013.


Tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 151 od 17.05.2013.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 310 od 29.05.2013.

ay 29, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 2 od 29.05.2013.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost ambasadora Republike Srbije u Kraljevini ađarskoj, Asocijaciji nacija jugoistočne Azije, ali

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 3 od 10.05.2013.


Ukazi o postavljenjima na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Kirgiskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi i Državi Palestini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 3 od 14.05.2013.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Ukrajina, Republika Bugarska, Rumunija, Republika Argentina, OUN Njujork, Kraljevina Holandija)

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 3 od 21.05.2013.


Uputstvo o načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/06, strana: 105 od 11.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 39/06, strana: 123 od 09.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 30 od 31.05.2013.


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 30 od 31.05.2013.


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 29 od 31.05.2013.


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 249 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 29 od 31.05.2013.


Uputstvo za sprovođenje aukcijske kupovine/prodaje hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 155 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 91 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 20 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 18/11, strana: 55 od 16.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 52/08, strana: 34 od 15.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 26 od 10.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1035/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 90 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1533/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 91 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1911/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 93 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2087/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 97 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2812/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 99 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2933/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 100 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2949/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 101 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3180/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 104 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3513/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 105 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3801/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 107 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3802/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 110 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 396/92, sa izmenama i dopunama broj 321/2007

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 84 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 111 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 509/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 86 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 597/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 88 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 679/72 od 29. marta 1972. godine o svrstavanju roba u tarifne brojeve ili podbrojeve 69.09 A, 69.11, 69.13 B i 69.14 A Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 37 od 10.05.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 840/92

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 89 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 273/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 63 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 274/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 66 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 275/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 67 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 276/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 69 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 277/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 70 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 278/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 71 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 279/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 73 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 327/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 74 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 328/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 76 od 29.05.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 441/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 77 od 29.05.2013.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "DRŽAVNA TAJNA" i "STROGO POVERLJIVO"

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 8 od 24.05.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 4 od 21.05.2013.


Uredba o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 59 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/12, strana: 4 od 29.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 8 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 8 od 24.05.2013.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 6 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 9 od 24.05.2013.


Uredba o načinu dodeljivanja korisničkih dozvola, metodologiji unosa i ažuriranja podataka i načinu pristupa i korišćenja podataka iz Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 4 od 10.05.2013.


Uredba o nadzoru nad realizacijom javnih ugovora o javno-privatnom partnerstvu

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 27 od 29.05.2013.


Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 4 od 21.05.2013.


Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 4 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 3 od 21.05.2013.


Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

PAŽNJA - primenjuje se od 1. decembra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 3 od 24.05.2013.


Uredba o osnivanju Kancelarije za brzi odgovor

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 3 od 24.05.2013.


Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 52/05, strana: 3 od 21.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 11 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 6 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 4 od 21.05.2013.


Uredba o Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/13 - ZAMENJENA ODLUKOM
"Službeni glasnik RS", broj 50/09, strana: 14 od 10.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.


Uredba o službi u aktivnoj rezervi u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite

PAŽNJA - primenjuje se od 1. janara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 6 od 24.05.2013.


Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 37 od 22.05.2013.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 68 od 17.05.2013.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka "Đerdap"

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 3 od 17.05.2013.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok"

"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 38 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 156 od 24.05.2013.


Uredba o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 68 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 3 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 255 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 38 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 24 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 17 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 11 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 23 od 10.05.2013.


Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 12 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 112 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/12, strana: 3 od 30.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.


Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 32 od 22.05.2013.


Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju "Službenog glasnika Republike Srbije"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/91, strana: 2993 od 28.11.1991.
"Službeni list SRJ", broj 11/93, strana: 257 od 12.03.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 142 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 32 od 22.05.2013.


Zakon o planiranju i izgradnji

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 105 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/09, strana: 76 od 02.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 66 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 3 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 14 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 37 od 14.05.2013.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.


Zakon o porezima na imovinu

"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 1 od 20.04.2001.
"Službeni list SRJ", broj 42/02, strana: 9 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 34 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 26 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 50 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 14 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 240 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 66 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 248 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 17 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 3 od 29.05.2013.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 25/01, strana: 1 od 18.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 25 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 23 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 34 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 39 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 263 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 3 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 9 od 29.05.2013.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.


Zakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice

"Službeni glasnik RS", broj 35/04, strana: 1 od 30.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/04, strana: 3 od 16.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 56 od 29.05.2013.


Zakon o pravima pacijenata

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.


Zakon o vanparničnom postupku

"Službeni glasnik SRS", broj 25/82, strana: 1253 od 04.05.1982.
"Službeni glasnik SRS", broj 48/88, strana: 2227 od 24.12.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1689 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 26 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 25 od 22.05.2013.


Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 25 od 22.05.2013.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 112 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 193 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 3 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 36 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 32 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.


Zakon o železnici

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 3 od 22.05.2013.


Zakon o železnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 5 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 3 od 22.05.2013.


Zakonik o krivičnom postupku

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 12 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 35 od 22.05.2013.


Deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 329 od 22.05.2013.


Javni konkurs za davanje prava na gazdovanje lovištima

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 323 od 15.05.2013.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 331 od 22.05.2013.


Konkrus za dodelu bespovratnih sredstava i budžeta APV u 2013. godini za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera

"Službeni list APV", broj 16/13, strana: 301 od 09.05.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2013. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 310 od 15.05.2013.


Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 332 od 22.05.2013.


Konkurs za dodelu znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 16/13, strana: 302 od 09.05.2013.


Konkurs za subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

"Službeni list APV", broj 16/13, strana: 303 od 09.05.2013.


Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 323 od 15.05.2013.


Odluka o broju mesta za upis učenika u prvi razred srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u školskoj 2013/2014. godini

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta APV na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2013/2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 308 od 15.05.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovni, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta APV na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2013/2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 306 od 15.05.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta APV u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u školskoj 2013/2014. godini

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 306 od 15.05.2013.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.


Odluka o naknadi članovima Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika

"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.


Odluka o postojanju konkurentnosti

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 309 od 15.05.2013.


Odluke o razrešenju i imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 261 od 25.04.2013.


Oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača za područje viših sudova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 296 od 25.04.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 261 od 25.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 295 od 25.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 310 od 15.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/13, strana: 301 od 09.05.2013.


Rešenja o ustanovljavanju lovišta na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 313 od 15.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz u Subotici za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 296 od 25.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju i Završnom računu Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 310 od 15.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu grba Autonomne Pokrajine Vojvodine kao sastavnog dela amblema i znaka Akademije nauka

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 309 od 15.05.2013.

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 296 od 25.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 296 od 25.04.2013.


Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora u ustanovama kulture čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 1/11, strana: 22 od 02.02.2011.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 297 od 25.04.2013.


Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora u ustanovama kulture čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 297 od 25.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće naselja i privrednih objekata na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 17/13, strana: 311 od 15.05.2013.


Cenovnik ostalih usluga JPK "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 2 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 17 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 15 od 26.04.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 36 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 28 od 08.04.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 57 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.


Odluka o dodeli javnih priznanja - zahvalnica

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 4 od 16.04.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Agrar - Surčin"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 48 od 16.04.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 51 od 16.04.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 42 od 16.04.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 54 od 16.04.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 45 od 16.04.2013.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 30/10, strana: 10 od 08.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 16 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 4 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 2 od 08.04.2013.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja upisanih birača u birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 2 od 18.05.2013.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, koji su raspisani za 2. jun 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/13, strana: 8 od 20.04.2013.


Odluka o određivanju boje glasačkog listića, boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i štampara za štampanje izbornog materijala za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun koji su raspisani za 02. juni 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 2 od 18.05.2013.


Odluka o određivanju novog groblja na lokaciji "Petkovača" KO Baroševac i o načinu njegovog korišćenja za preseljenje mesnog groblja u Baroševcu (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 37 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 24 od 26.04.2013.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 3/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 7 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/09, strana: 25 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 8 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 16 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 20 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 24 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 19 od 16.04.2013.


Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 26/06, strana: 59 od 14.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 33 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 57 od 08.04.2013.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu (prečišćen tekst - sa 4/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 16/06, strana: 45 od 14.08.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 32 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 23 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 12 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 51 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Fonda "Muzej Kolubarske bitke"

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 9/06, strana: 37 od 22.05.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 35 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 26/06, strana: 56 od 14.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 35 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 70 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 26/06, strana: 52 od 14.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 34 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 64 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 23/06, strana: 28 od 22.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/07, strana: 75 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 75 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 31 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 39 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 32 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/95, strana: 387 od 29.09.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/01, strana: 121 od 15.02.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/02, strana: 34 od 15.02.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 77 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 19 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/07, strana: 13 od 29.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 10 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/92, strana: 1288 od 28.12.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/93, strana: 266 od 30.04.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/97, strana: 151 od 11.04.1997.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/02, strana: 34 od 15.02.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/05, strana: 65 od 17.02.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 23 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/05, strana: 39 od 11.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/09, strana: 6 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 67 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 31 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 32 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 55 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 23 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 14 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/11, strana: 11 od 27.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 32 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 38 od 08.04.2013.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 22 od 26.04.2013.


Odluka o osnivanju ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/09, strana: 7 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 9 od 08.04.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 17 od 16.04.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar "Milan Gale Muškatirović" (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 8 od 26.04.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor opštine Stari grad", JP

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 2 od 26.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 57 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 51 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 70 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 64 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 32 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 38 od 08.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 4 od 16.04.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 10 od 16.04.2013.


Odluka o stavljanju van upotrebe mesnog groblja u Baroševcu (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 36 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 24 od 26.04.2013.


Odluka o sticanju i načinu korišćenja stanova u državnoj svojini na kojima je korisnik gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 26/02, strana: 8 od 12.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 23 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/07, strana: 12 od 31.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 31 od 08.04.2013.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 4 od 16.04.2013.


Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Mirosaljci (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 2 od 18.05.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 2 od 16.04.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 1 od 08.04.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 27 od 08.04.2013.


Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 6 od 08.04.2013.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanja mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 18 od 16.04.2013.


Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 5 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 34 od 26.04.2013.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u martu 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 2 od 16.04.2013.


Pravilnik o korišćenju Kuće kralja Petra (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 4 od 08.04.2013.


Pravilnik o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 83 od 08.04.2013.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 1 od 26.04.2013.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 4 od 18.05.2013.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije - Rešenja br. 014-020-00-00043/2011-11 od 24. avgusta 2012. godine, 020-00-00023/2012-11 od 22. oktobra 2012. godine, 020-00-00099/2011-11 od 26. oktobra 2012. godine, 014-020-00-00075/2012-11 od 17. decembra 2012. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 31 od 26.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i prestanku funkcije u GO Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 20 od 16.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 21 od 26.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 35 od 16.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 17 od 16.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 16 od 16.04.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 2 od 08.04.2013.


Rešenja o razrešenju i postavljenju javnog pravobranioca i zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 6 od 08.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti gradskoj opštini Zvezdara za utvrđivanje praznika gradske opštine

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 1 od 08.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 2 od 16.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnog prostora "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 35 od 16.04.2013.


Rešenje o izboru člana Veća GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 3 od 18.05.2013.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu javnih priznanja

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 24 od 26.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 24 od 26.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i žalbe (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 15/13, strana: 44 od 20.04.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.


Rešenje o utvrđivanju naziva ulice C-5 u III mesnoj zajednici Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 31 od 26.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za izbore za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 19/13, strana: 1 od 22.05.2013.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, raspisanih za 2. jun 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/13, strana: 55 od 20.04.2013.


Statut gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 1 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 3 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 3 od 16.04.2013.


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 27 od 16.04.2013.


Statut Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP - Mladenovac" Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 25 od 26.04.2013.


Statut Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 9/96, strana: 229 od 14.06.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/01, strana: 819 od 30.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 942 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 44 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/09, strana: 7 od 14.08.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 64 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 25 od 26.04.2013.


Statut Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 20 od 16.04.2013.


Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, raspisanih za 2. jun 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/13, strana: 1 od 20.04.2013.


Zaključak o nepodržavanju predložene izmene Statuta grada Beograda (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 3 od 18.05.2013.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta GO Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 36 od 16.04.2013.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 4 od 08.04.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2013. godinu, koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 404 od 15.05.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2013. godinu, koje realizuju zdravstvene ustanove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 406 od 15.05.2013.


Mere za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 399 od 15.05.2013.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 385 od 10.05.2013.


Odluka o uniformi i oznakama na uniformi komunalnih policajaca

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/10, strana: 616 od 31.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1151 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 398 od 15.05.2013.


Odluke o raspisivanju izbora za članove saveta i nadzornih odbora mesnih zajednica u gradskoj opštini Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 392 od 10.05.2013.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 371 od 10.05.2013.


Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 402 od 15.05.2013.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 370 od 10.05.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 387 od 10.05.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 403 od 15.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja su doneli Gradsko veće grada Novog Sada i gradonačelnik grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 372 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan izdavanja poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu za letnju kupališnu sezonu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 365 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 383 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na predlog programa uređivanja, održavanja i korišćenja plaže za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 3 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/12, strana: 334 od 03.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 400 od 15.05.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za pregled i primopredaju javnih puteva na teritoriji grada Novog Sada, koji su izgubili status regionalnih puteva, odnosno bivših državnih puteva II reda

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 384 od 10.05.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju strategije upravljanja otpadom i strategije razvoja energetike na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 386 od 10.05.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova za obavljanje auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 74 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 369 od 10.05.2013.


Rešenje o prosečnoj tržišnoj ceni kvadratnog metra objekata prema vrstama objekata na području gradske opštine Novi Sad i području gradske opštine Petrovaradin

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 368 od 10.05.2013.


Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja grada Kragujevca za period 2013. do 2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/13, strana: 1 od 26.04.2013.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2013. godinu (prečišćen tekst - sa 15/2013)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 514 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 118 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/13, strana: 253 od 07.05.2013.


Pravilnik o ostvarivanju prava na besplatan obrok u narodnoj kuhinji na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 260 od 15.05.2013.


Pravilnik o radu Dnevog centra za decu i omladinu sa invaliditetom "Alternativa"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 264 od 15.05.2013.


Pravilnik o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sigurne kuće" u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 262 od 15.05.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za poljoprivredu na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 259 od 15.05.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu i spašavanje od poplava na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 256 od 15.05.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 257 od 15.05.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zbrinjavanje i evakuaciju ugroženog stanovništva na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 258 od 15.05.2013.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima zimske službe za teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 258 od 15.05.2013.


Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 4 od 10.05.2013.


Pravilnik o korišćenju sredstava za ugostiteljske usluge

"Službeni list grada Subotice", broj 14/13, strana: 3 od 15.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan kancelarije za mlade Grada Subotice za 2013. godinu (april-decembar 2013)

"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 3 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade Grada Subotice za 2013. godinu (april-decembar 2013)

"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 3 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj biblioteci Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 4 od 10.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 1 od 10.05.2013.


Rešenje o imenovanju Saveta za obeležavanje misaonog nasleđa Radomira Konstatinovića

"Službeni list grada Subotice", broj 14/13, strana: 2 od 15.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za nadzor nad izvršavanjem poslova po zaključenim ugovorima na relizaciji investicionog projekta "Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 14/13, strana: 1 od 15.05.2013.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 5 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 61/11, strana: 1 od 21.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 1 od 10.05.2013.


Rešenje o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra objekata na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/13, strana: 1 od 15.05.2013.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)