POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Februar 2014

Pravilnik o ovlašćenjima o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije i uslovima za njihovo sticanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/14 - osim određenih odredaba  (videti član 150. Uredbe) - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni list SRJ", broj 67/99, strana: 1 od 12.11.1999.
"Službeni list SRJ", broj 71/00, strana: 13 od 22.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 16/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Dopunsko rešenje o određivanju biračkih mesta na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 3 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 4 od 28.02.2014.


Dopunsko rešenje o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 15 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 4 od 28.02.2014.


Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta - ADR 2013 (Aneksi A i B)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 1 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Indeksi potrošačkih cena za januar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 35 od 21.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 2 od 26.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 2 od 14.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 2 od 21.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 2 od 11.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 2 od 28.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 2 od 07.02.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 2 od 05.02.2014.


Koeficijent visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.


Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane PAŽNJA - sa 24/14 - Obustavlja se od izvršenja Lista - do donošenja oduke Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 137 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 48 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 32 od 22.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 48 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 46 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 31 od 14.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 43 od 26.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 32 od 22.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 44 od 26.02.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 26 od 26.02.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija kriminalistike na Kriminalističko-policijskoj akademiji koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.


Odluka o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 6 od 26.02.2014.


Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 50 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 35 od 21.02.2014.


Odluka o izdavanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 26 od 11.02.2014.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 49 od 03.02.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763) na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 48 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 42 od 26.02.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice "Velika Kopašnica", do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 36 od 07.02.2014.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.


Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 4 od 07.02.2014.


Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 146 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 4 od 07.02.2014.


Odluka o naknadama sudije koji je premešten, odnosno upućen

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.


Odluka o naknadama sudije koji je premešten, odnosno upućen PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 131 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Carska bara"

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 136 od 11.02.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero"

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 37 od 07.02.2014.


Odluka o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 52 od 03.02.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu propisa kojim će se urediti način regulisanja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršenim presudama za potraživanja iz radnih odnosa

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Štavalj"

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za usklađivanje aktivnosti predsedavanja Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 5 od 21.02.2014.


Odluka o odobravanju određivanja pritvora i vođenja krivičnog postupka

"Službeni glasnik RS", broj 18/14, strana: 3 od 15.02.2014.


Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.


Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 3 od 28.02.2014.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.


Odluka o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Republici Liban

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 5 od 21.02.2014.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 24 od 07.02.2014.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 190 od 28.02.2014.


Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 50 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.


Odluka o uslovima, načinu i postupku otpisa potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 160 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 28 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 21 od 07.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 64/05, strana: 11 od 22.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 89/06, strana: 4 od 14.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 3 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 90/08, strana: 13 od 03.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 19 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 10 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 10 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 10 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.


Odluka o utvrđivanju ustanove od posebnog značaja Javno informativno preduzeće Informativni centar, Tutin

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 23 od 22.02.2014.


Odluka o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 11/14, strana: 3 od 01.02.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 22 od 07.02.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 11 od 05.02.2014.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 52. zasedanju septembra 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 18/14, strana: 4 od 15.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUz-882/2010, sa Izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-115/2011, Už-4461/2010, Už-412/2011

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 10 od 07.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2896/2011, Už-4985/2012, Už-4554/2013, IUo-810/2010, Už-2898/2011

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 27 od 26.02.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Zaključak Ustavnog suda - IUo-756/2012 i Izdvojeno mišljenje

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 15 od 22.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 7 od 05.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 5 od 14.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 45 od 11.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 8 od 28.02.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 26 od 26.02.2014.


Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 8 od 11.02.2014.


Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje svih izbora raspisanih za 6. maj 2012. godine (prečišćen - sa 29/12) PRESTAJU DA VAŽE - sa 15/14 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 3 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 7 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/12, strana: 70 od 09.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 8 od 11.02.2014.


Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa, JP Srbijagas

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 48 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 37 od 07.02.2014.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (prečišćen tekst - sa 15/2012)

"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 72 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 49 od 03.02.2014.


Pravilnik o garanciji porekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 181 od 28.02.2014.


Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 47 od 03.02.2014.


Pravilnik o izvršenju kazne rada u javnom interesu

"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 26 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke"

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 11 od 14.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru društva za upravljanje investicionim fondovima PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 97 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za berze i brokersko-dilerska društva PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 117/06, strana: 3 od 30.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/07, strana: 5 od 18.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 76 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 41 od 28.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za investicione fondove PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 90 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 i 24/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 23 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 76 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 68 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 19 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 13 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 12 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 51 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 41 od 28.02.2014.


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 11 od 14.02.2014.


Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 13 od 21.02.2014.


Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 45 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 6 od 22.02.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-2, PPDG-3, PPDG-4, PPDG-5)

"Službeni glasnik RS", broj 7/04, strana: 5 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 12 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 31 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 10 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 20 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 34 od 28.02.2014.


Pravilnik o obrascu prekršajnog naloga

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 6 od 05.02.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.


Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 48 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 29 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 63 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 53 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 25 od 22.02.2014.


Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 38/11, strana: 21 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 48 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 42 od 05.02.2014.


Pravilnik o otpisu potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 21 od 07.02.2014.


Pravilnik o ovlašćenjima o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije i uslovima za njihovo sticanje PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/14 - osim određenih odredaba (videti član 150. Uredbe) - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni list SRJ", broj 67/99, strana: 1 od 12.11.1999.
"Službeni list SRJ", broj 71/00, strana: 13 od 22.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 16/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih pećnica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 106 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 89 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje sudova u domaćinstvu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 172 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša u domaćinstvu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 161 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja za domaćinstvo

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 15 od 14.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti televizora

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 81 od 28.02.2014.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti uređaja ua klimatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 110 od 28.02.2014.


Pravilnik o pristupu podacima iz jedinstvenog registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 11 od 05.02.2014.


Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanu i vaspitanju

"Prosvetni glasnik", broj 1/11, strana: 1 od 20.01.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/12, strana: 1 od 05.03.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDP, PDN, PDO)

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 22 od 28.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDP, PDN, PDO) PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 46 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 50 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 22 od 28.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: PB1, Aneks Obrasca PB1, Aneks 1 Obrasca PB1, DK, OK, PK, PK1, SU, SU2, SI, IPD, IPD1, KPB) PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/14 - osim čl. 4 (obrazac DK) - do 31.12.2017, čl. 8. (obrazac PK1) - do 31.12.2022, čl. 10. (obrazcac SU2) - do 31.12.2016. godine) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 57 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 37 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 60 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 46 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 13 od 21.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (sa Prilozima: Obrasci PB1, OK, PK, SU, SI, PB1, IPD, Aneks 1 Obrasca PB1, IPD1, KPB)

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 3 od 21.02.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (sa PRILOGOM: obrascima PB2, PK2, SU1)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 15 od 26.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izveštaja društva za upravljanje investicionim fondovima (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha, 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks) PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 143 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izveštaja investicionih fondova (Sa PRILOGOM: OBRASCI - 1. do 9. za - OTVORENI INVESTICIONI FOND I OBRASCI - 1. do 10. za – ZATVORENI/PRIVATNI INVESTICIONI FOND) PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/09, strana: 104 od 03.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i brokersko-dilerska društva (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks) PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 117/06, strana: 20 od 30.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 86 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 13/09, strana: 7 od 17.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 58 od 28.02.2014.


Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 65 od 28.02.2014.


Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 203 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 100 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 12 od 21.02.2014.


Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 27 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 45 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 133 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 25 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 26 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 40 od 05.02.2014.


Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 24 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 73/11, strana: 86 od 30.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 25 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 103/12, strana: 31 od 30.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 41 od 05.02.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.


Pravilnik o unutrašnem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode Botanička bašta "Jevremovac"

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 28 od 22.02.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.


Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 15 od 26.02.2014.


Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/04, strana: 5 od 09.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 32/04, strana: 6 od 23.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 8/05, strana: 4 od 28.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 10/06, strana: 104 od 03.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 53/06, strana: 13 od 23.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 104/06, strana: 85 od 17.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 15 od 26.02.2014.


Pravilnik o visini troškova u postupku za dobijanje naziva primarijus

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 29 od 14.02.2014.


Pravilnik o visini troškova za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 28686/06 i 50135/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 11/14, strana: 22 od 01.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 34799/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 18 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 42731/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 24 od 07.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 44095/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 14 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 5353/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 35 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 60336/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 27 od 07.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 64931/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 28 od 05.02.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 65437/10 i 65443/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 32 od 07.02.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za plasiranje sredstava privrednim subjektima na osnovu posebnih akata Vlade Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 49 od 03.02.2014.


Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 18 od 28.02.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Niš, Ada, Novi Pazar)

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 25 od 22.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 4 od 05.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Bezdan, Paraćin)

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 53 od 03.02.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Ćićevac)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 43 od 26.02.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr. Cvetko Brajović"

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 29 od 22.02.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 8 od 14.02.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 19 od 28.02.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 21 od 28.02.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 26 od 11.02.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-00043/2013-11

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 52 od 03.02.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd u Privredno društvo "Ibarske hidroelektrane" d.o.o. Kraljevo

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 8 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 6 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za restituciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 5 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za poštanske usluge za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 25 od 11.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 7 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 25 od 11.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o visini godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 16 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu električnom energijom EPS Trgovanje, d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 16 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i opštine Krnjak, Republika Hrvatska

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 2 od 04.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog plana centralizovanih javnih nabavki za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Železnice Srbije" a.d. za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 5 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 5 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža Most" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 7 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 7 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 5 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 16 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti "Poljoprivredne stručne službe Institut Tamiš" d.o.o. Pančevo za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog predzeća "Transnafta", Pančevo

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 8 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 8 od 14.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mongolije u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 54 od 03.02.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Užice)

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 137 od 11.02.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Parka prirode "Mokra gora" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 31 od 14.02.2014.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 9 od 21.02.2014.


Rešenje o obustavi od izvršenja Liste o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 19/14, strana: 1 od 19.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 22 od 23.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 3 od 28.02.2014.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 43 od 26.02.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 6 od 22.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 10 od 14.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 10 od 14.02.2014.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 12 od 03.02.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevoz putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 95 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatanju lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 38 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/14, strana: 1 od 18.02.2014.


Statut Komore socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 55 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 58 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 46 od 05.02.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 3 od 14.02.2014.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 3 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 3 od 14.02.2014.


Ukazi o postavljenjima na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Država Kuvajt, Republika Panama - na nerezidencijalnoj osnovi u Meksiko Sitiju, Republika El Salvador - na nerezidencijalnoj osnovi u Meksiko Sitiju, Republika Koreja)

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 3 od 21.02.2014.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 16. mart 2014. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 22/14, strana: 24 od 23.02.2014.


Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine (prečišćen tekst - sa 29/2012) PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 30 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 3 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/12, strana: 3 od 09.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 3 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 3 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 3 od 03.02.2014.


Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 3 od 03.02.2014.


Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 3 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 10 od 28.02.2014.


Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 10 od 28.02.2014.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u veslanju Srbija 2014"

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 5 od 21.02.2014.


Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina

"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 3 od 22.02.2014.


Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/14 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 5/11, strana: 3 od 01.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.


Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 3 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 3 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 4 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 4 od 14.02.2014.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 9 od 28.02.2014.


Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 201 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 4 od 21.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 3 od 14.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 3 od 26.02.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 5 od 28.02.2014.


Uredba o visini naknada za vode za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 13 od 11.02.2014.


Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova

"Službeni glasnik RS", broj 16/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2014. do 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 11/14, strana: 4 od 01.02.2014.


Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 221 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 36 od 21.02.2014.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 103 od 19.02.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 17 od 22.01.2014.


Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 103 od 19.02.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 105 od 19.02.2014.


Konkursi za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 37 od 29.01.2014.


Odluka o donošenju Akcionog plana za razvoj školskog sporta u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 19 od 29.01.2014.


Odluka o naknadi članovima Radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 57 od 05.02.2014.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za zapošljavanje

"Službeni list APV", broj 3/09, strana: 154 od 05.03.2009.
"Službeni list APV", broj 5/10, strana: 351 od 12.04.2010.
"Službeni list APV", broj 40/12, strana: 1876 od 29.12.2012.
"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 59 od 12.02.2014.


Odluka o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 75 od 19.02.2014.


Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1197 od 21.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1261 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u pokrajinskim organima za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 77 od 19.02.2014.


Odluke da se ne vrše strateške procene uticaja na životnu sredinu osnova gazdovanja šumama u APV

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 39 od 29.01.2014.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava korisnika javnih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine van konsolidovanog računa trezora Autonomne Pokrajine Vojvodine, na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 13 od 22.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 14 od 22.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe poslovanja javnih ustanova i preduzeća na teritoriji APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 24 od 29.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe rada javnih ustanova u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 59 od 12.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove javnih ustanova i fondova u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o programima rada, finansijskim planovima i izmenama statuta javnih ustanova i javnih preduzeća na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 90 od 19.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 90 od 19.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 64 od 12.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 2/14, strana: 16 od 22.01.2014.


Rešenja o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za osnovnu školu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 36 od 29.01.2014.


Rešenja o odobravanju udžbenika na slovačkom i rumunskom jeziku za osnovne škole

"Službeni list APV", broj 6/14, strana: 102 od 19.02.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 48 od 05.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Gerontološkog centra Bačka Palanka

"Službeni list APV", broj 5/14, strana: 64 od 12.02.2014.


Rešenje o ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja "Srbija - Vojvodina" na period od 10 godina

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 37 od 29.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 3/14, strana: 23 od 29.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete

"Službeni list APV", broj 4/14, strana: 47 od 05.02.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JPK "Pogrebne usluge" Beograd PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 1 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.


Cenovnik ostalih usluga JPK "Pogrebne usluge" PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 2 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.


Cenovnik usluga JP "Ada Ciganlija". October 19, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 19 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 3 od 19.10.2012.


Cenovnik usluga JUP-a "Urbanistički zavod Beograda" PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/11, strana: 10 od 19.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 4 od 23.01.2014.


Finansijski plan gradske opštine Surčin za period I - III 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 26 od 30.12.2013.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u gradskoj opštini Novi Beograd za period 2014-2017

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 2 od 26.12.2013.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 32 od 30.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 7 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 22 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 5 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 19 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 30 od 27.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 17 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 15 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 12 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 36 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 28 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 87 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 18 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 23 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 22 od 26.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 57 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 13 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 28 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 16 od 30.12.2013.


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuka vode i iznošenja smeća (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 18 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 4 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Odluka o cenama ostalih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 37 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 19 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 36 od 31.12.2013.


Odluka o cenama ostalih usluga (JP za komunalnu privredu "Lazarevac")

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 36 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOV
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 36 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 35 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.


Odluka o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluga korišćenja klizališta (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 39 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 39 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 37 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 37 od 31.12.2013.


Odluka o cenama usluge korišćenja klizališta (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 40 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 39 od 31.12.2013.


Odluka o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 38 od 31.12.2013.


Odluka o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac) PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 42 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 38 od 31.12.2013.


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 48/2012)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 30 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 21 od 24.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 26 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 1 od 30.12.2013.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 1 od 30.01.2014.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika, spomen-ploča i skulpturalnih dela na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 37 od 27.12.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 4 od 23.01.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 18 od 27.12.2013.


Odluka o povećanju cene pijačnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.


Odluka o povećanju cene pogrebnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 14 od 07.02.2014.


Odluka o povećanju cene usluge iznošenja smeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.


Odluka o privremenom finansiranju grada Beograda za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 4 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 1 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 38 od 27.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Lazarevac za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 15 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-mart 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 42 od 27.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 4 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Palilula za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 11 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 9 od 31.01.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Rakovica za period I-III 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 17 od 26.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Sopot u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 38 od 26.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Stari grad u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 22 od 26.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 25 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Voždovac za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 4 od 30.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zemun za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 7 od 27.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zvezdara za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 6 od 27.12.2013.


Odluka o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd u Javno preduzeće "Hipodrom Beograd", Beograd (prečišćen tekst - sa 2/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/08, strana: 3 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 8 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva "BG hala" d.o.o.

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 1 od 07.02.2014.


Odluka o pružanju pravne pomoći

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 3 od 27.12.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 4 od 21.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 34 od 30.01.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 17/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 8 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 12 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 30 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 28 od 26.12.2013.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.


Odluka o usklađivanju cena osnovnih i ostalih komunalnih usluga JKP "Obrenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 15 od 07.02.2014.


Odluka o usklađivanju Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac sa zakonskom izmenom posebne stope PDV-a

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 4 od 27.12.2013.


Odluka o usvajanju cenovnika JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 13 od 30.12.2013.


Odluka o usvajanju Cenovnika radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 6 od 31.12.2013.


Odluka o usvajanju Cenovnika urbanističkih usluga "Urbanističkog zavoda Beograda" JUP

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 4 od 23.01.2014.


Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin u 2013. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije gradske opštine Sručin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Surčin u periodu od 2013. do 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja komunalnog otpada u JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 1 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 27 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 1 od 26.12.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 4 od 31.01.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 11 od 07.02.2014.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 36 od 27.12.2013.


Plan detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-puta Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka - celina I

"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 13 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 21 od 07.02.2014.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u decembru 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 2 od 16.01.2014.


Poslovnik Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 1 od 21.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/14, strana: 1 od 05.02.2014.


Poslovnik Opštinske izborne komisije opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 14/12, strana: 3 od 26.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Barajevo PRESTAJE DA VAŽI - sa 77/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 33 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Beograda i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 6 od 07.02.2014.


Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje beogradskih sportskih klubova za učešće i postignute uspehe u evropskim ligama, evropskim kupovima i regionalnim takmičenjima PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe rada sportskih centara u gradu Beogradu za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 3 od 23.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o dopunama statuta javnih preduzeća (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 30 od 26.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama statuta javnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 2 od 23.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 24 od 30.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 8 od 31.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 11 od 07.02.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 1 od 23.01.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i jednog broja članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 2/14, strana: 1 od 16.01.2014.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija i izboru na funkcije u gradskoj opštini Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 5 od 31.01.2014.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija, izboru i postavljenjima u GO Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14 od 23.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace", sa Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 2 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 6 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik urbanističkih usluga JP "Urbanistički zavod Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 3 od 23.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 13 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se utvrđuju cene usluga iznošenja komunalnog otpada JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Grocka" o povećanju cena pogrebnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 14 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Grocka" o povećanju pijačnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 13 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Grocka" o povećanju usluga iznošenja smeća

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 12 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Obrenovac" iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 15 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i nošenja smeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ostalih usluga (JKP za komunalnu privredu "Lazarevac")

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 35 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga korišćenja klizališta (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 39 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 36 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 37 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 2 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 6 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog radiodifuznog preduzeća "Studio B"

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pogrebnih usluga JKP "10. oktobar" Barajevo, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 38 od 27.12.2013.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Surčin u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 41 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/12, strana: 9 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 5 od 27.12.2013.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske oštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Sopot"

"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 38 od 26.12.2013.


Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 5 od 23.01.2014.


Rešenje o izboru dva člana Veća gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.


Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 8 od 31.01.2014.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 28 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 2 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 1 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Rešenje o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 36 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 24 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 29 od 26.12.2013.


Rešenje o osnivanju Radne organizacije "Ada Ciganlija" June 17, 1987 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 13/87, strana: 717 od 17.06.1987.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana UO Ustanove kulture "Vuk Karadžić"

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 6 od 27.12.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 4 od 07.02.2014.


Rešenje o razrešenju zamenika gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 1 od 23.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 3 od 07.02.2014.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 7/14, strana: 1 od 05.02.2014.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 4/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 7 od 23.01.2014.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/14, strana: 21 od 04.02.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju Programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 8 od 20.01.2014.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 13 od 24.01.2014.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 421 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1267 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 69 od 06.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 16 od 24.01.2014.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/12, strana: 126 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 13 od 24.01.2014.


Program korišćenja javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 39 od 18.02.2014.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 37 od 18.02.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 42 od 18.02.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 14 od 24.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove ustanova kulture grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 5 od 20.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 14 od 24.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja spomenikom prirode "Kamenički park" za period od 2014. do 2023. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 7 od 20.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 39 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 40 od 18.02.2014.


Rešenje o imenovanju Komisije za privremeno postavljanje reklamnih panoa

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 75 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 41 od 18.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Implementacija ERP rešenja", sa Rešenjem o imenovanju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/13, strana: 1143 od 25.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 40 od 18.02.2014.


Rešenje o postavljanju usporivača brzine u Ulici 23. oktobra u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/14, strana: 8 od 20.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 41 od 18.02.2014.


Finansijski plan Direkcije za robne rezeve grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 220 od 14.01.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "GSA" Kragujevac broj 35/2 od 10.01.2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 3 od 31.01.2014.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti i komunalnih poslova koje mogu da obavljaju samo JKP Gradska agencija za saobraćaj doo na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 84 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 3 od 17.01.2014.


Odluka o privremenom finansiranju sportskih organizacija, sportskih saveza, udruženja, granskih i gradskih sportskih saveza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 215 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 9 od 17.01.2014.


Odluka o privremenom finansiranju sportskih organizacija, sportskih saveza, udruženja, granskih i gradskih sportskih saveza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 3 od 31.01.2014.


Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu sredstava crkvama, verskim zajednicama i njihovim organizacionim delovima na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 3 od 20.02.2014.


Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje programa i manifestacija u oblasti sporta u 2014. godini sportskih organizacija koje steknu statut sportskih organizacija od izuzetnog značaja za unapređenje i razvoj sporta na teritoriji grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 7 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za programe u oblasti sporta u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 5 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava za započinjanje sopstvenog posla i samozapošljavanje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 4 od 10.02.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za prijavu programskih aktivnosti - projekata za manifestacije od značaja za grad u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 4 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 6 od 10.02.2014.


Odluka o upućivanju Javnog poziva za dostavljanje predloga programskih aktivnosti/projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 4 od 12.02.2014.


Odluka o upućivanju Javnog poziva za dostavljanje predloga projektnih aktivnosti udruženja / organizacija u oblasti socijalne zaštite u cilju pružanja podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 2 od 12.02.2014.


Odluka o upućivanju javnog poziva za dostavljanje programa rada udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele dotacija iz budžeta grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 1 od 10.02.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i grada Verone, Republika Italija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 1 od 31.01.2014.


Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 1 od 14.01.2014.


Odluka o utvrđivanju kalendara sajamskih manifestacija u oblasti privrede

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 8 od 10.02.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor poslovne ideje na osnovu koje se dodeljuje grant (Start-up) iz budžeta grada za pokretanje sopstvenog biznisa PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/09, strana: 5 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/12, strana: 2 od 27.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 2 od 10.02.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor poslovne ideje za koju se dodeljuju finansijska sredstva iz budžeta grada, radi pokretanja sopstvenog posla

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 2 od 10.02.2014.


Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade, sa Javnim pozivom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 1 od 17.01.2014.


Odluka o utvrđivanju zonskog sistema u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 2 od 20.02.2014.


Odluka o utvrđivanju zonskog sistema u javnom prevozu putnika u gradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 154 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 2 od 20.02.2014.


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Odluka o zaključivanju Aneksa I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska groblja" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 1 od 12.02.2014.


Pravilnik o davanju u zakup gradskih stanova izgrađenih u okviru "Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji - SIRP"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 22 od 31.01.2014.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grada Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 14 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 227 od 14.01.2014.


Program dodele sredstava crkvama, verskim zajednicama i njihovim organizacionim delovima na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 1 od 20.02.2014.


Program dotacija nevladinim organizacija u oblasti zdravstvene zaštite za 2014. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 17 od 17.01.2014.


Program dotacija nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2014. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 6 od 31.01.2014.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - Sekretarijat za komunalne poslove i nadzor u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 32 od 31.01.2014.


Program o obrazovanju gradskih robnih rezervi u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 216 od 14.01.2014.


Program obeležavanja Sretenja 2014. u Godini odbrane i slobode u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 10 od 10.02.2014.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 10 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 9 od 10.02.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 31 od 31.01.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-27/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 225 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-28/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 224 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-30/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 223 od 14.01.2014.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 30 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 11 od 10.02.2014.


Program rasporeda sredstava za školski sport u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 10 od 31.01.2014.


Program unapređenja socijalne zaštite za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 5 od 31.01.2014.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 10 od 10.02.2014.


Program za podsticaj preduzetništva u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 221 od 14.01.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Program zimske službe grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 10 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" Kragujevac o cenovniku izvođenja građevinskih radova - betonski deo

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 42 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" Kragujevac o cenovniku osnovnih komunalnih usluga sahranjivanja i ostalih komunalnih usluga koje su u vezi sa osnovnim komunalnim uslugama sahranjivanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 44 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama toplotne energije ("Energetika" D.O.O. Kragujevac)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 91 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 33 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o korekciji troškova u rešenjima o izvršenju u delu ostali troškovi JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 13 od 10.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o korekciji visine naknade za norma čas radi stručnih službi JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 12 od 10.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju mesečne naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga koje pripadaju JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 12 od 10.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cene zakupa stanova i poslovnog prostora JSP "Kragujevac" koji služe za sticanje dobiti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 37 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 42 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 133 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 46 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cene usluga JKP "Čistoća" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 6/2014)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 46 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/14, strana: 5 od 12.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju cene vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda po kategorijama potrošača JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 11 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 34 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju cene vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda po kategorijama potrošača JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 34 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene usluge štampanja, dostave, ostalih troškova i o ustupanju poslova štampanja i dostave računa za komunalne usluge JSP "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 37 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 39 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 35 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za sufinansiranje projekata / programa u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 17 od 10.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor organizatora Projekta "Šumadijske zimske igre 2014"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 41 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordiniranje aktivnostima za realizaciju statusne promene Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 228 od 14.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za odabir korisnika i produžetak zakupa stanova izgrađenih u okviru "Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji - SIRP"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 38 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljšta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 40 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu trenutnog stanja i izradu projektnih zadataka u cilju investicionog održavanja, sanacije, adaptacije ili rekonstrukcije Domova kulture na seoskom području grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 41 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 80 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 38 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 39 od 31.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 35 od 17.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Lokalnog intersektorskog tima za implementaciju regionalnog projekta "Jednake šanse" u oblasti obrazovanja romske i druge marginalizovane dece

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/14, strana: 4 od 20.02.2014.


Rešenje o obrazovanju Stručne radne grupe za utvrđivanje predloga novog tarifnog sistema obračuna toplotne energije po potrošnji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 16 od 10.02.2014.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 18 od 10.02.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 19 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 48 od 31.01.2014.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 8 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 133 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 18 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 24 od 17.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju cena karata u javnom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 14 od 10.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene karata u javnom prevozu putnika PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 132 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 19 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 14 od 10.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 47 od 31.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na liniji javnog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 12 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 6 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 18 od 17.01.2014.


Zaključak o davanju saglasnosti na zaključak Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava između Delegacije Evropske Unije i grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 4 od 31.01.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Dela naselja Avala - Goliš i Lipe"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 4 od 31.01.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 20 od 18.02.2014.


Odluka o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 289 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 317 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 70 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 393 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/12, strana: 125 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 280 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 834 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 25 od 18.02.2014.


Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/93
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/96
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/96
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/99
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/07, strana: 72 od 30.03.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.


Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/11, strana: 1 od 12.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 35 od 18.02.2014.


Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Zrenjanina STAVLJA SE VAN SNAGE - sa 3/14 - Odlukom
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/14, strana: 4 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/14, strana: 5 od 03.02.2014.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Mužlja" Zrenjanin radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.04.2014. godine do 31.03.2019. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 24 od 18.02.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/14, strana: 5 od 03.02.2014.


Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.


Pravilnik o dodeli novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina za postignute rezultate rada

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 487 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/14, strana: 1 od 24.01.2014.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte amaterskih kulturno-umetničkih društava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/14, strana: 6 od 12.02.2014.


Pravilnik o pružanju usluge smeštaja u prihvatiliše za odrasla i stara lica u kriznim situacijama, beskućnike i prosjake

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 11 od 13.02.2014.


Pravilnik o pružanju usluge stanovanja uz podršku za mlade koji se osamostaljuju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 8 od 13.02.2014.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte udruženja, saveza i drugih asocijacija

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 41 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/10, strana: 49 od 16.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 575 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/14, strana: 6 od 12.02.2014.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji mesne zajednice "Mužlja" Zrenjanin za period od 01.04.2014. godine do 31.03.2019. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 22 od 18.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 334 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 26 od 18.02.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 26 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne policije grada Zrenjanina za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 26 od 18.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na zahtev Osnivačkog odbora Fudbalskog kluba u Zrenjaninu da u nazivu kluba upotrebljava ime grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 35 od 18.02.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za preduzimanje aktivnosti za obeležavanje godine Mihajla Idvorskog Pupina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 34 od 18.02.2014.


Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 14 od 13.02.2014.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu i spašavanje od poplava na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/14, strana: 2 od 24.01.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno, poljoprivrednog objekta u državnoj svojini za 2014. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 17 od 13.02.2014.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 16 od 13.02.2014.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 10 od 20.02.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 4/14, strana: 1 od 07.02.2014.


Odluka o delatnosti zoohigijene

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 82 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 19 od 20.02.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (istočna obala) na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 1 od 20.02.2014.


Odluka o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Subotice", broj 12/05, strana: 33 od 23.06.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/08, strana: 1 od 21.02.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 2 od 17.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 57 od 07.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 60/11, strana: 41 od 12.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.


Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica

"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 154 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 62 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 20 od 20.02.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 188 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 136 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.


Odluka o načinu i postupku raspodele sredstava za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede iz budžeta Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 23 od 20.02.2014.


Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 65 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 1/10, strana: 12 od 18.01.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 14 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.


Odluka o prihvatanju ponude o poklonu zemljišta bez naknade u korist grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/14, strana: 4 od 28.02.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za formiranje rang liste Stambeno-kreditnog fonda grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/14, strana: 1 od 28.02.2014.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 126 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 10 od 04.02.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 7 od 04.02.2014.


Odluka o Zaštitniku građana Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 10 od 20.02.2014.


Oglasi o davanju na privremeno korišćenje delova površina javne namene u zoni nadležnosti DOO "Park Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 5/14, strana: 18 od 14.02.2014.


Poziv za privremeno korišćenje delova površina javne namene u javnoj svojini u zoni nadležnosti DOO "Park Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 5/14, strana: 18 od 14.02.2014.


Pravilnik o kriterijumima za rangiranje sportskih organizacija

"Službeni list grada Subotice", broj 5/14, strana: 1 od 14.02.2014.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 107 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 30 od 20.02.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.


Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 1 od 04.02.2014.


Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 31 od 20.02.2014.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 3 od 04.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Program rada Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 4/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda "Dr Rehak Laszlo" Alap Subotica - Szabadka za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 10 od 04.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih ustanova i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 4 od 20.02.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove fondacija u gradu Subotici za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/14, strana: 2 od 19.02.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima direktora i članova nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 33 od 20.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga čišćenja i uklanjanja snega i leda za deo teritorije Grada koji se nalazi u zaštićenom području za zimski period od 1. januara do 31. marta 2014. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 47 od 20.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Stambeno-kreditnog fonda Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 10 od 04.02.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Vladimira Majakovskog od raskrsnice sa ulicom Adolfa Singera ka Segedinskom putu u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 3 od 28.01.2014.


Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 48 od 20.02.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 5 od 04.02.2014.


Rešenje o predlogu kandidata Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije za člana komisije za imenovanja jedinica lokalne samouprave

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 6 od 04.02.2014.


Rešenje o pribavljanju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Subotice", broj 8/14, strana: 5 od 28.02.2014.


Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja uz Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (istočna obala) na Paliću na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 2 od 20.02.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti društvenog i humanitarnog rada

"Službeni list grada Subotice", broj 6/14, strana: 1 od 19.02.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu sredstava u oblasti sporta

"Službeni list grada Subotice", broj 4/14, strana: 5 od 07.02.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 2 od 28.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/14, strana: 6 od 04.02.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 46 od 20.02.2014.


Rešenje o visini naknade za obavljanje usluge ličnog pratioca deteta i usluge personalne asistencije

"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)