POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

INTERAKTA - UPRAVNI SPOR

INTERAKTA - UPRAVNI SPOR

 Autor: Ljubodrag Pljakić, bivši sudija VKS


I POKRETANJE POSTUPKA

 • Tužba u upravnom sporu (Čl. 17, i 22. ZUS-a)
 • Odgovor zainteresovanog lica na tužbu (Čl. 30. st. 2. ZUS-a)
 • Odlaganje izvršenja upravnog akta
 • Zahtev za odlaganje izvršenja upravnog akta - pre podnošenja tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 3. tač. 2. ZUS-a)
 • Uvažavanje zahteva za odlaganje izvršenja upravnog akta - pre podnošenja tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 3. tač. 2. u vezi st. 4 ZUS-a)
 • Odbijanje zahteva za odlaganje izvršenja upravnog akta - pre podnošenja tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 3. tač. 2. i st. 4. ZUS-a) 22. i 23. st. 2. ZUS-a)
 • Odlaganje izvršenja konačnog upravnog akta zbog podnete tužbe u upravnom sporu (Čl. 23. st. 2. i 4. ZUS-a)
 • Odbijanje odlaganja izvršenja konačnog upravnog akta zbog podnete tužbe u upravnom sporu (Čl. 23.st. 2. i 4. ZUS-a)
 • Nedonošenje rešenja - ćutanje uprave
 • Tužba zbog nedonošenja rešenja po žalbi (Čl. 19. st. 1. ZUS-a)
 • Tužba zbog dvostukog ćutanja uprave (Čl. 19. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zbog ćutanja uprave, jer nisu priloženi svi dokazi (Čl. 26. st. 1. tač. 3. i st. 2. ZUS-a)
 • Presuda u upravnom sporu zbog nedonošenja rešenja po žalbi (Čl. 41. st. 5. ZUS-a)
 • Presuda u upravnom sporu zbog nedonošenja rešenja po žalbi - dvostruko ćutanje uprave (Čl. 44. ZUS-a)
 • Ponavljanje ranijeg akta
 • Tužba radi utvrđenja da je tuženi ponovio svoj raniji akt (Čl. 24. st. 2. ZUS-a)
 • Utvrđujuća presuda upravnog suda da je tuženi ponovio svoj raniji akt (Čl. 42. st. 2. u vezi člana 24. st. 2. ZUS-a)
 • Tužba u upravnom sporu, u slucaju kada je upravni spor posebnim zakonom isključen (Čl. 17. i 22. ZUS-a)

 II PRETHODNI POSTUPAK

 • Odustanak od tužbe
 • Rešenje (sudije pojedinca) o odustanku od tužbe (Čl. 32. st. 2. ZUS-a)
 • Obustavljanje postupka u slučaju da je stranka zadovoljna naknadno donetim aktom (Čl. 29. st. 3. ZUS-a)
 • Odbacivanje od tužbe
 • Odbacivanje tužbe kao neuredne (Čl. 25. st. 2. i 3. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe kao neblagovremene (Čl. 26. st. 1. tač. 1. u vezi st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe podnete pre vremena (Čl. 26. st. 1. tač. 1. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe jer je osporeni akt poništen po tužbi druge stranke (Čl. 26. st. 1. tač. 5. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zbog neizjavljivanja žalbe u upravnom postupku (Čl. 26. st. 1. tač. 6. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zbog pravosnažno presuđene stvari (Čl. 26. st. 1. tač. 7. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe zato što osporeni akt nije upravni akt (Čl. 26. st. 1. tač. 2. i st. 2. ZUS-a)
 • Odbijanje tužbe
 • Odbijajuca presuda u upravnom sporu - uz obaveznu raspravu (Čl. 40 st. 1. i 2. u vezi Cl. 34. st. 2. ZUS-a)
 • Odbijajuća presuda u upravnom sporu - bez održavanja usmene rasprave (Čl. 40 st. i 2. u vezi Cl. 33. st. 2. i 3. ZUS-a)
 
III UVAŽAVANJE TUŽBE

 • Donošenje presude zbog nedostavljanja upravnih spisa (Čl. 30 st. 3. ZUS-a)
 • Presuda u upravnom sporu u slučaju ništavosti upravnog akta - spor ograničene jurisdikcije (Čl. 42 st. 3. u vezi Cl. 41. st. 2. ZUS-a)
 • Uvažavajuća presuda u upravnom sporu - spor ograničene jurisdikcije (Čl. 42. st. 1. ZUS-a)


 IV VANREDNA PRAVNA SREDSTVA

 • Zahtev za preispitivanje presude (Čl. 49. ZUS-a)
 • Rešenje o odbacivanju zahteva za preispitivanje sudske odluke, kao nedozvoljenog (Čl. 53. stav 1. ZUS-a)
 • Presuda kojom se uvažava zahtev za preispitivanje, preinačuje osporena presuda i tužba odbija(Čl. 55. stav 2. ZUS-a)
 • Presuda kojom se uvažava zahtev za preispitivanje, ukida rešenje suda i predmet vraća sudu na ponovno odlučivanje (Čl. 55. stav 2. ZUS-a)
 • Ponavljanje postupka
 • Tužba za ponavljanje upravno-sudskog postupka, na osnovu odluke Evropskog suda za ljudska prava (Čl. 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)
 • Presuda po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka, na osnovu odluke
 • Evropskog suda za ljudska prava (Čl. 63. stav 2. u vezi člana 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)
 • Tužba za ponavljanje upravno-sudskog postupka zbog neučestvovanja zainteresovanog lica (Čl. 56. st. 1. tač. 6. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka jer stranka nije učinila verovatnim osnov za ponavljanje (Čl. 60. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka kao neblagovremene (Čl. 60. ZUS-a)
 • Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka jer je podneta od neovlašćenog lica (Čl. 60. ZUS-a)
 • Rešenje o dozvoli ponavljanja upravno-sudskog postupka (Čl. 62. ZUS-a)
 • Presuda po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka (Čl. 63. st. 1. i 2. ZUS-a)

 V IZVRŠENJE

 • Zahtev za donošenje rešenja koje zamenjuje upravni akt - pasivno nepostupanje po presudi (Čl. 71. stav 2. ZUS-a)
 • Rešenje suda koje zamenjuje upravni akt zbog pasivnog nepostupanja po presudi (Čl. 71. st. 3. i 4. ZUS-a)
 • Tužba za donošenje presude kojom se zamenjuje poništeni upravni akt - aktivno nepostupanje po presudi (Čl. 70. st. 1. i 2. ZUS-a)
 • Presuda kojom se rešava upravna stvar i koja zamenjuje poništeni upravni - aktivno nepostupanja po presudi (Čl. 70. st. 1. i 2. ZUS-a)
 • Kažnjavanje rukovodioca organa koji nije postupio po zahtevu upravnog suda za dostavljanje isprava (Čl. 75 st. 1 u vezi cl. 31. st. 1. i 3. ZUS-a)

VI KAŽNJAVANJE

 • Kažnjavanje rukovodioca organa koji nije postupio po presudi upravnog suda (Čl. 75. st. 2. u vezi Čl. 319. st. 1. ZPP, na osnovu Čl. 74. ZUS-a)
 • Kažnjavanje rukovodioca organa koji nije postupio po zahtevu upravnog suda za dostavljanje isprava (Čl. 75 st. 1 u vezi čl. 31. st. 1. i 3. ZUS-a)

 

Cena INTERAKTA - CD - UPRAVNI SPOR iznosi, samo . PDV- 8%, nije uračunat u cenu.

Javite se redakciji za profakturu na telefone: 011 369 22 90, 369 20 69,2652-365, 2650-854.

 

 

 

 

KONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)