POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jun 2015

Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 31. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 45 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 29/02, strana: 1 od 24.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 3 od 30.06.2015.


Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug

PAŽNJA - videti čl. 145. tač. 5) i 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. gl. RS", br. 83/2014 i 58/2015)
"Službeni list SRJ", broj 11/95, strana: 10 od 03.03.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 3 od 30.06.2015.


Cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 67 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.


Cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 95 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.


Cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 109 od 18.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.


Finansijski ugovor (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/10, strana: 9 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/15, strana: 4 od 22.06.2015.


Indeksi potrošačkih cena za maj 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 32 od 17.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 2 od 17.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 2 od 26.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 2 od 05.06.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 2 od 09.06.2015.


Jedinstvena tarifa naknada za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 33 od 19.06.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 7 od 12.06.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 5 od 09.06.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 9 od 19.06.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 12 od 02.06.2015.


Konvencija o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/15, strana: 157 od 26.06.2015.


Konvencija o zajedničkom tranzitnom postupku, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/15, strana: 1 od 26.06.2015.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 27 od 22.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 28 od 22.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Fortis tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 66 od 12.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 220 od 25.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 222 od 25.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 221 od 25.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 67 od 12.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 14 od 30.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 15 od 30.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

STAVLJENO VAN SNAGE - sa 57/15
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 31 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 24 od 29.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

STAVLJENO VAN SNAGE - sa 57/15
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 32 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 24 od 29.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 38 od 05.06.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 37 od 05.06.2015.


Memorandum o razumevanju o saradnji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Jermenije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/15, strana: 11 od 22.06.2015.


Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Mađarske

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/15, strana: 10 od 22.06.2015.


Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 188 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 49/10, strana: 56 od 21.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 14 od 26.06.2015.


Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 14 od 26.06.2015.


Nova struktura i cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte za vanrednu kontrolu

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/15, strana: 12 od 22.06.2015.


Obaveštenje o datumu stupanja sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/15, strana: 268 od 26.06.2015.


Odluka o adekvatnosti kapitala društva za osiguranje/reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu davanja dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 5 od 05.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 177 od 25.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 63 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 50 od 12.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 14 od 29.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operatorom

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 26 od 25.06.2015.


Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 21 od 05.06.2015.


Odluka o bližim uslovima za davanje bankama saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/06, strana: 26 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 166 od 25.06.2015.


Odluka o brisanju spomenika kulture - zgrade poznate po kafani "Tri lista duvana" u Bulevaru kralja Aleksandra broj 18 u Beogradu - iz Registra nepokretnih kulturnih dobara

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 7 od 12.06.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za univerzitete i fakultete u njihovom sastavu čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 6 od 02.06.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za univerzitete i fakultete u njihovom sastavu čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 5 od 02.06.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 5 od 02.06.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 4 od 02.06.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 206 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 31 od 09.06.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 40 od 17.06.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 200 od 25.06.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 31 od 19.06.2015.


Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih i drugih podataka društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/05, strana: 53 od 24.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 42 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 55 od 25.06.2015.


Odluka o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/04, strana: 6 od 25.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 183 od 25.06.2015.


Odluka o investiranju sredstava osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 54 od 25.06.2015.


Odluka o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv radi održavanja vrednosti kapitala Republike Srbije u kapitalu Međunarodne banke za obnovu i razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene regionalnog centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije - Baza "Jug"

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 7 od 02.06.2015.


Odluka o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 55 od 25.06.2015.


Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 187 od 25.06.2015.


Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za obavljanje platnog prometa kod banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/04, strana: 15 od 25.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 187 od 25.06.2015.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.


Odluka o kapitalu adekvatnosti kapitala platnih institucija i institucija elektronskog novca

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 28 od 25.06.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.


Odluka o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 23 od 25.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 33 od 12.06.2015.


Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 21 od 29.06.2015.


Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 11 od 05.06.2015.


Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 110 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 188 od 25.06.2015.


Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 188 od 25.06.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka

PAŽNJA - stupa na snagu 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 24 od 12.06.2015.


Odluka o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/09, strana: 35 od 21.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 215 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 130 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 24 od 12.06.2015.


Odluka o načinu održavanja i unapređenja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 11 od 05.06.2015.


Odluka o načinu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/05, strana: 15 od 14.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o načinu utvrđivanja i praćenju likvidnosti društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/05, strana: 16 od 14.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 31 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 41 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 37 od 12.06.2015.


Odluka o načinu zaštite prava i interesa klijenata društava za osiguranje i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 58 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 172 od 25.06.2015.


Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 175 od 25.06.2015.


Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 172 od 25.06.2015.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/04, strana: 6 od 25.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/04, strana: 1 od 20.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 183 od 25.06.2015.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 183 od 25.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za davanje predloga o obaveznim komponentama u okviru socijalnog programa, koje će Vlada zahtevati prilikom privatizacije preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" akcionarsko društvo Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 8 od 26.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 22 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na uređenju odnosa između Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" akcionarsko društvo Beograd i Javnog preduzeća "Pošta Srbije" po pitanju zakupa nekretnina

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 11 od 02.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu propisa kojim će se urediti način regulisanja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršenim presudama za potraživanja iz radnih odnosa

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 8 od 26.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za učešće u pregovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini o formiranju Zajednice srpskih opština

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 6 od 12.06.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za vođenje pregovora sa potencijalnim strateškim partnerima za Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika "Železara Smederevo" d.o.o. Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 8 od 26.06.2015.


Odluka o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 10 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 9 od 19.06.2015.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 11 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.


Odluka o ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 54 od 25.06.2015.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 10 od 02.06.2015.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 10 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 10 od 02.06.2015.


Odluka o osnivanju Ustanove za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama"

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 5 od 19.06.2015.


Odluka o početnom kapitalu i minimalnom kapitalu operatora platnog sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 22 od 05.06.2015.


Odluka o podacima o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 75/11, strana: 15 od 07.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 14 od 29.06.2015.


Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 50 od 12.06.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 39 od 17.06.2015.


Odluka o Programu zvanične statistike u periodu od 2016. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 5 od 25.06.2015.


Odluka o promeni naziva Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 7 od 12.06.2015.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Medveđa i obrazovanju Privrednog organa opštine Medveđa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.


Odluka o regulisanoj ceni električne energije za snabdevanje domaćinstava i malih kupaca

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 18 od 26.06.2015.


Odluka o sadržaju i načinu vođenja evidencije platnih sistema

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 24 od 05.06.2015.


Odluka o sadržini i formi testa koji se polaže u postupku predlaganja kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 27 od 05.06.2015.


Odluka o sadržini podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 15/07, strana: 3 od 08.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 36 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 55 od 25.06.2015.


Odluka o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 52 od 25.06.2015.


Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 20 od 29.06.2015.


Odluka o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 50 od 25.06.2015.


Odluka o sistemu internih kontrola i upravljanju rizicima u poslovanju društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/07, strana: 12 od 01.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 45 od 12.06.2015.


Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 45 od 12.06.2015.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 431 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 36 od 29.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 177 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 16 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 63 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 149 od 25.06.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15 od 25.06.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 166 od 25.06.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole i saglasnosti Narodne banke Srbije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 36 od 25.06.2015.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o računovodstvu koje se odnose na Kontni okvir, finansijske izveštaje i statistički izveštaj za platne institucije i institucije elektronskog novca

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 177 od 25.06.2015.


Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 19 od 22.06.2015.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 11 od 02.06.2015.


Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 19 od 22.06.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Društvenog javnog komunalnog preduzeća "Polet" Plandište sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 5 od 19.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 16 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 33 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 16 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 33/05, strana: 16 od 12.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 124 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 80 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 100 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 177 od 25.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 19 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje/reosiguranje i drugih subjekata nadzora u delatnosti osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 43 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/06, strana: 12 od 04.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 22 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

PAŽNJA - stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 22 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 16/07, strana: 24 od 09.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 12/08, strana: 20 od 31.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 11 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 22 od 12.06.2015.


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 13 od 22.06.2015.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 66 od 12.06.2015.


Odluka o utvrđivanju kuće porodice Popović-Predić u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 20 od 22.06.2015.


Odluka o utvrđivanju takse za javni medijski servis

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 18 od 26.06.2015.


Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 9 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 44 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.


Odluka o vrsti podataka koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/15 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJENA NOVIM ODLUKAMA
"Službeni glasnik RS", broj 81/10, strana: 52 od 05.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 14 od 29.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 2 od 20.05.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 22 od 29.06.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 11 od 30.06.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 33 od 05.06.2015.


Odluke o cenama pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 26 od 02.06.2015.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 19 od 26.06.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 16 od 26.06.2015.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 6 od 30.06.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 4 od 30.06.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 33 od 17.06.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 60 od 12.06.2015.


Odluke o prestanku funkcije sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 30 od 05.06.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj UŽ-9817/2012

"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 8 od 30.06.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Už-7428/2013

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 18 od 19.06.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-321/2013, IUo-6/2013

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 24 od 05.06.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-626/2014, Už-9346/2012

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 58 od 12.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 4 od 17.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 2 od 02.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 7 od 28.05.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 8 od 26.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 3 od 19.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 4 od 05.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 3 od 09.06.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 2 od 29.06.2015.


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 59 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 40 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 190 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 194 od 25.06.2015.


Opšte obavezujuće uputstvo radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENO Pravilnikom
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 53 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 194 od 25.06.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 26 od 25.06.2015.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar-maj 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 26 od 25.06.2015.


Poseban kolektivni ugovor za državne organe

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 50 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 31 od 17.06.2015.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 1 od 01.06.2015.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 3 od 01.06.2015.


Pravilnik o konačnom usklađivanju mesečnog novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 12 od 09.06.2015.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 3 od 05.06.2015.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 173 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 3 od 05.06.2015.


Pravilnik o listama štetnih organizama i listama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 76 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 13 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 10 od 29.06.2015.


Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa

"Službeni glasnik RS", broj 41/10, strana: 7 od 15.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.


Pravilnik o lovočuvarskoj službi

"Službeni glasnik RS", broj 84/11, strana: 6 od 11.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 13 od 26.06.2015.


Pravilnik o mestima i bližim uslovima pod kojima može da se usidri brod radi otklanjanja nedostataka i isključenja iz saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 4 od 29.06.2015.


Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 14 od 19.06.2015.


Pravilnik o načinu ispitivanja plovidbenih nezgoda plovila

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 31 od 17.06.2015.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 50 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 25 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 12 od 09.06.2015.


Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 18 od 09.06.2015.


Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 3 od 05.06.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/15, strana: 5 od 01.06.2015.


Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 194 od 25.06.2015.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.


Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 4 od 17.06.2015.


Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 190 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.


Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 97 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 75 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 24 od 25.06.2015.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 25 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 5 od 29.06.2015.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 5 od 29.06.2015.


Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 5 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 15 od 26.06.2015.


Pravilnik o regloskopima

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 5 od 05.06.2015.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 23 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 18 od 19.06.2015.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 26 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.


Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.


Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 129 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.


Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 189 od 25.06.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 9 od 26.06.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 24 od 02.06.2015.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 140 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 24 od 02.06.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 12 od 09.06.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 22 od 25.06.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.


Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 125 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 6 od 29.06.2015.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 16 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 24 od 02.06.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 6 od 29.06.2015.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 8
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 10
"Prosvetni glasnik", broj 21/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/94
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 6/01
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 8/03, strana: 3 od 25.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 1 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 38 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 2 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 1 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 4 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 118 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 1 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 436 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 286 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 9 od 26.06.2015.


Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 190 od 25.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 9 od 09.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 12 od 19.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 21 od 22.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte odluka javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 17 od 02.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća, ustanova i lokalne samouprave, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 10 od 12.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni pripajanja zavisnih privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 17 od 02.06.2015.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 11 od 26.06.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Niš, Negotin)

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 65 od 12.06.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Leskovac, Beočin, Požarevac)

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 32 od 19.06.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 32 od 05.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 33 od 19.06.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Stara Pazova, Sombor)

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 30 od 09.06.2015.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 23 od 02.06.2015.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 31 od 05.06.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 20 od 02.06.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 9 od 26.06.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 13 od 19.06.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 9 od 09.06.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 11 od 26.06.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 21 od 02.06.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 17 od 26.06.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 25 od 02.06.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 39 od 17.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i grada Torina, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 9 od 09.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i stanice Brujhovetskaje - Brujhovetskog reona Krasnodarskog kraja, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 9 od 26.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Tutin, Republika Srbija i grada Betunija, Država Palestina

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 9 od 09.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina pod ambrozijom za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 813 od 05.06.2015.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 32 od 02.06.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bačka Topola)

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 26 od 02.06.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća (Titel)

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 18 od 26.06.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Medveđa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 5 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 11 od 26.06.2015.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 22 od 22.06.2015.


Rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 188 od 25.06.2015.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 17 od 26.06.2015.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 25 od 02.06.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 4 od 17.06.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 22 od 25.06.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 4 od 29.06.2015.


Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 22 od 22.06.2015.


Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 29 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 22 od 22.06.2015.


Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Unije "Fiskalis 2020" (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/15, strana: 8 od 22.06.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/15, strana: 2 od 22.06.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/15, strana: 266 od 26.06.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/15, strana: 265 od 26.06.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/15, strana: 1 od 22.06.2015.


Sporazum o zajmu (Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/15, strana: 247 od 26.06.2015.


Sporazum o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća COE-DPL), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/15, strana: 258 od 26.06.2015.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava

"Službeni glasnik RS", broj 85/07, strana: 34 od 18.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/08, strana: 138 od 07.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 15 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 75 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 50 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 635 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu kablovskog reemitovanja muzičkih dela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/10, strana: 112 od 13.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.


Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuju O.F.P.S.

"Službeni glasnik RS", broj 94/09, strana: 18 od 12.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/11, strana: 32 od 06.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 12 od 01.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 33 od 19.06.2015.


Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 201 od 25.06.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Narodnoj Republici Bangladeš, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.


Uputstvo za korišćenje, podešavanje i održavanje opreme

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 218 od 25.06.2015.


Uputstvo za korišćenje, podešavanje i održavanje opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 68 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 218 od 25.06.2015.


Uputstvo za markiranje derivata nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 70 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 202 od 25.06.2015.


Uputstvo za markiranje derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 202 od 25.06.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 36 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 51 od 12.06.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 51 od 12.06.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 24/07, strana: 40 od 02.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 41/07, strana: 14 od 09.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 3/08, strana: 66 od 11.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 12 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 120/08, strana: 111 od 29.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 38/10, strana: 27 od 04.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 44 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 87 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 57 od 12.06.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/676 od 23. aprila 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 22 od 19.06.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/677 od 23. aprila 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 24 od 19.06.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/712 od 28. aprila 2015. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EU) broj 103/2012 u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 25 od 19.06.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/803 od 19. maja 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 27 od 19.06.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/804 od 19. maja 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 28 od 19.06.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/805 od 19. maja 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 30 od 19.06.2015.


Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.


Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 3 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.


Uredba o određivanju imovine i lica koja se mogu osigurati kod stranog društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/06, strana: 52 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 84 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 3 od 26.06.2015.


Uredba o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje, odnosno reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 3 od 26.06.2015.


Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 3 od 09.06.2015.


Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 31. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 45 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 29/02, strana: 1 od 24.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 3 od 30.06.2015.


Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 3 od 26.06.2015.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 3 od 19.06.2015.


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 11 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 3 od 02.06.2015.


Uredba o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 4 od 26.06.2015.


Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 16 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 4 od 19.06.2015.


Zaključak o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 14 od 19.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 22 od 22.06.2015.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 67 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 3 od 25.06.2015.


Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima

PAŽNJA - sa 54/2015 - prestaju da važe odredbe kojima se uređuje oblast zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova
"Službeni glasnik SRS", broj 44/77, strana: 2236 od 05.11.1977.
"Službeni glasnik SRS", broj 45/85, strana: 2238 od 28.11.1985.
"Službeni glasnik SRS", broj 18/89, strana: 749 od 29.04.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 6 od 22.06.2015.


Zakon o javnom informisanju i medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 3 od 30.06.2015.


Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug

PAŽNJA - videti čl. 145. tač. 5) i 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. gl. RS", br. 83/2014 i 58/2015)
"Službeni list SRJ", broj 11/95, strana: 10 od 03.03.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 3 od 30.06.2015.


Zakon o ministarstvima

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 13 od 22.06.2015.


Zakon o odbrani od grada

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 3 od 22.06.2015.


Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima

"Službeni glasnik RS", broj 54/15, strana: 6 od 22.06.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 26/15, strana: 933 od 10.06.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene

"Službeni list APV", broj 26/15, strana: 931 od 10.06.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 949 od 24.06.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

"Službeni list APV", broj 25/15, strana: 920 od 03.06.2015.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 914 od 27.05.2015.


Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 169 od 18.03.2015.
"Službeni list APV", broj 26/15, strana: 931 od 10.06.2015.


Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravljanja projektima

"Službeni list APV", broj 26/15, strana: 930 od 10.06.2015.


Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara na području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2014-2023. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 941 od 24.06.2015.


Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Banatskom šumskom području za period 2016-2025. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 943 od 24.06.2015.


Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Južnobačkom šumskom području za period 2015-2024. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 942 od 24.06.2015.


Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Severnobačkom šumskom području za period 2016-2025. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 942 od 24.06.2015.


Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Sremskom šumskom području za period 2015-2024. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 944 od 24.06.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 893 od 27.05.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 902 od 27.05.2015.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 898 od 27.05.2015.


Odluka o donošenju Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 26/15, strana: 925 od 10.06.2015.


Odluka o izradi strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma Južnobačkog šumskog područja za period od 2016. do 2025. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 947 od 24.06.2015.


Odluka o izradi strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma Severnobačkog šumskog područja za period od 2016. do 2025. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 946 od 24.06.2015.


Odluka o izradi strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma Sremskog šumskog područja za period od 2016. do 2025. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 948 od 24.06.2015.


Odluka o izradi strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma u Nacionalnom parku Fruška gora za period od 2015. do 2024. godine

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 945 od 24.06.2015.


Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2015/2016. godinu

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 906 od 27.05.2015.


Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2015/2016. godinu

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 910 od 27.05.2015.
"Službeni list APV", broj 25/15, strana: 923 od 03.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 937 od 24.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 26/15, strana: 930 od 10.06.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 25/15, strana: 917 od 03.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 25/15, strana: 917 od 03.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 903 od 27.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 937 od 24.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 26/15, strana: 929 od 10.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 24/15, strana: 906 od 27.05.2015.


Uputstvo o sprovođenju pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 940 od 24.06.2015.


Uputstvo o sprovođenju Pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 22/15, strana: 871 od 13.05.2015.
"Službeni list APV", broj 27/15, strana: 940 od 24.06.2015.


Kolektivni ugovor za Javno radiodifuzno preduzeće "Studio B"

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 34 od 25.05.2015.


Odluka o brisanju ogranka Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 38 od 20.05.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 34 od 29.05.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 10 od 24.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 7 od 20.05.2015.


Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 60 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 23 od 20.05.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 5 od 25.05.2015.


Odluka o ispravci i jezičkom usklađivanju akata iz nadležnosti Skupštine gradske opštine Savski venac sa nediskriminatornom rodnom terminologijom

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 5 od 29.05.2015.


Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 39 od 20.05.2015.


Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Cenovnika za građevinske usluge (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 40 od 20.05.2015.


Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 23 od 29.05.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 1/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/05, strana: 24 od 08.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 2 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 30 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 19 od 24.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 19 od 20.05.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Odluka o načinu evidentiranja organizovanja poslova održavanja stambenih zgrada i merama za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada na području gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 2 od 29.05.2015.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 18 od 20.05.2015.


Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 2 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 26 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 50 od 29.05.2015.


Odluka o osnivanju Mesne zajednice "Dr Ivan Ribar" na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 20 od 20.05.2015.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 18 od 20.05.2015.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 25 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 21 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra

"Službeni list grada Beograda", broj 19/81, strana: 913 od 06.10.1981.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/83, strana: 56 od 04.02.1983.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/84, strana: 1075 od 20.12.1984.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/86, strana: 1362 od 16.07.1986.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/87, strana: 966 od 10.07.1987.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/89, strana: 686 od 14.07.1989.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/89, strana: 1221 od 24.11.1989.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/92, strana: 1251 od 18.12.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/94, strana: 481 od 09.12.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 7 od 12.06.2015.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJENA REŠENJEM
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/15, strana: 49 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 38 od 20.05.2015.


Odluka o utvrđivanju cene pijačnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 11 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 62 od 29.05.2015.


Odluka o uvođenju nediskriminatorne rodne terminologije u akte svih organa gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 50 od 29.05.2015.


Odluka o zaštitniku građana

"Službeni list grada Beograda", broj 34/09, strana: 1 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/09, strana: 64 od 15.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 27 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 52 od 29.05.2015.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 5 od 29.05.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na utvrđivanje cena (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 39 od 20.05.2015.


Odluke o usvajanju Izveštaja o radu i Plana rada Štaba za vanredne situacije (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 32 od 25.05.2015.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 1 od 20.05.2015.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i načinu raseljavanja lica - vlasnika stambenih objekata koji su oštećeni ili srušeni dejstvom klizišta na lokaciji Umka - Duboko (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 51 od 29.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 4 od 25.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 60 od 29.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 32 od 25.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 31 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, utvrđivanju prestanka funkcija (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 22 od 20.05.2015.


Rešenja o imenovanju i razrešenju (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 51 od 29.05.2015.


Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti i postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 1 od 20.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću "Studio B" na Sporazum o jednokratnoj novčanoj naknadi u postupku rešavanja viška zaposlenih

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 1 od 29.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika JP "Pijace i zelenilo Grocka" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 61 od 29.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cenovnika pogrebnih radova JP "Pijace i zelenilo Grocka", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 50 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 61 od 29.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 1 od 29.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 38 od 20.05.2015.


Rešenje o izboru članova Mandatne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 50 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 41 od 07.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 33 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 3 od 25.05.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Beogradske, Krunske, Prote Mateje i Njegoševe, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 2 od 25.05.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela bloka 12, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 1 od 25.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 23 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 21 od 20.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 51 od 29.05.2015.


Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora Javnog preduzeća Sportsko rekreativnog poslovnog prostora "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 38 od 20.05.2015.


Rešenje o promeni naziva dela ulice Motvica, u MZ Urovci, gradska opština Obrenovac, u "Pop Perina ulica"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 39 od 20.05.2015.


Sporazum o jednokratnoj novčanoj naknadi u postupku rešavanja viška zaposlenih u Javnom radiodifuznom preduzeću "Studio B"

"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 1 od 29.05.2015.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 4/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 7 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 22 od 20.05.2015.


Zaključci o davanju saglasnosti na akte mesnih zajednica u GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 33 od 25.05.2015.


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/15, strana: 791 od 01.06.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 818 od 05.06.2015.


Odluka o određivanju procenta javnog kapitala grada Novog Sada u privrednom društvu "Dnevnik" Akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad, koji se privatizuje

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.


Oglasi Gradske uprave za opšte poslove i Gradske uprave za inspekcijske poslove o prijemu u radni odnos

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/15, strana: 823 od 12.06.2015.


Plan detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 127 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/09, strana: 1465 od 01.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.


Plan detaljne regulacije postrojenja za preradu vode na Petrovaradinskoj adi u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 534 od 29.05.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Rumenka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 505 od 29.05.2015.


Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 297 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/14, strana: 1011 od 18.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 485 od 12.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 820 od 05.06.2015.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 807 od 05.06.2015.


Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 812 od 05.06.2015.


Program za realizaciju sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 807 od 05.06.2015.


Program zaštite životne sredine grada Novog Sada za period 2015-2024. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/15, strana: 567 od 30.05.2015.


Regulacioni plan naselja Rumenka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/00, strana: 205
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/03, strana: 504
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/05, strana: 731
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/06, strana: 833 od 03.10.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/07, strana: 83 od 19.02.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 505 od 29.05.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 816 od 05.06.2015.


Rešenja o davanju naziva ulicama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 545 od 29.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 543 od 29.05.2015.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 810 od 05.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 555 od 29.05.2015.


Rešenja o prestanku dužnosti i imenovanjima na dužnost direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 546 od 29.05.2015.


Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 546 od 29.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan raskopavanja površina javne namene za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 816 od 05.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 820 od 05.06.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 816 od 05.06.2015.


Rešenje o izboru zaštitnika građana

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 543 od 29.05.2015.


Rešenje o nedavanju saglasnosti na upotrebu naziva grada Novog Sada u nazivu privrednog društva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 546 od 29.05.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 814 od 05.06.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za utvrđivanje objekata čija izgradnja je od značaja za privredni razvoj grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 811 od 05.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 815 od 05.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 589 od 17.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/14, strana: 1145 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 815 od 05.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada, a kojima se obezbeđuje rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica, kao i nesmetano korišćenje prava osoba sa invaliditetom u javnom informisanju, sa Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 98 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 814 od 05.06.2015.


Rešenje o odobravanju raspoređivanja sredstava iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 813 od 05.06.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 100 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 810 od 05.06.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 95 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 808 od 05.06.2015.


Strategija razvoja sistema zelenih prostora grada Novog Sada 2015-2030.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/15, strana: 763 od 30.05.2015.


Uputstvo za izvršenje budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 143 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 814 od 05.06.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj JP "Radio-televizija Kragujevac" za period 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 144 od 10.06.2015.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.


Odluka o metodu i modelu privatizacije Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 142 od 10.06.2015.


Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 6 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.


Odluka o objavljivanju stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 3 od 18.06.2015.


Odluka o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 7 od 18.06.2015.


Odluka o određivanju lica za overu obrazaca za obračun i isplatu zarada, tromesečno izveštavanje o realizaciji godišnjih programa poslovanja i izveštaja o kretanju zarada i broja zaposlenih u javnim, javnim komunalnim preduzećima i društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 143 od 10.06.2015.


Odluka o određivanju lica za overu obrazaca za obračun i isplatu zarada, tromesečno izveštavanje o realizaciji godišnjih programa poslovanja i izveštaja o kretanju zarada i broja zaposlenih u javnim, javnim komunalnim preduzećima i društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 38 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 143 od 10.06.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 22/15)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 115 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 165 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 82 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 60 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 1 od 19.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 142 od 10.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 1 od 11.06.2015.


Odluka o otvaranju podračuna Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 1 od 29.05.2015.


Odluka o pristupanju izradi Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 106 od 10.06.2015.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i grada Torina, Republika Italija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 1 od 18.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 1 od 10.06.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 161 od 10.06.2015.


Odluke o zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavaca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.


Operativni plan za odbranu od poplava grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 107 od 10.06.2015.


Plan detaljne regulacije "Dela gradskog centra"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 35 od 10.06.2015.


Pravilnik o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 1 od 29.05.2015.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje delatnosti auto-taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/08, strana: 24 od 31.01.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 67 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 4 od 29.05.2015.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - komunalni poslovi i nadzor i Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 3 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 13 od 18.06.2015.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrambenih priprema u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 13 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 5 od 29.05.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 165 od 10.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni Cenovnika usluga JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 15 od 18.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Gradskog saveta za zaštitu potrošača

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 11 od 11.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija i davanja poslovnih prostorija na korišćenje bez naknade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 15 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 12 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 18 od 18.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 14 od 18.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 10 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 12 od 11.06.2015.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 6 od 29.05.2015.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 5 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 13 od 11.06.2015.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana implementacije strategije razvoja turizma grada Kragujevca 2015-2020. za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 10 od 11.06.2015.


Zaključci o prihvatanju izveštaja poslovanja javnih ustanova i preduzeća u Kragujevcu u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 144 od 10.06.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije radnog kompleksa "Agroglobe" u Melencima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 168 od 12.06.2015.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 122 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 166 od 12.06.2015.


Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice Elemir

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 150 od 12.06.2015.


Odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 167 od 12.06.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 165 od 12.06.2015.


Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 152 od 12.06.2015.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 148 od 12.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 191 od 12.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 184 od 12.06.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova odbora za kanalisanje naseljenih mesta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 185 od 12.06.2015.


Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 150 od 12.06.2015.


Rešenje o promeni naziva ulice u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 185 od 12.06.2015.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/13, strana: 318 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 199 od 12.06.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 1 od 03.06.2015.


Odluka o građevinskom zemljištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 1 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 11 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 324 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 2 od 22.05.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 182 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 12 od 22.05.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/14, strana: 2 od 06.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 428 od 22.05.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 1 od 22.05.2015.


Odluka o pribavljanju, otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i pretvaranju prava zakupa na građevinskom zemljištu u pravo svojine

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 2 od 22.05.2015.


Odluka o raspisivanju izbora za članove skupština mesnih zajednica na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/15, strana: 1 od 04.06.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 2 od 03.06.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta - građevinske parcele br. 33928/31 K.O. Donji grad, u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje

"Službeni list grada Subotice", broj 18/15, strana: 1 od 12.06.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 9 od 03.06.2015.


Odluka o snabdevanju vodom

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 23 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 11 od 22.05.2015.


Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Subotice za period 2014-2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 13 od 22.05.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za otuđenje odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 18 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 325 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 143 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 2 od 22.05.2015.


Pravilnik o dodeli sredstava u oblasti javnog informisanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni list grada Subotice", broj 16/10, strana: 2 od 27.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 422 od 22.05.2015.


Pravilnik o instrumentima radi obezbeđenja potraživanja Fonda

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 1 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 424 od 22.05.2015.


Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Subotice za period od 1. jula 2015. do 30. juna 2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 9 od 22.05.2015.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 1 od 11.02.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 425 od 22.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 423 od 22.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 15 od 03.06.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 422 od 22.05.2015.


Rešenje o ceni zakupa po pravu prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Subotice, koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 16 od 03.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 18/15, strana: 5 od 12.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 4 od 17.06.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Jovana Cvijića u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 3 od 17.06.2015.


Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Subotice u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 259 od 22.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor Koordinatora za romska pitanja u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 18/15, strana: 4 od 12.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Subotice, kroz nabavku građevinskog materijala

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 1 od 17.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 15 od 03.06.2015.


Rešenje o obrazovanju Štaba za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva na području Grada Subotice u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 18 od 03.06.2015.


Rešenje o određivanju koeficijenata za obračun i isplatu plate za izabrana i postavljena lica u organima grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/15, strana: 5 od 12.06.2015.


Rešenje o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 2 od 17.06.2015.


Rešenje o razrešenju načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 2 od 17.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada

"Službeni list grada Subotice", broj 19/15, strana: 4 od 17.06.2015.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove skupština mesnih zajednica

"Službeni list grada Subotice", broj 17/15, strana: 7 od 09.06.2015.


Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Skupštine mesnih zajednica

"Službeni list grada Subotice", broj 17/15, strana: 1 od 09.06.2015.


Zaključak o nameri uvećanja finansijske imovine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 17 od 03.06.2015.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 1 od 22.05.2015.


Zaključak o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 423 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/15, strana: 18 od 03.06.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)