POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

INTERAKTA - UPRAVNI SPOR

INTERAKTA - UPRAVNI SPOR

 Autor: Ljubodrag Pljakić, bivši sudija VKS


I POKRETANJE POSTUPKA

 • Tužba u upravnom sporu (Čl. 17, i 22. ZUS-a)
 • Odgovor zainteresovanog lica na tužbu (Čl. 30. st. 2. ZUS-a)
 • Odlaganje izvršenja upravnog akta
 • Zahtev za odlaganje izvršenja upravnog akta - pre podnošenja tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 3. tač. 2. ZUS-a)
 • Uvažavanje zahteva za odlaganje izvršenja upravnog akta - pre podnošenja tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 3. tač. 2. u vezi st. 4 ZUS-a)
 • Odbijanje zahteva za odlaganje izvršenja upravnog akta - pre podnošenja tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 3. tač. 2. i st. 4. ZUS-a) 22. i 23. st. 2. ZUS-a)
 • Odlaganje izvršenja konačnog upravnog akta zbog podnete tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 2. i 4. ZUS-a)
 • Odbijanje odlaganja izvršenja konačnog upravnog akta zbog podnete tužbe u upravnom sporu (Čl. 23.st. 2. i 4. ZUS-a)
 • Nedonošenje rešenja - ćutanje uprave
 • Tužba zbog nedonošenja rešenja po žalbi (Čl. 19. st. 1. ZUS-a)
 • Tužba zbog dvostukog ćutanja uprave (Čl. 19. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zbog ćutanja uprave, jer nisu priloženi svi dokazi (Čl. 26. st. 1. tač. 3. i st. 2. ZUS-a)
 • Presuda u upravnom sporu zbog nedonošenja rešenja po žalbi (Čl. 41. st. 5. ZUS-a)
 • Presuda u upravnom sporu zbog nedonošenja rešenja po žalbi - dvostruko ćutanje uprave (Čl. 44. ZUS-a)
 • Ponavljanje ranijeg akta
 • Tužba radi utvrđenja da je tuženi ponovio svoj raniji akt (Čl. 24. st. 2. ZUS-a)
 • Utvrđujuća presuda upravnog suda da je tuženi ponovio svoj raniji akt (Čl. 42. st. 2. u vezi člana 24. st. 2. ZUS-a)
 • Tužba u upravnom sporu, u slucaju kada je upravni spor posebnim zakonom isključen (Čl. 17. i 22. ZUS-a)

 II PRETHODNI POSTUPAK

 • Odustanak od tužbe
 • Rešenje (sudije pojedinca) o odustanku od tužbe (Čl. 32. st. 2. ZUS-a)
 • Obustavljanje postupka u slučaju da je stranka zadovoljna naknadno donetim aktom (Čl. 29. st. 3. ZUS-a)
 • Odbacivanje od tužbe
 • Odbacivanje tužbe kao neuredne (Čl. 25. st. 2. i 3. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe kao neblagovremene (Čl. 26. st. 1. tač. 1. u vezi st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe podnete pre vremena (Čl. 26. st. 1. tač. 1. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe jer je osporeni akt poništen po tužbi druge stranke (Čl. 26. st. 1. tač. 5. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zbog neizjavljivanja žalbe u upravnom postupku (Čl. 26. st. 1. tač. 6. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zbog pravosnažno presuđene stvari (Čl. 26. st. 1. tač. 7. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zato što osporeni akt nije upravni akt (Čl. 26. st. 1. tač. 2. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbijanje tužbe
 • Odbijajuca presuda u upravnom sporu - uz obaveznu raspravu (Čl. 40 st. 1. i 2. u vezi Cl. 34. st. 2. ZUS-a)
 • Odbijajuća presuda u upravnom sporu - bez održavanja usmene rasprave (Čl. 40 st. i 2. u vezi Cl. 33. st. 2. i 3. ZUS-a)
 
III UVAŽAVANJE TUŽBE

 • Donošenje presude zbog nedostavljanja upravnih spisa (Čl. 30 st. 3. ZUS-a)
 • Presuda u upravnom sporu u slučaju ništavosti upravnog akta - spor ograničene jurisdikcije (Čl. 42 st. 3. u vezi Cl. 41. st. 2. ZUS-a)
 • Uvažavajuća presuda u upravnom sporu - spor ograničene jurisdikcije (Čl. 42. st. 1. ZUS-a)


 IV VANREDNA PRAVNA SREDSTVA

 • Zahtev za preispitivanje presude (Čl. 49. ZUS-a)
 • Rešenje o odbacivanju zahteva za preispitivanje sudske odluke, kao nedozvoljenog (Čl. 53. stav 1. ZUS-a)
 • Presuda kojom se uvažava zahtev za preispitivanje, preinačuje osporena presuda i tužba odbija(Čl. 55. stav 2. ZUS-a)
 • Presuda kojom se uvažava zahtev za preispitivanje, ukida rešenje suda i predmet vraća sudu na ponovno odlučivanje (Čl. 55. stav 2. ZUS-a)
 • Ponavljanje postupka
 • Tužba za ponavljanje upravno-sudskog postupka, na osnovu odluke Evropskog suda za ljudska prava (Čl. 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)
 • Presuda po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka, na osnovu odluke
 • Evropskog suda za ljudska prava (Čl. 63. stav 2. u vezi člana 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)
 • Tužba za ponavljanje upravno-sudskog postupka zbog neučestvovanja zainteresovanog lica (Čl. 56. st. 1. tač. 6. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka jer stranka nije učinila verovatnim osnov za ponavljanje (Čl. 60. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka kao neblagovremene (Čl. 60. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka jer je podneta od neovlašćenog lica (Čl. 60. ZUS-a)
 • Rešenje o dozvoli ponavljanja upravno-sudskog postupka (Čl. 62. ZUS-a)
 • Presuda po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka (Čl. 63. st. 1. i 2. ZUS-a)

 V IZVRŠENJE

 • Zahtev za donošenje rešenja koje zamenjuje upravni akt - pasivno nepostupanje po presudi (Čl. 71. stav 2. ZUS-a)
 • Rešenje suda koje zamenjuje upravni akt zbog pasivnog nepostupanja po presudi (Čl. 71. st. 3. i 4. ZUS-a)
 • Tužba za donošenje presude kojom se zamenjuje poništeni upravni akt - aktivno nepostupanje po presudi (Čl. 70. st. 1. i 2. ZUS-a)
 • Presuda kojom se rešava upravna stvar i koja zamenjuje poništeni upravni - aktivno nepostupanja po presudi (Čl. 70. st. 1. i 2. ZUS-a)
 • Kažnjavanje rukovodioca organa koji nije postupio po zahtevu upravnog suda za dostavljanje isprava (Čl. 75 st. 1 u vezi cl. 31. st. 1. i 3. ZUS-a)

VI KAŽNJAVANJE

 • Kažnjavanje rukovodioca organa koji nije postupio po presudi upravnog suda (Čl. 75. st. 2. u vezi Čl. 319. st. 1. ZPP, na osnovu Čl. 74. ZUS-a)
 • Kažnjavanje rukovodioca organa koji nije postupio po zahtevu upravnog suda za dostavljanje isprava (Čl. 75 st. 1 u vezi čl. 31. st. 1. i 3. ZUS-a)

 

Cena INTERAKTA - CD - UPRAVNI SPOR iznosi, samo . PDV- 8%, nije uračunat u cenu.

Javite se redakciji za profakturu na telefone: 011 369 22 90, 369 20 69,2652-365, 2650-854.

 

 

 

 

KONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)