POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Intermex CAR - Jedinstveni carinski postupak

 

 

 

JEDINSTVENI CARINSKI POSTUPAK – Informacioni sistem za poslove špedicije i carinskog postupka- Elektronsko podnošenje deklaracija carini
- Automatski obračuni
- Podela troškova po naimenovanjima
- Statistička i carinska vrednost
- Poreska osnovica i PDV
- Ostale dažbine
- Elektronska razmena deklaracija između ispostava
- Automatsko kreiranje i popunjavanje dodatnih obrazaca (JCI, JCI-BIS, DCV, SD, EUR, CMR ..)
- Integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba
- On-line ažuriranje
 

Program SERTIFIKOVAN OD UPRAVE CARINA
po rešenju br: 02/1 D-3549/3

 


 • Carinska tarifa » Kliknite za uvecanje ->

  Carinska tarifa

 • Trgovački nativi roba » Kliknite za uvecanje ->

  Trgovački nativi roba

 • Ekran sa JCI ispravama » Kliknite za uvecanje ->

  Ekran sa JCI ispravama

 • Kursna lista » Kliknite za uvecanje ->

  Kursna lista

 • Šifarnik roba » Kliknite za uvecanje ->

  Šifarnik roba

 • Elektronsko podnošenje deklaracija » Kliknite za uvecanje ->

  Elektronsko podnošenje deklaracija

 • Jedinstvena carinska isprava (JCI) » Kliknite za uvecanje ->

  Jedinstvena carinska isprava (JCI)

 • Štampanje JCI i JCI-BIS obrazaca » Kliknite za uvecanje ->

  Štampanje JCI i JCI-BIS obrazaca

 • Elektronska razmena podataka (XML) » Kliknite za uvecanje ->

  Elektronska razmena podataka (XML)

 • Analiza podataka » Kliknite za uvecanje ->

  Analiza podataka

 • Konfiguracija » Kliknite za uvecanje ->

  Konfiguracija

 • Elektronska razmena podataka » Kliknite za uvecanje ->

  Elektronska razmena podataka

 • Unos nove robe » Kliknite za uvecanje ->

  Unos nove robe

 

 

Automatski obračuni i provera dažbina: koletarne takse, statističke i carinske vrednosti (uz automatsko računanje i raspodelu troškova) i ukupnih dažbina (carina, porez, akcize, itd.);

Osnovna kontrola ispravnosti unetih podataka, uz automatsku vezu sa carinskom tarifom, integrisanim kodeksom šifara, korisničkim šifarnicima sa podacima o robi i komitentima;

Popunjavanje, štampanje i evidencija isprava i dokumenata koji se koriste u carinskom postupku: JCI, JCI-BIS, DCV, SD, CMR, EUR, itd.;

Integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba;

Jednostavan unos podataka prilagođen korisniku, sa integrisanim sistemom pomoći koji pruža dodatne informacije vezane za popunjavanje svake rubrike;

Precizno štampanje na svim modelima matričnih štampača;

Elektronska razmena podataka korišćenjem XML standarda omogućava jednostavno slanje i prijem unetih isprava između različitih lokacija;

Ugrađena kursna lista koja omogućava praćenje promene kursa svih valuta, uz mogućnost direktnog prenosa dnevno ažurnih podataka Narodne banke sa Interneta;

Informacioni sistem Intermex CAR predstavlja kompletno rešenje za poslove špedicije i spoljne trgovine. Omogućava unos, štampanje i evidenciju isprava i dokumenata koji se koriste u carinskom postupku (JCI, JCI-BIS, DCV, SD, EUR, CMR, itd.), sadrži integrisanu carinsku tarifu, kursnu listu i mnoge druge opcije za višestruko ubrzanje i poboljšanje kvaliteta rada.

Unos, štampanje i evidencija isprava i dokumenata koji se koriste u carinskom postupku: JCI, JCI-BIS,
DCV, DCV-BIS, SD, EUR, CMR, itd.;

 • integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba;

 • jednostavan unos podataka prilagođen korisniku, sa integrisanim sistemom pomoći koji pruža dodatne informacije vezane za popunjavanje svake rubrike;

 • precizno štampanje na svim modelima matričnih štampača;

 • kontrola ispravnosti unetih podataka;

 • veza sa carinskom tarifom i korisničkim šifarnicima sa podacima o robi i komitentima;

 • automatski obračuni i provera dažbina:
  koletarne takse, statističke i carinske vrednosti (uz automatsku raspodelu troškova po
  naimenovanjima i vezu sa kursnom listom) i ukupnih dažbina (carina, porez, akcize, itd.)

 • kreiranje i automatsko popunjavanje dodatnih obrazaca (DCV, SD, EUR) uz kopiranje
  svih potrebnih podataka iz JCI;

 • elektronska razmena podataka korišćenjem XML standarda;

 • kursna lista koja omogućava praćenje promena kursa svih valuta, uz mogućnost
  direktnog prenosa dnevno ažurnih podataka;

 • arhiviranje svih unetih podataka, pretraživanje po različitim kriterijumima i kreiranje izveštaja, itd.

Izuzetno jednostavno korišćenje i unos podataka prilagođeni su korisniku, uz puno korišćenje mogućnosti Windows okruženja i izgled radnih ekrana koji je identičan izgledu standardnih štampanih obrazaca. Integrisani sistem pomoći pruža dodatne informacije vezane za popunjavanje svake rubrike, a opcioni sistem provere podataka se može koristiti za kontrolu ispravnosti.

Opcije za automatske obračune pružaju precizno i trenutno izračunavanje podataka za koje bi bez programa bilo potrebno više sati rada (na primer obračun statističke i carinske vrednosti i raspodela troškova za veliki broj naimenovanja).

Ugrađene su opcije za računanje koletarne takse i automatsko ubacivanje u obrazac, obračun osnovice uz proračun svih troškova (prevoz, osiguranje, itd.) i automatsku raspodelu troškova po naimenovanjima, obračun ukupnih dažbina (carina, porezi, akcize, itd.).

Na osnovu popunjenih JCI i JCI-BIS obrazaca, moguće je automatsko kreiranje dodatnih obrazaca (DCV i DCV-BIS, SD, EUR) koji su potrebni za sprovođenje carinskog postupka, uz kopiranje svih potrebnih podataka iz JCI. Tako je potrebno samo uneti podatke u JCI i JCI-BIS, a zatim kreirati potrebne DCV i DCV-BIS obrasce koji će biti automatski popunjeni (uključujući kalkulaciju i raspodelu troškova po odgovarajućim rubrikama) na osnovu podataka unetih u JCI.

Štampanje se vrši na standardnim obrascima, uz precizno podešavanje parametara štampanja za dobijanje najboljeg rezultata na svim modelima štampača. Jedinstveni sistem štampanja u tekstualnom režimu pod Windows okruženjem omogućava brzo štampanje uz dobar kvalitet otiska i na dodatnim kopijama.

Elektronska razmena podataka koristi se za jednostavno slanje i prijem isprava između različitih lokacija i različitih učesnika u carinskom postupku. Za elektronsku razmenu koristi se XML format, svetski standard za razmenu podataka, čije korišćenje omogućava i integraciju Intermex softvera sa drugim informacionim sistemima.

U program je integrisana kompletna carinska tarifa sa carinskim stopama, režimima izvoza i uvoza, kao i indeks trgovačkih naziva roba ukršten sa carinskom tarifom. Omogućeno je pretraživanje po svim kriterijumima: tarifna oznaka, naimenovanje, trgovački naziv. Veza sa JCI omogućava automatsko kopiranje potrebnih podataka (tarifna oznaka, naimenovanje, režim, stopa carine) direktno u obrazac koji se popunjava.

Kursna lista omogućava praćenje promena kursa svih valuta, sa mogućnošću direktnog prenosa dnevno ažurnih podataka Narodne banke sa Interneta, kao i nedeljnog kursa za obračun carinske osnovice i dažbina. Veza sa obračunima kod unosa JCI omogućava automatsko ubacivanje najnovijeg kursa kod obračuna carinske osnovice.

Ugrađene su dodatne opcije za pretraživanje po različitim kriterijumima i jednostavno izdvajanje željenih podataka po postavljenom kriterijumu (podaci o učesnicima u poslu, robi, itd.). Moguće je dobiti izveštaje o izabranim JCI sa podacima ukrštenim po više kriterijuma (kao što su recimo cena i količina robe, grupisani po robi i deklaraciji), koji se zatim mogu pregledati, štampati ili kopirati u Microsoft Excel i druge programe.

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)