POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Decembar 2014

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 145/14 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 36/04, strana: 1 od 30.07.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 39/05, strana: 1 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 106 od 29.12.2014.


Cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 109 od 18.12.2014.


Etički kodeks posrednika

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 290 od 30.12.2014.


Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 17 od 09.12.2014.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 31 od 31.12.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 91 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 34 od 15.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 8 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 308 od 30.12.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 304 od 30.12.2014.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 109 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 19 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 311 od 30.12.2014.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 307 od 30.12.2014.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 44 od 26.12.2014.


Indeksi potrošačkih cena za novembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 44 od 16.12.2014.


Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 132 od 5. decembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 26 od 24.12.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 2 od 30.12.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 2 od 09.12.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 2 od 16.12.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenje

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 2 od 22.12.2014.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 2 od 26.12.2014.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima, nastavku rada na položaju i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 20 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 83 od 30.12.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 4 od 16.12.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 44 od 12.12.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 22 od 31.12.2014.


Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) broj 94 o radnim klauzulama javnih ugovora (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 3 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/14, strana: 4 od 25.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 60 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 61 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 61 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 62 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 70 od 26.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 28 od 24.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 173 od 12.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 58 od 22.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 127 od 18.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 29 od 24.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 21 od 03.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 21 od 03.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 22 od 03.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 21 od 03.12.2014.


Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o osnivanju mreže za saradnju i promociju nauke i tehnologije u oblasti poljoprivrede

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 27 od 09.12.2014.


Metodologija za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 52 od 26.12.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/14, strana: 4 od 25.12.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Obaveštenje o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14, strana: 65 od 29.12.2014.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 199 od 25.12.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 199 od 25.12.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 199 od 25.12.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 199 od 25.12.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 198 od 25.12.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 198 od 25.12.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa "Srbijagas" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 167 od 12.12.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 3 od 24.12.2014.


Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 22 od 02.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 54 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 33 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 50 od 26.12.2014.


Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 273 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 15 od 24.12.2014.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.


Odluka o imenovanju odgovornih lica i određivanju tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 140/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 39 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 15 od 22.12.2014.


Odluka o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 17 od 27.12.2014.


Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.


Odluka o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 99 od 18.12.2014.


Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 17 od 27.12.2014.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 21 od 24.12.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju DP "Mataruška i Bogutovačka Banja", Mataruška Banja

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 12 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 82 od 29.12.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - granica Mađarske, sa dva pružna koloseka na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 161 od 16.12.2014.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 157 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 86 od 11.12.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 106 od 11.12.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 48 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 77 od 11.12.2014.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Knić

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 317 od 30.12.2014.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Svrljig

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 120 od 29.12.2014.


Odluka o matičnom području na teritoriji opštine Babušnica

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 120 od 29.12.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 133/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 4 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 44 od 17.12.2014.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 152 od 11.12.2014.


Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (Sa PRILOGOM: PRILOZI –1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o ostalom rezultatu, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Izveštaj o tokovima gotovine)

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 139 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 86 od 11.12.2014.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izvršenje naloga iz presude Evropskog suda za ljudska prava i rešavanje pitanja javnog duga Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 4 od 16.12.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 5 od 11.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za pitanja ratnih veterana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 132/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 8 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 17 od 22.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Ada

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 168 od 12.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Ćićevac

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 121 od 29.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Golubac

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 13 od 03.12.2014.


Odluka o određivanju matičnog područja na teritoriji opštine Žabari

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 120 od 29.12.2014.


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 15 od 22.12.2014.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 136/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 7 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 15 od 05.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.


Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju dažbine (do 31. decembra 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 68 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 21 od 26.12.2014.


Odluka o organizaciji i radu Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 89 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 51 od 16.12.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 7 od 31.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 15 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 7 od 03.12.2014.


Odluka o otvaranju Generalnog konzulata Republike Srbije u Sankt Petersburgu, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 83 od 30.12.2014.


Odluka o poništavanju odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP Sportski centar "Kosta Vojinović", Kosovska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 13 od 03.12.2014.


Odluka o pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 56 od 09.12.2014.


Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 63 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 13 od 11.12.2014.


Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja (PRILOZI 1-5)

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 30 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 78 od 11.12.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 43 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 97 od 11.12.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 124 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 17 od 24.12.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 72 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 17 od 24.12.2014.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 136/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 7 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 148 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 28 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 55 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 6 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 17 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 16 od 22.12.2014.


Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 14 od 31.12.2014.


Odluka o utvrđivanju Javnog preduzeća za informisanje Novi Pazar za ustanovu od posebnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 161 od 16.12.2014.


Odluka o utvrđivanju kuće Marka Stanojevića u selu Leskovac za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 4 od 11.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 123 od 29.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 123 od 29.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Niš u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 122 od 29.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i visine članarine Regionalne privredne komore Subotica za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 61 od 26.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 59 od 26.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načina i roka plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Pančevo za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 61 od 26.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Leskovac u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 60 od 26.12.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 319 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 13 od 11.12.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na koju se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Užice u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 62 od 26.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Privredne komore Kosova i Metohije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 121 od 29.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 141/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 197 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 28 od 24.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 28 od 24.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Požarevac za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 122 od 29.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici, načinu i rokovima plaćanja Regionalnoj privrednoj komori Kruševac za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 47 od 22.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 58 od 26.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Gradske tržnice u Šapcu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Odluka o visini članarine koja se obračunava i plaća Privrednoj komori Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 58 od 26.12.2014.


Odluka o visini članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zaječar za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 59 od 26.12.2014.


Odluka o visini naknade za izdavanje licence u Komori socijalne zaštite, upis u Registar članova Komore i izdavanje uverenja o činjenicama iz registara koje vodi Komora socijalne zaštite za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 47 od 22.12.2014.


Odluka o visini stope i osnovici komorskog doprinosa Regionalne privredne komore Kikinda za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 59 od 26.12.2014.


Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 131/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 64 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 12 od 03.12.2014.


Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 12 od 03.12.2014.


Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun i visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 46 od 22.12.2014.


Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 9 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 44 od 26.12.2014.


Odluka Proširene komisije Evrokotrola broj 133 od 5. decembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 27 od 24.12.2014.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj IUo-365/2014

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 47 od 09.12.2014.


ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po Predstavci broj 75915/12 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 228 od 25.12.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 21 od 24.12.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 51 od 09.12.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-4523/2012

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 291 od 30.12.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-237/2011, Už-9789/2012

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 41 od 22.12.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj IUz-934/2012 i izdvojeno mišljenje sudije

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 61 od 12.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 173 od 12.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 4 od 18.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 7 od 09.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 4 od 29.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 3 od 26.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 2 od 22.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 1 od 30.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 2 od 16.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 22 od 03.12.2014.


Okvirini sporazum između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14, strana: 1 od 29.12.2014.


Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika

"Službeni glasnik RS", broj 102/09, strana: 31 od 07.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 250 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 89 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 95 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 71 od 26.12.2014.


Originalna konvencija (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalni protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokol o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencija o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokol o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 97 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 294 od 30.12.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 43 od 26.12.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 109 od 18.12.2014.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja socijalne zaštite dece u predškolskoj ustanovi

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 8 od 03.12.2014.


Pravilnik o dozvolama za rad

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 53 od 12.12.2014.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.


Pravilnik o izvršenju mere pritvora

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 40 od 09.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 70 od 16.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 90 od 16.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 49 od 26.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 112 od 16.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 49 od 26.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 132 od 16.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 49 od 26.12.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 41 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 9 od 16.12.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 9 od 16.12.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/07, strana: 56 od 08.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 41 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 108 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 106 od 11.12.2014.


Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 240 od 25.12.2014.


Pravilnik o kućnom redu Specijalne zatvorske bolnice

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 92 od 29.12.2014.


Pravilnik o kućnom redu za primenu mere pritvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 132/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/99, strana: 566 od 05.08.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 40 od 09.12.2014.


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 145/14 - 1. oktobra 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 36/04, strana: 1 od 30.07.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 39/05, strana: 1 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 106 od 29.12.2014.


Pravilnik o kvalitetu piva

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 106 od 29.12.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PAŽNJA - primenjuju se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 67 od 12.12.2014.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 99 od 18.12.2014.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 102 od 18.12.2014.


Pravilnik o merilima za utvrđivanje cena usluga u dečjim ustanovama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 146/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/93, strana: 9 od 05.01.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 6/96, strana: 167 od 14.02.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 288 od 30.12.2014.


Pravilnik o merilima za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 288 od 30.12.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ricinusa (Ricinus communis L.)

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 108 od 29.12.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte uljane tikve (Cucurbita pepo L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 110 od 29.12.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti krmnog sirka (Sorghum bicolor (L.) Moench.) i sudanske trave (Sorghum sudanense Stapf.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 109 od 29.12.2014.


Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 Hz

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 52 od 12.12.2014.


Pravilnik o načinu dodele neraspodeljenih pojedinačnih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 30 od 31.12.2014.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 21 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 42 od 16.12.2014.


Pravilnik o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 316 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu rada, sastavu i finansiranju stalne komisije organa starateljstva za popis i procenu vrednosti imovine štićenika

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 8 od 03.12.2014.


Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova

"Službeni glasnik RS", broj 134/14, strana: 41 od 11.12.2014.


Pravilnik o načinu vođenja Registra posrednika

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 287 od 30.12.2014.


Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad stručnim radom organa starateljstva

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 9 od 27.12.2014.


Pravilnik o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 36 od 26.12.2014.


Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 35 od 16.12.2014.


Pravilnik o odeći, obući, rublju i posteljini osuđenih lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 42 od 16.12.2014.


Pravilnik o odeći, rublju, obući i posteljini osuđenih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/12, strana: 76 od 11.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 42 od 16.12.2014.


Pravilnik o određivanju visina taksi za pružanje stručnih usluga iz nadležnosti Direkcije za vodne puteve

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 15 od 24.12.2014.


Pravilnik o određivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 98 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 8 od 16.12.2014.


Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija

"Službeni glasnik RS", broj 44/06, strana: 52 od 26.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/06, strana: 17 od 05.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/08, strana: 108 od 19.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 132 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 181 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 115 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 313 od 30.12.2014.


Pravilnik o osnovama programa socijalnog rada u predškolskim ustanovama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 131/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 70/94, strana: 2387 od 17.12.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 8 od 03.12.2014.


Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 314 od 30.12.2014.


Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 70 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 56 od 09.12.2014.


Pravilnik o postupku imenovanja članova Upravnog odbora Javnog medijskog servisa

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 51 od 26.12.2014.


Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 284 od 30.12.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državnih revizor

"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 165 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 94 od 31.12.2014.


Pravilnik o programu obuke za posrednika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 146/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/05, strana: 68 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 288 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 287 od 30.12.2014.


Pravilnik o programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbanja

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 12 od 20.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 1 od 22.12.2014.


Pravilnik o Programu osnovne obuke posrednika

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 287 od 30.12.2014.


Pravilnik o radu osuđenog lica

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 91 od 29.12.2014.


Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za osiguranje (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 41 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 286 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 102 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 124 od 11.12.2014.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvene evidencije nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ od 1991. do 1995. godine i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 1998. do 2000. godine i evidencija o ekshumiranim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih i masovnih grobnica

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 112 od 29.12.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 58 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 28 od 16.12.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 28 od 16.12.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 53 od 05.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 11 od 27.12.2014.


Pravilnik o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama

"Službeni glasnik RS", broj 122/03, strana: 6 od 12.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 99 od 29.12.2014.


Pravilnik o sadržini plana razvoja šumskog područja, odnosno plana razvoja šuma u nacionalnom parku

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 99 od 29.12.2014.


Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 65 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 35 od 16.12.2014.


Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 134/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 134/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/10, strana: 10 od 23.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 134/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 83 od 30.12.2014.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 146/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 34 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 83 od 30.12.2014.


Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 20 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 43 od 16.12.2014.


Pravilnik o standardima kvaliteta za obavljanje univerzalne poštanske usluge

PRESTAJE DA VAŽI - sa 146/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 47 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 29 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 314 od 30.12.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 43 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 267 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 18 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 15 od 27.12.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 144 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 202 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 313 od 30.12.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za rad strancu i licu bez državljanstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 136/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/10, strana: 93 od 09.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 53 od 12.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.


Pravilnik o utvrđivanju izgleda markice sa znakom "DOPING FREE" i postupku za izdavanje markice

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 103 od 18.12.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.


Pravilnik o utvrđivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 8 od 16.12.2014.


Pravilnik o vremenskom planu dodele kapaciteta železničke infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 36 od 22.12.2014.


Pravilnik o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 41 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 16 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/10, strana: 352 od 10.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 44 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 25 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 20 od 24.12.2014.


Pravilnik o vršenju nadzora nad stručnim radom u ustanovama socijalne zaštite

PAŽNJA - prestaje da važi u delu koji se odnosi na nadzor nad stručnim radom centara za socijalni rad (videti: Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad stručnim radom organa starateljstva - 114/14)
"Službeni glasnik RS", broj 15/92, strana: 536 od 21.03.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 9 od 27.12.2014.


Pravilnik o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 21 od 22.12.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 21518/09 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 23 od 24.12.2014.


Protokol o saradnji između Uprave za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Frans Agri Mer, Nacionalne agencije za poljoprivredne i morske proizvode i Agencije za usluge i plaćanja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 32 od 09.12.2014.


Protokol o stručno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, ruralnog razvoja veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 29 od 09.12.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 57 od 09.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune godišnjih programa poslovanja javnih preduzeća iz oblasti energetike, za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 10 od 24.12.2014.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta u nacionalnim savetima (NS grčke nacionalne manjine, NS bošnjačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 3 od 24.12.2014.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 5 od 11.12.2014.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 6 od 11.12.2014.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 28 od 31.12.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Bečej, Subotica)

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 168 od 12.12.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Grocka, Vrbas)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 162 od 16.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 5 od 27.12.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 59 od 09.12.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Sombor)

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 317 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Šabac, Pećinci)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 13 od 03.12.2014.


Rešenja o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 50 od 26.12.2014.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima, postavljenjima i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 4 od 24.12.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti javnog preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 57 od 26.12.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 12 od 03.12.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 167 od 12.12.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 8 od 27.12.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 200 od 25.12.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 27 od 31.12.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 35 od 26.12.2014.


Rešenja o ustupanju bez naknade stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 3 od 03.12.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 51 od 12.12.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 7 od 03.12.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 51 od 26.12.2014.


Rešenje Komisije za zaštitu konkurencije (zloupotreba dominantnog položaja)

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 46 od 22.12.2014.


Rešenje o davanju dozvole za rad banke

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 201 od 25.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 83 od 29.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 83 od 29.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 14 od 24.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Korigovani konsolidovani Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 83 od 29.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 7 od 16.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za upravljanje lukama za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 7 od 16.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 82 od 29.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 5 od 11.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 49 od 12.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Državne lutrije Srbije za poslovnu 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 49 od 12.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Prag 5, Češka Republika

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 19 od 22.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Rekovac, Republika Srbija i grada Kus, oblast Čeljabinsk, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Rekovac, Republika Srbija i opštine Velki Grob, Slovačka Republika

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 50 od 12.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 25 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u veslanju Srbija 2014"

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 50 od 12.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 3 od 03.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 7 od 16.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Emisiona tehnika i veze" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 25 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 50 od 12.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 82 od 29.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 7 od 16.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 14 od 24.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopuni Programa rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 50 od 12.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Beograd na vodi" d.o.o. Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 50 od 12.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 82 od 29.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 26 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 26 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara", Bajina Bašta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 26 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd, za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Stara planina", Knjaževac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 26 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji, sa sedištem u Sremskim Karlovcima

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 3 od 03.12.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 14 od 03.12.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 62 od 26.12.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Žitište)

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 121 od 29.12.2014.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume"

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 35 od 26.12.2014.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 200 od 25.12.2014.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 26 od 31.12.2014.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 51 od 12.12.2014.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 83 od 30.12.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 19 od 22.12.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 51 od 26.12.2014.


Rešenje o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 45 od 17.12.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 40 od 09.12.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 20 od 22.12.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 21 od 22.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju gubitka reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 59 od 09.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 8 od 16.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za januar, februar i mart 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 46 od 09.12.2014.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 61 od 12.12.2014.


Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti integralnog upravljanja vodama donjeg toka reke Drine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 26 od 09.12.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 10 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 15 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16/14, strana: 12 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14, strana: 65 od 29.12.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 17 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/14, strana: 5 od 25.12.2014.


Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Svete stolice u oblasti visokog obrazovanja (na srpskom i italijanskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 23 od 09.12.2014.


Sporazum o saradnji u procesu pristupanja Evropskoj uniji između Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 24 od 09.12.2014.


Sporazum o zajmu (Projekat hitne sanacije od poplava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 1 od 09.12.2014.


Statut Antidoping agencije

"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 104 od 18.12.2014.


Statut Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 48 od 22.12.2014.


Statut Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 27 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 45 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 45 od 22.12.2014.


Strategija razvoja statističke poljoprivrede u Republici Srbiji u periodu od 2014. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 21 od 26.12.2014.


Tarifa naknada koje naplaćuje OFA po osnovu kablovskog reemitovanja fotografskih dela

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 172 od 12.12.2014.


Ugovor o garanciji (Projekat - Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 15 od 09.12.2014.


Ugovor o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/14, strana: 1 od 25.12.2014.


Ugovor o trgovini naoružanjem (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 1 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/14, strana: 5 od 25.12.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Mauritaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rabatu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Somaliji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 3 od 16.12.2014.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Jemen, na nerezidencijalnoj osnovi u Kuvajtu

"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 3 od 17.12.2014.


Uputstvo o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 44 od 16.12.2014.


Uputstvo o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1772 od 26.11.2014.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1796 od 10.12.2014.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 64 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 88 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 14 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 44 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 182 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 53 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 20 od 24.12.2014.

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 51 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1035/2014 od 25. septembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 52 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1036/2014 od 25. septembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 54 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1037/2014 od 25. septembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 56 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1038/2014 od 25. septembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 58 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1212/2014 od 11. novembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 61 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1213/2014 od 11. novembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 63 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1214/2014 od 11. novembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 64 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1215/2014 od 11. novembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 66 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1216/2014 od 11. novembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 67 od 16.12.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 1217/2014 od 11. novembra 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 68 od 16.12.2014.


Uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 13 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 82 od 30.12.2014.


Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 65/01, strana: 5 od 23.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 7 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 47/02, strana: 1 od 16.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 91/02, strana: 11 od 27.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 1 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 16/04, strana: 1 od 20.02.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 76/04, strana: 1 od 02.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 3 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 22 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 73 od 29.12.2014.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 6 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 9 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 31 od 09.12.2014.


Uredba o načinu i postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa

"Službeni glasnik RS", broj 46/12, strana: 4 od 04.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 4 od 12.12.2014.


Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 4 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 70 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 71 od 14.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 26 od 12.12.2014.


Uredba o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 6 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 134 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 65 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 5 od 22.12.2014.


Uredba o potvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 3 od 27.12.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 133 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 28 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 3 od 16.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 4 od 27.12.2014.


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 3 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 13 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 3 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 10 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 3 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007-2013. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 140/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 3 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 7 od 22.12.2014.


Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 7 od 22.12.2014.


Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicima IPA za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 9 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 13 od 22.12.2014.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 130/14, strana: 1 od 02.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 20 od 26.12.2014.


Uredba o uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva zakupaca stanova izgrađenih na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 3 od 22.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata namenjenih pružanju usluga socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 3 od 12.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2015. do 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 4 od 27.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 3 od 17.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 20 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 3 od 03.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica-Beograd (Batajnica)

"Službeni glasnik RS", broj 69/03, strana: 22 od 07.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 14 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 3 od 26.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske-Beograd (Dobanovci)

"Službeni glasnik RS", broj 69/03, strana: 1 od 07.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 3 od 31.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika Avala - Kosmaj

"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 3 od 30.12.2014.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 23 od 12.12.2014.


Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 26 od 12.12.2014.


Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.


Zaključak o prihvatanju Plana o IV izmeni Plana radova Doma zdravlja Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/14, strana: 11 od 12.12.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2014. i 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 83 od 29.12.2014.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.


Zakon o budžetskom sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 3 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 3 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 239 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 260 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 175 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 3 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 3 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 3 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 190 od 25.12.2014.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 3 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 3 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 3 od 25.12.2014.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 4 od 25.12.2014.


Zakon o Carinskoj tarifi

"Službeni glasnik RS", broj 62/05, strana: 1 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 17 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/07, strana: 3 od 05.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 19 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 111/08, strana: 3 od 05.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/09, strana: 1 od 10.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 100/09, strana: 1 od 03.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 66/10, strana: 1 od 15.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/11, strana: 1 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 11/12, strana: 7 od 14.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/12, strana: 1 od 06.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 130/14, strana: 1 od 02.12.2014.


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Banka Malta LTD, "AIK Banka" a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 196 od 25.12.2014.


Zakon o deviznom poslovanju

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 57 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 128 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 13 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 97 od 18.12.2014.


Zakon o energetici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 145/14 - osim člana 13. stav 1. tačka 6) i stav 2. u delu koji se odnosi na tačku 6) i člana 14. stav 2. - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 3 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 3 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 31 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 38 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 3 od 29.12.2014.


Zakon o energetici

"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 3 od 29.12.2014.


Zakon o izvršenju i obezbeđenju

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 14 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 99 od 18.12.2014.


Zakon o matičnim knjigama

"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 30 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 72 od 29.12.2014.


Zakon o osiguranju

PAŽNJA - primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, osim onih odredaba čija je primena dodatno uslovljena (videti član 281. zakona)
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 3 od 18.12.2014.


Zakon o osiguranju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 139/14 - po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu novog zakona, osim člana 234. (videti član 280. novog zakona) - ZAMENJEN NOVIM 
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 2 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 70/04, strana: 16 od 18.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 15 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 19 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 8 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 42 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 181 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 20 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 29 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 3 od 18.12.2014.


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 34/03, strana: 1 od 02.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 64/04, strana: 3 od 07.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 3 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 27 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 67 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 45 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 179 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 180 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 6 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 13 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 190 od 25.12.2014.


Zakon o planiranju i izgradnji

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 105 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/09, strana: 76 od 02.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 66 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 3 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 14 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 37 od 14.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 23 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 114 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 258 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 3 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 72 od 29.12.2014.


Zakon o platnim uslugama

PAŽNJA - primenjuje se od 10. oktobra 2015. godine, osim onih odredaba čija je primena dodatno uslovljena (videti član 232. zakona)
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 48 od 18.12.2014.


Zakon o platnom prometu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 139/14 - 1. oktobra 2015. godine - osim nekih odredaba (videti član 231. stav 1. novog zakona) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 30 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 3 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 9 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 70 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 53 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 154 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 48 od 18.12.2014.


Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 3 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 195 od 25.12.2014.


Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 6 od 20.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 26 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 7 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 132/04, strana: 6 od 10.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 112/05, strana: 3 od 17.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 16 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/07, strana: 62 od 13.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 114/08, strana: 10 od 16.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 86 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 13 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 67 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 64 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 49 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 25/01, strana: 1 od 18.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 25 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 23 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 34 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 39 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 263 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 3 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 9 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.


Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 17 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 72 od 29.12.2014.


Zakon o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 198 od 25.12.2014.


Zakon o robnim rezervama

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 19 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 3 od 29.12.2014.


Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 12 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 129 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 98 od 18.12.2014.


Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 125 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 12 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 194 od 25.12.2014.


Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 78 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 88 od 18.12.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1801 od 10.12.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1798 od 10.12.2014.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava razvojnim regionalnim agencijama sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština u cilju unapređenja turističke ponude u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1797 od 10.12.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2014. godini za decu i porodicu

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1777 od 26.11.2014.


Konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju - rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1775 od 26.11.2014.


Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1787 od 03.12.2014.


Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1786 od 03.12.2014.


Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1786 od 03.12.2014.


Objava izmene Konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1797 od 10.12.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za izradu analize problema nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih samouprava u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1547 od 24.10.2014.
"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1763 od 26.11.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za sredstva preneta od Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/12, strana: 437 od 29.02.2012.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1792 od 10.12.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1721 od 05.11.2014.
"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1772 od 26.11.2014.


Odluka o Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1791 od 10.12.2014.


Odluka o stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 31/04, strana: 691 od 23.12.2004.
"Službeni list APV", broj 20/07, strana: 978 od 15.11.2007.
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 331 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 2/13, strana: 35 od 30.01.2013.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1791 od 10.12.2014.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 52/14, strana: 1819 od 18.12.2014.


Poslovnik o radu Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 52/14, strana: 1807 od 18.12.2014.


Poslovnik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 22/10, strana: 1004 od 20.12.2010.
"Službeni list APV", broj 52/14, strana: 1807 od 18.12.2014.


Pravilnik o utvrđivanju službene odeće zaposlenih koji vrše inspekcijski nadzor u ustanovama kulture

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1775 od 26.11.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1793 od 10.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova na teritoriji APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 52/14, strana: 1817 od 18.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 52/14, strana: 1814 od 18.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1783 od 03.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1792 od 10.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima, davanje saglasnosti

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1763 od 26.11.2014.


Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1763 od 26.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana potrebnih sredstava za finansiranje tekućih rashoda i izdataka Srpskog narodnog pozorišta za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1784 od 03.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana prihoda i rashoda Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1785 od 03.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1785 od 03.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada Srpskog narodnog pozorišta za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1784 od 03.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad o izdavanju blanko menica

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1783 od 03.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra "Srem" Ruma

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1784 od 03.12.2014.


Rešenje o dodeli Godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 52/14, strana: 1814 od 18.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine novčane nagrade za godišnje priznanje u oblasti sporta u 2014. godini za najbolje sportske ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1783 od 03.12.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 13 od 14.11.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 13 od 14.11.2014.


Cenovnik ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac (prečišćen - sa 57/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 15 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 34 od 21.11.2014.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.


Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2014/15

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 16 od 14.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 24 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 12 od 26.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 1 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 9 od 21.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 37 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 17 od 21.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 1 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 16 od 14.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 16 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 2 od 21.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 16 od 26.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 4 od 26.11.2014.


Odluka o cenama parkiranja na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 41 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 47 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 31 od 21.11.2014.


Odluka o cenama parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 40 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 32 od 21.11.2014.


Odluka o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 31 od 21.11.2014.


Odluka o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 33 od 21.11.2014.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 34 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 12 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 30 od 21.11.2014.


Odluka o dodeli Nagrade opštine Čukarica "Matija Ban" za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.


Odluka o finansiranju aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Stari grad u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 26 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.


Odluka o izmeni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2014. i 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 9 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 15 od 21.11.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za kulturu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 36 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 11 od 26.11.2014.


Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 23 od 14.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 27 od 21.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 19 od 14.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 8 od 26.11.2014.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Odluka o osnivanju ustanove Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac - 1947", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 32 od 14.11.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 10 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 11 od 26.11.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (prečišćen tekst - sa 86/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 1 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 15 od 02.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 16 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 1 od 26.11.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 10 od 26.11.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 26 od 26.11.2014.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.


Odluka o zaduženju gradske opštine Lazarevac za realizaciju kapitalnih investicionih projekata

"Službeni list grada Beograda", broj 5/11, strana: 32 od 11.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 31 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 29 od 21.11.2014.


Plan detaljne regulacije područja između Sportskog kompleksa stadiona "Crvena zvezda", ulica Banjički venac, Veljka Lukića Kurjaka, Bulevar oslobođenja, raskrsnice "Autokomanda", dr Milutina Ivkovića i planiranog produžetka Dinarske ulice, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 1 od 14.11.2014.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u oktobru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 16 od 14.11.2014.


Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 16/03, strana: 615 od 16.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/09, strana: 15 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 28 od 26.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 16 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 33 od 14.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 30 od 26.11.2014.


Rešenja o postavljenju na položaj zamenika javnog pravobranioca (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 12 od 14.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja i izmene cena javnih preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 29 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 34 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 31 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 32 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o cenama usluga, zakupa poslovnog prostora i postavljanja reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 12 od 26.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 29 od 21.11.2014.


Rešenje o imenovanju direktora

"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 29 od 26.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 12 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 4 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.


Rešenje o određivanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorišta koja se koriste za snabdevanje vodom za piće na području grada Beograda (prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni list grada Beograda", broj 1/88, strana: 44 od 18.01.1988.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 12 od 14.11.2014.


Rešenje o prestanku važenja pojedinih rešenja Gradskog komiteta za zdravstvo, rad i socijalnu politiku i Gradskog komiteta za zdravstvo grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 12 od 14.11.2014.


Statut Privredne komore Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 943 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 47 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/07, strana: 29 od 14.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 29 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/08, strana: 21 od 12.06.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/09, strana: 15 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 26 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 47 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 18 od 26.11.2014.


Statut Privredne komore Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 18 od 26.11.2014.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1301 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 867 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1350 od 28.11.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/93, strana: 415
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/94, strana: 102
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/94, strana: 135
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1403 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/09, strana: 1032 od 18.09.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1415 od 28.11.2014.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača, organizacija, institucija i udruženja iz oblasti poljoprivrede koji će učestvovati u projektu razvoja kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu - dodela subvencija za kontrolu zemljišta i plodova i troškove nabavke repromaterijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1050 od 18.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/14, strana: 1503 od 12.12.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije Bulevar III u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1459 od 29.11.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije centra Kaća, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1463 od 29.11.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela opštegradskog centra uz Bulevar Evrope južno od Novosadskog sajma u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1462 od 29.11.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Kameničkog parka u Sremskoj Kamenici, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1453 od 29.11.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Najlon pijace u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1455 od 29.11.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Petrovaradin IX u Petrovaradinu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1458 od 29.11.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje između ulice Carice Milice i primarnog nasipa u Futogu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1457 od 29.11.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Vidovdanskog naselja u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1461 od 29.11.2014.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1282 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 159 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 447 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1340 od 27.11.2014.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1350 od 28.11.2014.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1400 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 783 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 892 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1420 od 28.11.2014.


Odluka o postavljanju spomen-ploče porodici Čura u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1420 od 28.11.2014.


Odluka o pravobranilaštvu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1415 od 28.11.2014.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti za 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1383 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 945 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1422 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1406 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1431 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1407 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1431 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1402 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 954 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1429 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja zelenila i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1400 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 957 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1430 od 28.11.2014.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1390 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 171 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 949 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1424 od 28.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za sanaciju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1410 od 28.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za sanaciju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1411 od 28.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za sanaciju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1410 od 28.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za sanaciju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1412 od 28.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za sanaciju poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1414 od 28.11.2014.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1361 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 170 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 925 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1435 od 29.11.2014.


Odluka o sredstvima za sanaciju poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1347 od 28.11.2014.


Odluka o sredstvima za sanaciju poslovanja Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1348 od 28.11.2014.


Odluke o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1432 od 28.11.2014.


Oglasi Gradske uprave za opšte poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/14, strana: 1502 od 12.12.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1344 od 27.11.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke nadzornih odbora javnih preduzeća u Novom Sadu o raspodeli dobiti po završnim računima za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1471 od 29.11.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova u ustanovama kulture na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/14, strana: 1499 od 12.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova kulture na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1465 od 29.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1340 od 27.11.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1472 od 29.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Turističke organizacije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1472 od 29.11.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za pripremu plana sanacije i finansijske konsolidacije javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 403 od 11.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/14, strana: 1502 od 12.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog odbora za pristupanje grada Novog Sada V fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/12, strana: 1092 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1342 od 27.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog odbora za učešće grada Novog Sada u Evropskoj mreži zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1342 od 27.11.2014.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/14, strana: 1502 od 12.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1483 od 29.11.2014.


Sporazum o izradi Plana detaljne regulacije prostora "Kišnjeva glava" u Nacionalnom parku "Fruška gora"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1339 od 27.11.2014.


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 220 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 9 od 05.12.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/03, strana: 329 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/06, strana: 2 od 08.09.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 47 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 31 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/14, strana: 1 od 12.12.2014.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/14, strana: 1 od 12.12.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za izbor i razrešenje izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 11 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 3 od 05.12.2014.


Odluka o ostvarivanju prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/03, strana: 350 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/04, strana: 420 od 28.12.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 14 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 36 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 128 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/14, strana: 11 od 12.12.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/14, strana: 1 od 01.12.2014.


Odluka o produženju roka poveravanja obavljanja komunalnih poslova iz okvira komunalne delatnosti JKP "Niskogradnja" Kragujevac, javnim i javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 171 od 28.11.2014.


Odluka o refinansiranju dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode uzetih kod poslovnih banaka

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 10 od 28.11.2014.


Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma grada Kragujevca 2015-2020. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 12 od 28.11.2014.


Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 171 od 28.11.2014.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 38 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 5 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/14, strana: 1 od 01.12.2014.


Odluka o zaključenju Aneksa 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JSP "Kragujevac" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 170 od 28.11.2014.


Odluke - prestanak funkcija članova Gradskog veća grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na programe izmena i dopuna programa poslovanja i izmene statuta javnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/14, strana: 2 od 12.12.2014.


Odluke o izboru članova Gradskog veća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluke o postavljenjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 1 od 05.12.2014.


Plan detaljne regulacije "Saobraćajnice od Južne obilaznice do Matične lokacije grupe Zastava"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 77 od 28.11.2014.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - Sekretarijat za komunalne poslove i nadzor u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 32 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 14 od 05.12.2014.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 18 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 13 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/14, strana: 1 od 15.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 6 od 05.12.2014.


Program o obrazovanju gradskih robnih rezervi u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 216 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 8 od 05.12.2014.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 10 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 9 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 173 od 28.11.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 31 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 4 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 5 od 05.12.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-27/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 225 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 71 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 11 od 05.12.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-28/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 224 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 71 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 11 od 05.12.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-30/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 223 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 4 od 21.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 175 od 28.11.2014.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 30 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 11 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 12 od 05.12.2014.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 10 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 13 od 05.12.2014.


Program za podsticaj preduzetništva u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 221 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 13 od 05.12.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 2 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 2 od 04.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 4 od 05.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/14, strana: 12 od 12.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 149 od 28.11.2014.


Akcioni plan za ostvarivanje ravnopravnosti polova u gradu Zrenjaninu za period od 2015-2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/14, strana: 645 od 22.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/14, strana: 655 od 22.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju posebnog režima saobraćaja u pešačkoj zoni u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/14, strana: 640 od 27.11.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/14, strana: 655 od 22.12.2014.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 21 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 2 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije XI - deo zone "Dudova šuma" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 98 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Izmene dela Plana detaljne regulacije za deo prostora MZ "Kertvaroš" između ulica Banijska, Kireška, Partizanskih baza i Ulice Alekse Šantića u Subotici za blokove 2, 3 i 6, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 167 od 28.11.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju kompleksa prihvatilišta za napuštene i izgubljene životinje (pse i mačke) u bloku 11.5 severozapadno od ulice Ganjo šor (IX nova) u Subotici, sa Rešenjem o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 170 od 28.11.2014.


Odluka o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - "Szabadkai Radio Kozvallalat" Szabadka - Javno poduzeće "Radio Subotica" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 190 od 28.11.2014.


Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 6 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 192 od 28.11.2014.


Odluka o stopama poreza na imovinu Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 66 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 242 od 28.11.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 185 od 28.11.2014.


Pravilnik o načinu i postupku raspodele sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 189 od 28.11.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.


Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 46 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 244 od 28.11.2014.


Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka

"Službeni list grada Subotice", broj 44/14, strana: 2 od 15.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na imenovanja vršilaca dužnosti glavnih i odgovornih urednika

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 190 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 173 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 44/14, strana: 4 od 15.12.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 187 od 28.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Finansijskog plana Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih mesta) u Javnom preduzeću "Privredno-tehnološki parkovi Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.


Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2014. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 74 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 186 od 28.11.2014.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem kolektivnog ugovora kod poslodavca Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 44/14, strana: 1 od 15.12.2014.


Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za tarifne kupce

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 35 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 185 od 28.11.2014.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)