POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - April 2013

Naredba o obaveznom atestiranju cementa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - Pravilnikom o kvalitetu cementa
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1072 od 12.07.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 67/86, strana: 2021 od 12.12.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 57 od 12.04.2013.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju

"Službeni list SFRJ", broj 82/90, strana: 2295 od 21.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 15 od 19.04.2013.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.


Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/85, strana: 835 od 24.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 24 od 24.04.2013.


Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 55/78, strana: 2217 od 13.10.1978.
"Službeni list SFRJ", broj 47/89, strana: 1221 od 04.08.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 14 od 08.04.2013.


Cenovnik usluga u Arhivu Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 39 od 10.04.2013.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 68 od 12.04.2013.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 41 od 26.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 2 od 30.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 2 od 24.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 2 od 17.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 24 od 19.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 28 od 02.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 2 od 05.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 2 od 12.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 2 od 26.04.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 2 od 10.04.2013.


Maloprodajna cena (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 72 od 30.04.2013.


Maloprodajne cene (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 55 od 26.04.2013.


Maloprodajne cene (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 96 od 05.04.2013.


Maloprodajne cene (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 71 od 24.04.2013.


Maloprodajne cene (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 55 od 26.04.2013.


Naredba o obaveznom atestiranju cementa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - Pravilnikom o kvalitetu cementa
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1072 od 12.07.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 67/86, strana: 2021 od 12.12.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 57 od 12.04.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - po predstavci broj 24922/12

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 66 od 30.04.2013.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 3 od 19.04.2013.


Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 17 od 08.04.2013.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 66 od 30.04.2013.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 91 od 05.04.2013.


Odluka o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 17 od 08.04.2013.


Odluka o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Pirotex triko", društvo s ograničenom odgovornošću, Pirot - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 28 od 08.04.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene nacionalnog parka Kopaonik na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 70 od 30.04.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 93 od 05.04.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 9 od 02.04.2013.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 23 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 26 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 98 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 71 od 30.04.2013.


Odluka o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 17 od 08.04.2013.


Odluka o obrazovanju i radu Administrativne kancelarije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 49/09, strana: 19 od 03.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 89 od 05.04.2013.


Odluka o obrazovanju i radu stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 73 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 28 od 08.04.2013.


Odluka o obrazovanju Jedinice za upravljanje Projektom vezanim za sisteme za navodnjavanje koji se finansiraju iz kredita Fonda za razvoj Abu Dabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 7 od 24.04.2013.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 18 od 08.04.2013.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 6 od 17.04.2013.


Odluka o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 7 od 17.04.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 6 od 17.04.2013.


Odluka o organizaciji i radu Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 89 od 05.04.2013.


Odluka o osnivanju Akademije za nacionalnu bezbednost

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 41 od 30.04.2013.


Odluka o osnivanju Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda "Metohija" Kosovska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 8 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 5 od 26.04.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Vojvodine

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 79 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 7 od 17.04.2013.


Odluka o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 18 od 08.04.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 49 od 26.04.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 66 od 30.04.2013.


Odluka o prihvatanju Izveštaja o dosadašnjem procesu političkog i tehničkog dijaloga sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini uz posredovanje Evropske unije, uključujući proces implementacije postignutih dogovora

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 3 od 26.04.2013.


Odluka o proglašenju dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 3 od 10.04.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta i Nadzornog odbora mesnih zajednica "Žitni trg", "Liman", "Bratstvo-Telep" i "Klisa"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 344 od 12.04.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Kosjerić

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 3 od 05.04.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mere podrške razvoju regionalne infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 13 od 24.04.2013.


Odluka o raspuštanju Skupštine grada Zaječara i obrazovanju Privremenog organa grada Zaječara

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 9 od 24.04.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac, Miloša Obilića 1 sa Zakonom o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 37 od 30.04.2013.


Odluka o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 79 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 19 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 18/11, strana: 10 od 16.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 9 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 69 od 12.04.2013.


Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 52/08, strana: 33 od 15.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 26 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 19 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 18/11, strana: 10 od 16.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 70 od 12.04.2013.


Odluka o uslovima i načinu sprovođenja operacije na otvorenom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 47 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 68 od 12.04.2013.


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja dažbina u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 125 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 23 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 48 od 12.04.2013.


Odluka o utvrđivanju "Šindlerove kuće" u Ulici Vladimira Gortana broj 8 u Petrovaradinu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 11 od 10.04.2013.


Odluka o utvrđivanju Binderove kuće u Zemunu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 10 od 10.04.2013.


Odluka o utvrđivanju Evangelističke crkve - Bitef teatra u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 4 od 10.04.2013.


Odluka o utvrđivanju Fabrike hartije Milana Vape u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 8 od 17.04.2013.


Odluka o utvrđivanju hotela "Prag" u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 8 od 24.04.2013.


Odluka o utvrđivanju javnog parnog kupatila u Pančevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 10 od 10.04.2013.

ENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 24 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota aviona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - osim odredbe JAR-FCL 1.017 Priloga 1. i odredbe člana 14. Priloga 2. koje prestaju da važe 8. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/08, strana: 23 od 25.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 184 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota helikoptera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - osim odredbe JAR-FCL 2.017 koja prestaje da važi 8. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/08, strana: 59 od 04.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o dozvolama letačkog osoblja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - 8. aprila 2015. godine (osim odredaba koje se odnose na navigatora letača) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/05, strana: 9 od 05.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 45/06, strana: 80 od 30.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 56/07, strana: 20 od 19.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 39/09, strana: 156 od 26.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/10, strana: 103 od 21.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 24 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 165 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/12, strana: 41 od 04.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 94 od 05.04.2013.


Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 70 od 05.04.2013.


Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 33 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 70 od 05.04.2013.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.


Pravilnik o javnobeležničkom ispitu

"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 27 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 18 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/12, strana: 5 od 18.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 9 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 10 od 26.04.2013.


Pravilnik o kvalitetu cementa

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 57 od 12.04.2013.


Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja

"Službeni list SFRJ", broj 47/87, strana: 1153 od 20.07.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 60/87, strana: 1453 od 15.09.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 55/88, strana: 1481 od 16.09.1988.
"Službeni list SFRJ", broj 81/89, strana: 2005 od 15.12.1989.
"Službeni list SRJ", broj 16/92, strana: 205 od 03.07.1992.
"Službeni list SRJ", broj 8/93, strana: 194 od 26.02.1993.
"Službeni list SRJ", broj 21/93, strana: 418 od 16.04.1993.
"Službeni list SRJ", broj 30/94, strana: 346 od 08.04.1994.
"Službeni list SRJ", broj 43/96, strana: 2 od 13.09.1996.
"Službeni list SRJ", broj 10/98, strana: 1 od 20.02.1998.
"Službeni list SRJ", broj 15/01, strana: 43 od 30.03.2001.
"Službeni list SRJ", broj 58/02, strana: 4 od 25.10.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 25 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 12 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 67 od 12.04.2013.


Pravilnik o letačkom osoblju

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o letilištima i terenima

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 298 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 153 od 10.04.2013.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 33 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 28 od 17.04.2013.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte šećerne repe (Beta vulgaris ssp. altissima var. sacharifera Alef.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 74 od 05.04.2013.


Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 42 od 30.04.2013.


Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 25 od 10.04.2013.


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 24 od 02.04.2013.


Pravilnik o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji

"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 116 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 66 od 17.04.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 55 od 24.04.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 50 od 24.04.2013.


Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju

"Službeni list SFRJ", broj 82/90, strana: 2295 od 21.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 15 od 19.04.2013.


Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o promeni posebnih mera i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 8 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 259 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 57 od 24.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile elektrotehničar za elektroniku na vozilima i autoelektričar

"Prosvetni glasnik", broj 13/04, strana: 1 od 27.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 12/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 1 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 7 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 9 od 03.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile tehničar za kozmetičku tehnologiju, tehničar za grafičku pripremu i tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

"Prosvetni glasnik", broj 21/04, strana: 1 od 30.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 95 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 5 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 19 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 8 od 03.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za bezbednost saobraćaja

"Prosvetni glasnik", broj 4/04, strana: 52 od 28.01.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 15/05, strana: 1 od 05.12.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 15 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 11 od 03.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 1 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 2 od 03.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - prirodno-matematičko

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 271
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 10 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 10/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 1 od 17.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 4/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/03 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 95 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 16 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 8 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 20 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 34 od 17.04.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku

"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 17 od 03.04.2013.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.


Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 5 od 19.04.2013.


Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 18 od 17.04.2013.


Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala, utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 3 od 19.04.2013.


Pravilnik o obrascu sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 20 od 19.04.2013.


Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/09, strana: 59 od 10.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 25 od 10.04.2013.


Pravilnik o oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 151 od 10.04.2013.


Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 97 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 75 od 05.04.2013.


Pravilnik o sadržaju obrasca izjave donora o davanju i korišćenju reproduktivnih ćelija u postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 43 od 24.04.2013.


Pravilnik o sadržaju obrasca izjave o povlačenju pristanka za davanje i korišćenje reproduktivnih ćelija, kao i potvrdi o povlačenju pristanka i uništenju datih reproduktivnih ćelija

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 45 od 24.04.2013.


Pravilnik o sadržaju obrasca obaveštenja za lica koja se podvrgavaju postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 39 od 24.04.2013.


Pravilnik o sadržaju obrasca zahteva za izjašnjenje o daljem postupanju sa neupotrebljenim reproduktivnim ćelijama, odnosno neupotrebeljnim ranim embrionima

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 48 od 24.04.2013.


Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora na predmetima od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/09, strana: 120 od 13.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 18 od 17.04.2013.


Pravilnik o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2013. godine
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 71 od 05.04.2013.


Pravilnik o sadržini Registra založnog prva na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 72 od 05.04.2013.


Pravilnik o sadržini sertifikata o odobrenju za vozilo i uslovima pod kojima se izdaje, odnosno vraća sertifikat o odobrenju za vozilo

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 15 od 19.04.2013.


Pravilnik o sadržini sertifikata za vozača, roku važenja i uslovima za produženje važenja sertifikata za vozača i vođenju Registra izdatih sertifikata za vozača

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.


Pravilnik o Standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 50 od 26.04.2013.


Pravilnik o stručnom ispitu za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 49 od 30.04.2013.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

"Službeni list SFRJ", broj 17/91, strana: 272 od 08.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 11 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 18 od 19.04.2013.


Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/85, strana: 835 od 24.05.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 24 od 24.04.2013.


Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 13 od 24.04.2013.


Pravilnik o upisivanju u dozvolu pilota ili kontrolora letenja ISAO ekspertskog nivoa 6 znanja engleskog jezika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 295 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 184 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 197 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 19 od 02.04.2013.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 8 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 19 od 02.04.2013.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta aviona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 19/11, strana: 63 od 18.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta helikoptera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 19/11, strana: 86 od 18.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku letačkog osoblja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - 8. aprila 2015. godine (osim odredaba koje se odnose na navigatora letača) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/05, strana: 28 od 26.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 45/06, strana: 80 od 30.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 37 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 68/10, strana: 103 od 21.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 24 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa u pogledu stručnog kadra

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/05, strana: 14 od 01.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 19 od 05.04.2013.


Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 86 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 40/06, strana: 7 od 12.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/06, strana: 41 od 26.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 55 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 19 od 05.04.2013.


Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 24 od 24.04.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 17 od 05.04.2013.


Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 88 od 12.04.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 18 od 10.04.2013.


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja u civilnom vazduhoplovstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - osim odredaba koje se odnose na zdravstvenu sposobnost kabinskog osoblja koje prestaju da važe 8. aprila 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/08, strana: 120 od 04.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.


Pravilnik o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/12, strana: 9 od 27.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 88 od 12.04.2013.


Pravilnik o vođenju medicinske dokumentacije, načinu upisivanja podataka i sastavljanja izveštaja

"Službeni glasnik SRS", broj 40/81, strana: 2761 od 17.07.1981.
"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 19 od 02.04.2013.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u Računarskoj gimnaziji u Beogradu

"Prosvetni glasnik", broj 26/04, strana: 12 od 30.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 17 od 03.04.2013.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 5/90
"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 2
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 11
"Prosvetni glasnik", broj 3/94, strana: 3
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 4/99
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 1 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 4/04, strana: 200 od 28.01.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 1 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 16 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 12 od 03.04.2013.


Pravilnik o znacima državne pripadnosti, oznaci registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 84 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 151 od 10.04.2013.


PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 1401/08

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 61 od 17.04.2013.


PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 21794/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 26 od 10.04.2013.


PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 23103/07

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 83 od 12.04.2013.


PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Presuda po predstavci broj 43808/07

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 72 od 12.04.2013.


Rešenja o dodeli nacionalnog sportskog priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 12 od 10.04.2013.


Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 13 od 10.04.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 12 od 05.04.2013.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 6 od 26.04.2013.


Rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 48 od 12.04.2013.


Rešenja o prestanku rada na položaju direktora i postavljenju direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 41 od 30.04.2013.


Rešenja o prestanku rada na položaju i postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 68 od 30.04.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 54 od 26.04.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 71 od 30.04.2013.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 88 od 12.04.2013.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 94 od 05.04.2013.


Rešenja o upisu promena u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 24 od 19.04.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 17 od 10.04.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 8 od 02.04.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 11 od 24.04.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 15 od 17.04.2013.


Rešenja o usvajanju zahteva podnosilaca za promenu podataka u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 38 od 10.04.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 16 od 17.04.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 3 od 26.04.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 17 od 10.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 13 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 17 od 05.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 12 od 10.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj za 2012. godinu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 19 od 08.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 13 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu za 2012. godinu Agencije za restituciju

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 6 od 02.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu za 2012. godinu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 19 od 08.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja - u restrukturiranju, Resavica za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 12 od 10.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Srbije od 1. januara do 31. decembra 2012. godine i Završni račun Turističke organizacije Srbije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 10 od 24.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o pribavljanju nepokretnosti u državnu svojinu Javnog preduzeća za skloništa

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 12 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se odobrava upis dodatnog novčanog uloga u osnovni kapital društava sa ograničenom odgovornošću "Ski centar Brezovica" u korist Javnog preduzeća "Skijališta Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 10 od 24.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 12 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 42 od 30.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Plast - Metal", društvo s ograničenom odgovornošću, Kraljevo - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 12 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 7 od 02.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 7 od 02.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Metalac" društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 7 od 02.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o saradnji između opštine Žabari, Republika Srbija i opštine Gradinari, Rumunija

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 6 od 02.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju proizvođačkih cena uglja za industrijsku i široku potrošnju

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 56 od 12.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Republičke agencije za poštanske usluge

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 10 od 24.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 12 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 7 od 02.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 12 od 10.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 13 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 11 od 24.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Republičke agencije za poštanske usluge za 2011. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 13 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "AMSS - Centar za motorna vozila" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 13 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Kontrola vaga - MSP" d.o.o. Kruševac

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 14 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Kontrola vaga" d.o.o. Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 14 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Libela Elis NS" d.o.o. Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 14 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Limp merila" d.o.o. Bačka Topola

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 15 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "S.R.Ž" d.o.o. Novi Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 14 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "Vaga Mont" a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 14 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija", Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 15 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Belorusije u Republici Srbiji, sa sedištem u Kragujevcu

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 6 od 02.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Belorusije u Republici Srbiji, sa sedištem u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 6 od 02.04.2013.


Rešenje o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 24 od 19.04.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa grada Zaječara

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 10 od 24.04.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 12 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 12 od 24.04.2013.


Rešenje o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 19 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 75 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 16 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 89 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 28 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 57 od 12.04.2013.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 11 od 24.04.2013.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 16 od 10.04.2013.


Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 92 od 05.04.2013.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 3 od 19.04.2013.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 49 od 26.04.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 3 od 26.04.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 19 od 08.04.2013.


Rešenje o ustupanju, bez naknade, Poreskoj upravi - Regionalni centar Niš, motornog vozila oduzetnog u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 4 od 26.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 9 od 02.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 27 od 02.04.2013.


Rešenje o vrednosti opšteg boda od aprila 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 89 od 05.04.2013.


Spisak međunarodnih organizacija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/09, strana: 62 od 10.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 25 od 10.04.2013.


Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 25 od 10.04.2013.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 23 od 19.04.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Države Izrael o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/13, strana: 3 od 08.04.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/13, strana: 4 od 08.04.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/13, strana: 1 od 08.04.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/13, strana: 7 od 08.04.2013.


Statut Privredne komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 35 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 107/03, strana: 17 od 02.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 44/05, strana: 78 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 42 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 198 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 436 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 11 od 11.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 30 od 08.04.2013.


Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 26 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 22 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/12, strana: 27 od 14.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 427 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 27 od 08.04.2013.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 3 od 05.04.2013.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Francuskoj, Slovačkoj Republici i Republici Turskoj

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 3 od 17.04.2013.


Uredba o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškova dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/08, strana: 6 od 23.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 6 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 4 od 02.04.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 3 od 12.04.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013"

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 9 od 30.04.2013.


Uredba o načinu određivanja najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 3 od 24.04.2013.


Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 9 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 3 od 10.04.2013.


Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 7 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 53 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 4 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 6 od 24.04.2013.


Uredba o proglašavanju Specijalnog rezervata prirode "Okanj bara"

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 3 od 30.04.2013.


Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 6 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 37 od 30.04.2013.


Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj privrednih društava i preduzetništva u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 4 od 05.04.2013.


Uredba o utvrđivanju lokacije meteoroloških i hidroloških stanica državnih mreža i zaštitnih zona u okolini tih stanica, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zaštitnim zonama

"Službeni glasnik RS", broj 34/13, strana: 3 od 12.04.2013.


Uredba o utvrđivanju naknade za pružanje usluga iz oblasti meteorološke i hidrološke delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 4 od 24.04.2013.


Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 3 od 02.04.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 5 od 17.04.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 9 od 30.04.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 5 od 05.04.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 3 od 17.04.2013.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 7 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 3 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 4 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 7 od 05.04.2013.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana u sklopu pristupanja Republike Srbije partnerstvu za otvorenu upravu za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 38/13, strana: 4 od 26.04.2013.


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 3 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 12 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 22 od 08.04.2013.


Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivčnog dela

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 5 od 08.04.2013.


Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 10 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 5 od 08.04.2013.


Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela

"Službeni glasnik RS", broj 42/02, strana: 15 od 19.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 27/03, strana: 2 od 19.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 39/03, strana: 1 od 11.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 60/03, strana: 12 od 10.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/03, strana: 1 od 01.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 29/04, strana: 1 od 17.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 58/04, strana: 1 od 28.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 45/05, strana: 11 od 31.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 7 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 27 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 12 od 08.04.2013.


Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 3 od 08.04.2013.


Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 205 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 13 od 08.04.2013.


Zakon o radu

"Službeni glasnik RS", broj 24/05, strana: 3 od 15.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 69 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 26 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 13 od 08.04.2013.


Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 14 od 08.04.2013.


Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 55/78, strana: 2217 od 13.10.1978.
"Službeni list SFRJ", broj 47/89, strana: 1221 od 04.08.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 14 od 08.04.2013.


Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 105 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 20 od 08.04.2013.


Zakonik o krivičnom postupku

PAŽNJA - primenjuje se od 1. oktobra 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 12 od 08.04.2013.


Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 211 od 27.03.2013.


Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 235 od 10.04.2013.


Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 256 od 17.04.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara, kojima će se finansirati aktivnosti udruženja građana u 2013. godini, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 209 od 27.03.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti navodnjavanja poljoprivrednih kultura investiranjem u sisteme za navodnjavanje

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 237 od 10.04.2013.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 238 od 10.04.2013.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 241 od 10.04.2013.


Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 242 od 10.04.2013.


Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 237 od 10.04.2013.


Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama od interesa za AP Vojvodinu

"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 221 od 05.04.2013.


Konkurs za sufinansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 210 od 27.03.2013.


Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak "Dekade inkluzije Roma" u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 221 od 05.04.2013.


Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 243 od 10.04.2013.


Odluka o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti

"Službeni list APV", broj 17/12, strana: 1029 od 04.06.2012.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 217 od 05.04.2013.


Odluka o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti

"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 217 od 05.04.2013.


Odluka o mreži ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 245 od 17.04.2013.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Regionalni plan upravljanja otpadom za period od 2013-2022 godine za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža , Čoka, Mali Iđoš i Novi Kneževac

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 214 od 27.03.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Vladom Republike Srbije u postupku restrukturiranja elektroprivrede Srbije

"Službeni list APV", broj 8/13, strana: 141 od 08.03.2013.
"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 205 od 27.03.2013.


Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 227 od 10.04.2013.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 225 od 10.04.2013.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.


Odluka o prenosu na korišćenje objekata u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine ustanovi - Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Banoštor

"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 219 od 05.04.2013.


Odluka o prestanku rada Izborne komisije Izborne jedinice 17 Zrenjanin III

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 209 od 27.03.2013.


Odluka o prestanku rada Izborne komisije Izborne jedinice 3 Apatin

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 208 od 27.03.2013.


Odluka o prestanku rada Izborne komisije Izborne jedinice 49 Srbobran

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 209 od 27.03.2013.


Odluka o promeni naziva visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 225 od 10.04.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opština Novi Bečej i Pančevo

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 245 od 17.04.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na završne račune u ustanovama kulture za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 246 od 17.04.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na završne račune ustanova kulture i javnih ustanova u Novom Sadu za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 233 od 10.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 234 od 10.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 219 od 05.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 205 od 27.03.2013.


Rešenja o odobravanju udžbenika na slovačkom i mađarskom jeziku za osnovne škole na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 255 od 17.04.2013.


Rešenja o postavljenjima stalnih sudskih prevodilaca u sudovima na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 247 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Garancijskog fonda APV za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 246 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 206 od 27.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju Roma za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 206 od 27.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa Finansijskim izveštajem i Završnim računom Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2012. godinu

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 206 od 27.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Opšte bolnice Vršac

"Službeni list APV", broj 14/13, strana: 247 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 11/13, strana: 206 od 27.03.2013.


Rešenje o odobravanju udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, za osnovne škole

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 234 od 10.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva u APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 228 od 10.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 228 od 10.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 3/13, strana: 58 od 06.02.2013.
"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 231 od 10.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 110 od 27.02.2013.
"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 232 od 10.04.2013.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 1 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 1 od 01.04.2013.


Cenovnik osnovnih usluga JPK "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 1 od 01.04.2013.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 3 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 3 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 2 od 01.04.2013.


Cenovnik ostalih usluga JPK "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 2 od 01.04.2013.


Cenovnik usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk" (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 22 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 27 od 01.04.2013.


Deklaracija "Opština Voždovac bez GMO"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 4 od 01.04.2013.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 40/09, strana: 9 od 26.08.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 45 od 01.04.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 29 od 20.03.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/09, strana: 17 od 15.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/09, strana: 26 od 03.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 33 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 29 od 20.03.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 51/09, strana: 1 od 24.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 11 od 20.03.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 11 od 20.03.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 45 od 01.04.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograd JP

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JP

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/11, strana: 40 od 19.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.


Nacrt ugovora o pripajanju (Rekreativno-obrazovni centar "Vračar" i Centar za fizičku kulturu "Vračar")

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 5 od 01.04.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 17 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 17 od 01.04.2013.


Odluka o cenama pijačnih usluga na pijacama i privremenim objektima na području opštine Čukarica kojim upravlja JP "Poslovni prostor opštine Čukarica" jp, sa Odlukom o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 8 od 20.03.2013.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 2 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 10 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 4 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 9 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 1 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 59 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 37 od 22.03.2013.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 23 od 01.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 20/94, strana: 473 od 25.11.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/00, strana: 561 od 09.11.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/03, strana: 605 od 16.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 31 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 7 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 38 od 22.03.2013.


Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 3 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 18 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.


Odluka o povećanju cena pogrebnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 27 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 37 od 22.03.2013.


Odluka o povećanju cena pogrebnih usluga (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 37 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 9 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 17 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 12 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 19 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 30 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 12 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 25 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 15 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 24 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 33 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 22 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 26 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 22 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 15 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 28 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 10 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 1 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 7 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 40 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 43 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Sava Centar"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 46 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 36 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 29 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 15 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 31 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog radiodifuznog preduzeća "Studio B" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 49 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 35 od 22.03.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 19 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 15 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 33 od 22.03.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 14/13, strana: 1 od 17.04.2013.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Lazarevac, Republika Srbija, i opštine Nikšić, Crna Gora

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 26 od 01.04.2013.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica" jp, sa Odlukom o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 8 od 20.03.2013.


Odluka o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem, sa Odlukom o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 10 od 20.03.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 7 od 01.04.2013.


Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vrača

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 3 od 20.03.2013.


Odluke o utvrđivanju prestanka mandata i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 6 od 01.04.2013.


Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 3 od 20.03.2013.


Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 25 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/11, strana: 1 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 5 od 22.03.2013.


Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 5 od 22.03.2013.


Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 20 od 22.03.2013.


Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 18 od 22.03.2013.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 23 od 22.03.2013.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u februaru 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 3 od 20.03.2013.


Pravilnik o izboru korisnika mesta za postavljanje plutajućeg objekta na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 24/11, strana: 1 od 04.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 4 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.


Pravilnik o uklanjanju nepropisno parkiranih odnosno zaustavljenih vozila i uslovima za postavljanje uređaja za sprečavanje odvoženja nepropisno ostavljenih vozila sa površine javne namene, deblokiranje i uklanjanje blokiranih vozila

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 27 od 01.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 24 od 01.04.2013.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 6 od 20.03.2013.


Rešenja o razrešenjima članova Izborne komisije gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/13, strana: 2 od 17.04.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/13, strana: 1 od 17.04.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 27 od 22.03.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika sekretara Izborne komisije GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 11 od 20.03.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 25 od 01.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Grocka" na Odluku o povećanju cena pogrebnih radova sa Cenovnikom i Odlukom o smanjenju cena pogrebnih usluga sa cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 36 od 22.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Parking servis" Obrenovac na dopunu Cenovnika usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 27 od 01.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 1 od 01.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 2 od 01.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Muzeja grada Beograda iz Beograda, ul. Zmaj Jovina br. 1

"Službeni list grada Beograda", broj 14/13, strana: 1 od 17.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 26 od 01.04.2013.


Rešenje o imenovanju izborne komisije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 38/09 od 29.07.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/09 od 14.08.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/11 od 27.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 31 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 25 od 01.04.2013.


Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Vinogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Siva stena, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Ripanj i Medaković III

"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 5 od 01.04.2013.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.


Rešenje o određivanju opštih stajališta za autobuse na međumesnim linijama

"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 2 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 2 od 20.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju cene usluga prijema i otpreme putnika na autobuskim stanicama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 2 od 20.03.2013.


Rešenje o utvrđivanju naziva ulice na teritoriji GO Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 11 od 20.03.2013.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.


Akcioni plan razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 56 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 349 od 19.04.2013.


Izveštaj zaštitnika građana grada Novog Sada za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 270 od 29.03.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/13, strana: 353 od 24.04.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/13, strana: 315 od 10.04.2013.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Novog Sada za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 213 od 21.03.2013.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/09, strana: 240 od 27.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/10, strana: 287 od 15.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/10, strana: 1293 od 10.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/11, strana: 618 od 27.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/11, strana: 749 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 86 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 341 od 12.04.2013.


Odluka o bratimljenju grada Novog Sada i grada Gomelja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 321 od 12.04.2013.


Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/09, strana: 1789 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 613 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1866 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 213 od 21.03.2013.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 248 od 22.03.2013.


Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice vojvode Bojovića u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 245 od 22.03.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom sa motelom na državnom putu I B reda, broj 13, deonica Novi Sad - Ruma, u Petrovaradinu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 247 od 22.03.2013.


Odluka o ličnom izjašnjavanju građana mesne zajednice "Šangaj" o opozivu četiri člana Saveta mesne zajednice "Šangaj"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 344 od 12.04.2013.


Odluka o nagrađivanju policijskih službenika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 250 od 22.03.2013.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste Aleksandra Berića u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 250 od 22.03.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1842 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 344 od 12.04.2013.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 269 od 29.03.2013.


Odluka o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1676 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 350 od 19.04.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta i nadzornog odbora mesnih zajednica "Jugovićevo", "Radnički" i "Dunav"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/13, strana: 318 od 10.04.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta i nadzornog odbora mesnih zajednica "Stari grad", "Ostrvo", "Ivo Andrić" i "Gavrilo Princip"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 310 od 29.03.2013.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 82 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 310 od 29.03.2013.


Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/04, strana: 81 od 23.03.2004.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/05, strana: 355 od 14.04.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/07, strana: 1447 od 20.12.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 218 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 591 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 35 od 13.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 225 od 21.03.2013.


Oglasi za prijem u radni odnos koje je objavila Gradska uprava za komunalne poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/13, strana: 359 od 29.04.2013.


Oglasi za prijem u radni odnos koje je objavila Gradska uprava za opšte poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/13, strana: 357 od 29.04.2013.


Oglasi za prijem u radni odnos koje je objavila Gradska uprava za zdravstvo

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/13, strana: 358 od 29.04.2013.


Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumeničkom ulaznom pravcu u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 233 od 22.03.2013.


Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumeničkom ulaznom pravcu u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/09, strana: 357 od 23.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 233 od 22.03.2013.


Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/09, strana: 212 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/11, strana: 454 od 26.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 308 od 29.03.2013.


Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje objekata i uređaja na javnoj površini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 324 od 12.04.2013.


Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/10, strana: 1767 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 324 od 12.04.2013.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 323 od 12.04.2013.


Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 330 od 12.04.2013.


Program korišćenja sredstava stambenog fonda u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 251 od 22.03.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 337 od 12.04.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 349 od 19.04.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Grad Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/13, strana: 313 od 10.04.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Grad Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 307 od 29.03.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i veze (zaštita pešačkih površina, izmena režima saobraćaja, postavljanje saobraćajne signalizacije, određivanje opštih parkirališta)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 222 od 21.03.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute i odluke o izmeni programa poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 253 od 22.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/13, strana: 252 od 22.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 335 od 12.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/10, strana: 827 od 26.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 334 od 12.04.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 219 od 21.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 307 od 29.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu u periodu od 1. januara 2012. do 31. decembra 2012. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/13, strana: 313 od 10.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada deponije za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 307 od 29.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 308 od 29.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi za izradu tapiserija "Atelje 61" Petrovaradin

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 334 od 12.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na program rada Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 218 od 21.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Futoški park" za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 224 od 21.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Kamenički park" za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 224 od 21.03.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za praćenje kretanja obolevanja od hroničnih nezaraznih bolesti stanovništva grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 333 od 12.04.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor posebnih programa u oblasti sporta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 330 od 12.04.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja, odnosno davanja u zakup građevinskog zemljišta u svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/13, strana: 76 od 21.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 335 od 12.04.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručni pregled podnetih predloga projekata od značaja za mlade u oblasti omladinskog sektora

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 305 od 29.03.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 335 od 12.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu, sa Rešenjem o imenovanju Komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 306 od 29.03.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za praćenje kretanja obolevanja od hroničnih nezaraznih bolesti stanovništva grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 333 od 12.04.2013.


Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 290 od 29.03.2013.


Rešenje o određivanju mesta za postavljanje određenih objekata i uređaja na Sunčanom keju, Keju žrtava racije i Beogradskom keju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 329 od 12.04.2013.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 77 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1102 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1123 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1669 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 31 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 329 od 12.04.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 281 od 29.03.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 287 od 29.03.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 214 od 21.03.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za rešavanje stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 281 od 29.03.2013.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za stručnu procenu i izbor programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 218 od 21.03.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 332 od 12.04.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove mesnih zajednica za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 55 od 29.03.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Čistoća" Kragujevac o nabavci osnovnog sredstva

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 62 od 29.03.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na otpis potraživanja lokalne samouprave po osnovu poreza na zarade prema privrednom društvu "Zastava bezbednost" d.o.o. u restrukturiranju Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 48 od 29.03.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Program radova JP "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 61 od 29.03.2013.


Odluka o dodeli i visini novčane nagrade "Akademik Dragoslav Srejović" u Kragujevcu za školsku 2012/2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 18 od 26.04.2013.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 1 od 26.04.2013.


Odluka o dodeli zvanja Zaslužni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 1 od 26.04.2013.


Odluka o finansiranju programa sportskih organizacija po javnom pozivu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 3 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 61 od 29.03.2013.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 1 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 11 od 26.04.2013.


Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 6 od 26.04.2013.


Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 8 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 11 od 26.04.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam - Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 26 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 39 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 18 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 45 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 106 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Zelenilo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 33 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 17 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.


Odluka o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/09, strana: 10 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 49 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 1 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 17 od 26.04.2013.


Odluka o osnivanju Muzičkog centra u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 2 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 31 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 12 od 26.04.2013.


Odluka o osnivanju ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 23 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 29 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 16 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 32 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 12 od 26.04.2013.


Odluka o prihvatanju osnivačkog udela u Istraživačkom razvojnom centru za bioinženjering "Bioirc" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/09, strana: 184 od 24.09.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 47 od 29.03.2013.


Odluka o raspisivanju konkursa za prijavu programskih aktivnosti/projekata u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 53 od 29.03.2013.


Odluka o raspisivanju konkursa za prijavu projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u cilju dodele dotacija iz budžeta grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 1 od 11.04.2013.


Odluka o realizaciji programa obeležavanja Dana Grada - 6. MAJ 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 1 od 16.04.2013.


Odluka o učešću u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 62 od 29.03.2013.


Odluka o učešću u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/13, strana: 1 od 29.04.2013.


Odluka o uspostavljanju saradnje (bratimljenja) između grada Kragujevca i opštine Zubin Potok - AP Kosovo i Metohija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 5 od 26.04.2013.


Odluka o utvrđivanja štete na stočnom fondu i stočnoj hrani

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 3 od 11.04.2013.


Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 17 od 26.04.2013.


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/13, strana: 1 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/13, strana: 1 od 29.04.2013.


Odluka o zaključivanju II Aneksa Kolektivnog ugovora kod poslodavca za Javno preduzeće Sportski centar "Mladost" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 24 od 26.04.2013.


Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora kod poslodavca JSP "Kragujevac" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 55 od 29.03.2013.


Odluke o davanju saglasnosti na finansijske izveštaje o poslovanju javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 40 od 29.03.2013.


Odluke o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.


Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 2 od 26.04.2013.


Odluke o dodeli Plakete svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 4 od 26.04.2013.


Plan detaljne regulacije "Radne zone uz ulicu Lepenički bulevar, od ulice Miodraga Vlajića Šuke do granice GUP-a Kragujevac 2015" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 1 od 29.03.2013.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.


Program lokacija za postavljanje reklamnih panoa na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 20 od 22.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 9 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 26 od 26.04.2013.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 64 od 29.03.2013.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 12 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 24 od 26.04.2013.


Program za razvoj poljoprivrede u 2013. godini na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 6 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/13, strana: 2 od 29.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 51 od 29.03.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 15 od 26.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku direktora Muzičkog centra u Kragujevcu o cenam ulaznica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/13, strana: 3 od 29.04.2013.


Rešenje o izmeni jedinične cene po kilometru pređenom na liniji u javnom prevozu putnika u gradskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/12, strana: 216 od 24.09.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup kioska i prodajnih pultova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/10, strana: 7 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 4 od 11.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup kioska i prodajnih pultova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 4 od 11.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 3 od 11.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/10, strana: 8 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 3 od 11.04.2013.


Rešenje o obrazovanju radnih tela Međunarodnog salona antiratne karikature "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 65 od 29.03.2013.


Rešenje o određivanju naziva trga i ulice i promeni naziva ulice

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 48 od 29.03.2013.


Rešenje o određivanju naziva ulica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 13 od 26.04.2013.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 5 od 11.04.2013.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 25 od 26.04.2013.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na liniji javnog prevoza putnika u gradskom saobraćaju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.


Zaključak o davanju mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka privatizacije u "Zastava bezbednost" d.o.o. - u restrukturiranju, Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 64 od 29.03.2013.


Zaključak o davanju podrške inicijativi JP "Radio televizija Kragujevac" u vezi stvaranja pravnog okvira za razvoj regionalnog javnog servisa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 51 od 29.03.2013.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Matična lokacija Stara Zastava"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 63 od 29.03.2013.


Zaključak o prihvatanju godišnjeg izveštaja o radu kancelarije Zaštitnika građana za 2012. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 6 od 26.04.2013.


Deklaracija o proglašavanju teritorije grada Zrenjanina za teritoriju bez proizvodnje, gajenja i prometa genetski modifikovanih organizama /GMO/ i proizvoda od GMO

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 105 od 15.03.2013.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2012. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 104 od 15.03.2013.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2013. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 514 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 118 od 08.04.2013.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije Centra za ispitivanje proizvodne bušotinske opreme u Elemiru

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 44 od 15.03.2013.


Odluka o gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 421 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/12, strana: 431 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 25 od 17.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/13, strana: 186 od 22.04.2013.


Odluka o Gradskom savetu za mlade

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 369 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.


Odluka o određivanju građevinskih parcela u javnoj svojini grada Zrenjanina za izgradnju stambenih objekata za socijalno stanovanje, kao i za rešavanje stambenih potreba izbeglica

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 104 od 15.03.2013.


Odluka o organizovanju Komunalne radne organizacije "Zrenjanin" u javna preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/00
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/00
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/05 od 21.04.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/06 od 20.10.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/07, strana: 176 od 17.07.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/07, strana: 224 od 16.11.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 558 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 89 od 15.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/08, strana: 37 od 03.03.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 285 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/10, strana: 143 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 62 od 15.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/00
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/00
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/06 od 20.10.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 222 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Turistički centar grada Zrenjanina" Zrenjanin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 506 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 94 od 15.03.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 71 od 15.03.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 78 od 15.03.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 66 od 15.03.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 89 od 15.03.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Radio Zrenjanin" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 99 od 15.03.2013.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Turistički centar grada Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 94 od 15.03.2013.


Odluka o uslovima i merama za uklanjanje građevinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 112 od 08.04.2013.


Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu zoohigijenske službe

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/11, strana: 190 od 17.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 114 od 08.04.2013.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Trebinja, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 117 od 08.04.2013.


Odluka o zaštitniku građana

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/03, strana: 75 od 26.09.2003.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 340 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 43 od 15.03.2013.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica, izbeglica koje su ukinule status izbeglice zbog prihvatanja državljanstva Republike Srbije i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/13, strana: 183 od 11.04.2013.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 607 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 106 od 15.03.2013.


Program raspodele sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2013. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/13, strana: 180 od 11.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 163 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/13, strana: 185 od 11.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/13, strana: 187 od 22.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/13, strana: 181 od 11.04.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/13, strana: 108 od 25.03.2013.


Rešenja o prestanku mandata odbornika, potvrđivanju mandata odbornika, imenovanjima i postavljenjima (grad Zrenjanin)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 34 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Apoteke Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 162 od 08.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Apoteke Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 105 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne policije grada Zrenjanina za 2013. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 106 od 15.03.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 105 od 15.03.2013.


Rešenje o postavljenju zamenika sekratara Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 117 od 08.04.2013.


Rešenje o promeni naziva ulice "Berbersko - bolnica Đ" u ulicu "Milunka Savić" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/13, strana: 108 od 25.03.2013.


Statut grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.


Zaključak o davanju saglasnosti za podnošenje Zahteva za izdavanje garancije za grad Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.


Zaključak o proglašenju Nedelje borbe protiv raka na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/13, strana: 109 od 25.03.2013.


Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/13, strana: 109 od 25.03.2013.


Javni konkurs za predfinansiranje i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz sredstava trećeg poziva u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija (HUSRB 1203)

"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 16 od 05.04.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije "Put ka znanju" (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 51 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 4 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 3 od 05.04.2013.


Odluka o osnivanju "SOS Sinagoga" Fondacije za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 11/01
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 52 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 1 od 05.04.2013.


Odluka o osnivanju Fonda "Dr Rehak Laszo" Alap Subotica - Szabadka (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 20/95
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 19 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 45 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 10 od 05.04.2013.


Odluka o osnivanju Fondacije mentalne higijene "EXSPECTO" (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 30/05
"Službeni list grada Subotice", broj 13/06
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 49 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 25 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 3 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 8 od 05.04.2013.


Odluka o osnivanju Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 9/05 od 25.05.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/05 od 02.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 48 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 25 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 62/11, strana: 41 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 3 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 5 od 05.04.2013.


Odluka o osnivanju Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 8/04, strana: 1 od 16.04.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/04, strana: 5 od 06.07.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 18 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 44 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 221 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 4 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 12 od 05.04.2013.


Oglas o davanju na privremeno korišćenje delova površina javne namene u zoni nadležnosti DOO "Park Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 11/13, strana: 4 od 12.04.2013.


Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/13, strana: 1 od 12.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Finansijskog plana Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/13, strana: 1 od 26.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 15 od 05.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 15 od 05.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju JKP "Vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Subotice", broj 12/13, strana: 1 od 26.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 15 od 05.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 11/13, strana: 1 od 12.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana Fonda "Dr Rehak Laszlo" Alap Subotica - Szabadka za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/13, strana: 2 od 26.04.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na rebalans Finansijskog plana Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 16 od 05.04.2013.


Rešenje o imenovanju članova organizacionog odbora "Dužjanca 2013"

"Službeni list grada Subotice", broj 12/13, strana: 2 od 26.04.2013.


Rešenje o obrazovanju Komsije za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Subotice", broj 11/13, strana: 3 od 12.04.2013.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)