POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Izmene Zakona o integrisanom sprečavanju i

kontroli zagađivanja životne sredine

U "Sl. glasniku RS", br. 109/2021 od 19. novembra 2021. godine, objavljen je Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 25/2015), koji stupa na snagu 27.11.2021. godine.

Ovim zakonom uređuju se

- uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra,

- vrste aktivnosti i postrojenja,

- nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine.

Članom 2. Izmene, propisano je da - za postojeća postrojenja i aktivnosti - operater podnosi zahtev za izdavanje dozvole u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva utvrđenom Programom usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona, a da će nadležni organ - izdati dozvolu najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Integrisana dozvola (shodno članu 2. tačka 10) jeste - odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim ovim zakonom;

Postrojenje (shodno članu 2. tačka 3) jeste - stacionarna tehnička jedinica u kojoj se izvodi jedna ili više aktivnosti koje su utvrđene posebnim propisom i za koje se izdaje integrisana dozvola, kao i svaka druga aktivnost kod koje postoji tehnička povezanost sa aktivnostima koje se izvode na tom mestu i koja može proizvesti emisije i zagađenje;

Postojeće postrojenje (shodno članu 2. tačka 4) jeste - postrojenje koje je pušteno u rad, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ili za koje je dobijena integrisana dozvola ili koje, po mišljenju nadležnog organa, u potpunosti ispunjava uslove za podnošenje zahteva za dobijanje integrisane dozvole za rad, pod uslovom da takvo postrojenje bude pušteno u rad najkasnije u roku utvrđenom ovim zakonom, prema programu usklađivanja pojedinih privrednih grana

Operater (shodno članu 2. tačka 15) jeste - svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola;

Nadležni organ (shodno članu 2. tačka 8) jeste - organ odgovoran za sprovođenje obaveza u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, i to:

- ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine;

- pokrajinski organ nadležan za poslove zaštite životne sredine;

- organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove zaštite životne sredine;

Zagađenje (shodno članu 2. tačka 2) jeste - neposredno ili posredno unošenje materija, vibracija, toplote ili buke u vazduh, vodu ili zemljište izazvano ljudskom aktivnošću koje može biti štetno po zdravlje ljudi ili kvalitet životne sredine i koje može dovesti do oštećenja materijalnih dobara;

Materija, odnosno supstanca (shodno članu 2. tačka 1) jeste - svaki hemijski elemenat i njegova jedinjenja osim radioaktivnih materija i genetski modifikovanih organizama u okviru značenja određenih zakonom;

Emisija (shodno članu 2. tačka 5) jeste - neposredno ili posredno ispuštanje materija, vibracija, toplote ili buke iz izvora u postrojenju, u vazduh, vodu ili zemljište;

Granična vrednost emisije (shodno članu 2. tačka 6) jeste - masa izražena u obliku određenih specifičnih parametara, koncentracije i/ili nivoa pojedinačne emisije koju nije dozvoljeno preći u toku jednog ili više vremenskih perioda, u skladu sa posebnim propisom;

Standard kvaliteta životne sredine (shodno članu 2. tačka 7) jeste - skup uslova i zahteva koji moraju biti ispunjeni u određeno vreme i na određenom području ili u pojedinim elementima životne sredine, u skladu sa posebnim propisima;

 

 

Videti - Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2023.

ODLUKA

o proglašenju Dana žalosti


ZAKLJUČAK

Vlade 05 broj 56-3807/2023 od 4. maja 2023. godine


ZAKLJUČAK

Vlade 05 broj 56-3866/2023 od 5. maja 2023. godine


VLADA

Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja i radne grupe - za bezbednost dece na internetu i za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih


NOVI ZAKONI

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu


JAVNE SLUŽBE

Neke dileme u pogledu izbora direktora u javnim ustanovama


PRAVOSUĐE - NOVI PROPISI


SUDSKA PRAKSA

Ustavni sud Socijalna zaštita


SUDSKA PRAKSA

Evropski sud za ljudska prava Klizište i zemljotres


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)