POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Izmene Zakona o integrisanom sprečavanju i

kontroli zagađivanja životne sredine

U "Sl. glasniku RS", br. 109/2021 od 19. novembra 2021. godine, objavljen je Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 25/2015), koji stupa na snagu 27.11.2021. godine.

Ovim zakonom uređuju se

- uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra,

- vrste aktivnosti i postrojenja,

- nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine.

Članom 2. Izmene, propisano je da - za postojeća postrojenja i aktivnosti - operater podnosi zahtev za izdavanje dozvole u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva utvrđenom Programom usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona, a da će nadležni organ - izdati dozvolu najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Integrisana dozvola (shodno članu 2. tačka 10) jeste - odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim ovim zakonom;

Postrojenje (shodno članu 2. tačka 3) jeste - stacionarna tehnička jedinica u kojoj se izvodi jedna ili više aktivnosti koje su utvrđene posebnim propisom i za koje se izdaje integrisana dozvola, kao i svaka druga aktivnost kod koje postoji tehnička povezanost sa aktivnostima koje se izvode na tom mestu i koja može proizvesti emisije i zagađenje;

Postojeće postrojenje (shodno članu 2. tačka 4) jeste - postrojenje koje je pušteno u rad, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ili za koje je dobijena integrisana dozvola ili koje, po mišljenju nadležnog organa, u potpunosti ispunjava uslove za podnošenje zahteva za dobijanje integrisane dozvole za rad, pod uslovom da takvo postrojenje bude pušteno u rad najkasnije u roku utvrđenom ovim zakonom, prema programu usklađivanja pojedinih privrednih grana

Operater (shodno članu 2. tačka 15) jeste - svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola;

Nadležni organ (shodno članu 2. tačka 8) jeste - organ odgovoran za sprovođenje obaveza u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, i to:

- ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine;

- pokrajinski organ nadležan za poslove zaštite životne sredine;

- organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove zaštite životne sredine;

Zagađenje (shodno članu 2. tačka 2) jeste - neposredno ili posredno unošenje materija, vibracija, toplote ili buke u vazduh, vodu ili zemljište izazvano ljudskom aktivnošću koje može biti štetno po zdravlje ljudi ili kvalitet životne sredine i koje može dovesti do oštećenja materijalnih dobara;

Materija, odnosno supstanca (shodno članu 2. tačka 1) jeste - svaki hemijski elemenat i njegova jedinjenja osim radioaktivnih materija i genetski modifikovanih organizama u okviru značenja određenih zakonom;

Emisija (shodno članu 2. tačka 5) jeste - neposredno ili posredno ispuštanje materija, vibracija, toplote ili buke iz izvora u postrojenju, u vazduh, vodu ili zemljište;

Granična vrednost emisije (shodno članu 2. tačka 6) jeste - masa izražena u obliku određenih specifičnih parametara, koncentracije i/ili nivoa pojedinačne emisije koju nije dozvoljeno preći u toku jednog ili više vremenskih perioda, u skladu sa posebnim propisom;

Standard kvaliteta životne sredine (shodno članu 2. tačka 7) jeste - skup uslova i zahteva koji moraju biti ispunjeni u određeno vreme i na određenom području ili u pojedinim elementima životne sredine, u skladu sa posebnim propisima;

 

 

Videti - Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2024.

RAZVOJ

EXPO BELGRADE 2027 


INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

CERN od danas korisnik Državnog data centra u Kragujevcu


OBRAZOVANJE

Obrazovni sistem Srbije posvećen negovanju mladih talenata


DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Otvoren Inovacioni hab Centra za digitalnu transformaciju


NAUKA

Početak izgradnje BIO4 kampusa veliki dan za nauku u Srbiji


DRŽAVNO UREĐENJE

Narodni poslanici


DRŽAVNA BEZBEDNOST

Koordiniran rad službi bezbednosti na zaštiti ustavnog poretka


APR

Elektronsko podnošenje prijava za promenu podataka i brisanje preduzetnika


SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Za podršku socijalnom preduzetništvu 50 miliona dinara u 2024


ZAPOŠLJAVANJE

Oblast zapošljavanja promenila sliku tržišta radne snage u Srbiji


PRIVREDNO

Veliki značaj poštovanja ljudskih prava u poslovnom ambijentu


JAVNE NABAVKE

Izmene i dopune Zakona


JAVNE NABAVKE

Evropski pragovi


ENERGETIKA

Srbija lider zelene energetske tranzicije


ENERGETIKA

Javni pozivi za energetsku sanaciju zgrada - produženi do početka februara


UPRAVA

U Srbiji do sada otvoreno skoro 50 jedinstvenih upravnih mesta


UPRAVA

Stručni državni službenici - ključ efikasne javne uprave


MIŠLJENJA MINISTARSTVA

Porezi


PRAVOSUĐE

Neke dileme u pogledu naknade troškova postupka i pravo na stručnu pomoć


ZDRAVSTVO

Angažovanje zdravstvenih medijatorki važno za romsku zajednicu


ZDRAVSTVO

Obnova seoskih ambulanti - jedan od prioriteta Ministarstva zdravlja


BRIGA O SELU

Programi Ministarstva za brigu o selu menja demografsku sliku Srbije


SUDSKA PRAKSA

Nasilničko ponašanje


PREKRŠAJNA PRAKSA

Vršenje nasilja


SUDSKA PRAKSA

Presuđena stvar


SPREČAVANJE NASILJA

Platforma "Čuvam te" omogućila efikasan odgovor na sve oblike nasilja


IZ DRUGIH IZDANJA

Porez na pse


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)