POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jun 2013

Deklaracija Narodne skupštine Republike Srbije o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini počinjenih 1944-1945. godine

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 3 od 21.06.2013.


Indeksi potrošačkih cena za maj 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 13 od 14.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 2 od 07.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 2 od 05.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 2 od 18.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 2 od 14.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 2 od 25.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 2 od 12.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 2 od 21.06.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 2 od 28.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 38 od 14.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (BAT SEE)

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 65 od 05.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 64 od 05.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 58 od 28.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 143 od 18.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 58 od 28.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 58 od 28.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 141 od 18.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 142 od 18.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 143 od 18.06.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 118 od 21.06.2013.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Makedonije o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 6 od 25.06.2013.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 1 od 25.06.2013.


Memorandum o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske u oblasti evropskih integracija

PAŽNJA - tekst memoranduma objavljen je u službenom glasilu samo na engleskom jeziku
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 7 od 25.06.2013.


Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 27 od 14.06.2013.


Naredba o preduzimanju mera radi sprečavanja širenja i iskorenjivanja krompirovih cistolikih nematoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 74/05, strana: 11 od 25.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 40 od 12.06.2013.


Naredba o sprovođenju posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja štetnih organizama bledožute krompirove cistolike nematode Globodera pallida (Stone) Behrens i zlatnožute krompirove cistolike nematode Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, kao i o merama koje se preduzimaju u slučaju pojave tih štetnih organizama

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 40 od 12.06.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 7 od 25.06.2013.


Odluka Državnog veća tužilaca A broj 278/2013

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 140 od 18.06.2013.


Odluka o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 3 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 5 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 18 od 07.06.2013.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 11 od 28.06.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 3 od 14.06.2013.


Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 31 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 29 od 28.06.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 27 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 52 od 28.06.2013.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima kovanog novca apoena od 1,2 i 5 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 50 od 28.06.2013.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 200 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 50 od 28.06.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 23 od 28.06.2013.


Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 29 od 28.06.2013.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor koji se obavljaju preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 30. septembra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 21 od 07.06.2013.


Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 22 od 07.06.2013.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za standardizaciju geografskih imena

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 80 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 19 od 07.06.2013.


Odluka o obrazovanju posebne Radne grupe u cilju praćenja realizacije izgradnje gasovoda "Južni tok"

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 32 od 05.06.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu državne uprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 3 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 45/09, strana: 44 od 15.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za utvrđivanje predloga mera radi nesmetanog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 105 od 21.06.2013.


Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.


Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 58/11, strana: 17 od 05.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Južne i Istočne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 78 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 8 od 14.06.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 79 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 102/11, strana: 86 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 7 od 14.06.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Šumadije i Zapadne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 80 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 42 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 7 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 39 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 7 od 14.06.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 79 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 7 od 17.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 6 od 14.06.2013.


Odluka o prestanku dužnosti zamenika člana Disciplinske komisije

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 34 od 07.06.2013.


Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1,2 i 5 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 50 od 28.06.2013.


Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 200 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 51 od 28.06.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške investicijama kroz realizaciju infrastrukturnih projekata

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 37 od 12.06.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške razvoju infrastrukture u mesnim zajednicama

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 36 od 12.06.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške razvoju regionalne infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 35 od 12.06.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške razvoju regionalne infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 13 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 9 od 14.06.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 38 od 12.06.2013.


Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 45 od 25.06.2013.


Odluka o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 45 od 25.06.2013.


Odluka o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.


Odluka o usklađivanju poslova Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 11 od 07.06.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 15 od 07.06.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 106 od 21.06.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 3 od 14.06.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 11 od 28.06.2013.


Odluka o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 42 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju Elekove vile u Zrenjaninu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 14 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 4 od 28.06.2013.


Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2013. godinu

STAVLJA SE VAN SNAGE - sa 56/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 3 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 4 od 28.06.2013.


Odluka o utvrđivanju kompleksa Svilare na reci Tamiš u Pančevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 18 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju kuće Nevene Zaborski u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 13 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju kuće u Ulici Žarka Zrenjanina broj 106A (Objekat 1) u Pančevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 12 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 211 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 27 od 14.06.2013.


Odluka o utvrđivanju Pinove vile u Zrenjaninu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 14 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 8 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 4 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 5 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 37 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.


Odluka o utvrđivanju vile glumice Marice Popović u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 15 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju vile Lazića i Mitrovića u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 12 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju zgrade "Socijalnog" u Pančevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 11 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju zgrade Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 16 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju zgrade Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 17 od 12.06.2013.


Odluka o utvrđivanju zgrade Vodne zajednice u Zemunu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 16 od 12.06.2013.


Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/13 - ZAMENJENA UREDBOM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 3/06, strana: 3 od 20.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 36 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 3 od 07.06.2013.


Odluka o visini naknade za članarinu u Komori socijalne zaštite za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 37 od 14.06.2013.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 188 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 11 od 28.06.2013.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 11 od 28.06.2013.


Odluka o visini naknade za izdavanje licence u Komori socijalne zaštite za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 37 od 14.06.2013.


Odluka o visini naknade za izdavanje uverenja o činjenicama iz registara koje vodi Komora socijalne zaštite za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 38 od 14.06.2013.


Odluka o visini naknade za polaganje ispita za licencu stručnih radnika socijalne zaštite, izdavanje uverenja o položenom ispitu i izdavanje licence za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 38 od 14.06.2013.


Odluka o visini naknade za upis u Registar članova Komore socijalne zaštite za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 37 od 14.06.2013.


Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 64 od 05.06.2013.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 10 od 12.06.2013.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 4 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 125 od 18.06.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 79 od 25.06.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUz-2/2010 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija, Odluka broj Už-5348/2011

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 128 od 18.06.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-295/2009, IUo-855/2010

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 23 od 07.06.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-5129/2010, IUo-95/2011, IUo-939/2010, IUz-17/2011, Už-1823/2010, Už-4023/2010, Už-502/2011, Už-224/2013, Rešenje broj IUz-361/2012

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 53 od 25.06.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke suda br. Už-3247/2010, Už-2126/2010, Už-1911/2010, Už-250/2010, IUo-112/2011, IUo-439/2011, IUz-51/2012, Už-1909/2010

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 42 od 05.06.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj IUz-68/2013

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 114 od 21.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 113 od 05.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 88 od 21.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 73 od 07.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 116 od 12.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 62 od 18.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 59 od 25.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 101 od 28.06.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 87 od 14.06.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 53 od 25.06.2013.


Podaci o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar-maj 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 53 od 25.06.2013.


Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora (Sa PRILOGOM: OBRASCI - SNA, LNA)

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 233 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 26 od 28.06.2013.


Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi

"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 24 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 39 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 35 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/13, strana: 28 od 26.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 11 od 14.06.2013.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 6/13, strana: 3 od 23.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 390 od 11.06.2013.


Pravilnik o korišćenju sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 60/08, strana: 19 od 13.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 25 od 14.06.2013.


Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije, kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola, kao i o sadržini tehničke dokumentacije i sadržini i načinu izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/11 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/09, strana: 49 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 39 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 26/11, strana: 37 od 15.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 31 od 07.06.2013.


Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/13 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 26/11, strana: 37 od 15.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 31 od 07.06.2013.


Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 11 od 14.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 128 od 18.06.2013.


Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 111 od 21.06.2013.


Pravilnik o načinu i periodičnosti provere tehičke ispravnosti instrumenata i opreme iz državnog meteorološkog i hidrološkog osmatračkog sistema

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 48 od 07.06.2013.


Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OAK, PP OAK - Prilog 1, PP OAK - Prilog 2, PP OAK - Prilog 3, PP OAK - Prilog 4, PP TOA )

"Službeni glasnik RS", broj 3/05, strana: 7 od 14.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/05, strana: 15 od 24.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/07, strana: 13 od 20.04.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 37 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 53/09, strana: 27 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 63/12, strana: 8 od 29.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 4 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 128 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 26 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 11 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 5/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/97
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 9/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 3 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 2 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 93 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 41 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 6 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 1 od 17.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 15/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 11/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 5 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 23 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 24 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 13 od 11.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 2/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 13/07, strana: 234 od 18.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 14 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 128 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 23 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 142 od 11.06.2013.


Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 13 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 7 od 11.06.2013.


Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/09, strana: 1 od 10.06.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 1 od 11.06.2013.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.


Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 35 od 07.06.2013.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra privrednih društava i drugih pravnih lica koja rukuju opasnim materijama

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 125 od 18.06.2013.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 24 od 28.06.2013.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPKD)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 30 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 24 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 24 od 28.06.2013.


Pravilnik o uniformi i oznakama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/13 - do 31. decembra 2015. godine, zamenom uniformi i oznaka - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/02, strana: 1 od 06.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 3 od 21.06.2013.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija i mestima koja ispunjavaju propisane uslove

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 79/11, strana: 40 od 25.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.


Pravilnik o uslovima za ispitivanje sorti poljoprivrednog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 28 od 28.06.2013.


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 39 od 12.06.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 28 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 13 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 24 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 113 od 21.06.2013.


Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 116 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 118 od 21.06.2013.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 8
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 10
"Prosvetni glasnik", broj 21/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/94
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 6/01
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 8/03, strana: 3 od 25.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 1 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 38 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 2 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 1 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 4 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 118 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 1 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 436 od 17.06.2013.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Predstavka broj 57611/10 i 166 drugih predstavki

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 14 od 14.06.2013.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 5 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 6 od 30.05.2013.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 22 od 12.06.2013.


Rešenja o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 52 od 28.06.2013.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 140 od 18.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 15 od 28.06.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 3 od 18.06.2013.


Rešenja o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 43 od 12.06.2013.


Rešenja o ovlašćenjima za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 26 od 14.06.2013.


Rešenja o prestanku rada na položaju i postavljenju sekretara Ministarstva saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 21 od 12.06.2013.


Rešenja o prestanku rada na položaju, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 33 od 05.06.2013.


Rešenja o upisu i brisanju iz Registra političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 10 od 14.06.2013.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 48 od 07.06.2013.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 44 od 12.06.2013.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 9 od 14.06.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 8 od 18.06.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 23 od 28.06.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 41 od 05.06.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 111 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti da fondacija u svom nazivu sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 40 od 05.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za bezbednost saobraćaja za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 109 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 20 od 07.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 110 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 110 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 109 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 110 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju - uspostavljanju saradnje opštine Vrnjačka Banja, Republika Srbija i opštine Budva, Crna Gora

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 50 od 25.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 8 od 14.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 21 od 12.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju kapitala Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina"

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 21 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća PTT saobraćaj "Srbija" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 40 od 05.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2012. godinu Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 20 od 07.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o saradnji opštine Irig, Republika Srbija i grada Arxys, Kraljevina Danska

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 20 od 07.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena tehničkih usluga koje pruža Javno preduzeće za upravljanje emisionom infrastrukturom "Emisiona tehnika i veze"

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 22 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 40 od 05.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 22 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka za 2013. godnu

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 21 od 12.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Jačanje kapaciteta Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama"

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 22 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 8 od 14.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 40 od 05.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 22 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 50 od 25.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Transnafta", Pančevo za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 110 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za skloništa za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 50 od 25.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za 2012. godinu Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 22 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima Agencije za bezbednost saobraćaja za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 23 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Beogradske elektrane" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 110 od 21.06.2013.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 40 od 05.06.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 50 od 07.06.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 118 od 21.06.2013.


Rešenje o određivanju javnog snabdevača električnom energijom

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 19 od 07.06.2013.


Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Maputu, Republika Mozambik

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 109 od 21.06.2013.


Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu (JRB Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 109 od 21.06.2013.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 50 od 25.06.2013.


Rešenje o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 117 od 21.06.2013.


Rešenje o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 141 od 18.06.2013.


Rešenje o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 52 od 28.06.2013.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 20 od 07.06.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 21 od 12.06.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 23 od 12.06.2013.


Rezolucija Narodne skupštine o zakonodavnoj politici

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 47 od 25.06.2013.


Sažetak Posebnog izveštaja o diskriminaciji osoba sa invaliditetom u Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 34 od 07.06.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 4 od 25.06.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 2 od 25.06.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 5 od 25.06.2013.


Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 6 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 19 od 12.06.2013.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/12, strana: 23 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 7 od 25.06.2013.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ruandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 48 od 25.06.2013.


Ukazi o opozivu i postavljenju izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Državi Izrael, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske, Turkmenistanu, pri Ujedinjenim nacijama i drugim mađunarodnim organizacijama u Ženevi, Sjedinjenim Državama Meksika, Saveznoj Republici Nemačkoj, Republici Belorusiji, Crnoj Gori

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 3 od 12.06.2013.


Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanju potvrde o prijemu

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 127 od 18.06.2013.


Uputstvo za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija izazvanih bakterijom Clostridium difficile

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 11 od 14.06.2013.


Uredba o izgledu uniforme i oznaka policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 3 od 21.06.2013.


Uredba o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/13 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 75/05, strana: 10 od 26.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 13 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 18/09, strana: 3 od 16.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 105 od 21.06.2013.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.


Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 3 od 05.06.2013.


Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/13 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 54 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.


Uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima

"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 3 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 105 od 21.06.2013.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 4 od 07.06.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 3 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 3 od 28.06.2013.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 3 od 07.06.2013.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije

"Službeni glasnik RS", broj 68/10, strana: 35 od 21.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 11 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 10 od 07.06.2013.


Zaključak 05 broj 011-4265/2013 - o usvajanju obrazaca za popunjavanje instrumenata za usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 24 od 12.06.2013.


Zaključak o usvajanju Informacija o obaveznom sadržaju sajta zdravstvene ustanove

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 13 od 14.06.2013.


Zaključak o usvajanju Nacionalnog akcionog plana za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 10 od 18.06.2013.


Zaključak o usvajanju obrazaca za popunjavanje instrumenata za usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 25 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 24 od 12.06.2013.


Zaključak o utvrđivanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji za period do 1. januara 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 55 od 18.06.2013.


Zakon o eksproprijaciji

"Službeni glasnik RS", broj 53/95, strana: 2012 od 28.12.1995.
"Službeni list SRJ", broj 16/01, strana: 3 od 06.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 23/01, strana: 15 od 06.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 37 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 58 od 25.06.2013.


Zakon o inovacionoj delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/05, strana: 3 od 12.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 88 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 41 od 25.06.2013.


Zakon o obrazovanju odraslih

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 27 od 25.06.2013.


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 22 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 34 od 25.06.2013.


Zakon o osnovnoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/92, strana: 1726 od 25.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 66/94, strana: 2259 od 11.11.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 22/02, strana: 1 od 26.04.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 62/03, strana: 1 od 17.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 14 od 25.06.2013.


Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 3 od 25.06.2013.


Zakon o parničnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 73 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 54 od 05.06.2013.


Zakon o parničnom postupku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/11 - 1. februara 2012. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 125/04, strana: 1 od 22.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 3 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 73 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 53/13, strana: 128 od 18.06.2013.


Zakon o planiranju i izgradnji

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 105 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/09, strana: 76 od 02.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 66 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 3 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 14 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 37 od 14.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 23 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 114 od 21.06.2013.


Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 13 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 21 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 32 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 41 od 25.06.2013.


Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 15 od 25.06.2013.


Zakon o srednjoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/13 - osim odredaba člana 23, člana 24. stav 1. i člana 26. koje se primenju do donošenja novih nastavnih planova i programa u skladu sa Zakonom - ZAMENJEN NOVI
"Službeni glasnik RS", broj 50/92, strana: 1716 od 25.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 24/96, strana: 776 od 28.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 23/02, strana: 1 od 09.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 25/02, strana: 11 od 16.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 62/03, strana: 1 od 17.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 64/03, strana: 74 od 24.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 15 od 25.06.2013.


Zakon o učeničkom i studentskom standardu

"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 53 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 38 od 25.06.2013.


Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 112 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 41 od 25.06.2013.


Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 41 od 25.06.2013.


Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne kanalizacije

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 365 od 05.06.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 364 od 05.06.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 363 od 05.06.2013.


Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 370 od 12.06.2013.


Konkurs za izbor organizacije koja će vršiti monitoring i evaluaciju projekata koji su odobreni konkursom za realizaciju Akcionog plana politike za mlade APV tokom 2013. godine

"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 372 od 12.06.2013.


Konkurs za podršku nepoljoprivrednih i pratećih poljoprivrednih aktivnosti na selu u AP Vojvodini u 2013. godini - Salašarski turizam

"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 798 od 13.06.2013.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 372 od 12.06.2013.


Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 363 od 05.06.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 798 od 13.06.2013.


Odluka o donošenju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2013-2017. godine

"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 606 od 13.06.2013.


Odluka o knjizi grafičkih standarda Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 361 od 05.06.2013.


Odluka o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/06, strana: 693 od 13.12.2006.
"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 798 od 13.06.2013.


Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

"Službeni list APV", broj 23/11, strana: 1198 od 28.12.2011.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 71 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 369 od 12.06.2013.


Odluke o pristupanju sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća i odluke o obrazovanju komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća

"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 801 od 19.06.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 377 od 13.06.2013.


Pokrajinska uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 337 od 29.05.2013.


Pokrajinska uredba o zaduženju Autonomne Pokrajine Vojvodine (prihvatanju obaveze otplate duga) za projekte u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije

"Službeni list APV", broj 19/10, strana: 933 od 29.10.2010.
"Službeni list APV", broj 6/11, strana: 173 od 06.05.2011.
"Službeni list APV", broj 19/11, strana: 785 od 23.11.2011.
"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 338 od 29.05.2013.


Pravilnik o načinu korišćenja i upravljanja sredstvima konsolidovanog računa trezora Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 809 od 19.06.2013.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora APV i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta AOV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 23/11, strana: 1207 od 28.12.2011.
"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 809 od 19.06.2013.


Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 345 od 29.05.2013.


Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 350 od 29.05.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj i Izmene i dopune Programa rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 344 od 29.05.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa i Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 362 od 05.06.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada i Izmene Finansijskog plana Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 345 od 29.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 361 od 05.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 369 od 12.06.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 338 od 29.05.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 805 od 19.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 804 od 19.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Statuta Vojvođanskog simfonijskog orkestra

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 345 od 29.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 345 od 29.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Turističke organizacije Vojvodine za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 20/13, strana: 362 od 05.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 345 od 29.05.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda - za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 341 od 29.05.2013.


Rešenje o utvrđivanju programa ranog otkrivanja i praćenja promena funkcije srca kod hipertenzivnih trudnica na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 339 od 29.05.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa unapređenja socijalne zaštite u APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 803 od 19.06.2013.


Statut Advokatske komore Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/12, strana: 1685 od 29.11.2012.
"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 810 od 19.06.2013.


Cenovnik osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 1 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 18 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 11 od 15.05.2013.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 2 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 6 od 03.06.2013.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 6 od 03.06.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 93 od 28.05.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 1 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 93 od 28.05.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 36 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 28 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 87 od 28.05.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 22 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 1 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 62 od 28.05.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 1 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 12 od 28.05.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 8 od 31.05.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2013. i 2014. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 53 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 2 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 56 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 8 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije banje u Ovči, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 16 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Nebojšine, Rudničke, Bulevara oslobođenja i Karađorđevog parka, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 12 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Srpskih vladara i Kralja Milutina, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 12 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela bloka 51 u Novom Beogradu, prostor između ulica Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 17 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela naselja Mirijevo, deo makrograđevinskog bloka "B", na lokaciji "Orlovsko naselje", gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 14 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja Kusadak, MZ Šopići, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 19 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora između Ibarske magistrale, Autoputske obilaznice i pruge Beograd-Bar, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 16 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije retenzije "Lasta" i Mokroluškog kišnog kolektora od retenzije "Lasta" do postojećeg Mokroluškog kišnog kolektora u ulici Stefana Prvovenčanog, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 15 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) - II faza, od pristupnog puta ka kompleksu trafostanice "Beograd 20" do auto-puta i veze sa Novom mokroluškom ulicom (petlja "Lasta")

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 13 od 31.05.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Zlatiborske ulice, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 18 od 31.05.2013.


Odluka o komunalnoj policiji

"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 5 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 11 od 31.05.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (prečišćen tekst - sa 17/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 2 od 15.05.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac" (prečišćen tekst - sa 17/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 5/05 od 21.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/08 od 25.06.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/09 od 29.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 53 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 8 od 15.05.2013.


Odluka o postupku izdavanja poslovnih prostorija u zakup Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 79 od 28.05.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 19 od 31.05.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 18 od 28.05.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 18 od 28.05.2013.


Odluka o učeničkim i studentskim stipendijama

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 4 od 31.05.2013.


Odluka o učeničkim i studentskim stipendijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 2 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 4 od 31.05.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 82 od 28.05.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 1 od 28.05.2013.


Odluka o završnom računu gradske opštine Savski venac za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 24 od 28.05.2013.


Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 20 od 31.05.2013.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 22 od 31.05.2013.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 25 od 31.05.2013.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, raspisanih za 2. jun 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 1 od 03.06.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 91 od 28.05.2013.


Rešenja o imenovanju i razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 4 od 03.06.2013.


Rešenja o prestanku mandata, imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 6 od 03.06.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 28 od 31.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Grocka" na Odluku o utvrđivanju cene pijačnih usluga, sa Odlukom o utvrđivanju cena pijačnih usluga i Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 3 od 15.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju cena iznošenja smeća, donetu na sednici UO JKP "10. oktobar" Barajevo, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 5 od 03.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 11 od 15.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Grocka iz Grocke, ul. Smederevski put br. 174

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 1 od 03.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut direkcije za razvoj i izgradnju opštine Barajevo JP

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 5 od 03.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 4 od 03.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 5 od 03.06.2013.


Rešenje o promeni naziva dela ulice Glumčevo brdo u MZ Glumčevo brdo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 4 od 03.06.2013.


Statut grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/08, strana: 1 od 17.10.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 1 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 1 od 31.05.2013.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Zemun na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun održanih 02. juna 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 2 od 03.06.2013.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 41 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 449 od 31.05.2013.


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/13, strana: 453 od 01.06.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/13, strana: 409 od 23.05.2013.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 431 od 31.05.2013.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 385 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/13, strana: 420 od 30.05.2013.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada - sertifikacija organskih poljoprivrednih proizvoda

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 588 od 17.06.2013.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 584 od 17.06.2013.


Odluka o izradi izmene plana detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 409 od 17.05.2013.


Odluka o izradi plana generalne regulacije naseljenog mesta Budisava, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 413 od 31.05.2013.


Odluka o izradi plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 415 od 31.05.2013.


Odluka o izradi plana generalne regulacije naseljenog mesta Stepanovićevo, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 417 od 31.05.2013.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 421 od 31.05.2013.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju replike spomen-obeležja na Beogradskoj kapiji u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 461 od 17.05.2013.


Odluka o postavljanju replike spomen-obeležja na Beogradskoj kapiji u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 460 od 17.05.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1843 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 424 od 31.05.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1844 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 425 od 31.05.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1842 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 344 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 423 od 31.05.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1845 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/13, strana: 167 od 23.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 423 od 31.05.2013.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1801 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 423 od 31.05.2013.


Odluka o upravljanju kejom u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1433 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 420 od 31.05.2013.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.


Odluke o prestanku funkcije i izboru člana Gradskog veća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 461 od 17.05.2013.


Odluke o raspisivanju izbora za članove saveta i nadzornih odbora mesnih zajednica u gradskoj opštini Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 471 od 17.05.2013.


Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanja direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 426 od 31.05.2013.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kać

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 410 od 17.05.2013.


Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim parkiralištima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/11, strana: 1 od 11.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 154 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1674 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 449 od 31.05.2013.


Regulacioni plan naselja Kać

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/99, strana: 189
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/01, strana: 181
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/03, strana: 504
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/06, strana: 654 od 17.07.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 410 od 17.05.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 592 od 17.06.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/13, strana: 422 od 30.05.2013.


Rešenja o davanju naziva ulicama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 462 od 17.05.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama statuta i programa rada javnih preduzeća i javnih ustanova u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 435 od 31.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 589 od 17.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 441 od 31.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/13, strana: 4413 od 30.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 463 od 17.05.2013.


Rešenja o određivanju privremenih i posebnih parkirališta u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/12, strana: 1742 od 26.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 205 od 07.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/13, strana: 597 od 20.06.2013.


Rešenje o davanju naziva ulici u Rumenci

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 440 od 31.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 462 od 17.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan raskopavanja površina javne namene za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/13, strana: 597 od 20.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Turističke organizacije Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 471 od 17.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 590 od 17.06.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1892 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/12, strana: 1646 od 21.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/13, strana: 463 od 17.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 589 od 17.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/10, strana: 1065 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 589 od 17.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 440 od 31.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu akata i obezbeđivanje uslova za primenu zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje obavljanje komunalne delatnosti zoohigijenske službe, prihvatilišta, karantin i drugi poslovi u cilju zaštite i dobrobiti životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/13, strana: 420 od 30.05.2013.


Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada za 2013. godinu rasporede sredstva iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 591 od 17.06.2013.


Rešenje o odobrenju posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/13, strana: 577 od 11.06.2013.


Rešenje o radnom vremenu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 591 od 17.06.2013.


Rešenje o radnom vremenu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/13, strana: 421 od 30.05.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 413 od 31.05.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/13, strana: 597 od 20.06.2013.


Rešenje o utvrđivanju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 581 od 17.06.2013.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/11, strana: 74 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 61 od 24.05.2013.


Odluka o auto-taksi prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 61 od 24.05.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na izmene finansijskih planova mesnih zajednica za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 3 od 12.06.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika radova za izvođenje priključka na sistem daljinskog grejanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 90 od 24.05.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 21 od 21.06.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP "Čistoća" Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 70 od 24.05.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Direkcija za urbanizam - Kragujevac" za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 122 od 21.06.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Muzičkog centra u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 70 od 24.05.2013.


Odluka o dodeli i visini novčane nagrade "Akademik Dragoslav Srejović" u Kragujevcu za školsku 2012/2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 18 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 129 od 21.06.2013.


Odluka o građevinskom zemljištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 64 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 123 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 10 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 18 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 66 od 21.06.2013.


Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Radna zona Petrovac" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 201 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 52 od 21.06.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Matična lokacija Stara Zastava"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 63 od 21.06.2013.


Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Matična lokacija Stara Zastava" na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 64 od 21.06.2013.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.


Odluka o merilima i kriterijumima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst - sa 7/2012)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/11, strana: 3 od 16.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 45 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/12, strana: 49 od 01.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 202 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 73 od 21.06.2013.


Odluka o merilima za utvrđivanje cene za otuđenje, zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 73 od 21.06.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za procenu vrednosti nepokretnosti i zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/07, strana: 1 od 05.10.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/09, strana: 1 od 09.12.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 1 od 12.06.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za procenu vrednosti nepokretnosti i zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 1 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 128 od 21.06.2013.


Odluka o odobravanju sredstava dotacija udruženjima u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja za 2013. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 2 od 12.06.2013.


Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje programa i planova rada udruženja poljoprivrednika u 2013. godini na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 1 od 30.05.2013.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 9 od 12.06.2013.


Odluka o oslobađanju poreskih obveznika koji se prodaju u postupku privatizacije, odnosno koji su u postupku restrukturiranja od obaveze plaćanja sporednih poreskih davanja, odnosno kamate po osnovu lokalnih javnih prihoda

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 65 od 21.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.


Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 66 od 21.06.2013.


Odluka o prihvatanju obaveze servisiranja duga po projektu "Stambeno poslovni objekat Kolonija - škola u Kragujevcu"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 122 od 21.06.2013.


Odluka o raspolaganju poslovnim prostorom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 131 od 21.06.2013.


Odluka o raspolaganju stanovima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 129 od 21.06.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 115 od 21.06.2013.


Odluka o uređenju grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/05, strana: 7 od 21.12.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 23 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 56 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 10 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.


Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 69 od 24.05.2013.


Odluka o utvrđivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 128 od 21.06.2013.


Odluka o zaključivanju Aneksa I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 127 od 21.06.2013.


Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska groblja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 3 od 30.05.2013.


Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 3 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.


Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Niskogradnja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 5 od 30.05.2013.


Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 4 od 30.05.2013.


Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 4 od 30.05.2013.


Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Zelenilo" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 5 od 30.05.2013.


Odluka o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 1 od 24.05.2013.


Plan detaljne regulacije "Blok 11 - Denino brdo" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 1 od 21.06.2013.


Plan detaljne regulacije "Groblje u Malim pčelicama"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 16 od 21.06.2013.


Plan detaljne regulacije dela naselja "Grujina česma" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 33 od 21.06.2013.


Plan detaljne regulacije za izgradnju dalekovoda 400 kv Kragujevac 2 - Kraljevo na području grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 43 od 24.05.2013.


Plan generalne regulacije naselja "Centar - Stara varoš"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/12, strana: 3 od 29.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 6 od 30.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 123 od 21.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštne grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 74 od 24.05.2013.


Rešenja o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 7 od 30.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga sportskih sadržaja JP Sportskog centra "Mladost" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 90 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Cenovniku usluga Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Parking servis Kragujevac" o izmenama Cenovnika usluga JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 92 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP "Direkcija za urbanizam Kragujevac" o usvajanju Cenovnika za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 92 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 91 od 24.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 7 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 9 od 12.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za vršenje periodičnog nadzora nad korišćenjem zakupljenog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 91 od 24.05.2013.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 133 od 21.06.2013.


Rešenje o utvrđivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/11, strana: 3 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/13, strana: 6 od 28.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 128 od 21.06.2013.


Zaključak o davanju saglasnosti na apliciranje u okviru programa EXCHANGE IV, sa projektom "Efikasno upravljanje imovinom - temelj lokalnog ekonomskog razvoja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 132 od 21.06.2013.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu PDR "Radna zona Sobovica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 7 od 30.05.2013.


Zaključci o prihvatanju godišnjih izveštaja o radu i poslovanju ustanova kulture na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 70 od 24.05.2013.


Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/12, strana: 19 od 10.02.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 236 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 333 od 19.06.2013.


Odluka o mesnim zajednicama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 481 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 222 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/10, strana: 379 od 08.12.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 155 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 433 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/12, strana: 32 od 13.03.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 445 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.


Odluka o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 289 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 317 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 70 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 393 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/12, strana: 125 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 280 od 24.05.2013.


Odluka o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/04
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/05 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/05 od 27.09.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/05
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/07, strana: 196 od 09.10.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 370 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 235 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 451 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 332 od 19.06.2013.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 7 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 328 od 19.06.2013.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 328 od 19.06.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2012. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 279 od 24.05.2013.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća i ustanova u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 309 od 24.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 334 od 19.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 311 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na povećanje cena osnovnih pogrebnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 316 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na povećanje cena usluga iznošenja o deponovanja smeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 316 od 24.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 333 od 19.06.2013.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/13, strana: 318 od 31.05.2013.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 427 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/12, strana: 434 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/13, strana: 318 od 31.05.2013.


Statut grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.


Zaključak o devetom godišnjem izveštaju zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Gradu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 283 od 24.05.2013.


Zaključak o interesima grada Zrenjanina u prosecu decentralizacije Republike Srbije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 279 od 24.05.2013.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2013. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/13, strana: 320 od 06.06.2013.


Odluka o davanju u zakup neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 46 od 20.06.2013.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 3/10, strana: 4 od 11.02.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 12 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 222 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.


Odluka o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad ustanovom kulture Pozorišta "Deže Kostolanji" Kosztolanyi Dezso Szinhaz - Kazališta "Dezso Kosztolanyi"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 138 od 30.05.2013.


Odluka o dodeli priznanja "dr Ferenc Bodrogvari"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 137 od 30.05.2013.


Odluka o dodeli priznanja PRO URBE

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 16 od 20.06.2013.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za regulaciju gradske saobraćajnice I reda - povez Senćanskog puta i ulice Đorđa Natoševića u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 3 od 30.05.2013.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije V za severni deo zone "Palić" i deo zone "Radanovac" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 19 od 30.05.2013.


Odluka o donošenju plana za postavljanje letnjih bašti na javnim površinama ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 117 od 30.05.2013.


Odluka o donošenju Plana za postavljanje letnjih bašti na javnim površinama ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Subotice, sa Planom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 16/10, strana: 121 od 27.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/11, strana: 2 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 117 od 30.05.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Statuta Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 47 od 20.06.2013.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 188 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 136 od 30.05.2013.


Odluka o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2012. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 1 od 20.06.2013.


Odluka o osnivanju Fondacije za razvoj sporta na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 1/98
"Službeni list grada Subotice", broj 19/04 od 25.05.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 45 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 137 od 30.05.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" (sa 7/2009 - prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 14/05, strana: 6 od 08.07.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 11 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/09, strana: 13 od 01.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.


Odluka o osnivanju Kancelarije za mlade Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 5 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 43 od 20.06.2013.


Odluka o proglašenju područja park prirode "Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 127 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/13, strana: 2 od 06.06.2013.


Odluka o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 123 od 30.05.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 28 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 122 od 30.05.2013.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.


Odluka o usvajanju Strategije lokalnog održivog razvoja grada Subotice za period 2013-2022. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.


Odluka o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom "Park Palić" Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije master plana Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 1/10, strana: 5 od 18.01.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 117 od 30.05.2013.


Odluka o utvrđivanju prestanka svojstva zemljišta u građevinskom području

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 17 od 20.06.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 32/10)

"Službeni list grada Subotice", broj 32/10, strana: 1 od 04.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 36 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 158 od 30.05.2013.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 153 od 30.05.2013.


Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 139 od 30.05.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 44 od 20.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 144 od 30.05.2013.


Rešenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje ugovora o pristupanju člana i povećanju osnovnog kapitala novim ulogom (DOO za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalna deponija" Subotica)

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 149 od 30.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 44 od 20.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 16/13, strana: 1 od 30.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 1 od 30.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja i finasijski plan Turističke organizacije grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 138 od 30.05.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 19/13, strana: 43 od 20.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 143 od 30.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/13 - ZAMENJENO NOVI
"Službeni list grada Subotice", broj 46/12, strana: 88 od 27.09.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 143 od 30.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu šteta od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim usevima i višegodišnjim zasadima na teritoriji Grada Subotice u 2013. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 17/13, strana: 2 od 06.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za praćenje rekonstrukcije objekta Sinagoge u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 2 od 30.05.2013.


Rešenje o obrazovanju Štaba za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva na području Grada Subotice u 2013. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 17/13, strana: 1 od 06.06.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 1 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 1 od 30.05.2013.


Statut grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 26/08, strana: 80 od 25.09.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/08, strana: 2 od 03.10.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 2 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.


Strategija lokalnog održivog razvoja grada Subotice 2013-2022.

"Službeni list grada Subotice", broj 16/13, strana: 1 od 30.05.2013.


Zaključak o podršci inicijative za kandidaturu Grada Subotice za titulu Evropske prestonice kulture 2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 152 od 30.05.2013.


Zaključak o prestanku funkcije zamenika i rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 2 od 30.05.2013.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)