POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jun 2014

Pravilnik o metrološkim uslovima za - areometre stalne mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1461 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laktodenzimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1501 od 05.09.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 799 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje pritiska u pneumaticima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 562 od 11.04.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 285 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 14 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - urinometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 204 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Etički kodeks članova Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 37 od 06.06.2014.


Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Rehabilitacija i bezbednost puteva" (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Indeksi potrošačkih cena za maj 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 2 od 13.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 2 od 20.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 2 od 03.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 2 od 11.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 2 od 06.06.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti: aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti u oblasti stočarstva

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 50 od 02.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 71 od 11.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 71 od 11.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 36 od 03.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 48 od 06.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 48 od 06.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 48 od 06.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 56 od 13.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 56 od 13.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


Obaveštenja o datumu stupanju na snagu međunarodnih ugovora i sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 59 od 20.06.2014.


Odluka Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 3 od 19.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 7 od 06.06.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 3 od 27.06.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.


Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 13 od 03.06.2014.


Odluka o imenovanju odgovornih lica i određivanju tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 39 od 13.06.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.


Odluka o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 6 od 26.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 49 od 13.06.2014.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 35 od 06.06.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi"

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 3 od 03.06.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 8 od 17.06.2014.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.


Odluka o načinu, postupku i rokovima vođenja knjigovodstvenih evidencija, sprovođenja razdvajanja računa po delatnostima i dostave podataka i dokumentacije za potrebe regulacije

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 115 od 27.06.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Šargan-Mokra Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 118 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 60 od 29.06.2014.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu predloga polaznih osnova za konsolidaciju poslovanja i pronalaženja strateškog partnera "HIP - Petrohemija" AD Pančevo - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 3 od 11.06.2014.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 40 od 13.06.2014.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 5 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 3 od 06.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 40 od 13.06.2014.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.


Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Beograd na vodi"

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 5 od 29.06.2014.


Odluka o prestanku funkcije javnom tužiocu

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 13 od 03.06.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 53 od 13.06.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 53 od 13.06.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 35 od 06.06.2014.


Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 38 od 13.06.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 3 od 17.06.2014.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 33 od 13.06.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za pripremu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti u Republici Srbiji (2010-2015)

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 35 od 29.06.2014.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 67 od 11.06.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 36 od 06.06.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 49 od 29.06.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-252/2002

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-360/2009 sa izdvojenim mišljenjem sudije i saglasnosti sudije sa izdvojenim mišljenjem, IUo-427/2003, Už-1551/2011, Už-2652/2011, IUo-230/2013

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 6 od 11.06.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1088/2011, Už-3571/2011

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 10 od 03.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 4 od 06.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 9 od 11.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 5 od 13.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 7 od 17.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 5 od 20.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 5 od 05.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 4 od 03.06.2014.


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 59 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 40 od 06.06.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar-maj 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna i javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Niš

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 51 od 29.06.2014.


Pravilnik o areometrima

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 15 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 20 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 34 od 03.06.2014.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 18 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 130 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.


Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 9 od 17.06.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 173 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.


Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

PAŽNJA - primenjuje se od 15. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 13 od 03.06.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 5 od 28.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 152 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 67 od 11.06.2014.


Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 14 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - areometre stalne mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1461 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laktodenzimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1501 od 05.09.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 799 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje pritiska u pneumaticima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 562 od 11.04.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 285 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 14 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - urinometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 204 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o načinu izdavanja, sadržini i izgledu legitimacije inspektora za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 97/09, strana: 10 od 27.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 14 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.


Pravilnik o načinu obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 47 od 27.06.2014.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.


Pravilnik o određivanju broja izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 13 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Pravilnik o određivanju broja izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.


Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (sa PRILOGOM: OBRASCI - REF 1, REF 2, REF 3A, REF 4, REF 5, REF 4E, RFN, IKPS - PDV, RFNB)

"Službeni glasnik RS", broj 107/04, strana: 14 od 28.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 27 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 11 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 86 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.


Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju

"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 26 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 119 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 40 od 27.06.2014.


Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 23 od 27.06.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN I PBN 1)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 60/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 4 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 15/06, strana: 38 od 27.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 23 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 43 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 46 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 33 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 20 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova

"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 27 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 79 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 8 od 03.06.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija i mestima koja ispunjavaju propisane uslove

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.


Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke

"Službeni glasnik RS", broj 11/11, strana: 14 od 22.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 22 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 85 od 27.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 6 od 03.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 23 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 3 od 05.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 3 od 05.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.


Pravilnik za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/12, strana: 55 od 22.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 9 od 17.06.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 38 od 06.06.2014.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 8 od 20.06.2014.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 9 od 29.06.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksinac)

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Krupanj, Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 21 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 3 od 17.06.2014.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i prestanku dužnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 7 od 29.06.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Kragujevac, Žabalj)

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 53 od 13.06.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 5 od 03.06.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.


Rešenja o prestanku dužnosti, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 8 od 06.06.2014.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 9 od 20.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 41 od 13.06.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 39 od 06.06.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 21 od 20.06.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 10 od 20.06.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 13 od 06.06.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 48 od 13.06.2014.


Rešenja o usvajanju zahteva za promenu podataka u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 122 od 27.06.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 8 od 29.06.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 4 od 17.06.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 122 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime ogranka privrednog društva sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 4 od 17.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu za 2013. godinu Agencije za upravljanje lukama

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 11 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za upravljanje lukama za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 48 od 13.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o vrstama usluga za čije pružanje Agencija za privredne registre privremeno neće naplaćivati naknade

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 3 od 11.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 4 od 17.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje fiskalne kase u promet

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 41 od 06.06.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Sopot", Sopot

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


Rešenje o odbijanju zahteva za određivanje područja slobodne zone

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 13 od 06.06.2014.


Rešenje o usvajanju zahteva za upis promena podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 71 od 11.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 62 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 27 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 27 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 19 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 54 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 19 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 6 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 8 od 02.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 6 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 5 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 6/11, strana: 19 od 04.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 5 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 70 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 25 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 70 od 05.06.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju (stupa na snagu 1. septembra 2014. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 51 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 60 od 20.06.2014.


Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije (stupio na snagu 1. marta 2012. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/11, strana: 32 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 59 od 20.06.2014.


Sporazum o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 51 od 20.06.2014.


Sporazum o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 38 od 20.06.2014.


Tarifa naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora u kome je održan koncert, sabor, muzički festival i druga muzička manifestacija, muzičko-plesno takmičenje, revija na ledu, cirkuska i artistička priredba i druga muzičko-zabavna priredba, balet, opera, opereta, mjuzikl, pozorišna predstava i druga muzičko-scenska priredba, naplaćuje Sokoj po osnovu izvođenja muzičkih dela

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 54 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 3 od 27.06.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije - šefa Misije Republike Srbije pri NATO u Briselu

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 3 od 11.06.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 39 od 13.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 1959/93 od 19. jula 1993. godine o izmenama i dopunama Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi i Uredbe Komisije (EEZ) broj 3565/88 u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 114 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 2275/88 od 25. jula 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 103 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3417/88 od 31. oktobra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 105 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3491/88 od 9. novembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 106 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3564/88 od 16. novembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 107 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3565/88 od 16. novembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 108 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3931/88 od 16. decembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 110 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3974/88 od 20. decembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 111 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 439/91 od 25. februara 1991. godine kojom se stavljaju van snage određene uredbe u kojima se roba svrstava prema nomenklaturi Zajedničke carinske tarife koja je bila na snazi 31. decembra 1987. godine (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 112 od 27.06.2014.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Ministarstvu odbrane

PAŽNJA - primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.


Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 44/01, strana: 3 od 19.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/02, strana: 5 od 29.03.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 30/02, strana: 4 od 06.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 32/02, strana: 22 od 11.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 69/02, strana: 12 od 25.10.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 78/02, strana: 8 od 21.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 61/03, strana: 1 od 13.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 121/03, strana: 3 od 09.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 130/03, strana: 57 od 29.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/04, strana: 3 od 11.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 120/04, strana: 9 od 05.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/05, strana: 1 od 21.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 26/05, strana: 3 od 21.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/05, strana: 3 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 105/05, strana: 3 od 28.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 11 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 3 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 32/06, strana: 3 od 14.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 58/06, strana: 3 od 07.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 3 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 3 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 3 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 40/07, strana: 3 od 08.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/07, strana: 3 od 29.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/07, strana: 4 od 05.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 106/07, strana: 3 od 16.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 3 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 3 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/08, strana: 3 od 07.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 8 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 16 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/08, strana: 9 od 24.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 3 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 12 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 113/08, strana: 55 od 12.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 4 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/10, strana: 4 od 21.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 143 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 20/11, strana: 3 od 25.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 3 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 61 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 11/12, strana: 13 od 14.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 50 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 20 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 6 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 3 od 03.06.2014.


Uredba o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu u uslovima otvaranja tržišta električne energije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara do 30. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 7 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 5 od 27.06.2014.


Uredba o podsticanju zapošljavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/14 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 4 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 3 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 5 od 27.06.2014.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/13, strana: 1 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 14 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 5 od 20.06.2014.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 71 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 5 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 3 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 10 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 5 od 27.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu, sa Finansijskim izveštajem Centralnog registra za 2013. godinu i Izveštajem nezavisnog revizora IED d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 4 od 20.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 6 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 6 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 7 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 4 od 20.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 5 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 5 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 4 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 132-5497/2014-1

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 10 od 20.06.2014.


Zaključci povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 4 od 20.06.2014.


Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji

"Službeni glasnik RS", broj 42/02, strana: 17 od 19.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 35 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 3 od 29.06.2014.


Zakon o elektronskim komunikacijama

"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 3 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 74 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 29 od 13.06.2014.


Zakon o poštanskim uslugama

"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 15 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 142 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 31 od 13.06.2014.


Zakon o putnim ispravama

"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 5 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 75 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 57 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/10, strana: 3 od 22.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 32 od 13.06.2014.


Zakon o zaštiti potrošača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/14 - po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 14 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 3 od 13.06.2014.


Zakon o zaštiti potrošača

PAŽNJA - primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu 
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 3 od 13.06.2014.


Izdvojeno mišljenje u predmetu IUo-360/2009

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1073 od 06.06.2014.


Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1126 od 19.06.2014.


Konkurs za finansiranje realizacije programa "Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju"

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1125 od 19.06.2014.


Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 996 od 28.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 979 od 28.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 985 od 28.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 975 od 28.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Odluka o osnivanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj APV

Videti - Odluku o ukidanju Agencije (24/14)
"Službeni list APV", broj 17/11, strana: 679 od 11.11.2011.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1309 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o poništavanju Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 394 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1409 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.


Odluka o ukidanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Odluka Ustavnog suda IUo-360/2009

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1018 od 06.06.2014.


Odluka Ustavnog suda IUo-427/2003

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1076 od 06.06.2014.


Odluke o izboru, imenovanjima i razrešenjima koje je donela Skupština APV

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1119 od 19.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1365 od 17.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 1083 od 13.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1011 od 06.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine (prečišćen tekst - sa 3/2012)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 12/04, strana: 1 od 10.08.2004.
"Službeni list APV", broj 20/08, strana: 783 od 24.09.2008.
"Službeni list APV", broj 5/09, strana: 299 od 14.04.2009.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 23/10, strana: 1158 od 23.12.2010.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 1 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 3/12, strana: 414 od 27.02.2012.
"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1011 od 06.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list APV", broj 15/03, strana: 301 od 24.10.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 61 od 11.06.2014.
"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1076 od 06.06.2014.


Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 989 od 28.05.2014.


Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 992 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 986 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1017 od 06.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion - VIP"

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 986 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljnim licima za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1119 od 19.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Izdavačkog zavoda "Forum"

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za engleski jezik

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1127 od 19.06.2014.


Rešenje o razrešenju sekretara Saveta nacionalnih zajednica Skupštine APV

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Saglasnost sa izdvojenim mišljenjem u predmetu IUo-360/2009

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1076 od 06.06.2014.


Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine

IMA NOVI
"Službeni list APV", broj 17/09, strana: 1214 od 14.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 6 od 11.06.2014.
"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1018 od 06.06.2014.


Cenovnik usluga koje Uprava gradske opštine Zvezdara pruža trećim licima

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 45 od 02.06.2014.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 64 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 22 od 19.05.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 5/02, strana: 112 od 30.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 28 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 24 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 40 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 34 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/09, strana: 57 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 52 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 49 od 23.06.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014, 2015. i 2016. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 37 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 1 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 44 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 105 od 23.06.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 105 od 23.06.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije "Vinča", gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 19 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 9 od 28.05.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Trga Slavija, gradske opštine Vračar i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 8 od 28.05.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 7/10, strana: 5 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 8 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 9 od 28.05.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 36/11)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/11, strana: 2 od 19.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 21 od 28.05.2014.


Odluka o jednokratnom odricanju od naknada odbornika u svrhu saniranja posledica nastalih poplavama

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 22 od 28.05.2014.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u osnovni kapital grada Beograda u kompaniji "Sloboda" Čačak

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 10 od 28.05.2014.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 19 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 32 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 24 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 49 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 40 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 20 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 41 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 52 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 43 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za kulturu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 36 od 02.06.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za sport

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 35 od 02.06.2014.


Odluka o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 32 od 02.06.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 13 od 19.05.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 11 od 19.05.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 17 od 19.05.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 38 od 02.06.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola - nosilaca priznanja "Vukova diploma" (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 20 od 19.05.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 8/05, strana: 5 od 21.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 9 od 28.05.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 1 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.


Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 19 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/05, strana: 7 od 11.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 40 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/07, strana: 2 od 27.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 25 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 51 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 29 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 35 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 42 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 46 od 23.06.2014.


Odluka o obrazovanju, zadacima i načinu rada Komisije za popis nepokretnosti kojima upravlja gradska opština Voždovac, mesne zajednice, preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 48/13, strana: 40 od 26.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 1 od 19.05.2014.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 733 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 5 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 62 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 4 od 28.05.2014.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/09, strana: 5 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 7 od 28.05.2014.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 39 od 02.06.2014.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz sredstava budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 39 od 02.06.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

"Službeni list grada Beograda", broj 22/99, strana: 420 od 31.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 158 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 29 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 34 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 41 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 35 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 53 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 56 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 110 od 23.06.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 18 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 29 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 24 od 19.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 4 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 29 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 46 od 02.06.2014.


Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period 1. januar - 30. jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 26 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 4 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 44 od 28.05.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 23 od 28.05.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnih prostora na kome je nosilac prava svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Savski venac a kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, korisnik opština Voždovac, a kojim upravlja JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 22 od 28.05.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Sopot"

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 31 od 19.05.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 45 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 21 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 3 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 48 od 02.06.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 29/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 5 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 2 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 20 od 28.05.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.


Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

"Službeni list grada Beograda", broj 12/01, strana: 373 od 02.06.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 452 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 20 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.


Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 739 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/03, strana: 1166 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 26 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 3 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.


Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama sa područja gradske opštine Zvezdara (u stanju socijalne potrebe) sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 37 od 02.06.2014.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/14 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 4 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Odluka o ustanovljenju nagrade "Policajac meseca" i nagrade "Vatrogasac meseca" (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 20 od 19.05.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 19 od 19.05.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 38 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 1 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/10, strana: 63 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 1 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 204 od 23.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 104 od 23.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 5 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 57 od 28.05.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 16 od 28.05.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 2 od 19.05.2014.


Odluka o završnom računu gradske opštine Zvezdara za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 23 od 02.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 16 od 28.05.2014.


Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Kamendin - opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 10 od 28.05.2014.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u aprilu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 1 od 19.05.2014.


Pravilnik o načinu pripreme i dostavljanja materijala gradonačelniku grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 5/05, strana: 2 od 21.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 112 od 23.06.2014.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 8 od 28.05.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih komunalnih preduzeća u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 27 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku mandata u gradskoj opštini Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 22 od 02.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 44 od 02.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju ogranka Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa poslovanja JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 45 od 02.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cenovnika pogrebnih radova JP "Pijace i zelenilo Grocka", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 50 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 24 od 19.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa između gradske opštine Lazarevac i JPKP "Lazarevac"

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 23 od 19.05.2014.


Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Veća gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 13 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 31 od 19.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 9 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 21 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 13 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 1 od 19.05.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 10 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 9 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 50 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 51 od 02.06.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 4 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 33 od 28.05.2014.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Lesni profil Kapela u Batajnici"

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 33 od 28.05.2014.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u upravi i javnom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 22 od 19.05.2014.


Odluka o davanju podrške za učešće grada Novog Sada u VI fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 443 od 13.06.2014.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 431 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 449 od 13.06.2014.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 443 od 13.06.2014.


Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 82 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/10, strana: 105 od 22.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/10, strana: 389 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1344 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1152 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1368 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 61 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 446 od 13.06.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1912 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.


Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/11, strana: 34 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 2 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 448 od 13.06.2014.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1282 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 159 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 447 od 13.06.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Dimitriju Davidoviću u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.


Odluka o postavljanju spomen-ploče Dimitriju Davidoviću u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 435 od 13.06.2014.


Odluka o premeštanju Spomenika palim borcima u Narodnooslobodilačkom ratu u Kisaču

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 435 od 13.06.2014.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 163 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 284 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 444 od 13.06.2014.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 100 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/14, strana: 479 od 14.06.2014.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 211 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.


Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 460 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 441 od 13.06.2014.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.


Plan generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/12, strana: 3 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/12, strana: 121 od 21.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1183 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 437 od 13.06.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/13, strana: 1067 od 12.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/12, strana: 126 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 13 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 411 od 12.06.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 405 od 11.06.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 433 od 12.06.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 400 od 05.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene statuta i programe rada javnih komunalnih preduzeća u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 453 od 13.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 404 od 11.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 399 od 05.06.2014.


Rešenja o imenovanju vršilaca dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 458 od 13.06.2014.


Rešenja o prestanku dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 455 od 13.06.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata, o postavljenima i izboru, koja je donela Skupština grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 451 od 13.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst javnog poziva za izdavanje poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu u letnjoj sezoni 2014. godine, putem neposredne pogodbe

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 399 od 05.06.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Tima za implementaciju Akcionog plana pristupačnosti grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 134 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 432 od 12.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 404 od 11.06.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu štete na objektima nastale od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 395 od 05.06.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za pripremu plana sanacije i finansijske konsolidacije javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 403 od 11.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Tima za implementaciju Akcionog plana pristupačnosti grada Novog Sada (2013-2018. godine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 134 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 291 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 432 od 12.06.2014.


Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 124 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 432 od 12.06.2014.


Rešenje o odobrenju posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 395 od 05.06.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 75 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 405 od 11.06.2014.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje kioska i baraka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/12, strana: 135 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/12, strana: 666 od 15.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1124 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 411 od 12.06.2014.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje kioska i baraka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 411 od 12.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 427 od 12.06.2014.


Odluka Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Kragujevac br. 89/14

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/14, strana: 2 od 12.06.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 61 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 60 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 23 od 30.05.2014.


Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 58 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 167 od 30.05.2014.


Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 13 od 13.09.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 169 od 06.06.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 1 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 53 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 103 od 30.05.2014.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 58 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 169 od 06.06.2014.


Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 36 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 58 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 20 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 31 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 46 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 32 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 6 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 9 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/07, strana: 35 od 19.06.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 33 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 172 od 06.06.2014.


Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 66 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 170 od 06.06.2014.


Odluka o pijacama (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 37 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 41 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 54 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 32 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 52 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 94 od 30.05.2014.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 29 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 19 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 23 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 44 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 55 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 136 od 30.05.2014.


Odluka o priznanjima grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/05, strana: 2 od 28.04.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 64 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 1 od 30.05.2014.


Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 1 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/06, strana: 1 od 26.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 8 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 59 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 16 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/12, strana: 128 od 29.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 59 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 119 od 30.05.2014.


Odluka o sahranjivanju i grobljima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 24 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 126 od 30.05.2014.


Odluka o snabdevanju grada Kragujevca toplotnom energijom (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 25 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 17 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 41 od 30.05.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac, čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 163 od 06.06.2014.


Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 51 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 51 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 143 od 30.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 33 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 48 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 59 od 30.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti, izgradnje, uređenja i održavanja javnih WC-a (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 34 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 62 od 30.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti prečišćavanja i distribucije vode i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 41 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/09, strana: 1 od 25.09.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 52 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 56 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 150 od 30.05.2014.


Odluka o utvrđivanju mera i aktivnosti u cilju racionalizacije javne potrošnje sa Programom konsolidacije pravnih subjekata čiji je osnivač Grad

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 51 od 06.06.2014.


Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 144 od 06.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 2 od 06.06.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja i izmene statuta javnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 161 od 06.06.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na izveštaje i finansijske izveštaje o poslovanju javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 148 od 06.06.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 160 od 06.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 1 od 06.06.2014.


Plan detaljne regulacije "Stara ciglana"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 57 od 06.06.2014.


Poslovnik Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/08, strana: 19 od 12.06.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 45 od 06.06.2014.


Pravilnik o davanju u zakup gradskih stanova izgrađenih u okviru "Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji - SIRP"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 22 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/14, strana: 1 od 12.06.2014.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 183 od 06.06.2014.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 173 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Cenovnika usluga JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/14, strana: 1 od 12.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 181 od 06.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 182 od 06.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj privatnog preduzetništva, komunalne privrede i ekologije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 180 od 06.06.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima od 15. maja 2014. godine do 27. maja 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 45 od 06.06.2014.


Zaključci o prihvatanju godišnjih izveštaja o radu i poslovanju ustanova kulture, zdravstvenih i drugih javnih ustanova na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 154 od 06.06.2014.


Zaključci o prihvatanju plana rada i izmena, Apoteke Kragujevac i Doma zdravlja Kragujevac, za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 172 od 06.06.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije radnog kompleksa "Agroglobe" u Melencima, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 342 od 12.06.2014.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 325 od 12.06.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 38/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 469 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 841 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.


Odluka o pijacama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/04, strana: 38 od 28.12.2004.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 385 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 345 od 12.06.2014.


Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja grada Zrenjanina za period od 2014. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2013. godinu - Konsolidovani završni račun

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 308 od 12.06.2014.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 16/14)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 125 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/14, strana: 298 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/14, strana: 304 od 10.06.2014.


Pravilnik o službenim putovanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/14, strana: 410 od 19.06.2014.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi zaštitnika građana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 509 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 347 od 12.06.2014.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 347 od 12.06.2014.


Rešenja o izboru zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 323 od 12.06.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 320 od 12.06.2014.


Rešenja o prestanku mandata zameniku gradonačelnika i članovima Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 305 od 12.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 381 od 12.06.2014.


Rešenje o izboru gradonačelnika grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 322 od 12.06.2014.


Rešenje o prestanku mandata gradonačelniku grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 305 od 12.06.2014.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 332 od 12.06.2014.


Zaključak o desetom godišnjem izveštaju zaštitnika građana za teritoriju grada Zrenjanina o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u 2013. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 349 od 12.06.2014.


Javna prodaja knjigovodstveno otpisanih vozila u vlasništvu Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 220 od 16.06.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 67 od 16.06.2014.


Odluka o dodeli priznanja "dr Ferenc Bodrogvari"

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 67 od 16.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za regulaciju pristupnog puta od Tresetišta do atarskog puta na k.p. 3402 k.o. Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 63 od 16.06.2014.


Odluka o izradi planova generalne regulacije na građevinskom području utvrđenom Generalnim planom Subotica-Palić do 2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 18 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 66 od 16.06.2014.


Odluka o javnoj kanalizaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 39/01, strana: 1
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 68 od 16.06.2014.


Odluka o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 2 od 16.06.2014.


Odluka o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 219 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 153 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 1 od 16.06.2014.


Odluka o zaštiti prava pacijenata na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 6 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.


Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih lica u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 2 od 03.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 72 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 186 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 178 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 189 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 70 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta "SOS Sinagoga" Fondacije za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 178 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 217 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Bose Milićević na raskrsnici sa ulicom Maksima Gorkog u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 219 od 16.06.2014.


Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2014. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 74 od 16.06.2014.


Rešenje o imenovanju rukovodioca odgovornog za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 9 od 03.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja grada Subotice, sa Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Komisije

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 71 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalnih policajaca

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 185 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 8 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 217 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja sporta za period od 2015. do 2019. godine u Gradu Subotici i nacrta Lokalnog akcionog plana za sprovođenje razvoja sporta za period od 2015. do 2019. godine u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 218 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za procenu vrednosti nepokretnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 217 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zaštitu i vrednovanje kulturnog i nepokretnog nasleđa grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 187 od 16.06.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 5 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 61/11, strana: 1 od 21.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 1 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 2 od 18.09.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 7 od 03.06.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 1 od 03.06.2014.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 1 od 16.06.2014.


Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2014. do 2018. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 101 od 16.06.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)