POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Februar 2014

Pravilnik o ovlašćenjima o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije i uslovima za njihovo sticanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/14 - osim određenih odredaba  (videti član 150. Uredbe) - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni list SRJ", broj 67/99, strana: 1 od 12.11.1999.
"Službeni list SRJ", broj 71/00, strana: 13 od 22.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 16/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Dopunsko rešenje o određivanju biračkih mesta na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 3 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 4 od 28.02.2014.


Dopunsko rešenje o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 15 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 4 od 28.02.2014.


Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta - ADR 2013 (Aneksi A i B)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 1 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Indeksi potrošačkih cena za januar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 35 od 21.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 2 od 26.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 2 od 14.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 2 od 21.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 2 od 11.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 2 od 28.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 2 od 07.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 2 od 05.02.2014.


Koeficijent visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.


Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane PAŽNJA - sa 24/14 - Obustavlja se od izvršenja Lista - do donošenja oduke Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 137 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 48 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 32 od 22.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 48 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 46 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 31 od 14.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 43 od 26.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 32 od 22.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 44 od 26.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 26 od 26.02.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija kriminalistike na Kriminalističko-policijskoj akademiji koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.


Odluka o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 6 od 26.02.2014.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 50 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 35 od 21.02.2014.


Odluka o izdavanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 26 od 11.02.2014.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 49 od 03.02.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763) na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 48 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 42 od 26.02.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice "Velika Kopašnica", do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 36 od 07.02.2014.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.


Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 4 od 07.02.2014.


Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 146 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 4 od 07.02.2014.


Odluka o naknadama sudije koji je premešten, odnosno upućen

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.


Odluka o naknadama sudije koji je premešten, odnosno upućen PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 131 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Carska bara"

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 136 od 11.02.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero"

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 37 od 07.02.2014.


Odluka o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 52 od 03.02.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu propisa kojim će se urediti način regulisanja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršenim presudama za potraživanja iz radnih odnosa

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Štavalj"

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za usklađivanje aktivnosti predsedavanja Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 5 od 21.02.2014.


Odluka o odobravanju određivanja pritvora i vođenja krivičnog postupka

"Službeni glasnik RS", broj 18/14, strana: 3 od 15.02.2014.


Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.


Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 3 od 28.02.2014.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.


Odluka o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Republici Liban

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 5 od 21.02.2014.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 24 od 07.02.2014.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 190 od 28.02.2014.


Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 50 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.


Odluka o uslovima, načinu i postupku otpisa potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 160 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 28 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 21 od 07.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 64/05, strana: 11 od 22.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 89/06, strana: 4 od 14.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 3 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 90/08, strana: 13 od 03.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 19 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 10 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 10 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 10 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.


Odluka o utvrđivanju ustanove od posebnog značaja Javno informativno preduzeće Informativni centar, Tutin

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 23 od 22.02.2014.


Odluka o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 11/14, strana: 3 od 01.02.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 22 od 07.02.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 11 od 05.02.2014.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 52. zasedanju septembra 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 18/14, strana: 4 od 15.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUz-882/2010, sa Izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-115/2011, Už-4461/2010, Už-412/2011

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 10 od 07.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2896/2011, Už-4985/2012, Už-4554/2013, IUo-810/2010, Už-2898/2011

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 27 od 26.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Zaključak Ustavnog suda - IUo-756/2012 i Izdvojeno mišljenje

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 15 od 22.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 7 od 05.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 5 od 14.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 45 od 11.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 8 od 28.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 26 od 26.02.2014.


Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 8 od 11.02.2014.


Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje svih izbora raspisanih za 6. maj 2012. godine (prečišćen - sa 29/12) PRESTAJU DA VAŽE - sa 15/14 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 3 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 7 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/12, strana: 70 od 09.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 8 od 11.02.2014.


Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa, JP Srbijagas

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 48 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 37 od 07.02.2014.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (prečišćen tekst - sa 15/2012)

"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 72 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 49 od 03.02.2014.


Pravilnik o garanciji porekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 181 od 28.02.2014.


Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 47 od 03.02.2014.


Pravilnik o izvršenju kazne rada u javnom interesu

"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 26 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke"

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 11 od 14.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru društva za upravljanje investicionim fondovima PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 97 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za berze i brokersko-dilerska društva PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 117/06, strana: 3 od 30.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/07, strana: 5 od 18.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 76 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 41 od 28.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za investicione fondove PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 90 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 i 24/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 23 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 76 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 68 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 19 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 13 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 12 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 51 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 41 od 28.02.2014.


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 11 od 14.02.2014.


Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 13 od 21.02.2014.


Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 45 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 6 od 22.02.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-2, PPDG-3, PPDG-4, PPDG-5)

"Službeni glasnik RS", broj 7/04, strana: 5 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 12 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 31 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 10 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 20 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 34 od 28.02.2014.


Pravilnik o obrascu prekršajnog naloga

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 6 od 05.02.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.


Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 48 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 29 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 63 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 53 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 25 od 22.02.2014.


Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 38/11, strana: 21 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 48 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 42 od 05.02.2014.


Pravilnik o otpisu potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 21 od 07.02.2014.


Pravilnik o ovlašćenjima o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije i uslovima za njihovo sticanje PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/14 - osim određenih odredaba (videti član 150. Uredbe) - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni list SRJ", broj 67/99, strana: 1 od 12.11.1999.
"Službeni list SRJ", broj 71/00, strana: 13 od 22.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 16/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih pećnica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 106 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 89 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje sudova u domaćinstvu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 172 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša u domaćinstvu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 161 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja za domaćinstvo

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 15 od 14.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti televizora

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 81 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti uređaja ua klimatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 110 od 28.02.2014.


Pravilnik o pristupu podacima iz jedinstvenog registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 11 od 05.02.2014.


Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanu i vaspitanju

"Prosvetni glasnik", broj 1/11, strana: 1 od 20.01.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/12, strana: 1 od 05.03.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDP, PDN, PDO)

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 22 od 28.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDP, PDN, PDO) PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 46 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 50 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 22 od 28.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: PB1, Aneks Obrasca PB1, Aneks 1 Obrasca PB1, DK, OK, PK, PK1, SU, SU2, SI, IPD, IPD1, KPB) PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/14 - osim čl. 4 (obrazac DK) - do 31.12.2017, čl. 8. (obrazac PK1) - do 31.12.2022, čl. 10. (obrazcac SU2) - do 31.12.2016. godine) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 57 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 37 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 60 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 46 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 13 od 21.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (sa Prilozima: Obrasci PB1, OK, PK, SU, SI, PB1, IPD, Aneks 1 Obrasca PB1, IPD1, KPB)

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 3 od 21.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (sa PRILOGOM: obrascima PB2, PK2, SU1)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 15 od 26.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izveštaja društva za upravljanje investicionim fondovima (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha, 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks) PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 143 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izveštaja investicionih fondova (Sa PRILOGOM: OBRASCI - 1. do 9. za - OTVORENI INVESTICIONI FOND I OBRASCI - 1. do 10. za – ZATVORENI/PRIVATNI INVESTICIONI FOND) PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 104 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i brokersko-dilerska društva (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks) PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 117/06, strana: 20 od 30.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 86 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 13/09, strana: 7 od 17.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 58 od 28.02.2014.


Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 65 od 28.02.2014.


Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 203 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 100 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 12 od 21.02.2014.


Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 27 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 45 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 133 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 25 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 26 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 40 od 05.02.2014.


Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 24 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 73/11, strana: 86 od 30.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 25 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 103/12, strana: 31 od 30.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 41 od 05.02.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.


Pravilnik o unutrašnem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode Botanička bašta "Jevremovac"

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 28 od 22.02.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.


Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 15 od 26.02.2014.


Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/04, strana: 5 od 09.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 32/04, strana: 6 od 23.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 8/05, strana: 4 od 28.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 10/06, strana: 104 od 03.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 53/06, strana: 13 od 23.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 104/06, strana: 85 od 17.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 15 od 26.02.2014.


Pravilnik o visini troškova u postupku za dobijanje naziva primarijus

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 29 od 14.02.2014.


Pravilnik o visini troškova za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 28686/06 i 50135/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 11/14, strana: 22 od 01.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 34799/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 18 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 42731/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 24 od 07.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 44095/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 14 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 5353/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 35 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 60336/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 27 od 07.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 64931/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 28 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 65437/10 i 65443/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 32 od 07.02.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za plasiranje sredstava privrednim subjektima na osnovu posebnih akata Vlade Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 49 od 03.02.2014.


Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 18 od 28.02.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Niš, Ada, Novi Pazar)

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 25 od 22.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 4 od 05.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Bezdan, Paraćin)

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 53 od 03.02.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Ćićevac)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 43 od 26.02.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr. Cvetko Brajović"

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 29 od 22.02.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 8 od 14.02.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 19 od 28.02.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 21 od 28.02.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 26 od 11.02.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-00043/2013-11

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 52 od 03.02.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd u Privredno društvo "Ibarske hidroelektrane" d.o.o. Kraljevo

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 8 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 6 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za restituciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 5 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za poštanske usluge za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 25 od 11.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 7 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 25 od 11.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o visini godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 16 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu električnom energijom EPS Trgovanje, d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 16 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i opštine Krnjak, Republika Hrvatska

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 2 od 04.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog plana centralizovanih javnih nabavki za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Železnice Srbije" a.d. za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 5 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 5 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža Most" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 7 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 16 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti "Poljoprivredne stručne službe Institut Tamiš" d.o.o. Pančevo za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog predzeća "Transnafta", Pančevo

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 8 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mongolije u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 54 od 03.02.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Užice)

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 137 od 11.02.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Parka prirode "Mokra gora" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 31 od 14.02.2014.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o obustavi od izvršenja Liste o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 19/14, strana: 1 od 19.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 22 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 3 od 28.02.2014.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 43 od 26.02.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 6 od 22.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 10 od 14.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 10 od 14.02.2014.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 12 od 03.02.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevoz putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 95 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatanju lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 38 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Statut Komore socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 55 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 58 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 46 od 05.02.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 3 od 14.02.2014.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 3 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 3 od 14.02.2014.


Ukazi o postavljenjima na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Država Kuvajt, Republika Panama - na nerezidencijalnoj osnovi u Meksiko Sitiju, Republika El Salvador - na nerezidencijalnoj osnovi u Meksiko Sitiju, Republika Koreja)

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 3 od 21.02.2014.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 24 od 23.02.2014.


Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine (prečišćen tekst - sa 29/2012) PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 30 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 3 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/12, strana: 3 od 09.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 3 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 3 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 3 od 03.02.2014.


Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 3 od 03.02.2014.


Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 3 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 10 od 28.02.2014.


Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 10 od 28.02.2014.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u veslanju Srbija 2014"

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 5 od 21.02.2014.


Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 3 od 22.02.2014.


Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/14 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 5/11, strana: 3 od 01.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.


Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 3 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 3 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 4 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 9 od 28.02.2014.


Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 201 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 4 od 21.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 3 od 14.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 3 od 26.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 5 od 28.02.2014.


Uredba o visini naknada za vode za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 13 od 11.02.2014.


Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova

"Službeni glasnik RS", broj 16/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2014. do 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 11/14, strana: 4 od 01.02.2014.


Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 221 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 103 od 19.02.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 17 od 22.01.2014.


Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 103 od 19.02.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 105 od 19.02.2014.


Konkursi za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 37 od 29.01.2014.


Odluka o donošenju Akcionog plana za razvoj školskog sporta u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 19 od 29.01.2014.


Odluka o naknadi članovima Radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 57 od 05.02.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za zapošljavanje

"Službeni list APV", broj 3/09, strana: 154 od 05.03.2009.
"Službeni list APV", broj 5/10, strana: 351 od 12.04.2010.
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1876 od 29.12.2012.
"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 59 od 12.02.2014.


Odluka o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 75 od 19.02.2014.


Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1197 od 21.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1261 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u pokrajinskim organima za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 77 od 19.02.2014.


Odluke da se ne vrše strateške procene uticaja na životnu sredinu osnova gazdovanja šumama u APV

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 39 od 29.01.2014.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava korisnika javnih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine van konsolidovanog računa trezora Autonomne Pokrajine Vojvodine, na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 13 od 22.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 14 od 22.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe poslovanja javnih ustanova i preduzeća na teritoriji APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 24 od 29.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe rada javnih ustanova u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 59 od 12.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove javnih ustanova i fondova u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o programima rada, finansijskim planovima i izmenama statuta javnih ustanova i javnih preduzeća na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 90 od 19.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 90 od 19.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 64 od 12.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 16 od 22.01.2014.


Rešenja o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za osnovnu školu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 36 od 29.01.2014.


Rešenja o odobravanju udžbenika na slovačkom i rumunskom jeziku za osnovne škole

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 102 od 19.02.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 48 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Gerontološkog centra Bačka Palanka

"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 64 od 12.02.2014.


Rešenje o ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja "Srbija - Vojvodina" na period od 10 godina

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 37 od 29.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JPK "Pogrebne usluge" Beograd PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 1 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.


Cenovnik ostalih usluga JPK "Pogrebne usluge" PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 2 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.


Cenovnik usluga JP "Ada Ciganlija". October 19, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 19 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 3 od 19.10.2012.


Cenovnik usluga JUP-a "Urbanistički zavod Beograda" PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/11, strana: 10 od 19.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 4 od 23.01.2014.


Finansijski plan gradske opštine Surčin za period I - III 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 26 od 30.12.2013.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u gradskoj opštini Novi Beograd za period 2014-2017

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 2 od 26.12.2013.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 32 od 30.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 7 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 22 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 5 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 19 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 30 od 27.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 17 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 15 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 12 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 36 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 28 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 87 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 18 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 23 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 22 od 26.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 57 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 13 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 28 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 16 od 30.12.2013.


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuka vode i iznošenja smeća (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 18 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 4 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Odluka o cenama ostalih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 37 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 19 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 36 od 31.12.2013.


Odluka o cenama ostalih usluga (JP za komunalnu privredu "Lazarevac")

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 36 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOV
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 36 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 35 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluga korišćenja klizališta (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 39 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 39 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 37 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 37 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluge korišćenja klizališta (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 40 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 39 od 31.12.2013.


Odluka o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 38 od 31.12.2013.


Odluka o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 42 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 38 od 31.12.2013.


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 48/2012)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 30 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 21 od 24.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 26 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 1 od 30.12.2013.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 1 od 30.01.2014.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika, spomen-ploča i skulpturalnih dela na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 37 od 27.12.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 4 od 23.01.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 18 od 27.12.2013.


Odluka o povećanju cene pijačnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.


Odluka o povećanju cene pogrebnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 14 od 07.02.2014.


Odluka o povećanju cene usluge iznošenja smeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.


Odluka o privremenom finansiranju grada Beograda za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 4 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 1 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 38 od 27.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Lazarevac za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 15 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-mart 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 42 od 27.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 4 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Palilula za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 11 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 9 od 31.01.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Rakovica za period I-III 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 17 od 26.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Sopot u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 38 od 26.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Stari grad u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 22 od 26.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 25 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Voždovac za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 4 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zemun za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 7 od 27.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zvezdara za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 6 od 27.12.2013.


Odluka o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd u Javno preduzeće "Hipodrom Beograd", Beograd (prečišćen tekst - sa 2/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/08, strana: 3 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 8 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva "BG hala" d.o.o.

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 1 od 07.02.2014.


Odluka o pružanju pravne pomoći

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 3 od 27.12.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 4 od 21.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 34 od 30.01.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 17/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 8 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 12 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 30 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 28 od 26.12.2013.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.


Odluka o usklađivanju cena osnovnih i ostalih komunalnih usluga JKP "Obrenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 15 od 07.02.2014.


Odluka o usklađivanju Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac sa zakonskom izmenom posebne stope PDV-a

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 4 od 27.12.2013.


Odluka o usvajanju cenovnika JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 13 od 30.12.2013.


Odluka o usvajanju Cenovnika radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 6 od 31.12.2013.


Odluka o usvajanju Cenovnika urbanističkih usluga "Urbanističkog zavoda Beograda" JUP

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 4 od 23.01.2014.


Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin u 2013. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije gradske opštine Sručin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Surčin u periodu od 2013. do 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja komunalnog otpada u JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 1 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 27 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 1 od 26.12.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 4 od 31.01.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 11 od 07.02.2014.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 36 od 27.12.2013.


Plan detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-puta Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka - celina I

"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 13 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 21 od 07.02.2014.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u decembru 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.


Poslovnik Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 1 od 21.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/14, strana: 1 od 05.02.2014.


Poslovnik Opštinske izborne komisije opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 14/12, strana: 3 od 26.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Barajevo PRESTAJE DA VAŽI - sa 77/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 33 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Beograda i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 6 od 07.02.2014.


Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje beogradskih sportskih klubova za učešće i postignute uspehe u evropskim ligama, evropskim kupovima i regionalnim takmičenjima PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe rada sportskih centara u gradu Beogradu za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 3 od 23.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o dopunama statuta javnih preduzeća (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 30 od 26.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama statuta javnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 2 od 23.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 24 od 30.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 8 od 31.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 11 od 07.02.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 1 od 23.01.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i jednog broja članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 1 od 16.01.2014.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija i izboru na funkcije u gradskoj opštini Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 5 od 31.01.2014.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija, izboru i postavljenjima u GO Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14 od 23.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace", sa Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 2 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 6 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik urbanističkih usluga JP "Urbanistički zavod Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 3 od 23.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 13 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se utvrđuju cene usluga iznošenja komunalnog otpada JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Grocka" o povećanju cena pogrebnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 14 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Grocka" o povećanju pijačnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Grocka" o povećanju usluga iznošenja smeća

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 12 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Obrenovac" iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 15 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i nošenja smeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ostalih usluga (JKP za komunalnu privredu "Lazarevac")

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 35 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga korišćenja klizališta (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 39 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 36 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 37 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 6 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog radiodifuznog preduzeća "Studio B"

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pogrebnih usluga JKP "10. oktobar" Barajevo, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 38 od 27.12.2013.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Surčin u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 41 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/12, strana: 9 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 5 od 27.12.2013.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske oštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Sopot"

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 38 od 26.12.2013.


Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 5 od 23.01.2014.


Rešenje o izboru dva člana Veća gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 8 od 31.01.2014.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 2 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 1 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Rešenje o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 36 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 24 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 29 od 26.12.2013.


Rešenje o osnivanju Radne organizacije "Ada Ciganlija" June 17, 1987 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 13/87, strana: 717 od 17.06.1987.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana UO Ustanove kulture "Vuk Karadžić"

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 6 od 27.12.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 4 od 07.02.2014.


Rešenje o razrešenju zamenika gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 1 od 23.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 7/14, strana: 1 od 05.02.2014.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 4/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 7 od 23.01.2014.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/14, strana: 21 od 04.02.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju Programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 8 od 20.01.2014.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 13 od 24.01.2014.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 421 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1267 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 69 od 06.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 16 od 24.01.2014.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/12, strana: 126 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 13 od 24.01.2014.


Program korišćenja javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 39 od 18.02.2014.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 37 od 18.02.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 42 od 18.02.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 14 od 24.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove ustanova kulture grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 5 od 20.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 14 od 24.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja spomenikom prirode "Kamenički park" za period od 2014. do 2023. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 7 od 20.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 39 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 40 od 18.02.2014.


Rešenje o imenovanju Komisije za privremeno postavljanje reklamnih panoa

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 75 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 41 od 18.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Implementacija ERP rešenja", sa Rešenjem o imenovanju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1143 od 25.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 40 od 18.02.2014.


Rešenje o postavljanju usporivača brzine u Ulici 23. oktobra u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 8 od 20.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 41 od 18.02.2014.


Finansijski plan Direkcije za robne rezeve grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 220 od 14.01.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "GSA" Kragujevac broj 35/2 od 10.01.2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 3 od 31.01.2014.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti i komunalnih poslova koje mogu da obavljaju samo JKP Gradska agencija za saobraćaj doo na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 84 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 3 od 17.01.2014.


Odluka o privremenom finansiranju sportskih organizacija, sportskih saveza, udruženja, granskih i gradskih sportskih saveza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 215 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 9 od 17.01.2014.


Odluka o privremenom finansiranju sportskih organizacija, sportskih saveza, udruženja, granskih i gradskih sportskih saveza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 3 od 31.01.2014.


Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu sredstava crkvama, verskim zajednicama i njihovim organizacionim delovima na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 3 od 20.02.2014.


Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje programa i manifestacija u oblasti sporta u 2014. godini sportskih organizacija koje steknu statut sportskih organizacija od izuzetnog značaja za unapređenje i razvoj sporta na teritoriji grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 7 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za programe u oblasti sporta u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 5 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava za započinjanje sopstvenog posla i samozapošljavanje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 4 od 10.02.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za prijavu programskih aktivnosti - projekata za manifestacije od značaja za grad u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 4 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 6 od 10.02.2014.


Odluka o upućivanju Javnog poziva za dostavljanje predloga programskih aktivnosti/projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 4 od 12.02.2014.


Odluka o upućivanju Javnog poziva za dostavljanje predloga projektnih aktivnosti udruženja / organizacija u oblasti socijalne zaštite u cilju pružanja podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 2 od 12.02.2014.


Odluka o upućivanju javnog poziva za dostavljanje programa rada udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele dotacija iz budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 1 od 10.02.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i grada Verone, Republika Italija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 1 od 31.01.2014.


Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 1 od 14.01.2014.


Odluka o utvrđivanju kalendara sajamskih manifestacija u oblasti privrede

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 8 od 10.02.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor poslovne ideje na osnovu koje se dodeljuje grant (Start-up) iz budžeta grada za pokretanje sopstvenog biznisa PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/09, strana: 5 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/12, strana: 2 od 27.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 2 od 10.02.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor poslovne ideje za koju se dodeljuju finansijska sredstva iz budžeta grada, radi pokretanja sopstvenog posla

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 2 od 10.02.2014.


Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade, sa Javnim pozivom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 1 od 17.01.2014.


Odluka o utvrđivanju zonskog sistema u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 2 od 20.02.2014.


Odluka o utvrđivanju zonskog sistema u javnom prevozu putnika u gradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 154 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 2 od 20.02.2014.


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Odluka o zaključivanju Aneksa I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska groblja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Pravilnik o davanju u zakup gradskih stanova izgrađenih u okviru "Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji - SIRP"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 22 od 31.01.2014.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grada Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 14 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 227 od 14.01.2014.


Program dodele sredstava crkvama, verskim zajednicama i njihovim organizacionim delovima na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 1 od 20.02.2014.


Program dotacija nevladinim organizacija u oblasti zdravstvene zaštite za 2014. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 17 od 17.01.2014.


Program dotacija nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2014. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 6 od 31.01.2014.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - Sekretarijat za komunalne poslove i nadzor u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 32 od 31.01.2014.


Program o obrazovanju gradskih robnih rezervi u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 216 od 14.01.2014.


Program obeležavanja Sretenja 2014. u Godini odbrane i slobode u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 10 od 10.02.2014.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 10 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 9 od 10.02.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 31 od 31.01.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-27/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 225 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-28/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 224 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-30/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 223 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 30 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 11 od 10.02.2014.


Program rasporeda sredstava za školski sport u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 10 od 31.01.2014.


Program unapređenja socijalne zaštite za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 5 od 31.01.2014.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 10 od 10.02.2014.


Program za podsticaj preduzetništva u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 221 od 14.01.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Program zimske službe grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 10 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" Kragujevac o cenovniku izvođenja građevinskih radova - betonski deo

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 42 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" Kragujevac o cenovniku osnovnih komunalnih usluga sahranjivanja i ostalih komunalnih usluga koje su u vezi sa osnovnim komunalnim uslugama sahranjivanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 44 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama toplotne energije ("Energetika" D.O.O. Kragujevac)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 91 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 33 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o korekciji troškova u rešenjima o izvršenju u delu ostali troškovi JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 13 od 10.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o korekciji visine naknade za norma čas radi stručnih službi JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 12 od 10.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju mesečne naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga koje pripadaju JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 12 od 10.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cene zakupa stanova i poslovnog prostora JSP "Kragujevac" koji služe za sticanje dobiti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 37 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 42 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 133 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 46 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cene usluga JKP "Čistoća" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 6/2014)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 46 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 5 od 12.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju cene vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda po kategorijama potrošača JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 11 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 34 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju cene vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda po kategorijama potrošača JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 34 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene usluge štampanja, dostave, ostalih troškova i o ustupanju poslova štampanja i dostave računa za komunalne usluge JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 37 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 39 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 35 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za sufinansiranje projekata / programa u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 17 od 10.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor organizatora Projekta "Šumadijske zimske igre 2014"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 41 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordiniranje aktivnostima za realizaciju statusne promene Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 228 od 14.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za odabir korisnika i produžetak zakupa stanova izgrađenih u okviru "Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji - SIRP"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 38 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljšta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 40 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu trenutnog stanja i izradu projektnih zadataka u cilju investicionog održavanja, sanacije, adaptacije ili rekonstrukcije Domova kulture na seoskom području grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 41 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 80 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 38 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 39 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 35 od 17.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Lokalnog intersektorskog tima za implementaciju regionalnog projekta "Jednake šanse" u oblasti obrazovanja romske i druge marginalizovane dece

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 4 od 20.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Stručne radne grupe za utvrđivanje predloga novog tarifnog sistema obračuna toplotne energije po potrošnji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 16 od 10.02.2014.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 18 od 10.02.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 19 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 48 od 31.01.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 8 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 133 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 18 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju cena karata u javnom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 14 od 10.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene karata u javnom prevozu putnika PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 132 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 19 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 14 od 10.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 47 od 31.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na liniji javnog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 12 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 6 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 18 od 17.01.2014.


Zaključak o davanju saglasnosti na zaključak Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava između Delegacije Evropske Unije i grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 4 od 31.01.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Dela naselja Avala - Goliš i Lipe"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 4 od 31.01.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 20 od 18.02.2014.


Odluka o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 289 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 317 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 70 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 393 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/12, strana: 125 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 280 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 834 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 25 od 18.02.2014.


Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/93
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/96
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/96
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/07, strana: 72 od 30.03.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.


Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/11, strana: 1 od 12.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 35 od 18.02.2014.


Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Zrenjanina STAVLJA SE VAN SNAGE - sa 3/14 - Odlukom
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/14, strana: 4 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/14, strana: 5 od 03.02.2014.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Mužlja" Zrenjanin radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.04.2014. godine do 31.03.2019. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 24 od 18.02.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/14, strana: 5 od 03.02.2014.


Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.


Pravilnik o dodeli novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina za postignute rezultate rada

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 487 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/14, strana: 1 od 24.01.2014.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte amaterskih kulturno-umetničkih društava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/14, strana: 6 od 12.02.2014.


Pravilnik o pružanju usluge smeštaja u prihvatiliše za odrasla i stara lica u kriznim situacijama, beskućnike i prosjake

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 11 od 13.02.2014.


Pravilnik o pružanju usluge stanovanja uz podršku za mlade koji se osamostaljuju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 8 od 13.02.2014.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte udruženja, saveza i drugih asocijacija

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 41 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/10, strana: 49 od 16.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 575 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/14, strana: 6 od 12.02.2014.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji mesne zajednice "Mužlja" Zrenjanin za period od 01.04.2014. godine do 31.03.2019. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 22 od 18.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 334 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 26 od 18.02.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 26 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne policije grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 26 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na zahtev Osnivačkog odbora Fudbalskog kluba u Zrenjaninu da u nazivu kluba upotrebljava ime grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 35 od 18.02.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za preduzimanje aktivnosti za obeležavanje godine Mihajla Idvorskog Pupina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 34 od 18.02.2014.


Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 14 od 13.02.2014.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu i spašavanje od poplava na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/14, strana: 2 od 24.01.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno, poljoprivrednog objekta u državnoj svojini za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 17 od 13.02.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 16 od 13.02.2014.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 10 od 20.02.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 4/14, strana: 1 od 07.02.2014.


Odluka o delatnosti zoohigijene

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 82 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 19 od 20.02.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (istočna obala) na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 1 od 20.02.2014.


Odluka o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Subotice", broj 12/05, strana: 33 od 23.06.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/08, strana: 1 od 21.02.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 2 od 17.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 57 od 07.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 60/11, strana: 41 od 12.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.


Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica

"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 154 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 62 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 20 od 20.02.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 188 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 136 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.


Odluka o načinu i postupku raspodele sredstava za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede iz budžeta Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 23 od 20.02.2014.


Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 65 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 1/10, strana: 12 od 18.01.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 14 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.


Odluka o prihvatanju ponude o poklonu zemljišta bez naknade u korist grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/14, strana: 4 od 28.02.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za formiranje rang liste Stambeno-kreditnog fonda grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/14, strana: 1 od 28.02.2014.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 126 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 10 od 04.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 7 od 04.02.2014.


Odluka o Zaštitniku građana Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 10 od 20.02.2014.


Oglasi o davanju na privremeno korišćenje delova površina javne namene u zoni nadležnosti DOO "Park Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 5/14, strana: 18 od 14.02.2014.


Poziv za privremeno korišćenje delova površina javne namene u javnoj svojini u zoni nadležnosti DOO "Park Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 5/14, strana: 18 od 14.02.2014.


Pravilnik o kriterijumima za rangiranje sportskih organizacija

"Službeni list grada Subotice", broj 5/14, strana: 1 od 14.02.2014.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 107 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 30 od 20.02.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.


Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 1 od 04.02.2014.


Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 31 od 20.02.2014.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 3 od 04.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Program rada Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 4/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda "Dr Rehak Laszlo" Alap Subotica - Szabadka za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 10 od 04.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih ustanova i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 4 od 20.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove fondacija u gradu Subotici za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/14, strana: 2 od 19.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima direktora i članova nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 33 od 20.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga čišćenja i uklanjanja snega i leda za deo teritorije Grada koji se nalazi u zaštićenom području za zimski period od 1. januara do 31. marta 2014. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 47 od 20.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Stambeno-kreditnog fonda Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 10 od 04.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Vladimira Majakovskog od raskrsnice sa ulicom Adolfa Singera ka Segedinskom putu u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 3 od 28.01.2014.


Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 48 od 20.02.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 5 od 04.02.2014.


Rešenje o predlogu kandidata Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije za člana komisije za imenovanja jedinica lokalne samouprave

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 6 od 04.02.2014.


Rešenje o pribavljanju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Subotice", broj 8/14, strana: 5 od 28.02.2014.


Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja uz Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (istočna obala) na Paliću na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 2 od 20.02.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti društvenog i humanitarnog rada

"Službeni list grada Subotice", broj 6/14, strana: 1 od 19.02.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti sporta

"Službeni list grada Subotice", broj 4/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 2 od 28.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 6 od 04.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 46 od 20.02.2014.


Rešenje o visini naknade za obavljanje usluge ličnog pratioca deteta i usluge personalne asistencije

"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)