POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

KOMUNALNA MILICIJA

Virus

SNIMANJE NA JAVNOM MESTU

NAČIN SNIMANJA I SAOPŠTAVANJA NAMERE SNIMANJA

 

Snimanje na javnom mestu (od strane komunalne milicije) regulisano je - Pravilnikom o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje (u daljem tekstu: Pravilnik), donetim na osnovu Zakona o komunalnoj miliciji.

NAČIN SNIMANJA

Ovim pravilnikom propisuje se način na koji komunalna milicija vrši audio i video snimanje (u daljem tekstu: snimanje) na javnom mestu, radi - obavljanja komunalno-milicijskih poslova, primene komunalno-milicijskih ovlašćenja, otkrivanja i rasvetljavanja prekršaja, kontrole i analize postupanja komunalnih milicionara, kao i način na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje.

Snimanjem na javnom mestu (u smislu Pravilnika), smatra se - snimanje koje komunalna milicija vrši na bilo kojem delu javnog prostora, sa objektima ili bez njih, odredivog spoljnom ivicom u odnosu na druge javne prostore (u daljem tekstu: perimetar javnog prostora) i namenjene svima pod jednakim uslovima (član 4. Pravilnika).

Vizuelni ugao koji komunalna milicija pokriva prilikom snimanja - mora da odgovara prostoru koji je neophodan za ostvarivanje zakonite svrhe snimanja, tako da ne sme biti veći od neophodnog za ostvarivanje te svrhe, niti zahvatati prostor u isključivom vlasništvu privatnih lica.

- Prethodne aktivnosti:

Pre odluke o snimanju - usvaja se Plan snimanja, koji sadrži propisane podatke (član 6. stav 1. Pravilnika) i koji se pre donošenja - usklađuje sa strateškim planom komunalne milicijegodišnjim planom rada komunalne milicije i sporazumima koji se odnose na komunalnu miliciju i - dostavlja na mišljenje područnoj policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova - Direkcije policije, nadležnoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se planira snimanje (član 6. Pravilnika).

- Mesto:

Oprema za video akustičke snimke i fotografisanje - ugrađuje se na postojeće objekte javnih površina ili za tu namenu posebno izgrađene objekte, koja su u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave (član 7. Pravilnika).

- Oprema:

Oprema za video akustičke snimke i fotografisanje, kao i uređaji za snimanje u vozilima -moraju zadovoljavati tehničke uslove u pogledu ispravnosti i funkcionalnosti, odnosno svrhu za koju su ugrađeni.

Opremu za video akustičke snimke i fotografisanje, postavljenu na javnim površinama, komunalna milicija obezbeđuje od - neovlašćenog pristupa, oštećenja ili otuđenja - fizičko-tehničkim obezbeđenjem i primenom drugih ovlašćenja komunalnih milicionara.

Čuvanje opreme sa snimljenim materijalom i taj material, komunalna milicija - obezbeđuje u štićenom prostoru (koji je pokriven je video-obezbeđenjem) jedinice lokalne samouprave, tako da onemogući neovlašćeni pristupkorišćenje ili otuđenje.

Slobodan pristup štićenom prostoru - imaju samo načelnik komunalne milicije, ovlašćeno lice i zaposleni čije je radno mesto u tom prostoru, dok se ulazak i izlazak ostalih lica kontroliše i pismeno evidentira.

- Nadležnost za odlučivanje:

Odluku o snimanju komunalnih milicionara, na obrazloženi predlog rukovodioca unutrašnje kontrole, donosi - načelnik opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast, u kojoj se obavljaju poslovi komunalne milicije (član 9. Pravilnika).

Snimanje se vrši po odluci načelnika komunalne milicije, odnosno komunalnog milicionara koga načelnik odredi za obrađivača, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

- Snimanje:

Odluka o snimanju donosi se ako bi se potrebne informacije za obavljanje poslova iz delokruga komunalne milicije, teže dobile primenom drugih ovlašćenja. Pri odlučivanju o snimanju - posebno se vodi računa da se ono vrši na javnim mestima gde se očekuje veći broj prekršaja i drugih delikata nego na drugim javnim mestima. Odluka o snimanju sadrži obrazloženje razloga zbog kojih se ovo ovlašćenje komunalne milicije primenjuje na odnosnom javnom mestu (član 8. Pravilnika).

Snimanja koja - ne zahtevaju identifikaciju lica - komunalna milicija vrši korišćenjem sopstvenih ljudskih i tehničkih resursa.

Snimanja koja - obuhvataju obradu biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije fizičkog lica, kao i

- snimanja koja predstavljaju sistematski nadzor nad javno dostupnim površinama u velikoj meri - komunalna milicija vrši korišćenjem svojih ljudskih i tehničkih resursa i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

U ovim snimanjima (koja predstavljaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica), komunalna milicija učestvuje kroz saradnju sa Ministarstvom, u skladu sa svojim delokrugom i pisanim mišljenjem koje pribavlja od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

SAOPŠTAVANJE NAMERE SNIMANJA

Komunalna milicija saopštava nameru o snimanju na javnom mestu - putem sredstava javnog informisanja i veb prezentacije jedinice lokalne samouprave.

Obaveštenja u vezi sa snimanjem od interesa za građane i druge subjekte, komunalna milicija daje i preko nadležne službe za informisanje jedinice lokalne samouprave, putem uspostavljene besplatne telefonske linije, davanjem usmenih obaveštenja i na drugi pogodan način.

Na zahtev građana i drugih subjekata, obaveštenja se dostavljaju i pismenim putemizuzev informacija i podataka koji su već objavljeni na drugi način.

- Obaveštenje o snimanju:

Obaveštenje o snimanju - mora da bude vidljivo i jasno objavljeno na javnom mestu na kojem se vrši snimanje, na način koji omogućava pojedincima da se upoznaju o primeni ovog ovlašćenja komunalne milicije, najkasnije pre početka snimanja.

Obaveštenje o snimanju - mora da sadrži naročito - informacije da se snimanje odvija na datom javnom mestu, da ga vrši komunalna milicija i broj telefona na kojem se mogu dobiti informacije o tome gde se i za koje vreme čuvaju snimci.

Za pojedinačno snimanje određenog javnog prostora - obaveštenje se ističe tako - da se može videti prilikom ulaska iz bilo kog smera na javni prostor na kome se vrši snimanje, osim u slučaju - kada komunalna milicija koristi vozilo sa uređajima za snimanje parkiranih vozila - kada vozilo komunalne milicije sa uređajima za snimanje mora biti označeno tako da na krovu vozila sa svih strana bude jasno vidljivo da obavlja snimanje, isticanjem table sa natpisom "SNIMANJE PARKIRANJA".

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveze komunalne milicije u vezi sa daljom obradom, protokom i prenosom snimljenog materijala, izvršavaju se, a prava fizičkih lica u vezi sa tim materijalom ostvaruju, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

VIDETI - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

 - Zakona o komunalnoj miliciji

 - Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul/avgust 2020.

IN MEMORIAM - Ljubodrag Pljakić


IZMENE PROPISA

Planiranje i izgradnja


Naknade za korišćenje javnih dobara

SUDSKA PRAKSA - VRHOVNI KASACIONI SUD


ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI

Mere Vlade - Sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti

ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI 

Mere Ministra zdravlja - NOVA Naredba o zabrani okupljanja - Zabranjeno okupljanje - više od 10 lica

ZAPOŠLJAVANJE

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje - Kontinuiran rad na većem zapošljavanju građana


BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU

Zaštita od zarazne bolesti - Preventivne mere za bezbedan rad


ELEMENTARNA NEPOGODA

Poplave - Bespovratna sredstva


PRIVREDA

Dodatna direktna podrška za privredu - Još dva meseca - po 18.000 dinara zaposlenima


NARODNA BANKA SRBIJE

Mere i aktivnosti za banke i davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 novi moratorijum (zastoj u otplati obaveza)


NARODNA BANKA SRBIJE

Olakšavanje pristupa građana kreditima za kupovinu prvog stana


INSTRUKCIJA

Isplata na osnovu jednokratnog punomoćja


KOMUNALNA MILICIJA

Snimanje na javnom mestu - Način snimanja i saopštavanja namere snimanja


PARNIČNI POSTUPAK

Dozvoljenost žalbe punomoćnika kome je kao advokatu odobren privremeni prestanak bavljenja advokaturom


PRAVOSUĐE

Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine


JAVNI BELEŽNICI

Početak primene propisa


PARNIČNI POSTUPAK

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud


VELIKANI NAŠE PRAVNE MISLI

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije - Vršenje sudijske funkcije


VELIKANI NAŠE PRAVNE MISLI

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije - Strani ulagač i jednokratni porez na ekstra dohodak


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)