POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZVANIČNA STATISTIKA - OSNOVNI PRINCIPI I NAČELA

Zvanična statistika

TAČNOST, POUZDANOST, NEPRISTRASNOST, OBJEKTIVNOST, POVERLJIVOST, JAVNOST, PRAVOVREMENOST, KOHERENTNOST, UPOREDIVOST, RELEVANTNOST, ADEKVATNOST, bez suvišnog opterećivanja davalaca podataka i uz racionalne troškove – najvažniji su principi i načela zvanične statistike (važe, logično i za - popis stanovništva).

 

INFORMACIJE čine neophodnu osnovu za razvoj u svim oblastima života (ekonomskoj, demografskoj, socijalnoj …), kao i važan činilac uzajamnog razumevanja između država i naroda sveta, a zvanična statiStika ih prikuplja, obrađuje, analizira i čini dostupnim javnosti (građanima i drugim subjektima, shodno njihovom pravu na informisanost i potrebama) i to radi u striktno propisanim (međunarodnim i domaćim) okvirima.

Najvažniji zadatak zvanične statistike (shodno - Strategiji razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2012. godine) jeste da pruži realnu sliku društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji, kao i da obezbedi pouzdan osnov donošenju odluka na raznim nivoima, od državne uprave i drugih institucija preko privrednih subjekata, sve do zainteresovanih građana.

Osnovna misija zvanične statistike odnosi se na prikupljanje, obradu, analizu i objavljivanje statističkih podataka i informacija, uz neophodno korišćenje metodoloških i organizacionih znanja, statističkih standarda i moderne tehnologije i tehnike. Objavljeni statistički podaci i informacije - moraju biti kvalitetni, pravovremeni, nepristrasni, pristupačni i jednostavni za korišćenje. 

Definicija zvanične statistike (shodno – Zakonu o zvaničnoj statistici) - Zvanična statistika obezbeđuje, na nepristrasnim osnovama, brojčane i reprezentativne podatke i informacije o masovnim ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama i o pojavama iz oblasti radne i životne sredine, i to za sve korisnike: privredne subjekte i njihova udruženja, državne organe, organe autonomnih pokrajina i organe jedinica lokalne samouprave, kulturne, obrazovne i naučne institucije, kao i za najširu javnost.

Zvanična statistika ispunjava međunarodne obaveze Republike Srbije koje se odnose na proizvodnju, diseminaciju, analizu i publikovanje zvaničnih statističkih informacija. 

 

OSNOVNA NAČELA ZVANIČNE STATISTIKE

Zvanična statistika (shodno članu 5. Zakona) zasniva se na zajedničkim standardima, zvaničnim definicijama i osnovnim načelima, sa sledećim značenjima:

1) Načelo relevantnosti znači - da statistički podaci treba da zadovolje jasno utvrđene uslove informisanja, u skladu sa zadacima zvanične statistike. Zvanična statistika ima obavezu da redovno proverava adekvatnost statističkih podataka i da blagovremeno prepozna nove potrebe korisnika za određenom vrstom podataka.

2) Načelo nepristrasnosti podrazumeva - da se na objektivan način utvrđuju definicije, metodi prikupljanja i obrađivanja podataka, kao i njihova diseminacija. Statistički podaci moraju biti zaštićeni od neprofesionalnih uticaja bilo koje vrste.

3) Načelo pouzdanosti se ogleda - u tome da aktivnosti i metodi koji se odnose na prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka budu usklađeni sa važećim profesionalnim standardima, naučnim metodima i principima profesionalne etike, kako bi statistički rezultati što verodostojnije odražavali posmatrane pojave.

4) Načelo pravovremenosti znači - da vremenski rokovi između prikupljanja podataka, njihove obrade, diseminacije i dostavljanja korisnicima na uvid treba da budu minimalni, kao i da se sve promene, kad je reč o podacima, ažurno unose u statističke registre i baze podataka.

5) Načelo profesionalne nezavisnosti znači - da su za donošenje odluka o definicijama, metodima prikupljanja, obrade i diseminacije podataka zvanične statistike nadležni isključivo odgovorni proizvođači zvanične statistike.

6) Načelo racionalnosti se odnosi - na optimalno korišćenje svih raspoloživih resursa i smanjenje opterećenosti izveštajnih jedinica, kao i na to da obim posla i troškovi neophodni za prikupljanje statističkih podataka treba da budu srazmerni značaju rezultata.

7) Načelo konzistentnosti znači - da zvanični statistički podaci treba da budu međusobno usklađeni u pogledu sadržaja, terminologije i periodike, kao i da budu usklađeni sa međunarodno priznatim konceptima, nomenklaturama, klasifikacijama, definicijama i metodima, u cilju postizanja njihove uporedivosti.

8) Načelo javnosti znači - da su svi rezultati - obrađeni i neobrađeni podaci zvanične statistike, kao i sve informacije o primenjenim metodima i izvorima podataka koje koriste odgovorni proizvođači zvanične statistike - javni i istovremeno dostupni svim korisnicima.

9) Načelo statističke poverljivosti podrazumeva - zaštitu podataka koji se odnose na pojedinačnu statističku jedinicu, bez obzira na to da li se oni prikupljaju neposredno, prilikom sprovođenja zvaničnih statističkih istraživanja, ili posredno, iz administrativnih ili drugih izvora. Suština ovog načela jeste da odgovorni proizvođači zvanične statistike mogu koristiti individualne podatke isključivo u statističke svrhe. Načelo statističke poverljivosti se ne odnosi na podatke organa državne uprave kao statističkih jedinica. Statistički podatak se, u skladu sa ovim načelom, ne može koristiti kao osnov za ostvarivanje prava ili stvaranje obaveze izveštajnoj jedinici.

10) Načelo upotrebe ličnih podataka isključivo u statističke svrhe znači da podaci prikupljeni obavljanjem statističkih aktivnosti na koje se odnose odredbe o statističkoj poverljivosti mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom kojim se reguliše oblast zaštite ličnih podataka, odnosno zaštite privatnosti.

Videti - Definicije osnovnih pojmova iz Zakona o zvaničnoj statistici

 

OSNOVNI PRINCIPI ZVANIČNE STATISTIKE

Zvanična statistika, pored ostalog, polazi od principa koji su definisani u dokumentu Ekonomsko-socijalnog saveta UN - Fundamentalni principi zvaničnih statistika, a to su:

1. Zvanična statistika jeste neophodan element u informacionom sistemu demokratskog društva koji snabdeva vladu, ekonomiju i javnost podacima o ekonomskoj, demografskoj i socijalnoj situaciji i stanju životne sredine. U tom cilju zvanične statističke agencije obezbeđuju i na nepristrasnoj osnovi čine dostupnom zvaničnu statistiku koja ispunjava zahtev praktične korisnosti, uvažavajući pravo građana na javnu informaciju.

2. Da bi se sačuvalo poverenje u zvaničnu statistiku, neophodno je da statističke agencije odlučuju o metodima i procedurama prikupljanja, obrade, čuvanja i prezentacije statističkih podataka po strogo profesionalnim kriterijumima, uz poštovanje naučnih principa i profesionalne etike.

3. Da bi se omogućila korektna interpretacija podataka, statističke agencije prezentuju informacije o statističkim izvorima, metodima i procedurama prema naučnim standardima. 

4. Statističke agencije su ovlašćene da objašnjavaju pogrešne interpretacije i zloupotrebe statistike.

5. Podaci za statističke svrhe mogu se uzimati iz svih vrsta izvora, bilo da su to statistička istraživanja ili administrativni podaci. Statističke agencije biraju izvore imajući u vidu kvalitet, rokove, troškove i opterećenost respondenata.

6. Individualni podaci koje statističke agencije prikupljaju za statističku kompilaciju, bilo da se odnose na fizička ili pravna lica, strogo su tajni i koriste se isključivo u statističke svrhe.

7. Zakoni, propisi i mere po kojima funkcionišu statistički sistemi moraju biti javni.

8. Koordinacija između statističkih agencija unutar zemalja je suštinska za postizanje konzistentnosti i efikasnosti u statističkom sistemu.

9. Upotreba međunarodnih koncepata, klasifikacija i metoda od strane statističkih agencija u svim zemljama unapređuje konzistentnost i efikasnost statističkih sistema na svim zvaničnim nivoima.

10. Bilateralna i multilateralna saradnja u statistici doprinosi unapređenju sistema zvanične statistike u svim zemljama.

 

Statistička komisija usvojila gornje principe zvanične statistike imajući u vidu: 

- da zvanične statističke informacije čine neophodnu osnovu za razvoj u ekonomskoj, demografskoj i socijalnoj oblasti i oblasti životne sredine i za uzajamno razumevanje i trgovinu između država i naroda sveta, 

- da neophodno poverenje javnosti u zvanične statističke informacije - u velikoj meri zavisi od poštovanja osnovnih vrednosti i principa koji su osnova svakog društva koje teži da razume sebe i da poštuje prava svojih članova, 

- da kvalitet zvanične statistike, a tako i kvalitet informacija koje su na raspolaganju vladi, ekonomiji i javnosti, u mnogome zavisi od saradnje građana, privrednih društava i drugih respondenata u prikupljanju odgovarajućih i pouzdanih podataka za neophodne statističke kompilacije i od saradnje korisnika i proizvođača statistike u cilju zadovoljavanja potreba korisnika, 

 

KODEKS PRAKSE EVROPSKE STATISTIKE

Kodeks prakse evropske statistike je zasnovan na 15 principa, a to su:

Princip 1: Profesionalna nezavisnost
Princip 2
: Mandat za sakupljanje podataka
Princip 3: Adekvatnost izvora podataka
Princip 4: Posvećenost kvalitetu
Princip 5: Poverljivost statističkih podataka
Princip 6: Nepristrasnost i objektivnost
Princip 7: Dobra metodologija
Princip 8: Odgovarajuće statističke procedure
Princip 9: Bez suvišne opterećenosti davalaca podataka
Princip 10: Racionalni troškovi
Princip 11: Relevantnost
Princip 12: Tačnost i pouzdanost
Princip 13: Poštovanje vremenskih rokova
Princip 14: Koherentnost i uporedivost
Princip 15: Dostupni i jasni podaci 

Videti - Osnovni principi zvanične statistike

 

I na kraju - još jednom, u vezi ZAŠTITE DAVALACA PODATAKA članom 3. Zakona o zvaničnoj statistici propisano je da zvanična statistika ostvaruje potpunu zaštitu prava davalaca podataka i statističkih jedinica.

 

Detaljnije - videti propise:


Videti i:


Pročitajte i povezane tekstove:

POPIS, POPIS… TREBA... NE TREBA...?

KOLIKO NAS JE... GDE ŽIVIMO I KAKO? POPIS STANOVNIŠTVA

LJ.M.V. 

Objavljeno: 11.04.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2021.

VLADA

Srpska privreda će opstati uprkos uticaju pandemije


TRGOVINA

Tržište spremno i za slučaj novog zatvaranja


JAVNE FINANSIJE

Uspeh države se meri po stanju njene ekonomije


KULTURA

Kultura, jedna od temeljnih vrednosti života i društva


SUDSKA PRAKSA

Porodično i nasledno pravo


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

SZO pozdravlja mere i napore Srbije u borbi sa COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Srbija će dobiti bezbedne vakcine protiv COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija u prvom kvartalu 2021. godine


DRŽAVNA UPRAVA

Puna primena Centralnog registra stanovništva na proleće


USTAVNO

Usvojen predlog za promenu Ustava u delu pravosuđa


ODBRANA

Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna


EVROPSKE INTEGRACIJE

Što pre uobličiti primenu nove metodologije proširenja za Srbiju


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Uvećanja uz penzije


SUDSKA PRAKSA

RADNO PRAVO


SUBVENCIJE

Podrška Vlade radu ugostiteljske i turističke privrede


STATISTIKA

Republički zavod za statistiku


NARODNA BANKA SRBIJE

Trendovi u kreditnoj aktivnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kao odustanica, Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SUDSKA PRAKSA

MEDIJSKO PRAVO


BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Koordinirana borba državnih organa protiv organizovanog kriminala


EKOLOŠKA BEZBEDNOST

Naredna godina će biti obeležena brigom za ekološku bezbednost


SOCIJALNA ZAŠTITA

Kontinuirana podrška ustanovama socijalne zaštite


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Izgradnjom auto­-puteva gradi se jača Srbija


VLADA

U prvom kvartalu 2021. započeti projekti od nacionalnog značaja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Prve deonice na Moravskom koridoru biće završene 2022. godine


RAD I ZAPOŠLJAVANJE

"Svet u 2021" - Srbija se uspešno suočila sa ekonomskim aspektima krize


RODNA RAVNOPRAVNOST

Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalu


ZAPOŠLJAVANJE

Proširiti obuhvat reforme sezonskog zapošljavanja


SOCIJALNA ZAŠTITA

Značajno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2020.


OBRAZOVANJE

Nastavak stipendiranja za 971 izuzetno nadarenog učenika i studenta


FINANSIJE

U budžetu za narednu godinu 15,2 milijarde dinara za zdravstvo


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)