POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Avgust 2013

Aneks Protokola o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

PAŽNJA - Videti Protokol ("Sl. glasnik RS", br. 92/12)
"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 22 od 07.08.2013.


Indeksi potrošačkih cena za jul 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 21 od 14.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 1 od 07.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 1 od 09.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 2 od 16.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 2 od 25.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 3 od 14.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 2 od 02.08.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.


Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja, objavljenog u dnevnom listu "Politika" 22. oktobra 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 25 od 14.08.2013.


Maloprodajne cene ("Veletabak")

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 22 od 07.08.2013.


Maloprodajne cene (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 21 od 07.08.2013.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 38 od 02.08.2013.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 120 od 16.08.2013.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 119 od 16.08.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 55 od 25.08.2013.


Memorandum o razumevanju između - Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Države Kuvajt koju predstavlja Ministarstvo odbrane - o zajedničkoj saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju i aktom Ministarstva spoljnih poslova RS o stupanju na snagu Memoranduma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/11, strana: 3 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 2 od 08.08.2013.


Memorandum o saradnji između - Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske - u oblasti zdravlja i medicine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 1 od 08.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Interklima, Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 55 od 25.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "7. oktobar" Novi Kneževac)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 48 od 21.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Drugi oktobar" Vršac)

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 54 od 25.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Srem-gas")

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 54 od 25.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Vrbas-gas" Vrbas)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 47 od 21.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP Kovin-gas, Kovin)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 47 od 21.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, "Gas"d.o.o. Bečej

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 118 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, "Gas–feromont" AD, Stara Pazova

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 116 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, "Rodgas" a.d. Bačka Topola

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 119 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, "Rodgas" a.d. Bačka Topola

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 119 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, "Sombor-gas" d.o.o. Sombor

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 118 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, AD ZIP "Sloga", Kanjiža

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 118 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 27 od 14.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP "Graditelj", Srbobran

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 116 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP "Standard" Ada

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 118 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP "Toplana-Šabac", Šabac

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 27 od 14.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP Čoka, Čoka

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 117 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP "Gas-Ruma"

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 117 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP "Komunalac" Novi Bečej

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 116 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP "Srbijagas", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 27 od 14.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Elgas Senta

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 117 od 16.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Društvo Beogas d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 27 od 14.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Društvo Beogas d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 28 od 14.08.2013.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Društvo Beogas d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 28 od 14.08.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 24 od 14.08.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa JP Srbijagas

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 45 od 21.08.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 5 od 29.08.2013.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode "Uvac"

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 51 od 25.08.2013.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 14 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 4 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 18 od 21.08.2013.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 23 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 26 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 98 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 71 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 20 od 07.08.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a

PRESTAJE DA VAŽI - sa 76/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 63/04, strana: 10 od 05.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 14 od 29.08.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 14 od 29.08.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 76/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 53/06, strana: 9 od 23.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 13 od 29.08.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 13 od 29.08.2013.


Odluka o obrazovanju Privremenog organa u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 34 od 16.08.2013.


Odluka o odobravanju popusta za tarifu "kapacitet" (Interklima, Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 55 od 25.08.2013.


Odluka o odobravanju popusta, SIGas d.o.o. Požega

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 28 od 14.08.2013.


Odluka o osnivanju Akademije za nacionalnu bezbednost

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 41 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 17 od 07.08.2013.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću "Nano centar Srbija" u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 6 od 25.08.2013.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Projektom "Istraživanje i razvoj u javnom sektoru"

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 5 od 25.08.2013.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Aleksinac

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 8 od 14.08.2013.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Aranđelovac

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 9 od 14.08.2013.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Bor

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 9 od 14.08.2013.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Čačak

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 10 od 14.08.2013.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Kruševac

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 8 od 14.08.2013.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Petrovac na Mlavi

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 7 od 14.08.2013.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika Osnovnog suda u Zaječaru

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 114 od 16.08.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ljiljani Stošić, sudiji Privrednog suda u Pančevu)

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 23 od 14.08.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije (Momiru Tasiću, sudiji Privrednog suda u Nišu)

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 24 od 14.08.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije (Neveni Milojčić, sudiji Upravnog suda)

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 23 od 14.08.2013.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Kapidžija i Parunovac

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 13 od 14.08.2013.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Nakučani i Ljutovnica

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 10 od 14.08.2013.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Stublica i Brezovica

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 12 od 14.08.2013.


Odluka o raspodeli sredstava po javnom pozivu, objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 33 od 10. aprila 2013. godine, za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava predviđenih Programom mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 17 od 07.08.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške razvoju regionalne infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 9 od 25.08.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 9 od 25.08.2013.


Odluka o ulasku nosilaca svih vrsta putnih isprava Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republiku Srbiju bez vize

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 3 od 09.08.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 7 od 07.08.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža-most", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 14 od 07.08.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 11 od 07.08.2013.


Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 43 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 75 od 09.08.2013.


Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, Jugorosgaz AD Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 116 od 16.08.2013.


Odluka o utvrđivanju hangara Starog aerodroma u Novom Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 7 od 14.08.2013.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 219 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 48 od 29.08.2013.


Odluka o utvrđivanju Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 6 od 14.08.2013.


Odluka o utvrđivanju Palate Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 4 od 14.08.2013.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 8 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 4 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 5 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 37 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 17 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 5 od 29.08.2013.


Odluka o utvrđivanju Umetničke livnice "Plastika" u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 34 od 16.08.2013.


Odluka o visini naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 45 od 25.08.2013.


Odluka Vlade 05 broj 217-6183/2013

ZAMENJENA - sa 68/2013 - ODLUKOM 05 broj 217-6437/2013 od 1. avgusta 2013
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Odluka Vlade 05 broj 217-6437/2013

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 22 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 19 od 02.08.2013.


Odluke predsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 12 od 29.08.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka IUz broj 147/2012

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 18 od 21.08.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-872/2010, Už-4214/2010, IUo-1638/2010, IUz-245/2011, IUo-515/2011, Zaključak Ustavnog suda IUo-870/2012 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 8 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 75 od 09.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 37 od 14.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 24 od 25.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 4 od 02.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 31 od 07.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 27 od 16.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 39 od 21.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 18 od 29.08.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 27 od 09.08.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenoj isplaćenim u julu 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 20 od 29.08.2013.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 49 od 29.08.2013.


Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

PAŽNJA - primenjuje se do 31. oktobra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 69 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 10 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 202 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 45 od 21.08.2013.


Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa, JP Srbijagas

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 48 od 21.08.2013.


Pravilnik o aerodromskim naknadama

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 76 od 09.08.2013.


Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 7 od 02.08.2013.


Pravilnik o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 13 od 25.08.2013.


Pravilnik o kontroli sprovođenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 22 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 22 od 14.08.2013.


Pravilnik o kontroli sprovođenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 22 od 14.08.2013.


Pravilnik o legitimaciji vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/08, strana: 21 od 25.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 78 od 09.08.2013.


Pravilnik o Listi čekanja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 25 od 25.08.2013.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 204 od 04.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 66 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 26 od 29.08.2013.


Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

"Službeni glasnik RS", broj 47/08, strana: 101 od 30.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 18 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 81/10, strana: 54 od 05.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 438 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/11, strana: 193 od 08.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 27 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 186 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 38 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 30 od 01.08.2013.


Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 31 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 82 od 09.08.2013.


Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 20 od 14.08.2013.


Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/2013 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 40/09, strana: 8 od 29.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 20 od 14.08.2013.


Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 15 od 01.08.2013.


Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/11, strana: 179 od 24.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 15 od 01.08.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom (sa PRILOGOM: OBRASCI – ONSZ-I, INSZ-I)

PAŽNJA – OBRAZAC – INSZ-I - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 – od 01.01.2014
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 5 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina (sa PRILOGOM: OBRASCI - ONSZ, INSZ)

PAŽNJA – OBRAZAC - INSZ - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 – od 01.01.2014
"Službeni glasnik RS", broj 99/04, strana: 1 od 31.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 33/05, strana: 13 od 12.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 17 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina (sa PRILOGOM: OBRASCI – ONSZ-P, ONSZ-M, INSZ-P i INSZ-M)

PAŽNJA – OBRAZAC – INSZ-P i INSZ-M - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 – od 01.01.2014
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 9 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - OPNR)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/2013 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 55 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 17 od 21.08.2013.


Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 29 od 01.08.2013.


Pravilnik o načinu izrade i formi navigacionih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 80 od 09.08.2013.


Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata

PAŽNJA - primenjuje se od 1. decembra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 65 od 09.08.2013.


Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 15 od 25.08.2013.


Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 12 od 25.08.2013.


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8)

PAŽNJA – SVI OBRASCI (PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7 i PP OPJ-8) - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 – od 1.01.2014
"Službeni glasnik RS", broj 137/04, strana: 31 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 108 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 31 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil nadzornik parka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Prosvetni glasnik", broj 19/04, strana: 1 od 15.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 10 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 125 od 29.07.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil pivara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/13 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Prosvetni glasnik", broj 10/06, strana: 23 od 18.09.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 23/07, strana: 41 od 28.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 6 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 7 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za restauraciju i konzervaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/13 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Prosvetni glasnik", broj 1/06, strana: 2 od 10.01.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 8 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 7 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih

"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 1 od 29.07.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/04, strana: 1 od 12.08.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 20/04, strana: 1 od 29.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 81 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/06, strana: 1 od 22.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 15/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 24 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 6 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 1 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 124 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 1 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 8 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 181 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 1 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ekonomija, pravo i administracija - grupa ekonomija

"Prosvetni glasnik", broj 3/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/97
"Prosvetni glasnik", broj 14/97
"Prosvetni glasnik", broj 12/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 26 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 1 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 220 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 6 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 13/93, strana: 36
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 5
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 14/97
"Prosvetni glasnik", broj 12/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 26 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 12 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 1 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 78 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 200 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 5 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/98
"Prosvetni glasnik", broj 4/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 33 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 3 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/08, strana: 2 od 10.04.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 17 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 331 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 5/13, strana: 114 od 20.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 170 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 5 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - geologija, rudarstvo i metalurgija

"Prosvetni glasnik", broj 10/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 9 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 144 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 211 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 141 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 11/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 8 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/05, strana: 29 od 08.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 15/05, strana: 51 od 05.12.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 16 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 11 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 167 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 152 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 4 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - kultura, umetnost i javno informisanje

"Prosvetni glasnik", broj 9/93
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 4/96
"Prosvetni glasnik", broj 19/97
"Prosvetni glasnik", broj 15/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 3 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 3 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 4/06, strana: 15 od 12.04.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 40 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 8 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 30 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 11/10, strana: 3 od 06.12.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 919 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 242 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 6 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 11 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 5/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/97
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 9/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 3 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 2 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 93 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 41 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 6 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 1 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 145 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - poljoprivredna, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 1/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/01
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/06, strana: 1 od 18.09.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 5/13, strana: 1 od 20.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 121 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - prirodno-matematičko

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 271
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 10 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 10/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 1 od 17.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 224 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 6 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 5/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 8 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 1 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 13/06, strana: 1 od 08.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 20/07, strana: 1 od 20.11.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 23/07, strana: 2 od 28.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 633 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 176 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 5 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 6/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 7 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 415 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 135 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 12/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 9/95
"Prosvetni glasnik", broj 10/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 43 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 7/13, strana: 1 od 29.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 161 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 4 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 15/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 11/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 5 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 23 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 24 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 13 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 191 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 5 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 2/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 13/07, strana: 234 od 18.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 14 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 128 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 23 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 142 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 282 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 7 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 4/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/03 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 95 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 16 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 8 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 20 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 34 od 17.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 146 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 4 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo - lične usluge

"Prosvetni glasnik", broj 4/93
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 1 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 23/07, strana: 3 od 28.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/13, strana: 128 od 29.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 304 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 7 od 26.08.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju u stručnoj školi za obrazovne profile u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 2/97
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDG-1, PPDG-2, PPDG-3, PPDG-4, PPDG-5)

PAŽNJA – OBRAZAC – PPDG-2 - BRISAN – sa 74/2013
"Službeni glasnik RS", broj 7/04, strana: 5 od 23.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 12 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/10, strana: 31 od 31.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 10 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 20 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.


Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa PRILOGOM: OBRASCI - ZSP, ZSD)

PAŽNJA – OBRAZAC - ZSD - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 – od 01.01.2014
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 127 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije savetnika za zaštitu prava pacijenata

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 73 od 09.08.2013.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 78 od 09.08.2013.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS i OS-1)

PAŽNJA – SVI OBRASCI (PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS i OS-1) - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 – od 01.01.2014
"Službeni glasnik RS", broj 96/04, strana: 7 od 24.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 105/04, strana: 4 od 21.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 100 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 32 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 24 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 27 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 9 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 78 od 09.08.2013.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.


Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 154 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 49 od 29.08.2013.


Pravilnik o planu i programu obrazovno-vaspitnog rada za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 6/91, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 1 od 29.07.2013.


Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 1/10, strana: 3 od 10.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 191 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 126 od 29.07.2013.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PD S, PPP-PO)

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.


Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (sa PRILOGOM: OBRASCI - REF 1, REF 2, REF 3A, REF 4, REF 5, REF 4E, RFN, IKPS - PDV, RFNB)

"Službeni glasnik RS", broj 107/04, strana: 14 od 28.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 27 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 11 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 86 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.


Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 17 od 01.08.2013.


Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe

"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 81 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 18 od 25.08.2013.


Pravilnik o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 269 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 88 od 09.08.2013.


Pravilnik o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 88 od 09.08.2013.


Pravilnik o Programu ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 6/11, strana: 9 od 18.07.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 1 od 29.07.2013.


Pravilnik o Programu ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih Roma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 7/06, strana: 3 od 03.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 52 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 1 od 29.07.2013.


Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 10 od 25.08.2013.


Pravilnik o sadržini sertifikata za vozača, roku važenja i uslovima za produženje važenja sertifikata za vozača i vođenju Registra izdatih sertifikata za vozača

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 17 od 21.08.2013.


Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 16 od 25.08.2013.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 43 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 267 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 18 od 25.08.2013.


Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 79 od 16.08.2013.


Pravilnik o tehničkim i tehnološko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 23/06, strana: 23 od 17.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 8 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 79 od 16.08.2013.


Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama

"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 36 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 134 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 21 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 18 od 25.08.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 44/07, strana: 17 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 18 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 243 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 114 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 20 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 43 od 25.08.2013.


Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 82 od 09.08.2013.


Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i androloških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih

"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 122 od 29.07.2013.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 3 od 31.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 149 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 38 od 29.08.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga koje se pružaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 76/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/09, strana: 61 od 12.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 20 od 29.08.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 20 od 29.08.2013.


Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele frekvencija/lokacija/zona raspodele za terestričke digitalne tv radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 56 od 16.08.2013.


Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 86 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.


Pravilnik o vrstama igara na sreću (Katalog igara na sreću)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 129/04, strana: 9 od 30.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 29 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 38 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 11 od 25.08.2013.


Pravilnik o vrstama igara na sreću (Katalog igara na sreću)

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 11 od 25.08.2013.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika koji ostvaruju Program ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 6/11, strana: 105 od 18.07.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 5/12, strana: 28 od 19.06.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 122 od 29.07.2013.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika osnovne škole koji ostvaruju Program ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih Roma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 7/06, strana: 38 od 03.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 122 od 29.07.2013.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 18 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 45 od 25.08.2013.


Protokol o primeni jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

PAŽNJA - Aneksom produžena primena do 25. maja 2013. godine - IMA NOVA TARIFA
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 23 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 22 od 07.08.2013.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 3 od 02.08.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća koja je donela Skupština opštine Čoka

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 51 od 25.08.2013.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 14 od 29.08.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanu članova Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 19 od 09.08.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora i članova nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 19 od 09.08.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 16 od 29.08.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 18 od 29.08.2013.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Institutu za standardizaciju Srbije na prihvatanje poklona (donacije)

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 41 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za upravljanje lukama za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 15 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 16 od 29.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 16 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku imenovanju direktora „Prosvetni pregled“ doo, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 23 od 09.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju i uspostavljanju saradnje gradske opštine Obrenovac, Republika Srbija sa opštinama Višegrad, Rudo, Čajniče, Novo Goražde, Sokolac i Rogatica, Republika Srpska

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 16 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 5 od 02.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Privrednog društva "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 16 od 29.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Instituta za transfuziju krvi Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 40 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra Gora", Mokra Gora

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 41 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje specijalnim rezervatom prirode "Uvac", Nova Varoš

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 41 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju protokola o bratimljenju i uspostavljanju saradnje između opštine Gadžin Han, Republika Srbija i opštine Čavdar, Republika Bugarska

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 41 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju protokola o bratimljenju i uspostavljanju saradnje između opštine Gadžin Han, Republika Srbija i opštine Kostinbrod, Republika Bugarska

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 42 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju protokola o bratimljenju i uspostavljanju saradnje između opštine Gadžin Han, Republika Srbija i opštine Vorona, okrug Botošani, Rumunija

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 42 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 40 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 8 od 25.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 8 od 25.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 15 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Transnafta", Pančevo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 40 od 16.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 5 od 02.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2013. godinu Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 15 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik", Kopaonik, za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 15 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara", Bajina Bašta, za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 15 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Gilbarco Acis" d.o.o. Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 17 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Servis Popović" DOO Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 16 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Shollex" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 16 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "SWAT" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 17 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Vaga – Libela" d.o.o. Kraljevo

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 17 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo AD "Vagar" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 16 od 14.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Belorusije u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 24 od 09.08.2013.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 40 od 16.08.2013.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 27 od 02.08.2013.


Rešenje o imenovanju člana Komisije za imenovanja (za imenovanje direktora JP za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama")

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 35 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju članova Komisije za imenovanja (za imenovanje direktora - JP „Elektroprivreda Srbije“, JP za podzemnu eksploataciju uglja, JP „Zavod za udžbenike“, JP za razvoj planinskog turizma „Stara planina“ Knjaževac i JP „Skijališta Srbije“)

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 18 od 09.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora „Instituta za povrtarstvo“ doo, Smedervska Palanka

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 23 od 09.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "7. oktobar“ Novi Kneževac

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 115 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 47 od 21.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Cink" Novi Kneževac

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 115 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada" Novi Kneževac

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 115 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad" - Dimitrovgrad

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 93 od 09.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin" Temerin

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 114 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija" Ćuprija

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 46 od 21.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej" Novi Bečej

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 26 od 14.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Gas" Temerin

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 114 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Sportsko turistički centar Dimitrovgrad" - Dimitrovgrad

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 93 od 09.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija sa potpunom odgovornošću" Ćuprija

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 46 od 21.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća RTV "Ćuprija" Ćuprija

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 46 od 21.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove "Komunalac" Novi Bečej

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 26 od 14.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeće radio difuzne delatnosti "Radio Novi Bečej"

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 26 od 14.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Javno-informativnog preduzeća "Radio televizija Caribrod" Dimitrovgrad

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 93 od 09.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora JP "Komunalac" Dimitrovgrad

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 93 od 09.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora JP "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 27 od 02.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora JP Direkcija za vodosnabdevanje, građevinsko i putno zemljište, komunalne delatnosti i urbanizam opštine Žitorađa

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 47 od 21.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Komunalnog javnog preduzeća "Kompred" Novo Miloševo sa potpunom odgovornošću

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 26 od 14.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora Komunalnog javnog preduzeća "Usluga", sa potpunom odgovornošću, Ćuprija

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 46 od 21.08.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 39 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla "Proteinka", Sombor

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 37 od 16.08.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i zamenika predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 8 od 25.08.2013.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 4 od 02.08.2013.


Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 36 od 16.08.2013.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 4 od 02.08.2013.


Rešenje o razrešenjima i imenovanjima (razrešenje vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog i Nadzornog odbora i imenovanje predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora) Istorijskog muzeja Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 36 od 16.08.2013.


Rešenje o razrešenju člana Upravnog Instituta za voćarstvo, Čačak

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 22 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora - Ansambla narodnih pesama i igara Kosova i Metohije "Venac"

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 36 od 16.08.2013.


Rešenje o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 38 od 16.08.2013.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Čikagu, Sjedinjene Američke Države

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 8 od 25.08.2013.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Mostaru, Bosna i Hercegovina

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 3 od 02.08.2013.


Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Torontu, Kanada

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 3 od 02.08.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju (o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora, o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora) Doma učenika Srednje železničke škole u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 21 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju (o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora, o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora, o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora) Narodnog muzeja u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 21 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju (o razrešenju predsednika i članova, o imenovanju predsednika i članova) Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 22 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju (o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora, o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora) Doma učenika srednjih škola u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 20 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 20 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 20 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Gračanica" Gračanica

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 38 od 16.08.2013.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra zdravlja (Zorica Pavlović)

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 18 od 09.08.2013.


Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora i imenovanju direktora Doma zdravlja Kosovo Polje

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 39 od 16.08.2013.


Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora i imenovanju direktora Doma zdravlja Obilić

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 38 od 16.08.2013.


Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 50 od 25.08.2013.


Rešenje o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda marke "Bond Street", proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 25 od 14.08.2013.


Rešenje o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda marke "Classic", proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 25 od 14.08.2013.


Rešenje o upisu promene naziva marke duvanskog proizvoda u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 26 od 02.08.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6780/2013

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 17 od 14.08.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6934/2013

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 17 od 14.08.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6953/2013

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 18 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti prolaza kolektora za upotrebljene vode od ulice Dimitrija Tucovića do Nišavskog (centralnog) kolektora "Kapedomski kolektor"

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 7 od 02.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje Ulice Novoprojektovane u naselju Nikola Tesla

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 19 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, radi izgradnje prečistača otpadnih voda i pristupnog puta u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 19 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, radi izgradnje saobraćajnice u Čačku

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 5 od 02.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje infrastrukture – kanalizacione mreže u ulicama Koste Stojanovića i Vardarskoj u Aleksincu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 18 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje nadzemnih objekata distributivnog gasovoda srednjeg pritiska grada Požarevca označenog kao GM08-05 i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava trajne službenosti prolaza podzemnog dela distributivnog gasovoda srednjeg pritiska grada Požarevca označenog kao GM08-05

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 6 od 02.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi regulacije reke Resave od ušća u Veliku Moravu do potoka Buk od km 0+000 do km 5+100

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 6 od 02.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dela autoputa E-75 Beograd - Niš - granica sa Republikom Makedonijom, deonica: Caričina Dolina - Vladičin Han

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 6 od 02.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dela autoputa E-80 Niš (Prosek) – granica sa Republikom Bugarskom (Dimitrovgrad)

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 18 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dela autoputa E-80 Niš (Prosek) - granica sa Republikom Bugarskom (Dimitrovgrad), deonica: Prosek - Crvena Reka (stubna mesta dalekovoda)

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 6 od 02.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dela Ulice Lazara Kujundžića od Ulice Petra Mećave do Ulice Mirka Poštića u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 19 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje deonice državnog puta IA reda br. 1 (autoputa E-75) Batajnica - Dobanovci (sektor 1)

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 5 od 02.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje saobraćajnica A1 i A3 uz Ulicu Jovanke Radaković u Mirijevu

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 19 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izvođenja radova – rekonstrukcije lokalnog puta L-16 Janjski most – Babin zub

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 18 od 14.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost"

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 15 od 01.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti Udruženja priređivača igara na sreću, ovlašćenih servisera i proizvođača aparata za igre na sreću "JAKTA", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 15 od 01.08.2013.


Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 45 od 21.08.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 8 od 02.08.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 39 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 8 od 02.08.2013.


Spisak upisanih odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 18 od 02.08.2013.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 5 od 11.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 18 od 02.08.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Države Izrael o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja, sa Zakonom o potvrđivanju i aktom Ministarstva spoljnih poslova RS o stupanju na snagu Sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/13, strana: 3 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 2 od 08.08.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla, sa aktom Ministarstva spoljnih poslova RS o stupanju na snagu Sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 4 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 2 od 08.08.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine, sa Zakonom o potvrđivanju i aktom Ministarstva spoljnih poslova RS o stupanju na snagu Sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 2 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 2 od 08.08.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, sa Zakonom o potvrđivanju i aktom Ministarstva spoljnih poslova RS o stupanju na snagu Sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 5 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 2 od 08.08.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane, sa Zakonom o potvrđivanju i aktom Ministarstva spoljnih poslova RS o stupanju na snagu Sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/10, strana: 3 od 25.10.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 2 od 08.08.2013.


Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 45 od 21.08.2013.


Strategija zaštite potrošača za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 3 od 09.08.2013.


Trgovinski sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, sa Zakonom o potvrđivanju i aktom Ministarstva spoljnih poslova RS o stupanju na snagu Sporazuma

PAŽNJA - STUPA NA SNAGU - 24. jula 2013. godine
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/13, strana: 1 od 08.08.2013.


Ukaz o dodeli odlikovanja Javnom preduzeću "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 3 od 01.08.2013.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 3 od 14.08.2013.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Uzbekistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 3 od 14.08.2013.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Islamska Republika Iran, Južnoafrička Republika, Japan, Republika Koreja, Sirijska Arapska Republika, Republika Mijanmarska Unija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske)

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 3 od 25.08.2013.


Uputstvo o službenoj pratnji vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 28 od 01.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 615/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 20 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 616/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 21 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 641/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 22 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 670/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 24 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 671/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 25 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 699/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 27 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 704/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 28 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 705/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 31 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 706/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 32 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 707/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 33 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 708/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 35 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 709/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 36 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 710/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 37 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 711/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 39 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 722/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 40 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 728/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 42 od 21.08.2013.


Uredba Evropske komisije (EZ) broj 729/2013 u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 43 od 21.08.2013.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Bezbednosno-informativnoj agenciji

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 6 od 07.08.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja solidarnosti"

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 3 od 14.08.2013.


Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 5 od 29.08.2013.


Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 44 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 7 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 3 od 09.08.2013.


Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 3 od 16.08.2013.


Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 9 od 16.08.2013.


Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 15 od 16.08.2013.


Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju kolorektalnog karcinoma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/2013 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 56 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 15 od 16.08.2013.


Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju raka dojke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/2013 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 4 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 3 od 16.08.2013.


Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju raka grlića materice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/2013 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 6 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 9 od 16.08.2013.


Uredba o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

PRESTAJE DA VAŽI (osim odredbi člana 46. st. 2, 3. i 4, člana 47. st. 2. i 3. i člana 52) - sa 73/2013 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 7 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 113/07, strana: 6 od 07.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 4 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 21 od 16.08.2013.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

PAŽNJA - VAŽI DO 1. februara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 3 od 01.08.2013.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 6 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 3 od 25.08.2013.


Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 21 od 16.08.2013.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 20 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 31 od 16.08.2013.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 3 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 3 od 02.08.2013.


Uredba o uslovima pod kojima strani brodovi mogu da plove i drugim unutrašnjim plovnim putevima radi ulaska u domaće pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/2013 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 51/98, strana: 2 od 09.10.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/10, strana: 5 od 04.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 3 od 02.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 11 od 01.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 6 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 31 od 16.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 9 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 5 od 25.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 6 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 4 od 25.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 5 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 4 od 25.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 4 od 01.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih ragionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 16 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 5 od 25.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 9 od 01.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 3 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 3 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 3 od 14.08.2013.


Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 25 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 31 od 16.08.2013.


Uredba o zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 3 od 07.08.2013.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 52 od 16.08.2013.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 24 od 09.08.2013.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji za period 2010–2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 42 od 16.08.2013.


Zaključak o utvrđivanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 73/13, strana: 47 od 16.08.2013.


Zakon o ministarstvima

"Službeni glasnik RS", broj 72/12, strana: 3 od 26.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 3 od 29.08.2013.


Zakon o parničnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 73 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 54 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 18 od 21.08.2013.


Zakonik o krivičnom postupku

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 12 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 35 od 22.05.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1022 od 22.08.2013.


Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1021 od 22.08.2013.


Javni konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1023 od 22.08.2013.


Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 345 od 29.05.2013.
"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1023 od 22.08.2013.


Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 350 od 29.05.2013.
"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1027 od 22.08.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa i Finansijskog plana Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1013 od 22.08.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa rada i finansijskih planova fondova, zavoda i javnih ustanova na teritoriji APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 30/13, strana: 998 od 07.08.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1014 od 22.08.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 30/13, strana: 1000 od 07.08.2013.


Rešenja o postavljenjima stalnih sudskih prevodilaca u sudovima na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 30/13, strana: 1006 od 07.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana potrebnih sredstava za finansiranje tekućih rashoda i izdataka Srpskog narodnog pozorišta za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1013 od 22.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa zaštite prirodnih dobara za 2013. godinu (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode)

"Službeni list APV", broj 30/13, strana: 998 od 07.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pedagoškom zavodu Vojvodine

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1020 od 22.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 228 od 10.04.2013.
"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1013 od 22.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda - za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 19/13, strana: 341 od 29.05.2013.
"Službeni list APV", broj 30/13, strana: 997 od 07.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava iz prihoda od privatizacije za 2013. godinu, za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1019 od 22.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 110 od 27.02.2013.
"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 232 od 10.04.2013.
"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1015 od 22.08.2013.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/09, strana: 1 od 15.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 44 od 15.07.2013.


Kolektivni ugovor Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 45 od 08.07.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 25 od 05.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 44 od 26.07.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 44 od 15.07.2013.


Konkurs za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi za prodaju knjiga (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 11 od 15.07.2013.


Odluka izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP "Agrar - Surčin"

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 34 od 26.07.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 17 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 15 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 12 od 15.07.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 42 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 24 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 18 od 01.08.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 30 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 6 od 08.07.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/11, strana: 14 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 13 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 24 od 08.07.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 17 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 17 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 3 od 01.08.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 1 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 12 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 4 od 15.07.2013.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 21 od 24.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 26 od 01.08.2013.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 28/06, strana: 81 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 26 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 17 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 29 od 08.07.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Sportski centar Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/12, strana: 55 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 34 od 08.07.2013.


Odluka o podršci sprovođenju prioritetnih nacionalnih politika u oblasti socijalnih usluga na nivou gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 40 od 08.07.2013.


Odluka o podršci sprovođenju prioritetnih nacionalnih politika u oblasti socijalnih usluga na nivou gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 2 od 08.07.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 1 od 01.08.2013.


Odluka o pripajanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka Javnom komunalnom preduzeću Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 27/91, strana: 1773 od 30.12.1991.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/92, strana: 1036 od 20.10.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/00, strana: 271 od 12.05.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/03, strana: 789 od 05.09.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/06, strana: 15 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 33 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 50 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 21 od 15.07.2013.


Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 8 od 15.07.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 2 od 08.07.2013.


Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP - Direkcija za izgradnju opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 17 od 15.07.2013.


Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP - Direkcija za izgradnju opštine Grocka (prečišćen tekst - sa 55/2012)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 17 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 8 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 17 od 15.07.2013.


Odluka o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 17 od 01.08.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 14 od 08.07.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 24 od 15.07.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Surčin za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.


Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanja direktora u javnim preduzećima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 19 od 26.07.2013.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 40 od 08.07.2013.


Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanja direktora javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 35 od 26.07.2013.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanja mandata odbornika u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 19 od 26.07.2013.


Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 2 od 08.07.2013.


Plan detaljne regulacije za područje između saobraćajnice T-6, Ugrinovačke i Baranjske ulice, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.


Pravilnik o davanju u zakup privremenih objekata - kiosaka i tezgi na javnim površinama koji su preneti na upravljanje Javnom preduzeću "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 28 od 15.07.2013.


Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 25 od 26.07.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 42 od 08.07.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 42 od 26.07.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 10 od 15.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 41 od 08.07.2013.


Rešenja o prestanku funkcije, izboru, razrešenjima, imenovanjima i postavljenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 22 od 26.07.2013.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 28 od 15.07.2013.


Rešenja o prestanku mandata i imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 44 od 08.07.2013.


Rešenja o promeni naziva ulica (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 25 od 26.07.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 21 od 15.07.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 3 od 08.07.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka i imenovanjima direktora javnih preduzeća (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 39 od 26.07.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanjima članova nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 9 od 15.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o davanju u zakup privremenih objekata - kiosaka i tezgi na javnim površinama koji su preneti na upravljanje Javnom preduzeću "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 9 od 15.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Pozorišta Boško Buha iz Beograda, ul. Trg republike br. 3

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 1 od 01.08.2013.


Rešenje o imenovanju direktora JP "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 15 od 01.08.2013.


Rešenje o imenovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 40 od 08.07.2013.


Rešenje o izboru članova Veća gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 3 od 08.07.2013.


Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 3 od 08.07.2013.


Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 3 od 08.07.2013.


Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 2 od 08.07.2013.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca za područje "ZD", gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 1 od 08.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Izdavačkog saveta "Zemunskih novina"

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 11 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 13 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu priznanja gradske opštine

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 12 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 43 od 08.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Zvezdara i imenovanju predsednika i članova komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 8 od 15.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 4 od 08.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 12 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 12 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 11 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za propise i lokalnu samoupravu

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 11 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 13 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 13 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 28 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/10, strana: 12 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 9 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 10 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 10 od 01.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 10 od 01.08.2013.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.


Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca GO Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 28 od 15.07.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.


Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 25 od 01.08.2013.


Statut gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 8 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 37 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 33 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 11 od 15.07.2013.


Statut gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 40/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 40 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 22 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/10, strana: 5 od 30.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 15 od 01.08.2013.


Statut gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 24 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 4 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 4 od 08.07.2013.


Statut gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 18 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/10, strana: 4 od 26.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/12, strana: 45 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 14 od 08.07.2013.


Statut gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 40 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 10 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 9 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 22 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 10 od 15.07.2013.


Statut gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 53 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 66 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 23 od 15.07.2013.


Statut gradske opštine Zemun (prečišćen tekst - sa 43/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/09, strana: 11 od 10.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/09, strana: 4 od 16.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 9 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 2 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 2 od 01.08.2013.


Statut gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 1 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 3 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 3 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 2 od 15.07.2013.


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 21/10, strana: 32 od 23.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 12 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 30 od 15.07.2013.


Statut Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 37 od 15.07.2013.


Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 30 od 15.07.2013.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 25 od 26.07.2013.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

April 01, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.


Odluka o dobitnicima godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 1 od 31.07.2013.


Odluka o finansiranju programa sportskih organizacija po javnom pozivu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 3 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 61 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 1 od 31.07.2013.


Odluka o privremenom upućivanju zaposlenih iz JKP "Niskogradnja" u druga javna preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 2 od 31.07.2013.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 64 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 1 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 3 od 31.07.2013.


Rešenje o ceni usluga celodnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" u Kragujevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 4 od 31.07.2013.


Rešenje o ceni usluga i regresnoj skali celodnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 4 od 31.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene rešavanju stambenog pitanja izbeglica/bivših izbeglica i interno raseljenih lica kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u okviru realizacije humanitarne akcije "Ključ"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 5 od 31.07.2013.


Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju ekonomske cene za korisnike usluge Prihvatilišta za decu i mlade i Prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 3 od 31.07.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 23/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/08, strana: 37 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 285 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/10, strana: 143 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 62 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/13, strana: 383 od 25.07.2013.


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/13, strana: 390 od 09.08.2013.


Odluka o budžetskoj inspekciji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/13, strana: 3 od 08.08.2013.


Odluka o dodeli sredstava za organizovanje sprovođenja javnih radova

"Službeni list grada Subotice", broj 23/13, strana: 2 od 08.08.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga zoohigijenske službe

"Službeni list grada Subotice", broj 24/13, strana: 1 od 30.08.2013.


Rešenje o imenovanju člana u Radnu grupu za nadzor nad izvršavanjem poslova po zaključenim ugovorima na realizaciji investicionog projekta "Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici"

"Službeni list grada Subotice", broj 23/13, strana: 1 od 08.08.2013.


Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

"Službeni list grada Subotice", broj 24/13, strana: 2 od 30.08.2013.


Rešenje o obrazovanju Štaba za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva na području Grada Subotice u 2013. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 17/13, strana: 1 od 06.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 1 od 31.07.2013.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)