POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jul 2014

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 4/85, strana: 137 od 01.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 84/87, strana: 2284 od 18.12.1987.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Uredba o određivanju stvari koje se smatraju sredstvima za reprezentaciju i načinu njihovog korišćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 58/96, strana: 1 od 06.12.1996.
"Službeni list SRJ", broj 45/98, strana: 1 od 11.09.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/01, strana: 1 od 12.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine (Narodna banka Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 177 od 11.07.2014.


Finansijski ugovor (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/12, strana: 109 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 1 od 03.07.2014.


Godišnji izveštaj o realizaciji spoljnotrgovinskog prometa kontrolisane robe za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 33 od 21.07.2014.


Indeksi potrošačkih cena za jun 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 265 od 14.07.2014.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 22 od 29.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 2 od 29.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Obaveštenja, Odluke

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 2 od 09.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 2 od 03.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 2 od 02.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 2 od 16.07.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 2 od 18.07.2014.


Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.


Lista odobrenih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 421 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 63 od 14.07.2014.


Lista odobrenih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 63 od 14.07.2014.


Liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 87 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 109 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 19 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 64 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 64 od 29.07.2014.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva prirodnih resursa i zaštite životne sredine Republike Belorusije o saradnji u oblasti geologije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 108 od 03.07.2014.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 27 od 03.07.2014.


Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 56 od 21.07.2014.


Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 101 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 55 od 21.07.2014.


Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd u uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 12 od 18.07.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 113 od 03.07.2014.


Odluka Bošnjačkog nacionalnog veća

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 27 od 04.07.2014.


Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad

"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 215 od 11.07.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 55 od 21.07.2014.


Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 64 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.


Odluka o imenovanju vrhovnog državnog revizora

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 32 od 03.07.2014.


Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 11 od 03.07.2014.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 1000 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 37 od 22.07.2014.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 6 od 29.07.2014.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 10 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 6 od 29.07.2014.


Odluka o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja gazdovanja šumama za Šumadijsko šumsko područje za period od 2012. do 2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 10 od 02.07.2014.


Odluka o izvozu šećera u zemlje Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 60/10, strana: 5 od 27.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 5 od 24.07.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 157 od 11.07.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 48 od 11.07.2014.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Subotička peščara"

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 20 od 09.07.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare"

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 23 od 09.07.2014.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.


Odluka o obezbeđivanju uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranika - slepog lica na naknadu za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 23 od 04.07.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 173 od 11.07.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za Narodnu banku Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 135 od 11.07.2014.


Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (Sa PRILOGOM: PRILOZI –1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o ostalom rezultatu, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Izveštaj o tokovima gotovine)

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 139 od 11.07.2014.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 18 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 5 od 29.07.2014.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 5 od 29.07.2014.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 6 od 17.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 14 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 4 od 14.07.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta sirovog mleka

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 4 od 04.07.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za utvrđivanje predloga mera radi nesmetanog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 4 od 16.07.2014.


Odluka o odobravanju popusta (SIG Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 32 od 25.07.2014.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 7 od 29.07.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 3 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 4 od 18.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 9 od 29.07.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 5 od 29.07.2014.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.


Odluka o prestanku funkcije vrhovnog državnog revizora

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 32 od 03.07.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 215 od 11.07.2014.


Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 18 od 02.07.2014.


Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 63 od 11.07.2014.


Odluka o proglašenju 2015. godinom humanosti i obnove

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 14 od 09.07.2014.


Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 1000 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 38 od 22.07.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Majdanpek

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 3 od 22.07.2014.


Odluka o raspuštanju skupština opština Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina

"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 4 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 11 od 04.07.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja (PRILOZI 1-5)

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 30 od 11.07.2014.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 431 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 36 od 29.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 177 od 11.07.2014.


Odluka o utvrđivanju logora "Svilara" u Pančevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 3 od 14.07.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 219 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 48 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 56 od 21.07.2014.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 76/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 5 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 4 od 22.07.2014.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 4 od 22.07.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Ivanka" ("Partizanka") u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 3 od 14.07.2014.


Odluka o uvozu cigareta iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 6 od 29.07.2014.


Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 4 od 18.07.2014.


Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

"Službeni glasnik RS", broj 56/06, strana: 30 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/07, strana: 20 od 11.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 126/07, strana: 167 od 28.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 31 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 52 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.


Odluka o vrstama usluga za čije pružanje Agencija za privredne registre privremeno neće naplaćivati naknade

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.


Odluka predsednika Vlade 01 broj 119-00-36/2014-01

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 5 od 16.07.2014.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP Čoka, Rodgas Bačka Palanka, Interklima Vrnjačka Banja, Ingas Inđija, SIG Požega, Drugi oktobar Vršac, JKP Graditelj, Gas - Feromont Stara Pazova, Sombor-gas, Srem-gas, Sloga Kanjiža)

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 269 od 14.07.2014.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Polet Plandište, Gradska toplana Zrenjanin, Kovin-gas, Standard Ada)

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 29 od 16.07.2014.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Vrbas-gas, Elgas Senta, Komunalac Novi Bečej, "7. oktobar" Novi Kneževac, Suboticagas, Gas Bečej, Loznica-gas)

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 34 od 18.07.2014.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 7 od 02.07.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 3 od 02.07.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 10 od 24.07.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 19 od 09.07.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 23 od 29.07.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 13 od 03.07.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 28 od 16.07.2014.


Odluke o utvrđivanju cena prirodnog gasa za javno snabdevanje (Srbijagas, Jugorosgas, Beogradske elektrane, Toplana - Šabac, Beogas)

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 218 od 11.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-4394/2011

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 13 od 18.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1207/2011

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 202 od 11.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-5132/2013

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 11 od 02.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-1065/2010, IUo-261/2011, IUo-718/2012, IUo-817/2012, Už-3020/2011

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 11 od 04.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-421/2013 i izdvojeno mišljenje sudije, Už-5782/2011

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 21 od 16.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2763/2011, Už-4289/2011, Už-5889/2011

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 5 od 25.07.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-6322/2011, Už-1167/2011

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 265 od 14.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 6 od 22.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 11 od 18.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 7 od 16.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 5 od 25.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 4 od 03.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 4 od 09.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 6 od 02.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 2 od 11.07.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 3 od 29.07.2014.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 5 od 25.07.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u junu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 4 od 25.07.2014.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u drugom kvartalu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 5 od 25.07.2014.


Poslovnik Vlade (prečišćen tekst - sa 61/2006)

"Službeni glasnik RS", broj 61/06, strana: 3 od 18.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 3 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 72 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 3 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 20/11, strana: 10 od 25.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 4 od 02.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 3 od 22.07.2014.


Pravila o radu prenosnog sistema (JP Elektromreža Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 26 od 29.07.2014.


Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 8 od 24.07.2014.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 8/91, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 1 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 72 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 74 od 10.07.2014.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 5 od 30.07.2014.


Pravilnik o disciplinskim prestupima, merama i postupku prema osuđenim licima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/06, strana: 133 od 11.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 15 od 29.07.2014.


Pravilnik o disciplinskom postupku prema osuđenim licima

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 15 od 29.07.2014.


Pravilnik o evidenciji i posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 30 od 21.07.2014.


Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja (PRILOG: obrazac ZIG)

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 6 od 24.07.2014.


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 24 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 6 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 22 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/07, strana: 44 od 19.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 127/07, strana: 15 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 29 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 1/09, strana: 32 od 06.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 133 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 18 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 146 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 23 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 35 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 138 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 11 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 199 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN ODLUKOM
"Službeni glasnik RS", broj 98/07, strana: 85 od 30.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 57/08, strana: 77 od 03.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 24 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 157 od 11.07.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 117/07, strana: 4 od 12.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 57/08, strana: 77 od 03.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 78 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 57 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 48 od 11.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

"Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
"Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
"Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
"Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
"Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

PAŽNJA - primenjuje se od 15. oktobra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 4/85, strana: 137 od 01.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 84/87, strana: 2284 od 18.12.1987.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.


Pravilnik o merilima za određivanje broja savetnika koje mora imati učesnik u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 12 od 18.07.2014.


Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 7 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 84 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 23 od 04.07.2014.


Pravilnik o načinu i postupku registrovanja ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i poslova kućnog pomoćnog osoblja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 -Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu
"Službeni glasnik RS", broj 1/02, strana: 12 od 14.01.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 3 od 21.07.2014.


Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 11 od 24.07.2014.


Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti (sa PRILOGOM: OBRASCI - OB, PL-1, PL-2, TP)

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 8 od 18.07.2014.


Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 5 od 14.07.2014.


Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 8 od 14.07.2014.


Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 35 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 8 od 14.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile tehničar za grafičku pripremu i tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

"Prosvetni glasnik", broj 21/04, strana: 1 od 30.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 95 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 5 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 19 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 8 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 174 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 74 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 1 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 2 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 7 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 18 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnog osposobljavanja odraslih za pratioca u lovu u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 15 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 6 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 181 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 1 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 1 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 13 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 7 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.


Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 5/08, strana: 1 od 26.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 24 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 3 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.


Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 34 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 12 od 14.07.2014.


Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 12 od 14.07.2014.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 21 od 29.07.2014.


Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (Sa PRILOGOM: OBRASCI –1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN ODLUKOM
"Službeni glasnik RS", broj 74/08, strana: 22 od 07.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 25 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 14 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 100 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 139 od 11.07.2014.


Pravilnik o obrascu i sadržini identifikacione kartice poljoprivrednog savetodavca, kao i načinu njenog korišćenja, izdavanja i poništavanja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine 
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 27 od 14.07.2014.


Pravilnik o obrazovanju odeljenja Državnog pravobranioca

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 9 od 16.07.2014.


Pravilnik o označavanju železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 17 od 18.07.2014.


Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

PRIMENJUJE SE u delu koji se odnosi na jezik nacionalne manjine - sa 16/13 - ZAMENJEN drugim pravilnikom
"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 9 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 1/10, strana: 3 od 10.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 191 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 126 od 29.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 98 od 10.07.2014.


Pravilnik o podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini na veliko, kao i načinu upisa

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PO)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 21 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 29 od 11.07.2014.


Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 33 od 21.07.2014.


Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 202 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 93 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 26 od 02.07.2014.


Pravilnik o radnoj knjižici

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 - 1. januara 2016. godine - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu (član 116. stav 1)
"Službeni glasnik RS", broj 17/97, strana: 352 od 21.04.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 3 od 21.07.2014.


Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 20 od 21.07.2014.


Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 275 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 100 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 30 od 11.07.2014.


Pravilnik o sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju veterinarskog leka i o registru izdatih dozvola za proizvodnju veterinarskih lekova

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 22 od 11.07.2014.


Pravilnik o sadržini i izgledu oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mere privremene zabrane obavljanja delatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta (sa PRILOGOM: OBRASCI - NL)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 40 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 8 od 18.07.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 34 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 5 od 14.07.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra poljoprivrednih savetodavaca

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 10 od 02.07.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i načinu rada lica ovlašćenih za vršenje nadzora

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 17 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.


Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 25 od 21.07.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika "Subotička peščara"

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 26 od 09.07.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Ludaško jezero"

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 37 od 09.07.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Selevenjske pustare"

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 31 od 09.07.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu u čuvarskoj službi Spomenika prirode "Dunavski park"

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 30 od 16.07.2014.


Pravilnik o urgentnom održavanju državnog puta

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 11 od 18.07.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća i povrća i grožđa

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 9 od 16.07.2014.


Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu
"Službeni glasnik RS", broj 61/12, strana: 11 od 22.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 102 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 7 od 01.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.


Pravilnik o vrsti obrazovanja vaspitača i stručnih saradnika i uslovima i kriterijumima za izbor stručnog saradnika - asistenta u domu učenika

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 9 od 24.07.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 3363/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 13 od 03.07.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja javnih preduzeća za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 14 od 09.07.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na visinu troškova overavanja merila

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 17 od 09.07.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 28 od 04.07.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Zaječar, Lajkovac, Arilje)

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 17 od 02.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 5 od 18.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 5 od 16.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 5 od 04.07.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Bogatić, Niš)

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 25 od 29.07.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Prijepolje)

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 15 od 24.07.2014.


Rešenja o imenovanju, postavljenju i razrešenju, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 9 od 02.07.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 13 od 29.07.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 38 od 22.07.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 11 od 24.07.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 8 od 30.07.2014.


Rešenja o upisu promene podataka kod marke duvanskog proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 39 od 22.07.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 18 od 09.07.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 17 od 22.07.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 3 od 25.07.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 7 od 16.07.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 4 od 25.07.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 17 od 09.07.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 7 od 16.07.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 15 od 11.07.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 14 od 29.07.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 25 od 29.07.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da sportska organizacija u svom nazivu sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 17 od 22.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 3 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i Finansijskog plana Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 14 od 29.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Fonda za inovacionu delatnost

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 17 od 22.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Republičke agencije za poštanske usluge za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 5 od 30.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2013. godinu Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 6 od 16.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Veliko Gradište, Republika Srbija i opštine Rešica, Rumunija

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 15 od 11.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o službenoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 7 od 02.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog plana o izmeni Plana centralizovanih javnih nabavki za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 4 od 30.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 4 od 30.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa poslovanja "Železnice Srbije" a.d. za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 4 od 30.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 9 od 02.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 3 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Privrednog društva "Prosvetni pregled" d.o.o. Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 5 od 30.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 15 od 11.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 14 od 29.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 14 od 29.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 6 od 16.07.2014.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 4 od 14.07.2014.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 18 od 22.07.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 20 od 02.07.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija", Pećinci

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 269 od 14.07.2014.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 19 od 09.07.2014.


Rešenje o izdavanju Operativne dozvole broj 008

"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 216 od 11.07.2014.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 23 od 29.07.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 6 od 24.07.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 14 od 29.07.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 4 od 14.07.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 20 od 09.07.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.


Rešenje o usvajanju zahteva za promenu podataka u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 17 od 02.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 18 od 22.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju magistralnih formula

"Službeni glasnik RS", broj 91/08, strana: 18 od 07.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 103/08, strana: 66 od 07.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 17 od 11.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za jul, avgust i septembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 76/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 3 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 37 od 22.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 19 od 22.07.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti radio-opreme i telekomunikacione terminalne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 19 od 22.07.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o recipročnom davanju u zakup nepokretnosti namenjenih smeštaju diplomatsko-konzularnih predstavništava

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 112 od 03.07.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 131 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 113 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 25 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 18 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 23 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 20 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 22 od 03.07.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 17 od 03.07.2014.


Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u iznosu od 500 miliona jena za nabavku 300 hibridnih vozila (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 109 od 03.07.2014.


Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 126 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 113 od 03.07.2014.


Sporazum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 112 od 03.07.2014.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 10 od 03.07.2014.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Irskoj

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.


Uputstvo o obavezi i načinu prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o stanju i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENO ODLUKOM
"Službeni glasnik RS", broj 62/10, strana: 8 od 03.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 132 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 63 od 11.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 453/2014 od 29. aprila 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 13 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 454/2014 od 29. aprila 2014. godine kojom se stavlja van snage Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1066/2010 u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 14 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 455/2014 od 29. aprila 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 15 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 456/2014 od 29. aprila 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 17 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 457/2014 od 29. aprila 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 18 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 458/2014 od 29. aprila 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 20 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 459/2014 od 29. aprila 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 22 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 550/2014 od 20. maja 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 26 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 646/2014 od 12. juna 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 29 od 25.07.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 647/2014 od 12. juna 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 30 od 25.07.2014.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u organima javne vlasti

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 3 od 29.07.2014.


Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - 28. februara 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 845 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.


Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" (važi do 31. januara 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.


Uredba o određivanju Ministarstva odbrane za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 5 od 24.07.2014.


Uredba o određivanju stvari koje se smatraju sredstvima za reprezentaciju i načinu njihovog korišćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 58/96, strana: 1 od 06.12.1996.
"Službeni list SRJ", broj 45/98, strana: 1 od 11.09.1998.
"Službeni list SRJ", broj 37/01, strana: 1 od 12.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije za borbu protiv droga

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 3 od 29.07.2014.


Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 10 od 09.07.2014.


Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama koje koriste državni organi i organizacije i organi teritorijalnih jedinica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 848 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 10/99, strana: 289 od 15.03.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 848 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 7/97, strana: 129 od 17.02.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 54/02, strana: 1 od 06.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/03, strana: 17 od 22.08.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 110/04, strana: 2 od 08.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 3 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/10, strana: 3 od 15.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/13, strana: 1 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 14 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 5 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 3 od 16.07.2014.


Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 9 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 10 od 09.07.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 3 od 24.07.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove porušenih porodičnih stambenih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 4 od 24.07.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 5 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 3 od 22.07.2014.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-02-356/2014-4

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 12 od 24.07.2014.


Zaključci povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 3 od 18.07.2014.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.


Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 15 od 21.07.2014.


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 34/03, strana: 1 od 02.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 64/04, strana: 3 od 07.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 3 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 27 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 67 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 45 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 179 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 180 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 6 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 13 od 21.07.2014.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezima na imovinu

"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 1 od 20.04.2001.
"Službeni list SRJ", broj 42/02, strana: 9 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 34 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 26 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 50 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 14 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 240 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 66 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 248 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 17 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 3 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 6 od 20.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 26 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 7 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 132/04, strana: 6 od 10.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 112/05, strana: 3 od 17.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 16 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/07, strana: 62 od 13.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 114/08, strana: 10 od 16.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 86 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 13 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 67 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 64 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 49 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 25/01, strana: 1 od 18.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 25 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 23 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 34 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 39 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 263 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 3 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 9 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 68 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.


Zakon o radu

"Službeni glasnik RS", broj 24/05, strana: 3 od 15.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 69 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 26 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 13 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 3 od 21.07.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 29/14, strana: 1397 od 18.07.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

"Službeni list APV", broj 29/14, strana: 1395 od 18.07.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

"Službeni list APV", broj 29/14, strana: 1392 od 18.07.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1367 od 03.07.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije APV za finansiranje projekata u oblasti turizma

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1368 od 03.07.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada - sanacija, rekultivacija postojećih deponija, sanacija i rekultivacija degradiranih površina, podizanje zaštitnih zelenih pojaseva, nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera

June 25, 2014 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1134 od 25.06.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2014. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

June 25, 2014 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1133 od 25.06.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

"Službeni list APV", broj 29/14, strana: 1391 od 18.07.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 29/14, strana: 1400 od 18.07.2014.
"Službeni list APV", broj 30/14, strana: 1411 od 25.07.2014.


Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1369 od 03.07.2014.


Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1370 od 03.07.2014.


Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 1344 od 27.06.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine

June 25, 2014 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1135 od 25.06.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 979 od 28.05.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1354 od 03.07.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.


Odluke o razrešenjima i izboru u APV

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 1343 od 27.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 5/10, strana: 345 od 12.04.2010.
"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 401 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 21/10, strana: 975 od 25.11.2010.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1375 od 09.07.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1375 od 09.07.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 1139 od 27.06.2014.


Pokrajinska uredba o proglašenju parka prirode "Rusanda"

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1347 od 03.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1363 od 03.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 30/14, strana: 1407 od 25.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

June 25, 2014 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1132 od 25.06.2014.


Rešenja o imenovanjima u nadzornim odborima javnih preduzeća na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1380 od 09.07.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 29/14, strana: 1387 od 18.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1381 od 09.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1380 od 09.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Srpskom narodnom pozorištu

June 25, 2014 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1133 od 25.06.2014.


Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1384 od 09.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1362 od 03.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda - za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 8/14, strana: 127 od 05.03.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1361 od 03.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

June 25, 2014 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 864 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 25/14, strana: 1131 od 25.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1355 od 03.07.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 7/14, strana: 111 od 26.02.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1355 od 03.07.2014.


Uputstvo o upotrebi računara u mrežnom okruženju

"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1381 od 09.07.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici gospodar Jevremovoj, gradska opština Stari grad

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 13 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Južni bulevar, gradska opština Vračar

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 14 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za Avalsku ulicu u Železniku, gradska opština Čukarica

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 2 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Knez Danilove, Stanoja Glavaša, Dalmatinske i Starine Novaka, gradska opština Palilula

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 5 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo bloka 19, prostorno-funkcionalna celina 5, gradska opština Novi Beograd

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110kV od planirane TS 110/10 kV "Autokomanda" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Voždovac i Savski venac

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 11 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 6 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 5 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od glavne merno-regulacione stanice (GMRS) "Padinska skela" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Palilula i Stari grad

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 9 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG-05 do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Zemun, Novi Beograd i Savski venac

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 9 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim centrom, gradska opština Lazarevac

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 4 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone promera 700mm od postojećeg vodovoda promera 700mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda promera 700mm na Zelenom vencu, gradske opštine Stari grad i Savski venac

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 8 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za područja železničke stanice "Makiš", gradska opština Čukarica

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Goce Delčeva, Palmira Toljatija, Džona Kenedija i Bulevara Nikole Tesle - deo bloka 9a, gradske opštine Novi Beograd i Zemun

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 7 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 10 od 23.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za Sportski centar "Jezero" u Resniku, gradska opština Rakovica

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 3 od 23.06.2014.


Odluka o komunalnom redu

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.


Odluka o osnivanju Osnovne škole "Kraljica Marija" Palilula, u naselju Ovča

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 15 od 23.06.2014.


Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 1 od 16.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 15 od 23.06.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Direkcija FEST-a

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 12 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Dobrovoljačke, Dobanovačke, Svetotrojčine i Cara Dušana, opština Zemun

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 53/14, strana: 40 od 23.06.2014.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Džona Kenedija, gradska opština Zemun

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 52/14, strana: 50 od 23.06.2014.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Francuskoj, gradska opština Stari grad

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 52/14, strana: 59 od 23.06.2014.


Plan detaljne regulacije prostora između ulica Cara Dušana, saobraćajnice T6, lesnog odseka Dunava, Zemunskog groblja i granice regulacionog plana Starog jezgra Zemuna - Pregrevica, opština Zemun

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 52/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Plan detaljne regulacije prostorno kulturno-istorijske celine Topčider - II faza, celina 2 - šira zona "Hipodroma Beograd" - gradske opštine Čukarica i Savski venac

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 53/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Plan detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom u ulici Čarlija Čaplina, gradska opština Palilula

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 52/14, strana: 70 od 23.06.2014.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 29/03, strana: 1109 od 11.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/04, strana: 305 od 20.04.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/04, strana: 329 od 14.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 31 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/08, strana: 2 od 24.04.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 1 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 1 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 1 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 23 od 23.06.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Beograda

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 21 od 23.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Beogradu

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 55/14, strana: 24 od 23.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Beogradu

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 54/14, strana: 42 od 23.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u gradu Beogradu

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 54/14, strana: 42 od 23.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije, sa Pravilima

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 54/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd i imenovanju predsednika i članova Komisije

June 23, 2014 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 108 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.


Rešenje o promeni Rešenja o osnivanju Turističke organizacije Beograda

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 34/09, strana: 101 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/11, strana: 45 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 21 od 23.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

June 23, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 21 od 23.06.2014.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/14, strana: 21 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 11 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/14, strana: 793 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 853 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1021 od 25.07.2014.


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 695 od 03.07.2014.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1301 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 867 od 15.07.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Paragova u Sremskoj Kamenici, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 831 od 27.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Pejinovog naselja u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 829 od 27.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora uz ulicu Ive Andrića u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 830 od 27.06.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 813 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 855 od 11.07.2014.


Odluka o naknadama dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 924 od 15.07.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode "Dunavski park" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/14, strana: 863 od 14.07.2014.


Odluka o obrazovanju Službe za internu reviziju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1013 od 22.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/14, strana: 860 od 14.07.2014.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 805 od 26.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1024 od 25.07.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti za 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1383 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 945 od 15.07.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1410 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 962 od 15.07.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1408 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 964 od 15.07.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1405 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 813 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 960 od 15.07.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1398 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 955 od 15.07.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1404 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 959 od 15.07.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1402 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 954 od 15.07.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja zelenila i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1400 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 957 od 15.07.2014.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1390 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 171 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 949 od 15.07.2014.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1394 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 948 od 15.07.2014.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1361 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 170 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 925 od 15.07.2014.


Odluke o raspisivanju dopunskih izbora za članove nadzornih odbora mesnih zajednica Kać i Petrovaradin

June 26, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 808 od 26.06.2014.


Oglasi Gradske poreske uprave i Službe za budžetsku inspekciju, za prijem u radni odnos

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/14, strana: 1015 od 22.07.2014.


Plan detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice cara Lazara u Futogu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 815 od 27.06.2014.


Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 460 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 441 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 827 od 27.06.2014.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 675 od 03.07.2014.


Plan generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 635 od 03.07.2014.


Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 297 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/14, strana: 1011 od 18.07.2014.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.


Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Sada u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 847 od 11.07.2014.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje Javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 949 od 15.07.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 854 od 11.07.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

June 26, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 807 od 26.06.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1026 od 25.07.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova u ustanovama kulture na teritoriji grada Novog Sada, u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1017 od 25.07.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu za 2014. godinu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 833 od 27.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa poslovanja javnih preduzeća, javnih ustanova i ustanova kulture u Novom Sadu za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 967 od 16.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 850 od 11.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

June 26, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/14, strana: 801 od 26.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1017 od 25.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/14, strana: 859 od 14.07.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 977 od 16.07.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 984 od 16.07.2014.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 834 od 27.06.2014.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/14, strana: 845 od 03.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti Carlsberg Srbija DOO sa sedištem u Čelarevu, opština Bačka Palanka, na upotrebu grba Grada Novog Sada

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 834 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa javne higijene za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1021 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama programa delatnosti zoohigijene i poslova u okviru karantina za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1020 od 25.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cene usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/14, strana: 1011 od 18.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu Štrand u Novom Sadu u letnjoj sezoni 2014. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1020 od 25.07.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 851 od 11.07.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Radne grupe za ispitivanje postojanja zloupotrebe korišćenja službenih vozila u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1027 od 25.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 975 od 16.07.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu razvoja kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/14, strana: 861 od 14.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 851 od 11.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za ispitivanje postojanja zloupotrebe korišćenja službenih vozila u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 976 od 16.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za praćenje, suzbijanje i uništavanje ambrozije - Ambrosia artemisiifolia i drugih alergenih biljaka na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 975 od 16.07.2014.


Rešenje o odobravanju da se rasporede sredstva koja nisu planirana Odlukom o budžetu grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 850 od 11.07.2014.


Rešenje o određivanju povremenih parkirališta u okolini Petrovaradinske tvrđave, za vreme održavanja muzičkog festivala "Exit"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/14, strana: 862 od 14.07.2014.


Rešenje o razrešenju dužnosti pomoćnika šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada u Službi Skupštine Grada Novog Sada

June 20, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/14, strana: 799 od 20.06.2014.


Odluka o jednokratnom sufinansiranju troškova rada i razvoja izuzetno talentovanih učenika srednjih škola i studenata

June 20, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

June 20, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 2 od 20.06.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 1 od 28.07.2014.


Poslovnik Skupštine grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 24/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/08, strana: 19 od 12.06.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 45 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/14, strana: 1 od 23.07.2014.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 31 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 4 od 28.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cene usluga JKP "Čistoća" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 6/2014)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 46 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 5 od 12.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 5 od 28.07.2014.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog oglasa za određivanje mrtvozornika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 4 od 28.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 14 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

June 20, 2014 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 19 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 48 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 84 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 5 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 21 od 20.06.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

June 20, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 21 od 20.06.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

June 20, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 26 od 20.06.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

June 20, 2014 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 85 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 6 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 26 od 20.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 47 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 5 od 28.07.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Dela naselja Palilule"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 1 od 01.07.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Dela naselja Vinogradi"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 1 od 01.07.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za ustupanje potraživanja grada Kragujevca prema privrednom društvu "Zastava oružje" A.D. Kragujevac

June 20, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/14, strana: 17 od 20.06.2014.


Odluka o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 27/13)

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/04
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/05 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/05 od 27.09.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/05
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/07, strana: 196 od 09.10.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 370 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 235 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 451 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 332 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 448 od 11.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 328 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 83 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 419 od 27.06.2014.


Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 16/14)

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 125 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/14, strana: 298 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/14, strana: 304 od 10.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 432 od 27.06.2014.


Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/14, strana: 59 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/14, strana: 435 od 28.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 431 od 27.06.2014.


Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 415 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 419 od 27.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 112 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 430 od 27.06.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.


Zaključak o potvrđivanju Odluke o usvajanju Plana lokacija za postavljanje plutajućih objekata na "Jezeru 3" Begejske petlje u Zrenjaninu

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 417 od 27.06.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2014. godini

June 27, 2014 12:00 AM

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 16 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 26/14, strana: 1 od 25.07.2014.


Odluka o dodeli priznanja PRO URBE

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 23 od 15.07.2014.


Odluka o dodeli sredstava za organizovanje sprovođenja javnih radova

"Službeni list grada Subotice", broj 26/14, strana: 4 od 25.07.2014.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 22 od 15.07.2014.


Odluka o donošenju Plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 8 od 15.07.2014.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 51 od 15.07.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok 201 i deo bloka 202 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 3 od 15.07.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blokove 203 i 206 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta i zapadno od obilaznice Palić u Subotici, sa Rešenjem o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 5 od 15.07.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 188 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 136 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 33 od 15.07.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.


Odluka o mreži dečijih vrtića u ustanovama na teritoriji Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 227 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 6 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 54 od 15.07.2014.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 54 od 15.07.2014.


Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Stari Žednik"

"Službeni list grada Subotice", broj 10/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 19 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 16 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 57 od 15.07.2014.


Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 1 od 15.07.2014.


Odluka o opštinskim putevima i ulicama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 66 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 35 od 15.07.2014.


Odluka o opštinskim putevima i ulicama

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 35 od 15.07.2014.


Odluka o osnivanju Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica - Naša radost Iskolaskor Elotti Intezmeny Szabadka - Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica (prečišćen tekst - sa 56/2012)

"Službeni list grada Subotice", broj 8/92
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 11/04 od 05.04.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/05 od 23.06.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 163 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 54/12, strana: 10 od 10.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 95 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 57 od 15.07.2014.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 37 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 50 od 15.07.2014.


Odluka o snabdevanju vodom

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 23 od 15.07.2014.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za privremeno korišćenje javne površine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/14 - Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 326 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.


Pravila Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 1 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 58 od 15.07.2014.


Pravilnik o službenoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 5 od 02.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 4 od 02.07.2014.


Rešenja o imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 59 od 15.07.2014.


Rešenje o ceni zakupa po pravu prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 1 od 02.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na I izmenu Finansijskog plana Fondacije mentalne higijene "EXPECTO" za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 1 od 02.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni cenovnika Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 58 od 15.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Pravila Stambeno-kreditnog fonda Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 58 od 15.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavičajnoj galeriji "dr Vinko Perčić"

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 5 od 02.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za izmenu režima saobraćaja u Romanijskoj ulici na raskrsnici sa Beogradskim putem

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 2 od 15.07.2014.


Rešenje o početnoj ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 3 od 02.07.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za dodelu sredstava u oblasti kulture

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 72 od 15.07.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za dodelu sredstava u oblasti kulture

"Službeni list grada Subotice", broj 25/14, strana: 2 od 18.07.2014.


Rešenje o uslovima i načinu ustupanja delova krovnih površina radi postavljanja antena, pripadajuće opreme i uređaja

"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 1 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/14, strana: 1 od 18.07.2014.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 64 od 15.07.2014.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 65 od 15.07.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)