POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZVANIČNA STATISTIKA - OSNOVNI PRINCIPI I NAČELA

Zvanična statistika

TAČNOST, POUZDANOST, NEPRISTRASNOST, OBJEKTIVNOST, POVERLJIVOST, JAVNOST, PRAVOVREMENOST, KOHERENTNOST, UPOREDIVOST, RELEVANTNOST, ADEKVATNOST, bez suvišnog opterećivanja davalaca podataka i uz racionalne troškove – najvažniji su principi i načela zvanične statistike (važe, logično i za - popis stanovništva).

 

INFORMACIJE čine neophodnu osnovu za razvoj u svim oblastima života (ekonomskoj, demografskoj, socijalnoj …), kao i važan činilac uzajamnog razumevanja između država i naroda sveta, a zvanična statiStika ih prikuplja, obrađuje, analizira i čini dostupnim javnosti (građanima i drugim subjektima, shodno njihovom pravu na informisanost i potrebama) i to radi u striktno propisanim (međunarodnim i domaćim) okvirima.

Najvažniji zadatak zvanične statistike (shodno - Strategiji razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2012. godine) jeste da pruži realnu sliku društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji, kao i da obezbedi pouzdan osnov donošenju odluka na raznim nivoima, od državne uprave i drugih institucija preko privrednih subjekata, sve do zainteresovanih građana.

Osnovna misija zvanične statistike odnosi se na prikupljanje, obradu, analizu i objavljivanje statističkih podataka i informacija, uz neophodno korišćenje metodoloških i organizacionih znanja, statističkih standarda i moderne tehnologije i tehnike. Objavljeni statistički podaci i informacije - moraju biti kvalitetni, pravovremeni, nepristrasni, pristupačni i jednostavni za korišćenje. 

Definicija zvanične statistike (shodno – Zakonu o zvaničnoj statistici) - Zvanična statistika obezbeđuje, na nepristrasnim osnovama, brojčane i reprezentativne podatke i informacije o masovnim ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama i o pojavama iz oblasti radne i životne sredine, i to za sve korisnike: privredne subjekte i njihova udruženja, državne organe, organe autonomnih pokrajina i organe jedinica lokalne samouprave, kulturne, obrazovne i naučne institucije, kao i za najširu javnost.

Zvanična statistika ispunjava međunarodne obaveze Republike Srbije koje se odnose na proizvodnju, diseminaciju, analizu i publikovanje zvaničnih statističkih informacija. 

 

OSNOVNA NAČELA ZVANIČNE STATISTIKE

Zvanična statistika (shodno članu 5. Zakona) zasniva se na zajedničkim standardima, zvaničnim definicijama i osnovnim načelima, sa sledećim značenjima:

1) Načelo relevantnosti znači - da statistički podaci treba da zadovolje jasno utvrđene uslove informisanja, u skladu sa zadacima zvanične statistike. Zvanična statistika ima obavezu da redovno proverava adekvatnost statističkih podataka i da blagovremeno prepozna nove potrebe korisnika za određenom vrstom podataka.

2) Načelo nepristrasnosti podrazumeva - da se na objektivan način utvrđuju definicije, metodi prikupljanja i obrađivanja podataka, kao i njihova diseminacija. Statistički podaci moraju biti zaštićeni od neprofesionalnih uticaja bilo koje vrste.

3) Načelo pouzdanosti se ogleda - u tome da aktivnosti i metodi koji se odnose na prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka budu usklađeni sa važećim profesionalnim standardima, naučnim metodima i principima profesionalne etike, kako bi statistički rezultati što verodostojnije odražavali posmatrane pojave.

4) Načelo pravovremenosti znači - da vremenski rokovi između prikupljanja podataka, njihove obrade, diseminacije i dostavljanja korisnicima na uvid treba da budu minimalni, kao i da se sve promene, kad je reč o podacima, ažurno unose u statističke registre i baze podataka.

5) Načelo profesionalne nezavisnosti znači - da su za donošenje odluka o definicijama, metodima prikupljanja, obrade i diseminacije podataka zvanične statistike nadležni isključivo odgovorni proizvođači zvanične statistike.

6) Načelo racionalnosti se odnosi - na optimalno korišćenje svih raspoloživih resursa i smanjenje opterećenosti izveštajnih jedinica, kao i na to da obim posla i troškovi neophodni za prikupljanje statističkih podataka treba da budu srazmerni značaju rezultata.

7) Načelo konzistentnosti znači - da zvanični statistički podaci treba da budu međusobno usklađeni u pogledu sadržaja, terminologije i periodike, kao i da budu usklađeni sa međunarodno priznatim konceptima, nomenklaturama, klasifikacijama, definicijama i metodima, u cilju postizanja njihove uporedivosti.

8) Načelo javnosti znači - da su svi rezultati - obrađeni i neobrađeni podaci zvanične statistike, kao i sve informacije o primenjenim metodima i izvorima podataka koje koriste odgovorni proizvođači zvanične statistike - javni i istovremeno dostupni svim korisnicima.

9) Načelo statističke poverljivosti podrazumeva - zaštitu podataka koji se odnose na pojedinačnu statističku jedinicu, bez obzira na to da li se oni prikupljaju neposredno, prilikom sprovođenja zvaničnih statističkih istraživanja, ili posredno, iz administrativnih ili drugih izvora. Suština ovog načela jeste da odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu koristiti individualne podatke isključivo u statističke svrhe. Načelo statističke poverljivosti se ne odnosi na podatke organa državne uprave kao statističkih jedinica. Statistički podatak se, u skladu sa ovim načelom, ne može koristiti kao osnov za ostvarivanje prava ili stvaranje obaveze izveštajnoj jedinici.

10) Načelo upotrebe ličnih podataka isključivo u statističke svrhe znači da podaci prikupljeni obavljanjem statističkih aktivnosti na koje se odnose odredbe o statističkoj poverljivosti mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom kojim se reguliše oblast zaštite ličnih podataka, odnosno zaštite privatnosti.

Videti - Definicije osnovnih pojmova iz Zakona o zvaničnoj statistici

 

OSNOVNI PRINCIPI ZVANIČNE STATISTIKE

Zvanična statistika, pored ostalog, polazi od principa koji su definisani u dokumentu Ekonomsko-socijalnog saveta UN - Fundamentalni principi zvaničnih statistika, a to su:

1. Zvanična statistika jeste neophodan element u informacionom sistemu demokratskog društva koji snabdeva vladu, ekonomiju i javnost podacima o ekonomskoj, demografskoj i socijalnoj situaciji i stanju životne sredine. U tom cilju zvanične statističke agencije obezbeđuju i na nepristrasnoj osnovi čine dostupnom zvaničnu statistiku koja ispunjava zahtev praktične korisnosti, uvažavajući pravo građana na javnu informaciju.

2. Da bi se sačuvalo poverenje u zvaničnu statistiku, neophodno je da statističke agencije odlučuju o metodima i procedurama prikupljanja, obrade, čuvanja i prezentacije statističkih podataka po strogo profesionalnim kriterijumima, uz poštovanje naučnih principa i profesionalne etike.

3. Da bi se omogućila korektna interpretacija podataka, statističke agencije prezentuju informacije o statističkim izvorima, metodima i procedurama prema naučnim standardima. 

4. Statističke agencije su ovlašćene da objašnjavaju pogrešne interpretacije i zloupotrebe statistike.

5. Podaci za statističke svrhe mogu se uzimati iz svih vrsta izvora, bilo da su to statistička istraživanja ili administrativni podaci. Statističke agencije biraju izvore imajući u vidu kvalitet, rokove, troškove i opterećenost respondenata.

6. Individualni podaci koje statističke agencije prikupljaju za statističku kompilaciju, bilo da se odnose na fizička ili pravna lica, strogo su tajni i koriste se isključivo u statističke svrhe.

7. Zakoni, propisi i mere po kojima funkcionišu statistički sistemi moraju biti javni.

8. Koordinacija između statističkih agencija unutar zemalja je suštinska za postizanje konzistentnosti i efikasnosti u statističkom sistemu.

9. Upotreba međunarodnih koncepata, klasifikacija i metoda od strane statističkih agencija u svim zemljama unapređuje konzistentnost i efikasnost statističkih sistema na svim zvaničnim nivoima.

10. Bilateralna i multilateralna saradnja u statistici doprinosi unapređenju sistema zvanične statistike u svim zemljama.

 

Statistička komisija usvojila gornje principe zvanične statistike imajući u vidu: 

- da zvanične statističke informacije čine neophodnu osnovu za razvoj u ekonomskoj, demografskoj i socijalnoj oblasti i oblasti životne sredine i za uzajamno razumevanje i trgovinu između država i naroda sveta, 

- da neophodno poverenje javnosti u zvanične statističke informacije - u velikoj meri zavisi od poštovanja osnovnih vrednosti i principa koji su osnova svakog društva koje teži da razume sebe i da poštuje prava svojih članova, 

- da kvalitet zvanične statistike, a tako i kvalitet informacija koje su na raspolaganju vladi, ekonomiji i javnosti, u mnogome zavisi od saradnje građana, privrednih društava i drugih respondenata u prikupljanju odgovarajućih i pouzdanih podataka za neophodne statističke kompilacije i od saradnje korisnika i proizvođača statistike u cilju zadovoljavanja potreba korisnika, 

 

KODEKS PRAKSE EVROPSKE STATISTIKE

Kodeks prakse evropske statistike je zasnovan na 15 principa, a to su:

Princip 1: Profesionalna nezavisnost
Princip 2
: Mandat za sakupljanje podataka
Princip 3: Adekvatnost izvora podataka
Princip 4: Posvećenost kvalitetu
Princip 5: Poverljivost statističkih podataka
Princip 6: Nepristrasnost i objektivnost
Princip 7: Dobra metodologija
Princip 8: Odgovarajuće statističke procedure
Princip 9: Bez suvišne opterećenosti davalaca podataka
Princip 10: Racionalni troškovi
Princip 11: Relevantnost
Princip 12: Tačnost i pouzdanost
Princip 13: Poštovanje vremenskih rokova
Princip 14: Koherentnost i uporedivost
Princip 15: Dostupni i jasni podaci 

Videti - Osnovni principi zvanične statistike

 

I na kraju - još jednom, u vezi ZAŠTITE DAVALACA PODATAKA članom 3. Zakona o zvaničnoj statistici propisano je da zvanična statistika ostvaruje potpunu zaštitu prava davalaca podataka i statističkih jedinica.

 

Detaljnije - videti propise:


Videti i:


Pročitajte i povezane tekstove:

POPIS, POPIS… TREBA... NE TREBA...?

KOLIKO NAS JE... GDE ŽIVIMO I KAKO? POPIS STANOVNIŠTVA

LJ.M.V. 

Objavljeno: 11.04.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Investicije svetla tačka rebalansa

https://www.politika.rs/sr/clanak/478518/Darija-Kisic-polozila-venac-na-Spomenik-Neznanom-junaku-na-Avali

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2021.

VLADA

Potreban društveni konsenzus o izmenama Ustava


NARODNA SKUPŠTINA

Novi zakoni - Popis stanovništva odložen za oktobar 2022. godine


RADNO PRAVO

Rad van prostorija poslodavca


SOCIJALNA PITANJA 

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom


PRIVREDA

Usvojena strategija o upravljanju preduzećima u vlasništvu države


JAVNE NABAVKE

Poništenje Ugovora o javnoj nabavci kao posebno ovlašćenje Republičke komisije


SUDSKA PRAKSA - Pravna shvatanja i pravni stavovi VKS

Nezakonito naplaćene naknade komunalnih usluga


ENERGETIKA

Novi zakoni za vodeću ulogu srpske energetike u regionu


ENERGETIKA

Ulaganje u energetsku efikasnost od višestrukog značaja


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Opasne materije i sprečavanje akcidenata  - Vatrogasci-spasioci moraju biti zaštićeni najboljom opremom


PARNIČNI POSTUPAK

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud


KULTURA

Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja


MEĐUNARODNA SARADNJA

Srbija kredibilan kontributor u misijama UN i EU


NASLEDNO PRAVO

Nasleđivanje na osnovu zaveštanja u domaćem i međunarodnom pravu

ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Vlada - Digitalizacija spasila srpsku ekonomiju tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Prekršaji - Izvršenje kazne rada u javnom interesu


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Omladina - Izuzetan značaj angažovanja mladih tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija jedino rešenje za okončanje pandemije


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)