POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - April 2014

Pravilnik o metrološkim uslovima za - alkoholometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 6/85, strana: 240 od 15.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 94 od 09.04.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vlagomere koji rade na principu merenja gubitka mase pri sušenju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 11/93, strana: 249 od 12.03.1993.
"Službeni list SRJ", broj 46/93, strana: 940 od 13.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 97 od 09.04.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 11/93, strana: 250 od 12.03.1993.
"Službeni list SRJ", broj 46/93, strana: 940 od 13.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 97 od 09.04.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila nivoa zvuka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 27/01, strana: 5 od 08.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 138 od 09.04.2014.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 13 od 11.04.2014.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 34 od 29.04.2014.


Izvod iz Registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za predškolsku ustanovu i osnovnu školu odobrenih za školsku 2014/2015. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 13 od 24.04.2014.


Izvod iz Registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za srednje škole odobrenih za školsku 2014/2015. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 114 od 24.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 2 od 16.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenje

"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 51 od 29.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 2 od 02.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 2 od 23.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 2 od 04.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 2 od 09.04.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 2 od 25.04.2014.


Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 25 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 115 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 49 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 44 od 29.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 12 od 04.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 97 od 11.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 98 od 11.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 98 od 11.04.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 97 od 11.04.2014.


Memorandum o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostanih poslova Češke Republike (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 3 od 10.04.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 3 od 10.04.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o obavljanju lukrativnih delatnosti izvesnih članova porodice osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Boss Petrol")

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 41 od 16.04.2014.


Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.


Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.


Odluka o izboru Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 3 od 27.04.2014.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" d.o.o. Kragujevac - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 43 od 23.04.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 8 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 21 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 48 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763)

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 9 od 23.04.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Programa upravljanja radioaktivnim otpadom

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 42 od 23.04.2014.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor koji se obavljaju preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 21 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 34 od 29.04.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 29. septembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 34 od 29.04.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i utvrđivanje načina stavljanja tehnogenih mineralnih sirovina u ekonomsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 3 od 02.04.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 4 od 16.04.2014.


Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.


Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 18 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/10, strana: 277 od 04.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/11, strana: 17 od 05.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 9 od 04.04.2014.


Odluka o otvaranju Konzularne kancelarije Generalnog konzulata Republike Srbije u Mostaru, Bosna i Hercegovina, sa sedištem u Drvaru

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 41 od 23.04.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja poslovnih zona i unapređenje drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 7 od 16.04.2014.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 431 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 36 od 29.04.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na koju se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Užice

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 11 od 04.04.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Privredne komore Kosova i Metohije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 122 od 02.04.2014.


Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 11 od 23.04.2014.


Odluka Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 122 od 02.04.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o izmenama pravila o radu distributivnih sistema električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 96 od 11.04.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije i funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 40 od 23.04.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 9 od 04.04.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-4924/2011

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 150 od 09.04.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-128/2012, IUo-338/2013, IUo-395/2013, IUz-635/2011

"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 36 od 29.04.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1129/2011, Už-4417/2011

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 12 od 25.04.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2248/2011, Už-3525/201, Už-8733/2012

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 33 od 23.04.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-5888/2011, Už-1285/2012, Už-1522/2011

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 4 od 27.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 4 od 04.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 12 od 09.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 39 od 25.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 71 od 29.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 65 od 23.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 26 od 16.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 2 od 11.04.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 10 od 02.04.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 23 od 26.04.2014.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 24 od 26.04.2014.


Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike

"Službeni glasnik RS", broj 18/11, strana: 71 od 16.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 45 od 29.04.2014.


Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

PAŽNJA - primenjuje se do 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 69 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 10 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 202 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 45 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 85 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 121 od 02.04.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Centar" Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 113 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 56 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 32 od 16.04.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Elektrosrbija" Kraljevo)

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 86 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 156 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 38 od 16.04.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Elektrovojvodina" Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 8/10, strana: 73 od 24.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 54 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 45 od 23.04.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Jugoistok" Niš)

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 140 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 76 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 35 od 16.04.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema (Elektrodistribucija - Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 122 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 79 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 29 od 16.04.2014.


Pravilnik o alkoholmetrima

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 94 od 09.04.2014.


Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 1 od 24.04.2014.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 3 od 24.04.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 33 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 22 od 23.04.2014.


Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 51 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 16 od 16.04.2014.


Pravilnik o kvalitetu cementa

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 57 od 12.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 23 od 26.04.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 5 od 28.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 152 od 09.04.2014.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.


Pravilnik o merilima nivoa zvuka

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 138 od 09.04.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - alkoholometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 6/85, strana: 240 od 15.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 94 od 09.04.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vlagomere koji rade na principu merenja gubitka mase pri sušenju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 11/93, strana: 249 od 12.03.1993.
"Službeni list SRJ", broj 46/93, strana: 940 od 13.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 97 od 09.04.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 11/93, strana: 250 od 12.03.1993.
"Službeni list SRJ", broj 46/93, strana: 940 od 13.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 97 od 09.04.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila nivoa zvuka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 27/01, strana: 5 od 08.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 138 od 09.04.2014.


Pravilnik o načinu obeležavanja sperme, načinu vođenja evidencije o proizvodnji sperme, kao i o uslovima koje mora da ispunjava sperma u pogledu kvaliteta

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 7 od 04.04.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 77 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 13 od 16.04.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 55 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 31 od 23.04.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 44 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 16 od 26.04.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 50 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 25 od 23.04.2014.


Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 65 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 13 od 11.04.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 5 od 24.04.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 1 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 2 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 7 od 24.04.2014.


Pravilnik o obrascu i izgledu službene legitimacije inspektora za zaštitu od jonizujućih zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 21 od 26.04.2014.


Pravilnik o redu vožnje (Direkcija za železnice)

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 159 od 09.04.2014.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.


Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 24 od 26.04.2014.


Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 15 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 122 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 120 od 02.04.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Titelski breg"

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 41 od 16.04.2014.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 81 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 104 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 19 od 02.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava ovlašćeni obeleživač, kao i programu stručnog osposobljavanja odgajivača za obeležavanje domaćih životinja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 16 od 26.04.2014.


Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 13 od 23.04.2014.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 16 od 16.04.2014.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 3 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 56 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 7 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 10 od 11.04.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.


Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica

PAŽNJA - primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 97 od 09.04.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci br. 61920/09 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 21 od 27.04.2014.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci br. 75280/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 17 od 27.04.2014.


Protokol o saradnji (Sokoj i ANEM)

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 127 od 02.04.2014.


Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 14 od 11.04.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 27 od 16.04.2014.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 5 od 16.04.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Opovo, Mladenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 10 od 04.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 80 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 126 od 17.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Požega, Pirot)

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 121 od 02.04.2014.


Rešenja o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 27 od 16.04.2014.


Rešenja o prestanku dužnosti državnih sekretara i o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede

"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 3 od 29.04.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 9 od 04.04.2014.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Rešenja o usvajanju zahteva za upis promena u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 158 od 09.04.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 9 od 25.04.2014.


Rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti i upisu u Registar sindikalnih organizacija

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 12 od 23.04.2014.


Rešenja po konkursu za direktore javnih preduzeća i o imenovanju direktora javnog preduzeća (Beograd, Knjaževac)

"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 45 od 29.04.2014.


Rešenje o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 11 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da novo poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za bezbednost saobraćaja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 9 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 92 od 09.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Instituta za standardizaciju Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 5 od 16.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 5 od 04.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za upravljanje lukama za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 4 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 4 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 92 od 09.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na godišnje finansijske izveštaje Agencije za restituciju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 9 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 14 od 26.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 8 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 8 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 6 od 04.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 5 od 04.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 4 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 92 od 09.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2013. godinu Agencije za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 6 od 04.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Srbije od 1. januara do 31. decembra 2013. godine i Završni račun Turističke organizacije Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Kliničkog centra Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 4 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 92 od 09.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 11 od 23.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Jat-Tehnika" društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 8 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Šar planina" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 3 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina", Knjaževac za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 41 od 16.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 4 od 16.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za upravljanje lukama za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 8 od 25.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 92 od 09.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičke agencije za stanovanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 4 od 16.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 3 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 3 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima Agencije za bezbednost saobraćaja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 14 od 26.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Skijališta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 6 od 04.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 6 od 04.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode"

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 5 od 16.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Citi d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 14 od 26.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Fabrika mernih transformatora Zaječar AD

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 15 od 26.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo HIDRO-ELEKTRO DOO

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 15 od 26.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Privredno društvo za distribuciju električne energije Centar d.o.o. Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 15 od 26.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Rudarsko-topioničarski basen Bor - Grupa, Topionica i rafinacija bakra Bor društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 15 od 26.04.2014.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 6 od 16.04.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 123 od 02.04.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Novi Pazar

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 181 od 09.04.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JP "Direkcija za izgradnju", Arilje

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 28 od 16.04.2014.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 12 od 23.04.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 28 od 16.04.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 12 od 29.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.


Rešenje o vrednosti opšteg boda od aprila 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 8 od 04.04.2014.


Spisak srpskih standarda (normativnih dokumenata) iz oblasti merila

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 149 od 09.04.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti merila

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 148 od 09.04.2014.


Spisak upisanih odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 12 od 11.04.2014.


Spisak upisanih odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 18 od 02.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 12 od 11.04.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o obavljanju lukrativnih delatnosti izvesnih članova porodice osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 1. aprila 2014. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 28 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, sa Zakonom o potvrđivanju (stupa na snagu 25. aprila 2014. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 13 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sa , sa Zakonom o potvrđivanju (Aneks 1 stupio na snagu 26. avgusta 2013. godine; Aneks 2 stupio na snagu 4. decembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 90/09, strana: 12 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 1 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 2 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 66 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 3 od 10.04.2014.


Sporazum o osnivanju Mešovitnog komiteta za saradnju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 1 od 10.04.2014.


Statut Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 89/07, strana: 9 od 26.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 30 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 126 od 02.04.2014.


Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 4 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 11 od 23.04.2014.


Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 31. marta 2014. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 42 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kanadi

"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 3 od 11.04.2014.


Ukazi o odlikovanjima

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 5 od 23.04.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 111/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 24 od 27.04.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 112/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 25 od 27.04.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 113/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 27 od 27.04.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 114/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 29 od 27.04.2014.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 115/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 30 od 27.04.2014.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Borba protiv raka"

"Službeni glasnik RS", broj 38/14, strana: 3 od 04.04.2014.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.


Uredba o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Zakonom o ministarstvima
"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 3 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 46/09, strana: 3 od 19.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 4 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Uredba o Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Zakonom o ministarstvima
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 4 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Uredba o Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Zakonom o ministarstvima
"Službeni glasnik RS", broj 75/12, strana: 5 od 02.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Uredba o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Zakonom o ministarstvima
"Službeni glasnik RS", broj 75/12, strana: 5 od 02.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Uredba o merama bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih materijala

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 84 od 09.04.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Zakonom o ministarstvima
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 16 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije za brzi odgovor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Zakonom o ministarstvima
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 3 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Uredba o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 23 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 9 od 23.04.2014.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 6 od 23.04.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa nuklearne sigurnosti i bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 89 od 09.04.2014.


Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog i Rasinskog upravnog okruga

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 3 od 09.04.2014.


Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 145 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Zakon o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 20 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Zakon o kinematografiji

"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 3 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 36 od 29.04.2014.


Zakon o ministarstvima

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Zakon o ministarstvima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/12, strana: 3 od 26.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 3 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 35 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.


Zakon o Vladi

"Službeni glasnik RS", broj 55/05, strana: 3 od 27.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 71/05, strana: 25 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 3 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 3 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 3 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 27 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 72/12, strana: 12 od 26.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/12, strana: 38 od 31.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 3 od 28.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 12 od 26.04.2014.


Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 192 od 02.04.2014.


Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u APV u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 161 od 26.03.2014.


Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 164 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 166 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 164 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 162 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 872 od 09.04.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 163 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 165 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 163 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač AP Vojvodina za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 166 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 167 od 26.03.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 162 od 26.03.2014.


Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 191 od 02.04.2014.


Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji APV za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 188 od 02.04.2014.


Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 185 od 02.04.2014.


Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 186 od 02.04.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 190 od 02.04.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije APV za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 189 od 02.04.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije APV za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 191 od 02.04.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskim romskim neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova u romskoj zajednici

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 189 od 02.04.2014.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje u AP Vojvodini u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 168 od 26.03.2014.


Konkurs za podsticajna sredstva kojima će se sufinansiranti aktivnosti udruženja poljoprivrednika u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 169 od 26.03.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine

"Službeni list APV", broj 13/14, strana: 857 od 04.04.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 45/14, strana: 3 od 27.04.2014.


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 175 od 02.04.2014.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima koje je donela Skupština APV

"Službeni list APV", broj 13/14, strana: 858 od 04.04.2014.


Odluke o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 13/14, strana: 857 od 04.04.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine

"Službeni list APV", broj 13/14, strana: 199 od 04.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe rada ustanova kulture u APV za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 159 od 26.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na završne račune ustanova kulture na teritoriji APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 184 od 02.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 871 od 09.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (APV)

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 160 od 26.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada APV

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 177 od 02.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 160 od 26.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Šid

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 871 od 09.04.2014.


Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Vlade APV broj 022-79/2014

"Službeni list APV", broj 11/14, strana: 159 od 26.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 12/14, strana: 178 od 02.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 864 od 09.04.2014.


Rešenje o utvrđivanju Programa prevencije HIV infekcija kod devojčica školskog uzrasta u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 868 od 09.04.2014.


Finansijski plan gradske opštine Surčin za period I-III 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 26 od 21.03.2014.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 34 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 12 od 10.03.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014, 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 37 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 1 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 44 od 24.03.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za Mesnu zajednicu Vrbovno, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 3 od 21.03.2014.


Odluka o izradi plana generalne regulacije za Mesnu zajednicu Stepojevac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 2 od 21.03.2014.


Odluka o izradi plana generalne regulacije za naselje Barajevo, gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 67/13, strana: 1 od 20.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 4 od 21.03.2014.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 21 od 24.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 26 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 55 od 24.03.2014.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 25 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 12 od 28.03.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 14 od 21.03.2014.


Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 10 od 28.03.2014.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 18 od 21.03.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 11 od 21.03.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 16 od 21.03.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i opštinskoj upravi

"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 36 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 16 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 20 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 34 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 39 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 10 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 2 od 10.03.2014.


Odluka o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 29 od 13.03.2014.


Odluka o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 1 od 10.03.2014.


Odluka o održavanju čistoće u gradskoj opštini Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 15 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 26 od 28.03.2014.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 38 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 31 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 40 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 3 od 14.03.2014.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.


Odluka o osnivanju Fonda za finansijsku pomoć obolelima od teških i retkih bolesti (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 13 od 28.03.2014.


Odluka o platama izabranih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 38 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/09, strana: 30 od 02.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 3/00, strana: 121 od 17.03.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 1 od 14.03.2014.


Odluka o podizanju spomen-obeležja (biste) "Kapetan Dragić Gorunović" u MZ "Glumčevo brdo" (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 13 od 28.03.2014.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 25 od 24.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju GO Čukarica za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 25 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju grada Beograda za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 4 od 24.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 18 od 28.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 10 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Palilula za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 15 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Rakovica za period I-VI 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 1 od 28.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Sopot za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 27 od 28.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Stari grad za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 24 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 16 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 25 od 21.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zemun za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 2 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zemun za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 7 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 13 od 10.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zvezdara za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 1 od 28.03.2014.


Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period 1. januar - 30. jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 26 od 31.03.2014.


Odluka o privremenom utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i privremenom utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 1 od 24.03.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 1 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 15 od 02.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 16 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 1 od 21.03.2014.


Odluka o upotrebi grba i zastave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 18/03, strana: 645 od 07.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/09, strana: 8 od 17.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 2 od 21.03.2014.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 17 od 21.03.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 13 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 9 od 10.03.2014.


Odluka o usvajanju izmena cenovnika JP "Vodovod i kanalizacija" (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 9 od 10.03.2014.


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja smeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 12 od 10.03.2014.


Odluka o utvrđivanju cene pijačnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 11 od 10.03.2014.


Odluka o utvrđivanju cene pogrebnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 10 od 10.03.2014.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 2 od 14.03.2014.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 6 od 28.03.2014.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 8 od 21.03.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 29 od 13.03.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 7 od 21.03.2014.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci celina ulica Vojvode Stepe, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/14, strana: 14 od 09.04.2014.


Plan detaljne regulacije saobraćajnica Nova Dunavska od Pančevačkog mosta do puta za Adu Huju, opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 32/14, strana: 25 od 09.04.2014.


Plan detaljne regulacije za deo teritorije MZ Miljakovac II opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 32/14, strana: 1 od 09.04.2014.


Plan generalne regulacije za objekte TE Kolubara u Velikim Crljenima, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 1 od 24.03.2014.


Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 37 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014-2016. godina

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 4 od 10.03.2014.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u februaru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u organizacionim jedinicama gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 1 od 13.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmeni cenovnika komunalnih usluga javnih komunalnih preduzeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 9 od 10.03.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja, programe rada i finansijske planove javnih preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 16 od 28.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 16 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 22 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 26 od 28.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 27 od 28.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 2 od 10.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 22 od 21.03.2014.


Rešenja o prestanku funkcije i imenovanju v. d. direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 14 od 28.03.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 22 od 21.03.2014.


Rešenja o prestanku mandata, razrešenjima i imenovanjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 14 od 28.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Odluke o cenovniku usluga JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga, zakupa poslovnog prostora i postavljanja reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 4 od 10.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o ceni usluga grejanja koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 12 od 10.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta novobeogradske kulturne mreže

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 7 od 21.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju ogranka Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 2 od 14.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje Nadzornog odbora o određivanju zakupnine poslovnog prostora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 23 od 24.03.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.


Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.


Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 11 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 16 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju i održavanju spomenika, spomen-ploča i skulpturalnih dela na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 14 od 28.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.


Rešenje o određivanju sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 29 od 13.03.2014.


Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 23 od 24.03.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 32 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 23 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 6 od 28.03.2014.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 28/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/09, strana: 2 od 12.02.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/09, strana: 1 od 08.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 25 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 90 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 5 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 1 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/11, strana: 1 od 10.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 16 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/12, strana: 2 od 16.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 1 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 3 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 8 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/14, strana: 3 od 07.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 4 od 21.03.2014.


Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2011-2020.

"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 2 od 14.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluga prijema i otpreme putnika na autobuskim stanicama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 2 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 30 od 13.03.2014.


Statut gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 10 od 14.03.2014.


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/02, strana: 530 od 31.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 4 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 34 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 31 od 13.03.2014.


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 31 od 13.03.2014.


Statut Novobeogradske kulturne mreže

"Službeni list grada Beograda", broj 35/11, strana: 4 od 02.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 7 od 21.03.2014.


Akcioni plan razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 275 od 10.04.2014.


Izveštaj Zaštitnika građana grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 185 od 29.03.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2014. godinu koje relizuju udruženja, zadužbine i fondacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 282 od 10.04.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 308 od 23.04.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 293 od 14.04.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1437 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 150 od 28.03.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1917 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 170 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/11, strana: 429 od 09.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 1 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 155 od 28.03.2014.


Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumeničke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 145 od 28.03.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 na administrativnom području grada Novog Sada, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 143 od 28.03.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije postrojenja za preradu vode na Petrovaradinskoj adi u Petrovaradinu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 141 od 28.03.2014.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 421 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1267 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 69 od 06.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 16 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 147 od 28.03.2014.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/05, strana: 782 od 06.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/08, strana: 1295 od 27.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 73 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 148 od 28.03.2014.


Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 150 od 28.03.2014.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1282 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 159 od 28.03.2014.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 880 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 158 od 28.03.2014.


Odluka o obveznicama, visini, rokovima i načinu plaćanja posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 149 od 28.03.2014.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/10, strana: 611 od 31.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1091 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/11, strana: 28 od 27.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 476 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 156 od 28.03.2014.


Odluka o podizanju spomenika povodom tragičnog stradanja mladih u požaru u diskoteci "Kontrast" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1291 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 169 od 28.03.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 148 od 28.03.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 176 od 28.03.2014.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1390 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 171 od 28.03.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 171 od 28.03.2014.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1361 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 170 od 28.03.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/08, strana: 171 od 05.03.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1136 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 154 od 28.03.2014.


Odluka o raskopavanju površina javne namene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 165 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1865 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 154 od 28.03.2014.


Odluka o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 548 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1367 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 889 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 166 od 28.03.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 141 od 28.03.2014.


Odluka o tehničkom pregledu izgrađenog objekta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 209 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 168 od 28.03.2014.


Odluka o upravljanju kejom u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1433 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 420 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1186 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 162 od 28.03.2014.


Odluka o uređenju grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/12 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1101 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/10, strana: 1197 od 12.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1924 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 613 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1445 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 2 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 284 od 10.04.2014.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 163 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 284 od 10.04.2014.


Odluka o uređivanju i održavanju deponije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/03, strana: 163
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/06, strana: 1220 od 20.12.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 151 od 28.03.2014.


Odluka o uređivanju i održavanju pijaca

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/00, strana: 790
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 72 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 152 od 28.03.2014.


Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1894 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 81 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 956 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 161 od 28.03.2014.


Oglasi Gradske uprave grada Novog Sada za komunalne poslova za prijem u radni odnos

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/14, strana: 233 od 02.04.2014.


Plan detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, iljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/10, strana: 346 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/10, strana: 1249 od 01.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/11, strana: 777 od 23.09.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 207 od 29.03.2014.


Plan detaljne regulacije linijskog centra duž ulice Carice Milice u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 193 od 29.03.2014.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 211 od 29.03.2014.


Plan generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 208 od 29.03.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/13, strana: 1067 od 12.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.


Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/09, strana: 212 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/11, strana: 454 od 26.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 308 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 297 od 14.04.2014.


Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 297 od 14.04.2014.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.


Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 291 od 14.04.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.


Program korišćenja sredstava stambenog fonda u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 169 od 28.03.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 295 od 14.04.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 280 od 10.04.2014.


Rešenja o davanju naziva ulicama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 214 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 303 od 14.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o dopunama i izmenama programa poslovanja i statuta javnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 213 od 29.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 136 od 25.03.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 274 od 10.04.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 215 od 29.03.2014.


Rešenja o obrazovanju i imenovanju Projektnog tima za realizaciju projekta "Public Property Management"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 73 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 292 od 14.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 279 od 10.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada deponije za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 136 od 25.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan raskopavanja površina javne namene za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 278 od 10.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 297 od 14.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog programa uređenja, održavanja i korišćenja plaže za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 135 od 25.03.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Strateški plan komunalne policije grada Novog Sada za period 2014 - 2019. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/14, strana: 235 od 08.04.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Tima za implementaciju Akcionog plana pristupačnosti grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 134 od 25.03.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za urbanizam

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 135 od 25.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za realizaciju Projekta "Mobility and Transport Digital Wallet" - "MobiWallet", sa Rešenjem o imenovanju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 280 od 10.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Tima za implementaciju Akcionog plana pristupačnosti grada Novog Sada (2013-2018. godine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 134 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 291 od 14.04.2014.


Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 124 od 25.03.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 271 od 10.04.2014.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 292 od 14.04.2014.


Strateški plan komunalne policije grada Novog Sada za period 2014 - 2019. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/14, strana: 235 od 08.04.2014.


Odluka o razrešenju pomoćnika Gradonačelnika za oblast upravljanja projektima i lokalni ekonomski razvoj

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 1 od 17.04.2014.


Pravilnik o budžetskom računovodstvu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 45 od 17.04.2014.


Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/10, strana: 3 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 45 od 17.04.2014.


Pravilnik o radu Gradske uprave za budžet i poreske prihode

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/14 - ZAMENJEN NOVIM PROPISOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 6 od 12.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 65 od 17.04.2014.


Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora terenske kontrole i poreskog izvršitelja u Gradskoj poreskoj upravi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 10 od 28.03.2014.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.


Procedure za rad Gradske uprave za finansije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 65 od 17.04.2014.


Program lokacija za postavljanje privremenih objekata ugostiteljske namene na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/11, strana: 15 od 18.01.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 38 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 10 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/14, strana: 1 od 24.03.2014.


Program obeležavanja Dana Grada - 6. maj 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 35 od 17.04.2014.


Program raspodele sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 14 od 28.03.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.


Računovodstvene politike

PRESTAJU DA VAŽE - sa 13/14 - ZAMENJENE NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 219 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 55 od 17.04.2014.


Računovodstvene politike

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 55 od 17.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JSP "Kragujevac", br. 02-1078 od 20.03.2014. godine i izmeni Rešenja Gradskog veća, broj 023-10/14-V od 23. januara 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 43 od 17.04.2014.


Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja broj 38-25/13-V od 19. jula 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/14, strana: 1 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 4 od 28.03.2014.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu i izbor programa aktivnosti crkava, verskih zajednica i njihovih organizacionih delova na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/14, strana: 3 od 24.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu i izbor programa sportskih organizacija za dodelu sredstava iz budžeta grada za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 25 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 43 od 17.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za dodelu pijačnih tezgi na kragujevačkim zelenim pijacama u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 40 od 17.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za sufinansiranje programa rada udruženja poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 41 od 17.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 41 od 17.04.2014.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Radna zona Sobovica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 33 od 17.04.2014.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu PDR "Dela naselja Sušica - Grujina česma - blok između ulica Lazara Mićunovića, Darinke Radović, Drugog Srpskog ustanka i Balkanske"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 33 od 17.04.2014.


Metodologija utvrđivanja cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 115 od 17.04.2014.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2013. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 90 od 17.04.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 79 od 17.04.2014.


Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/12, strana: 19 od 10.02.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 236 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 333 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 89 od 17.04.2014.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 86 od 17.04.2014.


Odluka o ovlašćenjima komunalne policije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/10, strana: 468 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 82 od 17.04.2014.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 328 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 83 od 17.04.2014.


Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu zoohigijenske službe

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/11, strana: 190 od 17.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 114 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 84 od 17.04.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Barija, Republika Italija

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 114 od 17.04.2014.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i opštine Krnjak, Republika Hrvatska

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 114 od 17.04.2014.


Odluka o usvajanju Plana lokacija za postavljanje plutajućih objekata na "Jezeru 3"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 90 od 17.04.2014.


Odluka o zaštitniku građana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/03, strana: 75 od 26.09.2003.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 340 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 43 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 71 od 17.04.2014.


Odluka o zaštitniku građana grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 71 od 17.04.2014.


Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki za Skupštinu grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 91 od 17.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 113 od 17.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 108 od 17.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 112 od 17.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 281 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 415 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 523 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 112 od 17.04.2014.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.


Zaključak o davanju saglasnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin na raskid Ugovora za projektovanje, građenje, finansiranje i upravljanje postrojenjem za prečišćavanje pijaće vode u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/14, strana: 70 od 28.03.2014.


Godišnji izveštaj za 2013. godinu (Zaštitnik građana grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 129 od 17.04.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 14/14, strana: 3 od 10.04.2014.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 21 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 2 od 17.04.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora broj II-361-403/2014

"Službeni list grada Subotice", broj 13/14, strana: 4 od 27.03.2014.


Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 158 od 17.04.2014.


Odluka o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/14 - ZAMENJEN PRAVILNIKOM
"Službeni list grada Subotice", broj 7/10, strana: 1 od 22.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 1 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 11 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 115 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 222 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 325 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/12, strana: 4 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/12, strana: 2 od 24.04.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/12, strana: 1 od 04.05.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 118 od 17.04.2014.


Pravilnik o merilima za određivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 118 od 17.04.2014.


Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 20/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 1 od 02.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 1 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 1 od 28.04.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i izmene statuta javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 125 od 17.04.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 127 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 2 od 28.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 2 od 28.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 1 od 28.04.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Save Kovačevića od Tesline ulice do ulice Josipa Kraša u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 14/14, strana: 3 od 10.04.2014.


Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

"Službeni list grada Subotice", broj 24/13, strana: 2 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/14, strana: 4 od 27.03.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Programa i Plana enegetske efikasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 159 od 17.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za nadzor nad izvršavanjem poslova po zaključenim ugovorima na realizaciji investicionog projekta "Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici"

"Službeni list grada Subotice", broj 14/14, strana: 1 od 10.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za razmatranje mera zaštite kulturnih dobara

"Službeni list grada Subotice", broj 14/14, strana: 2 od 10.04.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za usaglašavanje relevantnih opštih akata koji uređuju postavljanje bilborda, namenskih reklamnih tabli i ostalih reklamnih površina na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/14, strana: 4 od 10.04.2014.


Zaključak o prestanku javne funkcije odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 1 od 17.04.2014.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)