POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Januar 2015

Amandmani na Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja (Član IV; Aneks 1-B, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 6 od 16.01.2015.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 92 od 14.01.2015.


Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 151 od 30.01.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 2 od 09.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 2 od 06.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 2 od 28.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 2 od 22.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 91 od 23.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 7 od 28.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 25 od 09.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 68 od 16.01.2015.


Kodeks profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 165 od 06.01.2015.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 154 od 30.01.2015.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 154 od 30.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 118 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 119 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 118 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 259 od 23.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 118 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 259 od 23.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 119 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 259 od 23.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 24 od 29.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 11 od 22.01.2015.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i "Sinohydro Corporation Limited" (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 4 od 16.01.2015.


Memorandum o razumevanju o saradnji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Uvozno-izvozne banke Kine (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 3 od 16.01.2015.


Memorandum o saradnji na projektu Mađarsko-srpske železnice između Nacionalne komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine i Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 1 od 16.01.2015.


Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongiformnih encefalopatija u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 20 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 268 od 20.01.2015.


Obaveštenja o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 39 od 20.01.2015.


Obaveštenja o stupanju ugovora i sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Obaveštenje o prestanku važenja posebnih kolektivnih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 39 od 02.02.2015.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 16 od 29.01.2015.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 6 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 107 od 16.01.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - granica Mađarske, sa dva pružna koloseka

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 4 od 02.02.2015.


Odluka o izveštavanju banaka

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 79 od 16.01.2015.


Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 29 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 78 od 16.01.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Irig

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 114 od 16.01.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Medveđa

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 115 od 16.01.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Varvarin

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 104 od 14.01.2015.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 78 od 16.01.2015.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 70 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 91 od 16.01.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 7 od 22.01.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 24 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 12 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 6 od 31.01.2015.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i sprovođenje petog kruga evaluacije/ocenjivanja Republike Srbije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma od strane Komiteta Saveta Evrope - Manival

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 74 od 26.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja grada Zaječara

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 249 od 23.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Valjeva

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 162 od 06.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovačica

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 104 od 14.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Velika Plana

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 52 od 09.01.2015.


Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka

"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 22 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 96 od 16.01.2015.


Odluka o proglašenju ribarskog područja "Ritovi donjeg Potisja"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 106 od 14.01.2015.


Odluka o utvrđivanju godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 3 od 09.01.2015.


Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 107 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 58 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 20 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 152 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


Odluka o utvrđivanju iznosa naknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kompleksa "Englesko-jugoslovenske dečije bolnice" u Sremskoj Kamenici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 6 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kompleksa Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 5 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kuće arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 5 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 163 od 06.01.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2015. godinu

PAŽNJA - IMA ISTA - sa 146/14
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 164 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 52 od 09.01.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 64/05, strana: 11 od 22.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 89/06, strana: 4 od 14.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 3 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 90/08, strana: 13 od 03.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 19 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 10 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 10 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 10 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 14 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 6 od 31.01.2015.


Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 6 od 31.01.2015.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Valjevo za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 163 od 06.01.2015.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


Odluka o visini naknade za članarinu u Komori socijalne zaštite za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. IUo-184/2011

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 92 od 14.01.2015.


Odluke o cenama pristupa sistemu za transport prirodnog gasa, cenama pristupa sistemu za distribuciju, cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje, o odobravanju popusta

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 19 od 31.01.2015.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 23 od 09.01.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 19 od 09.01.2015.


Odluke o prestanku funkcija zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 114 od 16.01.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 216 od 23.01.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 108 od 16.01.2015.


Odluke Saveta Agencije za energetiku - davanja saglasnosti na odluke o cenama i odluke o distribuciji gasa, odluke o izmenama pravila o radu transportnih sistema

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 151 od 30.01.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-5238/2011, sa Izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 102 od 06.01.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-560/2011

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 212 od 23.01.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-6835/2012 i IUz-295/2013

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 86 od 26.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 8 od 09.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 13 od 06.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 2 od 14.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 2 od 23.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 3 od 22.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 2 od 16.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 2 od 30.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 2 od 02.02.2015.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2014. do 31. decembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/15 od 26.01.2015.


Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 85 od 26.01.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 85 od 26.01.2015.


Podaci o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 86 od 26.01.2015.


Podaci o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 86 od 26.01.2015.


Porodični zakon

"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 26 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 73 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 6 od 22.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 97 od 14.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 169 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 169 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 161 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/02, strana: 11 od 26.04.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 110/06, strana: 27 od 08.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 161 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 17 od 29.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 149 od 06.01.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 8 od 02.02.2015.


Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 76 od 16.01.2015.


Pravilnik o digitalnom ortofotou

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 130 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 269 od 20.01.2015.


Pravilnik o investicionim fondovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 177 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/09, strana: 42 od 16.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 185 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 269 od 20.01.2015.


Pravilnik o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 35 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 47 od 09.01.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte hmelja (Humulus lupulus L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte krmnog boba (Vicia faba L.)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 77 od 16.01.2015.


Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za redara, sticanja ovlašćenja za obavljanje poslova redara na skijalištu i izgledu i načinu izdavanja legitimacije redara

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 33 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 20 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Pravilnik o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 13 od 31.01.2015.


Pravilnik o naknadi troškova za medicinska sredstva koja se koriste za pružanje zdravstvenih usluga laparoskopskom metodom

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 94 od 14.01.2015.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 21 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.


Pravilnik o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 10 od 31.01.2015.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.


Pravilnik o planovima i kartama

"Službeni glasnik RS", broj 27/00, strana: 722 od 26.07.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o programu sticanja posebnih znanja u vezi sa zaštitom uzbunjivača

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 75 od 16.01.2015.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 191 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 67 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 69 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 47 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 73 od 06.01.2015.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 106 od 06.01.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja zahteva izvršnog poverioca Komori izvršitelja za određivanje nadležnog izvršitelja, sadržini odgovora Komore izvršitelja i načinu dostavljanja odgovora Komore izvršitelja izvršnom poveriocu

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 249 od 23.01.2015.


Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 31 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 288 od 20.01.2015.


Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 144 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 202 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 313 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 19 od 28.01.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.


Pravilnik o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 12 od 31.01.2015.


Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 165 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/09, strana: 41 od 16.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 184 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 7 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 56 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 285 od 20.01.2015.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Pravilnik o vrsti podataka i načinu prikupljanja podataka o putnicima koje domaći putnički brod mora da vodi o putnicima na putničkom brodu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 73 od 06.01.2015.


Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 112 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 88 od 26.01.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 40485/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 13 od 28.01.2015.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 18 od 28.01.2015.


Program rada Doma zdravlja Medveđa za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 112 od 14.01.2015.


Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe i finansijske planove rada javnih preduzeća i agencija za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 9 od 28.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na kandidature u oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 11 od 28.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Čajetina, Zaječar)

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 10 od 22.01.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Smederevo, Beograd, Leskovac)

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 105 od 14.01.2015.


Rešenja o imenovanjima sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 14 od 20.01.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Novi Sad, Merošina)

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 163 od 06.01.2015.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 9 od 31.01.2015.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 75 od 26.01.2015.


Rešenja o razrešenju i postavljenju šefa kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 8 od 02.02.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 11 od 20.01.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 70 od 06.01.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 69 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Putevi Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 28 od 09.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Uhte, Republika Komi, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 9 od 28.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Raška, Republika Srbija i grada Sigišoare, Rumunija,

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 9 od 28.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze"

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 69 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 8 od 22.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 8 od 22.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 69 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 70 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP "Nacionalni park Fruška gora" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 70 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za 2013. godinu Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 3 od 02.02.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjina

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 3 od 02.02.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu vlaške nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 16 od 29.01.2015.


Rešenje o obračunu i utvrđivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 107 od 16.01.2015.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 97 od 14.01.2015.


Rešenje o postavljenju šefa Kabineta predsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 28 od 09.01.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Rešenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 10 od 22.01.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 75 od 26.01.2015.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Sporazum između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 27 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 1 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 39 od 20.01.2015.


Sporazum o jedinstvenoj tarifi za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 119 od 16.01.2015.


Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 6 od 16.01.2015.


Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Svete stolice u oblasti visokog obrazovanja (na srpskom i italijanskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 23 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 39 od 20.01.2015.


Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/11, strana: 111 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Statut Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 106 od 14.01.2015.


Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 53 od 06.01.2015.


Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 3 od 06.01.2015.


Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 34 od 14.01.2015.


Ugovor između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 1 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 117 od 16.01.2015.


Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 1 od 20.01.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije na Novom Zelandu, na nerezidencijalnoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Uputstvo o službenoj pratnji vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 28 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 6 od 01.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 102 od 06.01.2015.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.


Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 18 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 91 od 23.01.2015.


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 59/04, strana: 2 od 29.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 108/04, strana: 1 od 01.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 92/05, strana: 3 od 28.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 4 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


Uredba o načinu prikupljanja podataka radi formiranja i vođenja jedinstvene evidencije obveznika plaćanja takse za javni medijski servis

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 5 od 16.01.2015.


Uredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

PAŽNJA - primenjuje se do 31. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 3 od 31.01.2015.


Uredba o privremenom finansiranju javnih medijskih servisa u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 5 od 16.01.2015.


Uredba o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i omogućavanju razmene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 3 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 3 od 31.01.2015.


Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 3 od 31.01.2015.


Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 3 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 4 od 31.01.2015.


Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 4 od 31.01.2015.


Uredba o sindikalnom organizovanju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/15 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vojsci
"Službeni glasnik RS", broj 29/11, strana: 3 od 30.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru zdravstva

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 3 od 16.01.2015.


Uredba o utvrđivanju područja banje "Selters Banje"

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 4 od 02.02.2015.


Uredba o utvrđivanju programa implementacije Regionalnog prostornog plana opština Južnog pomoravlja za period do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 6 od 16.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Selova"

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 80 od 30.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi"

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 3 od 23.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 3 od 30.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 8 od 26.01.2015.


Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 91 od 23.01.2015.


Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 40a stav 1. tač. 6) i 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 67 od 16.01.2015.


Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 76 od 26.01.2015.


Zaključak Ustavnog suda broj IUo-247/2013 i izdvojena mišljenja sudija

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 9 od 02.02.2015.


Zaključak Vlade 05 broj 018-764/2015 - o prihvatanju Odluke br 1/2014 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o zameni Protokola 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje)

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 7 od 31.01.2015.


Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 42 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 13 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 48 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 13 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 3 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 88 od 26.01.2015.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 67 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 159 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 187 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 27 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 3 od 20.01.2015.


Zakon o javnom beležništvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 3 od 22.01.2015.


Zakon o nasleđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1690 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 101/03, strana: 18 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 6 od 22.01.2015.


Zakon o odbrani

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 3 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 3 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 35 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 13 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 3 od 29.01.2015.


Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

"Službeni glasnik RS", broj 67/03, strana: 4 od 01.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 71 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 7 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 10 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 4 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 7 od 22.01.2015.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 3 od 26.01.2015.


Zakon o privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 3 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 14 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 15 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 3 od 20.01.2015.


Zakon o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 4 od 22.01.2015.


Zakon o vanparničnom postupku

"Službeni glasnik SRS", broj 25/82, strana: 1253 od 04.05.1982.
"Službeni glasnik SRS", broj 48/88, strana: 2227 od 24.12.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1689 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 26 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 25 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 5 od 22.01.2015.


Zakon o Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 17 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 5 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015.


Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1995 od 23.12.2014.


Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 19 od 21.01.2015.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2109 od 23.12.2014.


Odluka o delokrugu, organizaciji i načinu rada Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/02, strana: 129 od 08.07.2002.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2004 od 23.12.2014.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2110 od 23.12.2014.


Odluka o korišćenju i postupku nabavke poklona sa protokolnom namenom

"Službeni list APV", broj 18/10, strana: 928 od 11.10.2010.
"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 12 od 21.01.2015.


Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1874 od 29.12.2012.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2008 od 23.12.2014.


Odluka o naknadi troškova i drugih primanja izabranih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE - sa 54/14 
"Službeni list APV", broj 1/03, strana: 1 od 17.01.2003.
"Službeni list APV", broj 16/05, strana: 430 od 15.11.2005.
"Službeni list APV", broj 1/06, strana: 1 od 17.01.2006.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o obezbeđenju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 167 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2006 od 23.12.2014.


Odluka o objavljivanju odluka i drugih akata organa Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 15/92, strana: 233
"Službeni list APV", broj 1/93, strana: 9
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2010 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju i imenovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list APV", broj 11/11, strana: 578 od 01.07.2011.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/05, strana: 77 od 04.03.2005.
"Službeni list APV", broj 2/09, strana: 25 od 06.02.2009.
"Službeni list APV", broj 9/11, strana: 540 od 06.06.2011.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2080 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2080 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.


Odluka o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku rada Fonda
"Službeni list APV", broj 19/06, strana: 693 od 13.12.2006.
"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 798 od 13.06.2013.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2081 od 23.12.2014.


Odluka o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 21/07, strana: 993 od 13.12.2007.
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 173 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2007 od 23.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2119 od 24.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2127 od 31.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2126 od 31.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2119 od 24.12.2014.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima u obrazovnim ustanovama u APV

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2109 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku važenja odluka
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 165 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 9/03, strana: 205 od 26.06.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 61 od 24.09.2010.
"Službeni list APV", broj 17/10, strana: 784 od 08.10.2010.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1823 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2112 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2004 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2007 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2015-2019. godine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2032 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2021 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2022 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2020 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2024 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2008 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje novina koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2006 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o objavljivanju propisa i drugih akata

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2010 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1542 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2040 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2079 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2029 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2068 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2077 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja prevencije infekcija humanim papiloma virusom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2073 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2034 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2013 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o višejezičkim obrascima izvoda iz matičnih knjiga i o načinu upisa u iste

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku važenja odluka
"Službeni list APV", broj 1/01, strana: 1 od 30.01.2001.
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 170 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 2 od 15.01.2015.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine na račun izvršenja budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 9 od 21.01.2015.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.


Poslovnik o radu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1475 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2081 od 23.12.2014.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 13 od 21.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja javnih preduzeća na teritoriji APV za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2123 od 31.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća o izdavanju blanko sopstvenih menica

"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 3 od 15.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i finansijske planove javnih preduzeća i ustanova na teritoriji APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2116 od 24.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2116 od 24.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2123 od 31.12.2014.


Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika za osmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku

"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 5 od 15.01.2015.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1362 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2019 od 23.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1355 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 1 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 9 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 27 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 30 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 49 od 12.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 9 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 9 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 24 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 5 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 4 od 22.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 6 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 34 od 12.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 16 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 2 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 20 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 44 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 37 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 11 od 22.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 1 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 5 od 12.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 4 od 26.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 13 od 26.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 1 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 25 od 12.12.2014.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 2 od 26.12.2014.


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 46 od 28.11.2014.


Odluka o finansiranju potreba i interesa mladih na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 15 od 12.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 46 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2014. i 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 19 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 39 od 26.12.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Agrar - Surčin"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 48 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 57 od 12.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 51 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 58 od 12.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 42 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 18 od 22.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 54 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 18 od 22.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 45 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 19 od 22.12.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 6 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za alternativni pristup sanitarnoj deponiji Vinča, gradske opštine Palilula i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 7 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dela objekata Ostružničkog kanalizacionog sistema - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOB "Ostružnica" sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za Novu kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice od Darvinove ulice, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 7 od 28.11.2014.


Odluka o izradi plana generalne regulacije za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 3 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 9 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.


Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportski programa i projekata iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 12 od 12.12.2014.


Odluka o naknadi za vršenje odborničke dužnosti i drugim pravilima i primanjima odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 6 od 19.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.


Odluka o podizanju spomenika Isidori Sekulić

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 8 od 28.11.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 17 od 19.12.2014.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 18 od 19.12.2014.


Odluka o proglašenju počasnog građanina Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JP "Pijace i zelenilo Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 54 od 12.12.2014.


Odluka o studentskim stipendijama

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Odluka o učeničkim i studentskim stipendijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 4 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 11 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 27 od 19.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 29/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 5 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 2 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 20 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 17 od 12.12.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Prag 5, Češka Republika

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 44 od 26.12.2014.


Odluka o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 9 od 12.12.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Narodnog univerziteta "Božidar Adžija" - ustanove u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 42 od 26.12.2014.


Odluka o zaduženju grada Beograda za realizaciju projekta izgradnje mosta preko Save Čukarica - Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 9/06, strana: 1 od 22.05.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 2 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.


Odluka o zaduživanju - zaključenju ugovora o kreditu između grada Beograda i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 449 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 3 od 19.12.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 4 od 12.12.2014.


Oduka o cenama isključenja i ponovnog priključenja korisnika poslovnog prostora i garaža u sistemu isporuke toplotne energije JKP "Beogradske elektrane"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/08, strana: 2 od 05.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Radoja Dakića, Žarka Miladinovića i Miloša Bandića, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 90/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Plan detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje od ulice Stanislava Sremčevića do Ulice gospodara Vučića: blokovi C21, C27 - C29

"Službeni list grada Beograda", broj 90/14, strana: 21 od 28.11.2014.


Plan detaljne regulacije naselja Grmovac u Zemunu, opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 18 od 19.12.2014.


Plan detaljne regulacije područja između ulica: Kružni put - Padina, Vojislava Ilića, Trogirska i Ignjata Joba, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 3 od 19.12.2014.


Plan detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda (autoputska deonica Bubanj potok - Vinča - Pančevo, železnička deonica Beli potok - Vinča - Pančevo), sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava, gradske opštine Voždovac i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 8 od 28.11.2014.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u novembru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 3 od 22.12.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 169 od 30.01.2015.


Pravilnik o davanju saglasnosti na Odluku o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 8 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 4 od 12.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Agencije za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 4 od 24.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 1 od 12.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 1 od 12.12.2014.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Beograda", broj 29/03, strana: 1109 od 11.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/04, strana: 305 od 20.04.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/04, strana: 329 od 14.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 31 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/08, strana: 2 od 24.04.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 1 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 1 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 1 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 23 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 1 od 26.12.2014.


Program potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu za period od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 1 od 26.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 56 od 12.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune statuta i programe poslovanja javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 21 od 22.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune statuta javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 58 od 12.12.2014.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 42 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 90/14, strana: 46 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima članova u školskim odborima osnovih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 1 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 45 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 55 od 12.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 17 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 27 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 6 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 25 od 12.12.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 43 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 46 od 28.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 2 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP "Beograd-put" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 45 od 28.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor - Rakovica" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 11 od 22.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 18 od 12.12.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 14 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 17 od 19.12.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 26 od 19.12.2014.


Rešenje o izboru članova (izmena) Saveta za budžet i finansije Skupštine GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Rešenje o izboru članova Komisije za propise Skupštine gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 41 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 55 od 12.12.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja uz Južni bulevar, između ulica Maksima Gorkog, Šumatovačke, Đerdapske i Gospodara Vučića, 1. faza razrade Plana detaljne regulacije 9. mesne zajednice na Vračaru, za blok između Južnog bulevara i ulica: Vardarske, Marulićeve, Šumatovačke i pešačke staze, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 2 od 22.12.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta, deonica od ulice Tošin bunar do čvora Autokomanda

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 3 od 22.12.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Maglajske, Ljutice Bogdana, Šekspirove i Jezdićeve, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 1 od 22.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 2 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 1 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 44 od 28.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 44 od 28.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora JP "Pijace i zelenilo Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 55 od 12.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 1 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 17 od 12.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 28 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/10, strana: 12 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 4 od 19.12.2014.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 5 od 19.12.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda, Gradskom veću grada Beograda, Gradskom javnom pravobranilaštvu, Zaštitniku građana, Službi za budžetsku inspekciju, Službi za internu reviziju grada Beograda i Službi za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 1 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Statut gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 18 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/10, strana: 4 od 26.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/12, strana: 45 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 14 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 4 od 22.12.2014.


Statut gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 1 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 6 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 12 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 6 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 10 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 3 od 26.12.2014.


Statut ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 18 od 12.12.2014.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 11 od 22.12.2014.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/14, strana: 21 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 11 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/14, strana: 793 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 853 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1021 od 25.07.2014.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1537 od 29.12.2014.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1690 od 30.01.2014.


Odluka o dodeli subvencija za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1515 od 19.12.2014.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1659 od 30.01.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1912 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 813 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 855 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1700 od 30.01.2014.


Odluka o minimumu procesa rada za vreme štrajka u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1698 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1708 od 30.01.2014.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1702 od 30.01.2014.


Odluka o naknadama odbornika, platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/05, strana: 780 od 06.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/06, strana: 454 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 749 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1701 od 30.01.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče porodici Čura u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1689 od 30.01.2014.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1513 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1529 od 26.12.2014.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1660 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1678 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1685 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1682 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1675 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1679 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1681 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1683 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1684 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1677 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1671 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1670 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1673 od 30.01.2014.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1663 od 30.01.2014.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1663 od 30.01.2014.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1668 od 30.01.2014.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1643 od 30.01.2014.


Odluka o Programu za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1127 od 14.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1535 od 29.12.2014.


Odluka o raskopavanju površina javne namene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 165 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1865 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 154 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1701 od 30.01.2014.


Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 774 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/09, strana: 1412 od 03.11.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/09, strana: 1801 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/10, strana: 1309 od 11.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 81 od 17.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1937 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1448 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/12, strana: 42 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1690 od 30.01.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveze plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1659 od 30.01.2014.


Odluka o Vidovdanskoj nagradi učenicima osnovnih i srednjih škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1689 od 30.01.2014.


Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1508 od 19.12.2014.


Program korišćenja sredstava iz budžeta grada Novog Sada namenjenih Javnom komunalnom preduzeću "Put" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1536 od 29.12.2014.


Program korišćenja sredstava iz budžeta grada Novog Sada namenjenih Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1688 od 30.01.2014.


Program obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2015. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1687 od 30.01.2014.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 99 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1090 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1507 od 19.12.2014.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje Javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 949 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1535 od 29.12.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1516 od 19.12.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1530 od 26.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa poslovanja javnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1536 od 29.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1702 od 30.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1530 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program uklanjanja komunalnog otpada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1529 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu u zimskoj sezoni 2014/2015. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1512 od 19.12.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1512 od 19.12.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za dodelu subvencija za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1516 od 19.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada, sa Rešenjem o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/10, strana: 58 od 29.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/10, strana: 442 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/10, strana: 1210 od 14.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/10, strana: 1224 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/11, strana: 676 od 12.07.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1532 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 102 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1513 od 19.12.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 59 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1082 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1299 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1519 od 26.12.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 63 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1087 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1130 od 23.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1526 od 26.12.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1075 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1325 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1508 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 698 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 127 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 657 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za proizvodnju energije OIE, snage više od 10 MW, u KO Mužlja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/14, strana: 921 od 30.12.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/14, strana: 939 od 30.12.2014.


Odluka o kanalizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/07, strana: 59 od 30.03.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.


Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 473 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 534 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 337 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 37 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 71 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 155 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 883 od 30.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za odbranu i bezbednost grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 883 od 30.12.2014.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 5 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju područja osnovnih škola u naseljenom mestu Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.


Odluka o poslovnom prostoru

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Odluka o poslovnom prostoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/02
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 501 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/10, strana: 330 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.


Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu zoohigijenske službe

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/11, strana: 190 od 17.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 114 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 84 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 896 od 30.12.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.


Odluka o visini naknade zakupnine za korišćenje poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja opština Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/05, strana: 37 od 24.02.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/07, strana: 85 od 25.04.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 22 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 285 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/09, strana: 32 od 26.02.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 29 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 900 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 112 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 430 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 902 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 917 od 30.12.2014.


Zaključak kojim se nalaže JKP "Gradska toplana" Zrenjanin da izvrši preraspodelu potraživanja za daljinsko grejanje građanima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 918 od 30.12.2014.


Zaključak u vezi naloga javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač grad Zrenjanin da 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2013. godinu uplate u budžet grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 900 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o cenama za isporučenu toplotnu energiju

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 170 od 30.12.2014.


Odluka o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 2 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 211 od 30.12.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 67 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 182 od 30.12.2014.


Odluka o obezbeđivanju poslovnog prostora za rad političkih stranaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 40 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 217 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 212 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 48 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 160 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 7 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 212 od 30.12.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 27 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 12 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 295 od 30.12.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 295 od 30.12.2014.


Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca i o boji i načinu označavanja vozila i opremi Komunalne policije

"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 7 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/11, strana: 21 od 21.07.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 161 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 297 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za grad

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 300 od 30.12.2014.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća, sa oglasima i rešenjima o imenovanju direktora

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 289 od 30.12.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema i opšte odredbe

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 16/10, strana: 9 od 27.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na promene programa poslovanja javnih preduzeća na teritoriji grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 219 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 293 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za isporučenu toplotnu energiju JKP "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 169 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Subotica - ustanove od nacionalnog značaja

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 306 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica - ustanove kulture od nacionalnog značaja

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 240 od 30.12.2014.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je korisnik Grad Subotica, sa Cenovnikom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 225 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 26 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 199 od 30.12.2014.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je nosilac prava korišćenja ili prava javne svojine Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 199 od 30.12.2014.


Zaključak o usvajanju programa razvoja sporta Grada Subotice za period od 2015. do 2018. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 240 od 30.12.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)