POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Februar 2013

Konvencija o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF)

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 8/84, strana: 283
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93, strana: 45 od 18.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 153 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10, strana: 334 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/13, strana: 2 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem, klase tačnosti I, II, III i IV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 4/87, strana: 107 od 30.01.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 10 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o načinu isplaćivanja naknada vojnim obveznicima pozvanim radi vršenja vojne obaveze u Vojsci Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/13 - ZAMENJEN Uredbom
"Službeni list SRJ", broj 40/94, strana: 538 od 20.05.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 19 od 20.02.2013.

 


Uredba o određivanju visine novčane naknade regrutima i licima u rezervnom sastavu koji nisu u radnom odnosu, za vreme vršenja vojne obaveze

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 20/94, strana: 203 od 25.02.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 19 od 20.02.2013.

 


Indeksi potrošačkih cena za januar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.

 


Izmene i dopune Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/13, strana: 1 od 21.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 51 od 20.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 2 od 26.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 60 od 05.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 2 od 13.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 2 od 21.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 62 od 08.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 2 od 14.02.2013.

 


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 2 od 01.02.2013.

 


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 17 od 13.02.2013.

 


Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) broj 150 o administraciji rada, (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/13, strana: 160 od 21.02.2013.

 


Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/13, strana: 155 od 21.02.2013.

 


Konvencija o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF)

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 8/84, strana: 283
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93, strana: 45 od 18.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 153 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10, strana: 334 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/13, strana: 2 od 21.02.2013.

 


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.

 


Maloprodajne cene (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 51 od 20.02.2013.

 


Maloprodajne cene (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 50 od 26.02.2013.

 


Maloprodajne cene (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 60 od 05.02.2013.

 


Maloprodajne cene (JULIETA)

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 31 od 27.02.2013.

 


Maloprodajne cene (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 28 od 01.02.2013.

 


Maloprodajne cene (King Leaf d.o.o)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 92 od 14.02.2013.

 


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 50 od 26.02.2013.

 


Maloprodajne cene (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 27 od 01.02.2013.

 


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 14366/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 24 od 27.02.2013.

 


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 5353/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 16 od 27.02.2013.

 


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 75381/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 12 od 27.02.2013.

 


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 16 od 05.02.2013.

 


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "7. oktobar" Novi Kneževac)

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 60 od 05.02.2013.

 


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 9 od 01.02.2013.

 


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.

 


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 7 od 14.02.2013.

 


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 3 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 13 od 26.02.2013.

 


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 15 od 05.02.2013.

 


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 29 od 20.02.2013.

 


Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 4 od 13.02.2013.

 


Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.

 


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.

 


Odluka o izmenama Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos", društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.

 


Odluka o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "MAK-DI" društvo s ograničenom odgovornošću, Kraljevo - u rekonstrukciji

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 88 od 14.02.2013.

 


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 14 od 05.02.2013.

 


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 69/12, strana: 3 od 20.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 14 od 05.02.2013.

 


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 19 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 6 od 01.02.2013.

 


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.

 


Odluka o načinu obračuna i plaćanja zatezne kamate na neblagovremeno plaćene obaveze banaka po osnovu premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 61 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 49 od 26.02.2013.

 


Odluka o obrazovanju Komisije za pregovore u postupku preuzimanja imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.

 


Odluka o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.

 


Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 6 od 20.02.2013.

 


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 49 od 05.02.2013.

 


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 60 od 08.02.2013.

 


Odluka o proglašenju 28. februara Nacionalnim danom knjige

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 13 od 26.02.2013.

 


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Kovin

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 3 od 20.02.2013.

 


Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 6 od 20.02.2013.

 


Odluka o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Kraljevine Tonge

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 6 od 27.02.2013.

 


Odluka o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom na rezidencijalnoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.

 


Odluka o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 3 od 20.02.2013.

 


Odluka o utvrđivanju cena za pristup sistemu za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 50 od 20.02.2013.

 


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i načinu plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Kolubarskog i Mačvanskog okruga Valjevo

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 30 od 27.02.2013.

 


Odluka o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015)

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.

 


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 8 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 4 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 5 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 37 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.

 


Odluka o visini članarine i nadoknadi za 2013. godinu (Komora biohemičara Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 50 od 26.02.2013.

 


ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 32739/04

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 6 od 01.02.2013.

 


ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 44103/06

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 7 od 01.02.2013.

 


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 47 od 20.02.2013.

 


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1480/2010

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 6 od 01.02.2013.

 


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUl-126/2009, Už-4516/2010, Už-5367/2012, Už-1912/2010

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 66 od 14.02.2013.

 


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-1256/2010, Už-4520/2011, Už-4598/2011, Už-6855/2011

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 46 od 05.02.2013.

 


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-904/2010, IUo-1603/2010, Už-1366/2010, Už-1410/2010

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 36 od 20.02.2013.

 


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-905/2010, Už-2861/2011, Už-6774/2011, XU-912/2012

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 53 od 08.02.2013.

 


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-97/2012, Už-2123/2010, Už-1256/2011, Už-2177/2011, Už-4527/2011

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.

 


ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj Už-2855/2010

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 85 od 20.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 51 od 21.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 138 od 08.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 54 od 14.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 119 od 01.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 107 od 13.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 106 od 26.02.2013.

 


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 78 od 05.02.2013.

 


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.

 


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda

"Službeni glasnik RS", broj 14/07, strana: 35 od 06.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 220 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 60 od 08.02.2013.

 


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje bibliotečko-informatičke delatnosti javnih biblioteka

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 52 od 08.02.2013.

 


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 7 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o bližim uslovima za testiranje krvi i komponenata krvi

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 6 od 27.02.2013.

 


Pravilnik o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 17 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 10 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 17 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 31 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 108 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 14 od 14.02.2013.

 


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (prečišćen tekst - sa 15/2012)

"Službeni glasnik RS", broj 29/08, strana: 112 od 21.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/09, strana: 84 od 07.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 61 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 72 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (prečišćen tekst - sa 15/2012)

"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 72 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 114 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 4 od 01.02.2013.

 


Pravilnik o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 181 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.

 


Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi

"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 24 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 39 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 35 od 20.02.2013.

 


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.

 


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jabučastih voćnih vrsta, radi priznavanja sorti

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 21 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 15 od 13.02.2013.

 


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem, klase tačnosti I, II, III i IV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 4/87, strana: 107 od 30.01.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 10 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o načinu i postupku čuvanja i dostupnosti dokumentacije u ovlašćenim transfuziološkim ustanovama, odnosno bolničkim bankama krvi

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 14 od 14.02.2013.

 


Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 11 od 27.02.2013.

 


Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni statut poljoprivrednog gazdinstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 96 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 32 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 36 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/11, strana: 25 od 31.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 3 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 35 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 22 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o načinu isplaćivanja naknada vojnim obveznicima pozvanim radi vršenja vojne obaveze u Vojsci Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/13 - ZAMENJEN Uredbom
"Službeni list SRJ", broj 40/94, strana: 538 od 20.05.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 19 od 20.02.2013.

 


Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđenja i označavanja

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 31 od 08.02.2013.

 


Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/09, strana: 38 od 07.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 59/12, strana: 3 od 15.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 37 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 37 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o obliku i sadržini oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

PAŽNJA - Primenjuje se od 1. septembra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 12 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 8 od 27.02.2013.

 


Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i druge signalizacije za obeležavanje graničnog prelaza i njegovog područja i obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih tabli i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 3 od 01.02.2013.

 


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.

 


Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije i izgledu službenog odela šumarskog inspektora, kao i načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 6 od 27.02.2013.

 


Pravilnik o obrascu službene legitimacije i izgledu značke i odgovarajućoj vrsti odeće, obuće i opreme turističkog inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 78/09, strana: 49 od 23.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 17 od 13.02.2013.

 


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.

 


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.

 


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

"Službeni glasnik RS", broj 29/06, strana: 10 od 07.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 21 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 10 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 8 od 27.02.2013.

 


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 80 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 32 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.

 


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 191 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 67 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 69 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 47 od 14.02.2013.

 


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (sa PRILOGOM: obrascima PB2, PK2, PK3, SU1 i SU3)

"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 24 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 61 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 37 od 05.02.2013.

 


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju u bibliotečko-informacionoj delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 30 od 26.02.2013.

 


Pravilnik o tarifi (Komisije za hartije od vrednosti)

"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 51 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 57 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 28 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 61 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.

 


Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 8 od 08.02.2013.

 


Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 22 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 3 od 31.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.

 


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 34 od 05.02.2013.

 


Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 108 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 25 od 14.02.2013.

 


Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 10 od 21.02.2013.

 


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 31963/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 49 od 05.02.2013.

 


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 32198/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 75 od 14.02.2013.

 


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 18 od 13.02.2013.

 


Protokol o saradnji - Sokoj i ANEM

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 61 od 08.02.2013.

 


Protokol o saradnju - SOKOJ i ANEM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 21 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 61 od 08.02.2013.

 


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 8 od 14.02.2013.

 


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 13 od 26.02.2013.

 


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.

 


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 24 od 26.02.2013.

 


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 7 od 13.02.2013.

 


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 29 od 20.02.2013.

 


Rešenja o razrešenju i postavljenju koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 29 od 20.02.2013.

 


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 48 od 20.02.2013.

 


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.

 


Rešenja o upisu pravnih lica u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 28 od 26.02.2013.

 


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 14 od 13.02.2013.

 


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 31 od 05.02.2013.

 


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 22 od 26.02.2013.

 


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 12 od 14.02.2013.

 


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 33 od 05.02.2013.

 


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, odnosno eksproprijaciju

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 31 od 20.02.2013.

 


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos, odnosno eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 32 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 22 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 20 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na cene JKP "Subotička toplana"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 61/11, strana: 2 od 21.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 4 od 01.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 31 od 20.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 7 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 30 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne agencije za regionalnih razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 10 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za poštanske usluge za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 7 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za prostorno planiranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 21 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za stanovanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 21 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 4 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Drinsko - Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 4 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 7 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 6 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 6 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "EPS obnovljivi izvori" d.o.o. Užice za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 5 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 4 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Jugoistok" d.o.o. Niš za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 6 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Panonske TE - TO" d. o. o. Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 4 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "TE i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 5 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "TE Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 5 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD ED "Centar" d.o.o. Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 6 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD RB "Kolubara" d.o.o. Lazarevac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 5 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 30 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Inicijativu za pokretanje postupka privatizacije u "Zastava bezbednost" d.o.o. - u rekonstrukciji, Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 12 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Inicijativu za pokretanje postupka privatizacije u Industriji mašina i traktora a.d. Beograd - u rekonstrukciji

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 12 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Cenovnika usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

January 15, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 1 od 15.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Budućnost" društvo s ograničenom odgovornošću Sevojno - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 31 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 31 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Oprema" društvo sa ograničenom odgovornošću, Jagodina - u rekonstrukciji

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 11 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Pirotex triko" društvo sa ograničenom odgovornošću, Pirot - u rekonstrukciji

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 11 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" d.o.o. Kragujevac - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 20 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Univerzal" društvo sa ograničenom odgovornošću, Leskovac - u rekonstrukciji

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 11 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Vuk Karadžić" društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš - u rekonstrukciji

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 11 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za proizvodnju obuće "Stil" d.o.o. Zrenjanin

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 31 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" za 2011. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 30 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Požarevca, Republika Srbija i opštine Ljubinje u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 30 od 20.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika ostalih komunalnih usluga

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Železnice Srbije" a.d. za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 21 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 29 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaj "Srbija" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 30 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnosti "Panorama" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 30 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 7 od 08.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 29 od 05.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 30 od 20.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 10 od 14.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičke agencije za prostorno planiranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 21 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičke agencije za stanovanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 21 od 26.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 30 od 20.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 6 od 27.02.2013.

 


Rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 13 od 13.02.2013.

 


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 9 od 01.02.2013.

 


Rešenje o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 19 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 75 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 16 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 89 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 28 od 26.02.2013.

 


Rešenje o određivanju biblioteka koje obavljaju poslove od opšteg interesa u zaštiti stare i retke bibliotečke građe

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 15 od 13.02.2013.

 


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.

 


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 23 od 26.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 23 od 26.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti Granskog udruženja poslodavaca drumskog saobraćaja "Srbijatransport"

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 35 od 20.02.2013.

 


Sertifikati o akreditaciji zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 49 od 26.02.2013.

 


Statut Narodne banke Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/10, strana: 88 od 04.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 39 od 05.02.2013.

 


Statut Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 39 od 05.02.2013.

 


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Republici Kongo

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 3 od 14.02.2013.

 


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 3 od 26.02.2013.

 


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 3 od 14.02.2013.

 


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 3 od 13.02.2013.

 


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 6 od 21.02.2013.

 


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja saglasnosti zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 91 od 14.02.2013.

 


Uredba Komisije (EEZ) broj 441/91 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 80 od 14.02.2013.

 


Uredba Komisije (EU) broj 41/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 81 od 14.02.2013.

 


Uredba Komisije (EU) broj 42/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 82 od 14.02.2013.

 


Uredba Komisije (EU) broj 43/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 84 od 14.02.2013.

 


Uredba Komisije (EU) broj 69/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 85 od 14.02.2013.

 


Uredba Komisije (EU) broj 70/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 87 od 14.02.2013.

 


Uredba o iznosu i načinu isplate naknade za vršenje vojne obaveze

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 19 od 20.02.2013.

 


Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 44 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 7 od 05.02.2013.

 


Uredba o mreži ustanova socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 4 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 8 od 05.02.2013.

 


Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 12 od 26.02.2013.

 


Uredba o naknadi šteta na licima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/13 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 16 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 36 od 20.02.2013.

 


Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 5 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 33 od 05.02.2013.

 


Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 4 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 4 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 18 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 24 od 20.02.2013.

 


Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 6 od 13.02.2013.

 


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 74 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 7 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 6 od 13.02.2013.

 


Uredba o utvrđivanju područja banje "Mataruška Banja"

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 7 od 05.02.2013.

 


Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 5 od 13.02.2013.

 


Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 6 od 26.02.2013.

 


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 3 od 05.02.2013.

 


Uredba o visini naknade za vode za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 8 od 20.02.2013.

 


Zakon o javnom beležništvu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2014. godine, izuzev nekih odredaba (videti član 162.)
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.

 


Zakon o Ustavnom sudu

"Službeni glasnik RS", broj 109/07, strana: 3 od 28.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 21 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.

 


Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok"

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 5 od 21.02.2013.

 


Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 35 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 183 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 3 od 21.02.2013.

 


Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 105 od 20.02.2013.

 


Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 104 od 20.02.2013.

 


Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 103 od 20.02.2013.

 


Konkurs za sufinansiranje javnog informisanja u zemljama u okruženju

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 96 od 14.02.2013.

 


Konkurs za sufinansiranje podsticanja proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 94 od 14.02.2013.

 


Konkurs za sufinansiranje projekata podsticanja informativnih sadržaja medija za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 97 od 14.02.2013.

 


Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje javnog informisanja o AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 95 od 14.02.2013.

 


Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 92 od 14.02.2013.

 


Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 93 od 14.02.2013.

 


Odluka o izboru članova Saveta nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 85 od 14.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Vojvodina-šume"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 7/02, strana: 76 od 20.05.2002.
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 170 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/02, strana: 127 od 08.07.2002.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 73 od 14.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima

"Službeni list APV", broj 18/06, strana: 685 od 11.12.2006.
"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 53 od 06.02.2013.

 


Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 87 od 14.02.2013.

 


Odluka o postojanju konkurentnosti (Centar za privredno tehnološki razvoj Vojvodine)

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 101 od 20.02.2013.

 


Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodice u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - Odlukom o prestanku važenja pojedinih odluka
"Službeni list APV", broj 8/05, strana: 225 od 31.05.2005.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 87 od 14.02.2013.

 


Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - Odlukom o prestanku važenja pojedinih odluka
"Službeni list APV", broj 9/06, strana: 413 od 30.06.2006.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 87 od 14.02.2013.

 


Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - Odlukom o prestanku važenja pojedinih odluka
"Službeni list APV", broj 13/05, strana: 391 od 23.09.2005.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 87 od 14.02.2013.

 


Odluka o prenošenju određenih ovlašćenja Izvršnom veću Autonomne Pokrajine Vojvodine u odnosu na javna preduzeća koja je osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 3/06, strana: 59 od 17.03.2006.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 80 od 14.02.2013.

 


Odluka o prestanku važenja pojedinih odluka

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 87 od 14.02.2013.

 


Odluka o raspoređivanju sredstava za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - Odlukom o prestanku važenja pojedinih odluka
"Službeni list APV", broj 5/05, strana: 105 od 24.03.2005.
"Službeni list APV", broj 15/05, strana: 414 od 28.10.2005.
"Službeni list APV", broj 2/06, strana: 36 od 27.02.2006.
"Službeni list APV", broj 2/10, strana: 259 od 26.02.2010.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 87 od 14.02.2013.

 


Odluka o stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine

March 24, 2010 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 31/04, strana: 691 od 23.12.2004.
"Službeni list APV", broj 20/07, strana: 978 od 15.11.2007.
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 331 od 24.03.2010.

 


Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača za sprovođenje dopunskih izbora u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran, koji će se održati 17. februara 2013. godine

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 91 od 14.02.2013.

 


Odluka o utvrđivanju ukupnog broja birača za sprovođenje dopunskih izbora u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran, koji će se održati 17. februara 2013. godine

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 68 od 06.02.2013.

 


Odluke o imenovanjima i razrešenjima u javnim ustanovama i zavodima na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 85 od 14.02.2013.

 


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.

 


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 73 od 14.02.2013.

 


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 80 od 14.02.2013.

 


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 7/02, strana: 74 od 20.05.2002.
"Službeni list APV", broj 2/10, strana: 250 od 26.02.2010.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 80 od 14.02.2013.

 


Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1589 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 84 od 14.02.2013.

 


Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 84 od 14.02.2013.

 


Pokrajinska uredba o ocenjivanju i napredovanju zaposlenih

January 30, 2013 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 2/13, strana: 33 od 30.01.2013.

 


Pokrajinska uredba o ocenjivanju pokrajinskih službenika

January 30, 2013 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 17/07, strana: 844 od 14.09.2007.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 2/13, strana: 33 od 30.01.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe rada javnih preduzeća, ustanova i zavoda u APV za 2013. godinu

January 30, 2013 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 2/13, strana: 37 od 30.01.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program i Finansijski plan Kancelarije za inkluziju Roma

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 90 od 14.02.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opština Nova Crnja i Sremski Karlovci

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 62 od 06.02.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz Subotica za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 102 od 20.02.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada, Finansijski plan Turističke organizacije Vojvodine za 2013. godinu i Program turističke informativno-propagandne delatnosti Turističke organizacije Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 101 od 20.02.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove u ustanovama kulture i fondovima u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 62 od 06.02.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove ustanova kulture na teritoriji APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 90 od 14.02.2013.

 


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 54 od 06.02.2013.

 


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

January 30, 2013 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 2/13, strana: 36 od 30.01.2013.

 


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 102 od 20.02.2013.

 


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 88 od 14.02.2013.

 


Rešenje o biračkim mestima za izbor poslanika u Skupštinu APV na dopunskim izborima u Izbornoj jedinici 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran

January 30, 2013 12:00 AM

"Službeni list APV", broj 2/13, strana: 43 od 30.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Informativnog centra za poslovnu standardizaciju radnih mesta Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju

"Službeni list APV", broj 5/13, strana: 101 od 20.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje dopunskih izbora u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran, koji će se održati 17. februara 2013. godine

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 68 od 06.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju broja kontrolnih listova za sprovođenje dopunskih izbora u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran, koji će se održati 17. februara 2013. godine

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 68 od 06.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 58 od 06.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 55 od 06.02.2013.

 


Cenovnik ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac (prečišćen - sa 57/12)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 15 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.

 


Cenovnik pijačnih usluga (sa Rešenjem o davanju saglasnosti)

December 24, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 1/11, strana: 2 od 31.01.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 1 od 24.12.2012.

 


Cenovnik usluga JKP "Parking servis" za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području

January 15, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 1 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 17 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 7 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/11, strana: 2 od 28.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11, strana: 2 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 1 od 15.01.2013.

 


Cenovnik usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda za 2012. godinu, sa Rešenjem o davanju saglasnosti

January 25, 2013 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 1 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 30 od 25.01.2013.

 


Cenovnik usluga Vetrinarske ustanove "Veterina Beograd"

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 30 od 25.01.2013.

 


Cenovnik usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk" (GO Obrenovac)

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 22 od 31.01.2013.

 


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

December 24, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.

 


Kolektivni ugovor (izmena) JP Sportski centar "Novi Beograd" broj 1269 od 5. novembra 2010. godine

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 24 od 31.01.2013.

 


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 17 od 06.02.2013.

 


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

December 31, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 7 od 31.12.2012.

 


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2012. godinu

December 24, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 12 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/12, strana: 36 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 4 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 10 od 24.12.2012.

 


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad

December 24, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 57/11, strana: 46 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 49 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 15 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 20 od 24.12.2012.

 


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 34 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama ostalih usluga (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 37 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama parkiranja na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 41 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 40 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 36 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 35 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama toplotne energije

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 39 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama usluge korišćenja klizališta (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 40 od 25.01.2013.

 


Odluka o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 42 od 25.01.2013.

 


Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 4/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/05, strana: 14 od 30.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/06, strana: 39 od 22.05.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/07, strana: 11 od 31.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/08, strana: 52 od 27.10.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/09, strana: 32 od 10.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 45 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 9 od 06.02.2013.

 


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 47 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 40 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 51 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 18 od 31.01.2013.

 


Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 14 od 31.01.2013.

 


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.

 


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 10 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 10 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 4 od 06.02.2013.

 


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu (prečišćen tekst - sa 4/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/06, strana: 45 od 14.08.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 32 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 23 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 12 od 06.02.2013.

 


Odluka o pristupanju izradi Strateškog akcionog plana gradske opštine Obrenovac za period 2014-2016. godine

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 21 od 31.01.2013.

 


Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2012. godinu

December 27, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 8 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 51 od 27.12.2012.

 


Odluka o ustanovljavanju nagrada i drugih javnih priznanja gradske opštine Obrenovac

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 21 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 21 od 31.01.2013.

 


Odluka o usvajanju Cenovnika JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 6 od 06.02.2013.

 


Odluka o usvajanju Cenovnika JP Sportsko-rekreativno-poslovni centar "Milan Gale Muškatirović" (GO Stari grad)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 32 od 25.01.2013.

 


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

December 24, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 38 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 1 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/10, strana: 63 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 1 od 24.12.2012.

 


Odluka o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 23 od 31.01.2013.

 


Odluka o zaduženju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 5 od 06.02.2013.

 


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 4 od 06.02.2013.

 


Plan detaljne regulacije za blokove između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića Ugrinovačke i Laze Jovanovića Porcija, opština Zemun

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 1 od 25.01.2013.

 


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u decembru 2012. godine

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 31 od 25.01.2013.

 


Rešenja o imenovanju i razrešenju u Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Lazarevac

December 29, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 50 od 29.12.2012.

 


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata u nadzornim odborima javnih preduzeća na teritoriji GO Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 5 od 06.02.2013.

 


Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 2 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 1 od 06.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda za 2013. godinu

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 30 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na JKP "Parking servis" na izmenu i dopunu Cenovnika usluga specijalnim dizalicama, niskonoseće poluprikolice, dizalice KOLES, dizalice MAGIRUS i ostalog po nalogu nadležnih državnih organa (po nalogu komunalne inspekcije i MUP-a) - Komercijalno angažovanje

December 31, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 4 od 31.12.2012.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora JKP "Grocka"

December 31, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 25 od 31.12.2012.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 34 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ostalih usluga (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 37 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama parkiranja na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 41 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 40 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 36 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 35 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga za opravku "namernih kvarova" i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 38 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluge korišćenja klizališta (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 39 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za uklanjanje vozila specijalnim vozilom "Pauk" (GO Lazarevac)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 42 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika usluga JKP "Beogradske elektrane"

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Direkcije FEST-a iz Beograda, Ul. Majke Jevrosime br. 20

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 1 od 06.02.2013.

 


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

December 31, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 12 od 31.12.2012.

 


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

December 24, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.

 


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 3/2013)

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 6 od 31.01.2013.

 


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije bloka između planirane saobraćajnice Severna tangenta, Ulice cara Dušana, produžetka planiranje saobraćajnice C-8 i reke Dunav, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 1 od 06.02.2013.

 


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana generalne regulacije za područje gradske opštine Palilula van obuhvata generalnog plana Beograda 2021

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 3 od 06.02.2013.

 


Rešenje o razrešenju načelnika Uprave gradske opštine Surčin

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 44 od 25.01.2013.

 


Rešenje o režimu saobraćaja teretnih motornih i zaprežnih vozila kroz Beograd

December 24, 2012 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 67/12 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 3 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/11, strana: 8 od 31.01.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.

 


Rešenje o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar "Novi Beograd" sa Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (prečišćen tekst - sa 3/2013)

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 9 od 31.01.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju cena usluga dnevnih centara za odrasla i starija lica na teritoriji grada Beograda

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 5 od 31.01.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2013. godinu

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 1 od 31.01.2013.

 


Statut Privredne komore Beograda

December 24, 2012 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 943 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 47 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/07, strana: 29 od 14.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 29 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/08, strana: 21 od 12.06.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/09, strana: 15 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 26 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 47 od 24.12.2012.

 


Uputstvo o pružanju pravne pomoći građanima (GO Rakovica)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 31 od 25.01.2013.

 


Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović" kojom su usvojeni cenovnici usluga za 2013. godinu (GO Stari grad)

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 32 od 25.01.2013.

 


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju Programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 36 od 06.02.2013.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/13, strana: 11 od 25.01.2013.

 


Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/13, strana: 21 od 31.01.2013.

 


Oglasi za prijem u radni odnos koje je raspisala Gradska uprava za inspekcijske poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/13, strana: 27 od 05.02.2013.

 


Pravilnik o korišćenju reprezentacije

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/13, strana: 20 od 31.01.2013.

 


Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim parkiralištima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/11, strana: 1 od 11.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/11, strana: 154 od 23.03.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1674 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.

 


Program održavanja, uređivanja i korišćenja javnih garaža i javnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/13, strana: 13 od 25.01.2013.

 


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 34 od 06.02.2013.

 


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/13, strana: 13 od 25.01.2013.

 


Rešenja o prestanku mandata i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Novog Sada

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/13, strana: 11 od 25.01.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju vrednosti boda zakupnine za poslovni prostor

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 32 od 06.02.2013.

 


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara, članova i zamenika članova Komisije za opšte i komunalno uređenje grada

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/13, strana: 21 od 31.01.2013.

 


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje aktivnosti koje prethode odluci o deponovanju slobodnih sredstava konsolidovanog računa grada Novog Sada kod poslovnih banaka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.

 


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/10, strana: 110 od 25.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/13, strana: 19 od 31.01.2013.

 


Rešenje o obrazovanju Programskog odbora za obeležavanje 1. februara 1748. godine, dana kada je Novi Sad stekao status slobodnog kraljevskog grada, sa Rešenjem o imenovanju odbora

January 25, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/13, strana: 12 od 25.01.2013.

 


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 77 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1102 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1123 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1669 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 31 od 06.02.2013.

 


Rešenje o osnivanju posebne Radne grupe za pripremu Strateškog plana Komunalne policije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 35 od 06.02.2013.

 


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti

January 31, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/13, strana: 19 od 31.01.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 31 od 06.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 31 od 06.02.2013.

 


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 8 od 12.02.2013.

 


Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Kragujevca u nazivu ronilačkog kluba

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 2 od 01.02.2013.

 


Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 1 od 01.02.2013.

 


Odluka o odobravanju finansiranja rada jednog stručnog tima Zavodu za stomatologiju Kragujevac tokom 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 1 od 12.02.2013.

 


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 2 od 01.02.2013.

 


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 1 od 01.02.2013.

 


Program dodele sredstava crkvama, verskim zajednicama i njihovim organizacionim delovima na teritoriji grada Kragujevca u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 3 od 12.02.2013.

 


Program obeležavanja Sretenja 2013. u godini Dimitrija Davidovića i modernog novinarstva u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 2 od 12.02.2013.

 


Program obrazovanja gradskih robnih rezervi u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 4 od 12.02.2013.

 


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 20 od 22.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 9 od 12.02.2013.

 


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 8 od 01.02.2013.

 


Program rasporeda sredstava za školski sport u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 8 od 01.02.2013.

 


Program unapređenja socijalne zaštite za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 9 od 01.02.2013.

 


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 6 od 01.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 42 od 01.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Gradske agencije za saobraćaj d.o.o. Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 9 od 12.02.2013.

 


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju Projekta "SLAP informacioni sistem"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/09, strana: 34 od 04.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/09, strana: 190 od 24.09.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 10 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 45 od 01.02.2013.

 


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu infrastrukturnih projekata za "SLAP informacioni sistem"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 45 od 01.02.2013.

 


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu nacrta Studije izvodljivosti u okviru projekta "Infrastrukturno opremanje poslovne zone Denino Brdo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 16 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 46 od 01.02.2013.

 


Rešenje o određivanju naziva ulica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 3 od 01.02.2013.

 


Zaključak o utvrđivanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 11 od 01.02.2013.

 


Zaključak Skupštine grada Kragujevca o uspešnosti grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 6 od 01.02.2013.

 


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za poslanika u Skupštinu APV po većinskom izbornom sistemu na dopunskim izborima održanim 17.02.2013. godine u Izbornoj jedinici 17 Zrenjanin III

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/13, strana: 21 od 19.02.2013.

 


Izveštaj o privremenim rezultatima izbora za poslanika u Skupštinu APV po većinskom izbornom sistemu na dopunskim izborima održanim 17. februara 2013. godine u Izbornoj jedinici 17 Zrenjanin III

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/13, strana: 15 od 18.02.2013.

 


Lista kandidata za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine u Izbornoj jedinici, na izborima raspisanim za 17. februar 2013. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.

 


Lista kandidata za ponovljeno glasanje 03.03.2013. godine na dopunskim izborima za izbor poslanika u Skupštinu APV po većinskom sistemu u Izbornoj jedinici 17 Zrenjanin III

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/13, strana: 25 od 21.02.2013.

 


Odluka o ponovljenom glasanju za izbor poslanika u Skupštinu APV po većinskom izbornom sistemu na dopunskim izborima u Izbornoj jedinici 17 Zrenjanin III

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/13, strana: 23 od 19.02.2013.

 


Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u službi budžetske inspekcije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 576 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/13, strana: 10 od 10.02.2013.

 


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina kroz dohodovne aktivnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/13, strana: 10 od 10.02.2013.

 


Presude Upravnog suda o poništavanju rešenja Skupštine grada Zrenjanina o prestanku mandata odbornika

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/13, strana: 13 od 10.02.2013.

 


Rešenje o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2013. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/13, strana: 10 od 10.02.2013.

 


Zaključak o prihvatanju Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Zrenjanina u 2013. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/13, strana: 18 od 18.02.2013.

 


Zaključak o prihvatanju Programa raspodele sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno, poljoprivrednog objekta u državnoj svojini za 2013. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/13, strana: 17 od 18.02.2013.

 


Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 124 od 07.02.2013.

 


Odluka o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 15 od 07.02.2013.

 


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije "Put ka znanju"

"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 51 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 4 od 07.02.2013.

 


Odluka o merilima za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst - sa 3/2012)

"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 82 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 13 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.

 


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.

 


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 48 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 160 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 7 od 07.02.2013.

 


Odluka o osnivanju "SOS Sinagoga" Fondacije za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge

"Službeni list grada Subotice", broj 11/01
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 52 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Fonda "Dr Rehak Laszo" Alap Subotica - Szabadka

"Službeni list grada Subotice", broj 20/95
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 19 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 45 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Fondacije mentalne higijene "EXSPECTO"

"Službeni list grada Subotice", broj 30/05
"Službeni list grada Subotice", broj 13/06
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 49 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 25 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 3 od 07.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/05 od 25.05.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/05 od 02.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 62/11 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 3 od 07.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine

"Službeni list grada Subotice", broj 8/04, strana: 1 od 16.04.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/04, strana: 5 od 06.07.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 18 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 44 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 221 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 4 od 07.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Fondacije za razvoj sporta na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 1/98
"Službeni list grada Subotice", broj 19/04 od 25.05.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 45 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.

 


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog fonda Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.

 


Odluka o ostvarivanju prava na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 119 od 07.02.2013.

 


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 1 od 07.02.2013.

 


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 12 od 07.02.2013.

 


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđivanje (prodaju) neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Subotice, putem javnog nadmetanja, radi izgradnje

"Službeni list grada Subotice", broj 3/13, strana: 5 od 20.02.2013.

 


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2013. godinu za Grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 18 od 07.02.2013.

 


Pravilnik o naknadi za rad predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora ustanova čiji je osnivač Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 117 od 07.02.2013.

 


Preporuka nadležnim organima Gradske uprave Grada Subotice za preduzimanje mera za otklanjanje nepravilnosti i nesvrsishodnosti utvrđenih u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Subotice za 2011. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 6 od 01.02.2013.

 


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/13, strana: 9 od 20.02.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na planove i programe rada fondacija i fondova na teritoriji Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/13, strana: 1 od 20.02.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća u Subotici za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 8 od 07.02.2013.

 


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 119 od 07.02.2013.

 


Rešenje o davanju ovlašćenja Gradonačelniku Grada Subotice za potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti zaštite i vrednovanja kulturnog i nepokretnog nasleđa Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 2 od 01.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik marketinških usluga JP "Radio Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 4 od 01.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica - Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica - Szabadka Varos Szocialis Kozpontja, Szabadka

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 2 od 01.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 124 od 07.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana Fonda "Dr Rehak Laszlo" Alap Subotica - Szabadka za 2012. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 2 od 01.02.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na statut ustanove Zoološki vrt Palić - Palicsi Allatkert - Zoološki vrt Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 41 od 07.02.2013.

 


Rešenje o imenovanju direktora Apoteke Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 6 od 01.02.2013.

 


Rešenje o predlogu kandidata Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije za člana komisije za imenovanja jedinica lokalne samouprave

"Službeni list grada Subotice", broj 3/13, strana: 13 od 20.02.2013.

 


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 1 od 01.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 3 od 01.02.2013.

 


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 3 od 01.02.2013.

 


Rešenje o visini mesečnog iznosa stipendije za studente sa teritorije grada Subotice za školsku 2012/2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 123 od 07.02.2013.

 


Uputstvo Gradskog veća Grada Subotice u pogledu davanja saglasnosti na legalizaciju glavnih porodičnih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 3 od 01.02.2013.

 


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 1 od 07.02.2013.

 


Zaključak o prihvatanju Projekta poboljšanja saobraćaja u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 41 od 07.02.2013.

 


Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 42 od 07.02.2013.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)