POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Januar 2015

Amandmani na Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja (Član IV; Aneks 1-B, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 6 od 16.01.2015.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 92 od 14.01.2015.


Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 151 od 30.01.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 150 od 30.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 2 od 09.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 2 od 06.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 2 od 28.01.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 2 od 22.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 91 od 23.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 7 od 28.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 25 od 09.01.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 68 od 16.01.2015.


Kodeks profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 165 od 06.01.2015.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 154 od 30.01.2015.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 156 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 154 od 30.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 118 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 119 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 118 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 259 od 23.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 118 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 259 od 23.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 119 od 16.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 259 od 23.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 24 od 29.01.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 11 od 22.01.2015.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i "Sinohydro Corporation Limited" (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 4 od 16.01.2015.


Memorandum o razumevanju o saradnji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Uvozno-izvozne banke Kine (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 3 od 16.01.2015.


Memorandum o saradnji na projektu Mađarsko-srpske železnice između Nacionalne komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine i Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 1 od 16.01.2015.


Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongiformnih encefalopatija u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 20 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 268 od 20.01.2015.


Obaveštenja o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 39 od 20.01.2015.


Obaveštenja o stupanju ugovora i sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Obaveštenje o prestanku važenja posebnih kolektivnih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 39 od 02.02.2015.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 16 od 29.01.2015.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 6 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 107 od 16.01.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - granica Mađarske, sa dva pružna koloseka

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 4 od 02.02.2015.


Odluka o izveštavanju banaka

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 79 od 16.01.2015.


Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 29 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 78 od 16.01.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Irig

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 114 od 16.01.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Medveđa

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 115 od 16.01.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Varvarin

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 104 od 14.01.2015.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 78 od 16.01.2015.


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 70 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 91 od 16.01.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 7 od 22.01.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 24 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 12 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 6 od 31.01.2015.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i sprovođenje petog kruga evaluacije/ocenjivanja Republike Srbije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma od strane Komiteta Saveta Evrope - Manival

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 74 od 26.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja grada Zaječara

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 249 od 23.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Valjeva

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 162 od 06.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovačica

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 104 od 14.01.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Velika Plana

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 52 od 09.01.2015.


Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka

"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 22 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 96 od 16.01.2015.


Odluka o proglašenju ribarskog područja "Ritovi donjeg Potisja"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 106 od 14.01.2015.


Odluka o utvrđivanju godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 3 od 09.01.2015.


Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 107 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 58 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 20 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 152 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


Odluka o utvrđivanju iznosa naknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kompleksa "Englesko-jugoslovenske dečije bolnice" u Sremskoj Kamenici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 6 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kompleksa Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 5 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kuće arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 5 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 163 od 06.01.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2015. godinu

PAŽNJA - IMA ISTA - sa 146/14
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 164 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 52 od 09.01.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 64/05, strana: 11 od 22.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 89/06, strana: 4 od 14.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 3 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 90/08, strana: 13 od 03.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 19 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 10 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 10 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 10 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 14 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 6 od 31.01.2015.


Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 6 od 31.01.2015.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Valjevo za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 163 od 06.01.2015.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


Odluka o visini naknade za članarinu u Komori socijalne zaštite za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. IUo-184/2011

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 92 od 14.01.2015.


Odluke o cenama pristupa sistemu za transport prirodnog gasa, cenama pristupa sistemu za distribuciju, cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje, o odobravanju popusta

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 19 od 31.01.2015.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 23 od 09.01.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 19 od 09.01.2015.


Odluke o prestanku funkcija zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 114 od 16.01.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 216 od 23.01.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 108 od 16.01.2015.


Odluke Saveta Agencije za energetiku - davanja saglasnosti na odluke o cenama i odluke o distribuciji gasa, odluke o izmenama pravila o radu transportnih sistema

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 151 od 30.01.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-5238/2011, sa Izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 102 od 06.01.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-560/2011

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 212 od 23.01.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-6835/2012 i IUz-295/2013

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 86 od 26.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 8 od 09.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 13 od 06.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 2 od 14.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 2 od 23.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 3 od 22.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 2 od 16.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 2 od 30.01.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 2 od 02.02.2015.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2014. do 31. decembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/15 od 26.01.2015.


Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 85 od 26.01.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 85 od 26.01.2015.


Podaci o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 86 od 26.01.2015.


Podaci o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 86 od 26.01.2015.


Porodični zakon

"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 26 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 73 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 6 od 22.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 97 od 14.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 169 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 169 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 161 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/02, strana: 11 od 26.04.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 110/06, strana: 27 od 08.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 161 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 17 od 29.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 149 od 06.01.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 8 od 02.02.2015.


Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 76 od 16.01.2015.


Pravilnik o digitalnom ortofotou

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 130 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 269 od 20.01.2015.


Pravilnik o investicionim fondovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 177 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/09, strana: 42 od 16.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 185 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 269 od 20.01.2015.


Pravilnik o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 35 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 47 od 09.01.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte hmelja (Humulus lupulus L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte krmnog boba (Vicia faba L.)

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 77 od 16.01.2015.


Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za redara, sticanja ovlašćenja za obavljanje poslova redara na skijalištu i izgledu i načinu izdavanja legitimacije redara

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 33 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 20 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Pravilnik o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 13 od 31.01.2015.


Pravilnik o naknadi troškova za medicinska sredstva koja se koriste za pružanje zdravstvenih usluga laparoskopskom metodom

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 94 od 14.01.2015.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 21 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.


Pravilnik o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 10 od 31.01.2015.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.


Pravilnik o planovima i kartama

"Službeni glasnik RS", broj 27/00, strana: 722 od 26.07.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o programu sticanja posebnih znanja u vezi sa zaštitom uzbunjivača

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 75 od 16.01.2015.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 191 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 67 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 69 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 47 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 73 od 06.01.2015.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 106 od 06.01.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja zahteva izvršnog poverioca Komori izvršitelja za određivanje nadležnog izvršitelja, sadržini odgovora Komore izvršitelja i načinu dostavljanja odgovora Komore izvršitelja izvršnom poveriocu

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 249 od 23.01.2015.


Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 31 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 288 od 20.01.2015.


Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 217 od 23.01.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 144 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 202 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 313 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 19 od 28.01.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.


Pravilnik o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 12 od 31.01.2015.


Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 165 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/09, strana: 41 od 16.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 184 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 7 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 56 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 285 od 20.01.2015.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Pravilnik o vrsti podataka i načinu prikupljanja podataka o putnicima koje domaći putnički brod mora da vodi o putnicima na putničkom brodu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 73 od 06.01.2015.


Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 112 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 88 od 26.01.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 40485/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 13 od 28.01.2015.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 18 od 28.01.2015.


Program rada Doma zdravlja Medveđa za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 112 od 14.01.2015.


Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe i finansijske planove rada javnih preduzeća i agencija za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 9 od 28.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na kandidature u oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 11 od 28.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Čajetina, Zaječar)

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 10 od 22.01.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Smederevo, Beograd, Leskovac)

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 105 od 14.01.2015.


Rešenja o imenovanjima sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 14 od 20.01.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Novi Sad, Merošina)

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 163 od 06.01.2015.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 9 od 31.01.2015.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 75 od 26.01.2015.


Rešenja o razrešenju i postavljenju šefa kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 8 od 02.02.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 11 od 20.01.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 70 od 06.01.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 69 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Putevi Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 28 od 09.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Uhte, Republika Komi, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 9 od 28.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Raška, Republika Srbija i grada Sigišoare, Rumunija,

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 9 od 28.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze"

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 69 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 8 od 22.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 8 od 22.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 69 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 70 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP "Nacionalni park Fruška gora" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 70 od 06.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za 2013. godinu Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 29 od 09.01.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 3 od 02.02.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjina

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 3 od 02.02.2015.


Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu vlaške nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 16 od 29.01.2015.


Rešenje o obračunu i utvrđivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 107 od 16.01.2015.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 12 od 28.01.2015.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 97 od 14.01.2015.


Rešenje o postavljenju šefa Kabineta predsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 91 od 14.01.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 28 od 09.01.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 148 od 30.01.2015.


Rešenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 10 od 22.01.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 75 od 26.01.2015.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 2/15, strana: 30 od 09.01.2015.


Sporazum između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 27 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 1 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 39 od 20.01.2015.


Sporazum o jedinstvenoj tarifi za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 119 od 16.01.2015.


Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 6 od 16.01.2015.


Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Svete stolice u oblasti visokog obrazovanja (na srpskom i italijanskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 23 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 39 od 20.01.2015.


Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/11, strana: 111 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Statut Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 106 od 14.01.2015.


Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 53 od 06.01.2015.


Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 3 od 06.01.2015.


Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 34 od 14.01.2015.


Ugovor između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 1 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/15, strana: 9 od 16.01.2015.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 117 od 16.01.2015.


Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/15, strana: 1 od 20.01.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije na Novom Zelandu, na nerezidencijalnoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Uputstvo o službenoj pratnji vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 28 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/13, strana: 6 od 01.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 102 od 06.01.2015.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.


Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 18 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 91 od 23.01.2015.


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 59/04, strana: 2 od 29.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 108/04, strana: 1 od 01.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 92/05, strana: 3 od 28.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 4 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.


Uredba o načinu prikupljanja podataka radi formiranja i vođenja jedinstvene evidencije obveznika plaćanja takse za javni medijski servis

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 5 od 16.01.2015.


Uredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

PAŽNJA - primenjuje se do 31. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 3 od 31.01.2015.


Uredba o privremenom finansiranju javnih medijskih servisa u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 5 od 16.01.2015.


Uredba o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i omogućavanju razmene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 3 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 3 od 31.01.2015.


Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 3 od 31.01.2015.


Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 3 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 4 od 31.01.2015.


Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 4 od 31.01.2015.


Uredba o sindikalnom organizovanju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/15 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vojsci
"Službeni glasnik RS", broj 29/11, strana: 3 od 30.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru zdravstva

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 3 od 16.01.2015.


Uredba o utvrđivanju područja banje "Selters Banje"

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 4 od 02.02.2015.


Uredba o utvrđivanju programa implementacije Regionalnog prostornog plana opština Južnog pomoravlja za period do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 6 od 16.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Selova"

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 80 od 30.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi"

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 3 od 23.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga

"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 3 od 30.01.2015.


Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 8 od 26.01.2015.


Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 91 od 23.01.2015.


Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 40a stav 1. tač. 6) i 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 67 od 16.01.2015.


Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 76 od 26.01.2015.


Zaključak Ustavnog suda broj IUo-247/2013 i izdvojena mišljenja sudija

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 9 od 02.02.2015.


Zaključak Vlade 05 broj 018-764/2015 - o prihvatanju Odluke br 1/2014 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o zameni Protokola 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje)

"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 7 od 31.01.2015.


Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 42 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 13 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 48 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 13 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 3 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 88 od 26.01.2015.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 67 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.


Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 159 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 187 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 27 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 3 od 20.01.2015.


Zakon o javnom beležništvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 3 od 22.01.2015.


Zakon o nasleđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1690 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 101/03, strana: 18 od 17.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 6 od 22.01.2015.


Zakon o odbrani

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 3 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 3 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 35 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 13 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 3 od 29.01.2015.


Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

"Službeni glasnik RS", broj 67/03, strana: 4 od 01.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 71 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 7 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 10 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 4 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 7 od 22.01.2015.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.


Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 8/15, strana: 3 od 26.01.2015.


Zakon o privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 3 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 14 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 15 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 3 od 20.01.2015.


Zakon o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 3 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 4 od 22.01.2015.


Zakon o vanparničnom postupku

"Službeni glasnik SRS", broj 25/82, strana: 1253 od 04.05.1982.
"Službeni glasnik SRS", broj 48/88, strana: 2227 od 24.12.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 46/95, strana: 1689 od 04.11.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 26 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 25 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 5 od 22.01.2015.


Zakon o Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 17 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 5 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015.


Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1995 od 23.12.2014.


Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 19 od 21.01.2015.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2109 od 23.12.2014.


Odluka o delokrugu, organizaciji i načinu rada Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/02, strana: 129 od 08.07.2002.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2004 od 23.12.2014.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2110 od 23.12.2014.


Odluka o korišćenju i postupku nabavke poklona sa protokolnom namenom

"Službeni list APV", broj 18/10, strana: 928 od 11.10.2010.
"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 12 od 21.01.2015.


Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1874 od 29.12.2012.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2008 od 23.12.2014.


Odluka o naknadi troškova i drugih primanja izabranih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE - sa 54/14 
"Službeni list APV", broj 1/03, strana: 1 od 17.01.2003.
"Službeni list APV", broj 16/05, strana: 430 od 15.11.2005.
"Službeni list APV", broj 1/06, strana: 1 od 17.01.2006.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o obezbeđenju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 167 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2006 od 23.12.2014.


Odluka o objavljivanju odluka i drugih akata organa Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 15/92, strana: 233
"Službeni list APV", broj 1/93, strana: 9
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2010 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju i imenovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list APV", broj 11/11, strana: 578 od 01.07.2011.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/05, strana: 77 od 04.03.2005.
"Službeni list APV", broj 2/09, strana: 25 od 06.02.2009.
"Službeni list APV", broj 9/11, strana: 540 od 06.06.2011.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2080 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2080 od 23.12.2014.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.


Odluka o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku rada Fonda
"Službeni list APV", broj 19/06, strana: 693 od 13.12.2006.
"Službeni list APV", broj 22/13, strana: 798 od 13.06.2013.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.


Odluka o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2081 od 23.12.2014.


Odluka o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 21/07, strana: 993 od 13.12.2007.
"Službeni list APV", broj 4/08, strana: 173 od 11.03.2008.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2007 od 23.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2119 od 24.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2127 od 31.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2126 od 31.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2119 od 24.12.2014.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima u obrazovnim ustanovama u APV

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2109 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku važenja odluka
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 165 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 9/03, strana: 205 od 26.06.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 61 od 24.09.2010.
"Službeni list APV", broj 17/10, strana: 784 od 08.10.2010.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1823 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2112 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2004 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2007 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2015-2019. godine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2032 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2021 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2022 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2020 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2024 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2008 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje novina koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2006 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o objavljivanju propisa i drugih akata

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2010 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1542 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2040 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2079 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2029 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2068 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2077 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja prevencije infekcija humanim papiloma virusom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2073 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2034 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2013 od 23.12.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o višejezičkim obrascima izvoda iz matičnih knjiga i o načinu upisa u iste

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/14 - Odlukom o prestanku važenja odluka
"Službeni list APV", broj 1/01, strana: 1 od 30.01.2001.
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 170 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 2 od 15.01.2015.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine na račun izvršenja budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 9 od 21.01.2015.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.


Poslovnik o radu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1475 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2081 od 23.12.2014.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 13 od 21.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja javnih preduzeća na teritoriji APV za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2123 od 31.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća o izdavanju blanko sopstvenih menica

"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 3 od 15.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i finansijske planove javnih preduzeća i ustanova na teritoriji APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2116 od 24.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2116 od 24.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 56/14, strana: 2123 od 31.12.2014.


Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika za osmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku

"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 5 od 15.01.2015.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1362 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2019 od 23.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1355 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2011 od 23.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 1 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 9 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 27 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 30 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 49 od 12.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 9 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 9 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 24 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 5 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 4 od 22.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 6 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 34 od 12.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 16 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 2 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 20 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 44 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 37 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 11 od 22.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 1 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 5 od 12.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 4 od 26.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 13 od 26.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 1 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 25 od 12.12.2014.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 2 od 26.12.2014.


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 46 od 28.11.2014.


Odluka o finansiranju potreba i interesa mladih na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 15 od 12.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 46 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2014. i 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 19 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 39 od 26.12.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Agrar - Surčin"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 48 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 57 od 12.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 51 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 58 od 12.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 42 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 18 od 22.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 54 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 18 od 22.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 45 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 19 od 22.12.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 6 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za alternativni pristup sanitarnoj deponiji Vinča, gradske opštine Palilula i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 7 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dela objekata Ostružničkog kanalizacionog sistema - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOB "Ostružnica" sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za Novu kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice od Darvinove ulice, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 7 od 28.11.2014.


Odluka o izradi plana generalne regulacije za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 3 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 9 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.


Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportski programa i projekata iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 12 od 12.12.2014.


Odluka o naknadi za vršenje odborničke dužnosti i drugim pravilima i primanjima odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 6 od 19.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.


Odluka o podizanju spomenika Isidori Sekulić

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 8 od 28.11.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 17 od 19.12.2014.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 18 od 19.12.2014.


Odluka o proglašenju počasnog građanina Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JP "Pijace i zelenilo Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 54 od 12.12.2014.


Odluka o studentskim stipendijama

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Odluka o učeničkim i studentskim stipendijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 4 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 11 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 27 od 19.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 29/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 5 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 2 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 20 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 17 od 12.12.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Prag 5, Češka Republika

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 44 od 26.12.2014.


Odluka o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 9 od 12.12.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Narodnog univerziteta "Božidar Adžija" - ustanove u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 42 od 26.12.2014.


Odluka o zaduženju grada Beograda za realizaciju projekta izgradnje mosta preko Save Čukarica - Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 9/06, strana: 1 od 22.05.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 2 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.


Odluka o zaduživanju - zaključenju ugovora o kreditu između grada Beograda i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 449 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 3 od 19.12.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 4 od 12.12.2014.


Oduka o cenama isključenja i ponovnog priključenja korisnika poslovnog prostora i garaža u sistemu isporuke toplotne energije JKP "Beogradske elektrane"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/08, strana: 2 od 05.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Radoja Dakića, Žarka Miladinovića i Miloša Bandića, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 90/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Plan detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje od ulice Stanislava Sremčevića do Ulice gospodara Vučića: blokovi C21, C27 - C29

"Službeni list grada Beograda", broj 90/14, strana: 21 od 28.11.2014.


Plan detaljne regulacije naselja Grmovac u Zemunu, opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 18 od 19.12.2014.


Plan detaljne regulacije područja između ulica: Kružni put - Padina, Vojislava Ilića, Trogirska i Ignjata Joba, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 3 od 19.12.2014.


Plan detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda (autoputska deonica Bubanj potok - Vinča - Pančevo, železnička deonica Beli potok - Vinča - Pančevo), sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava, gradske opštine Voždovac i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 8 od 28.11.2014.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u novembru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 3 od 22.12.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/15, strana: 169 od 30.01.2015.


Pravilnik o davanju saglasnosti na Odluku o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 8 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 4 od 12.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Agencije za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 39/14, strana: 4 od 24.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 1 od 12.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 1 od 12.12.2014.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Beograda", broj 29/03, strana: 1109 od 11.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/04, strana: 305 od 20.04.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/04, strana: 329 od 14.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 31 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/08, strana: 2 od 24.04.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 1 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 1 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 1 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 22 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 23 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 1 od 26.12.2014.


Program potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu za period od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 1 od 26.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 56 od 12.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune statuta i programe poslovanja javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 21 od 22.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune statuta javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 58 od 12.12.2014.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 42 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 90/14, strana: 46 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima članova u školskim odborima osnovih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 1 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 45 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 55 od 12.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 17 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 27 od 19.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 6 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 25 od 12.12.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 43 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 46 od 28.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 2 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP "Beograd-put" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 45 od 28.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor - Rakovica" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 11 od 22.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 18 od 12.12.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 14 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 17 od 19.12.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 26 od 19.12.2014.


Rešenje o izboru članova (izmena) Saveta za budžet i finansije Skupštine GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Rešenje o izboru članova Komisije za propise Skupštine gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 41 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 55 od 12.12.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja uz Južni bulevar, između ulica Maksima Gorkog, Šumatovačke, Đerdapske i Gospodara Vučića, 1. faza razrade Plana detaljne regulacije 9. mesne zajednice na Vračaru, za blok između Južnog bulevara i ulica: Vardarske, Marulićeve, Šumatovačke i pešačke staze, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 2 od 22.12.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta, deonica od ulice Tošin bunar do čvora Autokomanda

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 3 od 22.12.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Maglajske, Ljutice Bogdana, Šekspirove i Jezdićeve, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 1 od 22.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 2 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 1 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 44 od 28.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 44 od 28.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora JP "Pijace i zelenilo Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 55 od 12.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 1 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 17 od 12.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 28 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/10, strana: 12 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 4 od 19.12.2014.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 5 od 19.12.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda, Gradskom veću grada Beograda, Gradskom javnom pravobranilaštvu, Zaštitniku građana, Službi za budžetsku inspekciju, Službi za internu reviziju grada Beograda i Službi za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 1 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Statut gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 18 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/10, strana: 4 od 26.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/12, strana: 45 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 14 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 4 od 22.12.2014.


Statut gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 1 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 6 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 12 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 6 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 10 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 3 od 26.12.2014.


Statut ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 18 od 12.12.2014.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 11 od 22.12.2014.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/14, strana: 21 od 04.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/14, strana: 11 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/14, strana: 793 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 853 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1021 od 25.07.2014.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1537 od 29.12.2014.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1690 od 30.01.2014.


Odluka o dodeli subvencija za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1515 od 19.12.2014.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1659 od 30.01.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1912 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 813 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 855 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1700 od 30.01.2014.


Odluka o minimumu procesa rada za vreme štrajka u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1698 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1708 od 30.01.2014.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1702 od 30.01.2014.


Odluka o naknadama odbornika, platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/05, strana: 780 od 06.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/06, strana: 454 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 749 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1701 od 30.01.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče porodici Čura u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1689 od 30.01.2014.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1513 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1529 od 26.12.2014.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1660 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1678 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1685 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1682 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1675 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1679 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1681 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1683 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1684 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1677 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1671 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1670 od 30.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1673 od 30.01.2014.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1663 od 30.01.2014.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1663 od 30.01.2014.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1668 od 30.01.2014.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1643 od 30.01.2014.


Odluka o Programu za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1127 od 14.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1535 od 29.12.2014.


Odluka o raskopavanju površina javne namene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 165 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1865 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 154 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1701 od 30.01.2014.


Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 774 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/09, strana: 1412 od 03.11.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/09, strana: 1801 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/10, strana: 1309 od 11.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 81 od 17.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1937 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1448 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/12, strana: 42 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1690 od 30.01.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveze plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1659 od 30.01.2014.


Odluka o Vidovdanskoj nagradi učenicima osnovnih i srednjih škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1689 od 30.01.2014.


Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1508 od 19.12.2014.


Program korišćenja sredstava iz budžeta grada Novog Sada namenjenih Javnom komunalnom preduzeću "Put" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1536 od 29.12.2014.


Program korišćenja sredstava iz budžeta grada Novog Sada namenjenih Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1688 od 30.01.2014.


Program obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2015. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1687 od 30.01.2014.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 99 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1090 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1507 od 19.12.2014.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje Javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 949 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1535 od 29.12.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1516 od 19.12.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1530 od 26.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa poslovanja javnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1536 od 29.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1702 od 30.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1530 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program uklanjanja komunalnog otpada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1529 od 26.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu u zimskoj sezoni 2014/2015. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1512 od 19.12.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1512 od 19.12.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za dodelu subvencija za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1516 od 19.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada, sa Rešenjem o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/10, strana: 58 od 29.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/10, strana: 442 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/10, strana: 1210 od 14.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/10, strana: 1224 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/11, strana: 676 od 12.07.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1532 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 102 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1513 od 19.12.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 59 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1082 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1299 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1519 od 26.12.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/14, strana: 63 od 26.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1087 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/14, strana: 1130 od 23.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/14, strana: 1526 od 26.12.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/14, strana: 1075 od 10.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1325 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1508 od 19.12.2014.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 698 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 127 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 657 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za proizvodnju energije OIE, snage više od 10 MW, u KO Mužlja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/14, strana: 921 od 30.12.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/14, strana: 939 od 30.12.2014.


Odluka o kanalizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/07, strana: 59 od 30.03.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.


Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 473 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 534 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 337 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 37 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 71 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 155 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 883 od 30.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za odbranu i bezbednost grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 883 od 30.12.2014.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 5 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju područja osnovnih škola u naseljenom mestu Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 886 od 30.12.2014.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.


Odluka o poslovnom prostoru

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Odluka o poslovnom prostoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/02
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 501 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/10, strana: 330 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.


Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu zoohigijenske službe

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/11, strana: 190 od 17.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 114 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 84 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 896 od 30.12.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.


Odluka o visini naknade zakupnine za korišćenje poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja opština Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/05, strana: 37 od 24.02.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/07, strana: 85 od 25.04.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 22 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 285 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/09, strana: 32 od 26.02.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 29 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 900 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 112 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 430 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 902 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 917 od 30.12.2014.


Zaključak kojim se nalaže JKP "Gradska toplana" Zrenjanin da izvrši preraspodelu potraživanja za daljinsko grejanje građanima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 918 od 30.12.2014.


Zaključak u vezi naloga javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač grad Zrenjanin da 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2013. godinu uplate u budžet grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 900 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o cenama za isporučenu toplotnu energiju

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 170 od 30.12.2014.


Odluka o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 2 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 211 od 30.12.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 67 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 182 od 30.12.2014.


Odluka o obezbeđivanju poslovnog prostora za rad političkih stranaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 40 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 217 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 212 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 48 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 160 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 7 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 212 od 30.12.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 27 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 12 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 295 od 30.12.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 295 od 30.12.2014.


Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca i o boji i načinu označavanja vozila i opremi Komunalne policije

"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 7 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/11, strana: 21 od 21.07.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 161 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 297 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za grad

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 300 od 30.12.2014.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća, sa oglasima i rešenjima o imenovanju direktora

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 289 od 30.12.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema i opšte odredbe

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 16/10, strana: 9 od 27.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na promene programa poslovanja javnih preduzeća na teritoriji grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 219 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 293 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za isporučenu toplotnu energiju JKP "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 169 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Subotica - ustanove od nacionalnog značaja

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 306 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica - ustanove kulture od nacionalnog značaja

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 240 od 30.12.2014.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je korisnik Grad Subotica, sa Cenovnikom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 225 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 26 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 199 od 30.12.2014.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je nosilac prava korišćenja ili prava javne svojine Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 199 od 30.12.2014.


Zaključak o usvajanju programa razvoja sporta Grada Subotice za period od 2015. do 2018. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 240 od 30.12.2014.

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)